“PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2011 – 2020”

82 16 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN  BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2011 – 2020” SVTH : NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG MSSV : 07124043 LỚP : DH07QL KHÓA : 2007 – 2011 NGÀNH : Quản Lý Đất Đai TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH  NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2011 – 2020” Giáo viên hướng dẫn: TS Đào Thị Gọn (Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh) Ký tên: …………………… – Tháng năm 2011 – LỜI CẢM ƠN Mỗi sinh đời điều hạnh phúc hạnh phúc bên cạnh ln có động viên, khích lệ, dìu dắt gia đình, thầy bạn bè đường học tập sống Con xin cảm ơn Ba Mẹ sinh thành, dưỡng dục khôn lớn đến ngày hơm Cảm ơn gia đình ln bên cạnh động viên, khích lệ suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh với tất q thầy khoa Quản lý đất đai Bất động sản tận tình truyền đạt giảng dạy cho em kiến thức q báu để em hồn thành tốt báo cáo Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Đào Thị Gọn – giáo viên hướng dẫn thầy Lê Ngọc Lãm tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hồn thành luận văn tốt nghiệp suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị cơng tác Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Định Quán với UBND xã Phú Hòa tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ em hoàn thành tốt báo cáo Cuối cùng, xin cảm ơn đại gia đình lớp Quản lý đất đai khóa 2007 – 2011 nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Do kiến thức thời gian thực hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp em chưa thật hồn thiện, mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn để báo cáo em hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hương Trang i TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương, khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Phương án quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa – huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2011 – 2020” Giáo viên hướng dẫn: TS Đào Thị Gọn Đề tài: “Phương án quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa – huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2011 – 2020” thực thơng qua q trình khảo sát, thu thập số liệu, đồ đánh giá trạng sử dụng tiềm đất đai xã Phú Hòa làm sở cho việc phân bổ quỹ đất cách hợp lý, hiệu có phương án quy hoạch sử dụng đất thích hợp thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội xã giai đoạn Đề tài thực sở áp dụng quy trình hướng dẫn lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài Nguyên Môi Trường ban hành năm 2009 văn pháp quy khác Đề tài sử dụng phương pháp: phương pháp luận ( gồm: phương pháp cân tương đối, phương pháp kết hợp vĩ mô vi mô), phương pháp nghiên cứu cụ thể (phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp thống kê, phương pháp đồ, phương pháp công cụ GIS, phương pháp định mức, phương pháp kế thừa, phương pháp dự báo…) Phú Hòa xã miền núi, nằm phía đơng huyện Định Qn, tiếp giáp với huyện Tân Phú, nằm dọc theo Hương lộ 333, cách trung tâm thị trấn 10km Xã có tổng diện tích 1.562,7018 chiếm 1.61% diện tích tự nhiên huyện chia làm 04 ấp, xã nông với nhiều loại trồng, đất đai tương đối tốt, có tiềm phát triển vùng chuyên canh trồng có giá trị kinh tế cao Nhìn chung, kinh tế xã chưa thực phát triển mạnh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Đến năm 2020, cấu sử dụng đất địa bàn xã Phú Hòa là: đất nơng nghiệp có diện tích 1.352,28 chiếm 86,53% tổng diện tích tự nhiên, đất phi nơng nghiệp có diện tích 210,42 chiếm 13,47% tổng diện tích tự nhiên Diện tích đất theo quy hoạch có xu hướng tăng diện tích đất phi nơng nghiệp giảm diện tích đất nơng nghiệp nhằm phục vụ cho việc mở rộng điểm dân cư nông thôn, sở hạ tầng kỹ thuật mục đích kinh doanh phi nông nghiệp Kết đạt đề tài việc bố trí, sử dụng tài nguyên đất cách hợp lý cho phát triển xã nhằm khai thác hiệu bền vững tiềm đất đai, góp phần nâng cao thu nhập người dân khu vực nông thôn phát triển kinh tế xã hội xã, góp phần vào nghiệp Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước Trang ii MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn 10 I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 10 I.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN 10 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 10 I.3.2 Phương pháp thực 11 I.3.3 Quy trình thực 11 I.4 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 11 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 12 II.1.1 Điều kiện tự nhiên 12 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 14 II.1.3 Thực trạng môi trường 16 II.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 16 II.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 16 II.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 16 II.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 18 II.2.4 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư nông thôn 19 II.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 19 II.2.6 Đánh giá chung kinh tế - xã hội 20 II.3 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÃ PHÚ HỊA 21 II.3.1 Tình hình quản lý đất đai 21 II.3.2 Hiện trạng sử dụng loại đất biến động loại đất 24 II.3.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 29 II.4 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI XÃ PHÚ HÒA 30 II.4.1 Ý nghĩa nội dung đánh giá tiềm đất đai 30 II.4.2 Đánh giá tiềm loại đất 31 II.5 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 34 II.5.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch 34 II.5.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất 36 II.5.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế - xã hội môi trường 43 Trang iii II.5.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 45 II.5.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 47 II.5.6 Các giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 KẾT LUẬN 55 KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Trang iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QH – KHSDĐ Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất TT Thông tư BTNMT Bộ tài ngun mơi trường NĐ Nghị định CP Chính phủ NQ Nghị QĐ Quyết định CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa UBND Ủy ban nhân dân TCĐC Tổng cục địa TCQLĐĐ Tổng cục quản lý đất đai Trang v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng II.1: Tổng hợp yếu tố thủy văn 14 Bảng II.2: Phân loại diện tích loại đất xã Phú Hoà 15 Bảng II.3: Hiện trạng dân tộc xã Phú Hoà năm 2010 18 Bảng II.4: Hiện trạng tơn giáo xã Phú Hồ năm 2010 19 Bảng II.5: Hiện trạng đường giao thông 19 Bảng II.6: Cơ cấu sử dụng đất toàn xã 24 Bảng II.7: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 24 Bảng II.8: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 26 Bảng II.9: Biến động mục đích sử dụng đất giai đoạn 2005 – 2010 27 Bảng II.10: Biến động đất nông nghiệp 27 Bảng II.11: Biến động đất phi nông nghiệp 28 Bảng II.12: Kết thực tiêu sử dụng đất điều chỉnh QHSDĐ xã Phú Hòa 29 Bảng II.13: Các tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai 32 Bảng II.14: Mô tả chất lượng đơn vị đất đai 32 Bảng II.15: Dự báo dân số, diện tích đất qua năm đến năm 2020 37 Bảng II.16: Diện tích loại đất nơng nghiệp đến năm 2020 38 Bảng II.17: Diện tích loại đất phi nơng nghiệp đến năm 2020 39 Bảng II.18: Danh mục tuyến đường quy hoạch đến năm 2020 40 Bảng II.19: Danh mục cơng trình thủy lợi đến năm 2020 41 Bảng II.20: Danh mục trường học sở giáo dục quy hoạch đến năm 2020 41 Bảng II.21: Danh mục điểm dân cư nông thôn quy hoạch đến năm 2020 42 Bảng II.22: Danh mục cơng trình thuộc đất trụ sở quan cơng trình nghiệp quy hoạch đến năm 2020 42 Bảng II.23: Danh mục cơng trình thuộc đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 43 Bảng II.24: Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất kỳ quy hoạch xã Phú Hòa 45 Bảng II.25: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng 46 Bảng II.26: Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 47 Bảng II.27: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 – 2015 xã Phú Hòa 48 Bảng II.28: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng theo năm kế hoạch 50 Bảng II.29: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích 51 Bảng II.30: Danh mục cơng trình trọng điểm cấp xã giai đoạn 2011 – 2015 51 Trang vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình II.1: Sơ đồ vị trí xã Phú Hòa – huyện Định Qn – tỉnh Đồng Nai 12 Hình II.2: Biểu đồ thể cấu sử dụng đất năm 2010 24 Hình II.3: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 25 Trang vii Ngành Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Thu Hương ĐẶT VẤN ĐỀ Trong tất điều kiện cần thiết để phục vụ cho trình sản xuất, tạo cải vật chất đảm bảo cho tồn phát triển xã hội loài người, đất đai giữ vị trí có ý nghĩa vơ quan trọng Đất đai tài sản quốc gia, vừa tư liệu sản xuất vừa đối tượng sản xuất nông nghiệp nơi xây dựng cơng trình, sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế, dân sinh an ninh quốc phòng Nền kinh tế nước ta thời đại CNH-HĐH đất nước đạt thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện Sự chuyển biến tích cực nhờ có đường lối sách phát triển kinh tế Đảng Nhà nước phù hợp với thực tiễn, đặc biệt sách đất đai Và việc khai thác tài nguyên đất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua phủ nhận Tuy nhiên, việc khai thác khơng tránh khỏi làm chất lượng mơi trường biến động theo chiều hướng khơng có lợi cho sống Vấn đề đặt ra: khai thác quỹ đất có hạn đáp ứng cho tất nhu cầu sống đảm bảo điều kiện môi trường cho người sống cho hệ mai sau? Trước thực trạng đó, Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 điều 18 có khẳng định: “ Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch pháp luật đảm bảo sử dụng mục đích có hiệu ” Thực Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính Phủ thi hành Luật đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên & môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch số 9556/KH-UBND ngày 20/11/2009 UBND tỉnh Đồng Nai việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011 – 2015 cấp tỉnh huyện – xã thuộc tỉnh Đồng Nai Xã Phú Hòa xã miền núi, nằm phía đơng huyện Định Quán, tiếp giáp với huyện Tân Phú, nằm dọc theo Hương lộ 333, cách trung tâm thị trấn 10km có tổng diện tích 1.562,7018 chiếm 1.61% diện tích tự nhiên toàn huyện chia làm 04 ấp Trong năm qua Đảng Bộ nhân dân xã Phú Hòa đạt thành định phát triển kinh tế xã hội bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân Mặc dù chiếm phần nhỏ tổng diện tích tự nhiên huyện (1,61%) đất đai xã Phú Hòa đánh giá tương đối tốt, có tiềm phát triển vùng chuyên canh trồng có giá trị kinh tế cao Bên cạnh đó, xã Phú Hòa cách thị trấn Định Quán 10km nên tương lai vùng kinh tế phát triển động nên nhu cầu sử dụng đất ngày cao Vì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm bố trí phân bổ quỹ đất sản xuất cách hợp lý cho ngành năm tới nhiệm vụ trước mắt cần thực Xuất phát từ tầm quan trọng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân công Khoa Quản lý đất đai Bất động sản, hướng dẫn trực tiếp Cô Đào Thị Gọn, tiến hành thực đề tài: “Phương án quy hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa – huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2011 – 2020” Trang Phụ lục: Hệ thống biểu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã STT Ký hiệu biểu Biểu 01/CX Hiện trạng sử dụng đất cấp xã năm… Biểu 02/CX Quy hoạch sử dụng đất cấp xã đến năm Biểu 03/CX Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch xã … Biểu 04/CX Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch cấp xã Biểu 05/CX Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch cấp xã Biểu 06/CX Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch cấp xã Biểu 07/CX Phân Kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cấp xã Biểu 08/CX Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo năm cấp xã Biểu 09/CX Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân theo năm xã … 10 Biểu 10/CX Danh mục cơng trình, dự án trọng điểm cấp xã kỳ kế hoạch sử dụng đất Tên biểu Biểu 01/CX HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010 XÃ PHÚ HÒA - HUYỆN ĐỊNH QUÁN STT Chỉ tiêu TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp 1.1 Đất lúa nước 1.2 Đất trồng lúa nương 1.3 Đất trồng hàng năm lại 1.4 Đất trồng lâu năm 1.5 Đất rừng phòng hộ 1.6 Đất rừng đặc dụng 1.7 Đất rừng sản xuất 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.9 Đất làm muối 1.10 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất đô thị 2.3 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN 2.4 Đất quốc phòng 2.5 Đất an ninh 2.6 Đất khu cơng nghiệp Mã NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chun dùng Đất sơng, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DCS DTD DBT DDL DNT Diện tích (ha) 1.562,70 1.461,55 359,59 Cơ cấu (%) 96,12 979,20 6,58 67,00 5,32 19,77 0,36 1,35 1,55 99,57 43,76 0,11 100,00 43,95 0,33 0,33 0,72 0,73 0,61 0,52 2,92 0,61 0,52 2,93 10,33 40,38 10,37 40,55 1,58 0,10 133,84 8,56 100,00 24,60 Biểu 02/CX QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ ĐẾN NĂM 2020 XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 CHỈ TIÊU TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu cơng nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chun dùng Đất sơng, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn Mã NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DCS DTD DBT DDL DNT Cấp phân bổ Đơn vị tính: Cấp xã Tổng số xác định 1.562,70 1.562,70 1.352,28 1.352,28 320,89 320,89 72,56 868,39 72,56 868,39 5,32 3,57 5,32 3,57 81,55 210,42 79,05 81,55 210,42 79,05 0,50 0,50 0,88 12,20 0,88 12,20 0,61 0,52 2,92 0,61 0,52 2,92 10,33 103,41 10,33 103,41 0,00 0,00 217,84 217,84 Biểu 03/CX DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ PHÚ HÒA - HUYỆN ĐỊNH QN Mã Diện tích (ha) Đất nơng nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 110,85 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 20,65 1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 23,38 1.4 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 65,62 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 1.10 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN STT CHỈ TIÊU Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm LUC/CLN 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp LUC/LNP 2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUC/NTS 2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng RSX/NKR(a) Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nơng nghiệp khơng phải rừng Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp rừng RDD/NKR(a) 2.5 2.6 RPH/NKR(a) 1,20 Biểu 04/CX DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ PHÚ HỊA - HUYỆN ĐỊNH QN Đơn vị tính: Diện tích STT Mã MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (ha) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 1.562,70 NNP Đất nơng nghiệp 1,58 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1,58 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình 2.3 CTS nghiệp 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.15 Đất sông, suối SON 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT Biểu 05/CX PHÂN KỲ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ PHÚ HỊA - HUYỆN ĐỊNH QN Đơn vị tính: Các kỳ kế hoạch Hiện trạng STT (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 CHỈ TIÊU (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Mã Cơ cấu (%) Diện tích Cơ cấu (%) Diện tích Cơ cấu (%) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.562,70 100,00 1.562,70 100,00 1.562,70 100,00 NNP 1.461,55 93,53 1.404,45 89,87 1.352,28 86,53 DLN 359,59 23,01 323,75 20,72 320,89 20,53 HNK 96,12 6,15 87,12 5,58 72,56 4,64 CLN 979,20 62,66 903,14 57,79 868,39 55,57 RSX 5,32 0,34 5,32 0,34 5,32 0,34 NTS 19,77 1,27 3,57 0,23 3,57 0,23 NKH 1,55 0,10 81,55 5,22 81,55 5,22 PNN 99,57 6,37 158,25 10,13 210,42 13,47 43,76 2,80 61,33 3,92 79,05 5,06 0,33 0,02 0,48 0,03 0,50 0,03 0,72 0,05 0,88 0,06 0,88 0,06 12,00 0,77 12,20 0,78 (3) LUN RPH RDD LMU Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT 2.3 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 2.7 2.8 Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Kỳ cuối, đến năm 2020 Diện tích 2.1 2.6 Kỳ đầu, đến năm 2015 SKK SKC SKX 2.9 Đất cho hoạt động khống sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chun dùng Đất sơng, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn DRA 0,61 0,04 0,61 0,04 0,61 0,04 TTN 0,52 0,03 0,52 0,03 0,52 0,03 NTD 2,92 0,19 2,92 0,19 2,92 0,19 SON 10,33 0,66 10,33 0,66 10,33 0,66 DHT 40,38 2,58 69,18 4,43 103,41 6,62 1,58 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 133,84 8,56 189,84 12,15 217,84 13,94 SMN PNK DCS DTD DBT DDL DNT Biểu 06/CX PHÂN KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ PHÚ HÒA - HUYỆN ĐỊNH QUÁN Đơn vị tính: Phân theo kỳ STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ 2010-2015 2015-2020 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 110,85 58,68 52,17 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 20,65 17,79 2,86 1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 23,38 8,82 14,56 1.4 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 65,62 30,87 34,75 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,20 1,20 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 1.10 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm LUC/CLN 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp LUC/LNP 2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUC/NTS 2.4 2.5 2.6 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp khơng phải rừng Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp rừng Biểu 07/CX RSX/NKR(a) RDD/NKR(a) RPH/NKR(a) PHÂN KỲ QUY HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chun dùng Đất sơng, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn NNP DLN LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DTD DBT DDL DNT Cả thời kỳ 1,58 1,58 Đơn vị tính: Phân theo kỳ 2010-2015 2015-2020 1,58 1,58 Biểu 08/CX KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM 2011 - 2015 XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN STT CHỈ TIÊU (1) (2) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp Đất lúa 1.1 nước Đất trồng 1.2 lúa nương Đất trồng 1.3 hàng năm lại Đất trồng 1.4 lâu năm Đất rừng 1.5 phòng hộ Đất rừng 1.6 đặc dụng Đất rừng 1.7 sản xuất Đất nuôi 1.8 trồng thuỷ sản Đất làm 1.9 muối Đất nông 1.10 nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông 2.1 thôn 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Đất đô thị Đất XD trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Mã Diện tích trạng năm 2010 Diện tích đến năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.696,54 1.701,54 1.710,04 1.722,54 1.735,54 1.752,54 NNP 1.461,55 1.449,27 1.445,99 1.416,99 1.412,12 1.404,45 DLN 359,59 358,21 357,49 342,88 324,83 323,75 HNK 96,12 95,00 94,04 89,51 88,73 87,12 CLN 979,20 969,42 967,82 957,96 891,92 903,14 RSX 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 NTS 19,77 19,77 19,77 19,77 19,77 3,57 NKH 1,55 1,55 1,55 1,55 81,55 81,55 PNN 99,57 111,85 115,13 144,13 150,58 158,25 ONT 43,76 55,47 58,59 62,85 68,11 61,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,48 0,72 0,72 0,88 0,88 0,88 0,88 (3) LUN RPH RDD LMU ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT 12,00 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng SMN Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn DRA 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 TTN 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 NTD 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 SON 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 DHT 40,38 40,95 40,95 65,69 66,88 69,18 1,58 1,58 1,58 1,58 0,00 0,00 133,84 138,84 147,34 159,84 172,84 189,84 PNK DCS DBT DDL DNT Biểu 09/CX KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN Đơn vị tính: Phân theo năm STT CHỈ TIÊU Mã Diện tích (1) (2) ĐẤT NƠNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP (3) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng HN lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (4) (5) (6) (7) (8) (9) Năm 20162020 (10) NNP/PNN 110,85 12,28 3,28 29,00 6,45 7,67 52,177 LUC/PNN 20,65 1,38 0,72 14,61 1,08 2,86 RPH/PNN 23,38 1,12 0,96 4,53 0,60 1,61 14,56 RDDPNN 65,62 9,78 1,60 9,86 5,85 3,78 34,75 CLN/PNN RSX/PNN NTS/PNN RSX/PNN NTS/PNN LMU/PNN NNK/PNN LUC/CLN LUC/LNP LUC/NTS 1,20 1,20 đất nuôi trồng thuỷ sản 2.4 2.5 2.6 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nơng nghiệp khơng phải rừng RSX/NKR(a) RDD/NKR(a) RPH/NKR(a) Biểu 10/CX KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ PHÚ HỊA – HUYỆN ĐỊNH QN Đơn vị tính: STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (1) (2) 1.1 Đất nông nghiệp Đất lúa nước Mã Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016-2020 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NNP 1,58 1,58 1,58 1,58 DLN Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm HNK 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất XD trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất VLXD gốm sứ Đất cho hoạt động Phân theo năm Diện tích đất CSD đưa vào sử dụng kỳ kế hoạch LUN CLN RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS khoáng sản 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn DDT DRA TTN NTD SMN SON DHT PNK DTD DBT DDL DNT ... chưa thật hoàn thi n, mong đóng góp ý kiến q thầy bạn để báo cáo em hoàn thi n Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hương Trang i TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hương, khoa... ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng suất sản lượng vụ Hè Thu Tính đến thời điểm diện tích lúa bị thi t hại 80% 20 ha, thi t hại 60% 30 ha, thi t hại 40% 43 Vụ Mùa: tổng diện tích gieo trồng 426... + Thu hồi đất Việc hình thành cụm dân cư chủ yếu nằm đất trồng năm đất lâu năm hộ gia đình cá nhân, nên thời gian qua xã thu hồi đất cho khu dân cư + Giao đất - cho thu đất Diện tích đất thu
- Xem thêm -

Xem thêm: “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2011 – 2020” , “PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ PHÚ HÒA – HUYỆN ĐỊNH QUÁN – TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2011 – 2020”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay