“THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH”

64 30 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI:   “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH” SVTH : NGUYỄN THỊ MINH LUYẾN MSSV : 07124066 LỚP : DH07QL KHÓA : 2007 – 2011 NGÀNH : Quản lý đất đai - Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9/2011 –     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH  NGUYỄN THỊ MINH LUYẾN “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH” Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Du Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ký tên: …………………………… - Tháng năm 2011     LỜI CẢM ƠN  Lời xin cảm ơn ba mẹ sinh thành nuôi nấng, dạy dỗ tạo điều kiện cho học tập ngày hôm nay, cảm ơn chị em động viên chia sẻ lo lắng cho em Con khắc ghi tâm! Em xin gủi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Q thầy giảng viên Khoa Quản lý đất đai Bất động sản trang bị kiến thức, kinh nghiệm cho em suốt thời gian em học tập mái trường đại học Và lời cảm ơn chân thành đến thầy, Giáo viên hướng dẫn, thầy Nguyễn Du tận tình giúp đỡ, bảo cho em kinh nghiệm, kiến thức suốt trình thực đề tài.  Xin gửi lời cám ơn đến cô chú, anh chị: Chú Trương Văn Quảng (Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn), Trần Thiện Phong (phòng Tài ngun Mơi trường huyện Hốc Mơn), anh Nguyễn Thành Nhơn, anh Thanh (cựu sinh viện DH06QL), anh Tươi ( sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương) tất bạn bè, anh chị khóa trước, người giúp đỡ, động viên nhiều suốt trình học tập thời gian thực luận văn             Xin chân thành cám ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Minh Luyến    Trang i   TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Luyến, Khoa Quản lý Đất đai  Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Thực trạng giải pháp quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh” Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Du, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai  Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh huyện nằm phía tây thị xã Tây Ninh, giáp với huyện Tân Biên, Bến Cầu, thị xã Tây Ninh, huyện Hòa Thành Campuchia Với tổng diện tích 57,315 ha, chiếm 14,2% diện tích tự nhiên tồn tỉnh Về cấu hành huyện có 15 xã thị trấn, dân số toàn huyện 131,591 dân Cùng với nước năm qua huyện Châu Thành tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, bước góp phần ổn định tình hình trị phát triển kinh tế - xã hội thiết lập trật tự kỷ cương lĩnh vực quản lý sử dụng đất địa phương Tuy nhiên, tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện nhiều bất cập Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu khảo sát thực trạng quản lý thực quy hoạch sử dụng đất NTNĐ, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương ảnh hưởng đến việc mai táng, tình hình quản lý nhà nước đất NTNĐ địa phương, đánh giá kết đạt tồn hạn chế quản lý sử dụng NTNĐ, nguyên nhân hạn chế, đề xuất, định hướng cho chế sách, biện pháp kiểm sốt việc quản lý sử dụng đất NTNĐ địa bàn Theo báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất NTNĐ địa bàn huyện Châu Thành đến hết ngày 30 tháng năm 2011: dân số trung bình năm 2010 huyện 131.591,0 người, địa bàn huyện có tất 47 nghĩa trang, với diện tích 82,14 ha, chiếm 0,14% diện tích tự nhiên Nhưng qua đồ huyện có nghĩa trang Liệt sĩ 12 nghĩa địa quyền quản lý thể lên đồ trạng chiếm tổng diện tích 36,7332 số liệu thống kê số tăng lên 15 tương ứng với xã nghĩa địa Sự chênh lệch lên tới 45,4068 số khơng nhỏ, thể nhiều bất cập hệ thống nghĩa trang địa phương Cho thấy tình hình cập nhật biến động loại đất quan tâm tới Và thực tế tổng diện tích đất nghĩa trang chơn rãi rác khơng thống kê Điển hình tình trạng chôn cất rãi rác nơi vài ba mộ điển xã Ninh Điền, qua trình tiến hành khảo sát thực địa cho thấy việc chôn rãi rác phổ biến đường lộ xã khoảng 400 m đến km thấy khu mộ chí Có nơi đến hai mộ có nơi mộ gia tộc khu mộ tự phát sát nhà dân Từ kết đánh giá trên, đề tài đưa giải pháp, kiến nghị giúp hồn thiện cơng tác quản lý đất NTNĐ, đảm bảo cho việc khai thác, sử dụng đất mục đích, đầy đủ, hợp lý, khoa học có hiệu    Trang ii   MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.2.1 Nội dung quản lý nhà nước đất đai đất NTNĐ I.1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đất đai I.1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước nghĩa trang, nghĩa địa I.1.2.4 Quy hoạch sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa A Khái quát quy hoạch sử dụng đất QHSDĐ NTNĐ B Nội dung quy hoạch sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.1.3.1 Một số nghiên cứu tình hình quản lý, quy hoạch NTNĐ 10 A.Một số nghiên cứu tình hình quản lý, quy hoạch đất NTNĐ an táng số địa bàn nước 10 B Một số nghiên cứu tình hình quản lý, quy hoạch đất NTNĐ an táng số nơi giới13 I.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘ CHÍ Ở CÁC NTNĐ TRONG CẢ NƯỚC VÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN .13 I.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng 13 I.2.2 Các phong tục tập quan mai táng cải táng huyện Châu Thành 14 I.2.2.1 Phong tục tưởng niệm chôn cất người chết .14 I.2.2.2 Phong tục cải táng 14 I.2.3 Một số ví dụ điển hình cho nhân tố ảnh hưởng nêu .18 I.3 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 21 I.4 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 I.4.1 Nội dung nghiên cứu 22 I.4.2 Phương pháp nghiên cứu .22 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 II TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI .23    Trang iii   II.1.1 Tăng trưởng kinh tế 23 II.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 24 II.1.3 Tài nguyên nhân văn, tôn giáo .24 II.1.4 Thực trạng môi trường 25 II.1.5 Các hoạt động văn hóa - xã hội 25 II.1.6 Về dân số 26 II.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 28 II.3 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT .28 II.3.1 Đất nông nghiệp 28 II.3.2 Đất phi nông nghiệp .29 II.3.3 Đất đô thị 29 II.3.4 Đất khu dân cư nông thôn 29 II.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NTNĐ TRÊN ĐỊA BÀN 29 II.4.1 Địa bàn huyện Châu Thành .29 II ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 PHỤ LỤC    Trang iv   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH QH, KHSDĐ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất NTNĐ Nghĩa trang, Nghĩa địa TN & MT Tài nguyên môi trường TCĐC Tổng cục địa TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh    Trang v   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1: Mơ hình An Viên Vĩnh Hằng xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 12 Hình 2: Một số hình mai táng đạo Thiên chúa 15 Hình 3: Một số hình ảnh mai táng đạo Phật 16 Hình 4: Một số hình ảnh tang lễ đạo Cao Đài .17 Hình 5: Chùm ảnh làng biển An Bằng 18  Hình 6: Tại Nghệ An 19 Hình 7: Tại Bến Tre 19 Hình 8: Tổng hợp số hình ảnh qua trình khảo sát huyện Châu Thành, tháng năm 2011 .48     Trang vi   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Phân bố quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa 11 Bảng 2: Chỉ tiêu dân số huyện năm 2009 27 Bảng 3: Thống kê diện tích theo đồ niên giám 2009 34 Bảng 4: Diện tích đất NTNĐ xã năm 2009 .36 Bảng 5: Biến động đất NTNĐ giai đoạn 2000 – 2010 37 Bảng 6: Tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử tỷ lệ tăng tự nhiên (%) 37 Bảng 7: Diện tích cấu loại đất PNN năm 2011 38 Bảng 8: Quy hoạch đất phi nông nghiệp năm 2010 .39 Bảng 9: Cơ cấu đất phi nông nghiệp xã Ninh Điền năm 2010 .42 Bảng 10: Tổng kết thực quy hoạch đến năm 2010 .42 Bảng 11: Chỉ tiêu quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2020 .46    Trang vii   Ngành: Quản lý đất đai     SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    ĐẶT VẤN ĐỀ “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử” vốn quy luật tự nhiên sinh vật trái đất, kể người Khác với loại sinh vật, người chết mai táng theo phong tục tập quán, nghi thức truyền thống riêng để tiễn đưa người khuất nơi an nghỉ cuối nghi lễ thể tình cảm, lòng biết ơn cháu, cộng đồng xã hội người cố Tuy nhiên, vướng mắc lớn mà gặp phải q trình thị hóa phát triển mạnh vấn đề liên quan đến chế, sách quản lý xây dựng nghĩa trang an táng cho đô thị nói chung điểm dân cư nói riêng Sự phát triển nhanh chóng kinh tế, xã hội, nhu cầu đất đai ngành, lĩnh vực, cá nhân, tổ chức ngày tăng với hội nhập với giới hình thành khu công nghiệp, đô thị lớn phạm vi nước, dẫn đến gia tăng dân số thành phố lớn nhiều, không ngừng gia tăng dân số (Dân số nước ta năm 2000 77,7 triệu người năm 2010 86,93 triệu người) quỹ đất có hạn dẫn đến tiêu đất bình quân đầu người mức thấp, tác động mạnh mẽ đến sở hạ tầng đô thị việc sử dụng loại đất, có đất nghĩa trang nghĩa địa Một thực tế vấn đề đất chật người đơng báo động, tình trạng cạn kiệt quỹ đất đề cập tới, người chết lấn đất người sống, việc lập nghĩa địa mang tính địa phương tiếp tục mà nhiều bất cập, việc người dân đua xây dựng lăng mộ kiên cố, bề với nhiều quy mơ, kích cỡ Khơng xây cho người chết, khơng nơi chiếm đất xây lăng mộ cho người sống Đối với đất nghĩa trang nghĩa địa, qua thời gian dài hầu hết nghĩa địa nông thôn nước ta thường tự phát, nằm xen lẫn với ruộng vườn, nhà ở, có tập trung khơng dựa quy hoạch mà mang tính địa phương Các nghĩa trang nghĩa địa tồn hàng chục chí hàng trăm năm mở rộng chơn cất, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước không khí mà chưa lường hết mối nguy hại Một vấn đề nghiêm trọng cảnh quan, việc chôn cất rải rác khu dân cư, xen lẫn đất nông nghiệp, chôn cất tùy tiện, mộ phần xây dựng theo nhiều hướng, nhiều loại vật liệu, màu sắc, kích cở, kiểu dáng khác Từ gây mỹ quan lãng phí quỹ đất, lãng phí tiền của, làm giảm tôn nghiêm cần dành cho nơi an nghĩ cuối người chết Tình trạng gần thả khơng nghĩa trang lịch sử để lại mà nhiều nghĩa trang đô thị xây gần có tượng Khơng vấn đề nghĩa trang, vấn đề sở vật chất phục vụ tang lễ thiếu yếu (về nhà tang lễ, phòng quàn lạnh, xe quan ), vấn đề công nghệ an táng hỏa táng mà nhiều vấn đề đáng bàn cơng suất, tiêu chuẩn, chất lượng thiết bị Khoảng cách từ nhà tang lễ, nghĩa trang, nghĩa địa đến dân cư gần không theo quy định Đặc biệt đất nghĩa trang, nghĩa địa chưa có định mức, quy định cụ thể nên địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch chủ yếu dựa vào kết thực thời kỳ trước để dự kiến cho thời kỳ sau, có nơi để nhiều có nơi để ít, có nơi khơng giành quỹ đất cho mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa Vấn đề sử dụng đất để xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa xác định việc làm quan trọng đời sống tâm linh người Việt Nam ta, thể truyền   Trang 1 Ngành: Quản lý đất đai     SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    cập nêu Chỉ có 01 NT đường Ngơ Thất Sơn có phần mộ cải táng có kiến trúc giống Thị trấn thành lập sở tách từ xã Thái Bình Trí Bình Tổng diện tích tự nhiên 755 xác định theo kiểm kê năm 2010 Đất phi nông nghiệp 167,58 chiếm 22,2% diện tích đất tự nhiên, đó: đất 61,22 ha, đất chuyên dùng 99,48 ha, đất tơn giáo tín ngưỡng 2,29 ha; đất NTNĐ 4,58 Thống kê diện tích đất NTNĐ năm 2010 khu vực thị trấn Châu Thành tổng diện tich đất NTNĐ đồ 52206 m2, theo thống kê phòng thống kê 45800.0 m2 Hai số liệu cho thấy tổng diện tích phòng thống kê thu thập nhỏ so với tổng diện tích đồ, cho thấy bất cập quy trình quản lý đất NTNĐ Qua đồ thấy rõ phức tạp phân bố quỹ đất NTNĐ dù khu vực nhỏ với diện tích 755 Lại khu vực đất đô thị với trạng dân số trung bình thị trấn (2009) 8.839 người Cơng tác quản lý nhà nước đất đai chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng xây cất chuyển mục đích trái phép gây ảnh hưởng cho cơng tác quản lý sau Đất NTNĐ năm 2005 có diện tích 4,58 ha, chiếm 2,68% diện tích đất phi nơng nghiệp; đến năm 2010 có diện tích 4,58 ha, chiếm 2,73% diện tích đất phi nơng nghiệp, đất không tăng so với năm 2005 Theo đánh giá tình hình quy hoạch đất nghĩa trang khơng thay đổi từ năm 2000, theo quy hoạch Tuy nhiên tình trạng phân bố rãi rác thiếu tập trung xảy điển hình khu vực Với dự báo thị trấn Châu Thành thuận lợi cho việc trở thành đô thị vệ tinh thị xã Tây Ninh nên việc đầu tư giãi vấn đề NTNĐ sớm chừng tốt chừng Hạn chế sau mở dự án đầu tư vướn phải đất nghĩa trang phải tiến hành bồi thường chi phí cho việc di chuyển mồ mã việc tránh khỏi Cần xây dựng phương án để di chuyển lượng mộ trí có khỏi khu vực đất đô thị tạo điều kiện cho tư nhân đầu tư cơng trình hỏa táng đại gần khu vực thị trấn xây dựng quy định thủ tục chôn cất vào nề nếp cho bà con, điều khả thi việc an táng theo tơn giáo thật nhiều thủ tục tốn kém, nên thực việc cấm đốt giấy vàng mã KHU VỰC XÃ NINH ĐIỀN Theo kết kiểm kê đất đai năm 2010, tổng diện tích tự nhiên xã Ninh Điền 8.317,00 ha.Xã Ninh Điền có đường biên giới với campuchia dài gần 8km Tổng diện tích tự nhiên tồn xã 8.317ha, bao gồm ấp: Gò Nổi, Xà Tin, Bến Cừ Năm năm qua kinh tế xã Ninh Điền tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, tổng thu ngân sách xã năm 2010 ước tính đạt tỷ 120 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 7,8 triệu đồng/người/năm Bảng Cơ cấu đất phi nông nghiệp xã Ninh Điền năm 2010 Thứ tự   Chỉ tiêu Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Đất phi nông nghiệp 311,78 100,00 Đất nông thôn 71,87 23,05 Trang 41 Ngành: Quản lý đất đai     SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN 3,97 1,27 Đất quốc phòng 0,04 0,01 Đất sở sản xuất kinh doanh 21,27 6,82 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2,99 0,96 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 12,35 3,96 Đất sông , suối 120,00 38,49 Đất phát triển hạ tầng 72,29 25,43 Tóm lại: Quỹ đất xã đưa vào sử dụng hết, quy hoạch tới chủ yếu tính tốn việc chu chuyển loại đất với đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Trong giai đoạn tới, đất chuyên dùng đất tăng nhanh, đất nơng nghiệp giảm diện tích khơng nhỏ để chuyển sang đất chuyên dùng đất tất yếu Theo kết kiểm kê đất đai năm 2009, tổng diện tích tự nhiên xã Ninh Điền 8.317,00 Đất NTNĐ chiếm 12,35 ha; chiếm 3,96 % cấu diện tích đất tự nhiên, theo thống kê đồ tổng diện tích loại đất 6,8705 ha, lệnh tới 5,4795 Điều cho thấy công tác cập nhật chỉnh lý biến động loại đất quan tâm đến Và thực tế rõ ràng trình khảo sát thực địa cho thấy xã Ninh Điền tượng chơn cất rãi rác điển hình khu vực toàn huyện Khoảng 400 m đến km đường lộ quan sát thấy cách dể dàng khu mộ với 2, mộ quần thể khoảng vài chục mộ nằm khu dân cư đa số đất lúa Bảng 10 Tổng kết thực quy hoạch đến năm 2010 Quy hoạch đến 2010 Thực đến 2010 Chỉ tiêu Diện tích năm 2000 Diện tích 2010 So với năm 2000 Diện tích 2010 So với 2000 So với QH % hoàn thành Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN 0,70 3,00 2,30 3,97 3,27 0,97 142,17 Đất quốc phòng - 10,00 - 0,04 - -9,96 - Đất sở sản xuất kinh doanh 4,00 4,42 0,42 9,31 5,31 4,89 1264,2 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2,99 2,99 - 2,99 - - - Đất nghĩa trang, nghĩa địa 9,80 10,53 0,73 12,35 2,55 1,82 349,32 Đất sông ,suối 112,00 120,00 8,00 120,00 8,00 Đất phát triển hạ tầng 64,51 119,20 54,69 79,29 14,78 -39,91 27,03 Đất chưa sử dụng 2.082,10 2,67 2079,43 - - -2,67 100,13   Trang 42 100,00 Ngành: Quản lý đất đai     SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    2082,1 Đất khu dân cư nông thôn - 425,08 - 745,59 - 320,51 - ( Nguồn: quy hoạch xã Ninh Điền) - Cho thấy tình hình thực quy hoạch khơng đảm bảo tiêu đề ra, vượt quy hoạch lên tới 1,82 vòng 10 năm thực quy hoạch Sau 10 năm quy hoạch diện tích đất NTNĐ tăng lên 2,55 Nếu 10 năm tăng lên 2,55 sau 50 năm tăng lên 12,75 , số không nhỏ so với tổng diện tích xã - Bản đồ trạng đất NTNĐ xã Ninh Điền thể nghĩa trang, với tổng diện tích 5,2206 thực tế số lượng chơn cất rãi rác nhiều điển hình tồn khu vực huyện, số lượng thống kê 12,35 số chênh lệch 7,1294 Bản đồ trạng đất NT xã Ninh Điền thể NT, đó: Lớn NT ấp Trà Sim khn viên cty Sơn Lâm Sài Gòn với diện tích 29,929 ha, cách khu dân cư gần 400 m cách khu nuôi trồng thủy sản khoảng 150 m Khơng có hệ thống tường rào, kiến trúc mộ quy mô mộ khác Cũng ấp Trà Sim, đường tỉnh lộ 796 diện tích 1,962 ha, nằm sát đường giao thông lọt hẳn khu dân cư Khu NT chôn cất chung không riêng cho đạo Cũng NT khơng có tường rào khơng có chuẩn chung chơn cất Tại ấp Bến Cừ có NT với diện tích 19,516 NT có hình dạng vơ định khơng có mốc ranh giới nên dân chơn tùy ý Có mộ khơng thấy rõ tới mộ lên tới m2 Xung quanh phần đất trống người dân th để trồng mì Tại tượng xí đất nhiều, NT khơng có hệ thống tường rào tiến hành đạo mương nước lớn để ngăn cách NT đất canh tác dân Ở chơn chủ yếu dân khơng có đạo NT thứ hai ấp Bến Cừ có diện tích 4,551 cách khu dân cư 60 m Nơi khu dân cư phát triễn phần nhỏ, có xu hướng dịch chuyển lại gần khu vực NT NT khơng có hệ thống tường rào bao quanh Cũng ấp Bến Cừ NT có hình dạng gần tam giác với diện tích 4,942 ha, cách khu dân cư gần khoảng 450 m, cách khu vực chợ 700 m Nơi diện tích đất chưa chơn cất nhiều, chôn cất không phân biệt đạo giáo dân tộc NT cách trường tiểu học Bến Cừ 600 m, diện tích 7805 ha, tiếp giáp với khu dân cư đất trồng năm khác, có hình dạng cố đinh, ranh mốc rõ ràng, có tường rào Đặt biệt xã Ninh Điền có tượng hỏa thiêu, Chùa Sát Rác dân tộc Khơ me, với thủ tục thơ sơ, cần khoảng lít xăng “xe bò” củi xếp lại   Trang 43 Ngành: Quản lý đất đai     SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    đặt sát người chết lên tiến hành hỏa táng Điều đáng nói hỏa táng thô sơ tiếp tục, đơn giản khu vực Ninh Điền nói riêng khu biên giới với người đồng bào du nhập văn hóa đạo Phật người Khơ me có xu hướng chôn cất thành quần thể, sau hỏa táng, tiến hành cúng để hốt phần cốt lại để đem chơn mộ chiếm diện tích khoảng chén đựng cốt lại Đây hình thức tiết kiệm đất mà theo nhà sư chùa nhà nước cấm chôn chùa nên chùa xin đốt chấp thuận, khơng đốt phải đem chơn với người kinh ngồi khu NT tập trung gần Vấn đề NT với tơn giáo du nhập phải tính đến vấn đề sách tơn giáo dân tộc nhà nước, tác động mạnh vào việc tuyên truyền,vân động bà   Trang 44 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến      Trang 45 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    Bảng 11 Chỉ tiêu quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2020 Diện tích (ha) Thứ tự Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2020 Tăng(+), giảm(-) Đất phi nông nghiệp 311,78 683,278 371,50 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN 3,97 3,73 -0,24 2.2 Đất quốc phòng 10,12 10,08 2.3 Đất khu công nghiệp 150,00 150,00 2.4 Đất sở sản xuất kinh doanh 21,56 0,29 2.5 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ 20,00 20,00 2.6 Đất cho hoạt động khống sản 45,70 45,70 2.7 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2,99 2,99 - 2.8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 12,35 14,15 1,80 2.9 Đất sông, suối 120,00 120,00 - 2.10 Đất phát triển hạ tầng 79,29 218,32 139,03 Đất khu dân cư nông thôn 757,70 932,02 174,32 0,04 21,27 Theo quy hoạch đến năm 2020 diện tích đất NTNĐ xã tiếp tục tăng 1,8 (từ 12,35 đến 14,15 ha) Theo phân tích xã Ninh Điền xã mà tượng chôn phân tán nhiều nên quy hoạch tăng lên thế, phải để tâm đến việc tập hợp diện tích rãi rác Khoảng cách từ nghĩa địa tới nhà dân khoảng 50m (Ảnh chụp xã Hảo Đước huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh)   Trang 46 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    Đi đường lộ quan sát nghĩa địa rãi rác khu vưc đất lúa nước (Ảnh chụp xã Ninh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh) Một nghĩa trang gia tộc nằm cạnh đường cạnh nhà dân (Ảnh chụp xã Ninh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh)  Có ngơi mộ khang trang có mộ phai nhìn kỹ thấy (Ảnh chụp xã Hảo Đước huyện Châu Thành   Trang 47 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    Tình trạng xí đất xẩy khơng (Ảnh chup xã Ninh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh) Ngay bên cạnh khu nghĩa trang cho cán công chức nhà dân (Ảnh chụp Nghĩa trang Liệt sĩ Thị Trấn Châu Thành)     Cơ Nguyễn Thị Son, người chăm sóc mộ liệt sĩ Tại nghĩa trang liệt sĩ tt Châu Thành     Trang 48 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    Hình Tổng hợp số hình ảnh qua trình khảo sát huyện Châu Thành, tháng năm 2011 Bảng 12 So sánh đất NTNĐ cấp Tơng Đất phi Diện tích Diện tích Lệch diện tích nơng đất NTNĐ đất NTNĐ diện tích Đơn vị (ha) nghiệp thống kê đồ (ha) (ha) (ha) (ha) Số NTNĐ thống kê Số NTNĐ đồ Lệch số đồ Tỉnh Tây Ninh 403545,0 600,84 30,61181 570,22819 228 49 197 Huyện Châu Thành 57.125,30 5753,78 82,14 36,7332 45,4068 12 35 Thị Trấn Châu Thành 755,0 167,58 4,58 5,2206 0,6406 Xã Ninh Điền 8317,0 311,78 12,35 6,8705 5,4795 47 Qua việc thống kê diện tích tổng số NTNĐ cấp cho thấy rõ diện tích NTNĐ theo thống kê lớn tổng số NTNĐ khơng quản lý đồ lớn Xã Ninh Điền có điểm NTNĐ thể đồ so với đồ huyện, xã thể nghĩa trang, tương tự đồ thị trấn Châu Thành thể lên đồ huyện điểm nghĩa trang Với cấp huyện, huyện Châu Thành có 47 nghĩa trang, song đồ tỉnh có 10 điểm thể Tóm lại: - Thực tiễn cho thấy địa bàn nước nói chung huyện Châu Thành nói riêng chưa có quy hoạch tổng thể cho việc xây dựng NTNĐ đảm bảo ổn định lâu dài, dẫn đến tình trạng sử dụng manh mún, bị động chủ yếu phải giải tình - Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu vấn đề quản lý, sử dụng đất làm NTNĐ tổng kết phong tục tập quán chôn cất người   Trang 49 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    dân vùng miền liên quan đến văn hoá việc an táng sử dụng đất NTNĐ Để đưa phương hướng giải khoa học - Mặc dù pháp luật đất đai quy định, UBND tỉnh định việc phân cấp nghĩa trang địa bàn tỉnh “09/2010/QĐ- UBND Căn Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003;Căn Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;Căn Nghị định số 35/2008/NĐ-CP, ngày 25/3/2008 Chính phủ Quy định xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang;Theo đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Tờ trình số 1102/TTr-SXD, ngày 30/12/2009” Hiện huyện Châu Thành hoàn thành xong báo cáo gữi lên Sở TN-MT với nội dung báo cáo gói gọn “Trên địa bàn huyện Châu Thành, việc sử dụng đất vào mục đích nghĩa trang, nghĩa địa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phân cấp cho UBND xã quản lý theo địa bàn” thực trạng cho thấy việc sử dụng đất NTNĐ gặp nhiều bất cập, khơng theo quy hoạch chuyện, quyền sở huyện nể nang, chưa quan tâm dẫn đến buông lỏng việc quản lý sử dụng đất làm NTNĐ Đưa báo cáo chung chung mang tính đối phó giải tình - Huyện Châu Thành nói riêng qua giai đoạn từ năm 2000 với diện tích 63,00 (chiếm 0,11%), đến năm 2005 diện tich tăng lên đáng kể 95,24 (chiếm 0,17%) 2010 thực tập trung cộng với mở rộng diện tích khu nghĩa địa hữu xã nên giảm phần diện tích đất xuống 82,14 (chiếm 0,14%) Giảm 13,1 so với năm 2005 - Huyện Châu Thành chưa có báo cáo cụ thể tình trang nhiễm hay nguy nguy hại đời sống dân cư môi trường sinh thái, song đứng trước tình hình manh mún việc quản lý, tình trạng khu NTNĐ nằm gần so với nhà người dân, tình trạng xây cất phần mộ không theo trật tự nào, hướng xây, vật liệu, kích cỡ xây việc trang trí phong tục mai táng rườm rà, tón diễn tren địa bàn huyện chưa quyền kiểm sốt chặc chẽ II.5 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NTNĐ - Sau trình thực đề tài nhận thấy bất cập vấn đề quản lý, quy hoạch đất NTNĐ đưa số giải pháp để chấn chỉnh đưa công tác quản lý sử dụng đất NTNĐ vào nề nếp sau đây: • Tổ chức tuyên truyền liên tục phương tiện thông tin đại chúng địa phương tác hại nguy gây nhiễm mơi trườngcủa hình thức địa táng, địa táng khu vực dân cư (Tăng thời lượng phát sóng dối với đài truyền thanh) Thường xun đa dạng hóa hình thức tun truyền tổ chức thi tìm hiểu pháp luật đất đai, giải đáp pháp luật truyền hình, đài phát cấp tỉnh, huyện, xã Tạo cho người dân thói quen quan tâm tới sách pháp luật • Thành lập hệ thống tổ chức quản lý liên ngành địa phương kết hợp với xây dựng quy chế, chế tài xử phạt nặng kinh tế lẫn hành cấc hành vi vi phạm như: tự tổ chức tái lập loại nghĩa trang không nhà nước quản lý, cố tình tổ chức chơn nghĩa trang bị cấm hoạt động • Bắt buộc hỏa táng thi hài trường hợp người chết bệnh viên, người chết mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm   Trang 50 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    • Lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất NTNĐ địa bàn tỉnh, huyện, chi tiết xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch phải công khai cho người dân biết tăng cường đạo thực • UBND huyện, thành phố đạo UBND xã, phường, thị trấn tùy theo tình hình cụ thể địa phương có quy hoạch quy định, định mức UBND tỉnh ban hành • Khu vực nghĩa địa phải xây dựng theo quy hoạch mẫu, phải có hàng rào tường bao bảo vệ, có nhà quản trang Đối với phần mộ nằm rải rác, yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch quy tập nghĩa địa tập trung nhằm đảm bảo tiết kiệm đất thuận tiện cho việc quản lý đất đai sau • Việc sử dụng đất NTNĐ thời gian tới cần thực theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định định mức tỉnh theo quy chế quản lý đất nghĩa địa địa phương Hạn chế tối đa việc sử dụng đất nghĩa địa không theo quy hoạch duyệt Các nghĩa địa phải xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo phương pháp xử lý khoa học áp dụng (lớp chống thấm đất sét trồng xanh khu vực NTNĐ) • Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai nói chung việc quản lý sử dụng đất NTNĐ nói riêng, chấn chỉnh kịp thời biểu vi phạm quy định cấp quyền việc quản lý đất NTNĐ • Hàng năm địa phương thống kê tình hình biến động đất đai nói chung đất nghĩa địa nói riêng địa phương mình, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch duyệt để có quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch,kế hoạch theo luật định • Nhà nước nên có sách hỗ trợ phát triển nhanh hình thức hỏa táng, miễn phí hồn tồn người dân lựa chọn hình thức hỏa táng thi hài hài cốt Đồng thời có sách đánh thuế cao sử dụng hình thức địa táng, tức khơng hỗ trợ, ưu đãi khuyến khích việc lập nghĩa trang mà việc xây dựng quy hoạch nghĩa trang phải theo quy trình chặc chẽ, khơng thiết phải xã hội hóa xây dựng nghĩa trang Đặt biệt xử lý nghiêm hành vi cố ý chôn cất vườn nhà, đất nông nghiệp, xử phạt gấp 10 lần tổng chi phí xây lập mộ chí • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Về tình hình tổ chức kiểm tra kết kiểm tra việc sử dụng đất làm NTNĐ địa phương từ năm 2003 đến nay: Trên địa bàn huyện chưa thực kiểm tra sử dụng đất làm NTNĐ cách chặc chẽ Ở nhiều xã huyện tồn việc người dân không chôn cất vào nghĩa địa tập trung nghĩa địa chưa cắm mốc ranh giới cố định - Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa địa bàn huyện lớn phân tán rải rác gây khó khăn cho việc quản lý đất bảo vệ mơi trường - Chính quyền sở huyện chưa thực quan tâm dẫn đến việc buông lỏng quản lý sử dụng đất làm NTNĐ Nếu tình trạng bng lỏng kéo dài với đà thị hóa nhanh nhiều cơng trình, dự án triển khai địa bàn gặp phải vấn đề di dời mộ chủ đầu tư phải giải vấn đề bồi thường cho thân nhân có mộ phần di dời nơi khác Nhưng, để người dân tự tìm   Trang 51 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    nơi để chôn cất cách tự phát dẫn đến việc tiếp tục di dời mộ tương lai - Với tốc độ phát triển khu vực Đông Nam Bộ (bao gồm tỉnh Tây Ninh) nhu cầu sử dụng loại đất, đặc biệt loại đất nghĩa trang nghĩa địa ( huyệt mộ ) sẻ trở nên đắt đỏ, giá sẻ cao gấp nhiều lần so với giá đất ở, từ dẫn đến hoạt động kinh doanh, đầu trái phép, biến thái nhiều hình thức khó xử lý - Để quản lý, sử dụng đất NTNĐ cách hợp lý, tiết kiệm, phù hợp, phong tục tập quán địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường Nhất thiết phải xây dựng mơ hình thí điểm quản lý sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa theo vùng miền Xem xét việc xã hội hoá xây dựng quản lý nghĩa trang; sở nhân rộng mơ hình nước KIẾN NGHỊ - Để công tác quản lý NTNĐ thuận lợi, đề nghị UBND Tỉnh hỗ trợ kinh phí đo đạc, cắm mốc ranh giới cố định có Quyết định giao đất văn hành UBND xã, thị trấn nơi có NTNĐ - Dân số ngày đơng, cần quy hoạch hợp lý NTNĐ đảm bảo nhu cầu người dân đồng thời khuyến khích xã hội hố đầu tư xây dựng nghĩa trang cơng viên sử dụng hình thức an táng văn minh đại (hỏa táng), góp phần thay đổi tập quán cũ, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường, tuỳ theo tình hình cụ thể khả mình, UBND cấp quản lý có sách hỗ trợ chi phí an táng cho người sử dụng dịch vụ - Việc quàn, chôn cất, hoả táng, điện táng, bốc mộ di chuyển thi hài, hài cốt phải thực theo quy định Điều lệ Vệ sinh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24 tháng 11 năm 1991 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) - Việc tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức thực theo quy định Quy chế tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ trần ban hành kèm theo Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2001 Chính phủ - Để hạn chế tối đa việc chơn cất rãi rác đề nghị quyền địa phương cấp phải có quy hoạch, kế hoạch đầu tư kinh phí, bước xây dựng nghĩa trang thành cơng trình văn hố tưởng niệm địa phương, nghĩa địa nhân dân kịp thòi để đáp ứng nhu cầu cho người dân việc an táng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố cần xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực NTNĐ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp du lịch đảm bảo phát triển bền vững - Việc chôn, cải táng, xây mộ phải nằm quy hoạch nghĩa trang Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể việc xây mộ cho phù hợp với quỹ đất, phong tục, tập quán địa phương - Việc an táng cần tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, phải thực theo quy định pháp luật hộ tịch, mơi trường, vệ sinh an tồn thực phẩm, đưa tang phải tuân thủ quy định pháp luật an tồn giao thơng trật tự an tồn cơng cộng; hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ   Trang 52 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    đường; không rắc tiền giấy tiền xu đường; thực quy định hương ước, quy ước địa phương việc mai táng - Việc quản lý, sử dụng đất NTNĐ gắn liền với phong tục, tập quán địa phương, thể đời sống văn hố, tâm linh người dân, khơng đơn việc sử dụng đất, cần thiết có quan tâm đạo cấp quyền phối hợp nhiều ngành (văn hố thơng tin, tài ngun mơi trường, xây dựng), tổ chức xã hội (hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh,…), nhà đầu tư, nhằm mục đích xây dựng sống văn minh, lành mạnh phát triển bền vững, gắn liền với truyền thống dân tộc   Trang 53 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Nguyễn Thị Minh Luyến    TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo đề tài: nghiên cứu xây dựng dự thảo chiến lược quán lý nghĩa trang an táng cho đô thị điểm dân cư nông thôn Việt Nam đến năm 2020 (của Viện quy hoạch Đô thị - Nông thôn, Bộ Xây dựng, 2006, 21 trang) Viện quy hoạch đô thị Nông Thôn, Trương Văn Quảng (chủ biên), 2005 Nghiên cứu xây dựng dự thảo chiến lược quản lý nghĩa trang an táng cho đô thị điểm dân cưu nông thôn Việt Nam đến năm 2020 Mã số RDMT 04 – 04, 122 trang; Bài giảng quy hoạch đô thị - Th.S Trần Duy Hùng – Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM; Bài giảng quy hoạch sử dụng đất – KS Phan Văn Tự - Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM; Bài giảng Quy hoạch phát triển nông thôn, PGS TS Huỳnh Thanh Hùng; Bài giảng môn học Tin học ứng dụng ( chuyên nghành Công nghệ địa chính, quản lý đất đai Bất động sản) – Th.S Lê Ngọc Lãm; Trần Ngọc Thêm, 1999 Cơ sở văn hóa Việt Nam NXB Giáo dục, Hà Nội, Việt Nam, 336 trang; Báo cáo tình hình thực kế hoạch nhà nước năm 2009 kế hoạch năm 2010 huyện Châu Thành; Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2011 – 2015; 10 Niên giám thống kê huyện Châu Thành năm 2009   Trang 54       ... thực việc thi u đốt thi hài hài cốt nhiệt độ cao đến thành tro; tro người chết bỏ bình kín để thờ cúng gia đình, nơi thờ tự tơn giáo rãi ngồi thi n nhiên Hỏa táng hình thức tán văn minh, tiết... thực việc bao bọc thi hài vải vật liệu khác thời gian quàn ướp trước đặt vào quan tài; - Mai táng: thực việc lưu giữ thi hài hài cốt mặt đất; - Hung táng: hình thức mai táng thi hài khoảng thời... ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Minh Luyến    Trang i   TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Luyến, Khoa Quản lý Đất đai  Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH” , “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TÂY NINH”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay