“ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH”

76 73 2
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP HỒ CHÍ MINH” SVTH : NGÔ THỊ NGỌC THƠ MSSV : 07124113 LỚP : DH07QL KHÓA : 2007 - 2011 NGÀNH : Quản Lý Đất Đai TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ THỊ NGỌC THƠ “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP HỒ CHÍ MINH” Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng (Địa quan: Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên ……………………………………………) Tháng 08 năm 2011 UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI NGUYÊN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc VÀ MƠI TRƯỜNG Bình Chánh, ngày 30 tháng 06 năm 2011 GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP Kính gửi: Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Sinh viên: Ngô Thị Ngọc Thơ – Lớp DH07QL, thuộc khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh đến phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bình Chánh thực tập từ ngày 01/04/2011 đến ngày 30/06/2011 Đề tài nghiên cứu: “ Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh” Trong q trình thực tập, sinh viên Ngơ Thị Ngọc Thơ, hồn thành tốt cơng tác phân công Đạo đức phẩm chất tốt, tác phong giản dị khiêm tốn, chấp hành tốt nội quy, quy chế quan, có tinh thần tự giác cơng việc, cố gắng tìm tòi thu thập số liệu tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm anh chị cán phòng Tài ngun Mơi trường cơng tác quản lý đất đai Nay phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bình Chánh xác nhận để tạo điều kiện cho sinh viên Ngơ Thị Ngọc Thơ hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp TRƯỞNG PHÒNG LỜI CẢM ƠN LỜI -o0o CẢM ƠN Để hoàn thành bốn năm giảng đường trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường, tập thể Thầy,Cô giáo nhà trường; Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản tận tình dạy giúp đỡ em q trình học tập,đó kiến thức cần thiết cho hành trang công việc em sau Em chân thành cảm ơn thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thanh Hùng Phó Hiệu Trưởng trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chi Minh – Người trực tiếp hướng dẫn, tận tình góp ý, động viên em suốt q trình hồn thành báo cáo Con chân thành cảm ơn gia đình ba mẹ tạo điều kiện để học tập tốt nhất, chỗ dựa tinh thần vững động viên an ủi gặp khó khăn để vững vàng đường học vấn Chân thành cảm ơn bạn lớp DH07QL động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực tập tốt nghiệp Chân thành cảm ơn anh chị Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Bình Chánh, đặc biệt anh Nguyễn Thành Hùng tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập viết báo cáo tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn tất người NGÔ THỊ NGỌC THƠ i TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Ngơ Thị Ngọc Thơ, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh” Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia yếu tố cấu thành nên giang sơn đất nước Đất đai đóng vai trò nguồn lực, đồng thời yếu tố đầu vào thiếu hoạt động kinh tế đất nước Tuy quỹ đất đai lại có hạn, việc sử dụng cách tiết kiệm, có hiệu nguồn tài nguyên vào việc phát triển kinh tế đất nước có ý nghĩa quan trọng Bình Chánh huyện nằm ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo NĐ 103/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2003 Chính phủ Với lợi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, Bình Chánh có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội Mặt khác chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụnông nghiệp gây áp lực đất đai Nên công tác quản lý sử dụng đất đai địa bàn với 13 nội dung, sở pháp lý để Nhà nước nắm chắc, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên quốc gia để người sử dụng đất yên tâm sử dụng khai thác tiềm từ đất mang lại Qua trình nghiên cứu cho thấy huyện Bình Chánh năm 2010 có diện tích tự nhiên 25.255,99 Trong đất nơng nhiệp 17.242,99 ha( chiếm 68,28% diện tích đất tự nhiên), đất phi nông nghiệp 7.892,42 ha( chiếm 31,25% diện tích đất tự nhiên), đất chưa sử dụng 119,88 ha( chiếm 0,47% diện tích tự nhiên) Trong năm 2010, tổng số GCN cấp lần đầu 2.698 với diện tích 685,13 ha, có 17.640 hồ sơ đăng kí đất đai, cơng tác kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2010 hồn thành, tổng diện tích giao đất, cho th đất cho đối tượng sử dụng 22.229,90 ha, diện tích đất thu hồi 343,68 ha, chuyển mục đích sử dụng đất có 1.515 trường hợp với diện tích 658.155,9 Huyện giải hồ sơ tranh chấp đất đai, 172/285 đơn khiếu nại, công tác tra việc chấp hành chế độ thể lệ quản lý sử dụng đất đai tổ chức thường xuyên, thẩm quyền, phát huy kịp thời ưu điểm xử lý nghiêm minh vi phạm lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai Từ kết nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm khắc phục khuyết điểm lĩnh vực quản lý sử dụng đất Đồng thời kiến nghị cấp với quan Nhà nước có thẩm quyền sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung chủ trương, sách, chế quản lý Nhà nước đất đai khơng phù hợp ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH BẢNG BIỂU v DANH SÁCH BIỂU ĐỒ v CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT vi ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU………………………… I.1.1 Cơ sở khoa học …………………………………………………………….3 I.1.2 Cơ sở thực tiễn …………………………………………………………….6 I.1.3 Cơ sở pháp lý………………………………………………………………11 I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU…………………………………….12 I.3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………13 I.3.1 Nội dung nghiên cứu ……………………………………………………13 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….13 PHẦN HAI: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15 II.1 KHÁI QUÁT CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN BÌNH CHÁNH…………………15 II.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên huyện 15 II.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 21 II.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH…………………………………………………………………….32 II.2.1 Cơ cấu sử dụng đất năm 2010 32 II.2.2 Sử dụng đất theo đối tượng sử dụng 33 II.2.3 Theo mục đích sử dụng đất .34 iii II.2.4 Tình hình biến động đất đai huyện Bình Chánh .38 II.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH…………………………………………………………………….40 II.3.1 Ban hành văn pháp luật quản lý, sử dụng đất tổ chức thực văn hành 40 II.3.2 Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành .41 II.3.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất 42 II.3.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 43 II.3.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất .47 II.3.6 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý sổ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 49 II.3.7 Thống kê, kiểm kê đất .55 II.3.8 Quản lý tài đất đai .56 II.3.9 Quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản 57 II.3.10 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 57 II.3.11 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 57 II.3.12 Giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai 58 II.3.13 Quản lý dịch vụ công đất đai .60 II.4 ĐÁNH GIÁ ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH…… ……61 II.4.1 Ưu điểm 61 II.4.2 Khuyết điểm 62 II.5 NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỜI GIAN TỚI……………………………………………………….63 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 III.1 KẾT LUẬN………………………………………………………………….65 III.2 KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………66 iv DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hệ thống sơng, rạch huyện Bình Chánh Bảng 2.2: Thống kê loại đất Bảng 2.3: Mật độ dân số địa bàn huyện Bình Chánh năm 2009 Bảng 2.4: Thống kê dân số - lao động Bảng 2.5: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế Bảng 2.6: Cơ cấu sử dụng đất Bảng 2.7 : Sử dụng đất theo đối tượng sử dụng Bảng 2.8 : Sử dụng đất chia theo đối tượng quản lý đất Bảng 2.9 : Cơ cấu đất nông nghiệp năm 2010 Bảng 2.10: Diện tích, cấu loại đất phi nông nghiệp năm 2010 Bảng 2.11: Biến động đất đai 2005-2010 Bảng 2.12: Các đơn vị hành huyện Bình Chánh Bảng 2.13: Số tờ đồ địa địa bàn huyện Bảng 2.14: Phân bổ diện tích kỳ sử dụng đất Bảng 2.15: Kết thực việc phân bổ diện tích loại đất kỳ kế hoạch Bảng 2.16: Kết công tác lập sổ địa theo tài liệu đồ 02/CT-UB Bảng 2.17: Tổng hợp kết ĐKĐĐ xã địa bàn huyện Bình Chánh từ năm 2006 Bảng 2.18: Kết cấp GCNQSDĐ lần đầu từ năm 2006 – 2010 Bảng 2.19: Thống kê số liệu cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Chính phủ tính đến ngày 31 tháng năm 2010 Bảng 2.20: Các nguồn thu tài đất đai qua năm Bảng 2.21:Kết tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai từ 1/7/2004 đến ngày 30/9/2010 Bảng 2.22: Tổng hợp kết giải TCĐĐ xã địa bàn huyện Bình Chánh từ năm 2005 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu sử dụng đất huyện Bình Chánh năm 2010 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Bình Chánh năm 2010 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu sử dụng đất phi nơng nghiệp huyện Bình Chánh năm 2010 v CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT TNMT : Tài nguyên Môi trường UBND : Ủy ban nhân dân HSĐC : Hồ sơ đại TTg-CP : Thủ tướng-Chính phủ QĐ-CT : Quyết định-Chỉ thị QHSDĐ : Quy hoạch sử dụng đất CN-TTCN : Công ngiệp-Tiểu thủ công nghiệp TM-DV : Thương mại-Dịch vụ MNCD : Mặt nước chuyên dùng HTSDĐ : Hiện trạng sử dụng đất BĐĐC : Bản đồ địa QH-KH : Quy hoạch- Kế hoạch GCNQSDĐ : Giất chứng nhận quyền sử dụng đất QSDĐ : Quyền sử dụng đất TCĐĐ : Trang chấp đất đai QLNN : Quản lý Nhà nước vi Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên vô quý giá, điều kiện tự nhiên thiếu để thay ngành kinh tế quốc dân, ngành văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng việc định cư cho cộng đồng dân cư Đất đai sản phẩm tự nhiên, có trước lao động Trong q trình lao động, người tác động vào đất đai để tạo sản phẩm cần thiết phục vụ cho người, đất đai vừa sản phẩm tự nhiên, đồng thời vừa sản phẩm lao động người Do đất đai nguồn tài nguyên có giới hạn nên vấn đề hàng đầu quốc gia cần có chiến lược quản lý, sử dụng bảo vệ nguồn tài nguyên cách có hiệu hợp lý Vai trò công tác quản lý đất đai ngày trở nên quan trọng, điều kiện đất nước ngày phát triển, hội nhập, hợp tác kinh tế, công tác Nhà nước giao nhiệm vụ, trọng trách nhằm quản lý tốt mang lại hiệu mặt kinh tế, tạo ổn định mặt xã hội Trong năm gần công tác trọng, xác định nhiệm vụ quan trọng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước gắn liền với hiệu quản lý sử dụng tài nguyên đất Quốc gia Bình Chánh huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế động lực thúc đẩy tăng trưởng chung Thành phố, khu vực xem có tiềm lớn như: đất đai màu mỡ, nguồn nhân lực đơng có tay nghề cao.Trong năm gần Bình Chánh thu hút quan tâm nhà đầu tư huyện.Từ huyện chuyên làm nông nghiệp trồng lúa chính, năm 2000 trở tốc độ thị hóa huyện diễn nhanh cấu kinh tế huyện có chuyển biến theo hướng cơng nghiệp, dịch vụ thương mại Với tốc độ thị hóa diễn mạnh mẽ sâu sắc dẫn đến nhu cầu đất đai gia tăng, gây sức ép lớn đến quỹ đất cho ngành kinh tế nói riêng quỹ đất đai nói chung.Vì vậy, vấn đề quản lý đất đai mang vấn đề mang tính nóng bỏng đại bàn huyện Bình Chánh Xuất phát từ yêu cấu cấp bách trên, phân công khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, trường ĐH Nơng Lâm Tp.HCM chấp nhận Phòng TN&MT huyện Bình Chánh, chúng tơi thực đề tài: “ Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh”  Mục đích nghiên cứu Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Bình Chánh theo 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai nhằm tìm ưu điểm bất cập công tác quản lý đất đai Đề xuất giải pháp khắc phục mặt yếu thiếu sót cho cơng tác quản lý sử dụng đất đai huyện Trang Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ II.3.6.3 Công tác cấp GCNQSDĐ  Tình hình cấp giấy địa bàn huyện Bình Chánh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp thư pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp ngưởi sử dụng đất để họ yên tâm đầu tư, cải tạo, nâng cao hiệu sử dụng đất thực quyền, nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định pháp luật Hiện nay, huyện tiến hành công tác cấp đổi giấy chứng nhận theo đồ địa Do đó, song song với việc cấp giấy chứng nhận theo đồ địa số, huyện khuyến khích người sử dụng đất đổi Giấy chứng nhận cấp theo đồ địa cũ sang Giấy chứng nhận theo đồ địa Trước thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng năm 2007 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 2007, ban hành quy định quy trình phối hợp giải hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bình Chánh, giao Phòng Tài ngun Mơi trường quan đầu mối thực công tác cấp Giấy chứng nhận chịu trách nhiệm pháp lý đất đai, phân cơng Phòng Quản lý Đơ thị (nay Phòng Cơng thương) chịu trách nhiệm pháp lý nhà ở, hành lang an toàn kỹ thuật theo quy định kiểm tra kỹ thuật vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở; đồng thời, thực theo chế cửa, giao cho tổ tiếp nhận hồn trả hồ sơ thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện làm đầu mối tiếp nhận hoàn trả hồ sơ theo nhu cầu người dân Đến tháng 01 năm 2009, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Quyết định số 121/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2009 thay Quyết định số 2447/QĐUBND ngày 16 tháng năm 2007 đến tháng năm 2009, nhằm đảm bảo việc giải hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quy trình, thời gian theo quy định (quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008) Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UB ngày 30 tháng năm 2009 (thay Quyết định số 121/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2009) ban hành quy trình phối hợp giải hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bình Chánh, quy định cụ thể quy trình loại hồ sơ thời gian giải hồ sơ cho loại quy trình Ủy ban nhân dân huyện, giao Phòng Tài ngun Mơi trường tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, Phòng Cơng Thương thực việc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Trang 53 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ Đến ngày 19 tháng năm 2009, Quốc hội ban hành Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng bản; ngày 29 tháng năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có Cơng văn số 1297/TTg-KTN cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất; ngày 07 tháng 12 năm 2009, Ủy ban nhân dân Thành phố có Cơng văn số 6414/UBND-ĐTMT tạm thời quy định thời gian thực thủ tục cấp Giấy chứng nhận nhà, đất tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động có thay đổi việc thực giai đoạn chuyển tiếp, chế phối hợp phân công trách nhiệm, tạm thời ngưng cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận hồ sơ chờ mẫu Giấy chứng nhận mới, nên số lượng hồ sơ tồn huyện Bình Chánh thời điểm nhiều làm ảnh hưởng đến việc giải hồ sơ cho nhân dân Kể từ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất, có hiệu lực thi hành ngày 10 tháng 12 năm 2009, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài ngun Mơi trường thụ lý giải hồ sơ thơng qua Phòng Tài ngun Mơi trường thẩm tra trình Ủy ban nhân dân huyện theo tinh thần Nghị định số 88/2009/NĐ-CP; Công văn số 6414/UBND-ĐTMT Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn số 8980/TNMT-TTĐK Sở Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn số 5144/HD-LS ngày 30 tháng năm 2010 Liên sở Xây dựng – Tài nguyên Môi trường số vấn đề công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất  Kết cấp Giấy chứng nhận: Tính từ ngày Luật đất đai có hiệu lực cấp Giấy chứng nhận đến ngày 31 tháng 12 năm 2009: - Tổng số Giấy chứng nhận cấp là: 62.237 Giấy - Tổng số Giấy chứng nhận cần phải cấp là: 26.539 Giấy Bảng 2.18: Kết cấp GCNQSDĐ lần đầu từ năm 2006 – 2010 Năm Số GCNQSDĐ cấp( giấy) Diện tích( ha) 2006 879 127,18 2007 916 189,58 2008 1.266 257,07 2009 1.887 497,02 2010 2.698 685,13 7.646 1.755,98 Tổng (Nguồn: Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Bình Chánh) Trang 54 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ Bảng 2.19: Thống kê số liệu cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Chính phủ tính đến ngày 31 tháng năm 2010 Trong Cấp Tổng cộng 7.148 Tổng số Cấp đổi GCN GCN bao gồm riêng đất đất tài sản 2.979 1.860 GCN riêng tài sản 1.119 Tổng số Không bổ sung tài sản Có bổ sung tài sản Cấp GCN nhận chuyển quyền nhà, đất 77 77 4.092 (Nguồn: Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Bình Chánh)  Nhận xét vướng mắc công tác cấp GCNQSDĐ Người sử dụng đất chưa hiểu rõ Pháp luật đất đai dẫn đến nhiều vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Nhiều người khai thác sử dụng đất không với trạng SDĐ gây nhiều khó khăn nhiều thời gian cán thụ lý, thời gian lại người dân Sự thay đổi liên tục văn hướng dẫn làm cho quy trình, thủ tục thực bị thay đổi theo người dân khơng nắm bắt kịp văn bản, quy trình, thủ tục Những nhân viên trực tiếp tiếp nhận giải hồ sơ cấp GCNQSDĐ UBND huyện đa số trẻ Nhiệt tình cơng tác, nhiên chun mơn, nghiệp vụ, kinh nghiệm số hạn chế định Phòng làm việc phận tiếp nhận lẫn phận giải hồ sơ chật hẹp, có tải Điều gây khó khăn cho cán nhân viên lẫn người dân đến làm thủ tục Huyện khơng đủ kinh phí để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho cơng tác chun mơn( người/máy tính) II.3.7 Thống kê, kiểm kê đất Sự phát triển kinh tế - xã hội làm cho nhu cầu sử dụng đất vào mục đích khác thay đổi, muốn quản lý đất đai phải thống kê để nắm biến động Vì thống kê, kiểm kê khẳng định nội dung quản lý Nhà nước đất đai Việc thống kê đất đai trước hết phải tổng hợp đầy đủ số liệu diện tích đất đai phân tích, phản ánh trạng sử dụng đất Trong thời gian qua, huyện thực đầy đủ công tác thống kê hàng năm, kiểm kê đất đai năm lần theo quy định pháp luật Kết công tác thống kê, kiểm kê đất đai thực chu đáo chặt chẽ, quy trình hướng dẫn ngành đảo bảo thời gian quy định Trang 55 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ Năm 2010, huyện tiến hành thực kiểm kê theo Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2010, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 Ban đạo kiểm kê xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2010 Thông báo số 92/TB-BCĐ-TNMT thành lập Tổ công tác nhằm thực tổng kiểm kê địa bàn 16 xã, Thị trấn Đợt kiểm kê xác định xác loại đất lập cho huyện đồ trạng sử dụng đất năm 2010, làm sở cho công tác kiểm kê, cập nhật biến động hàng năm huyện 16 xã, Thị trấn Nhìn chung công tác thống kê, kiểm kê đất đai địa bàn huyện bước nâng cao, phục vụ đắc lực việc rà soát quỹ tái định cư cho hộ dân cư có đất bị giải tỏa địa bàn huyện II.3.8 Quản lý tài đất đai Cơng tác quản lý tài đất đai triển khai thực theo quy định pháp luật Quản lý tài đất đai Thực khoản thu chi ngân sách quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, … Bảng 2.20: Các nguồn thu tài đất đai qua năm Đơn vị: Triệu đồng Tên Năm 2006 2007 2008 2009 2010 120,45 58,58 136,80 118,82 178,26 Tiền thuê đất 2,48 3,47 5,26 4,73 5,90 Thuế trước bạ 16,43 20,30 48,26 69,78 65,31 Thuế CQSDĐ 4,61 4,74 10,34 33,49 2,66 Thuế nhà đất 2,40 2,75 3,00 3,20 3,47 271,00 194,00 412,00 412,00 408,00 417,37 283,84 615,66 642,02 663,60 Tiền SDĐ Thuế SDĐ nơng nghiệp Tổng (Nguồn : Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bình Chánh) Nguồn thu từ đất đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho cơng tác quản lý hành đất đai, đầu tư xây dựng bản, phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện Trang 56 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ II.3.9 Quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Hiện tổ chức tư vấn giá đất, bất động sản địa bàn huyện chưa thành lập Cơ chế vận hành, quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản với vai trò quản lý Nhà nước giá đất thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn II.3.10 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Thi hành quy định pháp luật đất đai nay, huyện quan tâm, bảo đảm thực ngày đầy đủ tốt quyền nghĩa vụ người sử dụng đất như: Các thủ tục hành có liên quan hướng dẫn cụ thể công khai hóa nơi cơng sở, kết hợp với tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ cán chuyên mơn, nên huyện góp phần giải hành theo yêu cầu nhân dân kịp thời, hạn chế phiền hà cho nhân dân Năm 2010, UBND huyện giải 4.029 đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất hộ gia đình, cá nhân; giải 3.962 hợp đồng giao dịch đảm bảo; giải 3.623 hồ sơ xin đăng bộ, chuyển nhượng tặng cho nhà đất Tình trạng chuyển nhượng giấy tay có chiều hướng giảm dần người dân hiểu rõ quyền lợi nghĩa vụ quản lý, sử dụng đất theo pháp luật rủi ro chuyển nhượng giấy tay Để khuyến khích người dân thực quyền sử dụng đất quy định pháp luật thủ tục hành liên quan đến đất đai cần phải hoàn thiện, đổi cho phù hợp với sống Tuy nhiên, nhiều trường hợp người sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng không quy hoạch có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu công tác quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất II.3.11 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành, xử lý vi phạm pháp luật đất đai không giúp phát giải vi phạm pháp luật đất đai qua việc để tun truyền, nâng cao nhận thức người dân pháp luật đất đai, giúp nhà làm luật hiểu sâu phức tạp mối quan hệ đất đai, từ có sách điều chỉnh phù hợp xác thực Trong năm 2010, Tổ tiếp công dân huyện tiếp 415 lượt người, lãnh đạo huyện tiếp 102 lượt người nhằm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục nhà đất cho công dân Huyện tiếp nhận 562 đơn loại, đó: đơn thuộc thẩm quyền Phòng Ban, xã - thị trấn 417, chiếm 74,2%; đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện 115, chiếm 25,8% Trong năm 2010, huyện giải 285 đơn, Trang 57 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ 172 đơn khiếu nại liên quan đến dự án bồi thường; tồn giải 113 đơn, 80 đơn khiếu nại dự án bồi thường II.3.12 Giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai Trong điều kiện đất nước không ngừng phát triển, đất đai ngày khẳng định giá trị kinh tế tạo sức ép rong mối quan hệ người người việc sử dụng quan lý đất đai Việc tuân thủ đất đai chưa tốt không người sử dụng đất mà tổ chức quan quan Nhà nước giao đất dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo Có lúc vấn đề trở thành vấn đề nóng bỏng đại phương, tác động xấu đến mặt đời sống kinh tế xã hội Thực tốt công tác biện pháp điều chỉnh quan hệ đất đai theo yêu cầu mà pháp luật quy định Vậy nói công tác giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại, tố cáo nhiệm vụ thiếu cơng tác QLNN đất đai Vì vậy, năm gần quan tâm Thường trực huyện ủy, Thường trực ủy ban công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thành lập ban đạo giải tranh chấp đất đai họp thường xuyên hàng tuần, nên vấn đề xúc người dân giải kịp thời, không để khiếu nại tập thể, tạo điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - trị - xã hội địa phương Bảng 2.21: Kết tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai từ 1/7/2004 đến ngày 30/9/2010 Tổng số đơn tiếp nhận (đơn) Khiếu nại Tố cáo 2.312 845 131 Đơn thuộc thẩm quyền (đơn) Trong Tranh Dân chấp nguyện 222 1.114 Tổng số Đã giải Đang giải 1.176 628 548 Đơn không thuộc Chưa thẩm giải quyền 1.136 (Nguồn: Phòng Tài Nguyên Mơi Trường huyện Bình Chánh) Sau 06 năm triển khai Luật Đất đai, công tác quản lý đất đai có nhiều tiến Việc tổ chức thi hành Luật Đất đai cấp, ngành quan tâm hơn, ý thức chấp hành pháp luật tranh chấp, khiếu nại nhân dân có chuyển biến tích cực Trang 58 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ Bảng 2.22: Tổng hợp kết giải TCĐĐ xã địa bàn huyện Bình Chánh từ năm 2005 Số hồ sơ nhận Năm Tồn Nhận Số hồ sơ chưa giải Số hồ sơ giải Tổng số 2005 20 28 48 34 14 2006 14 23 11 12 2007 12 15 2008 12 18 16 2009 2010 7 (Nguồn: Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Bình Chánh) Số lượng tranh chấp hàng năm tiếp nhận để giải khơng nhiều có xu hướng giảm dần.Tình hình giải tranh chấp đất đai huyện năm đạt kết tương đối tốt Năm 2010, UBND huyện giải dứt điểm số đơn tranh chấp đất đai tiếp nhận Hình thức nội dung tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai phức tạp Do lịch sử để lại có nhiều chế độ quản lý khác nhau.Tuy nhiên, thời gian gần địa bàn huyện Bình Chánh tồn tranh chấp, khiếu nại đất đai phổ biến sau: - Tranh chấp: + Đòi lại đất, tài sản dòng họ qua thời kỳ giao cho người khác sử dụng; đòi lại đất cũ trước thực sách “nhường cơm sẻ áo” Nhà nước năm 1981 – 1986 (đã nhường đất cho người khác sử dụng họ đòi lại); đòi lại đất thực hợp tác hóa nơng nghiệp, theo mơ hình sản xuất tập thể quản lý tập trung + Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, thừa kế tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất; tranh chấp ranh giới sử dụng đất; tranh chấp nhà đất cho mượn, cho thuê, cho nhờ; tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất - Khiếu nại: + Khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, tái định cư + Khiếu nại việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành quản lý, sử dụng đất đai Trang 59 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngơ Thị Ngọc Thơ Tình trạng khiếu kiện đất đai nêu bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, chủ yếu nguyên nhân sau: - Do q trình thị hóa diễn mạnh mẽ làm cho nhu cầu sử dụng đất tăng lên, thúc đẩy giá đất tăng cao; nhận thức người dân sở hữu đất đai không đồng với quy định pháp luật - Do việc cho thuê, cho mượn, cầm cố đất đai nội nhân dân, việc đưa đất đai, lao động vào tập đồn sản xuất, nơng, lâm trường, khơng có khơng lưu giữ tài liệu, sổ sách; việc thu hồi đất khơng có định, chưa bồi thường bồi thường không lưu giữ giấy tờ, hồ sơ nên khơng có sở để xác định diễn tranh chấp - Luật Đất đai, Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Khiếu nại tố cáo, Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chồng chéo, mâu thuẫn, khơng thống Chính sách, pháp luật đất đai chưa theo kịp chế kinh tế thị trường, đặc biệt sách tài đất đai chưa điều tiết điều tiết, phân phối chưa hợp lý phần giá trị tăng thêm mang lại từ đất sử dụng đất cho dự án đầu tư công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi II.3.13 Quản lý dịch vụ công đất đai - Hoạt động dịch vụ công đất đai hoạt động dịch vụ quan Nhà nước để đáp ứng nhu cầu tổ chức, cá nhân xã hội lĩnh vực đất đai theo quy định pháp luật - Thời kỳ trước Luật đất đai 2003, tổ chức máy quản lý Nhà nước đất đai Thành phố huyện, chưa có đơn vị chuyên hoạt động dịch vụ công lĩnh vực đất đai - Thực Luật đất đai 2003, huyện triển khai thực chế “ cửa” điều chỉnh công khai thủ tục nhà đất, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, đăng ký, chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất qua mạng Internet rút ngắn thời gian giải hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo nhà đất ngày làm việc - Nhìn chung cơng tác quản lý Nhà nước đất đai huyện thời gian qua có chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định an ninh trật tự địa bàn Trang 60 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ II.4 ĐÁNH GIÁ ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH II.4.1 Ưu điểm Quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Bình Chánh trách nhiệm hệ thống trị Việc quản lý sử dụng đất đai cách hiệu pháp luật nhiệm vụ thường xuyên, liên tục Sự chủ động tích cực hệ thống quyền từ huyện đến xã, Thị trấn đem lại thành định quản lý Nhà nước đất đai - Trước hết ý thức chấp hành pháp luật Tuân thủ quy định luật pháp văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý sử dụng đất đai ưu điểm bao trùm, xuyên suốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước đất đai hệ thống, máy quyền địa bàn huyện Bình Chánh - Xác định 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai nhiệm vụ có quan hệ mật thiết, tác động, hộ trợ qua lại lẫn thực hoàn thành nội dung tiền đề sở để thực hoàn thành nội dung tiếp theo, muốn hồn thành nhiệm vụ khơng thể không thực nhiệm vụ tiếp theo, kết thúc nhiệm vụ bắt đầu cho nhiệm vụ - Với ý thức trách nhiệm cao, UBND huyện bước đưa công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn ngày vào nề nếp, khuôn khổ pháp luật, vừa tăng cường củng cố máy quản lý Nhà nước, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ cán từ huyện đến xã, Thị trấn vừa nâng cao ý thức pháp luật quản lý sử dụng đất đai tổ chức cá nhân sử dụng đất đai địa bàn huyện - Được quan tâm đạo Thường trực huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, TT UBND huyện hỗ trợ ngành, phòng ban chun mơn UBND xã – thị trấn phối hợp thực công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Tài nguyên Môi trường thực chế cửa dấu UBND xã - thị trấn, kinh phí thực việc lập hồ địa phục vụ cơng tác cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch đại trà - Giải hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 phân định rõ thời gian phạm vi, trách nhiệm cấp cơng việc góp phần đáng kể việc chồng chéo cấp - Thường xuyên tổ chức họp giao ban với cán UBND 16 xã - thị trấn lĩnh vực quản lý đất đai để nắm tình hình địa phương, từ UBND huyện đề hướng giải - Nhìn chung cơng tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện thời gian qua thực đồng bộ, mang lại số kết khả quan: văn quy phạm pháp luật, áp dụng pháp luật mà UBND huyện ban hành với thẩm Trang 61 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ quyền, phù hợp pháp luật tuân thủ đạo cấp trên; đồ địa 16 xã, thị trấn huyện đo đạc xong; công tác cấp giấy CNQSDĐ có nhiều tiến cố gắng hồn tất đảm bảo thực quy trình đề ra; công tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai ln Phòng thực tốt Hiện quỹ đất huyện giao, cho thuê Việc đăng ký đất đai ban đầu định kỳ tiến hành thường xuyên, liên tục, sổ địa loại hồ sơ địa khác nhằm phục vụ công tác cập nhật biến động quản lý đất đai, hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành Thống kê đất tổ chức thực thường xuyên, định kỳ năm, công tác kiểm kê đất đai năm 2010 xác lập đồ trạng sử dụng đất đai đất đai huyện Công tác tra việc chấp hành chế độ thể lệ quản lý sử dụng đất đai tổ chức thường xuyên, thẩm quyền , phát huy kịp thời ưu điểm xử lý nghiêm minh vi phạm lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai Tình hình tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất quan tâm giải đai phần đáp ứng nguyện vọng người dân huyện II.4.2 Khuyết điểm Quản lý Nhà nước đất đai lĩnh vực phức tạp, kinh tế nước ta hội nhập xu hướng thị trường, điều làm làm cho tính chất phức tạp quản lý sử dụng đất ngày thêm gay gắt Pháp luật văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền quy định, hướng dẫn quản lý sử dụng đất đai có nhiều chưa đủ tính chất phức tạp, gay gắt nói - Trình độ đội ngũ cán công chức chưa đồng đều, số cán cơng chức việc thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm chưa cao, trình độ lực mang nặng tính hành - Các quy định pháp luật lĩnh vực Tài ngun Mơi trường nhiều bất cập chưa đáp ứng hết nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từ gây nhiều khó khăn q trình thực nhiệm vụ chuyên môn - Do quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 chậm phê duyệt, áp lực thị hóa nhanh dẫn đến tình trạng tách thửa, xây dựng tự phát diễn phổ biến gây khó khăn cơng tác quản lý quyền cấp Tình trạng người nghèo bị giải tỏa nội thành, người dân từ tỉnh vào Thành phố mưu sinh tập trung Bình Chánh mua đất (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) nơng nghiệp sau cất nhà làm nơi cư trú làm phát sinh khu nhà nhà lụp sụp, thiếu hạ tầng hoàn chỉnh gây áp lực lớn an sinh xã hội địa bàn - Quy hoạch sử dụng đất chưa gắn kết chặt chẽ với quy hoạch bảo vệ mơi trường, chưa có chương trình lớn gắn kết đơn vị hành với khu vực; gắn kết phát triển toàn diện kinh tế xã hội với bảo vệ mơi trường, phòng chống thiên tai, nhiễm, thối hóa đất Trang 62 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngơ Thị Ngọc Thơ - Tình hình biến động đất đai địa bàn huyện năm quan lớn,cán nghiệp vụ quan chuyên môn cập nhật biến động đất đai có đủ tính pháp lý Các hoạt động chuyển nhượng mua bán giấy tay, thay đổi mục đích sử dụng, san lấp mặt bằng, lấn chiếm đất xây dựng trái luật chưa có phương pháp cập nhật kịp thời - Vướng mắc thực quy định nghĩa vụ tài tổ chức, cá nhân cấp Giấy chứng nhận: Đối với việc thu tiền sử dụng đất hạn mức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân Thủ tướng Chính phủ đạo Cơng văn số 1173/TTg-KTN ngày 14 tháng năm 2010, nhiên phần đất vượt hạn mức giao đất phải xác định giá thực tế thị trường thời điểm cấp Giấy chứng nhận chưa hướng dẫn chế, thủ tục thực - UBND huyện Bình Chánh ln quan tâm đến công tác giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai Tuy nhiên số lượng ngày nhiều tính chất vụ việc gay go, phức tạp nên kết giải nhiều hạn chế tồn đọng nhiều đơn có số trường hợp phải kéo dài nhiều năm chưa giải dứt điểm II.5 NHỮNG ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG THỜI GIAN TỚI - Về cán bộ, tiêu chuẩn hoá, bồi dưỡng, đào tạo cách chủ động toàn diện đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt huyện xã - thị trấn Sử dụng quản lý cán vào hiệu công việc thực tế Chú trọng tăng cường, bổ sung cán trẻ có trình độ, lực cho quyền cấp Thực công tác luân chuyển cán để tạo động lực Tăng cường kiểm tra, giám sát cán công chức Kiên đưa khỏi máy hành cán bộ, cơng chức thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng Công khai, minh bạch quy trình tuyển dụng cơng chức hành - Về tổ chức máy, kiện toàn, xếp tổ chức máy hợp lý từ huyện đến xã-thị trấn; tiếp tục thực chế khốn kinh phí quản lý hành cách hiệu nhằm tạo động lực cho cán công chức an tâm công tác góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm nâng cao ý thức tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí - Về thủ tục hành chính, thực mạnh mẽ cải cách hành theo hướng cơng khai, minh bạch Thực triệt để “ công khai”: Công khai trình tự, thủ tục; cơng khai hồ sơ biểu mẫu; cơng khai thời gian cơng khai lệ phí Cơng khai hoá thủ tục chế tài nghiêm quan, đơn vị tự đặt thủ tục quy định gây phiền hà cho nhân dân Thực tốt quy chế dân chủ sở Cải tiến lề lối, tác phong làm việc theo hướng hiệu thiết thực Theo đó, lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng ban Uỷ ban nhân dân xã phải tăng cường sở, bám sát thực tế; giảm thời gian hội họp, giảm hoạt động mang tính hình thức, khơng đem lại hiệu thiết thực Trang 63 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ - Tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành theo chế “một cửa”, tinh giảm máy hành nhà nước, phân cơng cơng việc, trách nhiệm cụ thể thành viên quan để giảm thiểu chồng chéo - Cố gắng phấn đấu giải hồ sơ cấp GCNQSDĐ, không để hồ sơ tồn trễ hạn - Trong cơng tác tiếp dân ln giữ thái độ hòa nhã, niềm nở, mở rộng trả lời giao lưu trực tuyến với người dân - Phân công cụ thể theo tính chất cơng việc cá nhân cụ thể, cố gắng phấn đấu hồn thành cơng việc chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng UBND huyện, điểm nhiệm vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 - Sau QHKHSDĐ hàng năm phê duyệt, việc phân bố đất đai phải theo kế hoạch nhằm sử dụng đất hợp lý, khoa học, hiệu - Công bố rộng rãi quy hoạch để doanh nghiệp ngồi nước, tổ chức, cá nhân có thơng tin giúp họ tìm kiếm hội đầu tư, đầu tư hướng quy hoạch - Tạo điều kiện cho chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án dược phê duyệt cấp phép Đối với dự án hết thời hạn, cần làm rõ nguyên nhân để có giải pháp thích hợp, gia hạn thu hồi lại đất xét thấy chủ đầu tư khơng có khả thực Đối với dự án mà chủ đầu tư chưa có khả thực nên có sách tạm giao cho người sử dụng để tránh đất bỏ hoang - Để tăng cường hiệu cho công tác thông kê, kiểm kê huyện cần thực giải pháp sau: tiến hành việc tập huấn nghiệp vụ cho cán cấp, cần phải đào tạo tin học, cán địa xã thu thập, chỉnh lý viết báo cáo thống kê hàng năm gửi báo cáo Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện - Tuyên truyền thường xuyên giáo dục rộng rãi nhân dân nhằm nâng cao nhận thức người dân Luật đất đai Trang 64 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ III.1 KẾT LUẬN Bình Chánh có nhiều lợi riêng quỹ đất dồi nguồn lực quan trọng trình phát triển Là cửa ngõ phía Tây-Nam thành phố, nơi tiếp giáp giao lưu kinh tế với tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre tỉnh đồng sông Cửu Long Thời gian vừa qua, nhiều khu công nghiệp, khu dân cư, cơng trình thương mại - dịch vụ địa bàn huyện hình thành, phát huy hiệu Kinh tế - xã hội huyện đạt nhiều thành tựu quan trọng lĩnh vực: khoa học công nghệ đổi mạnh mẽ, chất lượng giáo dục đào tạo nâng cao rõ rệt, nguồn nhân lực y tế, văn hoá, thể dục thể thao phát triển; đời sống nhân dân cải thiện với sách xố đói, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định trị, bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch hướng cơng nghiệp - dịch vụ - nơng nghiệp Qua tình hình sử dụng đất huyện năm 2010 cho thấy: Đất nông nghiệp 17.242,99 chiếm 68,28 % diện tích tự nhiên, đất phi nơng nghiệp 7.892,42 chiếm 31,25% diện tích tự nhiên Trong đất 2.531,21 ha(10,02% diện tích tự nhiên, đất chuyên dùng 4.362,53 ha(17,27% diện tích tự nhiên) Diện tích đất giao cho đối tượng để sử dụng 22.229,60 ha( hộ gia đình chiếm 70,07 %, tổ chức nước chiếm 28,69 %, tổ chức , cá nhân nước chiếm 1,22 %, tổ chức khác chiếm 0,02 %) diện tích đất giao cho đối tượng để sử dụng 3.102,03 Qua phân tích biến động đất đai huyện cho thấy xu hướng biến động đất đai hoàn toàn khách quan phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, với nhu cầu thực tế huyện Công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện thời gian qua thực đồng bộ, mang lại số kết khả quan Công tác lập đồ địa thồn thành phục vụ tích cực cho cơng tác cấp GCNQSDĐ, giải tranh chấp đất đai, công tác theo dõi chỉnh lý biến động đất đai thực kịp thời làm sở cho công tác quản lý Nhà nước đất đai chặt chẽ.Việc thực tốt nội dung quản lý Nhà nước đất đai góp phần xóa bỏ tình trạng vơ chủ quản lý sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi người dân giúp người dân thực nghĩa vụ Nhà nước Đồng thời góp phần ổn định an ninh trật tự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Thông qua việc đánh giá ưu khuyết điểm công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện, đề xuất kiến nghị chủ trương, sách, chế tổ chức, giải pháp… nhằm đem lại hiệu thiết thực cho công tác quản lý Nhà nước sử dụng đất đai, bảo đảm cho luật đất đai thực cách có hiệu lực nghiêm chỉnh địa bàn huyện Bình Chánh Trang 65 Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ III.2 KIẾN NGHỊ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật đất đai để tất người sử dụng đất qua nhiều hình thức, đặc biệt phương tiện thơng tin đại chúng Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh biện pháp xử lý áp dụng vi phạm pháp luật trình sử dụng đất Tập trung giải dứt điểm vụ việc tranh chấp đất đai tồn động, tránh không để kéo dài làm phát sinh nhiều mâu thuẫn Tổ chức thực tốt việc khai báo biến động đất đai để hạn chế phát sinh tranh chấp Tăng cường công tác tra nhà nước lĩnh vực đất đai, hạn chế vi phạm đất đai, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm việc thi hành luật đất đai Thanh tra thường xuyên hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất khơng hợp lý Phải thường xun thực chỉnh biến động, hàng tháng cán địa huyện kết hợp với địa xã kiểm tra đối sốt tình hình biến động để sớm phát biến động khơng hợp pháp để có hướng xử lý kịp thời Nhanh chóng thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã, ngành toàn huyện, nhằm tạo tảng chặt chẽ, hợp lý khoa học cho q trình sử dụng Tăng cường cơng tác quản lý đất đai cấp thị xã, thị trấn có kế hoạch đào tạo kiến thức chun mơn cho lực lượng cán địa cần đào tạo lực lượng cán địa xã có chun mơn ngang tầm nhiệm vụ giao nhằm giúp UBND xã việc quản lý nhà nước đất đai Công tác quản lý Nhà nước đất đai cần tăng cường quản lý, đặc biệt từ cấp xã, nhằm tạo điều kiện cho công tác cấp GCNQSDĐ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ cho người sử dụng, tạo điều kiện cho người sử dụng đất an tâm đầu tư sản xuất công tác quản lý đất đai, đảm bảo việc sử dụng đất hợp lý hiệu góp phần thúc đẩy phát triển xã hội theo tinh thần Đảng Nhà nước ta đề Trang 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng “Quản lý hành đất đai”- Lê Mộng Triết - giảng viên Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng môn “ Đăng ký thống kê đất đai” - Ngô Minh Thụy - giảng viên Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng mơn “ Luật đất đai 2003” – Dương Thị Tuyết Hà - giảng viên Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng môn “ Phương pháp nghiên cứu khoa học” – Nguyễn Hùng Thiện Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Giáo trình Quản lý Nhà nước đất đai Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007 Luật đất đai năm 2003 Quốc Hội khóa XI thơng qua ngày 20/11/2003 có hiệu lực ngày 01/7/2004 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ban hành ngày 29/10/2004 Thủ Tướng Chính Phủ thi hành luật đất đai Báo cáo khóa trước Niên giám thống kê từ 2006 – 2010 phòng thống kê huyện Bình Chánh 10 Các báo cáo kết thực công tác năm 2006 – 2010 Của Phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Bình Chánh 11 Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê 2006 – 2009 12 Báo cáo thuyết minh tổng kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2010 13 Quyết định số 209/ QĐ-UBND ngày 16/01/2009 Ủy ban nhân dân duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất năm( 2006 - 2010) huyện Bình Chánh binhchanh.hochiminhcity.gov.vn www.thuvienphapluat.com.vn www.ciren.vn ... II.1 KHÁI QUÁT CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THI N NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN BÌNH CHÁNH…………………15 II.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thi n nhiên huyện 15 II.1.2 Thực trạng phát... yếu thi u sót cho công tác quản lý sử dụng đất đai huyện Trang Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ  Yêu cầu Đánh giá đầy đủ khách quan thực trạng điều kiện tự nhiên, tài nguyên thi n... tài liệu, số liệu, đồ, sổ sách, chứng thư,v.v…chứa đựng thông tin cần thi t mặt tự nhiên, kinh tế xã hội, pháp lý đất đai thi t lập trình Trang Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Ngô Thị Ngọc Thơ đo
- Xem thêm -

Xem thêm: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH” , “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay