QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (20112015) XÃ TÚC TRƯNG HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

92 39 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM (2011-2015) XÃ TÚC TRƯNG HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : NGUYỄN THỊ HƯỜNG 07124044 DH07QL 2007 - 2011 Quản Lý Đất Đai - TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH NGUYỄN THỊ HƯỜNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM (2011-2015) XÃ TÚC TRƯNG HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm ( Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) Ký tên Th.S Lê Ngọc Lãm - Tháng 08 năm 2011 - i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) xã Túc Trưng - huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai”, cố gắng nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ, động viên từ gia đình, thầy bạn bè: Con xin cảm ơn Ba Mẹ sinh thành, dưỡng dục khôn lớn đến ngày hôm Cảm ơn gia đình bên cạnh động viên, khích lệ suốt q trình học tập Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh với q thầy cô Khoa Quản lý đất đai Bất động sản tận tình truyền đạt giảng dạy cho em kiến thức quý báu để em hồn thành tốt báo cáo Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Th.S Lê Ngọc Lãm – Giáo viên hướng dẫn – Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hồn thành Luận văn Tốt nghiệp suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị cơng tác Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Định Quán, UBND huyện Định Quán UBND xã Túc Trưng tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để hoàn thành Luận văn Tốt nghiệp Cuối cùng, chân thành cảm ơn anh chị bạn ngồi lớp giúp đỡ, đóng góp ý kiến bổ ích động viên tơi suốt q trình học tập hoàn thành Luận văn Tốt nghiệp Do kiến thức nhiều hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp em chưa thật hoàn thiện, mong quý thầy thơng cảm đóng góp ý kiến để báo cáo em hồn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2011 Nguyễn Thị Hường ii TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hường - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 – Kế hoạch sử dụng đất năm ( 2011-2015) xã Túc Trưng - Huyện Định Quán -Tỉnh Đồng Nai” Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm – Giảng viên Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Xã Túc Trưng - huyện Định Qn nằm phía Đơng Bắc huyện, cách trung tâm hành huyện Định Quán 20 km, xã có diện tích tự nhiên (DTTN) 5.125,41 Q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa, với thay đổi sách kinh tế - xã hội tác động đến q trình quản lý đất đai nói chung quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng nói riêng Vì vậy, công tác lập quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) xã Túc Trưng việc làm cần thiết cấp bách nhằm nâng cao hiệu phát triển kinh tế - xã hội bền vững môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Quản lý Nhà nước đất đai Đề tài thực sở áp dụng quy định lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Luật đất đai 2003, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009, Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng năm 2010 Thơng qua q trình thu thập số liệu, đồ khảo sát thực địa, đề tài tiến hành phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, tiềm đất đai, tiến hành lập QHSDĐ chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng năm (2011 – 2015) xã Túc Trưng Trong trình thực hiện, đề tài sử dụng số phương pháp như: phương pháp thống kê, phương pháp đồ, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp chuyên gia…Kết đạt đề tài bao gồm: - Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 xã Túc Trưng tỷ lệ 1/10.000 - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Túc Trưng tỷ lệ 1/10.000 - Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) xã Túc Trưng (thông qua Luận văn Báo cáo tốt nghiệp) Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 xã Túc Trưng: Với DTTN 5.125,41 đất nơng nghiệp 4.172,62 chiếm 81,41% DTTN, đất phi nơng nghiệp 952,79 chiếm 18,59% DTTN, khơng đất chưa sử dụng Định hướng sử dụng đất đến năm 2020: Diện tích đất nơng nghiệp giảm 138ha chuyển cho đất phi nơng nghiệp Tăng diện tích phát triển sở hạ tầng, đất ở, bảo vệ diện tích đất rừng mức ổn định khai thác tối đa tiềm đất đai địa phương QHSDĐ mang lại kết tối ưu cho việc quản lý sử dụng đất đai địa phương sở triển khai phân bổ tiêu cấp trên, ý kiến nhu cầu thực tiễn địa phương Đưa giải pháp thực tốt định hướng QHSDĐ Tuy nhiên kết thực tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan chủ quan iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .v DANH SÁCH CÁC BẢNG - BIỂU ĐỒ - BẢN ĐỒ vi ĐẶT VẤN ĐỀ .1 PHẦN I: TỔNG QUAN .3 I.1 CƠ Sở LÝ LUậN CủA Đề TÀI NGHIÊN CứU I.1.1 Cơ sở khoa học đề tài nghiên cứu .3 I.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài nghiên cứu I.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài nghiên cứu I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu………………………………………………… 10 I.3 Nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, quy trình thực 10 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 10 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 10 I.3.3 Quy trình thực 11 I.4 Kết đạt 12 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 II.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 13 II.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 13 II.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 17 II.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội mơi trường 24 II.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 24 II.2.1 Tình hình quản lý Nhà Nước đất đai 24 II.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất 27 II.2.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 33 II.3 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐÂT ĐAI 36 II.3.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp 36 II.3.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, xây dựng khu dân cư nông thôn 40 II.3.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển sở hạ tầng 41 II.4 Phương án quy hoạch sử dụng đất 41 II.4.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch 41 II.4.2 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất………………………………… 45 II.5 Đánh giá tác động phương án sử dụng đất đến kinh tế - xã hội môi trường 55 II.5.1 Tác động đến phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ 55 iv II.5.2 Đánh giá hiệu kinh tế đất phương án quy hoạch sử dụng đất theo dự kiến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư……………………………………………….56 II.5.3 Đánh giá hiệu xã hội phương án quy hoạch sử dụng đất việc giải quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất 56 II.5.4 Đánh giá khả khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, yêu cầu phát triển diện tích phủ rừng phương án quy hoạch sử dụng đất………………………………57 II.6 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất …………………………… ……………… 57 II.6.1 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020……………………………… 57 II.6.2 Phân bổ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến năm……………………………………………………………………………………58 II.6.3 Xác định danh mục dự án, công trình trọng điểm xã dự kiến thực kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015)…………………………….60 II.7 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất …………….62 II.7.1 Giải pháp sách……………………………………………………… 62 II.7.2 Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư…………………………………………63 II.7.3 Giải pháp khoa học - công nghệ…………………………………………….63 II.7.4 Giải pháp tổ chức thực hiện……………………………………………… 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC VÀ BẢNG BIỂU v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT QH – KHSDĐ QHSDĐ KHSDĐ UBND NQ.HĐND TN&MT NĐ/CP QĐ-TTg TCĐC QSDĐ TT CT TW QLNN KT-XH KHKT TDTT VHTD – TT QL DTTN ĐVĐĐ CNQSDĐ CN -TTCN CNH - HĐH Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất Ủy ban nhân dân Nghị Hội Đồng Nhân dân Tài nguyên Môi trường Nghị định/Chính phủ Quyết định - Thủ tướng Tổng cục địa Quyền sử dụng đất Thơng tư Chỉ thị Trung Ương Quản lý Nhà Nước Kinh tế - xã hội Khoa học kĩ thuật Thể dục thể thao Văn hóa thể dục thể thao Quốc lộ Diện tích tự nhiên Đơn vị đất đai Chứng nhận quyền sử dụng đất Cơng nghiệp - Tiểu thủ cơng nghiệp Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa vi DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ Hình 2.1: Sơ đồ vị trí xã Túc Trưng huyện Định Quán Bản đồ đất xã Túc Trưng 30 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất xã Túc Trưng năm 2010 tỷ lệ 1/10.000 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Phân loại đất đai xã Túc Trưng 15 Bảng : Hiện trạng đường giao thơng xã Túc Trưng năm 2010 25 Bảng 3: Cơ cấu sử dụng đất xã Túc Trưng năm 2010 39 Bảng 4: Các tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai 45 Bảng 5: Mô tả chất lượng đơn vị đất đai 46 Bảng 6: Đánh giá khả thích nghi đất đai xã Túc Trưng 48 Bảng 7: Tỷ lệ gia tăng dân số qua năm xã Túc Trưng 52 Bảng 8: Dự báo dân số, diện tích đất qua năm đến năm 2020 52 Bảng 9: Chỉ tiêu lọai đất quy hoạch đến năm 2020 54 Bảng 10: Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp 57 Bảng 11: Danh mục tuyến đường quy hoạch đến năm 2020 58 Bảng 12: Danh mục trường học sở giáo dục quy hoạch đến năm 2020 59 Bảng 13: Danh mục điểm dân cư nông thôn quy hoạch đến năm 2020 60 Bảng 14: Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm 2020 63 Bảng 15: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 – 2015 xã TúcTrưng 65 Bảng 16: Danh mục cơng trình trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 xã Túc Trưng 67 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu sử dụng đất năm 2010 xã Túc Trưng vii 40 ĐẶT VẤN ĐỀ  Sự cần thiết lập quy hoạch Huyện Định Qn có vị trí quan trọng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai Với vị trí địa lý phía Đơng Bắc tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa 85 km thành phố Hồ Chí Minh 115 km phía Tây Phía Bắc phía Đơng tiếp giáp huyện Tân Phú, phía Đơng Nam tiếp giáp tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, phía Tây giáp huyện Vĩnh Cửu Xã Túc Trưng thuộc huyện Định Qn, có diện tích tự nhiên 5.125,41 ha, chiếm 5,28% diện tích tồn huyện Nằm cách trung tâm hành huyện Định Quán 20 km phía Đơng Bắc cách Dầu Giây khoảng 25 km phía Tây Nam, theo Quốc Lộ 20 ( QL20) Cắt ngang qua địa bàn xã QL20, với chiều dài 8,50 km, nối liền QL I với tỉnh vùng Tây Nguyên nên thuận lợi để phát triển kinh tế giao lưu văn hóa, khoa học kĩ thuật với vùng lân cận Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Định Quán đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 xã Túc Trưng nằm cụm phát triển kinh tế huyện Định Quán Việc lập quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) xã sở cho việc sử dụng đất cách khoa học, hiệu quả, hợp lý đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội xã đến năm 2020 Đồng thời QHSDĐ tiêu chí để xã đạt xã nơng thơn Đây việc làm cần thiết cấp bách, đồng thời để có sở thực nội dung pháp luật đất đai quy định Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế địa bàn xã, UBND xã Túc Trưng có QH - KHSDĐ, quy hoạch xây dựng điểm dân cư tập trung nhằm đảm bảo chỗ ở, sinh hoạt cho người dân triển khai thực dự án theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế tiết kiệm quỹ đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Để tổ chức khu dân cư nông thôn ngày tốt hơn, bảo đảm thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo môi trường sống phát triển bền vững, đẩy mạnh xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn cần thiết Xuất phát từ vấn đề cấp thiết nói chấp thuận Trường ĐH Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh khoa Quản lý Đất đai Bất động sản với hướng dẫn ThS Lê Ngọc Lãm em tiến hành thực đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm (2011-2015) xã Túc Trưng - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai”  Mục tiêu nghiên cứu đề tài  Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) phân bố điểm dân cư, xác định nhu cầu bố trí, xếp lại điểm dân cư để phát triển KT-XH, củng cố an ninh quốc phòng bảo vệ mơi trường địa bàn xã  Tạo sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng đầu tư xây dựng định hướng cụ thể hợp lý  Góp phần thúc đẩy phát triển chung toàn huyện Định Quán  Định hướng phát triển khu dân cư theo hướng tiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo yêu cầu phát triển KT-XH địa phương  Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển KTXH theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân nhằm giảm khoảng cách nông thôn thành thị  Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đất đai: bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp - Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, quy luật phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện sở hạ tầng, chủ sử dụng đất mục đích sử dụng người dân vùng nghiên cứu - Địa bàn nghiên cứu: xã Túc Trưng - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai - Thời gian thực : Từ ngày 19/05 đến ngày 15/08 năm 2011 để đẩy mạnh chuyển dịch cấu lao động giảm tình trạng nơng dân khơng có việc làm - Chủ động kết hợp dạy nghề với tập huấn nghề hỗ trợ nông dân sau học nghề phát triển sản xuất Tăng cường công tác thông tin thị trường lao động việc làm, triển khai kịp thời sách ưu đãi để khuyến khích người lao động tham gia học nghề, trọng công tác định hướng nghề cho học sinh, thực liên kết đào tạo nghề giải việc làm cho học viên sau đào tạo - Tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút mạnh dự án đầu tư có trình độ cơng nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn  Giải pháp huy động nguồn vốn - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển địa bàn Tăng cường quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Bố trí, điều chỉnh cấu vốn đầu tư phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững Tạo môi trường thuận lợi để thu hút mạnh dự án đầu tư nước nước ngồi vào khu cơng nghiệp, cụm công nghiệp - Dành phần ngân sách địa phương đầu tư hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xã hội ngồi khu, cụm cơng nghiệp mà thành phần kinh tế không tham gia đầu tư II.7.3 Giải pháp khoa học - công nghệ - Về khoa học công nghệ: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vảo sản xuất, kinh doanh quản lý, xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 Triển khai dự án đầu tư hạ tầng hệ thống thông tin, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động quan hành Tiếp tục đào tạo chứng A tin học cho cán công chức, viên chức giáo viên, đào tạo chứng B tin học cho cán chủ chốt xã - Ứng dụng vào thực tế đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Đẩy mạnh xã hội hố khoa học cơng nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ - Ứng dụng rộng rãi tiến kỹ thuật cơng nghệ thích hợp cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc để tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân - Đổi chế, sách, tổ chức quản lý hoạt động nhằm khai thác phát huy tiềm lực khoa học công nghệ, nâng cao hiệu 70 hoạt động khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội - Tăng cường xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động khoa học công nghệ theo hướng tăng cường đầu tư trang thiết bị thử nghiệm phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm - Tiếp tục thực chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án sách an sinh xã hội, để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống người nghèo, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc II.7.4 Giải pháp tổ chức thực - Sau phương án quy hoạch- kế hoạch phê duyệt tiến hành công khai phương án quy hoạch sử dụng đất cho nhân dân địa phương biết để thuận lợi cho công tác đền bù giải toả sau này, hạn chế thiệt hại tài sản Nhà nước nhân dân - Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nâng cao tính khả thi, tính thực tiễn hiệu sử dụng đất - Ưu tiên đầu tư vào dự án có danh mục quy họach - kế họach sử dụng đất - Thực chương trình, sách xã hội, hỗ trợ tái định cư giải công ăn việc làm cho dân có đất bị thu hồi - Thực việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch - kế hoạch, phát triển quỹ đất - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu bảo vệ mơi trường - Có chế theo dõi quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất Hàng năm UBND, HĐND có tổng kết cơng tác - Quản lý chặt chẽ đất đai xây dựng theo quy hoạch - kế hoạch phê duyệt - Nâng cao lực quản lý quy hoạch, môi trường an ninh trật tự, trước hết hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng địa bàn, công bố rộng rãi đạo thực theo quy hoạch - Có cán chun trách cơng tác theo dõi quy họach, kế họach sử dụng đất phối hợp với lọai hình quy hoạch khác - Giao đất theo tiến độ, lực khai thác sử dụng thực tế tất trường hợp có nhu cầu sử dụng đất Đất giao hết hạn sử dụng phải thu hồi kịp thời 71 - Tập trung điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, phối hợp tốt với quy hoạch sử dụng đất hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư nơng thơn địa bàn xã - Có biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật trường hợp sử dụng đất sai mục đích Bám sát sử dụng đất theo quy hoạch 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN QHSDĐ đến năm 2020, KHSDĐ 05 năm 2011-2015 công tác quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội xã giai đoạn tới QHSDĐ đến năm 2020, KHSDĐ 05 năm 2011-2015 xây dựng dựa sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, KT - XH, trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm đất đai cho phát triển ngành, đánh giá tình hình thực QHSDĐ KHSDĐ kỳ trước gắn liền với thực trạng, định hướng chiến lược phát triển KT - XH Xã, Huyện, Tỉnh đến năm 2015 hướng đến 2020 QHSDĐ xã đến năm 2020, KHSDĐ 05 năm 2011-2015 xây dựng theo trình tự hướng dẫn Thơng tư số 19/2009/TT_BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định QHKHSDĐ QHSDĐ đến năm 2020, KHSDĐ 05 năm 2011-2015 sở quan trọng để địa phương làm xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH 05 năm tới, đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, tăng cường đầu tư vào đất tạo sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai địa bàn đặc biệt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bồi thường đất, động lực thúc đẩy phát triển xã hội năm tới Nội dung QHSDĐ đến năm 2020, KHSDĐ 05 năm 2011-2015 tổng hợp đầy đủ chi tiết nhu cầu sử dụng đất ba cấp xã, huyện tỉnh, cân đối hài hòa lợi ích ngành, mục đích sử dụng, nhu cầu khả đáp ứng đất đai, phân khai đầy đủ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện Vì kết qủa khơng bị chồng chéo, đảm bảo tính thực tiễn, nâng cao tính khả thi phương án Kết tiêu sử dụng đất phương án quy hoạch định hướng sử dụng đất xã Túc Trưng đến năm 2020 : - Tổng diện tích tự nhiên: 5.125,41ha khơng thay đổi so với năm 2010 Diện tích đất nơng nghiệp 4.034,62ha chiếm 78,72% diện tích tự nhiên Diện tích đất phi nơng nghiệp 1.090,79ha chiếm 21,28% diện tích tự nhiên Diện tích đất chưa sử dụng khơng 73 Trong diện tích đất khu dân cư nơng thơn 245,16 Phương án có tác động quan trọng đến hướng phát triển KT - XH, sử dụng đất ngành địa bàn xã giải nhu cầu đất đai cho đối tượng sử dụng đất Hiệu sử dụng đất nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý loại: đất chuyên dùng, đất tăng, giảm đất nông nghiệp phù hợp với xu trình phát triển II KIẾN NGHỊ Để phương án quy hoạch sử dụng đất vào thực mang lại hiệu cao, kiến nghị số công việc sau: Phương án quy hoạch phải công bố rộng rãi cho nhân dân, giải thích mục đích lợi ích lâu dài phương án quy hoạch Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng hiệu lực pháp lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Có kế hoạch kinh phí triển khai thực dự án xây dựng cơng trình cơng cộng sở hạ tầng, đảm bảo việc huy động vốn cần có kế hoạch cụ thể xây dựng phát triển Đồng thời phải nắm bắt dự án đầu tư vào địa bàn Nâng cao khả phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ bên ngồi vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy dịch chuyển cấu kinh tế địa phương phù hợp với mục tiêu chung toàn huyện Số liệu cần hoàn chỉnh thống ngành để công tác quản lý đất đai đạt hiệu tốt Có sách hợp lý hình thức đầu tư địa bàn vùng nơng thơn, đơn giản hóa thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào địa bàn Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi cấu trồng vật nuôi nhằm nâng cao hiệu sử dụng tăng nguồn thu nhập cách: khuyến nông, đầu tư khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, hổ trợ giống, giống có suất sản lượng cao đưa vào sản xuất 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Luật đất đai năm 2003 Nghị định 68/NĐ-CP ngày 01/01/2001 Chính phủ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 Nghị  định  số  69/2009/NĐ‐CP  ngày  13/08/2009  quy  định  bổ  sung  về  quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái  định cư.  Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT) việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hệ thống biểu hướng dẫn Thông tư 08/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất; Báo cáo Quy hoạch tổng thể KT - XH huyện Định Quán đến năm 2010 UBND huyện Định Quán Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Quán đến năm 2010 UBND huyện Định Quán 10   Đề án tổng quan phát triển ngành Nông‐ Lâm nghiệp huyện Định Quán  đến năm 2020.  11 Đề án phát triển giao thông huyện Định Quán đến năm 2020 12 Đề án phát triển Thương mại – dịch vụ huyện Định Quán đến năm 2020 13 Đề án phát triển công nghiệp và TTCN huyện Định Quán đến 2020.  14 Quy hoạch phát triển nông ‐ lâm nghiệp huyện Định Quán đến năm  2020.  15 Báo cáo tình hình thực nghị Đảng xã Túc Trưng nhiệm kỳ 2011–2015 nhiệm vụ phát triển Kinh tế– Xã hội 2011–2015 16 Báo cáo tình hình thực nghị Đảng huyện Định Quán nhiệm kỳ 2011–2015 UBND huyện 17 Báo cáo tổng kiểm kê đất đai năm 2005, năm 2010 thống kê đất đai hàng năm xã Túc Trưng 18 Báo cáo tình hình KT – XH, an ninh – quốc phòng năm 2010 06 tháng đầu năm 2011 xã Túc Trưng 75 19 Đề án quy hoạch khu dân cư khu tái định cư địa bàn huyện Định Quán 20 Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, KS Phan Văn Tự - Khoa Quản Lý Đất đai & Bất Động Sản trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 21 Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn, Th.S Bùi Văn Hải Khoa Quản Lý Đất đai & Bất Động Sản trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 22 Giáo trình Quy hoạch thị, Th.S Trần Duy Hùng - Khoa Quản Lý Đất đai & Bất Động Sản trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 23 Giáo trình Đất Việt Nam, Hội khoa học đất Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp 24 Bài giảng Đánh giá đất đai, Th.S Nguyễn Du - Khoa Quản Lý Đất đai & Bất Động Sản trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 25 Bài giảng Khoa học đất bản, KS Phan Văn Tự - Khoa Quản Lý Đất đai & Bất Động Sản trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 26 Bài giảng Khoa học đất ứng dụng, TS Đào Thị Gọn - Khoa Quản Lý Đất đai & Bất Động Sản trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 27 Giáo trình mơn học Tin học ứng dụng, Ths Lê Ngọc Lãm - Khoa Quản Lý Đất đai & Bất Động Sản trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 76 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp năm 2010 Đơn vị tính: Thứ tự Diện tích (ha) Cơ cấu (%) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Mã TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP NNP 4.172,62 100,00 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 4.157,42 99,64 1.1 Đất trồng hàng năm CHN 26,84 0,64 1.1.1 Đất lúa nước DLN 17,48 0,42 1.1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 9,36 0,22 1.2 Đất trồng lâu năm CLN 4.130,58 99,00 Đất lâm nghiệp LNP 2,79 0,06 2.1 Đất rừng phòng hộ RPH 2.2 Đất rừng đặc dụng RDD 2.3 Đất rừng sản xuất RSX 2,79 0,06 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 12,41 0,30 Đất làm muối LMU Đất nông nghiệp khác NKH Nguồn: Số liệu kiểm kê đất đai xã Túc Trưng năm 2010 Phụ lục 2: Hiện trạng sử dụng đất phi nơng nghiệp năm 2010 Đơn vị tính: Thứ tự Diện tích (ha) Cơ cấu (%) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Mã TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 952,79 100,00 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 1,38 0,14 Đất quốc phòng CQP Đất an ninh CAN 0,25 0,03 Đất khu công nghiệp SKK Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 4,16 0,44 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ SKX Đất cho hoạt động khống sản SKS 77 Đất di tích danh thắng DDT Đất xử lý , chôn lấp chất thải DRA 9,45 0,99 10 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 7,29 0,76 11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 12 Đất sông suối mặt nước chuyên dùng SMN 656,10 68,86 14 Đất phát triển hạ tầng DHT 209,41 21,98 15 Đất phi nông nghiệp khác PNK Nguồn: Số liệu kiểm kê đất đai xã Túc Trưng năm 2010 Phụ lục 3: Biến động nhóm đất nơng nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 Đơn v ị tính: TT Chỉ tiêu Mã TỔNG DIỆN TÍCH Diện tích năm 2010 Tăng (+) Giảm (-) 5.125,41 5.125,41 NNP 4.190,23 4.172,62 -17,61 nông SXN 4.138,86 4.157,42 +18,56 Đất nông nghiệp xuất Diện tích năm 2005 Đất sản nghiệp 1.1 Đất trồng hàng năm CHN 62,09 26,84 -35,25 1.1.1 Đất trồng lúa LUA 41,74 17,48 -24,26 1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi COC 1.1.3 Đất trồng hàng năm HNK khác 20,35 9,36 -10,99 1.2 Đất trồng lâu năm CLN 4.076,77 4.130,58 +53,81 Đất lâm nghiệp LNP 44,00 2,79 -41,21 2.1 Đất rừng phòng hộ RPH 40,00 0,00 -40,00 2.2 Đất rừng đặc dụng RDD 2.3 Đất rừng sản xuất RSX 4,00 2,79 -1,21 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 7,37 12,41 +5,04 Đất làm muối LMU Đất nông nghiệp khác NKH Nguồn: Số liệu kiểm kê đất đai xã Túc Trưng năm 2005- 2010 78 Phụ lục 4: Biến động nhóm đất phi nơng nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 Đơn vị tính: TT Chỉ tiêu Mã TỔNG DIỆN TÍCH Diện tích năm 2005 Diện tích năm 2010 5.125,41 5.125,41 Tăng (+) Giảm (-) Đất phi nông nghiệp PNN 935,18 952,79 +17,61 Đất OTC 51,15 64,75 +13,6 1.1 Đất nông thôn ONT 51,15 64,75 13,6 1.2 Đất đô thị ODT Đất chuyên dùng CDG 222,17 224,65 +2,48 2.1 Đất trụ sở quan, CTSN CTS 2,96 1,38 -1,58 2.2 Đất quốc phòng CQP 2.3 Đất an ninh CAN 0,25 0,25 0,00 2.4 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,25 4,16 +1,91 2.5 Đất có mục đích cơng cộng CCC 216,71 218,86 +2,15 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 4,90 7,29 +2,39 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,88 0,00 -0,88 Đất sông suối mặt nước chuyên dùng SMN 656,09 656,1 +0,01 Đất phi nông nghiệp khác PNK Nguồn: Số liệu kiểm kê đất đai xã Túc Trưng năm 2005 - 2010 79 Phụ lục 5: Kết thực tiêu sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 xã Túc Trưng Đơn vị tính: Thứ tự Chỉ tiêu Mã TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NƠNG NGHIỆP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1.1.1 Đất trồng hàng năm 1.1.1.1 Đất trồng lúa 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước 1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước lại 1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nương 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm lại 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp 1.2.1 Đất rừng sản xuất 1.2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất 1.2.1.2 Đất có rừng trồng sản xuất 1.2.1.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất 1.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất 1.2.2 Đất rừng phòng hộ 1.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 1.2.2.2 Đất có rừng trồng phòng hộ 1.2.2.3 Đất khoanh ni phục hồi rừng phòng hộ 1.2.2.4 Đất trồng rừng phòng hộ 1.2.3 Đất rừng đặc dụng 1.2.3.1 Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 1.2.3.2 Đất có rừng trồng đặc dụng 1.2.3.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng 1.2.3.4 Đất trồng rừng đặc dụng 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.4 Đất làm muối 1.5 Đất nơng nghiệp khác ĐẤT PHI NƠNG NGHIỆP 2.1 Đất NNP SXN CHN LUA LUC LUK LUN HNC(a) CLN LNP RSX RSN RST RSK RSM RPH RPN RPT RPK RPM RDD RDN RDT RDK RDM NTS LMU NKH PNN OTC 80 Điều Kết thực chỉnh Diện QHSDĐ Tăng (+) tích Tỷ lệ (%) đất Giảm (-) (ha) duyệt (ha) 5.125,41 5.125,41 0,00 100,00 3.965,39 4.172,62 +207,23 105,23 3.653,19 4.157,42 +504,23 113,80 39,17 26,84 -12,33 68,52 34,30 17,48 -16,82 50,96 34,30 17,48 -16,82 50,96 4,87 9,36 3.614,02 4.130,58 299,06 2,79 53,45 2,79 +4,49 +516,56 -296,27 -50,66 192,20 114,29 0,93 5,22 -50,66 5,22 53,45 2,79 245,61 -245,61 40,00 -40,00 205,61 -205,61 3,47 9,67 1.160,02 250,14 12,41 +8,94 357,64 952,79 64,75 -9,67 -207,23 -185,39 82,14 25,89 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.9 2.2.4.10 2.3 2.4 2.5 2.6 Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất phát triển hạ tầng Đất giao thông Đất thuỷ lợi Đất để chuyển dẫn lượng, truyền thơng Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước CD Đất phi nông nghiệp khác ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ONT ODT CDG CTS CQA CSK SKK SKC SKS SKX CCC DGT DTL DNT DVH DYT DGD DTT DCH LDT RAC TTN NTD SMN PNK CSD 233,17 16,97 248,10 2,84 0,25 2,15 64,75 215,21 1,38 0,25 4,16 -168,42 -16,97 -32,90 -1,46 0,00 +2,01 86,74 48,59 100,80 193,49 2,15 4,16 +2,01 193,49 242,86 147,77 209,42 125,49 -33,45 -22,28 86,23 84,92 75,00 1,08 0,30 5,10 2,88 1,32 75,01 0,03 0,69 6,27 1,05 0,88 0,01 -1,05 +0,39 1,17 -1,83 -0,44 100,01 2,65 230,00 122,94 36,46 66,67 9,41 4,80 0,88 656,09 9,45 7,29 +0,04 +2,49 -0,88 0,00 100,39 151,88 656,09 Nguồn: Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 xã Túc Trưng 81 27,77 100,00 Phụ lục 6: Đánh giá khả đáp ứng theo số lượng đất đai cho ngành STT Diện tích (ha) Nhu cầu loại đất Khả đáp ứng (ha) Rừng phòng hộ 180,00 4.172,62 Đất nông thôn 21,03 4.172,62 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,20 4.172,62 Đất khai thác vật liệu xây dựng 11,00 4.172,62 Đất có mặt nước chuyên dùng 74,50 4.172,62 Đất giao thông 20,54 4.172,62 Đất văn hóa 3,20 4.172,62 Đất sở giáo dục 1,94 4.172,62 Đất chợ 1,00 4.172,62 10 Đất khu dân cư nông thôn 126,40 4.172,62 11 Đất nghĩa trang nghĩa địa 2,26 4.172,62 12 Đất khu du lịch sinh thái 4,56 4.172,62 13 Đất nông nghiệp khác ( Khu chăn nuôi tập trung) 80,00 4.172,62 Tổng cộng 446,63 Phụ lục 7: Diện tích loại đất nơng nghiệp đến năm 2020 Đơn vị tính: STT Tên loại đất Ký hiệu Diện tích (ha) Năm 2010 Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.2 Đất trồng lúa lại LUK 1.3 Đất trồng lúa nương LUN 1.4 Đất trồng cỏ dùng vào chăn ni COC 1.5 Đất trồng hàng năm lại 1.6 Biến động Năm 2020 (ha) 4,172.62 4,034.62 17,48 17,48 HNC 9,36 7,57 -1,79 Đất trồng lâu năm CLN 4,130.58 3,744.46 -386,12 1.7 Đất rừng phòng hộ RPH 180,00 180,00 1.8 Đất rừng đặc dụng RDD 1.9 Đất rừng sản xuất RSX 2,70 -0,09 82 2,79 -138,00 1.10 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.11 Đất làm muối LMU 1.12 Đất nông nghiệp khác NKH 12,41 2,41 -10,00 80,00 80,00 Phụ lục 8: Diện tích loại đất phi nơng nghiệp đến năm 2020 Đơn vị tính: STT Ký hiệu Tên loại đất Diện tích (ha) Năm 2010 Năm 2020 Biến động (ha) Đất phi nông nghiệp PNN 952,79 1.090,79 138,00 2.1 Đất nông thôn ONT 64,75 83,55 18,80 2.2 Đất đô thị ODT 2.3 Đất XD trụ sở quan, CTSN CTS 1,38 1,38 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 0,25 0,25 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 4,16 8,92 4,76 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 11,00 11,00 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 9,45 9,45 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 7,29 7,29 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.15 Đất sông, suối 2.16 2,26 2,26 599,40 673,90 74,50 SON 56,70 56,70 Đất phát triển hạ tầng DHT 209,41 236,09 26,68 2.16.1 Đất giao thông DGT 125,49 146,03 20,54 2.16.2 Đất thuỷ lợi DTL 2.16.3 Đất cơng trình lượng DNL 75,01 75,01 2.16.4 Đất cơng trình bưu VT DBV 0,03 0,03 2.16.5 Đất sở văn hóa DVH 2.16.6 Đất sở y tế DYT 0,69 0,69 2.16.7 Đất sở giáo dục - đào tạo DGD 6,27 8,21 2.16.8 Đất sở thể dục - thể thao DTT 1,05 1,05 2.16.9 Đất chợ DCH 0,88 1,88 83 3,20 3,20 1,94 1,00 84 ... kiến thức nhiều hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp em chưa thật hoàn thi n, mong q thầy thơng cảm đóng góp ý kiến để báo cáo em hoàn thi n Một lần xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày 12 tháng 08 năm... sống phát triển bền vững, đẩy mạnh xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn cần thi t Xuất phát từ vấn đề cấp thi t nói chấp thuận Trường ĐH Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh khoa Quản lý Đất đai Bất động... - xã hội thay đổi, dự kiến QHSDĐ khơng phù hợp Việc chỉnh sửa, bổ sung, hồn thi n quy hoạch điều chỉnh biện pháp cần thi t I.1.1.3 Nguyên tắc lập QH – KHSDĐ - Phù hợp với chiến lược, quy hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (20112015) XÃ TÚC TRƯNG HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (20112015) XÃ TÚC TRƯNG HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay