“XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020 XÃ TÂN PHƯỚC HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP”

74 37 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020 TÂN PHƯỚC - HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP” Sinh viên thực tập Mã số sinh viên Lớp Ngành Khoa : Nguyễn Thị Thảo : 07151027 : DH07DC : Công Nghệ Địa Chính : QLDĐ& BĐS - TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN THỊ THẢO “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020 TÂN PHƯỚC - HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP” Giáo viên hướng dẫn: T.S: Nguyễn Văn Tân Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ký tên: ………………………………… - TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011-   LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn cha mẹ khơng ngại khó khăn ni dưỡng, dạy dỗ nên người Em xin tỏ lòng biết ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản Tất q thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu làm hành trang cho em bước vào đời Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Văn Tân tận tình hướng dẫn em hồn thành tốt báo cáo Em xin cảm ơn anh chị phòng Tài Nguyên – Môi Trường huyện Tân Hồng cán địa chính, ban bí thư chủ tịch Tân Phước… giúp em định hướng, lựa chọn đề tài nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi tận tình truyền đạt kiến thức thực tế cho em suốt trình thực tập quan Cảm ơn tất bạn sinh viên lớp Công Nghệ Địa Chính Khóa 33 ln giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập Tuy nhiên, kiến thức hạn chế, khả lý luận chưa cao nên không tránh khỏi sai sót, kính mong q thầy bạn đóng góp ý kiến để báo cáo hồn thiện tốt ĐH Nơng Lâm TP.HCM, tháng 07/2011 Sinh viên Nguyễn Thị Thảo   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính            SVTH: Nguyễn Thị Thảo    TÓM TẮT BÁO CÁO Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thảo, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020 TÂN PHƯỚC - HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP” Hiện công tác quy hoạch nông thôn theo chuẩn xây dựng ban hành vấn đề cấp thiết, yêu cầu lượng thông tin việc sử dụng đất đai đa dạng phức tạp, cần xây dựng hệ thống thông tin việc sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch, quản lí việc sử dụng đất cách đại, hiệu Với ưu điểm khả linh động, trực quan, dung lượng lớn, chia liệu dễ dàng, thơng tin phong phú, phân tích xác, tốc độ xử lí nhanh, lưu trữ gọn nhẹ, bảo mật tốt…làm cho đồ số trở thành công cụ quan trọng, thiếu công tác quy hoạch, quản lí đất đai Tân Phước nghèo đặc biệt khó khăn huyện Để có sở đầu tư quản lý xây dựng theo tiêu chí nơng thơn mới, phát huy tốt tiềm xã, việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn theo tiêu chí TW, địa phương xây dựng nơng thơn mới; phù hợp tình hình phát triển theo yêu cầu phát triển kinh tế - hội địa phương thời gian tới cần thiết cấp bách  Mục tiêu: Ứng dụng GIS thông qua số phần mềm chuyên dụng Mapinfo, Microstation, Famis,… thiết lập sở liệu không gian sở liệu thuộc tính để xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch nông thôn (Bản đồ trạng tổng hợp, quy hoạch tổng hợp, đồ đất,…)  Nội dung nghiên cứu Đánh giá nguồn tài liệu đầu vào (Các bảng biểu liên quan, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - hội xã, đồ trạng sử dụng đất 2010 dạng DGN ,…) Xây dựng hệ thống đồ phục vụ cho công tác quy hoạch Nông Thôn Mới (Bản đồ trạng tổng hợp, trạng nông nghiệp, hiên trạng sở hạ tầng, quy hoạch tổng hợp, quy hoạch sở hạ tầng, đồ đất,…)  Kết đạt được: Hệ thống đồ chuyên đề phục vụ quy hoạch nống thôn Bản đồ trạng sử dụng đất, đồ đất, đồ quy hoạch sử dụng đất, hệ thống đồ quy hoạch xây dưng: Bản đồ trạng tổng hợp, đồ trạng nông nghiệp, đồ trạng hạ tầng, đồ trạng thủy văn, đồ trạng giao thông, đồ trạng đất ở, đồ quy hoạch tổng hợp, đồ quy hoạch nông nghiệp, đồ quy hoạch hạ tầng, đồ quy hoạch thủy văn, đồ quy hoạch giao thông   Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lí luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) Hệ thống đồ Tổng quát quy hoạch Cơ sở toán học Giới thiệu khả ứng dụng số phần mềm sử dụng trình nghiên cứu I.1.2 Cơ sở pháp lí: I.1.3 Cơ sở thực tiễn: 10 I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 14 I.2.1 Điều kiện tự nhiên 14 I.2.2 Hiện trạng kinh tế - hội 16 I.2.3 Hiện trạng sử dụng đất 18 I.3 Nội dung, phương pháp quy trình thực 23 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 23 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 Phần II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 II.1.Đánh giá nguồn tài liệu đầu vào 24 II.2.Thành lập hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch nông thôn 24 I.2.1 Sơ đồ tổng quát quy trình thành lập hệ thống đồ chuyên đề phục vụ quy hoạch nông thôn đến 2020 Tân Phước- Tân Hồng –Đồng Tháp 25 I.2.2 Khảo sát điều tra thực địa địa bàn Tân PhướcTân HồngĐồng Tháp 26 I.2.3 Thành lập đồ 28 I.2.4 Xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ quy hoạch nông thôn 29 Chuẩn hóa liệu đồ 29 Xây dựng sở liệu thuộc tính 41 Chồng xếp lớp đồ biên tập dồ 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 66 Trang i   Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   DANH SÁCH HÌNH Hình I.1: Các thành phần củaGIS đồ I.2: Phân vùng quản lý phát triển đô thị Thái Nguyên với GIS 12 Sơ đồ I.3: Sơ đồ tổng quan ứng dụng Gis làm đồ 12 Hình 1.3: Sơ đồ vị trí Tân Phướchuyện Tân Hồngtỉnh Đồng Tháp 15 Bảng I.1 : Hiện trạng sử dụng đất 18 Bảng I.2 : Hiện trạng công tác quy hoạch chương trình dự án 19 Hình II.1: Bản đồ trạng sử dụng đất An Phước năm 2010 24 Hình II.4 : Cập nhập tỉnh lộ 845 từ ảnh vệ tinh đồ quy hoạch đường 845 27 Hình II.7 : Bản đồ 29 Hình II.10 : Các đồ riêng lẻ theo loại đất 31 Bảng II.1: Chỉ số màu (RGB) 31 Hình II.11: Một số ví dụ tơ màu đất theo quy định Bộ TN&MT 32 Hình II.12: Các lớp trạng *.tab 33 Hình II.13: Các lớp quy hoạch *.tab 33 Hình II.17: Màu đất quy hoạch 35 Hình II.18: Quy định chuẩn vể kí hiệu điểm 36 Hình II.19: Quy định chuẩn trải vùng 37 Hình II.20: Tham chiếu bảng màu ht_qh.tbl 37 Bảng II.2 : Mã màu 38 Bảng II.21 : Bảng màu (Xâydựng.tbl) 38 Hình II.22 : Phá vỡ Explode Autocad 39 Hình II.24 : Cách thiết kế cell 40 Hình II.25 : Thiết kế cell đất quốc phòng 40 Hình II.28 : Cấu trúc bảng thuộc tính lớp trụ sở 42 Hình II.30 : Bảng thuộc tính lớp trụ sở 43 Hình II.31: Cấu trúc bảng thuộc tính lớp quy hoạch thể thao 43 Hình II.32 : Bảng thuộc tính lớp quy hoạch giao thông 44 Hình II.33 : Lớp đất lúa 45 Sơ đồII.4: Quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất 45 Hình II.34 : Lớp lâu năm khác 45 Hình II.35 : Lớp text 46 Hình II.36 : Lớp khung, dẫn, tứ cận, phương vị, lưới tọa độ 46 Hình II.37 : Lớp dẫn 46 Hình II.38: Bản đồ trạng sử dụng đất 2011 tân Phước 47 Hình II.40: Bản đồ đất Tân Phước cắt theo ranh 48 Hình II.41: Lớp kí hiệu 48 Trang ii   Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   Hình II.42: Bản đồ đất Tân Phước 48 Hình II.43: Nhãn đất quy hoạch 50 Sơ đồ II.5 : Quy trình thành lập đồ quy hoạch sử dụng đất 45 Hình II.44: Lớp kí hiệu 50 Hình II.45: Lớp text quy hoạch 51 Hình II.46: Lớp dẫn 51 Hình II.47: Các lớp khung, lưới tọa đơ, kí hiệu 52 Hình II.49 : Lớp thủy văn (Kênh) 53 Hình II.50 : Lớp giao thơng 54 Hình II.51 : Lớp đất 54 Hình II.52 : Lớp đất mặt nước chuyên dùng 55 Hình II.53 : Lớp đất đất quốc phòng 55 Hình II.54 : Lớp đất đất giáo dục 55 Sơ đồ II.3 : Quy trình thành lập đồ trạng tổng hợp 56 Hình II.61: Bản đồ trạng tổng hợp 2011 Tân Phước 57 Hình II.62 : Bản đồ trạng sở hạ tầng 2011 Tân Phước 58 Hình II.63: Bản đồ trạng nông nghiệp 2011 Tân Phước 59 Hình II.64: Bản đồ trạng đất 2011 Tân Phước 60 Hình II.65 : Bản đồ trạng thủy văn đất mặt nước 60 Sơ đồ II.4 : Quy trình thành lập đồ trạng tổng hợp 61 Hình II.66 : Bản đồ quy hoạch tổng hợp 2011-2020 61 Hình II.67 : Bản đồ quy hoạch hạ tầng 2011-2020 62 Hình II.68 : Bản đồ quy hoạch đất 2011-2020 63 Hình II.69 : Bản đồ quy hoạch nơng nghiệp 2011-2020 64 Hình II.70 : Bản đồ quy hoạch giao thơng 2011-2020 65 Trang iii   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   ĐẶT VẤN ĐỀ  Lý thực Hiện quy hoạch nông thôn trở thành vấn đề cấp thiết, yêu cầu lượng thông tin việc sử dụng đất đai đa dạng phức tạp, cần xây dựng hệ thống thông tin việc sử dụng đất phục vụ cơng tác quy hoạch, quản lí việc sử dụng đất nhà nước cách đại, hiệu Với ưu điểm khả linh động, trực quan, dung lượng lớn, chia liệu dễ dàng, thông tin phong phú, phân tích xác, tốc độ xử lí nhanh, lưu trữ gọn nhẹ, bảo mật tốt…làm cho đồ số trở thành công cụ quan trọng, khơng thể thiếu cơng tác quy hoạch, quản lí đất đai Nền kinh tế nước ta năm gần đạt thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện Sự chuyển biến tích cực nhờ có đường lối sách phát triển kinh tế Đảng Nhà nước phù hợp với thực tiễn, đặt biệt sách nơng nghiệp, nơng thơn Trên sở Tỉnh Đồng Tháp ban hành tiêu chí nơng thơn bảo đảm đến năm 2020 50% số đạt tiêu chuẩn Nơng thơn theo Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn bảo đảm đến năm 2011 phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn làm sở để đầu tư xây dựng phát triển nông thôn theo Tiêu chí Nơng thơn Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp địa bàn rộng, đông dân cư, cấu kinh tế chuyển dịch hướng tỷ trọng ngành nơng nghiệp cao, sống đại đa số người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên đời sống dân cư chưa nâng cao, sở hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển Hiện nay, huyện Tân Hồng thuộc huyện nghèo Tỉnh, Tân Phước nghèo đặc biệt khó khăn huyện Để có sở đầu tư quản lý xây dựng theo tiêu chí nơng thơn mới, phát huy tốt tiềm xã, việc lập quy hoạch xây dựng nơng thơn theo tiêu chí TW, địa phương xây dựng nông thôn cho phù hợp tình hình phát triển theo yêu cầu phát triển kinh tế - hội địa phương thời gian tới cần thiết cấp bách Từ ý nghĩa nêu việc ứng dụng GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ tốt công tác quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất Được phân công Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Tân, em tiến hành thực đề tài: ”Xây dựng hệ thống đồ phục vụ công tác quy hoạch xây dựng nông thôn Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020” Trang   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo    Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng GIS thông qua số phần mềm chuyên dụng Mapinfo, Microstation, Famis,… thiết lập sở liệu khơng gian sở liệu thuộc tính để xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch nông thôn (Bản đồ trạng tổng hợp, quy hoạch tổng hợp, đồ đất,…)  Yêu cầu đặt ra: Nguồn tài liệu đầu vào phải có xuất sứ, nguồn gốc rõ ràng, trình nghiên cứu phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, xác khoa học Hệ thống đồ phục vụ quy hoạch nông thôn mới: Phải đảm bảo sở toán học đồ theo hệ tọa độ chuẩn thống quốc gia VN_2000, mang tính khách quan, xác, chuẩn xác, đầy đủ, đại, tính cập nhập, đảm bảo tính pháp lý  Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Hiện trạng Tân Phước - huyện Tân HồngĐồng Tháp, nguồn tài liệu đầu vào (Các bảng biểu liên quan, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - hội xã, đồ trạng, đồ quy hoạch sử dụng đất,…) Quy trình cơng nghệ thành lập hệ thống đồ phục vụ cho công tác quy hoạch Nông Thôn Mới (Bản đồ trạng tổng hợp, trạng nông nghiệp, hiên trạng sở hạ tầng, quy hoạch tổng hợp, quy hoạch sở hạ tầng, đồ đất,…)  Phạm vi nghiên cứu - Địa bàn: Tân Phước, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng tháp - Thời gian: Từ ngày 01/05/2011 đến ngày 31/08/2011 Trang   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lí luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) a Định nghĩa GIS Hệ thống thông tin địa lý ( Geographical Information System) gọi tắt GIS định nghĩa thu thập có tổ chức phần cứng, phần mềm, liệu địa lý người thiết kế nhằm nắm bắt, lưu trữ, cập nhập, sử dụng, phân tích thơng tin liên quan đến địa lý Mục đích GIS xử lí khơng gian hay thơng tin liên quan đến địa lý b Lịch sử phát triển GIS Hệ thống thông tin địa lý giới xây dựng vào đầu năm 60 kỷ XX Canada với tên gọi CGIS (Canadian Geographic Imfomational System) Sự đời phát triển hệ thống thông tin địa lý năm 60 kỷ XX quốc tế chấp nhận đánh giá cao Vì vậy, năm 1968 hội Địa lý Quốc tế định thành lập Uỷ ban thu nhận xử lý liệu địa lý nhằm mục đích phổ biến kiến thức lĩnh vực năm Trong năm 70, đứng trước gia tăng nhu cầu quản lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ mơi trường Chính phủ nước, đặc biệt Bắc Mỹ, bên cạnh thiết lập hàng loạt quan chuyên trách môi trường bày tỏ quan tâm nhiều việc tiếp tục nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin địa lý Đầu năm 70 kỷ XX đánh dấu phát triển mạnh mẽ hệ xử lý ảnh kỹ thuật ảnh viễn thám Ngày nay, GIS không dừng lại mức cơng nghệ mà tiến lên nhiều nấc đến khoa học (Geographic Information Science – GISci) dịch vụ (Geographic Information Services) c Các thành phần GIS Một hệ thống GIS hồn chỉnh gồm có thành phần bản: Phần cứng, phần mềm, sở liệu, người quy trình hay gọi vấn đề tổ chức  Phần cứng: Phần cứng hệ thống máy tính hệ GIS hoạt động Ngày nay, phần mềm GIS có khả chạy nhiều dạng phần cứng, từ máy chủ trung tâm đến máy trạm hoạt động độc lập liên kết mạng  Phần mềm: Phần mềm GIS cung cấp chức công cụ cần thiết để lưu giữ, phân tích hiển thị thơng tin địa lý Các thành phần phần mềm GIS là: Công cụ nhập thao tác thông tin địa lý; Hệ quản trị sở liệu (DBMS); Công cụ hỗ trợ hỏi đáp, phân tích hiển thị địa lý; Giao diện đồ họa người - máy (GUI) để truy cập công cụ dễ dàng  Dữ liệu: Có thể coi thành phần quan trọng hệ GIS liệu Các liệu địa lý liệu thuộc tính liên quan, người sử dụng tự tập hợp mua từ nhà cung cấp liệu thương mại  Con người: Công nghệ GIS bị hạn chế khơng có người tham gia quản lý hệ thống phát triển ứng dụng GIS thực tế Người sử dụng GIS có Trang   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   + Bước2: Chọn công cụ trải cell  Đặt thơng số: Tỉ lệ cell, khoảng cách dòng, cột, góc trải cell + Bước 3: Chọn vào đối tượng tuyến  Click hình Hình II.48 : Trải cell  Kết trải cell lớp trạng - Thủy văn Hình II.49 : Lớp thủy văn (Kênh) Trang 53   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   - Giảo thơng Hình II.50 : Lớp giao thơng - Đất Hình II.51 : Lớp đất - Thủy sản Trang 54   Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   Hình II.52 : Lớp đất mặt nước chun dùng - Quốc phòng Hình II.53 : Lớp đất đất quốc phòng - Giáo dục Hình II.54 : Lớp đất đất giáo dục - Bưu Trang 55   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   Hình II.55 : Lớp đất bưu - Lớp trụ sở Hình II.57 : Lớp trụ sở - Sản xuất kinh doanh Hình II.58 : Lớp đất sản xuất kinh doanh - Đất lúa Hình II.59: Lớp đất lúa - Đất trồng lâu năm Trang 56   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   Hình II.60 : Đất trồng lâu năm  Chồng xếp lớp đồ chuyên đề lên đồ nền, biên tập hoàn chỉnh hệ thống đồ chuyên đề phục vụ quy hoạch nông thôn theo quy định Bộ xây dựngBản đồ trạng - Bản đồ trạng tổng hợp Tân Phước 2011 tỉ lệ 1:10.000 Là đồ thể tỉ mỉ, chi tiết, đầy đủ đồng tất yếu tố sử dụng đất, hạ tầng kinh tế - hội - môi trường, khu dân cư địa bàn xã, điều kiện tự nhiên( Bản đồ vị trí mối liên hệ vùng, sông suối, kênh rạch), biên tập theo quy định chuẩn Bộ xây dựng Tiến hành chồng xếp tất lớp trạng sử dụng đất: Đất nông ngiệp, đất giáo dục,… lên đồ sở địa lí, tiến hành biên tập hồn chỉnh đồ Hình II.61: Bản đồ trạng tổng hợp 2011 Tân Phước Trang 57   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo    Bản đồ trạng sở hạ tầng: Bản đồ trạng hạ tầng kinh tế - hội – môi trường thể yếu tố như: Đất có mục đích cơng cộng (Mạng lưới giao thông, thủy văn, trụ sở, xanh, khu vui chơi giải trí , y tế, giáo dục.), phân bố điểm dịch vụ, điểm sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại khác, dân cư, trung tâm thể dục thể thao, khơng có yếu tố thuộc đất nông nghiệp Nhằm giúp công tác đánh giá trực quan mật độ, phân bố, bán kính phục vụ yếu tố đảm bảo theo tiêu chí nơng thơn hay chưa, làm sở cho công tác quy hoạch hạ tầng sau Tương tự tiến hành chồng xếp lớp chuyên đề nêu nội dung đồ lên đồ nền, tiến hành biên tập ta đồ sở hạ tầng - Gồm có lớp nội dung: - Lớp chuyên đề nhằm nhấn mạnh yếu tố chủ đạo cần thể cở sở hạ tầng: Lớp giáo dục, sở sản xuất kinh doanh, lớp đất thể dục thể thao, lớp đất quốc phòng, y tế, đất tơn giáo tín ngưỡng, đất nghĩa trang, nghĩa địa - Lớp đồ nền: Nhằm định hướng mối quan hệ không gian đối tượng chuyên đề đồ - Biên tập lớp bảng dẫn cho phù hợp với yếu tố đồ - Thừa kế lớp khung, lớp phương vị, chồng xếp lớp lên Hình II.62 : Bản đồ trạng sở hạ tầng 2011 Tân Phước Trang 58   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo    Bản đồ trạng nông nghiệp Bản đồ trạng phát triển sản xuất nông nghiệp đồ phản ánh điều kiện sản xuất nơng nghiệp, tình hình sản xuất phân bố nơng nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, quy hoạch sản xuất nông nghiệp Bao gồm lớp: Thủy lợi, thủy sản, lúa, đất trồng lâu năm, giao thơng phục vụ q trình vận chuyển hàng hóa, trạm bơm tiêu, khung, kí hiệu, text ghi thơng tin quy mơ diện tích, hình thức chun canh Gồm có lớp nội dung: - Lớp chuyên đề nhằm nhấn mạnh yếu tố chủ đạo cần thể hiện: Lớp đất nông nghiệp đất LUC, LNK, thể loại trồng chủ đạo, chuyên lúa vụ hay vụ, hệ thống tưới tiêu, diện tích trồng trọt - Lớp đồ nền: Nhằm định hướng mối quan hệ không gian đối tượng chuyên đề đồ Hình II.63: Bản đồ trạng nông nghiệp 2011 Tân PhướcBản đồ trạng đất Thể phân bố dân cư, mật độ, số hộ, số nhân theo cụm, tuyến dân cư, đặc thù phân bố dân cư Tân Phước phân bố chủ yếu theo tuyến kênh Gồm nội dung Trang 59   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   - Lớp chuyên đề nhằm nhấn mạnh yếu tố chủ đạo cần thể hiện: Lớp đất ở, thể tổng số hộ, hình thức phân bố tuyến hay cụm dân cư, số nhân khẩu, tập quán phân bố dân cư: theo tuyến kênh chủ yếu - Lớp đồ cở sở địa lí: Nhằm định hướng mối quan hệ không gian đối tượng chuyên đề đồ Hình II.64: Bản đồ trạng đất 2011 Tân PhướcBản đồ quy hoachBản đồ quy hoạch tổng hợp Bản đồ quy hoạch tổng hợp đồ lập thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể phân bố loại đất, dân cư, mạng lưới giao thông, thủy văn, trụ sở, điểm sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, giáo dục, y tế, chợ, thương mại, dân cư, trung tâm thể dục thể thao, đất công cộng vui chơi giải trí, thủy lợi, nơng nghiệp thời kì cuối quy hoạch Tương tự chồng xếp yếu tố quy hoạch, trạng sử dụng đất lên địa lí sở, tiến hành biên tập hồn chỉnh Gồm lớp nội dung chính: Trang 60   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   - Lớp khoanh đất: Là đơn vị đồ, ranh đất thể theo mục đich sử dụng đất, theo thực trạng bề mặt, theo chức làm khu dân cư, khu đô thị,… ranh giới lâm trường, nông trường Đối với đồ quy hoạch tổng hợp chia làm loại nội dung: + Lớp yếu tố nội dung quy hoạch sử dụng đất: Thể phân bổ đất đai thời điểm cuối quy hoạch, thể cơng trình dự án, loại đất chuyển mục đích sử dụng đất + Lớp yếu tố nôi dung trạng sử dụng đất - Lớp đồ cở sở địa lí: Các yếu tố giao thơng, địa giới hành chính, thủy văn,…Nhằm định hướng mối quan hệ không gian đối tượng chuyên đề đồ Tiến hành chồng xếp tương tự quy trình thành lập đồ quy hoạch sử dụng đất, đưa yếu tố nội dung khoanh đất quy hoạch, đến trạng chồng lên sở địa lí, tiến hành biên tập hồn chỉnh đồ quy hoạch tổng hợp Hình II.66 : Bản đồ quy hoạch tổng hợp 2011-2020 Trang 61   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo    Bản đồ quy hoạch hạ tầng Gồm lớp nội dung chính:   - Lớp khoanh đất: + Lớp yếu tố nội dung quy hoạch sử dụng đất: Thể yếu tố cơng trình dự án nhằm phát triển cở sở hạ tầng xây dựng trường học, nhà văn hóa, nhà thể thao,… + Lớp yếu tố nơi dung trạng sử dụng đất thể đất thuộc cở sở hạ tầng, phần giúp phản ánh mức độ phát triển KT_XH - Lớp đồ cở sở địa lí: Các yếu tố giao thơng, địa giới hành chính, thủy văn,…Nhằm định hướng mối quan hệ không gian đối tượng chuyên đề đồ Tiến hành chồng xếp tương tự quy trình thành lập đồ chuyên đề, đưa yếu tố nội dung quy hoạch chồng xếp lên yếu tố hạ tầng, cuối chuyển tất lên lớp đồ nền, tiến hành biên tập hồn chỉnh đồ quy hoạch tổng hợp Hình II.67 : Bản đồ quy hoạch hạ tầng 2011-2020  Bản đồ quy hoạch đất Trang 62   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   Thể phân bố dân cư thời kỳ cuối quy hoạch, quy mơ diện tích, số hộ, số nhân dự kiến Gồm lớp nội dung chính:   - Lớp khoanh đất: + Lớp yếu tố nội dung quy hoạch khu dân cư: Thể yếu tố quy hoạch cư theo hình thức tập trung (khu thị, thị trấn), theo tuyến kênh; Thể dự báo số nhân khẩu, số hộ khu dân cư + Lớp yếu tố nôi dung trạng dân cư: Phân bố chủ yếu theo kênh - Lớp đồ cở sở địa lí: Các yếu tố giao thơng, địa giới hành chính, thủy văn,…Nhằm định hướng mối quan hệ không gian đối tượng chuyên đề đồ Tiến hành chồng xếp tương tự quy trình thành lập đồ chuyên đề, đưa yếu tố nội dung quy hoạch chồng xếp lên yếu tố dân cư, cuối chuyển tất lên lớp đồ nền, tiến hành biên tập hoàn chỉnh đồ quy hoạch tổng hợp Hình II.68 : Bản đồ quy hoạch đất 2011-2020  Bản đồ quy hoạch nông nghiệp Trang 63   Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   Thể bố trí cấu diện tích sản xuất loại trồng chủ yếu địa bàn xã, phương thức chuyên canh, sở dịch vụ nông nghiệp thời kỳ cuối quy hoạch Gồm lớp nội dung sau: - Lớp khoanh đất: + Lớp yếu tố nội dung quy hoạch nông nghiệp: Đưa loại trồng chủ đạo, diện tích đất canh tác lại, đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nơng nghiệp , hình thức chuyên canh 3vụ chủ yếu để tăng xuất, tăng thu nhập, quy hoạch nạo vét kênh mương, hệ thống đê đập phù hợp để nhằm ổn định chế độ nước cho trồng + Lớp yếu tố nơi dung trạng nơng nghiệp: Diện tích, loại chủ đạo, hình thức thâm canh - Lớp đồ cở sở địa lí: Các yếu tố giao thơng, địa giới hành chính, thủy văn,…Nhằm định hướng mối quan hệ không gian đối tượng chuyên đề đồ Tiến hành chồng xếp tương tự quy trình thành lập đồ chuyên đề, đưa yếu tố nội dung quy hoạch chồng xếp lên yếu tố nông nghiệp, cuối chuyển tất lên lớp đồ nền, tiến hành biên tập hồn chỉnh đồ quy hoạch tổng hợp Hình II.69 : Bản đồ quy hoạch nông nghiệp 2011-2020 Trang 64   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo    Bản đồ quy hoạch giao thông Thể mạng lưới phân bố giao thông loại như: Huyện lộ, giao thông nông thôn, …tại thời kỳ cuối quy hoạch Gồm lớp nội dung chính:   - Lớp khoanh đất: + Lớp yếu tố nội dung quy hoạch giao thơng: Là yếu tố đóng vai trò quan trọng trọng lình vực, thể quy hoạch hệ thống cấp đường phục vụ lại, giao lưu hàng hóa giửa tỉnh thành tương lai + Lớp yếu tố nôi dung trạng giao thông:Thể mạng lưới giao thơng yếu, cấp đường đường tỉnh, khơng có đường huyện, chủ yếu đường cấp phối - Lớp đồ cở sở địa lí: Các yếu tố giao thơng, địa giới hành chính, thủy văn,…Nhằm định hướng mối quan hệ khơng gian đối tượng chuyên đề đồ Tiến hành chồng xếp tương tự quy trình thành lập đồ chuyên đề, đưa yếu tố nội dung quy hoạch giao thống chồng xếp lên yếu tố trạng giao thông, cuối chuyển tất lên lớp đồ nền, tiến hành biên tập hồn chỉnh đồ quy hoạch tổng hợp Hình II.70 : Bản đồ quy hoạch giao thông 2011-2020 Trang 65   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong trình xây dựng hệ thống đồ phục vụ quy hoạch xây dựng Nông thôn Tân PhướcTân Hồng - Đồng Tháp nhận thấy: Tân Phước có tiềm dịch vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, nhiên hạn chế sở hạ tầng, đặc biệt giao thơng đường yếu Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hoạch định hướng phát triển hệ thống hạ tầng hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện đầu tư hệ thống giao thông, nâng cấp trường học, xây dựng nâng cấp đê bao, chuyển đổi hình thức chuyên canh trồng, …Đây sở để có hướng đầu tư tương lai Việc thành lập hệ thống đồ chuyên đề theo chuẩn đáp ứng nhu cầu cấp thiết, phù hợp với nguồn lực, phù hợp với quy hoạch địa phương Kiến nghị Đề nghị cung cấp trang thiết bị, phần mềm tập huấn hướng dẫn cho cán địa Tân Phước Để tiếp nhận khai thác sản phẩm thực dự án Qua công tác thực tiễn thấy tầm quan trọng Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản việc thường xuyên cập nhật hướng dẫn cho sinh viên tiếp cận công nghệ đào tạo đội ngũ cán địa phương lâu dài Trang 66   Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Nguyễn Thị Thảo   TÀI LIỆU THAM KHẢO Thầy Phan Văn Tự, Bài Giảng “Quy hoạch sử dụng đất”, Khoa quản lý đất đai Bất động sản, trường đại học Nông Lâm TP.HCM Thầy Đặng Quang Thịnh, Bài Giảng “Bản đồ chuyên đề”, Khoa quản lý đất đai Bất động sản, trường đại học Nông Lâm TP.HCM Thầy Lê Ngọc Lãm, Bài Giảng “Kĩ thuật đồ số”, Khoa quản lý đất đai Bất động sản, trường đại học Nông Lâm TP.HCM 4, Thầy Bùi Văn Hải, Bài Giảng “Quy hoạch phát triển nông thôn”, Khoa quản lý đất đai Bất động sản, trường đại học Nông Lâm TP.HCM Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2004 việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đất xây dụng đồ trạng sử dụng đất Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tư 13/2011/TT-BTNMT quy định ký hiệu đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất Quyết định số 23/2007/BTN-MT ngày 17 tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành quy định thành lập đồ trạng sử dụng đất Trang 67   ... kinh tế - xã hội địa phương thời gian tới cần thi t cấp bách  Mục tiêu: Ứng dụng GIS thông qua số phần mềm chuyên dụng Mapinfo, Microstation, Famis,… thi t lập sở liệu không gian sở liệu thuộc... 38 Hình II.22 : Phá vỡ Explode Autocad 39 Hình II.24 : Cách thi t kế cell 40 Hình II.25 : Thi t kế cell đất quốc phòng 40 Hình II.28 : Cấu trúc bảng thuộc... trở thành công cụ quan trọng, thi u công tác quy hoạch, quản lí đất đai Nền kinh tế nước ta năm gần đạt thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng cải thi n Sự chuyển biến tích cực nhờ
- Xem thêm -

Xem thêm: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020 XÃ TÂN PHƯỚC HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP” , “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020 XÃ TÂN PHƯỚC HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay