ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ1:500, 1:2000 KHU ĐO XÃ HẬU MỸ BẮC A HUYỆN CÁI BÈ – TỈNH TIỀN GIANG

68 36 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:500, 1:2000 KHU ĐO HẬU MỸ BẮC A HUYỆN CÁI TỈNH TIỀN GIANG SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : NGUYỄN TĂNG TIẾN 07151079 DH07DC 2007-2011 CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH -TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MƠN CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH NGUYỄN TĂNG TIẾN ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:500, 1:2000 KHU ĐO HẬU MỸ BẮC A HUYỆN CÁI TỈNH TIỀN GIANG Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm (Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) Ký tên…………………… Lời cảm ơn Lời muốn nói lời cảm ơn đến ba má người sinh ra, tảo tần nuôi dưỡng để ngày hôm Và em chân thành cảm ơn đến: Ban giám hiệu trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Khoa quản lý đất đai & bất động sản trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Các thầy, tận tình giảng dạy em năm học tập trường Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Ngọc Lãm tận tình hướng dẫn , giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Em gửi lời cảm ơn đến Đào Tiến Bộ - giám đốc Trung tâm Tư vấn Định giá Kinh tế đất, anh Bùi Sỹ Thắng anh em tổ đo đạc số tạo tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp tài liệu liên quan đến đề tài để em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Do thời gian kiến thức hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận góp ý thầy để em có kiến thức vững trước bước vào môi trường làm việc Em xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày16 tháng 08 năm2011 Sinh viên Nguyễn Tăng Tiến TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tăng Tiến, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài:”Đo đạc thành lập đồ địa tỷ lệ 1:500,1;2000 khu đo Hậu Mỹ Bắc A huyện Cái tỉnh Tiền Giang” Giáo viên hướng dẫn: thầy Lê Ngọc Lãm, môn Công Nghệ Địa Chính, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản trường Đại Hoc Nơng Lâm TP Hồ Chính Nội dung tóm tắt báo cáo: Nhằm hồn thiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam, Tài Nguyên Môi Trường, UBND tỉnh Tiền Giang đạo thực công tác đo đạc thành lập đồ địa khu đo Hậu Mỹ Bắc A Công tác đo đạc đồ địa khu đo Hậu Mỹ Bắc A chủ yếu dùng phương pháp GPS động (GPS-RTK) kết hợp với phương pháp toàn đạc Khu đo đo tỷ lệ khu dân cư 1:500 khu đất nông nghiệp 1:2000  Đề tài thực nhằm giải vấn đề sau: - Xác định ranh giới hành - Sử dụng cơng nghệ GPS động (GPS-RTK) xây dựng hệ thống lưới khống chế đo vẽ khu đo Hậu Mỹ Bắc A - Huyện Cái - Tỉnh Tiền Giang - Sử dụng máy GPS south S82, máy GTS 266 đo vẽ chi tiết nội dung BĐĐC - Ứng dụng phần mềm MicrostationSE Famis để biên tập thành lập đồ địa  Kết đạt đề tài sau: - Xây dựng hệ thống lưới khống chế phương pháp GPS động GPSRTK + Tổng số điểm KV1 đo theo phương pháp GPS-RTK gồm 469 điểm (235 cặp thông hướng) + Tổng số điểm KV2 đo theo phương pháp GPS-RTK gồm 17 điểm (9 cặp thông hướng) - Biên tập hồn chỉnh đồ địa (tờ số 1) 34 tờ tỷ lệ 1/2000 ( tờ số 37) tờ tỷ lệ 1/500  Kết luận - BĐĐC khu đo Hậu Mỹ Bắc A thực theo phương án kinh tế kỹ thuật đựơc phê duyệt - Bản đồ thành lập phương pháp toàn đạc kết hợp với phương pháp GPS động GPS-RTK đạt độ xác cao, rút ngắn thời gian đo đạc ngồi thực địa Các cơng đoạn thực theo quy trình có quan hệ chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra nghiệm thu sau MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1  PHẦN I:TỔNG QUAN 3  I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 3  I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý 12  I.1.3 Cơ sở thực tiễn .12  I.2 khái quát địa bàn nghiên cứu 13  I.2.1 vị trí địa lý tự nhiên 13 I.2.2 Đặc điểm địa hình, địa vật .13  I.2.3 Đặc điểm kinh tế hội 14  I.3 Các tài liệu, số liệu sử dụng thi công 14  I.3.1 Tư liệu đồ 14  I.3.2 Tư liệu thống kê .14  I.4 Nội dung nghiên cứu, phương pháp quy trình thực 15  I.4.1 Nội dung nghiên cứu 15  I.4.2 Phương tiện nghiên cứu 15 I.4.3 phương pháp nghiên cứu .22  I.4.4 Quy trình thực 23  PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24  II.1 Công tác chuẩn bị 24  II.2 xây dựng lưới khống chế đo vẽ 24  II.2.1 Các quy định thành lập lưới 24  II.2.2 Phương pháp đo GPS động thời gian thực (GPS-RTK) .25  II.2.3 Phương pháp toàn đạc 31  II.2.4 Quy định kiểm tra, nghiệm thu lưới khống chế đo vẽ GPS-RTK 31  II.2.5 kết thực 32  II.3 Đo vẽ chi tiết nội dung đồ địa 33  II.3.1 Quy định chung đo vẽ chi tiết 33  II.3.2 Đo vẽ chi tiết phương pháp toàn đạc 33  II.3.3 Đo vẽ chi tiết công nghệ GPS-RTK 34  II.3.4 Các thao tác đo đặc biệt 34  II.3.5 Trút số liệu vào máy tính xử lý số liệu đo chi tiết .35  II.4 biên tập đồ địa phần mềm famis 37  II.4.1 quy định chung 37  II.4.2 Biên tập đồ địa .40  II.5 Kiểm tra nghiệm thu, giao nộp sản phẩm đánh giá kết thực 55  II.5.1 Các nội dung kiểm tra nghiệm thu 55  II.5.2 Đánh giá phương pháp quy trình đo đạc thành lập BĐĐC Hậu Mỹ Bắc A 57  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59  KẾT LUẬN 59  KIẾN NGHỊ .59  TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: tỷ lệ đo vẽ BĐĐC theo quy phạm thành lập BĐĐC 2008 Bảng 2: Độ xác BĐĐC Bảng 3: Độ xác ranh khu đo Hậu Mỹ Bắc A Bảng 4: Hệ thống chia mảnh đồ địa Bảng 5: Tên loại máy sử dụng công tác đo vẽ, thành lập đồ 15 Bảng 6: thơng số kỹ thuật máy tồn đạc điệ tử GTS-226 16 Bảng 7: Thông số kỹ thuật máy GPS souths82 .18 Bảng 8: Bảng phân lớp đối tượng Microstation 38 Bảng 9:Danh sách sản phẩm giao nộp 56  DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1: sơ đồ phân mảnh khu đo Hậu Mỹ Bắc A Hình2: sơ đồ vị trí khu đo Hậu Mỹ Bắc A 13 Hình3: máy tồn đạc điệ tử GTS-226 16  Hình 4: trạm động 17  Hình 5: trạm base 18  Hình 6: mặt đầu thu máy s82 19  Hình 7: khe lắp sim 20  Hình 8: mặt trước đầu thu máy s82 .20  Hình 9: fieldbook máy s82 21 Hình 10 : Các thơng số cải từ hệ tọa độ WGS-84 sang VN-2000 25 Hình11 : sơ đồ lưới kinh vĩ khu đo Hậu Mỹ Bắc A 32  Hình 12: Sơ đồ phân mảnh khu đo 1:2000 49  Hình 13: sơ đồ phân mảnh khu đo 1:500 50  Hình 14: mảnh BĐĐC sau cắt mảnh 50  Hình15: mảnh BĐĐC gốc sau cắt mảnh 53  Hình 16: khung BĐĐC gốc 54  Hình17: Hồ sơ kỹ thuật đất 55  DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒđồ 1: Các phương pháp thành lập đồ địa 11  Sơ đồ 2: Quy trình thành lập BĐĐC phương pháp đo vẽ thực địa .11  Sơ đồ 3: Quy trình thành lập đồ địa 23  Sơ đồ 4: Quy trình biên tập BĐĐC phần mềm Famis 40  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐĐC :Bản đồ địa KTKT :kinh tế kỹ thuật TN&MT :Tài nguyên môi trường GPS-RTK : Global Positioning SystemReal Time Kinematic ITRF :International Terrestrial Reference Frame UBND :Uỷ ban nhân dân TNMTMN:Tài nguyên môi trường miền nam HSĐC : Hồ sơ địa QSDĐ : Quyền sử dụng đất Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến ĐẶT VẤN ĐỀ  Tính cấp thiết đề tài Cơng tác đo đạc Hậu Mỹ Bắc A từ nhiều năm trước chưa đại hóa, mang tính thủ cơng nên mức độ xác chưa bảo đảm, nhiều hạn chế Tình hình ranh giới đất chưa rõ ràng nên phát sinh tranh chấp, gây đồn kết, chi phí giải tranh chấp tốn gây nhiều khó khăn cơng tác quản lý nhà nước đất đai Sau thời gian dài sử dụng đất, nhu cầu chia, tách, sang nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất người dân ngày tăng Xuất phát từ nhu cầu Bộ Tài Nguyên Môi Trường, UBND tỉnh Tiền Giang đạo thực công tác đo đạc thành lập đồ địa khu đo Hậu Mỹ Bắc A , nằm dự án hoàn thiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam(gọi tắt dự án VLAP) Được phân công khoa Quản lý đất đai & Bất động sản Trường đại học nông lâm TPHCM hướng dẫn Thầy Lê Ngọc Lãm, chấp thuận Trung Tâm tư vấn định giá kinh tế đất, em thực đề tài: “Đo đạc đồ địa tỷ lệ 1:500,1:2000 khu vực Hậu Mỹ Bắc A - Huyện Cái -Tỉnh Tiền Giang”  Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xây dựng đồ địa 1:500,1:2000 khu đo Hậu Mỹ Bắc A theo luận chứng KTKT cấp có thẩm quyền phê duyệt - Đánh giá việc ứng dụng công nghệ GPS_RTK đo đạc thành lập đồ địa tỷ lệ lớn  Yêu cầu - BĐĐC phải thành lập sở thống theo hệ thống tọa độ quốc gia VN-2000 - Nội dung BĐĐC phải xác, rõ ràng, đầy đủ, khoa học, chi tiết đến đất - Số hiệu đất phải đánh hết phạm vi ranh giới xã, theo thứ tự từ xuống từ trái sang phải - Thỏa mãn mặt kinh tế, hội pháp lý - Thành lập BĐĐC khu đo Hậu Mỹ Bắc A phải tuân thủ theo quy trình, quy phạm Bộ TN&MT ban hành, luận chứng kinh tế kỹ thuật phê duyệt - Nội dung BĐĐC cần phải đáp ứng yêu cầu công tác đăng ký sử dụng đất, thống kê đất đai, phân hạng đất, đánh giá kinh tế đất Để đạt yêu cầu đó, BĐĐC cần phải xác định diện tích đất, loại đất, chủ sử dụng, thể hình dạng, vị trí, số thứ tự thửa, xác định ranh giới cách xác BĐĐC thể nhiều yếu tố liên quan khác ranh giới cấp, hệ Trang Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến thống thủy lợi, giao thông, thể tất loại đất đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất dân cư, đất chuyên dùng đất chưa sử dụng  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi đo vẽ thành lập đồ địa khu đo Hậu Mỹ Bắc A, trực tiếp đo khoảng 300ha tổng diện tích 2.626ha thuộc huyện Cái tỉnh Tiền Giang - Đề tài thực đề tài từ ngày 14/3/2011 đến ngày 20/7/2011  Đối tượng nghiên cứu - Quy trình thành lập đồ địa tỷ lệ lớn phương pháp toàn đạc, phương pháp GPS động GPS-RTK - Các phần mềm chuyên dùng để thành lập đồ địa số tỷ lệ 1:500, 1:2000 Trang Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến PHẦN I:TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học Khái niệm BĐĐC sở BĐĐC  Bản đồ địa sở:Là đồ thể hiện trạng sử dụng đất thể trọn không trọn đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành đất, yếu tố quy hoạch duyệt, yếu tố địa lý có liên quan Lập theo khu vực phạm vi đơn vị hành cấp xã, phần hay đơn vị hành cấp huyện số huyện phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, quan thực quan quản lý đất đai cấp tỉnh xác nhận  Bản đồ địa chính: đồ thể trọn đất đối tượng chiếm đất không tạo thành đất, yếu tố quy hoạch duyệt, yếu tố địa lý có liên quan; lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn quan có thẩm quyền xác nhận - BĐĐC có tác dụng quan trọng cơng tác quản lý nhà nước đất đai như: + Thống kê đất đai + Giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức + Làm sở cho công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà + Để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cải tạo đất, thiết kế, xây dựng điểm dân cư + Là tài liệu dùng để giao đất, thu hồi đất cần thiết Cơ sở toán học đồ địa a.Hệ qui chiếu trắc địa Sử dụng hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thủ tướng phủ ban hành theo định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 thông tư hướng dẫn số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 tổng cục địa chính( Bộ TNMT) gồm: - Hệ quy chiếu:Elipsoid WGS 84 có kích thước sau: + Bán trục lớn :a=6378137.0 m + Độ dẹt :f=1/298.257223563 + Tốc độ quay quanh trục :ω =7292115.0 x 10-11 rad/s + Hằng số trọng trường trái đất :GM=3986005.108 m3 s-2 + Kinh tuyến gốc 00 quy ước kinh tuyến trục qua GRINUYT nước Anh - Hệ tọa độ phẳng: hệ tọa độ phẳngUTM quốc tế, thiết lập sở lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với tham số tính theo elipsoid WGS-84 Trang Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến Vào Tolerances để đặt thông số cho lớp cần tạo vùng Đặt thông số 0.001 cho lớp cần tạo (thường lớp có ranh khép kín) Khi đoạn hở nhỏ 0.1 mm loại bỏ ta nhấp vào MRF Clean Sửa lỗi (MRF FLAG) MRF FLAG đựơc thiết kế tương hợp với MRFCLEAN, dùng để hiển thị hình vị trí lổi mà MRF Clean không tự sửa để người dùng tự sửa Công việc thực công cụ modify Microstation để sửa Chọn Cơ sở liệu đồ > Tạo Topology > Sửa lỗi (FLAG) + Flag Level: báo lớp chứa cờ + Flag Type: kí hiệu cờ Thao tác sửa lổi: Bấm zoom in để phóng to vị trí bị lỗi, dùng cơng cụ Modify để chỉnh sửa Trang 47 Ngành:Công Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến + Bấm Previous để chạy tới vị trí lỗi trước + Delete: để xoá cờ + Delete all: để xoá tất cờ - Thông thường hay xãy lổi sau: + Bắt chưa tới: Lỗi không bắt xác vào điểm cần nối khơng kín ranh đất Để sửa lỗi dùng lệnh Extend Element to Intersection kéo dài đường thẳng vào điểm cần nối + Bắt quá: Tương tự lổi bắt chưa tới, lổi bắt thừa khỏi điểm cần nối Để sửa lỗi dùng lệnh Extend Elements to Intersection để cắt bỏ đoạn thừa - Tạo vùng Vào Menu chọn Cơ sở liệu đồ > tạo topology > tạo vùng Thao tác: Trang 48 Ngành:Công Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến + Chọn level: level 10,23,32,9 + Ấn tạo vùng Bước 8: Chia mảnh, biên tập hoàn chỉnh BĐĐC  Chia mảnh BĐĐC Sau tạo topology xong tiếp biên khu đo lại với tiến hành công đoạn chia mảnh đánh số hiệu mảnh BĐĐC Do khu đo thành lập BĐĐC loại tỷ lệ nên chia mảnh loại tỷ lệ 1:2000 1:500 Vào menu chọn Cơ sở liệu đồ > Bản đồ địa > Tạo đồ địa > tạo bảng chắp Hình 12: Sơ đồ phân mảnh khu đo 1:2000 Trang 49 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến Hình 13: sơ đồ phân mảnh khu đo 1:500 Chọn mảnh BĐĐC để biên tập Hình 14: mảnh BĐĐC sau cắt mảnh  Biên tập BĐĐC - Tạo vùng lại - Đánh số Menu chọn Cơ sở liệu đồ > Bản đồ địa > Đánh số tự động - Gán thơng tin địa ban đầu Trang 50 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến Menu chọn Cơ sở liệu đồ  Gán thông tin địa ban đầu  Gán liệu từ nhãn - Sửa bảng nhãn chức cho phép sửa chữa thông tin gán không theo thực tế Nội dung sửa nhãn loại đất, tên chủ sử dụng, địa chỉ, diện tích Menu chọn Cơ sở liệu đồ  Gán thơng tin địa ban đầu  Sửa bảng nhãn Ấn Ghi để lưu kết quả, ấn Báo cáo để tạo file text mô tả thông tin đất - Tạo khung BĐĐC Menu chọn Cơ sở liệu đồBản đồ địa  Tạo khung đồ địa Trang 51 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến + Ấn Vẽ khung để thực tạo khung đồ Kích thước khung Bản đồ Địa 70 cm x 70 cm Trường hợp đặc biệt kích thước khung lớn hơn(80cmx90cm) để bao trọn đất khu vực Sơ đồ phân mảnh BĐĐC gốc đo vẽ Bản đồ địa xem phụ lục - Vẽ nhãn kiểm tra nhỏ Thao tác thực hiện: chọnCơ sở liệu đồ > Xử lí đồ > Vẽ nhãn Trang 52 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến Bước 9: Chia mảnh, biên tập hoàn chỉnh BĐĐC sở Sau chia mảnh BĐĐC gốc, chọn vị trí mảnh Hình15: mảnh BĐĐC gốc sau cắt mảnh - Vẽ nhãn : tiện ích > gán nhãn từ BĐĐC Trang 53 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến - Tạo khung BĐĐC sở Hình 16: khung BĐĐC gốc Bước 10: xuất bảng biểu 12, 13a, 13b Biên tập BĐĐC hoàn chỉnh xong tiến hành xuất sổ dã ngoại thống kê diện tích, loại đất phục vụ cơng tác bồi thường, thu hồi đất người dân Sau xuất số dã ngoại, tổng hợp diện tích lập bảng thống kê, in ấn đóng thành giao nộp.(xem phần mục lục) Bước 11: Tạo hồ sơ kỹ thuật đất Tổng số hồ sơ kỹ thuật đất gồm: 38 (6997 thửa) - Hồ sơ kỹ thuật đất xuất có đầy đủ nội dung Số thửa, diện tích, loại đất, tính chất nhà, thống với đồ địa chính; - Họ tên địa chủ sử dụng thống với sổ điều tra dã ngoại thống kê diện tích; - Địa đất thống với mô tả ranh giới, mốc giới đất; Trang 54 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến - Hồ sơ kỹ thuật đất đóng thành tập theo tờ đồ địa Thao tác: Vào menu chọnCơ sở liệu đồ > Bản đồ địa > Tạo Hồ sơ kỹ thuật đất Hình17: Hồ sơ kỹ thuật đất Kết - Biên tập BĐĐC tờ số 34 tờ tỷ lệ 1:2000, tờ số 35 tờ tỷ lệ 1:500(xem phần phụ lục) - Từ kết đồ có được, xuất phụ lục sau đo đạc để phục vụ cho công tác đăng ký cấp giấy sau này(xem phụ lục) II.5. Kiểm tra nghiệm thu, giao nộp sản phẩm và đánh giá kết quả thực hiện  II.5.1 Các nội dung kiểm tra nghiệm thu Công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm Sở TNMT thẩm định tiến hành theo tiêu kỹ thuật quy định quy phạm đo đạc, thành lập BĐĐC Bộ TN&MT TKKT DT cơng trình, văn kỹ thuật khu đo Sở TNMT phê duyệt theo quy định Bộ TN&MT Kiểm tra kỹ thuật q trình thi cơng - Phần ngoại nghiệp + Kiểm tra việc đo lưới, đo cạnh lưới khống chế đo vẽ + Kiểm tra độ xác đầy đủ yếu tố nội dung BĐĐC + Kiểm tra hình thể, loại đất, chủ sử dụng + Kiểm tra số điểm đo chi tiết - Phần nội nghiệp + Kiểm tra số liệu đo: số liệu đo lưới khống chế, số liệu đo chi tiết Trang 55 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến + Kiểm tra việc thể BĐĐC chất lượng, nội dung, hình thức theo quy phạm luận chứng KTKT đưa + Kiểm tra việc tiếp biên đồ mảnh đồ để tránh chồng hở + Kiểm tra diện tích đất so với tổng diện tích tờ đồ Kiểm tra tổng diện tích đồ với diện tích tổng loại đất + Kiểm tra đối chiếu số liệu đồ để đánh giá thống tài liệu có liên quan Giao nộp sản phẩm Bảng 9:Danh sách sản phẩm giao nộp STT Danh mục tài liệu Số lượng Sản phẩm giao nộp cấp Huyện Tỉnh Sổ kiểm nghiệm máy đo (giấy) 01 Các tài liệu đo, sổ đo ngoại nghiệp (giấy) 01 Sơ đồ thi công lưới khống chế đo vẽ (giấy) 01 Sổ mục kê tạm (giấy, file) 01 Số liệu đo chi tiết (giấy file) 01 Thành tính toán tọa độ lưới khống chế đo vẽ (giấy, file) 01 Biên xác nhận thể địa giới hành kèm sơ đồ (giấy) 01 Hồ sơ kỹ thuật đất (giấy) (nộp sau đăng ký) 02 10 Bản mô tả ranh giới, mốc giới đất (đóng theo hồ sơ đăng ký ) 11 Biên xác nhận việc công khai đồ địa thể hiện trạng sử dụng đất (giấy) 04 12 Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa (giấy) 05 13 Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu cấp thi công 01 14 Đĩa CD ghi số liệu đo, tính tốn lưới; file đo vẽ đồ 01 15 Bản đồ địa in giấy (để phục vụ đăng ký) 01 Tờ 1 (Nguồn: Phương án KTKT thành lập BĐĐC khu vực Hậu Mỹ Bắc A) Trang 56 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến Đánh giá chất lượng sản phẩm - Lưới khống chế đo vẽ: + Các cặp điểm thông hướng lập theo quy định phương án kỹ thuật - Bản đồ địa chính: + Kích thước khung, lưới Km, trình bày khung trong, khung ngồi quy định + Nội dung đồ thể đầy đủ, hình thể đồ thống với thực địa, loại nhà loại đất thực tế + Tiếp biên ngồi khung đạt độ xác + Biên xác định ranh giới, mốc giới đất, hồ sơ kỹ thuật đất quy định - Bản đồ địa gốc đo vẽ: + Nội dung đồ địa gốc đo vẽ thể đầy đủ thống với đồ địa + Kích thước khung, lưới Km, trình bày khung trong, khung ngồi quy định II.5.2 Đánh giá phương pháp quy trình đo đạc thành lập BĐĐC Hậu Mỹ Bắc A Đánh giá quy trình - Bản đồ thành lập theo quy trình có quan hệ chặt chẽ với tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra phát sai sót, - Việc khơng cần phải lập lưới đường chuyền liên tục tiết kiệm thời gian công sức đơn vị đo đạc - Việc sử dụng máy toàn đạc điện tử , máy GPS souths82 có độ xác cao xây dựng lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết phù hợp với trạng khu đo - Việc ứng dụng phần mềm biên vẽ biên tập MicroStation, Famis đảm bảo độ xác, định dạng TNMT quy định Đánh giá phương pháp GPS động GPS-RTK Sự có mặt cơng nghệ GPS động, cơng tác đo vẽ BĐĐC có đổi to lớn mà trước người làm công tác đo đạc với công nghệ truyền thống khơng thể có Sự ưu việt cơng nghệ thể điểm sau: - Giảm tối đa nhân lực thực thi thực địa: Với trạm tĩnh(trạm đơn) 3-4 trạm tĩnh(trạm cấu hình mạng) làm việc với khơng hạn chế trạm đo động Mỗi trạm động tối thiểu cần người - Tăng suất lao động, giảm thời gian thực địa Với khả đo chi tiết khoảng cách lớn , tốc độ đo nhanh(1 điểm mia không bị che chắn 1”-10”) nên tốc độ đo nhanh phụ thuộc vào khả tiếp cận điểm đo người đo mà Với máy đo người thao tác đo đạt đến 30ha(khu vực ruộng lúa) Do giảm thiểu tối đa thời gian lao động thực địa - Tăng độ tin cậy số liệu đo Trang 57 Ngành:Công Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến Do việc đo đạc ghi số liệu đo cách tự động nên giảm tối đa ảnh hưởng sai số người đo Việc thu thập tính chất điểm đo tiến hành việc mã hóa điểm đo trực tiếp điểm đo nên cụ thể, sai xót Điều đặc biệt có ý nghĩa xử lý số liệu mềm đo vẽ đồ số tự động - Hiệu kinh tế cao Không cần lập lưới khống chế sở, lưới đo vẽ sử dụng kỹ thuật đo GPS động hay thành lập lưới điểm trạm đo phục vụ cho phương pháp toàn đạc khu vực bị che khuất nhiều Bằng phương pháp kết hợp vừa đo chi tiết vừa tạo điểm lưới khống chế đo vẽ cách thuận tiện mà không cần lập hệ thống đường chuyền liên tục điểm tọa độ hạng cao.Cho phép giảm lớn kinh phí, giảm nhân cơng, thời gian thực địa, tăng chất lượng đo vẽ Trang 58 Ngành:Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Tăng Tiến KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau tháng thực tập đơn vị với đội đo đạc Đến em hoàn thành nội dung đề tài “Đo đạc thành lập đồ Địa khu đo Hậu Mỹ Bắc A- huyện Cái Bè- tỉnh Tiền Giang” BĐĐC khu đo thực theo phương pháp toàn đạc điện tử, phương pháp GPS-RTK , máy để đo vẽ lưới khống chế, đo vẽ chi tiết có độ xác cao Các cơng đoạn thành lập đồ thực theo theo phương án kỹ thuật Lưới khống chế đo vẽ đo máy souths82 có độ xác cao Các điểm kinh vĩ chọn bố trí thơng thống thành cặp điểm thông hướng với nhau, phân bố khu đo, đảm bảo cho việc đo ngắm thuận lợi cho công tác đo vẽ chi tiết phương pháp toàn đạc sau Các điểm chi tiết đo vẽ máy toàn đạc điện tử GTS-266, máy South s82 có độ xác cao Việc kết hợp phương pháp GPS-RTK phương pháp toàn đạc đo chi tiết thuận tiện nhanh chống Do việc đo vẽ chi tiết đồ đảm bảo đầy đủ, xác yếu tố nội dung đồ, số liệu đo vẽ chi tiết sau trút vào máy tính phần mềm kèm theo máy Cơng đoạn biên tập đồ phần mềm FAMIS thực theo với quy trình đặt Các cơng đoạn biên tập đồ thực cách liên tục từ khâu nhập số liệu từ bên vào khâu xuất hồ sơ kỹ thuật thực cách dễ dàng hệ thống phần mềm xây dựng Tiếng Việt tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng khai thác phần mềm thống nước KIẾN NGHỊ Qua trình thực đề tài “Đo đạc thành lập Bản đồ Địa tỷ lệ 1:500, 1:2000 khu đo Hậu Mỹ Bắc A- huyện Cái Bè- tỉnh Tiền Giang” em có kiến nghị sau: Cần phải thực tốt công tác tuyên truyền luật đất đai sách Nhà nước đất đai để người dân tham gia tích cực q trình đo đạc thành lập Bản đồ địa Trên sở khả ứng dụng, hiệu kinh tế thực tế phương pháp GPS động với xu giá thành thiết bị công nghệ đo GPS ngày giảm cần phải tăng cường việc phổ cập cơng nghệ đo GPS động cho quan, xí nghiệp đồ Với khoảng cách trung bình 3-5km có điểm thuộc lưới khống chế hạng III phủ trùm tỉnh việc áp dụng cơng nghệ GPS động bỏ qua cơng đoạn lập lưới đường chuyền kinh vĩ cấp 1, đo vẽ đồ địa tỷ lệ lớn Ở khu vực đo vẽ gồm nhiều loại tỷ lệ đồ việc kết hợp phương pháp GPS động phương pháp toàn đạc đạt hiệu kinh tế cao Trang 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Bản Đồ Địa Chính-Ks Đặng Quang Thịnh-Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh năm 1998 Bài giảng Tin Học Ứng Dụng- Ths Lê Ngọc Lãm- Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh tháng 12/2006 Giáo trình Trắc Địa Đại Cương- Ts Nguyễn Văn Tân- Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh năm 1998 Ký Hiệu Bản Đồ Địa Chính Tỉ Lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 1:5000- Tổng Cục Địa Chính Nhà xuất Bản Đồ, Hà Nội năm 1999 Phương án Kinh tế- Kỹ thuật đo vẽ đồ địa chính, lập hồ sơ địa khu vực Hậu Mỹ Bắc A 24 thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giangcủa Trung Tâm tư vấn định giá kinh tế đất chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký năm 2010 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 1:10000 doBộ Tài nguyên Môi trường ban hành 10/11/2008 PHỤ LỤC Số TT Tên phụ lục Sản phẩm đồ địa tờ số tỷ lệ 1:2000, tờ số 35 tỷ lệ 1:500 Bảng tọa độ điểm kinh vĩ 1, Các phụ lục 12, 13a, 13b sau đo đạc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ1:500, 1:2000 KHU ĐO XÃ HẬU MỸ BẮC A HUYỆN CÁI BÈ – TỈNH TIỀN GIANG , ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ1:500, 1:2000 KHU ĐO XÃ HẬU MỸ BẮC A HUYỆN CÁI BÈ – TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay