TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY

90 21 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY SVTH MSSV LỚP KHOA NGÀNH : : : : : NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 07124016 DH07QL 2007-2011 Quản lý đất đai Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NGUYỄN THỊ THÙY DUNG TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY Giáo viên hướng dẫn: ThS NGƠ MINH THỤY (Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh) Ký tên ThS Ngơ Minh Thụy LỜI CẢM ƠN Sau năm nghiên cứu, học tập Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giảng viên Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản tất lòng u nghề, hết lòng truyền đạt kiến thức quý báu cho em bạn suốt thời gian nghiên cứu, hoïc tập rèn luyện Trường Từ kiến thức trang bị giảng đường làm hành trang cho em bước vào thực tế thực tập luận văn tốt nghiệp “Tình hình khiếu nại giải khiếu nại đất đai địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến nay” phòng Tài ngun Mơi trường quận 12 Hoàn thành luận văn này, cho phép em bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thầy Ngơ Minh Thụy tận tình giúp đỡ dẫn em suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời tri ân đến thầy cô giảng viên Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thầy giáo Trường giúp đỡ em để đạt kết ngày hôm Xin chân thành cảm ơn chú, anh chị phòng Tài ngun Mơi trường quận 12 cho phép em thực tập phòng tận tình giúp đỡ bảo cho em q trình thực tập, giúp em có thêm nhiều kiến thực tế lĩnh vực giải khiếu nại đất đai, vấn đề nóng bỏng với thực tế Bằng tất lòng biết ơn thành kính xin gửi đến ba, mẹ thành ngày hơm Gia đình, họ hàng bạn bè niềm động viên to lớn giúp vượt qua khó khăn, thử thách năm tháng qua Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Dung TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung, Lớp DH07QL, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Tình hình khiếu nại giải khiếu nại đất đai địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến nay” Giáo viên hướng dẫn: ThS Ngơ Minh Thụy, Bộ mơn Chính sách & Pháp luật, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Khiếu nại đất đai vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với quyền lợi, lợi ích người khiếu nại có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý Nhà nước đất đai, việc sử dụng đất người dân Vì vậy, giải khiếu nại đất đai vấn đề khó khăn, phức tạp vô cấp thiết quan tâm hàng đầu sách đất đai Nhà nước ta Quận 12 quận ngoại thành đà thị hóa, đặc biệt năm gần kinh tế quận có bước phát triển vượt bậc Đây lý quan trọng tác động hai mặt đến công tác quản lý sử dụng đất địa phương Sự phát triển mạnh kinh tế tạo thay đổi định đời sống nhân dân Đồng thời, nhu cầu sử dụng đất tăng tỷ lệ thuận với tỷ lệ tăng dân số diện tích đất đai có giới hạn làm cho đất đai trở thành hàng hóa đặc biệt, giá đất ngày tăng cao làm phát sinh mâu thuẩn, bất cập việc sử dụng quản lý đất đai Cho nên, khiếu nại đất đai vấn đề luôn nảy sinh tồn trình sử dụng đất Vì thế, giải khiếu nại đất đai nhà nước quan tâm nội dung công tác quản lý nhà nước đất đai Tình hình khiếu nại đất đai địa bàn quận 12 từ năm 2004 đến năm 2010 có tổng số 349 hồ sơ khiếu nại đất đai thuộc thẩm quyền giải UBND quận 12 Trong đó, Chủ tịch UBND quận 12 ban hành Quyết định giải 285 đơn , đạt 196 đơn giải thành công triển khai thực hiện, 89 đơn đương tiếp tục khiếu nại lên quan cấp Đề tài sử dụng phương pháp như: điều tra thu thập số liệu, thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp để tiến hành nghiên cứu tình hình khiếu nại đất đai, dạng khiếu nại đất đai, kết giải khiếu nại đất đai địa bàn quận 12 Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, công tác giải khiếu nại đất đai địa bàn thực tương đối tốt Đề tài nêu khó khăn vướng mắc, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giải khiếu nai đất đai giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai thực tốt hơn, đem lại ổn định phát triển kinh tế - xã hội cho quận 12 DANH SÁCH NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT SST Nội dung Chữ viết tắt 01 Chính phủ CP 02 Thủ tướng TTg 03 Nghị định NĐ 04 Thông tư TT 05 Quyết định QĐ 06 Chỉ thị CT 07 Thông báo TB 08 Kế hoạch KH 09 Ủy ban UB 10 Ủy ban nhân dân UBND 11 Tòa án nhân dân TAND 12 Bộ Tài nguyên Môi trường BTNMT 13 Phòng Tài ngun Mơi trường PTNMT 14 Ban bồi thường giải phóng mặt BBTGPMB 15 Quy hoạch sử dụng đất QHSDĐ 16 Kế hoạch sử dụng đất KHSDĐ 17 Quy hoạch chi tiết xây dựng QHCTXD 18 Giấy chứng nhận GCN 19 Quyền sử dụng đất QSDĐ 20 Quyền sử dụng đất QSDĐƠ 21 Quyền sở hữu nhà QSHNƠ DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng I.1: Diện tích đất tự nhiên theo đơn vị hành 13 Bảng I.2: Phân loại thống kê diện tích đơn vị đất địa bàn quận 12 15 Bảng II.1: Hiện trạng lưu trữ hồ sơ địa giới hành quận 12 21 Bảng II.2: Tình hình đo đạc thành lập Bản đồ địa 22 Bảng II.3: Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua năm 24 Bảng II.4: Hiện trạng sử dụng loại đất năm 2010 28 Bảng II.5: Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp 29 Bảng II.6: Tình hình sử dụng đất phi nông nghiệp 30 Bảng II.7: Cơ cấu sử dụng đất theo đối tượng năm 2010 32 Bảng II.8: Tình hình tiếp nhận đơn thư khiếu nại đất đai giai đoạn 2004-2010 37 Bảng II.9: Công tác xử lý ban đầu đơn khiếu nại đất đai giai đoạn 2004-2010 39 Bảng II.10: Tình hình khiếu nại đất đai theo đơn vị hành giai đoạn 20042010 41 Bảng II.11: Các dạng khiếu nại đất đai phân theo thời gian từ năm 2004 đến 2010 42 Bảng II.12: Các dạng khiếu nại đất đai phân đai theo đơn vị hành giai đoạn 2004-2010 45 Bảng II.13: Kết giải khiếu nại đất đai lần đầu 46 Bảng II.14: Quyết định lần đầu giải thành công 48 Bảng II.15 Kết giải khiếu nại lần Tòa án nhân dân quận 12 UBND thành phố từ năm 2004 đến năm 2010 49 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ I.1: Quy trình giải khiếu nại đất đai cấp huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP 10 Sơ đồ II.1: Quy trình giải khiếu nại đất đai thuộc thẩm quyền giải Ủy ban nhân dân quận 12 35 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ II.1: Tình hình phát triển kinh tế quận 12 18 Biểu đồ II.2: Cơ cấu sử dụng đất năm 2010 28 Biểu đồ II.3: Tình hình tiếp nhận đơn khiếu nại đất đai giai đoạn 2004- 2010 .37 Biểu đồ II.4: Kết xử lý ban đầu đơn khiếu nại đất đai giai đoạn 2004-2010 39 Biểu đồ II.5: Kết giải khiếu nại đất đai giai đoạn 2004-2010 47 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .1 PHẦN I TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý .10 I.1.3 Cơ sở thực tiển 11 I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 11 I.2.1 Điều kiện tự nhiên .12 I.2.2 Các nguồn tài nguyên 15 I.3 Nội dung, phương pháp nghiên cứu .16 I.3.1 Nội dung nghiên cứu: .16 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu .17 I.3.3 Trình tự thực đề tài 17 PHẦN II KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 18 II.1 Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến tình hình khiếu nại đất đai 18 II.1.1 Tăng trưởng kinh tế 18 II.1.2 Thực trạng phát triển ngành 18 II.1.3 Nhận xét chung thực trạng phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến tình hình khiếu nại đất đai 19 II.2 Tình hình quản lý nhà nước đất đai 20 II.2.1 Các nội dung quản lý nhà nước đất đai : 20 II.2.2 Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước đất đai địa bàn quận 12 26 II.3 Tình hình sử dụng đất quận 12 27 II.3.1 Tình hình sử dụng đất theo mục đích 27 II.3.2 Tình hình sử dụng đất theo đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý đất đai .32 II.3.3 Tình hình biến động đất đai qua giai đoạn 32 II.3.4 Nhận xét chung tình hình sử dụng đất biến động đất đai 34 II.4 Đánh giá tình hình khiếu nại đất đai địa bàn quận 12 từ năm 2004 đến năm 2010 .34 II.4.1 Trình tự, thủ tục giải khiếu nại đất đai Ủy ban nhân dân quận 12 (theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 Chủ tịch UBND quận 12) 34 II.4.2 Tình hình khiếu nại cơng tác quản lý đất đai địa bàn quận 12 giai đoạn 2004-2010 36 II.5 Đánh giá tình hình giải khiếu nại đất đai giai đoạn 2004-2010 46 II.5.1 Kết giải khiếu nại lần đầu 46 II.5.2 Kết giải khiếu nại lần Tòa án nhân dân quận 12 UBND thành phố Hồ Chí Minh 49 II.3.3 Tình hình khiếu nại giải khiếu nại đất đai từ đầu năm 2011 đến 50 II.6 Đánh giá chung tình hình khiếu nại giải khiếu nại đất đai 50 II.6.1 Nguyên nhân phát sinh khiếu nại đất đai địa bàn quận 12 50 II.6.2 Thuận lợi: 51 II.6.3 Khó khăn vướng mắc 52 II.6.4 Phương hướng khắc phục 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Ngành Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Thùy Dung ĐẶT VẤN ĐỀ “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống quản lý” “Khiếu nại đất đai việc công dân, quan, tổ chức cán công chức theo thủ tục Luật Khiếu nại, tố cáo quy định đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, cơng chức có cho định hay hành vi trái pháp luật đất đai, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp mình” “Tố cáo đất đai việc công dân theo thủ tục Luật Khiếu nại, tố cáo quy định báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật đất đai quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, quan, tổ chức” Từ ta thấy khiếu nại đất đai nội dung quản lý nhà nước đất đai, công tác giải khiếu nại có vai trò vơ quan trọng khắp tỉnh thành nước cụ thể ta tìm hiểu quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Quận 12 thành lập vào ngày 01 tháng 04 năm 1997 tách từ huyện Hóc Mơn theo Nghị định 03/1997/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 1997 Chính phủ thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 thành lập phường thuộc quận - thành phố Hồ Chí Minh (NĐ 03/1997/NĐ-CP ngày 06/01/1997 Chính phủ) với tổng diện tích lớn 5274, 90 km2, dân số đông 314.863 người Trong năm qua, với tốc độ thị hóa nhanh thành phố, quận 12 có phát triển mạnh mẽ kinh tế, kéo theo việc gia tăng dân số nhanh nhu cầu sử dụng đất trở nên cấp thiết Chính điều làm cho đất đai ngày có giá trị dẫn đến trình trạng khiếu nại đất đai ngày đa dạng, phức tạp Trong đó, hệ thống pháp luật đất đai chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, nhận thức pháp luật số phận dân cư hạn chế Mặt dù, quan Nhà nước có nhiều cố gắng công tác giải khiếu nại đất đai song tình trạng khiếu nại nhiều gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai quận, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân Tình hình khiếu nại đất đai đặt vấn đề xúc, phức tạp, cần phải giải triệt để, xác, hiệu để tạo ổn định cho xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất để họ yên tâm sản xuất kinh doanh tạo tảng cho quận phát triển nhanh chóng bền vững Xuất phát từ vấn đề trên, chấp thuận Khoa Quản lý đất đai bất động sản, phòng Tài nguyên Môi trường quận 12 tiến hành thực đề tài “Tình hình khiếu nại giải khiếu nại đất đai địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến nay”  Mục tiêu nghiên cứu đề tài  Nắm bắt tình hình khiếu nại giải khiếu nại đất đai địa bàn quận 12  Tìm hiểu tồn vướng mắc trình giải khiếu nại đất đai địa bàn quận 12 DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA: Ông (bà) Số TT TÊN TÀI LIỆU SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM SỐ TỜ CƠ QUAN BAN HÀNH Tổng số: BẢN CHÍNH tờ Ngày tháng năm 200 KÝ VÀ GHI RÕ HỌ, TÊN Ghi chú: Danh mục người gửi đơn tự ghi BẢN CHỤP tờ M05 TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––– /PHD-… , ngày tháng năm 200 PHIẾU HƯỚNG DẪN Công dân bổ sung tài liệu ––––––––– Kính gửi: Ơng/Bà (1) Địa chỉ: (2) nhận đơn Ông/Bà (đề ngày tháng năm … ) Bưu điện chuyển phát, việc: ……… Do đơn Ơng/Bà khơng kèm đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung trình bày nêu nên (2) khơng có sở để xử lý theo quy định pháp luật Đề nghị Ông/Bà mang tài liệu liên quan đến vụ việc nêu đến (2) để hướng dẫn cụ thể./ Nơi nhận: - Như (kèm đơn); - Lưu: VT –––––––––––––– (1) Họ tên người gửi đơn (2) Tên quan nhận đơn THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) M04 TÊN CƠ QUAN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM –––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––– /PHD-… ., ngày tháng năm 200 PHIẾU HƯỚNG DẪN Công dân gửi đơn khiếu nại quan có thẩm quyền giải –––––––––– Kính gửi: Ơng/Bà (1) Địa chỉ: (2) nhận đơn Ơng/Bà Bưu điện chuyển phát (nếu có), việc: ……… Căn nội dung đơn khiếu nại; theo quy định Điều Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo, vụ việc khiếu nại Ông/Bà không thuộc thẩm quyền giải (2) Đề nghị Ông/Bà gửi đơn khiếu nại đến .(3) để giải theo quy định pháp luật./ Nơi nhận: - Như (kèm đơn tài liên quan); - Lưu: VT THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) _ (1) Họ tên người khiếu nại, tố cáo (2) Tên quan nhận đơn (3) Cơ quan có thẩm quyền giải M03 TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––––– /PHD-… , ngày tháng năm 200 PHIẾU TIẾP XÚC-HƯỚNG DẪN Công dân gửi đơn quan có thẩm quyền giải tranh chấp khiếu nại, tố cáo –––––––––––– Kính gửi: Ông/Bà (1) Địa chỉ: Lúc , ngày tháng năm 200 , Văn phòng , số , đường , phường , quận ; (2) tiếp Ông (Bà), việc: Theo quy định Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng năm 2004 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (hoặc Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003), việc khiếu nại Ông (Bà) thuộc thẩm quyền giải (3); (2) đề nghị Ông (Bà) trực tiếp liên hệ với (3) để xem xét giải quyết./ Nơi nhận: - Như (kèm đơn); - Lưu: VT THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) _ (1) Họ tên người khiếu nại, tố cáo (2) Tên quan hướng dẫn (3) Tên quan có thẩm quyền giải M10 TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––––– /PTrĐ-… ., ngày tháng năm 200 PHIẾU TRẢ ĐƠN Về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải ––––––––––– Kính gửi: Ơng/Bà (1) Địa chỉ: (2) nhận đơn khiếu nại Ông/Bà, việc: ………………….… … .…… .… … Căn nội dung đơn khiếu nại; theo quy định Điều Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo; (2) nhận thấy đơn khiếu nại Ơng/Bà khơng đủ điều kiện thụ lý giải … ……….……….(3) Vậy ………… (2) trả lại đơn để Ông/Bà biết./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) _ (1) Họ tên người khiếu nại (2) Tên quan, đơn vị gửi phiếu trả đơn (3) Lý không thụ lý giải M27 TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––––– /QĐ- , ngày tháng năm 200 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải khiếu nại Ông/Bà (1) –––––––––– ………… ….……………(2) Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn …………………… ………… (3); Xét đơn khiếu nại ngày tháng năm … Ông/Bà (1) Địa cư trú Khiếu nại Quyết định giải khiếu nại lần đầu …… …… (4); Nội dung khiếu nại: ………… ………… Kết xác minh nội dung khiếu nại: …………………… …… ………………………………… Kết luận người giải khiếu nại lần đầu (5); Kết luận (6); Xét ……… …… (4) Báo cáo số ngày tháng năm … (7), QUYẾT ĐỊNH: Điều …………………… …… …… (8) Điều ……………… …….………(9) Điều Đây Quyết định giải khiếu nại lần hai (2) khiếu nại Ông/Bà (1) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận định này, không đồng ý với việc giải khiếu nại Ông/Bà (1) có quyền khởi kiện vụ án hành Tòa án Q thời hạn mà Ông/Bà ………… (1) không thực khởi kiện, Quyết định có hiệu lực thi hành Giao ………… ………(10) tổ chức công bố thực Quyết định; báo cáo kết cho (2) Điều … (7), (10), … ………………… (11) Ông/Bà ………… .… (1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) –––––––––––––––––––––––––––––––––––– (1) Họ tên người khiếu nại (2) Chức danh người định giải khiếu nại (3) Các pháp luật để giải khiếu nại Ví dụ: giải khiếu nại đất đai viện dẫn điều, khoản pháp luật vê đất đai có liên quan trực tiếp đến nội dung khiếu nại (4) Tên định giải khiếu nại lần đầu (số định, ngày, tháng, năm định trích yếu nội dung định) (5) Tóm tắt kết luận người giải khiếu nại lần đầu (6) Kết luận rõ nội dung khiếu nại đúng, phần hay sai toàn (Nếu phần ghi cụ thể nội dung định giải khiếu nai) (7) Tên quan tham mưu (8) Giữ nguyên, sửa đổi huỷ bỏ phần hay toàn định giải khiếu nại lầu đầu (9) Giải vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) (10) Tên quan chịu trách nhiệm thực định (11) Tên quan có liên quan M26 TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––––– /QĐ- , ngày tháng năm 200 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải khiếu nại Ông/Bà (1) –––––––––– ………… ….……………(2) Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn …………………… ………… (3); Xét đơn khiếu nại ngày tháng năm … Ông/Bà (1) Địa cư trú: Khiếu nại …… …… (4) … (5); Nội dung khiếu nại: ………………… ………… ; Kết xác minh nội dung khiếu nại: …………… …… …………………………………………… …….………….………………………………… …………… Kết luận (6); Xét ……… (4) Báo cáo số ngày tháng năm … (7), QUYẾT ĐỊNH: Điều …………… ………………………… (8) (hoặc 9) Điều …………………… ………………… …………(10) Điều Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày nhận định không đồng ý với việc giải khiếu nại Ông/Bà (1) có quyền khiếu nại đến ……………… (11), khởi kiện vụ án hành Tòa án Q thời hạn mà Ơng/Bà ………… ……………………(1) khơng khiếu nại khởi kiện, Quyết định có hiệu lực thi hành Giao ………… ……………………(12) công bố nội dung Quyết định Điều … (5), (7), (12), ……………… ……… (13) Ông/Bà ………… .… ………… (1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - ………….………… (11); - Lưu: VT THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) _ (1) Họ tên người khiếu nại (2) Chức danh người định giải khiếu nại (3) Các pháp luật để giải khiếu nại Ví dụ: giải khiếu nại đất đai viện dẫn điều, khoản pháp luật vê đất đai có liên quan trực tiếp đến nội dung khiếu nại (4) Tên định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại (số định, ngày, tháng, năm định trích yếu nội dung định hành hành vi hành chính) (5) Chức danh, đơn vị người có định hành bị khiếu nại, trường hơp khiếu nại hành vi hành ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị người có hành vi hành bị khiếu nại (6) Kết luận rõ nội dung khiếu nại đúng, phần hay sai toàn (Nếu phần ghi cụ thể nội dung định giải khiếu nai) (7) Tên quan tham mưu (8) Giữ nguyên, sửa đổi huỷ bỏ phần hay tồn định hành bị khiếu nại (9) Giữ nguyên hành vi hành chấm dứt hành vi hành sai (10) Giải vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) (11) Người có thẩm quyền giải khiếu nại lần (12) Tên quan chịu trách nhiệm thực định (13) Tên quan có liên quan M25 TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––––– /QĐ- , ngày tháng năm 200 QUYẾT ĐỊNH Về việc xác minh nội dung khiếu nại –––––––––– ………………………… ………… (1) Căn Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng năm 2004; Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Luật Thanh tra ngày 15 tháng năm 2004; Căn Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn ……………… .… ……(2); Xét đề nghị (3), QUYẾT ĐỊNH: Điều Xác minh nội dung khiếu nại …… (4) khiếu nại (5) … …… … ….(6) Thời gian xác minh ngày làm việc, kể từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Điều Thành lập Đoàn tra để xác minh nội dung khiếu nại gồm: Ông (bà)……… , chức vụ …………… Trưởng đồn; Ơng (bà)………….… , chức vụ … Phó trưởng đồn (nếu có); Ơng (bà)………… , chức vụ …… ……… Thành viên; Ông (bà)………… , chức vụ …… ……… Thành viên Điều Đồn tra có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại sau: Điều Ông (bà) (7), ơng (bà) có tên Điều (8) chịu trách nhiệm thi hành định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) _ (1) Chức danh người có thẩm quyền định (2) Văn quy định chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị định (3) Tên quan, đơn vị, cá nhân có chức tham mưu đề xuất tiến hành xác minh (4) Họ tên cá nhân, quan, tổ chức khiếu nại (5) Quyết định hành hành vi hành (6) Nội dung việc bị khiếu nại ( ví dụ: việc buộc việc cán bộ) (7) Thủ trưởng quan, đơn vị liên quan việc thực định xác minh (8) Cá nhân, quan, tổ chức có liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) M09 TÊN CƠ QUAN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––– /TB-… ., ngày tháng năm 200 THƠNG BÁO Khơng thụ lý giải khiếu nại –––––––––– Kính gửi: (1) (2) nhận đơn khiếu nại Ông/Bà (3) Địa cư trú: Do (1) chuyển đến Căn nội dung đơn khiếu nại; theo quy định Điều Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo; (2) nhận thấy đơn khiếu nại Ơng/Bà khơng thuộc thẩm quyền giải … (2), .….(4) Vậy .(2) thơng báo để Ơng/Bà biết./ Nơi nhận: - Như trên; - (3) - Lưu: VT _ (1) Họ tên người chuyển đơn tên quan, tổ chức chuyển đơn (2) Tên quan, đơn vị gửi thông báo (3) Họ tên người khiếu nại (4) Nêu lý không thụ lý giải THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) M07 - BĐ TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––––– /TB-… , ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải khiếu nại ––––––––– Kính gửi: Ơng/Bà (1) Địa chỉ: (2) nhận đơn khiếu nại Ông/Bà, việc: ……… Sau xem xét nội dung đơn khiếu nại, Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 32 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo; .(2) nhận thấy đơn Ông/Bà đủ điều kiện thụ lý để giải Vậy… .(2) thông báo để Ông/Bà biết./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT _ (1) Họ tên người khiếu nại (2) Tên quan, đơn vị thông báo việc thụ lý giải khiếu nại THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) M06 – CQ,TC TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––––– /TB- ., ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải khiếu nại ––––––––– Kính gửi: (1) (2) nhận đơn khiếu nại Ông/Bà (3) Địa chỉ: Do (1) chuyển đến (theo Phiếu chuyển số / ngày tháng năm … ) Căn nội dung đơn khiếu nại; theo quy định Điều Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo; đơn khiếu nại Ông/Bà (3) thuộc thẩm quyền giải …………… .……… (2) ………… (2) thông báo để … …(1) biết./ Nơi nhận: - Như trên; - .(3) - Lưu: VT –––––––––––––––––––––– (1) Họ tên người chuyển đơn tên quan, tổ chức chuyển đơn (2) Tên quan, đơn vị gửi thông báo (3) Họ tên người khiếu nại THỦ TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu) ... cổ Xanthic Ferralsols Pp Đất phù sa phèn tiềm FLt tàng Thionic Fluvisols SiP Đất phèn tiềm tàng, phèn GLtp Proto-thionic Gleysols 728,50 Sp Đất phèn tiềm tàng, phèn trung GLtp bình Proto-thionic... đai quan, tổ chức, cá nhân gây thi t hại đe dọa gây thi t hại đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, quan, tổ chức” Từ ta thấy khiếu nại đất đai nội dung quản lý nhà nước đất đai,... thách năm tháng qua Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Dung TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung, Lớp DH07QL, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY , TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay