“ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG MOBILE MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM”

63 27 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG MOBILE MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM” SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : NGUYỄN THỊ THẾ MỸ 07135113 DH07TB 2007 – 2011 Quản lý Thị trường Bất động sản -TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN THỊ THẾ MỸ “TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG MOBILE MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM” Giáo viên hướng dẫn: TS Đặng Minh Phương (Địa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) Ký tên: …………………………………… - Tháng 08 năm 2011 - Lời cảm ơn … Để đạt kết ngày hôm nay, lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba, mẹ - người hết lòng ni dưỡng, ân cần dạy dỗ, chăm lo tạo điều kiện cho học tập nên người Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, thầy Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt năm theo học trường Em xin chân thành cảm ơn thầy Đặng Minh Phương - giảng viên Khoa Kinh tế nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn em tận tình khoảng thời gian thực đề tài Xin cảm ơn bạn lớp Quản lý Thị trường Bất động sản khố 33 ln giúp đỡ, chia sẻ với tơi suốt q trình học tập, sinh hoạt trường Do thời gian nguồn lực có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong q thầy góp ý để đề tài tốt Những kinh nghiệm tích lũy hành trang quý báu cho em bước đường nghiệp sau Một lần xin chân thành cảm ơn TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Thị Thế Mỹ TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thế Mỹ, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG MOBILE MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM” Giáo viên hướng dẫn: TS Đặng Minh Phương, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Để đạt hiệu cao doanh nghiệp bất động sản cần mạnh dạn tiến hành ứng dụng hình thức marketing tốn chi phí hình thức Mobile Marketing cho bất động sản Ứng dụng Mobile Marketing cho tiếp thị bất động sản đối tượng ứng dụng giới Việt Nam hạn chế, nên đề tài thực nghiên cứu ứng dụng mobile nghiên cứu thực trạng Mobile Marketing bất động sản giới; đánh giá tiềm ứng dụng cho Việt Nam, bao gồm: tin nhắn SMS cập nhật cho bất động mới, SMS Flyers, tiếp thị mã QR, trang web điện thoại di động, thơng báo đến ngày tốn trễ toán Các ứng dụng qua nghiên cứu cho thấy áp dụng vào Việt Nam có tính khả thi cao Cơ sở lý luận: - Các lý thuyết bất động sản thị trường bất động sản - Các lý thuyết marketing mobile marketing - Các văn pháp quy có liên quan Phương pháp nghiên cứu: phương pháp kế thừa, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp, chuyên gia MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Phần 1: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.1.1 Bất động sản thị trường bất động sản I.1.1.2 Marketing I.1.1.3 Mobile Marketing .9 I.1.2 Cơ sở pháp lý 17 I.1.3 Cơ sở thực tiễn 18 I.1.3.1 Tình hình thị trường bất động sản giai đoạn 18 I.1.3.2 Hoạt động Marketing cho thị trường bất động sản giai đoạn 19 I.2 Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam 20 I.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 21 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 21 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 Phần 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 II.1 Thực trạng hoạt động Mobile Marketing bất động sản Việt Nam 22 II.1.1 Tình hình hoạt động Mobile Marketing cho thị trường bất động sản Việt Nam 22 II.1.2 Tình hình nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo 22 II.1.3 Tình hình doanh nghiệp viễn thơng Việt Nam 23 II.1.4 Tình hình người sử dụng dịch vụ viễn thông thuê bao viễn thông 25 II.2 Đánh giá hoạt động Mobile Marketing bất động sản Việt Nam 27 II.2.1 Ưu điểm 27 II.2.2 Những vấn đề tồn khó khăn 28 II.3 Thực tiễn kinh nghiệm ứng dụng Mobile Marketing cho thị trường bất động sản giới 29 II.3.1 Tổng quan Mobile Marketing giới 29 II.3.2 Kinh nghiệm ứng dụng Mobile Marketing cho thị trường bất động sản giới .35 II.3.2.1 Tin nhắn SMS cập nhật cho bất động sản 35 II.3.2.2 SMS Flyers 36 II.3.2.3 Tiếp thị mã QR .37 II.3.2.4 Trang web điện thoại di động 40 II.3.2.5 Thông báo đến ngày toán trễ toán .45 II.4 Xu hướng phát triển Mobile Marketing Việt Nam 46 II.4.1 Phát triển sở hạ tầng mạng viễn thông di động 46 II.4.2 Kết hợp với hình thức quảng cáo truyền thống 46 II.4.3 Trở thành lựa chọn tối ưu cho chiến dịch Marketing doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ 46 II.4.4 Nhu cầu sử dụng điện thoại di động thông minh truy cập Internet tăng 47 II.4.5 Nhiều kỹ thuật tiên tiến đời phục vụ hữu hiệu cho Mobile Marketing 47 II.4.6 Xu hướng thực giao dịch với kết hợp thương mại di động (Mobile Commerce) ngân hàng di động (Mobile Banking) tăng 47 II.5 Định hướng phát triển Mobile Marketing cho thị trường bất động sản Việt Nam 48 II.5.1 Đổi tổ chức, tăng cường nâng cao hiệu lực máy quản lý Nhà Nước, hiệu lực cơng cụ sách quản lý vĩ mơ 48 II.5.2 Định hướng doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng 48 II.5.3 Định hướng nhà cung cấp quảng cáo qua tin nhắn 50 II.5.4 Định hướng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 DANH MỤC HÌNH Hình I.1: Mục tiêu hoạt động Marketing Trang Hình I.2: Sơ đồ Mơ hình hoạt động Mobile Marketing 11 Hình II.1: Bảng đăng kí cập nhật bất động sản 35 Hình II.2: Tin nhắn SMS cập nhật bất động sản 36 Hình II.3: Quá trình SMS Flyer gửi đến khách hàng 37 Hình II.4: Mã QR mã vạch 38 Hình II.5: Tạo mã QR 38 Hình II.6: Mã QR sau tạo 39 Hình II.7: Mã QR in danh thiếp 39 Hình II.8: Quá trình sử dụng mã QR 40 Hình II.9: Quá trình tạo trang web bất động sản di động dựa trang web cung cấp IDX 41 Hình II.10: Chọn vào ứng dụng web doanh nghiệp cài vào điện thoại 42 Hình II.11: Chọn bất động sản muốn tìm theo đường dẫn thành phố đến đơn vị hành nhỏ 42 Hình II.12: Khách hàng xem xét hình ảnh thơng tin BĐS liệt kê chọn vào BĐS ưng ý để xem thơng tin chi tiết 43 Hình II.13: Các tiện nghi bên trong, vẽ đồ vị trí BĐS 43 Hình II.14: Nút tiện ích “Call” cho phép khách hàng gọi cho nhân viên môi giới 44 Hình II.15: Tin nhắn SMS thơng báo đến ngày tốn 45 Hình II.16: Sơ đồ hướng dẫn cách thực /từ chối tin nhắn quảng cáo 49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ II.1: Thị phần thuê bao điện thoại di động doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông 24 Biểu đồ II.2: Doanh thu dịch vụ di động năm 2006 – 2009 25 Biểu đồ II.3: Số thuê bao điện thoại di động tháng 6/2010 26 Biểu đồ II.4: Số thuê bao di động/100 dân năm 2006 – 2009 27 DANH MỤC BẢNG Bảng II.1: Một số số toàn cầu ngành viễn thông giới dịch vụ viễn thông năm 2010 31 Bảng II.2: Hành vi tiêu dùng điện thoại di động thuê bao điện thoại di động Mỹ, châu Âu Nhật Bản tháng 2/2011 33 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản TP HCM : thành phố Hồ Chí Minh FDI : Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ĐTDĐ : Điện thoại di động MIC : Bộ Thông tin Truyền thông NSCICT : Ban Chỉ đạo Quốc gia Công nghệ thông tin ARPU : Doanh thu bình quân thuê bao Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ ĐẶT VẤN ĐỀ  Tính cấp thiết đề tài Bất động sản lĩnh vực giàu tiềm Việt Nam giới Thực tế số nước tỷ trọng bất động sản tổng số cải xã hội chiếm tỷ lệ lớn khoảng 40% lượng cải vật chất Các hoạt động liên quan đến bất động sản chiếm tới 30% tổng hoạt động kinh tế Bất động sản ngành hàng có tỷ trọng lớn, nên nói rằng, hạ tầng kinh tế Đó lõi có tác động trực tiếp đến thị trường tài chi phối mạnh mẽ đến thị trường vốn đời sống Tại Việt Nam, thị trường bất động sản cho “thị trường nóng sốt” so với tình hình chung lĩnh vực kinh tế thời gian gần Khoảng hai năm gần đây, thị trường bất động sản vượt qua tình trạng đóng băng kể từ năm 2008 chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc Thứ nhất, với mức lãi suất 20 - 21%/năm phía cơng ty xây dựng kinh doanh Bất động sản người có nhu cầu vay vốn khó tiếp cận nguồn vốn Thứ hai, giá đất, giá nhà cao so với thu nhập nói chung người Việt Nam Tại nước phát triển, số giá nhà/thu nhập mức - lần, Việt Nam 26 lần Thứ ba, nguồn cung nhà, đất dồi nên giá nhà đất lâu dài theo xu hướng giảm dù kinh tế vĩ mơ có diễn biến tích cực khó có hội tăng giá Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế, nhà kinh doanh bất động sản thu hẹp nhiều khoản chi tiêu, bật ngân sách cho khâu tiếp thị Bên cạnh việc cân nhắc khoản chi cho kênh tiếp thị truyền thống, doanh nghiệp địa ốc mạnh dạn đầu tư cho kênh tiếp thị trực tuyến nhằm tận dụng lợi mà công nghệ mang lại đồng thời tiết kiệm chi phí Mobile marketing cơng cụ truyền thơng đo lường hiệu xác Mobile marketing có khả tương tác, đối thoại hai chiều với người tiêu dùng, nhắm tới đối tượng cụ thể phân loại theo tuổi tác, giới tính, nơi cư trú, xu hướng tiêu dùng có tính tương tác với phương tiện truyền thông khác tivi, báo, đài phát thanh, tờ rơi, áp phích Hiệu chiến dịch mobile marketing mang lại tăng mức độ nhận biết nhãn hiệu khách hàng, định hướng ý khách hàng vào hoạt động mua bán, làm tăng doanh số bán hàng, tạo sở liệu mối quan tâm khách hàng làm tăng trung thành khách hàng nhãn hiệu Ngoài ưu điểm mở khuynh hướng cho công ty nhỏ cá nhân muốn quảng cáo thực việc quảng cáo mà chi phí không lớn Một số ứng dụng Mobile Marketing giới thành cơng Việt Nam hạn chế, đề tài muốn thu thập phân tích ứng dụng vào thị trường bất động sản Việt Nam Dưới hướng dẫn TS Đặng Minh Phương chấp thuận khoa Quản lý đất đai Bất động sản trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, thực đề tài: “Tiềm ứng dụng Mobile Marketing cho thị trường Bất động sản Việt Nam” - Trang - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ  Mục tiêu nghiên cứu:  Nghiên cứu thực trạng Mobile Marketing bất động sản giới  Đề xuất giải pháp nhằm phát triển Mobile Marketing cho thị trường bất động sản Việt Nam  Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài ứng dụng Mobile Marketing cho Marketing bất động sản  Phạm vi nghiên cứu: Do giới hạn kiến thức kinh nghiệm, cộng với khởi đầu nghiên cứu hoạt động Mobile Marketing, đề tài phác thảo bước nghiên cứu hoạt động Mobile Marketing cho thị trường bất động sản phạm vi không gian thời gian hạn chế Cụ thể: o Phạm vi khơng gian: • Một số ứng dụng Mobile Marketing bất động sản tiêu biểu giới • Khu vực nghiên cứu: Việt Nam o Phạm vi thời gian: đề tài nghiên cứu khoảng thời gian từ 25/04/2011 đến 20/08/2011 - Trang - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ Một điều cần biết có nhiều trang web bất động sản hay trước khơng phải tối ưu hóa cho việc xem xét làm việc điện thoại di động chúng hoạt động trình duyệt web máy tính Ví dụ, trình duyệt điện thoại di động cũ cần phiên hoàn toàn khác trang web, nhiều trường hợp, cho người dùng để nhìn thấy Ngay điện thoại mới, cao cấp iPhone, trang web flash nặng không thân thiện với người sử dụng chí khơng thể nhìn thấy Đầu tiên tìm kiếm nhà cung cấp IDX có chun mơn kỹ thuật để làm cho IDX tìm kiếm có sẵn điện thoại thơng minh Sau đăng kí sử dụng tùy chỉnh trang web IDX điện thoại di động, tùy chỉnh bảng quảng cáo - banner ( thông thường đặt phần trang web) (Nguồn: www.ultraagent.com) Hình II.9: Quá trình tạo trang web bất động sản di động dựa trang web cung cấp IDX - Trang 41 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ Quá trình thao tác khách hàng: Bước 1: Khách hàng vào trang web di động doanh nghiệp www.archermobile.com www.archermobile.com (Nguồn: www.flippmobile.com) Hình II.10: Chọn vào ứng dụng web doanh nghiệp cài vào điện thoại Bước 2: Chọn từ danh mục có sẵn (Nguồn: www.flippmobile.com) Hình II.11: Chọn bất động sản muốn tìm theo đường dẫn thành phố đến đơn vị hành nhỏ - Trang 42 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ Bước 3: Tìm kiếm ngơi nhà có sẵn (Nguồn: www.flippmobile.com) Hình II.12: Khách hàng xem xét hình ảnh thơng tin BĐS liệt kê chọn vào BĐS ưng ý để xem thơng tin chi tiết Bước 4: Nhìn thấy hình ảnh, tính năng, nhà (Nguồn: www.flippmobile.com) Hình II.13: Các tiện nghi bên trong, vẽ đồ vị trí BĐS - Trang 43 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ Bước 5: Trang web chứa tất thông tin liên lạc đại lý nhân viên môi giới bao gồm tên, điện thoại, địa email, cho phép khách hàng tiềm dễ dàng liên lạc bấm “gọi” (Nguồn: www.flippmobile.com) Hình II.14: Nút tiện ích “Call” cho phép khách hàng gọi cho nhân viên môi giới Ưu điểm: - Thông tin cập nhật 24/7 - Thông tin cụ thể, rõ ràng, xác - Khách hàng tìm kiếm bất động sản vào lúc nào, đâu - Khách hàng chủ động liên hệ trực tiếp với người bán Tuy nhiên, trang web tương thích với tất loại điện thoại di động nên cần làm tạo trang web gọn nhẹ, đơn giản, đủ thông tin, thông tin cập nhật đầy đủ, kịp thời, xác, hạn chế flash Và ứng dụng áp dụng điện thọai có kết nối GPRS, wifi 3G - Trang 44 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ II.3.2.5 Thơng báo đến ngày tốn trễ tốn Thơng thường cơng ty bất động sản gửi thư, gọi điện cho khách hàng để thông báo đến ngày toán trễ toán Hoạt động thường nhiều thời gian cho bên mua lẫn bên bán, đặc biệt gọi nhắc nhở đến khơng lúc, tốn chi phí để thông báo, nhắc nhở thời gian cho việc kiểm tra tài khoản Khách hàng mua sản phẩm công ty để lại thông tin kèm số di động, đến ngày toán tiền, hệ thống gửi tin nhắn thông báo trường hợp chậm toán hệ thống gửi tin nhắn nhắc nhở Sau toán thực hiện, hệ thống ngưng gửi thông báo Bằng việc sử dụng tin nhắn SMS, khách hàng có thời gian chuẩn bị đủ số tiền cần tốn, giảm chi phí gọi, gửi thơng báo đến kịp thời, làm phiền khách hàng, đặc biệt giảm việc kiểm tra tài khoản xem khách hàng toán đầy đủ chưa Công ty bất động sản cần phải liên kết với ngân hàng để thực dịch vụ (Nguồn: Nghiên cứu tổng hợp) Hình II.15: Tin nhắn SMS thơng báo đến ngày tốn Ưu điểm: - Tương thích với tất loại điện thoại di động - Thời gian khách hàng chậm toán rút ngắn - Tiết kiệm chi phí thời gian - Thông báo gửi đến đối tượng thời gian - Ít làm phiền khách hàng * Kết luận Nếu hình thức cơng ty bất động sản Việt Nam thực hiệu hoạt động marketing công ty nâng cao, đồng thời tạo thuận lợi cho khách hàng - Trang 45 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ II.4 Xu hướng phát triển Mobile Marketing Việt Nam Những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho hầu bao cho phương tiện marketing truyền thống doanh nghiệp giới Việt Nam bị thắt chặt Nhưng xem hội mở cho Mobile Marketing phát triển số nước giới Việt Nam Năm 2006, doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu tiếp cận đến khái niệm Mobile Marketing Cũng từ đó, hình thức quảng cáo qua thiết bị di động hình thành nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng điện thoại di động phát triển ứng dụng rộng rãi Thời gian đầu, Mobile Marketing triển khai nhỏ lẻ vài công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo dừng lại mức tải nhạc chuông, hát, game, thông tin kiện, v.v đến điện thoại di động người nhận Bên cạnh đó, hạ tầng mạng viễn thơng di động chưa thực lớn mạnh vấn đề ngăn cản bước tiến Mobile Marketing Việt Nam Trong đó, mạng viễn thơng di động phổ biến Việt Nam GSM điểm yếu lớn hệ mạng cho phép truyền tải liệu với dung lượng không cao Đó lý nhiều chương trình quảng cáo Mobile Marketing đa phần tiến hành hình thức gửi tin nhắn quảng cáo (SMS Marketing) Đây lý khiến nhiều người sử dụng dịch vụ tin nhắn quảng cáo đồng Mobile Marketing SMS Marketing Sau số xu hướng nhằm phát triển Mobile Marketing Việt Nam: II.4.1 Phát triển sở hạ tầng mạng viễn thông di động Trong năm gần đây, nhờ vào phát triển cải tiến vượt bậc chất lượng sở hạ tầng mạng dịch vụ viễn thông, hệ mạng viễn thơng với tính tối ưu đời Điển hình mạng viễn thơng hệ thứ ba (3G) với tính truyền tải liệu tin nhắn, hình ảnh, video, thư điện tử nhanh chóng vượt trội so với GSM – công nghệ viễn thông thống trị thị trường viễn thơng Động thái tích cực tảng vững cho công cụ ứng dụng Mobile Marketing thực vận hành cách hiệu Việt Nam II.4.2 Kết hợp với hình thức quảng cáo truyền thống Một ưu điểm bật Mobile Marketing so với số hình thức tiếp thị quảng cáo truyển thống khác Mobile Marketing có khả tương tác đối thoại hai chiều với người tiêu dùng Do hình thức quảng cáo giúp doanh nghiệp nhắm đến đối tượng khách hàng cụ thể phân loại theo tuổi tác, giới tính, nơi cư trú, xu hướng tiêu dùng Bên cạnh đó, Mobile Marketing phát huy hiệu cao thơng qua tính tương tác kết hợp tốt với phương tiện truyền thông khác tivi, báo, đài phát thanh, tờ rơi, áp phích Vì thế, Mobile Marketing Việt Nam năm dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào điều kiện cần đủ sở hạ tầng công nghệ viễn thông tính độc đáo hình thức quảng cáo sở hữu II.4.3 Trở thành lựa chọn tối ưu cho chiến dịch Marketing doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ Mở khuynh hướng cho công ty nhỏ cá nhân họ có nhu cầu thực quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ với mức chi phí hợp lý Hơn nữa, Mobile Marketing giúp doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ đạt hiệu quảng bá thương hiệu, sản phẩm hình ảnh đến người tiêu dùng, mà giúp họ thu hiệu cao nhận tỷ lệ - Trang 46 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ phản hồi từ người nhận tin sau thực chiến dịch quảng cáo Mobile Marketing II.4.4 Nhu cầu sử dụng điện thoại di động thông minh truy cập Internet tăng Số lượng người truy cập Internet điện thoại di động tăng vọt năm gần phát triển công nghệ 3G quan trọng việc đưa nhiều loại điện thoại di động thông minh cho phép người dùng truy cập Internet Trong đó, 82% tổng số người dùng điện thoại di động iPhone truy cập Internet điện thoại họ Việt Nam II.4.5 Nhiều kỹ thuật tiên tiến đời phục vụ hữu hiệu cho Mobile Marketing Công ty Cổ phần Truyền thông Gapit đơn vị cung cấp dịch vụ Mobile Marketing tiên phong thị trường Việt Nam Trong đó, sản phẩm cơng nghệ bật họ Gapit Keywordz Điểm khác biệt sản phẩm so với giải pháp cũ cần thơng qua trang web truy cập Internet, cá nhân, doanh nghiệp thực quy trình đặt mua Mã lệnh/Đầu số nhanh chóng Quy trình lập trình cho chiến dịch marketing trực tuyến đồng thời quản trị cập nhật sở liệu khách hàng trực tuyến, phân tích sở liệu khách hàng đặc tính tối ưu sản phẩm Với sản phẩm này, người làm quảng cáo đo lường số lượng người tham gia vào chương trình quảng cáo thơng qua hệ thống trực tuyến Ngồi ra, người làm marketing tương tác trực tiếp với khách hàng thơng qua điện thoại di động, điều mà công cụ marketing truyền thống làm Theo nhà cung cấp dịch vụ, phụ thuộc phía quan Nhà nước việc ban hành khung pháp lý hồn chỉnh điều chỉnh tạo mơi trường cho hình thức quảng cáo phát triển Việt Nam II.4.6 Xu hướng thực giao dịch với kết hợp thương mại di động (Mobile Commerce) ngân hàng di động (Mobile Banking) tăng Với dân số gần 90 triệu người có khoảng 25 triệu người có tài khoản ngân hàng (tương đương với 28% dân số) chứng tỏ độ bao phủ dịch vụ ngân hàng cá nhân thấp Hiện nước có khoảng 29 triệu chủ thẻ kể quốc tế nội địa, nhiên thực tế toán tiền mặt đóng vai trò chủ yếu giao dịch bán lẻ Người dân doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ chưa quen với việc dùng thẻ ngân hàng cho mục đích tốn Hơn nữa, Việt Nam có nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng di động hoạt động, phủ sóng rộng khắp miền đất nước Hơn nữa, việc sử dụng điện thoại di động không phổ biến lớp trẻ hay thành thị mà phổ biến với đối tượng Có thể nói Việt Nam thị trườngtiềm lớn để khai thác dịch vụ tốn di động Hiện có 50 ngân hàng hoạt động tham gia vào thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt thông qua việc không ngừng cải tiến đưa sản phẩm dịch vụ mới, có sản phẩm Mobile banking Tuy nhiên sản phẩm ngân hàng cung cấp dừng lại số chức định chưa đáp ứng hết nhu cầu toán khách hàng Song song với đó, số sản phẩm Ví điện tử đời song hỗ trợ giao dịch toán internet, thị trường toán di động bỏ ngỏ Trong bối cảnh đó, việc cung cấp giải pháp toán điện thoại di động cho đối tượng khách hàng khơng có tài khoản ngân hàng cần thiết Điều - Trang 47 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ góp phần tạo ứng dụng tốn tiện lợi cho khách hàng, đem lại nguồn lợi không nhỏ cho nhà cung cấp dịch vụ di động; đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng khơng sử dụng tiền mặt, tiết kiệm chi phí cho xã hội góp phần vào phát triển kinh tế Chính thế, Mobile Banking coi xu giúp hệ thống ngân hàng phát triển bắt kịp nước khác giới II.5 Định hướng phát triển Mobile Marketing cho thị trường bất động sản Việt Nam Muốn phát triển cần thiết phải có đổi định hướng sau: II.5.1 Đổi tổ chức, tăng cường nâng cao hiệu lực máy quản lý Nhà Nước, hiệu lực cơng cụ sách quản lý vĩ mơ Xây dựng hoàn thiện máy quản lý nhà nước thống viễn thông ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ, đồng thời yêu cầu lực quản lý phải theo kịp tốc độ phát triển Tiếp tục nâng cao hồn thiện Luật Viễn thơng văn pháp luật liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà cung cấp quảng cáo, đại lý người tiêu dùng Đồng thời thực thi hành chế tài phù hợp trường hợp vi phạm quyền lợi gây bên nêu Đổi sách giá cước linh hoạt nhằm đảm bảo thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực để doanh nghiệp viễn thông, nhà cung cấp quảng cáo đại lý quảng cáo tin nhắn phấn đấu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh giảm giá thành sản phẩm dịch vụ Quản lý hiệu nguồn tài nguyên quốc gia như: tần số vô tuyến điện, kho số, mã số, tên vùng, miền, địa chỉ, thương quyền tạo cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông hoạt động lãnh thổ Việt Nam Quản lý hoạt động doanh nghiệp đại lý quảng cáo tin nhắn thông qua hoạt động kiểm tra giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh quảng cáo, mã số thuế, số hình thức kiểm tra khác Đồng thời, tăng cường thực hình thức “hậu kiểm” hoạt động kinh doanh doanh nghiệp II.5.2 Định hướng doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng Tăng cường cập nhật, theo sát thực theo Luật Viễn Thông văn luật sách liên quan Nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng đồng thời nâng cao uy tín lòng tin người sử dụng dịch vụ doanh nghiệp viễn thông Các nhà mạng quy định rõ ràng cách thức từ chối tin nhắn quảng cáo gửi nhà cung cấp quảng cáo tin nhắn Những tin quảng bá phải theo mẫu quy định có phần từ chối Trong đó, người dùng từ chối theo mẫu cuối tin quảng bá đồng ý nhận tin cách khơng làm Đồng thời, nhà mạng đưa hướng dẫn cụ thể cách thức từ chối để người dùng có quyền từ chối nhận tin từ nhà mạng hay từ chối nhận tin từ nhà cung cấp quảng cáo qua tin nhắn từ chối nhận tin từ hai Điều góp phần bảo vệ quyền lợi người sử dụng tin quảng cáo nhà mạng mang thông - Trang 48 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ tin có lợi cho thuê bao khuyến mãi, giảm giá, v.v Chính thế, người dùng phải cân nhắc từ chối nhóm tin thay từ chối tất tin nhắn từ nhà mạng từ chối tất đồng nghĩa với việc khách hàng khơng nhận thơng tin từ kênh quảng cáo nhà mạng qua tin nhắn Khi từ chối, khách hàng khiếu nại không tiếp cận thông tin Điều làm người sử dụng thiệt thòi họ khơng rõ cách thức để từ chối nhận tin theo nhóm (Nguồn: “Mobile Marketing for Dummies” Michael Becker John Arnold) Hình II.16: Sơ đồ hướng dẫn cách thức nhận/từ chối tin nhắn quảng cáo Tranh thủ khai thác triệt để nguồn vốn ngồi nước Khuyến khích hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư vào công viễn thông đầu tư kinh doanh dịch vụ, với hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế ngành Dành phần nguồn vốn ODA để phát triển viễn thông nông thôn, vùng sâu, vùng xa Không ngừng huy động, tăng cường tận dụng triệt để nguồn vốn đầu tư nước để sửa chữa, nâng cấp sở hạ tầng mạng lưới dịch vụ viễn thông nhằm thúc đẩy phổ biến rộng rãi dịch vụ viễn thông tới vùng miền Tổ quốc chuyển đổi thị trường viễn thông Việt Nam thành thị trường có cơng nghệ viễn thơng di động đại, bắt kịp tốc độ phát triển nước khu vực giới - Trang 49 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ Tranh thủ hợp tác kết hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông nhà sản xuất thiết bị di động nước để đưa tiêu chuẩn chung tính điện thoại di động Điều góp phần tạo thiết bị điện thoại di động hoạt động đồng tính bản, qua tạo điều kiện phát triển tốt phương tiện tiếp thị hiệu Mobile Marketing MMS, Video, Web điện thoại di động, v.v đặc biệt Mobile Marketing cho bất động sản Đào tạo tái đào tạo đội ngũ có Đào tạo đón đầu thích hợp với mục tiêu phát triển; đa dạng hố loại hình đào tạo, bồi dưỡng Hiện đại hoá trung tâm đào tạo chuyên ngành; nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị; đổi giáo trình; cập nhật kiến thức Tiếp tục xây dựng Học viện Công nghệ Bưu - Viễn thơng theo hướng tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực Thực nhiều sách đãi ngộ hợp lý để thu hút tài nguồn chất xám ngồi nước đóng góp cho phát triển ngành viễn thông Việt Nam tương lai II.5.3 Định hướng nhà cung cấp quảng cáo qua tin nhắn Tư vấn cho doanh nghiệp bất động sản có nhu cầu thực Mobile Marketing cho chiến dịch quảng cáo dịch vụ sản phẩm doanh nghiệp Sử dụng thơng tin di động kết hợp với thông tin truyền thông làm tăng khả tương tác môi trường truyền thông với người mua tiềm ví dụ như: Khách hàng nhìn thấy thông tin bất động sản cần bán bảng quảng cáo nhắn tin theo thông tin bảng quảng cáo nhận thơng tin chi tiết bất động sản cần bán Tuân thủ văn pháp luật hành quy định ngành viễn thơng Thủ tướng Chính Phủ hay văn đạo cấp Bộ Ngành liên quan Đồng thời theo sát văn sửa đổi để kịp thời chỉnh sửa hình thức kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chun mơn lành nghề, có phẩm chất, chủ động đón đầu cơng nghệ tiên tiến, kỹ thuật đại số nước đứng đầu giới Mobile Marketing bất động sản Thực sách đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng, nguồn chất xám ngồi nước đóng góp cho phát triển Mobile Marketing bất động sản Việt Nam Mời chuyên gia Mobile Marketing viễn thông để tham vấn đưa phương pháp nhằm đẩy mạnh phát triển Mobile Marketing bất động sản Việt Nam cách hiệu II.5.4 Định hướng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh Marketing có hiểu biết công nghệ, kỹ thuật đại, tiếp thu xu hướng Đổi chiến lược Marketing, kết hợp kênh Marketing truyền thống với kênh Marketing đại, đặc biệt Mobile Marketing Truyền thông, tư vấn, khuyến khích khách hàng sử dụng kênh tiếp thị Tạo sở liệu khách hàng đa dạng phong phú đáp ứng phân khúc thị trường khác - Trang 50 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ Thu thập nhiều thông tin khách hàng giúp trình hậu tốt (như gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, dịp lễ), trì thương hiệu tâm trí khách hàng Phối hợp với ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ thơng báo phí toán đến gần thời điểm toán nhằm nhắc nhở khách hàng, dịch vụ kiểm tra số tiền tốn chưa thay phải gửi thư, gọi điện, tốn nhiều chi phí thời gian Kết hợp với nhà cung cấp dịch vụ tạo trang web bất động sản thân thiện, dễ dàng sử dụng với điện thoại di động, nội dung đầy đủ thông tin cập nhật thường xuyên, thêm ứng dụng tính tốn số tiền phải trả hàng tháng, tiền lãi, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng nắm bắt thông tin, hưởng dịch vụ tiện ích kèm theo, tăng việc sử dụng trang web, đồng thời đẩy mạnh thương hiệu công ty tâm trí khách hàng - Trang 51 - Ngành Quản lý Thị trường Bất động sản SVTH: Nguyễn Thị Thế Mỹ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ngày nay, hình thức marketing thông qua thiết bị điện thoại di động đời trở thành mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng viễn thông đơn vị, đại lý cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn doanh nghiệp có nhu cầu thực tiếp thị cho sản phẩm dịch vụ Việt Nam nói chung doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng Hơn nữa, Mobile Marketing có nhiều ưu điểm đặc tính bật Một ưu điểm hình thức quảng cáo thông qua thiết bị điện thoại di động tính tương tác hai chiều khách hàng doanh nghiệp Do vậy, doanh nghiệp sử dụng Mobile Marketing phương tiện hữu hiệu cho cơng tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, làm nghiên cứu thị trường, chí đánh giá hiệu chiến dịch marketing Bên cạnh đó, hình thức quảng cáo góp phần nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp dựa khả tiếp cận khách hàng mục tiêu khách hàng tiềm nhanh chóng, lúc nơi với mức chi phí hợp lý khả lan toả rộng rãi Do đó, thơng qua việc phân tích kinh nghiệm Mobile Marketing cho thị trường bất động giới đánh giá tình hình hoạt động Mobile Marketing cho thị trường bất động sản Việt Nam, đề tài làm bật tiềm phát triển Mobile Marketing cho thị trường bất động sản, hệ thống lại thành ứng dụng Mobile Marketing phục vụ cho công tác tiếp thị kinh doanh bất động sản: tin nhắn SMS cập nhật cho bất động mới, SMS Flyers, tiếp thị mã QR, trang web điện thoại di động, thơng báo đến ngày tốn trễ tốn Tơi hy vọng định hướng phát triển Mobile Marketing cho thị trường bất động sản áp dụng rộng rãi thực tiễn mang lại hiệu cho doanh nghiệp bất động sản Việt Nam thực hình thức tiếp thị thiết bị điện thoại di động - Trang 52 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Kinh tế đất TS Trần Thanh Hùng Đại học Nông Lâm TP.HCM Thị trường Bất động sản TS Hoàng Văn Cường (Chủ biên) TS Nguyễn Minh Ngọc TS Nguyễn Thế Phán Th.S Vũ Thị Thảo 2006 NXB Xây dựng Bài giảng Marketing Th.S Trần Đình Lý Đại học Nông Lâm TP.HCM Bài giảng Quản trị Marketing Th.S Nguyễn Thiện Duy 2008 Đại học Quốc gia TP.HCM Quản trị Marketing Philip Kotler Người dịch: PTS Vũ Trọng Hùng Hiệu đính: PTS Phan Thăng 2003 NXB Thống Kê Thị trường Bất động sản – Những vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam PGS.TS Thái Bá Cẩn Th.S Trần Nguyên Nam 2003 NXB Tài Trump University Marketing 101 Don Sexton Người dịch: Hà Minh Hoàng, Nguyễn Trang 2007 NXB Lao động – Xã hội Mobile marketing for Dummies Michael Becker John Arnold 2010 Thông tin số liệu thống kê Công nghệ thông tin Truyền thông Bộ Thông tin – Truyền thông NSCICT 2010 Nhà xuất Thông tin Truyền thông, Hà Nội 10 Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT quy định mã số quản lý mẫu giấy chứng nhận MSQL nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet Bộ Thông tin Truyền thông 2009 11 Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT hướng dẫn số nột dung Nghị định số 90/2008/NĐ-CP Chính phủ chống thư rác Bộ Thông tin Truyền thông 2008 12 Luật Tần số vô tuyến điện Quốc hội, số 42/2009/QH12 Quốc hội 2009 13 Luật Viễn thông Quốc hội, số 41/2009/QH12 Quốc hội 2009 14 Nghị định 90/2008/NĐ-CP cụ thể hóa nội dung chống thư rác Luật Cơng nghệ thơng tin Thủ tướng Chính phủ 2008 15 Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 quy định cụ thể quảng cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội 2001 16 Các trang web: www.wikipedia.org vi.wikipedia.org www.goomzee.com qrcodes.kaywa.com www.ultraagent.com www.flippmobile.com 17 Và số trang web bất động sản marketing có liên quan PHỤ LỤC Giải thích số thuật ngữ GSM: (viết tắt Global System for Mobile Communications; tiếng Việt gọi Hệ thống thông tin di động tồn cầu) cơng nghệ dùng cho mạng thơng tin di động Khả phú sóng rộng khắp nơi chuẩn GSM làm cho trở nên phổ biến giới, cho phép người sử dụng sử dụng ĐTDĐ họ nhiều vùng giới CDMA: (viết tắt Code Division Multiple Access; tiếng Việt gọi Đa truy nhập (đa người dùng) phân chia theo mã) Khác với GSM phân phối tần số thành kênh nhỏ, chia sẻ thời gian kênh cho người sử dụng Trong thuê bao mạng di động CDMA chia sẻ giải tần chung Mọi khách hàng nói đồng thời tín hiệu phát giải tần Các kênh thuê bao tách biệt cách sử dụng mã ngẫu nhiên Các tín hiệu nhiều thuê bao khác mã hoá mã ngẫu nhiên khác nhau, sau trộn lẫn phát giải tần chung phục hồi thiết bị thuê bao (máy điện thoại di động) với mã ngẫu nhiên tương ứng eGSM: (viết tắt Extended GSM; tiếng Việt gọi GSM mở rộng tần số) Các mạng GSM sử dụng dải tần 900-1800 MHz, mạng sử dụng eGSM sử dụng dải tần 850 MHz GPRS: (viết tắt General Packet Radio Service ; tiếng Việt gọi Dịch vụ vơ tuyến gói tổng hợp) dịch vụ liệu di động dạng gói dành cho người dùng Hệ thống thơng tin di động tồn cầu (GSM) GPRS dùng cho dịch vụ truy cập WAP, SMS, MMS với dịch vụ liên lạc Internet email truy cập trang Web di động 3G: (viết tắt third-generation technology) công nghệ truyền thông hệ thứ ba, cho phép truyền liệu thoại liệu thoại (tải liệu, gửi email, tin nhắn nhanh, hình ảnh ) Wi-Fi: (viết tắt Wireless Fidelity) hệ thống mạng khơng dây sử dụng sóng vơ tuyến IDX: ( viết tắt Internet Data Exchange) trang web tìm kiếm bất động sản cho phép tìm kiếm bất động sản dịch vụ đăng kê bất động sản khu vực định ... gia theo nhiều tiêu thức khác tùy theo nhu cầu quản lý, sử dụng Hiện nay, tất nước phân chia tài sản quốc gia thành loại: Bất động sản động sản Hình thức phân chia có cách hàng nghìn năm theo... quan đến đất đai hay gắn liền với đất đai theo không gian chiều (chiều cao, chiều rộng, chiều sâu) để tạo thành dạng vật chất có cấu trúc cơng xác đinh Theo Mc Kenzie and Betts “Bất động sản bao... không – thời gian định thông qua chế giá  Phân loại: Tùy theo mục tiêu nghiên cứu tiếp cận, người ta phân loại thị trường bất động sản theo nhiều tiêu thức khác nhau: Căn vào hình thái vật chất
- Xem thêm -

Xem thêm: “ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG MOBILE MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM” , “ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG MOBILE MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay