QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011 2015 PHƯỜNG RẠCH DỪA TP.VŨNG TÀU

62 17 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011- 2015 PHƯỜNG RẠCH DỪA - TP.VŨNG TÀU SVTH MSSV LỚP KHOÁ NGÀNH : : :: : : NGUYỄN THỊ CẨM DƯƠNG 07124018 DH07QL 2007- 2011 Quản Lý Đất Đai -TP Hồ Chí Minh tháng 08 năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH  NGUYỄN THỊ CẨM DƯƠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011 – 2015 PHƯỜNG RẠCH DỪA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Duy Hùng (Địa quan: Bộ môn Quy hoạch, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) Ký tên: ……………………… -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 2015 phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu” hoàn thành, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân; có ủng hộ giúp đỡ ba mẹ, thầy cô bạn bè Xin gởi lời: Con xin cảm ơn Ba Mẹ sinh thành, giáo dưỡng, cho có điều kiện để học tập thành người; ln ủng hộ, động viên đường đời đường học vấn Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh với quý thầy cô Khoa Quản lý đất đai Bất động sản tận tình truyền đạt giảng dạy trang bị cho em kiến thức q báu cơng việc tương lai, hồn thiện người - làm chủ đất nước tương lai Em xin gửi lời cảm ơn riêng đến thầy Th.S Trần Duy Hùng – Giáo viên hướng dẫn – Phó môn quy hoạch Khoa quản lý đất đai bất động sản – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp suốt thời gian qua Mình gởi lời cảm ơn anh chị bạn lớp giúp đỡ, đóng góp ý kiến bổ ích động viên suốt q trình học tập hồn thành Luận văn tốt nghiệp Cháu (em) xin cảm ơn cô chú, anh chị công tác UBND phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ cháu (em) suốt thời gian thực tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do kiến thức khả nhiều hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp em chưa thật hồn thiện, mong q thầy thơng cảm đóng góp ý kiến để báo cáo em hồn thiện Chúc Ba Mẹ, Thầy Cơ, Cô Chú, Anh Chị, Bạn sức khỏe, thành cơng sống Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Dương MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1.1 Cơ sở khoa học 1.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài nghiên cứu .7 1.1.3 Cơ sở thực tiễn 1.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN PHƯỜNG RẠCH DỪA 1.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Nội dung nghiên cứu .9 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu .10 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 11 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .11 2.1.2 Các nguồn tài nguyên 13 2.1.3 Thực trạng môi trường 14 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 14 2.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 14 2.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế .15 2.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 16 2.2.4 Thực trạng phát triển đô thị khu dân cư 17 2.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 17 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 22 2.4 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHƯỜNG RẠCH DỪA TP.VŨNG TÀU 22 2.4.1 Tình hình quản lý đất đai 22 2.4.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất .26 2.4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước .32 2.5 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CỦA PHƯỜNG RẠCH DỪA 34 2.5.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 34 2.5.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị 34 2.5.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch 34 2.5.4 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cấu sử dụng đất phát triển sở hạ tầng 34 2.6 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 PHƯỜNG RẠCH DỪA TP.VŨNG TÀU 34 2.6.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch 34 2.6.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất 37 2.6.3 Đánh giá tác động phương án QHSDĐ đến kinh tế - xã hội 46 2.6.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 46 2.6.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 48 2.6.6 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .54 KẾT LUẬN .54 KIẾN NGHỊ .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO .55 DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất QH, KHSDĐ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất CNH – HĐH Công nghiệp hố – đại hố MĐSD Mục đích sử dụng DTTN Diện tích tự nhiên DTĐNN Diện tích đất nơng nghiệp DTĐPNN Diện tích đất phi nơng nghiệp DTĐPTHT Diện tích đất phát triển hạ tầng GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CN – TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ cơng nghiệp CTCC Cơng trình cơng cộng MĐCC Mục đích cơng cộng TSCQ, CTSN Trụ sở quan, cơng trình nghiệp VLXD Vật liệu xây dựng SXKD Sản xuất kinh doanh NTTS Nuôi trồng thủy sản DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Một số tiêu khí hậu phường Rạch Dừa .12 Bảng 2: Phân loại đất phường Rạch Dừa 13 Bảng 3: Cơ cấu kinh tế phường Rạch Dừa năm 2010 15 Bảng 4: Dân số phường Rạch Dừa năm 2010 16 Bảng 5: Hiện trạng giao thông phường Rạch Dừa .18 Bảng 6: Hiện trạng Giáo dục phường Rạch Dừa 19 Bảng 7: Thống kê tình hình đăng ký cấp giấy Phường Rạch Dừa so với Phường xã khác .25 Bảng 8: Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 26 Bảng 9: Hiện trạng sử dụng đất Nông Nghiệp năm 2010 27 Bảng 10: Hiện trạng sử dụng đất Phi Nông Nghiệp năm 2010 28 Bảng 11: Biến động đất đai năm 2005 – 2010 29 Bảng 12: Phân tích biến động giai đoạn 2005 – 2010 30 Bảng 13: Cơ cấu sử dụng đất theo loại đất năm 2010 31 Bảng 14: Kết thực tiêu quy hoạch .32 Bảng 15: Dự báo dân số thời kỳ quy hoạch 36 Bảng 16: Chỉ tiêu xây dựng cơng trình giao thơng .37 Bảng 17: Dự báo nhu cầu sử dụng đất đô thị đến năm 2020 40 Bảng 18: Đánh giá khả đáp ứng theo số lượng đất đai cho ngành/lĩnh vực 41 Bảng 19: Quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2020 42 Bảng 20: Quy hoạch giao thông 44 Bảng 21: Quy hoạch đất sở hạ tầng 44 Bảng 22: Quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2020 .44 Bảng 23: Diện tích đất chuyển mục đích kỳ quy hoạch 45 Bảng 24: Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch 47 Bảng 25: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng 48 Bảng 26: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 50 Bảng 27: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch 51 Bảng 28: Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch 52 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu sử dụng đất năm 2010 .26 Biểu đồ 2: Cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 42 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên vô quan trọng, vơ giá quốc gia Nó tư liệu sản xuất thiếu hoạt động nơng nghiệp, giá đỡ cho cơng trình xây dựng, nhà ở, phân xưởng, trụ sở, quan…trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, môi trường để người sinh vật sinh sống phát triển Vậy phải sử dụng nguồn tài nguyên quan trọng lâu dài phát triển theo trình lịch sử người cách tối ưu Trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu quả” Đồng thời Luật đất đai năm 2003 nêu rõ: “Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nội dung quản lý nhà nước đất đai” Do vậy, công tác lập QH, KHSDĐ nội dung quản lý nhà nước đất đai để giải vấn đề QHSDĐ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, hướng đến phát triển bền vững QHSDĐ q trình phân tích, đánh giá tiềm địa phương cụ thể hay rộng huyện, tỉnh, vùng, lãnh thổ sở phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với nhu cầu sử dụng đất ban, ngành, tổ chức, cá nhân sử dụng đất để phân bổ quỹ đất hợp lý nhất, hiệu nhất, tiết kiệm bền vững với môi trường Kế hoạch sử dụng đất chi tiết hóa việc lập QHSDĐ theo năm, giai đoạn cụ thể Và bối cảnh, đất nước ta tiến hành CNH - HĐH, mở cửa để hòa nhập với giới, tất yếu dẫn đến phát triển mạnh mẽ không ngừng khu công nghiệp, khu chế xuất,… thành phố lớn, khu dân cư,… số lượng chất lượng mà thuật ngữ chuyên môn gọi “cơng nghiệp hóa, thị hóa” Về mặt tiêu cực, điều gây sức ép lớn đến vấn đề quản lý sử dụng đất đai, làm xây dựng khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư,…nhưng đảm bảo diện tích để sản xuất nơng nghiệp theo tên “nước ta nước nơng nghiệp”; đòi hỏi phải có định hướng, mục tiêu cụ thể phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường Thành phố Vũng Tàu thành phố phát triển, thị hố diễn nhanh chóng, mạnh mẽ Phường Rạch Dừa thành lập theo Nghị định số 212/2004/NĐCP, ngày 24/12/2004 Chính phủ, vào hoạt động từ ngày 1/3/2005, phường có tổng diện tích là: 625,48 (trong đó: 260,67 mặt nước; 364,81 đất liền) Dân số Phường tính đến ngày 30/12/2009 là: 4.018 hộ, 18.324 nhân khẩu, có 3.530 hộ thường trú 488 hộ tạm trú, chia thành khu phố với 83 tổ dân phố Người dân sống chủ yếu nghề buôn bán, phận hoạt động ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngư nghiệp Ngành chăn nuôi trồng trọt khơng phát triển diện tích đất canh tác bị thu hẹp q trình thị hóa Trên địa bàn phường có khu cơng nghiệp Đơng Xun thu hút ngày đơng lao động ngồi tỉnh làm việc, phát sinh nhiều vấn đề xã hội như: việc làm, nhà ở, nhu cầu học tập, chăm sóc y tế, vui chơi,….Trong phát triển thị hố, Tp.Vũng Tàu nói chung phường Rạch Dừa nói riêng, có nhiều phương án, cơng trình liên quan đến đất đai; bên cạnh vấn đề chỉnh trang thị đòi hỏi phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trang Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương chặt chẽ Xuất phát từ vấn đề nêu chấp thuận khoa QLDĐ & BĐS, UBND phường Rạch Dừa; em thực hiện: Đề tài:“QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011 - 2015 PHƯỜNG RẠCH DỪA TP.VÙNG TÀU”  Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đánh giá nguồn lực phát triển địa phương (nguồn lực tự nhiên, nguồn lực phát triển kinh tế xã hội) tình hình sử dụng nguồn lực đất đai địa phương Sắp xếp phân bố lại nguồn lực đất đai để phù hợp với nhu cầu sử dụng đất sở, ngành, ban, người sử dụng đất phát triển KT – XH – VH tương lai  Đối tượng nghiên cứu: Đất đai: Bao gồm tất loại đất theo mục đích sử dụng (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng) thuộc địa giới hành Phường nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất Đối tượng sử dụng đất, quy luật phát triển kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cở sợ hạ tầng  Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Địa bàn nghiên cứu phạm vi phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu giai đoạn năm 2011 - 2020 thời gian thực đề tài tháng (28/03/2011 đến 10/08/2011) Trang Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương PHẦN I: TỔNG QUAN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1.1 Cơ sở khoa học Các khái niệm  Đất đai : Là khoảng khơng gian có giới hạn, theo chiều thẳng đứng (gồm khí hậu bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, tài ngun nước ngầm khống sản lòng đất); theo chiều nằm ngang mặt đất (là kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn với thành phần khác); kết hợp với hoạt động quản trị người từ khứ đến mà triển vọng tương lai Đất đai giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn hoạt động sản xuất sống xã hội loài người  Quy hoạch: Là việc xác định trật tự định hoạt động phân bố, bố trí, xếp, tổ chức… cho định hướng phát triển tương lai  Kế hoạch: Là việc bố trí, xếp nhằm phân định, phân bổ, chi tiết hóa cơng việc theo thời gian không gian định  Quy hoạch sử dụng đất: Là hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật pháp chế nhà nước tổ chức sử dụng quản lý đất đai đầy đủ hợp lý, khoa học có hiệu cao nhất, thông qua việc phân bổ quỹ đất đai tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất nhằm nâng cao hiệu sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất, bảo vệ tài nguyên môi trường  Kế hoạch sử dụng đất đai: Là chia nhỏ, chi tiết hóa quy hoạch sử dụng đất mặt nội dung thời kỳ KHSDĐ phê duyệt mang tính pháp lý mang tính pháp lệnh  Phân khai: Là tiêu loại đất xác định phương án quy hoạch sử dụng đất cấp phân bổ cho đơn vị hành cấp  Phân kỳ: tiêu loại đất xác định phương án quy hoạch sử dụng đất phân chia cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối Nội dung, phương pháp, chu trình lập QH, KHSDĐ a Nội dung lập QH, KHSDĐ Bộ TNMT (TT 19/2009) Trình tự nội dung lập QH, KH SDĐ cấp (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) gồm: - Bước 1: Điều tra, phân tích, đánh giá điều kiện TN – KT – XH - Bước 2: Đánh giá tình hình SDĐ, biến động SDĐ, kết thực QHSDĐ kỳ trước xây dựng đồ trạng sử dụng đất - Bước 3: Đánh giá tiềm đất đai định hướng dài hạn SDĐ (ở cấp xã khơng có nội dung này) - Bước 4: Xây dựng phương án QHSDĐ - Bước 5: Đánh giá tác động phương án QHSDĐ đến KT – XH – MT - Bước 6: Phân kỳ QHSDĐ lập KHSDĐ kỳ đầu - Bước 7: Đề xuất giải pháp thực QH, KHSDĐ b Phương pháp lập QH, KHSDĐ  Phương pháp luận - Phương pháp kết hợp phân tích định tính định lượng - Phương pháp kết hợp vĩ mô vi mô - Phương pháp cân tương đối Trang Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương Bảng 18: Đánh giá khả đáp ứng theo số lượng đất đai cho ngành/lĩnh vực STT Ngành/Lĩnh vực Đất nông nghiệp Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất ni trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp Đất đô thị Hiện trạng năm 2010 (ha) 35,11 Nhu cầu năm 2020 (ha) 17,49 12,92 1,03 15,25 5,91 590,37 68,44 1,03 12,25 4,21 607,99 63,04 Đất trụ sở quan CTSN 0,92 1,37 Đất an ninh 0,11 0,21 Đất sản xuất kinh doanh PNN 172,35 165,74 Đất xử lý, chôn lấp rác thải Đất tơn giáo tín ngưỡng Đất sơng suối mặt nước CD Đất hạ tầng Khả đáp ứng (ha) 0,17 2,19 2,19 285,64 285,64 60,72 89,63 17,49 NNP 12,92 BHK; 3,00 RPH; 4,21 NTS; 5,4 ODT; 6,61 SKC 12,92 BHK; 3,00 RPH; 4,21 NTS; 5,4 ODT; 6,61 SKC 12,92 BHK; 3,00 RPH; 4,21 NTS; 5,4 ODT; 6,61 SKC 12,92 BHK; 3,00 RPH; 4,21 NTS; 5,4 ODT; 6,61 SKC ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển KT - XH địa phường Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Phường lập dựa phương hướng phát triển kinh tế xã hội đề Nghị Đại hội Đảng định hướng phát triển kinh tế xã hội Phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu Do đó, phương án quy hoạch phân bổ tiêu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội phường Rạch Dừa sau: Trang 41 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương Biểu đồ 2: Cơ cáu sử dụng đất đến năm 2020 2,8; 3% ĐNN ĐPNN 97,2; 97% a Đất nông nghiệp Sau cân đối dành quỹ đất để bố trí cơng trình đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, phần diện tích ĐNN giảm mạnh chiếm phần tỷ lệ thấy tổng DTTN Hiện trạng nhóm đất nơng nghiệp Phường 35,11 chiếm 5,61% DTTN Đến năm 2020, sau chu chuyển cho nhu cầu sử dụng khác, tổng diện tích đất nơng nghiệp lại 17,49 , giảm 17,62 so với trạng, chiếm 2,8% DTTN, bao gồm: - Đất trồng hàng năm lại: Đến năm 2020 quỹ đất khơng còn, hiệu kinh tế đem lại không cao, quỹ đất dành cho việc mở rộng khu dân cư, mở rộng giao thơng, cơng trình cơng cộng,… - Đất trồng lâu năm: DT giữ nguyên kỳ quy hoạch 1,03 - Đất rừng phòng hộ: Bố trí 12,25 ha; giảm 3,00 kỳ quy hoạch sử dụng cho việc mở rộng đất quy hoạch sở hạ tầng - Đất nuôi trồng thuỷ sản: Được bố trí 4,21 ha; giảm 1,7 so với trạng Cụ thể đất nuôi trồng thuỷ sản nước đem lại hiệu không cao dành cho việc mở rộng đất ở, giao thơng, cơng trình cơng cộng,… Bảng 19: Quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2020 (Đơn vị: ha) STT Chỉ tiêu Mã Hiện trạng năm 2010 Quy hoạch đến năm 2020 35,11 17,49 Biến động tăng (+) giảm (-) -17,62 HNK 12,92 -12,92 CLN 1,03 1,03 RPH 15,25 12,25 -3,00 NTS 5,91 4,21 -1,7 Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 1.3 1.4 1.5 Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất ni trồng thuỷ sản ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Trang 42 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương b Đất phi nông nghiệp Đến năm 2020, để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề nghị Đại hội Đảng phường Rạch Dừa định hướng phát triển ngành TP.Vũng Tàu, quỹ đất phi nông nghiệp sau: tổng DT ĐPNN năm 2020 607,99 chiếm 97,20% DTTN ; tăng 17,26 so với năm 2010 Cụ thể sau: - Đất đô thị: Được bố trí 63,04 ha; chiếm 10,08% tổng DTTN; giảm 5,4 mở rộng giao thông phục vụ cho việc nâng cấp sở hạ tầng Phường - Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN: Bố trí 1,37 ha; chiếm 0,22 % tổng DTTN; tăng 0,45 so với trạng; nhằm kiện toàn máy nhà nước đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu kinh tế - trị - xã hội người dân, nên việc xây dựng thêm trụ sở khu phố, mở rộng thêm trụ sở uỷ ban nhân dân phường quan cần thiết - Đất an ninh: Bố trí 0,21 ha; tăng 0,1 so với trạng; chiếm 0,03% tổng quỹ đất xây dựng trụ sở công an Phường - Đất khu công nghiệp: Được giữ nguyên kỳ quy hoạch 158,20 ha; chiếm 25,29% tổng diện tích tự nhiên - Đất sở sản xuất kinh doanh: Giảm 6,61 so với trạng 14,15 ha; diện tích kỳ quy hoạch 7,54 ha, chiếm 1,21% tổng diện tích tự nhiên Diện tích giảm sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở quan, khu phố phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt người dân với quyền - Đất xử lý, chôn lấp chất thải: Trong kỳ quy hoạch bố trí 0,17 ha; chiếm 0,03% tổng quỹ đất, so với trạng chưa có quỹ đất Đây giải pháp cho tốn mơi trường tốc độ thị hố diễn nhanh chóng Phường, người dân tập trung đơng, Phường chưa có bãi rác chuẩn nơi quy định - Đất tơn giáo, tín ngưỡng: Được giữ nguyên kỳ quy hoạch 2,19 ha; chiếm 0,35% tổng diện tích tự nhiên - Đất có mặt nước chuyên dùng: Được giữ nguyên kỳ quy hoạch 285,64 ha; chiếm 45,67% tổng diện tích tự nhiên - Đất phát triển hạ tầng: Bố trí 89,63 tăng 28,91 ha; chiếm 14,33% tổng diện tích tự nhiên Nhằm đảm bảo cở sở hạ tầng tốt cho đô thị thật sự, đất phát triển sở hạ tầng phân bố cụ thể sau: + Đất giao thơng: Diện tích quy hoạch 75,74 ha; tăng 24,35 so với trạng 51,39 Bên cạnh đường hoàn thành kỳ quy hoạch trước như: đường Hàn Thuyên, Ngô Quyền, Bến Nôm, Kim Đồng, Lưu Hữu Phước giải phần việc ngập ứng mùa mưa khu dân cư; kỳ quy hoạch tiếp tục mở rộng, tu sửa đường: Lưu Chí Hiếu, Nơ Trang Long, Bình Giã, 30/4,…đây đường dẫn đến khu dân cư nhằm thuận lợi việc lại người dân Ngồi xây tuyến đường như: đường song song 30/4, Thoại Ngọc Thầu, Hồ Tri Tân,…nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông địa phương nhu cầu sinh hoạt phát triển Phường nói riêng TP.Vũng Tàu nói chung Trang 43 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương Bảng 20: Quy hoạch giao thông Đường Ngô Quyền LOẠI ĐẤT DGT Đường Bình Giã DGT 2,95 KP 1,2, 4,5 2012 Đường Nơ Trang Long DGT 1,23 KP 2, 4, 2013 Đường Hồ Tri Tân + kéo dài DGT 2,39 KP 4,5 2014 Đường Lưu Chí Hiếu DGT 2,17 KP 3, 4, 5, 2015 Đường song song 30/4 Mở rộng giao thông DGT 9,71 2015 - 2020 DGT 6,86 KP 1,2, Các KP STT TÊN DT (ha) 2,11 ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ KP 5,6 2011 2015 - 2020 ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) + Đất thuỷ lợi: Vẫn giữ nguyên kỳ quy hoạch 0,1 + Đất sở văn hố: Trong kỳ quy hoạch bố trí 2,72 tăng 2,03 so với trạng Đề xuất quy hoạch vườn hoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, tạo không gian xanh cho đô thị, bên cạnh xây dựng thêm trung tâm văn hố cơng đồng diện tích 0,2 tạo sân chơi lành mạnh cho người dân + Đất sở y tế: Bố trí 0,45 ha; tăng 0,2 so với trạng; diện tích để xây dựng trạm y tế, trạng Phường có phòng khám khu vực trạm y tế Phường chưa có sở riêng; nên kỳ quy hoạch xây dựng trạm y tế riêng để đội ngũ cán phục vụ tốt sức khoẻ cho người dân + Đất sở giáo dục đào tạo: Bố trí 8,92 tăng 2,33 so với trạng, xây dựng nhiều trường trường tiểu học Kim Đồng, trường tiểu học Bến Nôm, hai nhà trẻ Việc làm giảm áp lực cho trường tại, tránh tình trạng lớp q đơng học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy + Đất thể dục thể thao: Được giữ nguyên so với trạng 0,12 + Đất chợ: Vẫn giữ nguyên kỳ quy hoạch 1,58 Bảng 21: Quy hoạch đất phát triển hạ tầng (Đơn vị: ha) STT 10 11 Chỉ tiêu Đất phát triển hạ tầng Đất giao thông Đất thuỷ lợi Đất cơng trình lượng Đất cơng trình bưu VT Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất sở nghiên cứu KH Đất sở dịch vụ xã hội Đất chợ Mã DHT DGT DTL DNL DBV DVH DYT DGD DTT DKH DXH DCH Diện tích đầu kỳ năm 2010 60,72 51,39 0,10 Diện tích cuối kỳ năm 2010 Biến động tăng (+) giảm (-) 89,63 75,74 0,10 29,45 24,35 0,69 0,25 6,59 0,12 2,72 0,45 8,92 0,12 2,03 0,20 2,33 1,58 1,58 ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Bảng 22: Quy hoạch đất phi nơng nghiệp đến năm 2020 Trang 44 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương (Đơn vị diện tích: ha) STT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 CHỈ TIÊU Đất phi nông nghiệp Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phát triển hạ tầng Hiện trạng 2010 Quy hoạch 2020 Diện tích Cơ cấu (%) Diện tích Cơ cấu (%) Biến động tăng (+) giảm(-) (ha) PNN 590,37 94,39 607,99 97,20 +17,62 ODT 68,44 10,94 63,04 10,08 -5,4 CTS 0,92 0,15 1,37 0,22 +0,45 CAN 0,11 0,02 0,21 0,03 +0,1 SKK 158,20 25,29 158,20 25,29 SKC 14,15 2,26 7,54 1,21 -6,61 0,17 0,03 +0,17 Mã DRA TTN 2,19 0,35 2,19 0,35 SMN 285,64 45,67 285,64 45,67 DHT 60,72 9,71 89,63 14,33 +28,91 ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ quy hoạch Đến năm 2020, diện tích nhóm đất nơng nghiệp chuyển sang nhóm đất phi nơng nghiệp 17,62 ha; đó: Đất trồng hàng năm lại chuyển 12,92 ha; đất rừng phòng hộ chuyển 3,0 ha; đất ni trồng thuỷ sản chuyển 1,7 Bảng 23: Diện tích đất chuyển mục đích kỳ quy hoạch Diện tích TT CHỈ TIÊU Mã (ha) Đất nông nghiệp chuyển sang phi NNP/PNN 17,62 nông nghiệp 1.1 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 12,90 1.2 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 3,00 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,70 ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Trang 45 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương 2.6.3 Đánh giá tác động phương án QHSDĐ đến kinh tế - xã hội Đánh giá tác động kinh tế - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo hướng ưu tiên phát triển ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp không thúc đẩy kinh tế phát triển mà nâng cao điều kiện sống người dân - Phương án bố trí sử dụng đất giảm thiểu kinh phí giải toả, đền bù làm tính tiền thuế sử dụng đất tính tiền nhà nước giao đất Đánh giá tác động xã hội - Phương án đưa hình thành cơng trình hạ tầng hướng tới Phường Rạch Dừa nói riêng TP Vũng Tàu nói chung trở thành thị loại I - Tận dụng tối đa nguồn lao động có giải lượng lớn nhu cầu lao động tương lai - Các phương án phân bổ hợp lý cơng trình đáp ứng nhu cầu sống, nhu cầu giải trí, đảm bảo sống người dân Đánh giá tác động môi trường - Các cơng trình xây dựng khơng ảnh hưởng đến mơi trường hữu Phường, ngồi cơng trình xử lí nước thải làm cho mơi trường phường năm tới - Tăng diện tích đất mảng xanh địa bàn Phường đặc biệt khu vực tuyến đường giao thông lớn bị ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư tạo môi trường lành 2.6.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích  Kỳ đầu: 2010-2015 : Diện tích loại đất cấu sử dụng đất kỳ đầu phân bổ cụ thể sau: - Đất nông nghiệp: 31,70 ha, chiếm 5,07 % DTTN - Đất phi nông nghiệp: 593,78 ha, chiếm 94,93% DTTN - Đất chưa sử dụng: khơng đất chưa sử dụng  Kỳ cuối: 2015-2020 - Đất nông nghiệp: 17,49 ha, chiếm 2,80% DTTN - Đất phi nông nghiệp: 607,99 ha, chiếm 97,20% DTTN - Đất chưa sử dụng: khơng đất chưa sử dụng Trang 46 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương Bảng 24: Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch ( Đơn vị diện tích: ha) STT CHỈ TIÊU Mã Hiện trạng năm 2010 Các kỳ kế hoạch Kỳ đầu, Kỳ cuối, đến năm 2015 đến năm 2020 Diện Cơ cấu Diện Cơ cấu tích (%) tích (%) Diện tích Cơ cấu (%) 625,48 100,00 625,48 100,00 625,48 100,00 35,11 5,61 31,70 5,07 17,49 2,80 HNK 12,92 2,07 9,51 1,52 CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT 1,03 15,25 0,16 2,44 1,03 15,25 0,16 2,44 1,03 12,25 0,16 1,96 5,91 0,94 5,91 0,94 4,21 0,67 590,37 94,39 593,78 94,93 607,99 97,20 68,44 10,94 61,71 9,87 63,04 10,08 CTS 0,92 0,15 1,37 0,22 1,37 0,22 CQP CAN 0,11 0,02 0,21 0,03 0,21 0,03 TỔNG DIỆN TÍCH NHIÊN Đất nơng nghiệp 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 LUN 2.4 2.5 Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất an ninh 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 158,20 25,29 158,20 25,29 158,20 25,29 2.7 2.8 2.9 2.10 Đất sở SXKD Đất sản xuất VLXD gốm sứ Đất cho hoạt động KS Đất di tích danh thắng SKC SKX SKS DDT 14,15 2,26 9,38 1,50 7,54 1,21 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 0,17 0,03 2.12 2.13 TTN NTD 2,19 0,35 2,19 0,35 2,19 0,35 SMN 285,64 45,67 285,64 45,67 285,64 45,67 2.15 Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 60,72 9,71 75,08 12,00 89,63 14,33 2.17 Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn PNK DCS DTD DBT DDL DNT 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.14 TỰ NNP SON ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Trang 47 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng - Kỳ đầu: Chuyển 3,41 đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp Cụ thể sau: Chuyển 3,41 đất trồng hàng năm lại sang đất phi nơng nghiệp - Kỳ cuối: Chuyển 14,21 đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp Cụ thể sau: + Chuyển 9,51 đất trồng năm lại sang đất phi nông nghiệp + Chuyển 3,00 đất rừng phồng hộ sang đất phi nông nghiệp + Chuyển 1,70 đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất phi nông nghiệp Bảng 25: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng (Đơn vi: ha) STT CHỈ TIÊU ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 1.1 Đất lúa nước 1.2 Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm 1.3 lại 1.4 Đất trồng lâu năm 1.5 Đất rừng phòng hộ 1.6 Đất rừng đặc dụng 1.7 Đất rừng sản xuất 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.9 Đất làm muối 1.10 Đất nông nghiệp khác Phân theo kỳ Mã Cả thời kỳ 2010-2015 2015-2020 NNP/PNN 17,62 3,41 14,21 12,92 3,41 9,51 DLN/PNN LUN/PNN HNK/PNN CLN/PNN RPH/PNN RDD/PNN RSX/PNN NTS/PNN LMU/PNN NNK/PNN 3,00 3,00 1,70 1,70 ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) 2.6.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương  Kế hoạch sử dụng đất năm 2011 - Đất nông nghiệp: 34,71 Trong đất trồng hàng năm lại 12,52 ha; đất trồng lâu năm 1,03 ha; đất rừng phòng hộ 15,25 ha; đất ni trồng thuỷ sản 5,91 - Đất phi nông nghiệp: 590,77 Trong đất thị 69,84 ha; đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 1,24 ha; đất an ninh 0,21 ha; đất khu công nghiệp 158,20 ha; đất sở sản xuất kinh doanh 9,90 ha; đất tơn giáo, tín ngưỡng 2,19 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 285,64 ha; đất phát triển hạ tầng 63,55 Trang 48 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương  Kế hoạch sử dụng đất năm 2012 - Đất nông nghiệp: 33,90 Trong đất trồng hàng năm lại 11,71 ha; đất trồng lâu năm 1,03 ha; đất rừng phòng hộ 15,25 ha; đất ni trồng thuỷ sản 5,91 - Đất phi nơng nghiệp: 591,58 Trong đất đô thị 67,48 ha; đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 1,29 ha; đất an ninh 0,21 ha; đất khu công nghiệp 158,20 ha; đất sở sản xuất kinh doanh 9,76 ha; đất tơn giáo, tín ngưỡng 2,19 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 285,64 ha; đất phát triển hạ tầng 66,81  Kế hoạch sử dụng đất năm 2013 - Đất nơng nghiệp: 33,32 Trong đất trồng hàng năm lại 11,13 ha; đất trồng lâu năm 1,03 ha; đất rừng phòng hộ 15,25 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 5,91 - Đất phi nơng nghiệp: 592,16 Trong đất thị 65,58 ha; đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 1,37 ha; đất an ninh 0,21 ha; đất khu công nghiệp 158,20 ha; đất sở sản xuất kinh doanh 9,76 ha; đất tơn giáo, tín ngưỡng 2,19 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 285,64 ha; đất phát triển hạ tầng 69,21  Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 - Đất nông nghiệp: 32,41 Trong đất trồng hàng năm lại 10,22 ha; đất trồng lâu năm 1,03 ha; đất rừng phòng hộ 15,25 ha; đất ni trồng thuỷ sản 5,91 - Đất phi nông nghiệp: 593,07 Trong đất thị 63,85 ha; đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 1,37 ha; đất an ninh 0,21 ha; đất khu công nghiệp 158,20 ha; đất sở sản xuất kinh doanh 9,51 ha; đất tơn giáo, tín ngưỡng 2,19 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 285,64 ha; đất phát triển hạ tầng 72,10  Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 - Đất nơng nghiệp: 31,70 Trong đất trồng hàng năm lại 9,51 ha; đất trồng lâu năm 1,03 ha; đất rừng phòng hộ 15,25 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 5,91 - Đất phi nơng nghiệp: 593,78 Trong đất đô thị 61,71 ha; đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 1,37 ha; đất an ninh 0,21 ha; đất khu công nghiệp 158,20 ha; đất sở sản xuất kinh doanh 9,38 ha; đất tôn giáo, tín ngưỡng 2,19 ha; đất có mặt nước chun dùng 285,64 ha; đất phát triển hạ tầng 75,08 Trang 49 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương Bảng 26: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm (Đơn vị: ha) STT CHỈ TIÊU TỔNG DTTN Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước 1.2 Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm 1.3 lại 1.4 Đất trồng lâu năm 1.5 Đất rừng phòng hộ 1.6 Đất rừng đặc dụng 1.7 Đất rừng sản xuất 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.9 Đất làm muối 1.10 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất nông thôn 2.2 Đất đô thị Đất XD trụ sở quan, 2.3 CTSN 2.4 Đất quốc phòng 2.5 Đất an ninh 2.6 Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh 2.7 doanh Đất sản xuất vật liệu XD 2.8 gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng 2.9 sản 2.10 Đất di tích danh thắng Mã 625,48 35,11 Năm 2012 625,48 33,90 Năm 2013 625,48 33,32 Năm 2014 625,48 32,41 Năm 2015 625,48 31,70 HNK 12,92 12,52 11,71 11,13 10,22 9,51 CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN ONT ODT 1,03 15,25 1,03 15,25 1,03 15,25 1,03 15,25 1,03 15,25 1,03 15,25 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 590,37 590,77 591,58 592,16 593,07 593,78 68,44 69,84 67,48 65,58 63,85 61,71 CTS 0,92 1,24 1,29 1,37 1,37 1,37 CQP CAN SKK 0,11 158,20 0,21 158,20 0,21 158,20 0,21 158,20 0,21 158,20 0,21 158,20 SKC 14,15 9,90 9,76 9,76 9,51 9,38 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 285,64 285,64 285,64 285,64 285,64 285,64 60,72 63,55 66,81 69,21 72,10 75,08 NNP DLN LUN SKX SKS DDT Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.15 2.16 2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đô thị Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư NT Diện tích đến năm Năm 2011 625,48 34,71 2.11 2.14 Diện tích trạng năm 2010 SMN SON DHT PNK DCS DTD DBT DDL DNT ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Trang 50 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch Trong kỳ kế hoạch 2011- 2015: DT ĐNN chuyển cho nhóm ĐPNN 17,62  Năm 2011: Chuyển 0,40 ĐNN sang ĐPNN cụ thể chuyển 0,40 đất trồng hàng năm khác sang ĐPNN  Năm 2012: Chuyển 0,81 ĐNN sang ĐPNN cụ thể chuyển 0,81 đất trồng hàng năm khác sang ĐPNN  Năm 2013: Chuyển 0,58 ĐNN sang ĐPNN cụ thể chuyển 0,58 đất trồng hàng năm khác sang ĐPNN  Năm 2014: Chuyển 0,91 ĐNN sang ĐPNN cụ thể chuyển 0,91 đất trồng hàng năm khác sang ĐPNN  Năm 2015: Chuyển 0,71 ĐNN sang ĐPNN cụ thể chuyển 0,71 đất trồng hàng năm khác sang ĐPNN Bảng 27: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch (Đơn vị: ha) STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 CHỈ TIÊU ĐẤT NN CHUYỂN SANG PNN Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng HN lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Mã DT (ha) Phân theo năm Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 NNP/PNN 17,62 0,40 0,81 0,58 0,91 0,71 0,40 0,81 0,58 0,91 0,71 LUC/PNN CLN/PNN RPH/PNN 12,92 RDDPNN RSX/PNN 3,00 NTS/PNN RSX/PNN NTS/PNN 1,70 LMU/PNN NNK/PNN ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Trang 51 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch Bảng 28: Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch STT TÊN Nhà CBCNV CTCP May XK Vũng Tàu 10 11 12 13 14 15 Quy hoạch đất Trụ sở khu phố Trụ sở UBND Phường Trụ sở khu phố Trụ sở khu phố Công an Phường Rạch Dừa TTTM Bãi rác Đường Ngơ Quyền Đường Bình Giã Đường Nơ Trang Long Đường Hồ Tri Tân + kéo dài Đường Lưu Chí Hiếu Đường song song 30/4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Mở rộng giao thông Vườn hoa Vườn hoa Vườn hoa TTVHHT Cộng Đồng Vườn hoa Vườn hoa Vườn hoa Vườn hoa Trạm y tế Trường TH Bến Nôm Trường TH Kim Đồng Nhà trẻ Nhà Trẻ LOẠI ĐẤT DT (ha) ODT 4,17 ODT 12,65 TSC 0,02 TSC 0,30 TSC TSC 0,05 0,05 DAN 0,10 SKC 0,22 DRA 0,17 DGT 2,11 DGT 2,95 DGT 1,23 DGT 2,39 DGT 2,17 DGT 9,71 DGT 6,86 DVH DVH 0,11 0,25 DVH 0,40 DVH 0,20 DVH 0,22 DVH DVH 0,17 0,20 DVH 0,48 DYT 0,20 DGD 0,92 DGD 0,60 DGD DGD 0,15 0,51 HIỆN TRẠNG (ha) ĐỊA ĐIỂM 4,17 SKC KP 4,63 ODT; 2,78 RPH; 1,2 TSN; 1,54 SKC; 2,5 DGT 0,02 ODT 0,02 BHK; 0,24 ODT; 0,04 SKC 0,05 SKC 0,05 ODT 0,05 ODT; 0,05 SKC 0,22 BHK 0,07 BHK; 0,07 ODT; 0,03 DGT 0,25 BHK; 1,83 ODT; 0,03 SKC 0,7 BHK; 2,16 ODT; 0,09 SKC 0,11 BHK; 1,12 ODT 0,71 BHK; 1,43 ODT; 0,25 SKC 0,17 BHK; 1,87 ODT; 0,13 SKC 2,51 BHK; 7,02 ODT; 0,18 SKC 2,12 BHK; 0,22 RPH; 0,5 NTS; 3,9 ODT; 0,12 SKC 0,11 BHK 0,25 BHK 0,06 BHK; 0,32 ODT; 0,02 DGT 0,02 BHK; 0,18 ODT 0,05 BHK; 0,16 ODT; 0,01 DGT 0,14 ODT; 0,03 DGT 0,2 BHK 0,19 BHK; 0,27 ODT; 0,02 DGT 0,2 ODT 0,03 BHK; 0,68 ODT; 0,01 SKC; 0,2 DGT 0,14 BHK; 0,2 ODT; 0,26 DGT 0,15 BHK 0,18 BHK; 0,33 ODT GHI CHÚ 2011 2015 - 2020 Các KP KP KP KP KP KP KP KP KP 5,6 KP 1,2, 4,5 KP 2, 4, KP 4,5 KP 3, 4, 5, KP 1,2, 2011 2011 2012 2013 2011 2015 2015 - 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 2020 2015 - 2020 Các KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2012 2011 2013 2014 2015 - 2020 ( Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Trang 52 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương 2.6.6 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Giải pháp sách đất đai, thuế xã hội Đảm bảo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến hành theo qui định để đảm bảo thực quyền lợi nghĩa vụ người sử dụng đất Bên cạnh cần đơn giản hố thủ tục hành đất đai đồng thời có biện pháp xử lí nghiêm túc theo pháp luật trường hợp sử dụng đất sai mục đích Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng phát triển theo khu phân chức để đảm bảo sử dụng hiệu đất sử dụng đất theo qui hoạch Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư Nhà nước cần có chủ trương nhằm nâng cao dân trí, bước đào tạo nguồn lao động có trình độ chun mơn cao đặc biệt nâng cao nếp sống suy nghĩ, việc làm người dân thành phố du lịch biển cơng nghiệp dầu khí Cần có liên kết với Phường thành phố để hình thành mạng lưới dịch vụ hồn chỉnh nhằm tạo nguồn hàng hố ngun liệu lâu dài cho hệ thống thương mại, sản xuất Phường Giải pháp lĩnh vực Kinh Tế - Kỹ Thuật Xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông địa bàn tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần vào trình HĐH – CNH, cải thiện đời sống nhân dân mặt toàn xã Trong xây dựng sở hạ tầng thực theo hướng Nhà nước làm mượn vốn dân xây dựng trước trả sau ngân sách Nhà nước Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ nhanh chóng có hiệu vấn đề đất đai phòng địa nói riêng phòng ban khác nói chung UBND Phường Tạo điều kiện cho cán học hỏi công nghệ, phần mềm phục vụ cho công tác QH, KH SDĐ, đo đạc địa chính,… Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường đến doanh nghiệp, nhân dân Thực nghiêm chỉnh quy định xử lý ô nhiễm sở sản xuất, khu, cụm công nghiệp tập trung Xây dựng đôi với bảo vệ, kiểm tra định kỳ sở sản xuất đảm bảo việc thực không gây ô nhiễm môi trường Giải pháp tổ chức thực Nghiêm chỉnh chấp hành nội dung quản lý nhà nước đất đai có QH, KH SDĐ từ cấp lãnh đạo đến người dân Tăng cường kiểm tra, tra, giám sát, kịp thời xử lý, tránh để hậu nghiêm trọng Trang 53 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Quá trình khảo sát địa bàn phường Rạch Dừa cho thấy phường có vị trí thuận lợi nghiệp phát triển kinh tế – xã hội thành phố Vũng Tàu Phương án quy hoạch sử dụng đất phường Rạch Dừa xây dựng sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, thực trạng phát triển kinh tế xã hội Phường Phương án quy hoạch sử dụng đất Phường chi tiết hoá phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Vũng Tàu quy hoạch xây dựng Phương án quy hoạch sử dụng đất Phường phân bổ quỹ đất cho mục đích sử dụng dựa dự báo nhu cầu sử dụng, phân bổ hài hồ lợi ích ngành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Phường, nhu cầu sử dụng phong phú đa dạng nhân dân Từ tạo tiền đề cho phát triển Phường giai đoạn quy hoạch sau Phương án quy hoạch sử dụng đất sở pháp lý để nhà nước tiến hành giao, thuê đất đồng thời sở lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm Phương án quy hoạch sử dụng đất phường Rạch Dừa sau phê duyệt sở định hướng phát triển không gian cho khu vực chuyển tiếp Phường ven thành phố vùng nội thành KIẾN NGHỊ Phương án quy hoạch sử dụng đất Phuờng phân bổ sử dụng đất cho nhiều ngành, nhiều hạng mục để thực phương án qui hoạch vấn đề lớn việc huy động vốn cần có kế hoạch cụ thể xây dựng phát triển thành phố, dự án đầu tư vào địa bàn Để phương án quy hoạch có kế hoạch thực thi, cần có quan tâm mức nhà nước, UBND, HĐND cấp, đặc biệt ban lãnh đạo Phường Phương án sở khoa học cho phát triển đồng thời trách nhiệm định hướng phát triển Phường Có chế độ thực điều chỉnh kịp thời để phương án quy hoạch đáp ứng nhu cầu cấp thiết Chuyển công trình ưu tiên sang dự án xác định nguồn vốn đầu tư thích hợp nhằm nâng cao tính khả thi phương án quy hoạch Thông báo rộng rãi định hướng quy hoạch loại đất cho ban ngành, đoàn thể nhân dân địa bàn phường nhằm đảm bảo công tác qui hoạch tiến hành dễ dàng thuận lợi Cần đẩy nhanh công tác đăng kí đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho công tác quản lí nhà nước đất đai người dân có sở để thực tốt quyền nghĩa vụ Trang 54 Ngành: Quản Lý Đất Đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Dương TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai – KS.Phan Văn Tự Bài giảng Quy hoạch đô thị - Ths.Trần Duy Hùng Bài giảng Quản lý nhà nước đất đai – KS.Lê Mộng Triết Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội – KS.Phạm Hùng Thiện Niên giám thống kê 2009 cục thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phòng thống kê TP.Vũng Tàu Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 KHSDĐ chi tiết năm (2006-2010)” cuả phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 KHSDĐ chi tiết năm (2011-2020)” Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp Trần Văn Tín, khố 32 khoa QLĐĐ & BĐS Trang 55 ... thức khả nhiều hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp em chưa thật hoàn thi n, mong q thầy thơng cảm đóng góp ý kiến để báo cáo em hồn thi n Chúc Ba Mẹ, Thầy Cơ, Cơ Chú, Anh Chị, Bạn sức khỏe, thành... xám Ac Đất xám điển hình sa Ach.ar cấu nhẹ nhiều cát TÊN FAO/UNESCO DIỆN TÍCH (ha) Thionic Fluvisol Sali-Epiprotothionic Fluvisol 339,58 339,58 Acrisols Areni Haplic Acrisols 27,36 27,36 Sơng suối... thấp nên việc bảo vệ diện tích rừng cần thi t Tài nguyên nhân văn Vào ngày lễ lớn, ngày Tết … phường phối hợp với thành phố tổ chức tuyên truyền, mở hội thi kỷ niệm để ôn lại truyền thống văn
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011 2015 PHƯỜNG RẠCH DỪA TP.VŨNG TÀU , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2011 2015 PHƯỜNG RẠCH DỪA TP.VŨNG TÀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay