ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TEÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÑÖÙC HOØA TỈNH LONG AN

81 34 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC HÒA TỈNH LONG AN SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 07151077 DH07DC 2007 – 2011 CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC HÒA - TỈNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn: ThS.Phạm Hồng Sơn (Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên:………………………………….) Tháng năm 2011 LỜI CẢM ƠN! Luận văn kết phấn đấu suốt trình học tập, quan tâm sâu sắc gia đình, dạy nhiệt tình thầy cơ, giúp đỡ bạn bè Con xin cảm ơn cha mẹ không ngại bao khó khăn gian khổ dày cơng ni dưỡng ni ăn học đến ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thầy cô khoa Quản đất đai & Bất động sản truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tế quý báo suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Hồng Sơn tận tình hướng dẫn em suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp, giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Anh, Chị Trung Tâm Thông Tin Tài Nguyên Môi Trường, STNMT tỉnh Long An tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập quan Xin cảm ơn tập thể sinh viên lớp DH07DC giúp đỡ động viên suốt trình học tập Mặc dù cố gắng kiến thức thân thời gian thực đề tài có hạn nên luận văn chắn nhiều khuyết điểm, mong góp ý q thầy bạn TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thò Phương Thảo TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thò Phương Thảo, Khoa Quản đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm ArcGis xây dựng hệ thống quản thơng tin đất đai tổ chức kinh tế địa bàn huyện Đức Hòa - tỉnh Long An” Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Hồng Sơn, Bộ mơn Cơng nghệ Địa chính, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chính Minh Hệ thống thông tin đòa (GIS) công cụ hổ trợ đắc lực, hiệu quả, nhanh chóng xác Đó nghiên cứu không ngừng, thành phát triển vượt bậc công nghệ thông tin Chính phát triển kỳ diệu cho đời phần mềm ARCGIS Đây phần mềm sử dụng sở liệu không gian sở liệu thuộc tính, cho phép người dùng nắm bắt thông tin xác đất truy xuất liệu cách dễ dàng phục vụ cho công tác quản Vì thế, công nghệ GIS ngày chiếm phần lớn vai trò quan trọng việc đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin khổng lồ nước ta mà đặc biệt lónh vực quản đất đai Do yêu cầu phát triển kinh tế, tổ chức kinh tế nước ngày phát triển số lượng chất lượng, vi phạm đất đai tổ chức phạm vi nước nhiều, phổ biến hầu hết đòa phương nhiều hình thức như: sử dụng đất không mục đích giao, thuê cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng đất trái phép, để đất hoang hóa, quản lỏng lẻo để bò lấn, bò chiếm đất…Nhằm giúp cho nhà quản có nhìn tổng thể trạng sử dụng đất, tình hình sử dụng đất tổ chức giao, cho thuê đất địa bàn huyện Đức Hòa từ giúp cho cơng tác quản đất đai tốt hơn, góp phần định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Đề tài sử dụng phương pháp điều tra, thu thập, kế thừa, phân tích, đánh giá, thống kê, ứng dụng công nghệ GIS đạt kết sau: Xây dựng sở liệu không gian thuộc tính phục vụ cho việc quản thơng tin đất đai Tìm hiểu phần mềm ArcGIS Destop ngơn ngữ lập trình VBA Xây dựng công cụ hỗ trợ quản thông tin đất đai: hiển thị, cập nhật, tìm kiếm thơng tin phục vụ cho công tác giao, cho thuê đất địa bàn huyện Đức Hòa Dựa kết đạt được, việc xây dựng sở liệu quản thông tin đất đai cần thiết mang lại nhiều hiệu Heä thống sở liệu giúp nhà quản đề định hướng sử dụng tài nguyên đất đắn, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài ổn định DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình1.1: Mô hình ArcGis Hình 1.2: Các thành phần GIS Hình 1.3: Các ứng dụng GIS Hình 1.4: Các Module ArcGis Hình 1.5: Giao diện ArcMap 11 Hình 1.6: Giao diện ArcCatalog 11 Hình 1.7: Giao diện ArcToolbox 12 Hình 1.8: Giao diện ArcEditor 13 Hình 1.9: Trình soạn thảo VBA 14 Hình 1.10: Sơ đồ vò trí huyện Đức Hoà 16 Hình 3.1: Hộp thoại Reference Files 24 Hình 3.2: Giao diện Famis với công cụ sửa lỗi 25 Hình 3.3: Minh hoạ lớp đất tổ chức 25 Hình 3.4: Dữ liệu thuộc tính lớp đất tổ chức 26 Hình 3.5: Personal Geodatabase có tên Đức Hoà 27 Hình 3.6: Đăng ký hệ toạ độ 28 Hình 3.7: Chọn Seedfile 28 Hình 3.8: Lớp liệu sau đăng ký hệ toạ độ 29 Hình 3.9: Load liệu vào Feature Class 29 Hình 3.10: Polygon lớp hành 30 Hình 3.11: Các bước load liệu 30 Hình 3.12: Công cụ Feature To Polygon 31 Hình 3.13: Lớp Duchoa_hc_FeatureToPolygon 31 Hình 3.14: Chuyển từ Duchoa_hc_FeatureToPolygon sang Shapefile 31 Hình 3.15: Dữ liệu không gian lớp hành 32 Hình 3.16: Dữ liệu không gian lớp giao thông 32 Hình 3.17: Dữ liệu không gian lớp thủy văn 33 Hình 3.18: Dữ liệu không gian lớp đòa vật 33 Hình 3.19: Dữ liệu không gian lớp text 34 Hình 3.20: Dữ liệu không gian lớp đất tổ chức kinh tế 34 Hình 3.21: Bảng liệu thuộc tính lớp hành 35 Hình 3.22: Bảng liệu thuộc tính lớp giao thông 36 Hình 3.23: Bảng liệu thuộc tính lớp thuỷ văn 36 Hình 3.24: Bảng liệu thuộc tính lớp đòa vật 37 Hình 3.25: Bảng liệu thuộc tính lớp Text 37 Hình 3.26: Tạo trường thuộc tính ArcCatalog 39 Hình 3.27: Thêm trường thuộc tính ArcMap 40 Hình 3.28: Giao diện liên kết liệu 41 Hình 3.29: Bảng liệu thuộc tính lớp đất tổ chức cập nhật 41 Hình 3.30: Thiết kế giao diện chương trình hỗ trợ quản thông tin 42 Hình 3.31: Hộp thoại New UIControl 42 Hình 3.32: Xây dựng công cụ quản thông tin 43 Hình 3.33: Thiết kế tên hình cho công cụ quản thông tin 43 Hình 3.34: Giao diện hệ thống quản thông tin đất đai 43 Hình 3.35: Giao diện thiết kế form tìm kiếm thông tin 44 Hình 3.36: Đoạn code tìm kiếm thông tin 44 Hình 3.37: Giao diện tìm kiếm thông tin 45 Hình 3.38: Kết tìm kiếm thông tin theo “Mã tổ chức” 45 Hình 3.39: Kết tìm kiếm thông tin theo “Tên tổ chức” 46 Hình 3.40: Chọn xã theo tên 46 Hình 3.41: Kết tìm kiếm thông tin theo “đơn vò hành (xã)” 47 Hình 3.42: Kết tìm kiếm thông tin giao đất 47 Hình 3.43: Kết tìm kiếm thông tin cho thuê đất 48 Hình 3.44: Kết tìm kiếm tổ chức sử dụng không mục đích 48 Hình 3.45: Kết tìm kiếm tổ chức để hoang 49 Hình 3.46: Kết tìm kiếm tổ chức thuộc cụm công nghiệp 49 Hình 3.47: Cách chọn thông tin 50 Hình 3.48: Kết tìm kiếm thông tin giao đất 50 Hình 3.49: Kết tìm kiếm thông tin cho thuê đất 50 Hình 3.51: Kết tìm kiếm thông tin đất để hoang 51 Hình 3.50: Kết tìm kiếm thông tin đất sử dụng không mục 51 Hình 3.52: Kết tìm kiếm thông tin đất thuộc cụm công nghiệp 51 Hình 3.53: Giao diện thiết kế form hiển thò thông tin 52 Hình 3.54: Đoạn code form hiển thò thông tin 52 Hình 3.55: Giao diện đất hiển thò thông tin 53 Hình 3.56: Giao diện thiết kế form cập nhật thông tin 53 Hình 3.57: Đoạn code form cập nhật thông tin 54 Hình 3.58: Cập nhật thông tin đất 54 Hình 3.59: Hoàn tất chương trình cập nhật thông tin 55 Hình 3.60: Giao diện thiết kế form báo cáo thống 55 Hình 3.61: Đoạn code báo cáo thống 56 Hình 3.62: Thống kê hình thức sử dụng đất cấp huyện 56 Hình 3.63: Thống kê hình thức sử dụng đất cấp xã 57 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Các kiểu liệu 15 Bảng 2: Loại hình tổ chức KT đòa bàn huyện 21 Bảng 3: Thống kê hình thức sử dụng ñaát 22 Bảng 4: Thốngtình hình sử dụng đất 23 Bảng 5: Mô hình liệu thuộc tính lớp hành 35 Bảng 6: Mô hình liệu thuộc tính lớp giao thông 35 Bảng 7: Mô hình liệu thuộc tính lớp thuỷ văn 36 Bảng 8: Mô hình liệu thuộc tính lớp đòa vật 37 Bảng 9: Mô hình liệu thuộc tính lớp text 37 Bảng 10: Mô hình liệu thuộc tính lớp đất tổ chức 38 DANH SÁCH SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình thực 20 Sơ đồ 2: Quy trình xử liệu tổng quát 27 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu hình thức sử dụng đất 22 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính Thảo SVTH: Nguyễn Thị Phương - Trang - DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT GIS (Geography Information System) VBA GCNQSDĐ BTNMT CSDL TCKT HTSDD TNHH XHCN ÑVHC : Hệ thống thông tin địa : Visual Basic for Application : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Bộ Tài nguyên môi trường : Cơ sở liệu : Tổ chức kinh tế : Hiện trạng sử dụng đất : Trách nhiệm hữu hạn : Xã hội chủ nghóa : Đơn vò hành MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .3 I.1 Cơ sở luận vấn đề nghiên cứu .3 I.1.1 Cơ sở khoa học Các khái niệm Toång quan tổ chức kinh tế Khái quát Hệ thống thông tin đòa – GIS .5 Giới thiệu phần mềm ArcGis 10 13 I.1.2 Cơ sở pháp 16 I.2 Khái quát đòa bàn nghiên cứu 16 I.2.1 Sơ lược điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội đòa bàn nghiên cứu 16 Điều kiện tự nhiên 16 Điều kiện kinh tế- xã hội 18 PHẦN II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 II.1 Nội dung nghiên cứu 20 II.2 Phương pháp nghiên cứu 20 II.3 Phương tiện nghiên cứu 21 II.4 Quy trình thực .21 PHAÀN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 III.1 Thực trạng giao, cho thuê đất đòa bàn huyện Đức Hoà 22 III.1.1 Đánh giá tình hình sử dụng đất 22 III.1.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế 23 Đánh giá tình hình giao, cho thuê đất .23 Đánh giá tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế .24 III.2 Ứng dụng Arcgis xây dựng hệ thống quản thông tin đất đai .24 III.2.1 Đánh giá liệu đầu vào 24 III.2.2 Xây dựng sở liệu thông tin đất đai 25 Chuẩn hoá liệu 25 Cấu trúc liệu 27 Xây dựng liệu không gian 28 Thieát keá liệu thuộc tính .36 III.2.3 Xây dựng công cụ quản thông tin đất đai 43 Chương trình quản thông tin đất đai 43 Công cụ tìm kiếm thông tin .45 Công cụ hiển thò thông tin 53 Ngành Công Nghệ Địa Chính Thảo SVTH: Nguyễn Thị Phương Hình 3.59: Hoàn tất chương trình cập nhật thông tin - Khi cập nhật thành công, chương trình hiển thò hộp thoại thông báo hoàn tất trình cập nhật - Nút “Thoát” dùng để thoát khỏi chương trình cập nhật thông tin Công cụ báo cáo thống kê Ngoài chương trình thiết kế thêm menu “Báo cáo thống kê”, với menu chương trình giúp người sử dụng thốngthông tin liên quan đến đối tượng giao, cho thuê đất tổ chức kinh tế nhằm phục vụ cho công tác quản đất đai cách nhanh chóng xác - Thiết kế form giao diện thống kê: Hình 3.60: Giao diện thiết kế form báo cáo thống kê - Trang 56 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính Thảo SVTH: Nguyễn Thị Phương Hình 3.61: Đoạn code báo cáo thống kê  Ứng dụng chương trình: - Click vào menu “Báo cáo thống kê” chọn vào xổ “Thống kê theo hình thức sử dụng đất” - Xuất giao diện thống kê - Có lựa chọn: + Thống kê theo cấp huyện: - chọn đơn vò hành “Quận(huyện)” click nút “Chấp nhận” - Chương trình thống kê cho về: + Diện tích hình thức sử dụng đất (m2 ) + Số lượng đất + Tính tỷ lệ % so với diện tích cấp giấy toàn huyện Hình 3.62: Thống kê hình thức sử dụng đất cấp huyện - Trang 57 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính Thảo SVTH: Nguyễn Thị Phương + Thống kê theo cấp xã - chọn đơn vò hành “Phường(xã)”  click nút “Chọn” để chọn xã cần thống kê  click nút “Chấp nhận” - Chương trình thống kê cho về: + Diện tích hình thức sử dụng đất (m2 ) + Số lượng đất + Tính tỷ lệ % so với diện tích cấp giấy toàn xã Hình 3.63: Thống kê hình thức sử dụng đất cấp xã Qua trình nghiên cứu thực đề tài, kết thu cụ thể sau: - Chuẩn hóa xây dựng sở liệu không gian thuộc tính tổ chức kinh tế - Xây dựng chương trình quản thông tin giao, cho thuê đất tổ chức kinh tế thông qua công cụ tiện ích: + Tìm kiếm thông tin với chức tìm theo mã tổ chức, tên tổ chức tìm theo tên ĐVHC(xã) + Hiển thò thông tin đầy đủ tất thông tin giao, cho thuê đất tổ chức + Cập nhật chỉnh cách nhanh chóng xác thông tin đất tổ chức + Thống kê hình thức sử dụng đất đòa bàn huyện Đức Hòa phục vụ cho công tác báo cáo thống kê cách hiệu - Trang 58 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính Thảo SVTH: Nguyễn Thị Phương Sau kiểm tra chạy thử, chương trình tương đối đáp ứng yêu cầu thực tiễn vấn đề giao đất, cho thuê đất đòa bàn huyện Tuy nhiên đònh dạng liệu nên việc tìm kiếm chưa thực hoàn thiện Ví dụ: việc tìm kiếm theo tên đòa liệu kiểu text gây khó khăn cho việc nhập thông tin đầu vào Dữ liệu phải hoàn toàn trùng khớp với liệu thuộc tính sở liệu không chương trình không hiểu không thực chức tìm kiếm III.2.4 Đánh giá hiệu việc sử dụng hệ thống phần mềm ArcGIS - Công cụ hổ trợ xây dựng quản thông tin đất đai ArcGis phần mềm có đầy đủ chức phần mềm GIS thông dụng Mapinfo hay ArcView Việc ứng dụng ArcGis xây dựng sở liệu công cụ hỗ trợ quản thông tin có hiệu đáng kể Hiệu mặt thời gian - Dữ liệu thuộc tính bổ sung, chỉnh sửa hệ quản trò sở liệu, qua cập nhật, khai thác đầy đủ thông tin cần thiết đất đai đất chủ sử dụng cách nhanh chóng theo yêu cầu quản đất đai - Hệ thống liên kết dễ dàng với phần mềm khác là: Microstation,Vilis…qua sử dụng triệt để ưu phần mềm này, đặc biệt Vilis để tạo hồ sơ đòa theo mẫu Bộ TNMT quy đònh - Thông qua hệ thống phần mềm công cụ hổ trợ tiện ích ta tra cứu, truy tìm thông tin, cập nhật thôngthông tin cách nhanh chóng xác.Do tiết kiệm thời gian, nhân lực tạo dễ dàng tìm kiếm thốngthông tin Hiệu mặt kỹ thuật - Dữ liệu thuộc tính bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật đồng với liệu không gian cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người sử dụng - ArcGis quản đối tượng theo lớp tạo cho khả xử nhanh chóng đối tượng đồ cần sử dụng dễ thao tác đối tượng ArcGis phần mềm có tác dụng hỗ trợ lớn cho việc quản thông tin Nó cho phép xây dựng chương trình riêng phù hợp với nhu cầu khai thác thông tin đối tượng sử dụng Điều tạo hiệu hẳn so với phần mềm khác Mapinfo - Việc quản đối tượng đồ theo phân lớp tạo cho ArcGIS xử nhanh chóng đối tượng đồ cần sử dụng dễ thao tác đối tượng - Trang 59 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính Thảo SVTH: Nguyễn Thị Phương Hiệu mặt kinh tế - Ngày mạng lưới thông tin phổ biến khả tiếp cận thông tin tầng lớp nhân dân đặc biệt thông tin đất đai hạn chế Việc ứng dụng công nghệ quản nhà nước đất đai tạo điều kiện cho công tác quản thuận tiện, nhanh chóng người sử dụng dễ dàng tiếp cận thông tin nên giảm nhiều chi phí quản sử dụng đất - Thuế đất nguồn thu quan trọng ngân sách nhà nước, có sở liệu đất đai đầy đủ vấn đề giao đất, cho thuê đất công cụ đắc lực hỗ trợ nhiều cho công tác thu tiền sử dụng đất - Với hệ thống thông tin đất đai toàn diện, xác chế sách quản đất đai hợp giúp nhà nước kiểm soát chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đồng thời khuyến khích nhà đầu tư tăng cường nguồn vốn đầu tư vào đất đai ngành liên quan đến đất đai… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Một số hạn chế - Tốc độ truy xuất liệu chậm sở liệu lớn - Chương trình nhiều lúc gặp lỗi tự thoát - Trong trình quản đất đai phần mềm không tự động tạo hồ sơ đòa PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Đề tài chuyển đổi xây dựng sở liệu sở sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA tạo số công cụ giúp cho việc quản thông tin đất đai đòa bàn thực cách dễ dàng như: tìm kiếm thông tin, hiển thò thông tin, cập nhật thông tin, thốngthông tin sở liệu không gian liệu thuộc tính đất Với mục tiêu ứng dụng ArcGIS xây dựng hệ thống quản thông tin đất đai đòa bàn huyện Đức Hòa – tỉnh Long An, luận văn đạt kết sau: Xây dựng mô hình liệu không gian thuộc tính cho đối tượng: đất tổ chức kinh tế, giao thông, thuỷ văn, ranh giới hành xã, text, đòa vật đầy đủ hợp Tìm hiểu phần mềm ArcGIS Destop ngôn ngữ lập trình VBA - Trang 60 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính Thảo SVTH: Nguyễn Thị Phương Xây dựng công cụ quản thông tin đất đai: Chương trình quản thông tin đất đai tổ chức kinh tế với chức năng: + Tìm kiếm thông tin + Hiển thò thông tin + Cập nhật thông tin + Báo cáo thống kê Việc ứng dụng hệ thống thông tin đòa không riêng phần mềm ArcGIS vào công tác quản đất đai hướng mới, quan tâm mức có đầu tư phát triển, điều tạo nhiều thuận lợi thay đổi cách quản ngành quản đất đai từ cấp sở đến cấp cao Đó mục tiêu cuối mà đề tài mong muốn đạt tới GIỚI HẠN Việc tiếp cận thực tế công tác quản thông tin đất đai hạn chế, dẫn đến chức chương trình chưa đáp ứng hết yêu cầu đa dạng phức tạp thực tế Việc thu thập liệu gặp nhiều khó khăn nên liệu thuộc tính đối tượng khu vực chưa cung cấp đầy đủ dẫn đến liệu bò thiếu không xác KIẾN NGHỊ Trong trình thực đề tài “Ứng dụng phần mềm ArcGIS xây dựng hệ thống quản thông tin đất đai tổ chức kinh tế đòa bàn huyện Đức Hòa - tỉnh Long An”có kiến nghò sau: Nguồn lực người xem nhân tố quan trọng, ngành cần tích cực tìm hiểu ArcGIS nhằm nâng cao biên tập đồ, tổ chức sở liệu, tính phân tích không gian, mô hình hóa để ứng dụng hiệu Cần phải trang bò thiết bò, máy móc, phần mềm, quy trình công nghệ cho đòa phương kinh phí cho công tác xây dựng CSDL phải đảm bảo để họat động thực thường xuyên liên tục Cần đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác quản Cán làm công tác quản phải thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm đồng thời thường xuyên mở lớp đào tạo cán để tiếp thu kiến thức mới, trình độ công nghệ tin học ứng dụng vào lónh vực quản đất đai - Trang 61 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính Thảo SVTH: Nguyễn Thị Phương Phối hợp cộng tác chặt chẽ cán chuyên môn cung cấp số liệu sử dụng số liệu phải thường xuyên cập nhật chỉnh liệu để CSDL thống - Trang 62 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng tin học ứng dụng - Lê Ngọc Lãm, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Bài giảng Cơ sở liệu - Lê Ngọc Lãm, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai - Nguyễn Ngọc Thy, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Bài giảng Hệ thống thông tin đòa - Võ Thành Hưng, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Bài giảng Bản đồ đòa - Đặng Quang Thònh, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Bài giảng ArcGIS 8.1 - Trần Quốc Bình, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004 Bài giảng lập trình ứng dụng Visual Basic - Văn Công Đức, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Giáo trình hướng dẫn lập trình VBA ArcGIS 9.0 ESRI “ Ứng dụng hệ thống phần mềm ArcGIS xây dựng sở liệu phục vụ quản hồ sơ địa Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng ” - Nguyễn Bảo Vy, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 10 Trang web Bách khoa toàn thư - www.Wikipedia Org PHỤ LỤC Bảng 1: Các control sử dụng giao diện tìm kiếm thơng tin Caption Name Tìm kiếm thông tin From frmtimkiem Huyện Đức Hoà OptionButton Ohuyen Xã OptionButton Oxa Mã tổ chức OptionButton Oma Tên tổ chức OptionButton Oten Phuong(xa) OptionButton Oxa TextBox txtmatc TextBox txttentc ComboBox Cobxa ComboBox Cob_xa Giao đất CheckBox Checkgiao Cho thuê đất CheckBox Checkthue SD không MĐ CheckBox Checkkdmd Để hoang CheckBox Checkdehoang Thuộc cụm công nghiệp CheckBox Checkkcn Chọn xã CommandButton Cmdc Chọn CommandButton Cmd_c Tìm CommandButton Cmdtim Tìm kiếm CommandButton Cmd_timkiem Thoát CommandButton Cmdthoat Thoát CommandButton Cmd_thoat TextBox Txt_dem Số thông tin tìm thấy Lable ListView Iswkq ListView Tổ chức kinh tế Frame Đơn vò hành Frame Đối tượng Frame Lswhc Bảng 2: Các control sử dụng giao diện hiển thò thơng tin Caption Control Name Hiển thò thông tin From Frm_hienthi Mã tổ chức Label Lbl_matc TextBox Txt_matc Label Lbl_tentc TextBox Txt_tentc Label Lbl_dc TextBox Txt_dc Label Lbl_tluc TextBox Txt_tluc Label Lbl_dtGCN TextBox Txt_dtGCN Label Lbl_thsd TextBox Txt_thsd Label Lbl_tlap TextBox Txt_tlap Label Lbl_giayphepdk TextBox Txt_ giayphepdk Label Lbl_cqcq TextBox Txt_cqcq Tên tổ chức Đòa khu đất Trích lục BĐĐC Diện tích cấp GCN Thời hạn sử dụng Thành lập theo QĐ Giấy phép ĐKKD Cơ quan chủ quản Sử dụng MĐ Sử dụng MĐ năm Giấy CNQSDĐ Label Lbl_mdsd TextBox Txt_mdsd Label Lbl_dmdnam TextBox Txt_dmdnam Label TextBox Ngày cấp Văn giao đất Ngày văn giao đất Nơi văn giao đất Diện tích giao đất không thu tiền Diện tích giao đất có thu tiền Hợp đồng thuê đất Ngày hợp đồng thuê đất Diện tích thuê trả tiền lần Txt_giayCN Label TextBox Txt_ngaycap Label Lbl_vbgiaodat TextBox txt_vbgd Label Lbl_ngayvbgd TextBox txt_ngayvbgd Label Lbl_noivbgd TextBox Txt_noivbgd Label Lbl_dtgdktt TextBox Txt_ktt Label Lbl_dtgdtt TextBox Txt_tt Label Lbl_dtthuedat TextBox Txt_hdtd Label Lbl_ngayhdtdat TextBox Txt_ngayhdtd Label Lbl_dtthue TextBox Txt1lan Diện tích thuê trả tiền hàng năm Label TextBox Diện tích đất SD không MĐ Label TextBox Diện tích đất để hoang Txthangnam Txtkdmd Label TextBox Txtdehoang M2 Label Thoát CommandBut ton Cmd_thoat GCN Frame Fra_GCN Giao đất Frame Fra_giaodat Cho thuê đất Frame Fra_thuedat Bảng 3: Các control sử dụng giao diện cập nhật thơng tin Caption Control Name Cập nhật thông tin From Frm_capnhatthongtin Mã tổ chức Label Lbl_matc TextBox Txt_matc Label Lbl_tentc TextBox Txt_tentc Label Lbl_dc TextBox Txt_dc Label Lbl_tluc TextBox Txt_tluc Label Lbl_dtGCN TextBox Txt_dtGCN Tên tổ chức Đòa khu đất Trích lục BĐĐC Diện tích cấp GCN Thời hạn sử dụng Thành lập theo QĐ Giấy phép ĐKKD Cơ quan chủ quản Sử dụng MĐ Sử dụng MĐ năm Giấy CNQSDĐ Label Lbl_thsd TextBox Txt_thsd Label Lbl_tlap TextBox Txt_tlap Label Lbl_giayphepdk TextBox Txt_ giayphepdk Label Lbl_cqcq TextBox Txt_cqcq Label Lbl_mdsd TextBox Txt_mdsd Label Lbl_dmdnam TextBox Txt_dmdnam Label TextBox Ngày cấp Văn giao đất Ngày văn giao đất Nơi văn giao đất Diện tích giao đất không thu tiền Txt_giayCN Label TextBox Txt_ngaycap Label Lbl_vbgiaodat TextBox txt_vbgd Label Lbl_ngayvbgd TextBox txt_ngayvbgd Label Lbl_noivbgd TextBox Txt_noivbgd Label Lbl_dtgdktt TextBox Txt_ktt Diện tích giao đất có thu tiền Hợp đồng thuê đất Ngày hợp đồng thuê đất Diện tích thuê trả tiền lần Diện tích thuê trả tiền hàng năm Label Lbl_dtgdtt TextBox Txt_tt Label Lbl_dtthuedat TextBox Txt_hdtd Label Lbl_ngayhdtdat TextBox Txt_ngayhdtd Label Lbl_dtthue TextBox Txt1lan Label TextBox Diện tích đất SD không MĐ Label TextBox Diện tích đất để hoang Txthangnam Txtkdmd Label TextBox Txtdehoang M2 Label Thoát CommandBut ton Cmd_thoat GCN Frame Fra_GCN Giao đất Frame Fra_giaodat Cho thuê đất Frame Fra_thuedat Bảng 4: Các control sử dụng giao diện báo cáo thốngthơng tin Caption Control Name Thống kê hình thức sử dụng đất From frmthongke Tỉnh(TP) Label Quận(huyện) OptionButton Ohuyen Phuong(xã) OptionButton Oxa ComboBox Cobxa Chọn CommandButton cmdxa Thốt CommandButton Cmdchapnhan CommandButton Cmd_thoat Chọn đơn vò hành Frame Thông tin Frame ListView Lst ... Hình 3.30: Thi t kế giao diện chương trình hỗ trợ quản lý thông tin 42 Hình 3.31: Hộp thoại New UIControl 42 Hình 3.32: Xây dựng công cụ quản lý thông tin 43 Hình 3.33: Thi t kế... 3.53: Giao diện thi t kế form hiển thò thông tin 52 Hình 3.54: Đoạn code form hiển thò thông tin 52 Hình 3.55: Giao diện đất hiển thò thông tin 53 Hình 3.56: Giao diện thi t kế form... liên kết liệu, thường đủ lớn để lưu thi t bò lưu trữ đóa hay băng Dữ liệu trì dạng tập hợp tập tin hệ điều hành hay lưu trữ hệ quản trò sở liệu - Thực nhóm thao tác chủ yếu sau cách tối ưu: +
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TEÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÑÖÙC HOØA TỈNH LONG AN , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TEÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÑÖÙC HOØA TỈNH LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay