ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH LỆ 1:5000 XÃ NGHĨA TRUNG, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

124 49 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:50

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH     KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN             BÁO CÁO TỐT NGHIỆP         ĐỀ TÀI: ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH   TỈ LỆ 1:5000 NGHĨA TRUNG, HUYỆN ĐĂNG,   TỈNH BÌNH PHƯỚC     Sinh viên thực hiện: NGƠ THÀNH CƠNG   Mã số sinh viên: 07151005       Lớp: DH07DC Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính       Sinh viên thực hiện: NGƠ THÀNH CƠNG Tháng năm 2011 Sinh viên thực hiện: NGƠ THÀNH CƠNG “Tên đề tài: ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỈ LỆ 1:5000 NGHĨA TRUNG, HUYỆN ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC.” GVHD: ThS Phạm Hồng Sơn (Đòa quan : Khoa quản lý đất đai & Bất động sản, Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh) Ký tên: ……………………………… Tháng năm 2011 Lời cảm ơn! Sau trình học tập sinh hoạt năm trường em làm đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quý thầy trường Đại học Nơng Lâm tận tình giảng dạy cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp em có kết hơm Em xin cảm ơn tất quý thầy cô Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản, đặc biệt thầy Bộ mơn Cơng Nghệ Địa Chính truyền đạt hướng dẫn kiến thức chuyên ngành giúp em có tảng kiến thức để ứng dụng phát huy đường nghiệp sau Đặc biệt xin cám ơn sâu sắc đến thầy Phạm Hồng Sơn, người bảo hướng dẫn em tận tình suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm anh chị tổ đo đạc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Phước giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình giúp em hồn thành đề tài Dù cố gắng khơng thể tránh thiếu sót mong góp ý thầy bạn để đề tài em hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Ngô Thành Cơng TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Ngô Thành Công, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH NGHĨA TRUNG HUYỆN ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC TỶ LỆ 1:5000” Người hướng dẫn: Ths PHẠM HỒNG SƠN, Khoa quản lý đất đai Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TP HỒ CHÍ MINH Nội dung tóm tắt baùo caùo Đề tài thực từ 09/05/2011 đến 02/08/2011 Nghóa Trung Huyện Đăng Tỉnh Bình Phước Đề tài tập trung nguyên cứu tìm hiểu quy trình, quy phạm, nội dung phương pháp thành lập đồ đòa theo hệ tọa độ VN-2000, với việc ứng dụng công nghệ thông tin trang thiết bò thành lập đồ đòa Đề tài nghiên cứu vấn đề sau :  Cơ sở lý luận đồ địa  Quy trình thành lập đồ địa chính: o Xây dựng lưới khống chế đo vẽ o Cơng tác bình sai o Đo vẽ chi tiết nội dung đồ địa o Biên tập hồn chỉnh đồ địa o Cơng tác kiểm tra, nghiệm thu đồ  Đánh giá quy trình công nghệ đo đạc thành lập đồ đòa phương pháp đo vẽ toàn đạc Đề tài đạt kết cụ thể sau:  Thành lập lưới khống chế đo vẽ tồn với 377 điểm KV1  Đo đạc thành lập mảnh đồ đòa gốc biên tập thành tờ đồ địa tham gia đo đạc biên tập mảnh tờ số 37,38,39 theo quy phạm Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành MỤC LỤC Trang PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………………………………………… PHẦN II : TỔNG QUAN……………………………………………………………………………………………………………… II.1 Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu……………………………………………………………………… II.1.1 Cơ sở khoa học………………………………………………………………………………………………………… II.1.2 Cơ sở pháp lý ……………………………………………………………………………………………………… 11 II.1.3 Cơ sở thực tiễn …………………………………………………………………………………………………… 12 II.2 Khái quát đòa bàn nghiên cứu ………………………………………………………………………………… 12 II.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………… 16 II.4 Nguồn tư liệu nghiên cứu đề tài …………………………………………………………………………… 21 II.5 Quy trình đo đạc thành lập đồ đòa chính……………………………………………………… 22 PHẦN III : KẾT QUẢ- THẢO LUẬN……………………………………………………………………………… 25 III.1 Xác đònh ranh giới khu đo ……………………………………………………………………………………… 25 III.2 Xây dựng lưới khống chế đo vẽ ……………………………………………………………………….… 25 III.2.1 Phương pháp thành lập lưới khống chế đo vẽ……………………………………… 25       III.2.2 Đo đạc đường chuyền kinh vó …………………………………………………………………… 26     III.2.3 Tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ………………………………………………… 27 III.3 Đo vẽ chi tiết nội dung đồ đòa chính………………………………………………………… 32 III.3.1 Điều tra thông tin đất…………………………………………………………………………… 32 III.3.2 Đo vẽ chi tiết……………………………………………………………………………………………………… 32   III.4 Biên tập thành lập đồ đòa gốc đồ đòa chính……………………… 37 III.4.1 Quy trình công nghệ biên tập đồ đòa phần mềm famis ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 III.4.2 Biên tập đồ đòa gốc …………………………………………………………………… 58 III.4.3 Biên tập đồ đòa chính……………………………………………………………………………… 59 II.4.4 Lập hồ sơ kỹ thuật đất……………………………………………………………………………… 60 III.4.5 Lập sổ dã ngoại…………………………………………………………………………………………………… 61 III.5 Kiểm tra, nghiệm thu thành quả, đánh giá chất lượng giao nộp sản phẩm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61 III.5.1 Công tác kiểm tra nghiệm thu ……………………………………………………………………… 61 III.5.2 Sản phẩm giao nộp……………………………………………………………………………………………… 62 III.6 Đánh giá kết thực hiện………………………………………………………………………………………… 63 III.7 Đánh giá thời gian thực mặt kinh tế……………………………………… 63 III.8 Đánh giá độ xác đồ, quy trình công nghệ đo đạc thành lập BĐĐC phương pháp toàn đạc điện tử ……………………………………………………………………… 64 III.8.1 Đánh giá quy trình ………………………………………………………………………………………… 64 III.8.2 Đánh giá công nghệ ………………………………………………………………………………………… 64 III.8.3 Đánh giá độ xác đồ …………………………………………………………………… 65 PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………………… 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………………………………………… 68 DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BĐĐC : Bản đồ địa HSĐC : Hồ sơ địa KT-KT : Kinh tế - kỹ thuật UTM : Universal Transverse Mercator TCĐC : Tổng cục địa BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường UBND : Ủy ban nhân dân DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: sơ đồ vò trí khu đo Hình 2: giao diện phần mềm Hình 3: mở file số liệu Hình 4: cấu trúc file số liệu mở Hình 5: lựa chọn tham số bình sai Hình 6: đưa số liệu bình sai vào phần mềm Hình 7: tính khái lược mạng lưới Hình 8: thông báo tính xong khái lược Hình 9: hiển thò,in, xuất sơ đồ lưới Hình 10: bình sai lưới mặt Hình 11: giao diện Hình 12: đưa số liệu vào phần mềm Hình 13: chọn nơi lưu số liệu Hình 14: chọn model Hình 15: tạo thư mục lưu liệu Hình 16: trút liệu Hình 17: tạo file Hình 18: đặt tên file chọn seed file cho tờ đồ Hình 19: giao diện microstation Hình 20: khởi động phần mềm famis Hình 21: chọn đơn vò hành Hình 22: tạo khu đo Hình 23: đưa số số liệu vào phần mềm Hình 24: chọn dạng số liệu đưa vào Hình 25: số liệu hiển thò vào phần mềm Hình 26: hiển thò trò đo Hình 27: tạo mô tả trò đo Hình 28: sữa chữa trò đo Hình 29: chọn lớp thông tin Hình 30: công cụ Linear Element Hình 31: công cụ snap mode Hình 32: giao diện nối điểm Hình 33: vào tự động tìm sữa lỗi Hình 34: hộp thoại MRFClean parameters Hình 35: chọn lớp cần tạo vùng Hình 36: hộp thoại để tiến hành thao tác sữa lỗi Hình 37: công cụ sữa lỗi Hình 38: lỗi bắt chưa tới Hình 39: lỗi bắt Hình 40: chọn lớp tạo vùng Hình 41: vào tạo đồ đòa Hình 42: chia mảnh đồ Hình 43: tạo đồ đòa Hình 44: tạo khung đồ đòa Hình 45: gán thông tin từ nhãn Hình 46: đánh số Hình 47: vẽ nhãn Hình 48: sữa nhãn Hình 49: sữa bảng nhãn Hình 50: chức tìm kiếm Hình 51: tạo bảng đồ kiểm tra Hình 52: tạo hồ sơ kỹ thuật đất Hình 53: tạo hố sơ kỹ thuật đất đồng loạt DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ1: Quy trình bình sai lưới đường chuyền Sơ đồ Quy trình thành lập đồ đòa Sơ đồ 3: Sơ đồ quy trình công nghệ biên tập đồ đòa phần mềm famis DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Các thông số kỹ thuật máy toàn đạc điện tử thông dụng Bảng 2: Các tiêu kỹ thuật lưới đường chuyền kinh vó 1, Bảng 3: thành bình sai tọa độ Bảng 4: Quy định từ máy đến mia Bảng : Sản phẩm giao nộp DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC Phụ luc 1: Sơ đồ phân mảnh Phụ lục 2: Tọa độ, số hiệu điểm đòa sở Phụ lục 3: Kết bình sai Phụ lục 4: Bảng phân lớp yếu tố nội dung đồ Phụ lục 5: Sổ dã ngoại Đối tượng điểm có tính 17 kinh tế Đối tượng điểm có tính 18 văn hóa Đường tơ, Phần trải mặt lòng phố GB đường 22 Chỉ giới đường 23 Là ranh giới Cầu 27 Nối với lề đường Tên đường, tên phố, tính 28 chất đường Đường TV nước Đường mép nước 30 Cố định không cố định Đường bờ 31 Là ranh giới Kênh mương, rãnh thoát nước 32 Là ranh giới Cống, đập 36 Nằm ngang qua kênh mương Ghi thủy hệ TG Tên sông, hồ, ao, suối, 39 kênh mương Địa giới tỉnh DT Địa giới tỉnh xác định Địa giới Địa giới xác định DX 42 Có thể lấy từ ĐG quốc gia 46 Có thể lấy từ ĐG quốc gia, tỉnh, huyện Tên chủ sử dụng, địa 53 Ranh tờ 54 Phân mảnh đồ 60 Số đo, khoảng cách 63 Hệ tọa độ, tỷ lệ, số hiệu mảnh (Nguồn: Quy phạm thành lập đồ địa năm 2008) v Phụ lục 5: Sổ dã ngoại Sỉ d· ngo¹i vμ thống kê diện tích Khu đo : NGHĩA TRUNG, huyện ĐĂNG, Tỉnh Bình Phớc Tờ đồ địa chÝnh sè : Tỉng sè thưa : Tỉng DiƯn tÝch : Sè hiƯu m¶nh : 284 588 37 56 350458 bảng thống kê diện tích Loại đất DGT SON DNL DTL MNC NTD Thöa sè 10 11 12 13 14 15 16 17 DiÖn TÝch 19434.8 22378.2 40001.3 1822.7 901.5 523.0 238.2 166.2 173.4 274.3 276.2 440.0 9109.1 342.5 30335.4 31676.0 1578.0 DiƯn tÝch (m2) 8690.6 1781.4 0 Mơc Đích sử dụng Giao thông Sông suối Đất lợng Kênh, mơng thuỷ lợi Mặt nớc chuyên dùng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Din tích đất lại Loại đất LNC LNC LNC+ONT NTS NTS LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT 339986 Tªn chủ sử dụng Nguyễn Minh Sơn trần quốc dũng Chú T Hải Nguyễn Minh Sơn B Bốn THúy Nguyễn Thị Khoa Lý Văn Ngọc Ông Bình Phạm Thị Huế Phạm Thị Lnh Đỗ ăn Mến Trần Ngọc ánh Ông Phơng Lý Văn Bảy B Bốn THúy ChúT Nh Điểu Ngung vi Địa đất ấp ấp ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Ghi chó 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 D1 D2 2329.0 606.5 3637.4 1133.1 1305.5 3837.7 1613.1 939.7 498.2 1661.1 1103.6 1308.9 428.6 598.2 427.5 252.6 33359.8 5001.8 9738.4 737.9 20191.7 554.3 19678.3 695.6 1274.5 773.5 713.8 621.7 1285.5 2184.2 4405.5 278.6 990.2 185.3 214.2 983.0 2895.1 3786.4 48085.2 5134.1 3556.5 LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT DGT DGT Điểu Ngung Ông T Còn Trần Lai Trần Văn Trung Điểu Bun Thị Sia Điểu Nhiên Điểu Xoan Ông Phúc Thị Blơm Điểu Dũng Điểu Kinh Điểu Hiếu Điểu Bứt Vũ Văn Huấn Nguyễn Thị Nhung §iĨu Gí §iĨu BrÝ §iĨu NghÜa §iĨu BÐ §iĨu Cã Điểu Bố Điểu Thị út Điểu Nhuôm Hữu Đỗ Ngọc Điểu C Giá Đỗ Thị Phân B Lan Nguyễn Văn Minh Hữu Điểu Tuấn Điểu Yến Điểu Bó Điểu Xuân Xuân Phat Nguyễn Văn Bng Đon Văn Điểu Oanh Đờng đất Đờng đất vii ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp S1 S2 273.5 SON 1507.9 SON Suèi Suèi Êp ấp Sổ dã ngoại v thống kê diện tích Khu đo : NGHĩA TRUNG, huyện ĐĂNG, Tỉnh Bình Phớc Tờ đồ địa số : Tổng sè thưa : Sè hiƯu m¶nh :284 591 38 332 Tổng Diện tích : 3982670.1 bảng thống kê diện tích Loại đất DGT SON DNL DTL MNC NTD Thửa số 10 11 12 13 14 15 DiÖn TÝch 497.4 13925.6 4024.8 7204.3 535.6 331.8 25165.9 13347.7 14212 500.7 7369.6 23223.4 17195.7 13386.4 28847.6 Mục Đích sử dụng Giao thông Sông suối Đất lợng Kênh, mơng thuỷ lợi Mặt nớc chuyên dùng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Din tích đất lại Loại đất LNC LNC LNC LNC LNC TSN LNC LNC LNC TSN LNC LNC+ONT LNC LNC LNC Tªn chđ sử dụng Điểu Srai Trơng Minh Thiện Nguyễn Văn Thơng §iĨu Nhiªn §iĨu Lai §iĨu Xoan §iĨu Ca Rang §iĨu Năm Điểu Gấu Văn Phúc Điểu Thị KLê Bồ Văn Chính Điểu Xoan Điểu Sun Lơng Văn Nguyễn viii DiÖn tÝch (m2) 59245.4 137028.6 0 5797.3 3780598.8 Địa đất ấp ấp ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Ghi chó 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 32589.3 9646.5 664.8 43978.4 17546.3 26679.7 9768.6 2402.4 2143.4 2295.7 2039.2 13540.9 36471 1993.9 2365 9563.1 9615.9 3374.9 6637.1 9314.8 2182.8 1949.8 3331.3 1352.1 429.3 2821.6 710.5 370.7 978.3 873 45597.8 23079.9 3613.8 18087.1 810.3 355.3 62.1 28641.8 3334.4 187 346.9 LNC LNC TSN LNC LNC LNC SCK LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC §iĨu Thị Bum Văn Phúc Huỳnh Văn Quyền Ông C Điểu Thị Trôm Điểu Tèo đầu t phát triển Điểu KaRăng Điểu Hải Điểu Ba Điểu Thị Pai Đon Văn Truyền Huỳnh Văn Quyền Điểu Lai Điểu Thị Cui Bồ Văn Chiến Điểu Nhiêm Điểu Tôn Thị Dung Lơng Văn Nguyễn Điểu Oanh Đon Thị Sinh Điểu Thị Khuyết Điểu Thị Hem Nguyển Văn Lâm Điểu Thị Thê Phạm Thanh Bình Nguyển Ngọc Ngân Thị Hồng HongThị Gái Đon Ngọc Hùng Điểu Dũng Điểu Gia Giép Điểu Xoan Tạ Thị Anh Nguyệt Ngô Thị Gái HongThị Gái Đức Điểu Sun Nguyển Tấn Hùng Trần Duyên ix ấp ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 181.3 440.8 29202.3 2756.6 3097.5 2384.1 76.7 3045.6 3125 3074.3 6624.8 13834.5 32599.8 1489.3 3253.2 4520.9 9404.6 16065.1 358.3 1216.8 24810.3 1445.5 3302.1 10319.9 13954.2 5460.1 15329.8 15183.4 3971.2 2825.8 6599.6 2108.2 807.7 9874 2648 6990.7 5294.8 6994.7 13042.6 1668.3 12307.7 LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC LNC BHK LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT BHK SCK LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC LNC LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC TON LNC LNC+ONT LNC LNC LNC LNC Nguyển Văn Ho Nguyễn Văn Sinh Điểu Năm V Trơng Đờng Điểu Sanh V v Điểu Nhun Điểu Thót Điểu Hinh Bùi Văn Minh Điểu Lợi Nguyễn Thị Na Phạm Thị Vân Điểu Oanh Nguyễn Văn Xăm Xuân Phát V đầu t phát triển Nguyễn Ngọc Lực Điểu T Quân Điểu Bình Lạc Văn Tuấn Bồ Văn Chiến Bùi Văn Minh Điểu Mon Phong B Hồng Điểu Đắc Điểu Ngọc B Mai Điểu Lân Ông Thnh Nh Thờ Điểu Đen Thị Phợng Huỳnh văn ánh Nguyen Van Chien Bốn Đờng Trần Thị Thu x ấp ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 7494.8 506.9 6013.3 4034 3905.4 10951.5 15485.8 4190.5 11017.4 12472.9 914.5 21691.4 9068 3055.1 377.7 755.7 1249.2 13287.1 7628.7 6430.5 913.9 11824.3 38066.7 6096 667.6 986.5 4086.2 8962.5 12898.8 1199.4 13496.7 5372 15423.2 3694.1 4770.5 27646.9 8343.5 10430 18415.6 8168 19409.5 LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC+ONT DVH LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT TSN LNC LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC Điểu Thót Điểu Đa Điểu Bai Thị Khui Điểu Thị Khuyết Nguyễn Văn Sinh Điểu Hong Điểu Kế Nguyễn Ngọc ánh Thị Khôi Tâm Bi Huỳnh văn ánh út Ròm Nh Văn Hóa Thị Lai Ông Đạt Điểu Biên Điểu Ung Thạch Đa Ra Nguyễn Văn Hong Nguyễn Hồng Phớc Điểu Tôn Điểu Thanh Điểu Văn Nguyễn Hồng Phớc Thị Khôi Điểu Thị Rớc Điểu Cân Nguyễn Văn Hớng Thị Phợng Nguyễn Văn Hớng Điểu Mét Điểu Thanh Thị Phợng Nguyễn Hồng Phớc Hong Văn Thnh Điểu Đố Nguyễn Văn Lợm Lạc Văn Tuấn Điểu Kinh Điểu Z¾c xi Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 10549.4 7446.3 26214.2 8553.7 253.6 9250.2 1414.1 8037.4 1209.9 10000.6 358.1 5251.9 1000.6 2255.8 7410.2 5874.4 31445.8 30687.6 12285.4 2032.8 8746.8 11074.5 4236.9 10832.9 6708.5 10394.6 3367.4 2385.9 15627.1 23978.6 10200.2 14935.1 3231.8 5096.8 7227.2 7116.6 2623 8873.5 13248.8 6223.2 2485.9 LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC TSN LNC TSN LNC LNC LNC TSN LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC DGT LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC Điểu Thị Tuyết Điểu Xuyên Điểu Thanh Điểu Bó Điểu Zắc Điểu Ninh Nguyễn Văn Sinh Điểu Yến Nguyễn Văn Lợm Điểu Bay §iÓu RÝt §iÓu Dïng §iÓu Kinh §iÓu Hinh §iÓu Hinh Ông Xuân Nguyễn Văn Sinh Điểu Thị Quân Điểu Oanh V Thị Khuyết Điểu Oanh V Đờng đất Ba Tu §iÓu Cong §iÓu Sun §iÓu Sun §iÓu §a §iÓu Kinh §iĨu Nhu«n §iĨu BÐ §iĨu Cã §iĨu Cã §iĨu Ỹn Điểu Tâm V Vang Trần Văn Chơng Điểu C Giá V xii Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 35179 3370.6 3134 10470.6 2022.1 28059.2 10126.1 5362.6 17937.4 1299.3 3462.1 5404.1 1330.8 8015.9 11156.5 724.7 10414.7 12715.1 6597.3 68472.2 122.6 9564.9 7078.9 28999.1 11557.6 5126.9 11008.7 8423.8 13447.3 258.4 20520.9 10343.6 29183.8 49862.3 11684.7 9942.9 15232.8 36617.6 20283.9 16803.6 37516.4 LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC LNC DVH LNC LNC LNC LNC LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC+ONT LNC LNC+ONT §iĨu NghÜa V §iÓu Bã §iÓu LÐ §iÓu Bã §iÓu Cã §iÓu Bè §iĨu B¶o §iĨu Sung §iĨu Cã §iĨu KhÐ §iĨu Dòng §iĨu KhÐ §iĨu ThÞ Chay §iĨu Bøt ThÞ rít §iĨu Nhuôn Nguyễn Văn A Thị rớt Lộc Điểu Nghĩa Điểu KLâu Điểu Hiếu Trần Văn Chơng B Lan Điểu Hiếu Sân Bóng Điểu Đen Điểu Hong Hong Văn Bắc Nguyễn Văn Lý Hong Văn Bắc Điểu Có Nguyễn Văn A Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Văn Ân Nguyễn Văn Cảnh v Nguyễn Thnh Ông Đờng Nguyễn Thnh Long xiii ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 258 259 260 261 262 13375.5 15476 27392.6 1070 44630.6 23.3 27677.5 3666.2 43390.7 142.4 5660.5 4813.8 13128.8 13105.1 20929.1 3837.7 36832.1 7448 98674.2 13026.9 47603 27849.9 9916 30171.5 18256.1 14825.7 1098.8 332 22060.3 296.2 3003 13165.1 36682.3 5396.8 780.5 335.7 50081.5 33767.7 33424.9 30350.3 6317.2 LNC LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC+ONT TSN LNC LNC LNC LNC LNC LNC SCK LNC SCK LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC TSN LNC LNC LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT Điểu Văn Lợi Quang Thnh Điểu Ba Nguyễn Ngọc Tấn Điểu Thị Quân Điểu Thị Linh ơng Thị Kim Hơng Điểu Câm Cao Thị Phơng Cao Thị Phơng Điểu Nhiên Nguyễn Văn Phụng Trần Xuất Điểu Hải Điểu Yên Điểu Biên đầu t phát triển Cao Văn Tiên CS Sông Bé Phạm Thnh Lơng Thị Quyên Phạm Rê Điểu Lợi Quang Cao Văn Ba Nguyễn Văn Phụng Đinh Tuấn Lơng Phạm Văn Quang Cao Ba Tự Bảo Tự Ông Tắc Nguyễn Văn Ti minh Thiết v Phạm Văn Huyền Cao Ty Vy Việt Trần Xuất Nguyễn Văn Vĩnh xiv ấp ấp ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 288 12630 717.6 60138 14558.5 10967.9 1949.4 19136.7 9457.8 5797.3 8376.2 26066.1 2392.8 17050.7 39824.4 730.6 497.5 763.2 41000 20838.1 2809.4 6777.5 10872.5 8094.7 311.3 47307.3 395.3 1228.2 366 627.7 57342.9 1421.7 12943.1 18140.2 78504.2 1404.8 41111.3 1245.9 1100.4 2059.4 2800.8 TSN LNC LNC+ONT LNC LNC LNC LNC+ONT SCK TSN NTD LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT Ông Minh Trịnh Tiến Hùng Phạm Xuân Bình Trần Thị Lệ Thu Phạm Văn Huyền Nguyễn Văn Cảnh đầu t phát triển Ông Minh Nghĩa Trang B Liên Dơng Văn Dũng Nguyễn Văn Sáu Phạm Thị Sy Hỷ Tsằn Sy Trần Lộc Ninh Cao văn Ba Minh Châu v minh Thiết Trần Thị Lệ Thu Trịnh Tiến Hùng Trần Lộc Ninh Trần Văn Văn Nguyễn Trung Phu Vũ Thnh Trung Trần Xuất V Hong Quốc Sơn Nguyễn Phong Sơng Tám Triềng Trơng Đình Phú Việt uyễn Thị ánh Tuyết Phan Văn Suy Vũ Thnh Trung Phan Văn Hơng Trơng Đình Thái Trần Văn Viên Văn Tâm Văn Thnh xv ấp ấp ấp ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 3001 3002 3003 3004 6001 6002 6003 6004 6005 6006 655.9 3632.8 773.6 693.6 720.8 712.5 26731.8 27563.9 24872 20566 7636.7 5262.6 40326.7 27704.6 24798.3 8170.9 2279.5 5952.4 11295.9 13227.7 19131.7 2129.3 17497.9 9653.6 51817.8 11917.9 31918.9 1065.5 3217.3 37091.2 LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC LNC LNC LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC DGT DGT DGT DGT SON SON SON SON SON SON Thị Mỹ Châu Phạm Thị Bồi Phạm Văn Hởng Võ Sỹ Quế Nguyễn Văn Sinh Nguyễn Minh Hiệp Trần Đình Chiến Nguyễn Văn Minh Lơng Văn Ti Điểu Bó Trịnh Tiến Hùng Trần Thị Lệ Thu Ngô Văn Tính Điểu Thị Nhung Huỳnh Văn Dũng Phạm Thị Sy Trơng Văn Chí Phạm Rê Hùng Nguyễn Hong Đờng đất Đờng đất Đờng đất Đờng đất Suèi suèi Bng Suèi Suèi Suèi Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Sỉ d· ngo¹i vμ thống kê diện tích Khu đo : NGHĩA TRUNG, huyện ĐĂNG, Tỉnh Bình Phớc Tờ đồ địa chÝnh sè : Tỉng sè thưa : Tỉng DiƯn tÝch : Sè hiƯu m¶nh : 284 594 39 96 1082659.8 bảng thống kê diện tích Loại đất Mục Đích sử dơng DiƯn tÝch xvi (m2) DGT SON DNL DTL MNC NTD Thöa sè 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 Giao thông Sông suối Đất lợng Kênh, mơng thuỷ lợi Mặt nớc chuyên dùng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Din tích đất lại Diện Tích 11224.0 40283.7 8627.4 30829.9 6290.6 21468.6 29.3 41440.6 5566.4 14966.0 10000.7 13707.2 20177.9 9284.8 6905.6 15000.9 14051.5 5705.5 7974.5 14136.7 20051.6 6866.6 13809.3 29656.8 25762.7 21506.2 10902.9 14115.2 10226.1 6971.3 Loại đất SKC LNC LNC LNC LNC LNC SKC LNC LNC LNC LNC SKC LNC LNC SKC LNC SKC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC LNC Tên chủ sử dụng Đất công ty Điểu Năm Cao Điểu Nhuôm B Hồng Điểu Thnh Điểu Thnh Đất công ty Văn Mỹ Điểu Đôn Điểu Đôn §iĨu Srai §Êt c«ng ty §iĨu Lng V §Êt c«ng ty Điểu Tang Đất công ty V Phan Văn Ngọc Điểu Thị Bách Điểu Thị Bút Trần Văn ẩn Điểu Mon Nguyễn Văn Trọng Điểu Minh Điểu Thị Bách Dieu MaRieng Dieu Lac §iĨu Thμnh §iĨu Tang xvii 16517.0 5624.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1060518.3 Địa đất ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Ghi chó 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 5862.5 12060.2 11603.0 720.5 31946.8 5312.2 469.5 10334.9 13282.5 2903.0 4252.9 1165.6 8546.5 14525.0 26306.4 356.1 4208.6 725.7 19920.2 17315.4 34653.6 508.8 62383.5 14257.6 8074.7 530.4 10918.3 3576.6 8384.9 29938.1 981.9 452.3 22680.5 9210.1 32904.8 9014.6 253.4 391.5 275.8 9575.7 17329.2 LNC LNC NTS NTS SKC LNC NTS LNC LNC LNC LNC+ONT SKC LNC+ONT LNC LNC+ONT NTS LNC+ONT LNC LNC LNC LNC NTS LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT NTS LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT Nhung Điểu Nhiêm Trần Võ Hợi Trần Võ Hợi Đất công ty Điểu Giá Trần Võ Hợi Điểu Beo Điểu Riu Trần Võ Sơn Đon Văn Vũ Đất công ty Nguyễn Phong Sơng v Ty Quỳnh Thị Trang v v Trần Ngọc Lơng Trần Ngọc Quy Châu Thị Bảy Hỷ Tsằn Sy Quỳnh Thị Trang Van Minh Bai Châu Minh Luân Hỷ Tsằn Sy Châu Thị Lên Văn Hải Nguyen Ba Luong Hỷ Tsằn Sy Châu Thị Lùn Châu Thị Vân Nguyễn Văn Hiếu Trần Thị Hờng Trần Văn Thái Trần Hiếu Hùng Nguyễn Quốc Bình Nguyễn Thị Hạnh Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Đình Ti Phan Văn Dũng xviii ấp ấp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp D1 D2 S1 S2 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 8687.7 643.8 156.0 140.1 329.4 30445.7 21212.8 623.9 1833.3 6007.0 LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 16531.1 4829.5 14783.7 358.1 1044.8 840.1 1227.2 400.3 325.9 332.1 202.0 781.4 11798.1 11322.3 7.7 14090.6 2426.4 3765.7 1858.8 LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC+ONT LNC LNC+ONT SKC DGT DGT SON SON Trần Kim Tuyền Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thanh Hồ Vắng Trần Ngọc Quy Tạ Đình L Trần Văn Dũng Hong Đình Đính Nguyễn Thị Thanh Kiều Hong Đình Đính Nguyễn Thị Hồng Nhung Điểu Lợi Châu Thị Tám Hồ Văn Kiệt Nguyễn Minh Tuấn Phạm Viết Tựa Ngô Văn Minh Phạm Nghĩa Trung Tống Thị Xuân Hoa Nguyễn Văn Tỷ Trần Văn Cơng Nguyễn Thị Lnh Điểu Tiên Nguyễn Thị Vừng Đất công ty Đờng §êng ®Êt Suèi Suèi xix Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp Êp ... Intergrated Software – FAMIS): có khả xử lý số liệu đo ngo i nghiệp, xây dựng, xử lý quản lý đồ đòa số Phần mềm đảm nhiệm công đoạn từ sau đo vẽ ngo i nghiệp hoàn chỉnh hệ thống đồ đòa số Cơ sở liệu... điểm đòa sở Phụ lục 3: Kết bình sai Phụ lục 4: Bảng phân lớp yếu tố nội dung đồ Phụ lục 5: Sổ dã ngo i Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Ngơ Thành Cơng PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Ở nước ta, Nhà nước thống... nhanh chóng, không phụ thuộc vào thời tiết điều kiện đòa hình + Nhược điểm: công tác nội nghiệp ngo i nghiệp tách rời nên không kòp thời phát sai sót, đo vẽ toàn đạc thường ứng dụng nơi phương
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH LỆ 1:5000 XÃ NGHĨA TRUNG, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC. , ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH LỆ 1:5000 XÃ NGHĨA TRUNG, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay