“QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN 11 ”

61 15 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:59

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN 11” “ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Trâm Mã số sinh viên: 07135070 Lớp: DH07TB Ngành: Quản lý thị trường BĐS                                                            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN 11” “ Giáo viên hướng dẫn: THS Dương Thị Tuyết Hà (Địa quan: Trường Đại học Nông Lâm TPHCM) (Ký tên: ………………………………) - Tháng năm 2011 ……………………………………………………………………… TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Trâm, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM Đề tài: “Quản lý Nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11” Giáo viên hướng dẫn: THS Dương Thị Tuyết Hà, Bộ môn pháp luật, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản Trường Đại học Nơng Lâm TPHCM Nội dung tóm tắt báo cáo : Thị trường bất động sản Quận 11 vài năm trở lại hoạt động đa dạng theo phát triển kinh tế chung Thành phố Thông qua việc chấp BĐS, cá nhân vay vốn để đầu tư, sản xuất kinh doanh Tuy nhiên việc chấp BĐS thực mà không thông qua Cơ quan đăng ký chấp tiềm ẩn rủi ro lớn bên tham gia Trong năm qua, việc đăng ký giao dịch bảo đảm Phòng Tài Ngun Mơi Trường Quận 11, Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 phát huy ý nghĩa quan trọng việc công khai minh bạch giao dịch bảo đảm, giúp cho người dân có thêm hội tiếp cận với nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần; đăng ký giao dịch bảo đảm góp phần vào việc ngăn ngừa tranh chấp dân liên quan đến giao dịch bảo đảm, hợp đồng vay, góp vốn cung cấp chứng để Tòa án giải tranh chấp Trước tình hình đó, cơng tác Quản lý Nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm trở thành nhiệm vụ chiến lược toàn ngành Quản lý đất đai, sở để đảm bảo công tác Quản lý đất đai dần vào nề nếp ổn định.qua việc tìm hiểu đó, đề xuất hướng phát triển cho thị trường bất động sản, thực đề tài: “Quản lý Nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11” Vấn đề nghiên cứu lấy sở lý luận từ quy định Pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm Phương pháp chủ yếu sử dụng đề tài phương pháp điều tra thu thập thơng tin; phương pháp phân tích, đánh giá; phương pháp tổng hợp; phương pháp thống kê; ngồi kết hợp số phương pháp khác q trình thực Qua việc phân tích, xử lý thông tin thu thập được, đề tài đạt kết nghiên cứu trọng tâm tình hình quản lý Nhà nước đất đai có ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm địa bàn Quận 11 Từ đưa kiến nghị để cơng tác đăng ký giao dịch bảo đảm ngày hoàn thiện ĐẶT VẤN ĐỀ Đặt vấn đề Kinh doanh bất động sản từ trước đến công việc mang lại nhiều lợi nhuận Ở nước có kinh tế phát triển giới, lĩnh vực kinh doanh phi lợi nhuận Tuy nhiên, giống ngành nghề kinh doanh khác, để phát triển cần có chế kiểm sốt hữu hiệu, hành lang pháp lý an tồn cho hoạt động Trong năm qua, việc đăng ký giao dịch bảo đảm nước ta phát huy ý nghĩa quan trọng việc công khai minh bạch giao dịch bảo đảm, giúp cho người dân doanh nghiệp có thêm hội tiếp cận với nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần Kiểm soát ngành nghề kinh doanh, Nhà nước phát huy vai trò quản lý hiệu Với thị trường kinh doanh bất động sản, để quản lý điều hòa khơng phải vấn đề đơn giản Đăng ký giao dịch bảo đảm cơng cụ hữu hiệu cho việc kiểm sốt hoạt động thị trường bất động sản Đăng ký giao dịch bảo đảm giúp Nhà nước quản lý thị trường bất động sản, chống thất thu thuế mà đem lại lợi ích thiết thực cho bên tham gia giao dịch thị trường Từ ta thấy vai trò quan trọng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 11 việc quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm Từ lý chấp thuận Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, đề tài thực với nội dung: “Quản lý Nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 từ năm 2008 đến tháng 6/2011”  Mục đích – yêu cầu  Mục đích Nghiên cứu hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm địa bàn Quận 11, TP Hồ Chí Minh nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quản lý giao dịch bảo đảm  Yêu cầu  Chấp hành đầy đủ sách pháp luật, tuân theo quy định, quy phạm Nhà nước đất đai  Tuân thủ quy định quy trình hướng dẫn thực Bộ Tài Nguyên & Môi trường Sở Tài Nguyên & Môi trường  Thu thập số liệu cách đầy đủ, xác, khách quan nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm cách khoa học  Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu đánh giá tình hình giao dịch bảo đảm Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11, TPHCM  Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu tình hình giao dịch bảo đảm Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11, TPHCM cho hộ gia đình cá nhân từ năm 2008 đến tháng 6/2011 PHẦN 1:TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu: I.1.1.Cơ sở khoa học Một số khái niệm  Đất đô thị: đất nội thành, nội thị xã, nội thị trấn để xây dựng nhà ở, trụ sở quan, tổ chức, sở sản xuất- kinh doanh, sở hạ tầng phục vụ lợi ích cơng cộng, quốc phòng an ninh mục đích khác Theo điều 1, Nghị định 88/CP ngày 17/8/1994 quản lý sử dụng đất đô thị mở rộng khái niệm đất đô thị sau: đất ngoại thành, ngoại thị có quy hoạch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để phát triển đô thị quản lý đất đô thị  Nhà đô thị: nhà thị loại hàng hóa tiêu dùng sinh hoạt có đặc điểm khác với loại hàng hóa tiêu dùng khác đặc điểm:  Lượng đầu tư lần lớn  Là bất động sản, thời gian sử dụng tương đối dài  Đặt mặt đất, với đất cấu thành chỉnh thể thống  Vừa tài sản sở hữu cá nhân, vừa phận khu nhà thị, có tính xã hội tương đối cao  Khi pháp luật thừa nhận mua bán cơng khai  Tài sản gắn liền với đất: bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất rừng trồng, vườn lâu năm  Đăng ký giao dịch bảo đảm: việc quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm nhập vào Cơ sở liệu giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ dân bên nhận bảo đảm Các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất  Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất  Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai  Thay đổi, sửa chữa sai sót, xố đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nêu trường hợp  Bên bảo đảm: bên có nghĩa vụ người thứ ba cam kết bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự, bao gồm bên cầm cố, bên chấp, bên đặt cọc, bên ký cược, bên ký quỹ, bên bảo lãnh tổ chức trị - xã hội sở trường hợp tín chấp  Bên nhận bảo đảm: bên có quyền quan hệ dân mà việc thực quyền bảo đảm nhiều giao dịch bảo đảm, bao gồm bên nhận cầm cố, bên nhận chấp, bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược, bên nhận bảo lãnh, tổ chức tín dụng trường hợp tín chấp bên có quyền ngân hàng toán, bồi thường thiệt hại trường hợp ký quỹ Mục đích việc đăng ký giao dịch bảo đảm  Đối với nhà nước: Đăng ký giao dịch bảo đảm cơng cụ hữu hiệu giúp Nhà nước kiểm sốt hoạt động thị trường bất động sản, chống thất thu thuế  Đối với bên nhận bảo đảm: Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài sản bảo đảm bất động sản, mà biện pháp bảo đảm chủ yếu chấp bất động sản chế đăng ký thể ý nghĩa việc bảo vệ quyền lợi bên nhận bảo đảm chủ yếu tổ chức tín dụng Với việc đăng ký chấp bất động sản quan đăng ký, không nắm giữ bất động sản tay, bên nhận bảo đảm pháp luật bảo vệ việc xác định thứ tự ưu tiên toán xử lý tài sản bảo đảm Việc đăng ký chấp bất động sản đặc biệt có ý nghĩa tổ chức tín dụng Theo quy định pháp luật hành giao dịch bảo đảm tài sản dùng để bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ dân Do đó, trường hợp bất động sản dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ tổ chức tín dụng khác bên nhận bảo đảm phải đăng ký chấp bất động sản, họ pháp luật bảo vệ có thứ tự ưu tiên toán trường hợp xử lý bất động sản Ngồi ra, bên nhận bảo đảm biết bất động sản chấp tổ chức tín dụng khác, cân nhắc việc tiếp tục nhận chấp hay không  Đối với bên bảo đảm Một yêu cầu đặt đời sống kinh tế - xã hội việc dùng tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sinh hoạt bên bảo đảm Điều có nghĩa, bên bảo đảm giữ tài sản bảo đảm tiếp tục khai thác, sử dụng tài sản nhằm phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh Thơng qua chế đăng ký giao dịch bảo đảm, bên bảo đảm vừa đạt mục đích dùng tài sản để bảo đảm việc thực nghĩa vụ, vừa trì hoạt động sản xuất - kinh doanh Chính nguồn lợi thu từ việc khai thác tài sản bảo đảm giúp bên nhận bảo đảm bước thu hồi vốn, tái đầu tư toán nợ cho bên nhận bảo đảm Do vậy, phải giao tài sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm giữ, hoạt động sản xuất - kinh doanh bên bảo đảm bị ngưng trệ Điều ngược lại với mục đích giao dịch bảo đảm đại, vừa giúp giao dịch an toàn, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  Đối với phát triển thị trường bất động sản: Cần phải khẳng định đăng ký giao dịch bảo đảm công cụ hữu hiệu cho việc xây dựng thị trường bất động sản công khai, minh bạch Khi thiếu thông tin bất động sản, nhà đầu tư khơng n tâm thực giao dịch sợ bị lừa đảo Bởi vậy, thông tin tình trạng pháp lý bất động sản cơng khai khai thác thuận tiện giúp cho nhà đầu tư yên tâm tiến hành giao dịch Bên cạnh đó, nhà đầu tư thơng qua chế khai thác thông tin bất động sản yên tâm việc không mua phải bất động sản chấp, từ mạnh dạn giao kết hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản I.1.2 Cơ sở pháp lý Các văn pháp lý  Luật đất đai 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP Chính Phủ ( quy định quyền sử dụng đất thị trường BĐS, tư vấn giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý quyền sử dụng đất chấp Nhà nước thu hồi đất, trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm)  Luật nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định chấp nhà Chương V, Mục 8( điều kiện chấp nhà ở, chấp nhà thuộc sở hữu chung, chấp nhà cho thuê, trường hợp chấm dứt hợp đồng chấp nhà ở, xử lý nhà chấp)  Bộ luật dân 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 ( đại diện nghĩa vụ dân hợp đồng dân sự, hợp đồng dân thông dụng, quy định chuyển quyền sử dụng đất) quy định chấp tài sản Phần thứ 3, Chương XVII, Mục 5, III ; quy định hợp đồng chấp chương XXX  Nghị định 83/2010/ CP Chính Phủ ngày 23 tháng 07 năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng năm 2010 thay Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2000 Chính phủ đăng ký giao dịch bảo đảm Nghị định đời có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời khắc phục bất cập pháp luật hành, đặc biệt Nghị định đưa quy định mang tính đổi mới, cải cách quản lý nhà nước lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm  Thông tư liên tịch Bộ Tư Pháp-Bộ Tài Nguyên & Môi Trường số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 việc hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  Thông tư liên tịch Bộ Tư Pháp-Bộ Tài Nguyên & Môi Trường số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 sửa đổi, bổ sung số quy định Thông tư liên tịch Bộ Tư Pháp-Bộ Tài Nguyên & Môi Trường số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 việc hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  Thông tư Bộ Tài Nguyên & Môi Trường số 20/BTN&MT ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất  Thơng tư liên tịch Bộ Tài Chính-Bộ Tư Pháp số 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12tháng năm 2002 Bộ Tài Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký phí cung cấp thơng tin giao dịch bảo đảm tài sản cho thuê tài Những điểm Nghị định số 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm Ngày 23/7/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm (có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/2010) Nghị định đời có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời khắc phục bất cập pháp luật hành, đặc biệt Nghị định đưa quy định mang tính đổi mới, cải cách quản lý nhà nước lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm  Cụ thể hoá nội dung quản lý nhà nước trách nhiệm Bộ, ngành quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm Việc quy định nội dung quản lý nhà nước nhiệm vụ, quyền hạn Bộ, ngành liên quan nhằm xác định cụ thể ràng buộc trách nhiệm quan, tổ chức lĩnh vực đăng ký nhằm tăng tính hiệu hoạt động quản lý, bảo đảm tính cơng khai minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác đăng ký giao dịch bảo đảm Với ý nghĩa nêu trên, Điều 45 Nghị định 83/2010/NĐ-CP quy định cụ thể, chi tiết nội dung quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm như: xây dựng, đạo thực chiến lược, sách phát triển hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm; ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm; quản lý hoạt động đăng ký; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm… Bộ Tư pháp tiếp tục khẳng định quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực thống quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm, có nhiệm vụ quan trọng như: Trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm; Chủ trì, phối hợp với Bộ có liên quan tổ chức đào tạo, cấp chứng tốt nghiệp cho cán làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm; Chủ trì, phối hợp với Bộ có liên quan ban hành, quản lý hướng dẫn việc sử dụng mẫu đơn, giấy tờ, sổ đăng ký, tổ chức quản lý Hệ thống liệu quốc gia giao dịch bảo đảm; Hướng dẫn, đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm… Ngoài ra, Nghị định 83/2010/NĐ-CP bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đồng thời quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm  Giao Sở Tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm địa phương Một quy định mang tính đổi Nghị định 83/2010/NĐ-CP giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm địa phương (khoản Điều 46) Việc quy định cụ thể quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm khắc phục buông lỏng công tác quản lý, lúng túng, thiếu hiệu quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm bất động sản địa phương Xuất phát từ chất hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm hoạt động mang tính hành - tư pháp, thiết lập nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia giao dịch, quyền lợi người thứ ba nên việc giao cho Sở Tư pháp “gác cổng” mặt pháp lý an toàn giao dịch quy định hoàn toàn phù hợp nhận ủng hộ bộ, ngành, địa phương Mặt khác việc giao cho Sở Tư pháp chức nêu đảm bảo tính “xuyên suốt” đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương Bộ Tư pháp quan giúp Chính phủ thực thống quản lý nhà nước lĩnh vực Số hồ sơ 2637 2048 _ 131 (Nguồn: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11) II.3.2 Giai đoạn từ năm 09/9/2010 đến 6/2011: Thực đăng ký giao dịch bảo đảm theo Nghị định 83/2010/NĐ-CP  THỦ TỤC Đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hộ gia đình, cá nhân 1.1 Hồ sơ thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất gồm có: 1.1.1 Thành phần hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm: a Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm (theo mẫu): 02 b Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký 01 người ủy quyền u cầu có văn ủy quyền: 01 c Hợp đồng bảo đảm hợp đồng bảo đảm có cơng chứng chứng thực theo quy định pháp luật : 01 d Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định Khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho,… có cơng chứng, tờ khai trước bạ giấy tờ liên quan chủ sở hữu tại, định đổi số nhà (nếu có): 01 chính, 01 photo Ghi chú: - Đối với hộ chung cư, cần thể hình thức sử dụng diện tích hộ - Trường hợp nhà đất qua mua bán, chuyển nhượng hay tặng cho phần phải nộp tồn hồ sơ giấy tờ nhà 1.2 Thời gian nhận hồ sơ trả kết quả: - Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 – 11h00 Chiều từ 13h30 – 16h00 - Thời gian trả kết quả: Chiều từ 16h00 – 17h00 1.1.3 Thời gian thực hiện: - Đối với hồ sơ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất (giấy đỏ, giấy hồng): + Hồ sơ nhận vào buổi sáng trả từ buổi chiều ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ + Hồ sơ nhận vào buổi chiều trả ngày làm việc thứ kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ghi chú: trường hợp phải kéo dài thời gian giải hồ sơ đăng ký khơng q ngày làm việc - Đối với hồ sơ có giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003: thời gian thực không 05 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ 1.1.4 Lệ phí: 60.000đ / trường hợp/ tài sản ( Theo Thơng tư 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 Bộ Tài Bộ Tư pháp ) 1.2 Hồ sơ đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai gồm có: 1.2.1 Thành phần hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm: a Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm (theo mẫu): 02 b Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký 01 người ủy quyền u cầu có văn ủy quyền: 01 chính, 01 photo c Hợp đồng chấp có cơng chứng chứng thực có xác nhận Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu cơng nghệ cao: 01 chính, 01 photo d Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003  Trường hợp bên chấp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuê tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận góp vốn quyền sử dụng đất mà khơng hình thành pháp nhân hồ sơ đăng ký phải có : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất có cơng chứng, chứng thực: 02 (01 chính, 01 photo) - Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trừ trường hợp hợp đồng chấp có cơng chứng, chứng thực có xác nhận Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao: 01 - Bản giấy phép xây dựng dự án đầu tư quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc chấp tài sản hình thành tương lai, trừ trường hợp hợp đồng chấp có cơng chứng, chứng thực có xác nhận Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao tài sản khơng thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, lập dự án đầu tư: 01 Ghi chú: Đối với tài sản có Giấy phép xây dựng quan nhà nước có thẩm quyền cấp, thời gian hợp đồng chấp chưa giải chấp mà tài sản cơng nhận hình thành theo qui định pháp luật phải thực đăng ký thay đổi lại nội dung chấp tài sản đến hình thành nhằm bảo đảm lợi ích bên hợp đồng dân (quy định khoản Điều 12 Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010) 1.2.2 Thời gian nhận hồ sơ trả kết quả: trường hợp 1.2.3 Thời gian thực hiện: trường hợp 1.2.4 Lệ phí: 60.000đ / trường hợp/ tài sản ( Theo Thông tư 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 Bộ Tài Bộ Tư pháp )  Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm từ chối đăng ký có sau đây: - Không thuộc thẩm quyền đăng ký - Hồ sơ đăng ký không hợp lệ - Khi phát thông tin hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin lưu trữ quan đăng ký - Khi phát thông tin hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khơng thật có giấy tờ giả mạo 2.Đăng ký thay đổi nội dung chấp đăng ký 2.1 Thành phần hồ sơ đăng ký gồm có: a Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đăng ký (theo mẫu): 02 b Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký 01 người ủy quyền u cầu có văn ủy quyền: 01 c Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm ký văn khác chứng minh nội dung thay đổi: 01 chính, 01 photo d Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận cấp qua thời kỳ trường hợp đăng ký thay đổi nội dung ghi Giấy chứng nhận đó: 01 chính, 01 photo 2.2Thời gian nhận hồ sơ trả kết quả: trường hợp 2.3 Thời gian thực hiện: trường hợp 2.4 Lệ phí: 40.000đ / trường hợp/ tài sản ( Theo Thông tư 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 Bộ Tài Bộ Tư pháp )  Các trường hợp phải đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đăng ký: - Rút bớt, bổ sung thay bên bảo đảm; thay đổi tên bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm - Rút bớt tài sản bảo đảm - Tài sản bảo đảm tài sản hình thành tương lai đến hình thành theo qui định pháp luật - Yêu câu sữa chữa sai sót nội dung kê khai đơn yêu cầu đăng ký - Thay đổi nội dung khác đăng ký 3.Đăng ký văn thông báo việc xử lý tài sản chấp Trường hợp phải xử lý quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất mà việc chấp loại tài sản đăng ký chậm mười lăm (15) ngày trước tiến hành việc xử lý tài sản chấp; bên nhận chấp phải thực đăng ký văn thông báo việc xử lý tài sản chấp 3.1 Hồ sơ đăng ký gồm: a Đơn yêu cầu đăng ký thông báo việc xử lý tài sản chấp (theo mẫu): 02 b.Văn thông báo việc xử lý tài sản bảo đảm c Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký 01 người ủy quyền u cầu có văn ủy quyền: 01 3.2 Thời gian nhận hồ sơ trả kết quả: trường hợp 3.3 Thời gian thực hiện: trường hợp 3.4 Lệ phí: 50.000đ / trường hợp/ tài sản ( Theo Thông tư 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 Bộ Tài Bộ Tư pháp ) Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký chấp 4.1 Thành phần hồ sơ gồm có: a Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót: 02 b Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký 01 người ủy quyền u cầu có văn ủy quyền: 01 c Các giấy tờ có liên quan: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chứng từ có yêu cầu sữa chữa sai sót: 01 chính, 01 photo 4.2 Thời gian nhận hồ sơ trả kết quả: trường hợp 4.3 Thời gian thực hiện: trường hợp 4.4 Lệ phí: 10.000đ / trường hợp/ tài sản ( Theo Thông tư 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 Bộ Tài Bộ Tư pháp ) Cấp văn chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm 5.1 Thành phần hồ sơ gồm: a Đơn yêu cầu cấp sao: 02 b Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký 01 người ủy quyền u cầu có văn ủy quyền: 01 c Bản hợp đồng bảo đảm hợp đồng bảo đảm có cơng chứng chứng thực theo quy định pháp luật: 01 5.2 Thời gian nhận hồ sơ trả kết quả: trường hợp 5.3 Thời gian thực hiện: trường hợp 5.4 Lệ phí: 10.000đ/ trường hợp/ tài sản Xóa đăng ký chấp 6.1 Thành phần hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm: a Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm (theo mẫu): 02 b Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký 01 người ủy quyền yêu cầu có văn ủy quyền: 01 c Văn đồng ý xóa đăng ký giao dịch bảo đảm người nhận bảo đảm trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký bên bảo đảm: 01 d Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định Khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho,… có cơng chứng, tờ khai trước bạ giấy tờ liên quan chủ sở hữu tại, định đổi số nhà (nếu có): 01 chính, 01 photo Ghi chú: - Trường hợp nhà đất qua mua bán, chuyển nhượng hay tặng cho phần phải nộp tồn hồ sơ giấy tờ nhà 6.2 Thời gian nhận hồ sơ trả kết quả: trường hợp 6.3 Thời gian thực hiện: trường hợp 6.4 Lệ phí: Khơng thu  Cơ quan đăng ký chấp, bảo lãnh thực xóa đăng ký giao dịch bảo đảm trường hợp sau: - Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký có sau đây: + Chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm + Hủy bỏ thay giao dịch bảo đảm đăng ký giao dịch bảo đảm khác + Thay toàn tài sản bảo đảm tài sản khác + Xử lý xong toàn tài sản bảo đảm + Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy; tài sản gắn liền với đất tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo định quan nhà nước có thẩm quyền + Có án, định Tòa án định trọng tài có hiệu lực pháp luật viêc hủy bỏ giao dịch bảo đảm, tuyên bố giao dịch vô hiệu, đơn phương chấm dứt giao dịch bảo đảm tuyên bố chấm dứt giao dịch bảo đảm trường hợp khác theo quy định pháp luật + Theo thỏa thuận bên - Trong trường hợp tài sản dùng để bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm tiếp theo, người yêu cầu đăng ký khơng phải xóa đăng ký giao dịch bảo đảm đăng ký trước 7.Yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm 7.1 Thành phần hồ sơ gồm: a Văn yêu cầu cung cấp thông tin, nêu rõ nội dung thơng tin u cầu cung cấp: 02 b Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký 01 người ủy quyền u cầu có văn ủy quyền: 01 c Các giấy tờ liên quan đến nội dung yêu cầu cung cấp thơng tin (nếu có) d Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm xác nhận: 01 photo 7.2 Thời gian nhận hồ sơ trả kết quả: trường hợp 7.3 Thời gian thực hiện: không 03 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ 7.4 Lệ phí: 30.000 đồng/ trường hợp/ lần (Theo Nghị số 20/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 Ủy ban nhân dân Thành phố)  Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm: - Yêu cầu cung cấp thơng tin quan khơng có thẩm quyền cung cấp thông tin - Đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hợp lệ Ghi chú: Trong trường hợp từ chối cung cấp thơng tin quan nhận yêu cầu cung cấp thông tin phải thành lập văn gửi cho người yêu cầu cung cấp thơng tin, nêu rõ lý từ chối hướng dẫn thực theo quy định pháp luật  QUY TRÌNH THỰC HIỆN Sơ đồ 3:Quy trình giải hồ sơ giao dịch bảo đảm theo Nghị định 83/2010/NĐ-CP (Đối với loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất) Tổ chức, công dân nộp hồ sơ  và nhận kết quả  Cán bộ tiếp nhận và giao trả hồ sơ (của Văn phòng ĐKQSDĐ  Quận)  Giao lúc 11h  và 16h00  Trả lúc  16h00 Cán bộ ln chuyển và giao trả hồ sơ (của Văn phòng ĐKQSDĐ Quận)    Bộ phận đóng dấu  Bộ phận thụ lý hồ sơ Trình Lãnh đạo ký 01 ngày  0,5 ngày  Sơ đồ 4: Quy trình giải hồ sơ giao dịch bảo đảm theo Nghị định 83/2010/NĐ-CP (Đối với loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định Khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai) Tổ chức, công dân nộp hồ sơ  và nhận kết quả sau 05 ngày  Cán bộ tiếp nhận và giao trả hồ sơ  (của Văn phòng ĐKQSDĐ Quận)  01 ngày  Giao lúc 11h  và 16h  Trả lúc  16h00 Cán bộ ln chuyển và giao trả hồ sơ (của Văn phòng ĐKQSDĐ Quận)  Bộ phận đóng dấu  Bộ phận thụ lý hồ sơ Trình Lãnh đạo ký 0,5 ngày  02 ngày  01 ngày Tổ tiếp nhận hồ sơ: * Bước 1: Cá nhân, tổ chức liên hệ Bộ phận tiếp nhận hoàn trả kết hồ sơ Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để hướng dẫn thực theo yêu cầu * Bước 2: Nộp hồ sơ phận tiếp nhận hoàn trả kết quả: - Kiểm tra đối chiếu chứng minh nhân dân, đối tượng thực tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nộp thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ - Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo qui định pháp luật - Cán tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ theo thủ tục quy định + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán tiếp nhận, nhập liệu vào máy tính in biên nhận (ghi rõ ngày giờ, mã số đăng ký hồ sơ), vào sổ Đăng ký chấp, hướng dẫn đương ký vào giấy biên nhận hồ sơ (ghi lại địa chỉ, số điện thoại để liên lạc cần thiết) + Trường hợp hồ sơ thiếu khơng hợp lệ cán tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời * Bước 3: Chuyển hồ sơ lên phận thụ lý hồ sơ theo thời gian quy định (sáng vào lúc 11h, chiều lúc 16h) * Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết hồ sơ, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận trả kết để nhận kết (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp) Thụ lý hồ sơ: * Bước 1: Cán thụ lý nhập thông tin, liệu hồ sơ vào phần mềm máy tính, xác nhận nội dung đăng ký vào Đơn yêu cầu cá nhận, tổ chức phần chứng nhận quan Ghi nhận nội dung đăng ký trang bổ sung loại Giấy chứng nhận có quy định sử dụng trang bổ sung Ghi nhận vào sổ địa chính, sổ biến động đất đai (cập nhật ngày hồ sơ giấy đỏ, giấy hồng: 02 ngày hồ sơ có giấy tờ khác) - Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cần điều chỉnh, bổ túc có văn trả lời cụ thể yêu cầu điều chỉnh, bổ túc lần (nếu khơng có tình tiết phát sinh mới); thời hạn trả hồ sơ yêu cầu bổ túc vòng 24h hồ sơ có giấy đỏ, giấy hồng; ngày kể từ ngày nhận hồ sơ ghi biên nhận hồ sơ có giấy tờ khác * Bước 2: Trình lãnh đạo ký, trình lấy dấu buổi hồ sơ giấy đỏ, giấy hồng; ngày hồ sơ có giấy tờ khác * Bước 3: Ghi vào sổ giao trả, chuyển cho phận tiếp nhận giao trả hồ sơ (trước thời gian hẹn trả kết ghi biên nhận) cho tổ chức, công dân Giao trả hồ sơ: * Bước 1: Cán giao trả phải đối chiếu Biên nhận, Chứng minh nhân dân, kiểm tra lần cuối giấy tờ phải trả, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng lệ phí theo quy định * Bước 2: Kiểm tra biên lai đóng lệ phí, thu lại biên nhận; tổ chức, cá nhân ký nhận vào sổ trả hồ sơ (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp) Bảng 12: Hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2010 Số hồ sơ Đăng ký chấp Xoá chấp XNTĐ nội dung chấp CCTT nhà đất 2247 1922 51 (Nguồn: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11) Bảng 13: Hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm tháng đầu năm 2011 Số hồ sơ Đăng ký chấp Xoá chấp XNTĐ nội dung chấp CCTT nhà đất 748 694 17 (Nguồn: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11) II.3.3 Vai trò Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11: Tuy hoạt động gần năm qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 làm nên chuyển biến mạnh mẽ tiến độ kết cấp GCNQSDĐ& QSHNỞ từ góp phần đáng kể vào việc đẩy nhanh cơng tác đăng ký giao dịch bảo đảm Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 góp phần định hướng để TTBĐS phát triển hướng ổn định Đặc biệt việc đăng ký chấp BĐS Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 có vai trò quan trọng vừa quan thực việc đăng ký chấp, vừa quan bảo đảm pháp lý BĐS, bảo đảm phát triển lành mạnh hóa TTBĐS Bên cạnh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 quan giúp cho việc đăng ký chấp BĐS phát huy hết vai trò TTBĐS phát triển kinh tế xã hội địa phương Mặt khác, việc đăng ký chấp BĐS Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 góp phần làm cho TTBĐS trở nên minh bạch Các chuyên gia nhận định, không minh bạch TTBĐS kéo theo loạt hệ lụy Ảnh hưởng nghiêm trọng việc giới đầu đảy giá BĐS lên cao Bảng 14: Tổng hợp tình hình đăng ký giao dịch bảo đảm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 từ năm 2008 đến tháng 6/2011 ĐVT : Hồ sơ 2008 2009 2010 tháng đầu năm 2011 Đăng ký chấp 1284 2637 2247 748 Xoá chấp 864 2048 1922 694 XNTĐ nội dung chấp _ _ 17 CCTT nhà đất 128 131 51 (Nguồn: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11) Theo bảng số liệu năm 2009 ta thấy : Tình hình đăng ký chấp đất tài sản gắn liền với đất đạt 205,37% so với năm 2008, đạt 117,36% so với năm 2010 Tình hình đăng ký xóa chấp đất tài sản gắn liền với đất đạt 237,04% so với năm 2008, đạt 106,56% so với năm 2010 Các trường hợp XNTĐ nội dung chấp khơng nhiều Tình hình CCTT nhà đất đạt 102,43% so với năm 2008, đạt 256,86% so với năm 2010 Bảng 15 : Diện tích đăng ký chấp đất tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 từ năm 2008 đến năm 2010 Năm 2008 2009 2010 Diện tích(m2) 24561 56960 52987 (Nguồn: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11) Theo bảng số liệu năm 2009 ta thấy diện tích đất tài sản gắn liền với đất đăng ký chấp đạt 231,91% so với năm 2008, đạt 107,5% so với năm 2010.Năm 2009, diện tích đất cấp GCNQSDĐ&QSHNỞ tăng so với năm 2008 nên việc đăng ký chấp ngày thuận lợi hơn, diện tích đăng ký chấp tăng theo Hoạt động cho vay từ chấp BĐS có đóng góp to lớn phát triển TTBĐS nói riêng phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung Mặt khác, việc đưa BĐS lưu thơng qua hình thức vay vốn kích thích TTBĐS phát triển tốt chuyển khối tài sản khổng lồ vào đầu tư sản xuất kinh doanh tạo thêm nhiều cải cho xã hội PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Đăng ký giao dịch bảo đảm giúp tạo lòng tin cho bên nhận bảo đảm tạo tính an tồn cho giao dịch bất động sản Mặt khác, sở thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đầu tư vào kinh doanh bất động sản, từ thúc đẩy phát triển chung thị trường bất động sản Từ ta thấy vai trò quan trọng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11trong việc đăng ký giao dịch bảo đảm, phát huy nhiều mặt tích cực, tạo mơi trường pháp lý an tồn cho giao dịch chấp tổ chức tín dụng Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm đời có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời khắc phục bất cập pháp luật hành, đặc biệt Nghị định đưa quy định mang tính đổi mới, cải cách quản lý nhà nước lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Việc quy định nội dung quản lý nhà nước nhiệm vụ, quyền hạn Bộ, ngành liên quan nhằm xác định cụ thể ràng buộc trách nhiệm quan, tổ chức lĩnh vực đăng ký nhằm tăng tính hiệu hoạt động quản lý, bảo đảm tính cơng khai minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác đăng ký giao dịch bảo đảm Ngoài ra, Nghị định 83/2010/NĐ-CP bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bên cạnh kết đạt được, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 gặp khơng khó khăn, trở ngại như: tồn hai phần mềm Vilis Hoàn Hảo việc cập nhật thông tin công tác đăng ký giao dịch bảo đảm gây khơng khó khăn cho cán thụ lý, chưa có chế chia sẻ thơng tin từ hệ thống lưu trữ thơng tin ngân hàng cá nhân, tổ chức khác khó tìm hiểu từ xa thông tin tài sản chấp, cầm cố KIẾN NGHỊ Sử dụng thống phần mềm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm Nên thực thu phí đối vối trường hợp xóa đăng ký chấp Tăng cường mối quan hệ tổ chức tín dụng với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 11 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cá nhân biết, hiểu thực quy định pháp luật việc đăng ký giao dịch bảo đảm tham gia giao dịch bảo đảm Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cần nhanh chóng đổi chế cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm theo hướng cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký với tra cứu thơng tin trực tuyến giao dịch bảo đảm Hàng năm, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi Trường họp tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh, hoàn thiện chế, pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm cho phù hợp với thực tế bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO         Luật đất đai năm 2003 Bài giảng Thị trường bất động sản TS Trần Thanh Hùng Bài giảng Quản lý hành đất đai Bất động sản THS Lê Mộng Triết Bài giảng Pháp luật đất đai Bất động sản THS Dương Thị Tuyết Hà Bài giảng Đăng ký thống kê THS Ngô Minh Thụy Bài giảng Hệ thống thông tin nhà đất THS Nguyễn Ngọc Thy Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất GV Nguyễn Trung Quyết Và số báo cáo anh chị khóa trước ... lúng túng, thi u hiệu quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm bất động sản địa phương Xuất phát từ chất hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm hoạt động mang tính hành - tư pháp, thi t lập nhằm... hạn quy định Thời kỳ trước Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành, cơng tác lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm triển khai thực phê duyệt thi u quan trọng quy hoạch sử dụng đất dẫn đến kết công... Nghiên cứu hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm địa bàn Quận 11, TP Hồ Chí Minh nhằm góp phần hồn thi n cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quản lý giao dịch bảo đảm  Yêu cầu  Chấp hành đầy đủ sách
- Xem thêm -

Xem thêm: “QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN 11 ” , “QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN 11 ”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay