“ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂN PHÚ – TỈNH ĐỒNG NAI”

64 33 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN  BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI” SVTH : NGUYỄN MINH TUYẾN MSSV : 07151036 LỚP : DH07DC KHĨA : 2007 2011 NGÀNH : Cơng nghệ Địa TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH  NGUYỄN MINH TUYẾN “ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ký tên: …………………… Tháng năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc oOo GIẤY XÁC NHẬN (V/v xác nhận thực tập tốt nghiệp) Kính gửi: - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Cơng nghệ Địa Tơi tên: Nguyễn Minh Tuyến sinh viên Lớp DH07DC, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Được phân cơng Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tơi tiến hành thực đề tài: “Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai.” Trong thời gian vừa qua, thực tập Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Cơng nghệ Địa Thời gian từ ngày: 01/5/2011 đến 30/7/2011 Trong q trình thực tập, tơi nhận giúp đỡ tận tình chú, anh chị làm việc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Cơng nghệ Địa Nay tơi hồn thành q trình thực tập u cầu hồn tất Luận văn tốt nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Cơng nghệ Địa xác nhận cho tơi Kính mong giúp đỡ Quý quan Tôi xin chân thành cảm ơn Xác nhận Trung tâm NC&ƯDCN Địa ĐH Nơng Lâm, ngày 30/7/2011 LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài em nhận giúp đỡ Thầy Cơ giáo, gia đình bạn bè Em xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, q Thầy Cô giảng viên Khoa Quản lý đất đai Bất động sản trang bị kiến thức, kinh nghiệm cho em suốt thời gian em học tập mái trường đại học Gửi lời biết ơn sâu nặng đến ba mẹ sinh con, tần tảo, chắt chiu nuôi nấng khôn lớn ngày che chở trước sóng gió đời … Em xin tỏ lời cảm ơn đến Thầy Nguyễn Văn Tân với lòng thành kính nhất, người hết lòng giúp đỡ, bảo cho em suốt trình thực đề tài Cảm ơn người bạn, người mà tin thiếu đời, cảm ơn họ bên sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, động viên lúc khó khăn hay thất bại Cảm ơn đại gia đình “DH07DC” mang lại cho phút giây hạnh phúc quãng đời sinh viên, cầu chúc cho bạn “chân cứng đá mềm” đường tới Chân thành cảm ơn Thầy Phan Văn Tự, cô chú, anh chị làm việc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Địa giúp đỡ em q trình thực tập, tận tình dẫn, tạo điều kiện giúp hoàn thành tốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, xin kính chúc ba mẹ, quý thầy cô, anh chị công tác Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Cơng nghệ Địa bạn dồi sức khỏe Xin chân thành cảm ơn Sinh viên Nguyễn Minh Tuyến Trang i TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Tuyến, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Quy hoạch sử dụng đất đai mười ba nội dung quản lý Nhà nước đất đai nhằm khai thác có hiệu nguồn tài nguyên đất, phân bổ quỹ đất hợp lý cho ngành, quản lý sử dụng đất hiệu quả, bền vững, chuyển dịch cấu kinh tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân Quá trình cơng nghiệp hố đại hố địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung huyện Tân Phú nói riêng diễn nhanh lúc với việc đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông lâm thủy sản gây áp lực lớn việc bố trí sử dụng đất đai.Vì cần phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đai cho phù hợp với điều kiện thực tế Do đó, việc xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai cần thiết cho người dân nói chung nhà quản lý đất đai nói riêng Để công tác quy hoạch sử dụng đất đai đạt hiệu cao đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước đất đai Đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai” Kết đề tài đạt bao gồm hệ thống đồ chuyên đề huyện Tân Phú tỷ lệ 1:25.000 sở liệu quản lý máy tính:  Bản đồ hành  Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010  Bản đồ đấtBản đồ đơn vị đất đaiBản đồ mạng lưới sở hạ tầng năm 2010  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kết đáp ứng mục tiêu nội dungđề tài xác định Trang ii MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ .1 PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.1.1 Giới thiệu hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác QHSDĐĐ I.1.1.2 Khái quát hệ thống thông tin địa lý (GIS Geographic Information Systems) .6 I.1.1.3 Giới thiệu phầm mềm 10 I.1.2 Căn pháp lý 11 I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 12 I.2.1 Điều kiện tự nhiên 12 I.2.2 Các nguồn tài nguyên 14 I.2.3 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội .15 I.2.4 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 17 I.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN 20 I.3.1 Nội dung nghiên cứu .20 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 I.3.3 Quy trình thực 21 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 II.1 ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ 22 II.1.1 Tài liệu đồ 22 II.1.2 Báo cáo thuyết minh tài liệu có liên quan 22 II.1.3 Đánh giá nguồn tài liệu 22 II.2 NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 23 II.3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI 25 II.2.1 Bản đồ hành huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai 25 II.2.2 Bản đồ huyện Tân Phú 26 II.2.3 Bản đồ trạng sử dụng đất huyện Tân Phú năm 2010 .27 II.2.4 Bản đồ đất huyện Tân Phú .37 II.2.5 Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Tân Phú 40 II.2.6 Bản đồ mạng lưới sở hạ tầng huyện Tân Phú năm 2010 42 II.2.7 Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú đến năm 2020 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .54 KẾT LUẬN 54 KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Trang iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TTg Thủ tướng CP Chính phủ TCQLĐĐ Tổng cục Quản lý đất đai TN&MT Tài nguyên Môi trường BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân UBT Ủy ban tỉnh TT Thông tư NĐ Nghị định QĐ Quyết định CT Chỉ thị GIS (Geographic Information System) Hệ thống thông tin địa lý QH Quy hoạch QHKH Quy hoạch kế hoạch BĐĐC Bản đồ địa HTSDDĐ Hiện trạng sử dụng đất QHSDDĐ Quy hoạch sử dụng đất BĐHTSDDĐ Bản đồ trạng sử dụng đất BĐQHSDDĐ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất CSDL Cơ sở liệu GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TPCG Thành phần giới LMU (Land Mapping Unit) Đơn vị đồ đất đai ĐVT Đơn vị tính Trang iv DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Trang SƠ ĐỒđồ 1.1: Hệ thống đồ chuyên đề công tác QHSDĐĐ đồ 1.2: Nhập liệu đồ 1.3: Xuất liệu đồ 1.4: Quy trình tổng quát ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai .21 Sơ đồ 2.1: Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai 40 Sơ đồ 2.2: Quy trình xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất 46 HÌNH Hình 1.1: Các thành phần GIS .6 Hình 1.2: Chồng lớp mơ hình vector raster Hình 1.3: Mơ hình vector mô tả khu vực Đông Nam Á Hình 1.4: Biểu diễn giới thực sử dụng mơ hình liệu hình học Hình 1.5: Sơ đồ vị trí huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai 12 Hình 2.1: Bản đồ hành huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai 25 Hình 2.2: Chồng xếp lớp thơng tin xây dựng đồ 26 Hình 2.3: Cấu trúc lớp liệu khơng gian BĐHTSDĐ .27 Hình 2.4: Bảng thiết kế cấu trúc liệu thuộc tính BĐHTSDĐ 28 Hình 2.5: CSDL thuộc tính BĐHTSDĐ .28 Hình 2.6: Kết tạo ranh giới hành tỉnh, huyện, xã 30 Hình 2.7: Kết phối màu cho loại đất .31 Hình 2.8: Kết tạo khung đồ .32 Hình 2.9: Bảng dẫn loại đất ký hiệu khác (BĐHTSDĐ) 33 Hình 2.10: Biểu đồ thể cấu diện tích đất đai năm 2010 34 Hình 2.11: Sơ đồ vị trí hướng bắc 34 Hình 2.12: Hộp thoại SQL Select 35 Hình 2.13: Kết bảng truy vấn liệu phần mềm MapInfo .35 Hình 2.14: CSDL thuộc tính đồ đất .38 Hình 2.15: Kết thống kê diện tích đồ đất 39 Hình 2.16: CSDL thuộc tính đồ đơn vị đất đai 41 Hình 2.17: Chồng xếp lớp thông tin xây dựng đồ mạng lưới sở hạ tầng 42 Hình 2.18: CSDL thuộc tính BĐQHSDĐ 47 Hình 2.19: Cấu trúc lớp liệu không gian BĐQHSDĐ .47 Hình 2.20: Bảng thuộc tính lớp QUY_HOACH 48 Hình 2.21: Hộp thoại cập nhật diện tích cho lớp QUY_HOACH 48 Hình 2.22: Kết tính diện tích 49 Hình 2.23: Hộp thoại cập nhật mục đích trạng từ lớp HIEN_TRANG sang lớp QUY_HOACH 49 Hình 2.24: Kết loại đất trạng cập nhật 50 Hình 2.25: Hộp thoại Export Table to File 50 Trang v Hình 2.26: Hộp thoại dBASE DBF Information 50 Hình 2.27: Bảng PivotTable and PivotChart Report thống kê mục đích trạng chuyển sang mục đích QH .51 Hình 2.28: Bảng dẫn loại đất ký hiệu khác .52 Hình 2.29: Thể text quy hoạch .52 DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Trang BẢNG Bảng 1.1: Hệ thống file liệu 10 Bảng 1.2: Diện tích loại rừng 15 Bảng 2.1: Cấu trúc liệu thuộc tính BĐHTSDĐ .28 Bảng 2.2: Tỷ lệ đồ theo định 22/2007/QĐ-BTNMT 29 Bảng 2.3: Bảng xác nhận ký duyệt 33 Bảng 2.4: Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 36 Bảng 2.5: Cấu trúc liệu thuộc tính đồ đất 37 Bảng 2.6: Cấu trúc liệu thuộc tính đồ đơn vị đất đai 41 Bảng 2.7: Bảng mô tả đơn vị đất đai 43 Bảng 2.8: Cấu trúc liệu thuộc tính BĐQHSDĐ .46 Bảng 2.9: Bảng xác nhận ký duyệt 53 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu diện tích đất đai năm 2010 36 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu diện tích nhóm đất 39 Trang vi Ngành: Công nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến ĐẶT VẤN ĐỀ Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn Ngành địa việc xây dựng hệ thống thơng tin phục vụ cơng tác quản lý đất đai nhằm đại hóa việc quản lý kiểm soát phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch mang tính bền vững Một công cụ đắc lực trợ giúp cho công tác quản lý đất đai đồ Quy hoạch sử dụng đất đai (QHSDĐĐ) mười ba nội dung quản lý Nhà nước đất đai nhằm tổ chức sử dụng quản lý đất đai đầy đủ khoa học có hiệu cao thông qua việc phân bổ quỹ đất đai tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất nhằm nâng cao hiệu sản xuất tạo điều kiện bảo vệ đất đai môi trường Tân Phú huyện miền núi tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa 90km thành phố Hồ Chí Minh khoảng 130km đường Huyện Tân Phú nơi tập trung nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số địa di cư từ tỉnh miền núi phía Bắc Kinh tế nơng nghiệp huyện chiếm vị trí chủ đạo, suất khơng cao nên vấn đề thay đổi cấu sử dụng đất quan tâm Do đó, vấn đề đặt cho địa phương nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất đai cho phù hợp đạt hiệu Tuy nhiên, địa bàn huyện Tân Phú số đồ chưa thành lập chưa chuẩn hóa Vì vậy, cần phải tiến hành xây dựng hệ thống đồ chuyên đề cho phù hợp với quy hoạchhuyện đặt Việc ứng dụng tin học để phục vụ cho việc thành lập đồ cho đời hệ thống thông tin địa lý (GIS) cơng cụ có khả đáp ứng yêu cầu Do tiềm ứng dụng GIS định hướng sử dụng đất đai mở rộng ngày tỏ hiệu quả, trở thành công cụ hỗ trợ định chuyên gia quy hoạch nhà quản lý GIS cho phép thể hiện, cập nhật thông tin cách nhanh chóng, xác mang tính thẩm mỹ cao Chính vậy, việc ứng dụng GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đềđộ xác cao phục vụ cơng tác quy hoạch góp phần nâng cao khả quản lý đất đai cần thiết cấp bách Được phân công Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn trực tiếp thầy Nguyễn Văn Tân giúp đỡ tận tình Trung tâm Ngiên cứu Ứng dụng Cơng nghệ Địa chính, tiến hành thực đề tài: “Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai.”  Mục tiêu nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ GIS thông qua số phần mềm chuyên dụng MapInfo, ArcGis,… thiết lập sở liệu không gian sở liệu thuộc tính để xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai phải: - Ðảm bảo sở toán học đồ theo hệ tọa độ chuẩn thống quốc gia VN_2000 Trang Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến Bảng 2.6: Cấu trúc liệu thuộc tính đồ đơn vị đất đai Tên trường ma_so ky_hieu ten_dat kyhieu_dvdd do_doc tang_day dien_tich kha_nang_tuoi Mô tả Mã số loại đất Ký hiệu loại đất Tên đất Ký hiệu đơn vị đất đai Độ dốc Tầng dày Diện tích Khả tưới Kiểu liệu Character Character Character Integer Character Integer Decimal Character Độ rộng 10 20 35 20,2 20 ĐVT: Hình 2.16: CSDL thuộc tính đồ đơn vị đất đai II.3.5.4 Kết đạt Trong điều kiện huyện Tân Phú, yếu tố đề cập đến trình xây dựng đồ đơn vị đất đai gồm có: Loại đất, độ dốc, tầng dày khả tưới Theo kết điều tra xây dựng đồ đất tỷ lệ 1:25.000, xác định tồn huyện có 06 nhóm đất 55 đơn vị đất đai, đó: a Nhóm đất phù sa Có 02 đơn vị đất đai (số 1, số 2) Các đơn vị dạng địa hình đồng bằng, tầng đất dày, hầu hết có nước tưới; thích hợp cho việc trồng lúa, cơng nghiệp ngắn ngày ăn b Nhóm đất gley Có 11 đơn vị đất đai (số - 13) Các đơn vị hình thành mẫu chất phù sa mới, địa hình đồng thấp, tầng đất dày, hầu hết có nước tưới; thích hợp trồng lúa - vụ, lúa màu c Nhóm đất đá bọt Có 01 đơn vị đất đai (số 14) Vùng đất dạng địa hình dốc, tầng đất mỏng, khơng có nước tưới; có khả sử dụng lâm nghiệp nhiều nông nghiệp; nơng nghiệp trồng điều Trang 41 Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến d Nhóm đất đen Có 08 đơn vị đất đai (số 15 - 22), hình thành đá bọt bazan, tầng đất mỏng, địa hình dốc Đấtđộ phì nhiêu cao, thích hợp với cơng nghiệp ngắn ngày dài ngày e Nhóm đất xám: Có 27 đơn vị đất đai (số 23 - 49), địa hình dốc, tầng đất dày, khơng có nước tưới Đất nghèo dinh dưỡng, có khả trồng loại cơng nghiệp ngắn ngày dài ngày phải có đầu tư chất dinh dưỡng cho đất lớn f Nhóm đất đỏ Có 06 đơn vị đất đai (số 50 - 55), hình thành đá bazan, địa hình dốc, tầng đất dày, khơng có nước tưới Ở độ dốc từ 3-8o có khả trồng công nghiệp dài ngày công nghiệp ngắn ngày, độ dốc từ 8o đến > 15o sử dụng lâm nghiệp II.3.6 Bản đồ mạng lưới sở hạ tầng huyện Tân Phú năm 2010 Bản đồ mạng lưới sở hạ tầng xây dựng thông qua chồng xếp lớp thông tin giao thông, thủy văn chuyên dùng Bản đồ mạng lưới sở hạ tầng thể thơng qua Hình 2.17 Bản đồ mạng lưới sở hạ tầng thể sở hạ tầng trạng địa phương Thông qua đồ mạng lưới sở hạ tầng giúp cho nhà quản lý quy hoạch nâng cấp thêm số sở hạ tầng nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Lớp giao thông Lớp thủy văn Lớp chuyên dùng Bản đồ mạng lưới sở hạ tầng Hình 2.17: Chồng xếp lớp thông tin xây dựng đồ mạng lưới sở hạ tầng Trang 42 Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến Bảng 2.7: Bảng mô tả đơn vị đất đai LOẠI KÝ HIỆU ĐẤT LMU (So) TÊN ĐẤT VIỆT NAM ĐỘ DỐC (SI) TẦNG DÀY (De) KHẢ NĂNG TƯỚI (Ir) ĐẤT PHÙ SA FLu GLu ANh LVg >100 cm 70 100 Đất phù sa giàu mùn 3o 10 11 12 13 Đất gley giàu mùn ĐẤT GLEY 8o 3o 8o 3o 8o 15o 3o 8o 3o 8o 3o ĐẤT ĐÁ BỌT 14 Đất đá bọt điển hình 15 16 17 18 19 o 25 30 ĐẤT ĐEN 8o Đất đen gley 15o 3o 70 100 50 70 >100 100 100 70 100 Khơng có nước tưới Khơng có nước tưới Khơng có nước tưới Có nước tưới Khơng có nước tưới Khơng có nước tưới Trang 45 285,58 545,84 28,58 10.434,00 333,56 2.749,82 251,10 3.746,13 3.062,48 290,91 0,47 0,60 0,04 13,43 0,44 3,54 0,32 4,82 3,94 0,37 Có 06 đơn vị đất đai (50 - 55) Ngành: Công nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến II.3.7 Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú đến năm 2020 II.3.7.1 Quy trình xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất Bản đồ HTSDĐ năm 2010 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Bản đồ đơn vị đất đai Bản đồ quy hoạch ngành Sơ đồ 2.2: Quy trình xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất II.3.7.2 Cơ sở liệu BĐQHSDĐ  Cơ sở liệu thuộc tính Bản đồ QHSDĐ huyện Tân Phú có cấu trúc liệu sau: Bảng 2.8: Cấu trúc liệu thuộc tính BĐQHSDĐ Tên trường Mơ tả Kiểu liệu Độ rộng MD_HT Mục đích trạng Character MD_QH Mục đích quy hoạch Character TEN_CT Tên cơng trình Character 50 DIEN_TICH Diện tích Decimal 20,2 NAM_TH Năm thực Character 20 Trang 46 Ngành: Công nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến ĐVT: Hình 2.18: CSDL thuộc tính BĐQHSDĐ  Cơ sở liệu khơng gian Bản đồ QHSDĐ huyện Tân Phú bao gồm lớp thơng tin sau: Đối tượng dạng vùng: Diện tích lọai đất QH Đối tượng dạng đường: Đường ranh giới đất, ranh giới hành Đối tượng dạng điểm: Ký hiệu cơng trình QH, HT Đối tượng dạng text: Tên cơng trình QH, text loại đất, text giao thơng,… Hình 2.19: Cấu trúc lớp liệu không gian BĐQHSDĐ  Xuất số liệu hạng mục cơng trình QH sang Excel làm sở tính tốn Sau chuẩn hóa liệu khơng gian liệu thuộc tính, tiến hành cập nhật hạng mục cơng trình QH, kiểm tra đối sốt lại hạng mục cơng trình QH có đồ điều chỉnh QHSDĐ giai đoạn 2006 2010 huyện, lấy ý kiến chủ trương UBND huyện, cập nhật bổ sung lên đồ giấy (BĐHTSDĐ năm 2010) Khi thơng tin hồn chỉnh, tiến hành xuất liệu sang Excel làm sở tính tốn bảng biểu phục vụ cho cơng tác quy hoạch Nhờ khả cập nhật liệu thuộc tính (Update Colunm…) phân tích khơng gian (Split…) phần mềm MapInfo, giúp ta tính diện tích cập nhật loại đất trạng sang lớp QUY_HOACH nhanh, tiết kiệm thời gian xác Trang 47 Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến Cắt ranh giới quy hoạch Chọn lớp QUY_HOACH/ Set Target, chọn lớp HIEN_TRANG Vào menu Objects/ Split , hộp thoại Data Disaggregation/ Ok Ranh giới quy hoạch cắt Vào menu Window/ New Browser Window/ hộp thoại Browser Table/ chọn lớp QUY_HOACH Ok Kết Hình 2.20: Bảng thuộc tính lớp QUY_HOACH Tính diện tích loại đất cho lớp QUY_HOACH Vào menu Table/ Update Column…, hộp thoại Hình 2.21: Hộp thoại cập nhật diện tích cho lớp QUY HOACH Trang 48 Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến Chọn hộp thoại/ chọn nút Assist…/ chọn hàm tính diện tích : Functions/ Area, chọn đơn vị hectare Ok Kết Kết ĐVT: diện tích tính Hình 2.22: Kết tính diện tích Các bước thực cập nhật mục đích trạng từ lớp HIEN_TRANG sang lớp QUY_HOACH Vào menu Table/ Update Column…, hộp thoại Hình 2.23: Hộp thoại cập nhật mục đích trạng từ lớp HIEN_TRANG sang lớp QUY_HOACH Chọn hộp thoại/ chọn nút Join…/ chọn hộp thoại Ok Kết Trang 49 Ngành: Công nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến Kết mục đích trạng cập nhật ĐVT: Hình 2.24: Kết loại đất trạng cập nhật Cập nhật mục đích trạng sang lớp QUY_HOACH, để biết thơng tin diện tích đất trạng nằm hạng mục cơng trình quy hoạch diện tích Sau đó, xuất liệu sang Excel làm sở tính tốn phục vụ cho việc lập biểu chu chuyển đất đai Xuất liệu sang Excel Vào menu Table/ Export…/ hộp thoại Exportb Table/ chọn lớp QUY_HOACH/ Export, hộp thoại Export Table to File Hình 2.25: Hộp thoại Export Table to File Chọn dBASE DBF (*.dbf)/ Save, hộp thoại Hình 2.26: Hộp thoại dBASE DBF Information Ok Dữ liệu chuyển sang Excel Trang 50 Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến Để thuận tiện cho việc tính tốn, thống kê diện tích loại đất, tên hạng mục cơng trình quy hoạch, ta sử dụng lệnh Pivot Table and PivotChart Report… phần mềm Excel (tiết kiệm nhiều thời gian), làm sở tính tốn, thống kê cho bảng biểu Các bước thực - Mở Excel/ chọn liệu cần tính tốn/ vào menu Data/ PivotTable and PivotChart Report - Chọn Microsoft Office Excel list or database/PivotTable/ Next/ Next/ Layout… (chọn điều kiện)/ Finish Kết Hình 2.27: Bảng PivotTable and PivotChart Report thống kê mục đích trạng chuyển sang mục đích QH  Tiến hành biên tập trình bày đồ QHSDĐ Biên tập trình bày đồ QHSDĐ đến năm 2020 giống đồ HTSDĐ, khác chỗ trình bày lại bảng dẫn, biểu cấu sử dụng đất, tên đồ yếu tố có liên quan Trang 51 Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến  Tạo bảng dẫn Hình 2.28: Bảng dẫn loại đất ký hiệu khác  Text quy hoạch BHK LNC LUC LUC SKS LUC RDN ONT BHK LNC LUC SKS LNC LNK LNC DGD LUC SKS LNC BHK LNC LNQ SKS LNC ONT LUC LUC SKS LUK SKS BHK BHK TSN RPN BHK SKS LUC NKH RSM RPM LUC SKS LUC RPT skx BHK skx LUC PM BHK RPN Hình 2.29: Thể text quy hoạch Trang 52 Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến  Bảng xác nhận ký duyệt Bảng 2.9: Bảng xác nhận ký duyệt ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ TRUNG TÂM NC&ƯDCN ĐỊA CHÍNH …, ngày … tháng … năm 20… …, ngày … tháng … năm 20… …, ngày … tháng … năm 20… …, ngày … tháng … năm 20… CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC II.3.7.3 Kết đạt Trên sở đồ HTSDĐ năm 2010, cập nhật hạng mục cơng trình quy hoạch tỉnh lấy ý kiến lãnh đạo huyện, cập nhật hạng mục cơng trình quy hoạch lên đồ HTSDĐ năm 2010 Bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 huyện, gồm lớp thông tin sau: - Lớp quy hoạch (các khoanh đất) - Lớp trạng (các khoanh đất) - Lớp địa - Lớp ranh giới hành - Lớp giao thơng quy hoạch - Lớp giao thông trạng - Lớp thủy văn - Lớp bình độ điểm độ cao - Lớp ghi - Lớp text lớp dẫn - Lớp khung đồ II.3.7.4 Đánh giá kết đạt Bản đồ QHSDĐ huyện thành quan trọng q trình lập QHSDĐ Nó thể phương án quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020, sở pháp lý để địa phương phân bổ lại quỹ đất cho mục đích sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ngành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững Trang 53 Ngành: Cơng nghệ Địa SVTH: Nguyễn Minh Tuyến KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thông qua việc ứng dụng phần mềm chuyên ngành: MapInfo, ArcGis,… đề tài xây dựng sở liệu không gian sở liệu thuộc tính, thành lập hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai Kết đề tài đạt bao gồm hệ thống đồ chuyên đề huyện Tân Phú tỷ lệ 1:25.000 sở liệu quản lý máy tính:  Bản đồ hành  Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010  Bản đồ đấtBản đồ đơn vị đất đaiBản đồ mạng lưới sở hạ tầng năm 2010  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Các đồ xây dựng sở hệ tọa độ quốc gia VN_2000, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 107º45’ Bố cục trình bày theo quy phạm thành lập đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Ký hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất) Như vậy, hệ thống đồ chuyên đề thành lập có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá tình hình sử dụng đất trạng, sở để triển khai thực Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai đáp ứng nhu cầu tối ưu cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Phú nói riêng tỉnh Đồng Nai nói chung KIẾN NGHỊ Việc ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác QHSDĐĐ mang đến nhiều hiệu thiết thực Tuy nhiên để GIS trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực áp dụng phạm vi rộng, đề tài có số kiến nghị sau:  Cần thống lưu trữ liệu đồ khuôn dạng (*.dgn) Bộ Tài nguyên Môi trường quy định  Thường xuyên cập nhật tiến công nghệ sản xuất phần mềm, đặc biệt phần mềm GIS  Cần đào tạo đội ngũ cán có chun mơn, kỹ thuật, có kiến thức vững vàng phần mềm chuyên dụng như: MicroStation, MapInfo, Vilis, ArcGis, … hay ngơn ngữ lập trình như: Avenue, Map Basic,… Trang 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO “Bài giảng ArcGIS 9.3” Minh Tuấn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh “Bài giảng Bản đồ chuyên đề” Đặng Quang Thịnh, 2007 Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh “Bài giảng Bản đồ địa chính” Đặng Quang Thịnh, 2007 Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh “Bài giảng Đánh giá đất đai” Nguyễn Du, 2007 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh “Bài giảng Đánh giá đất đai” Phạm Quang Khánh, 2011 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh “Bài giảng Hệ thống thơng tin địa lý (GIS)” Võ Thành Hưng, 2007 Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh “Bài giảng Khoa học đất bản” Phan Văn Tự, 2007 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh “Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai” Phan Văn Tự, 2007 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh “Bài giảng Thực hành Hệ thống thông tin địa lý (MapInfo 9.0 + ArcView GIS 3.3a)” Nguyễn Kim Lợi, Minh Tuấn, 2009 NXB Nông nghiệp 10 “Bài giảng Tin học ứng dụng” Lê Ngọc Lãm, 2007 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 11 “Giáo trình phân loại đất xây dựng đồ đất” Đỗ Nguyên Hải, 2007 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 12 “Phương pháp nghiên cứu khoa học” Lê Huy Bá đồng sự, 2006 NXB Đại học Quốc gia 13 “Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đề quy hoạch sử dụng đất đai thị xã Long Khánh thời kỳ 2004 2010, Luận văn tốt nghiệp kỹ ngành Quản lý đất đai” Nguyễn Trung Quyết, 2005 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 14 “Ứng dụng phần mềm MapInfo việc thành lập số đồ chuyên đề phục vụ cho công tác Quản lý đất đai tỉnh Đồng Tháp Luận văn tốt nghiệp kỹ quản lý đất đai” Võ Thành Hưng, 1998 Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ... Hồ Chí Minh - Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Cơng nghệ Địa Tơi tên: Nguyễn Minh Tuyến sinh viên Lớp DH07DC, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Được... cảm ơn Sinh viên Nguyễn Minh Tuyến Trang i TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Tuyến, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng...TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH  NGUYỄN MINH TUYẾN “ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: “ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂN PHÚ – TỈNH ĐỒNG NAI” , “ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂN PHÚ – TỈNH ĐỒNG NAI”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay