ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 ENTERPRISE TRONG CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

65 90 1
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:39

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 ENTERPRISE TRONG CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ KIM ANH Mã số sinh viên: 07124002 Lớp: DH07QL Ngành: Quản lý đất đai Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH LÊ THỊ KIM ANH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 ENTERPRISE TRONG CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN NGỌC THY ( Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh ) ( Ký tên: ) Thành phố Hồ Chí Minh, thỏng nm 2011 Lời Lời Cảm Cảm Ơn! Ơn! Đối với sinh viên năm cuối, khoảng thời gian thực tập Đốilà với sinhđểviên cuối, khoảng thời gianhếtthực tập coi mộtmỗi hội thử năm sức mình, sử dụng tất đượcthức coi làtrong để thửđểsức sử dụng hết tất kiến kiến nhàhội trường áp mình, dụng vào cơng việc thực tế.cảThời thức nhà trường để áp dụng vào công việc thực tế Thời gian gian thực tập 02 tháng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực tập tạithời Văngian phòng đăng ký quyền sử dụng đất đây, Quậntơi 12 Quận 12 02 tháng khoảng ỏi thật quý giá Tại làm khoảng thời gian ỏi thật quý giá Tại đây, được làm việc với cán Văn phòng tiếp xúc với việc phòng đượcrất tiếp xúc kỹ vớinăng công làm việc công việc với thựccán tế giúpVăn học hỏivàđược nhiều thực tế giúp học hỏi nhiều kỹ làm việc mà việc mà trình học tập tơi chưa biết đến q trình học tập chưa biết đến Xin chân thành cám ơn thầy cô khoa Quản lý đất cám ơn thầyviên cô Quản đạt lý đất đai đai Xin bất chân động thành sản giảng khác khoa truyền kiến bất động sản giảng viên khác truyền đạt kiến thức cho thức cho em suốt trình học tập Đồng cám ơn lãnh đạo em quákýtrình họcsử tập Đồng ơn 12 lãnh đăng quyền dụng đấtcám Quận đãđạo tạo Văn điềuphòng kiện Văn phòngsuốt đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12 tạo điều kiện giúp em giúp em hoàn thành tập, đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu hoàn sắc thànhđến đặc biệtNgọc xin gửi lờiđã cảm ơn sâu nhấtdẫn đếnvà thạc thạc tập, sĩ Nguyễn Thy giúp đỡ, sắc hướng chỉsĩ Nguyễn Ngọc Thy giúp đỡ, hướng dẫn bảo tận tình cho em bảo tận tình cho em suốt trình thực đề tài suốt trình thực đề tài Và cuối khơng thể khơng nhắc đến quan tâm cuối khơng đến sựđình quanđã tâm đặc Connhắc xin cảm ơnlàgia đặc biệtVàcủa chacùng mẹ không gia thể đình đình Con xin cảm ơn gia đình bên biệt cha mẹ gia bên con, ủng hộ, động viên tạo điều kiện thuận lợi để con,có ủng động tạothành điều kiện thuận lợi nghiệp đểnày có thểhộ, thực hiệnviên hoàn tốt luận văn tốt thể thực hoàn thành tốt luận văn tt nghip ny Trõn trng! Trõn trng! ĐH H Nông LâmLõm TP.HCM, ngythỏng 20/08/2011 Nụng TP.HCM, 07/2008 Sinh viên Sinh viên LêAnh Thị Kim Anh Lê Thị Kim TÓM TẮT  Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Anh, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chính Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM ” Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Ngọc Thy, Bộ mơn Cơng nghệ Địa chính, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chính Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, phản ánh kịp thời trạng sử dụng đất thực địa, giúp Nhà nước nắm rõ thông tin quỹ đất cách thường xuyên liên tục từ tồng quát đến đất cụ thể Ngày nay, công nghệ thông tin ngày phát triễn mạnh, việc áp dụng công nghệ vào công tác quản lý Nhà nước đất đai diễn phổ biến Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh có kinh tế phát triển nhanh, biến động đất đai diễn ngày nhiều phức tạp.Vì vậy, việc ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai phường điều cần thiết nhằm thực mục tiêu: - Ứng dụng công nghệ tin học vào cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai - Thiết lập lưu trữ sở liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật pháp lý - Tăng cường công tác quản lý đất đai địa phương hiệu lâu dài theo chiến lược phát triển chung ngành - Phục vụ công tác tra cứu, truy xuất thơng tin địa Với sở liệu xây dựng, đề tài sử dụng công cụ phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise thực cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai Phường tiện lợi nhanh chóng Kết đạt sau: - Nhập 50 đơn kê khai đăng ký vào hệ thống phần mềm - Cập nhật, chỉnh lý 73 trường hợp biến động ViLIS Trong đó, có 25 hồ sơ chuyển nhượng, hồ sơ thừa kế, hồ sơ tặng cho, hồ sơ thu hồi, 20 hồ sơ chấp, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, 10 hồ sơ hồn cơng, hồ sơ tách Bằng việc sử dụng phương pháp: Phương pháp đồ, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp ứng dụng GIS, phương pháp phân tích tổng hợp phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia, nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng ViLIS quản lý đất đai, đồng thời tìm ưu điểm, nhược điểm phần mềm có kiến nghị phù hợp MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Trang PHẦN I: TỔNG QUAN I.1.Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 11 I.2.1 Vị trí địa lý 11 I.2.2 Điều kiện tự nhiên 12 I.2.3 Xã hội 13 I.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 14 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 14 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 I.3.3 Quy trình thực 15 PHẦN II : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16 II.1.Giới thiệu phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise 16 II.1.1 Nền tảng công nghệ 16 II.1.2 Yêu cầu cài đặt phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise 17 II.1.3 Các phân hệ phiên ViLIS 2.0 17 II.1.4 Mục tiêu ViLIS 18 II.2 Đánh giá nguồn liệu phục vụ xây dựng CSDL hồ sơ địa 18 II.2.1 Dữ liệu khơng gian 18 II.2.2 Dữ liệu thuộc tính 18 II.2.3 Đánh giá chung 19 II.3 Xây dựng sở liệu hồ sơ địa 19 II.4 Ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise cập nhật, chỉnh lý biến động 19 II.4.1 Đăng kí biến động cho chủ sử dụng có CSDL 20 II.4.2 Đăng kí biến động cho chủ sử dụng chưa có CSDL 41 II.5 Đánh giá khả phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise 49 II.5.1 Ưu điểm 49 II.5.2 Nhược điểm 50 II.6 Đánh giá hiệu phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise 51 II.6.1 Hiệu kinh tế 51 II.6.2 Hiệu xã hội 51 KẾT LUẬN 53 Kết luận 53 Kiến nghị 53 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VPĐK : Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh BĐĐC : Bản đồ địa GCN : Giấy chứng nhận CSDL : Cơ sở liệu QSDĐ : Quyền sử dụng đất Bộ TNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường HSKT : Hồ sơ kỹ thuật HSĐC : Hồ sơ địa Trung tâm CSDL - HTTT – TTVT : Trung tâm Cơ sở liệu Hệ thống thông tin – Trung tâm Viễn thám quốc gia DANH SÁCH SƠ ĐỒ, HÌNH VÀ BẢNG Danh sách sơ đồ Trang Sơ đồ 1: Quy trình thực đề tài 15 Sơ đồ 2: Quy trình đăng ký biến động chỉnh lý đồ 35 Danh sách bảng Bảng 1: Bảng Thống kê tình hình biến động đất đai Phường Tân Chánh Hiệp từ ngày 12/08/2010 đến ngày 10/06/2011 21 Danh sách hình Hình 1: Sơ đồ vị trí Phường Tân Chánh Hiệp 12 Hình 2: Giao diện chuyển quyền trọn giấy 22 Hình 3: Giao diện chuyển nhượng 23 Hình 4: Giao diện chọn kiểu chuyển quyền 24 Hình 5: Giao diện thơng báo lỗi thực chuyển quyền 25 Hình 6: Giao diện cho thuê đất 26 Hình 7: Giao diện góp vốn khơng hình thành pháp nhân 27 Hình 8: Giao diện góp vốn có hình thành pháp nhân 27 Hình 9: Giao diện cấp GCN góp vốn hình thành pháp nhân 27 Hình 10: Giao diện biến động chấp 29 Hình 11: Giao diện nhập diện tích MĐSD chuyển đổi 30 Hình 12: Giao diện cập nhật nội dung biến động 31 Hình 13: Thơng báo GCN chấp ngân hàng 32 Hình 14: Giao diện chọn đất cần bổ sung tài sản 32 Hình 15: Giao diện thu hồi GCN 33 Hình 16: Giao diện gộp hồ sơ 34 Hình 17: Giao diện chọn đất cần gộp đồ 31 Hình 18: Giao diện gộp đồ 37 Hình 19: Giao diện thực biến động 37 Hình 20: Giao diện tìm kiếm biến động 38 Hình 21: Giao diện đồ sau gộp 38 Hình 22: Giao diện tìm chọn tham gia tách 39 Hình 23: Giao diện tính đỉnh giao hội 40 Hình 24: Giao diện tách 40 Hình 25: Giao diện đồ sau tách 41 Hình 26: Giao diện kê khai chủ sử dụng/sở hữu 43 Hình 27: Giao diện kê khai đất 44 Hình 28: Giao diện đăng kí nhà 45 Hình 29: Giao diện hồ sơ kỹ thuật 46 Hình 30: Giao diện lấy HSKT từ file CAD 47 Hình 31: Giao diện cấp giấy chứng nhận 48 Hình 32: Lỗi thực quy trình biến động 50 Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh Hình 25 - Giao diện đồ sau tách Để thực chức gộp/tách hoàn chỉnh tiến hành qua giai đoạn: Gộp/tách đồ Gộp/tách hồ sơ Phần mềm thể ưu điểm liên thông hồ sơ đồ việc tách thửa: Để linh động, việc tách hồ sơ tách đồ tiến hành thời điểm khác không bắt buộc phải tiến hành theo trình tự Tuy nhiên đồ hồ sơ ln có mối quan hệ thống liên thông với Sự liên thông thể chỗ: Khi thực việc tách hồ sơ mà việc tách đồ thực có kế thừa kết tách từ đồ Giả sử tách 32(20) thành 687(20) 688(20) hồ sơ gọi 32(20) vào giao diện tách hồ sơ chương trình tự động gọi 687(20) 688(20) vào chúng tách đồ cập nhật Đây ưu điểm bật thể liên kết liệu khơng gian liệu thuộc tính hệ thống chương trình Như vậy, thời gian thực rút ngắn nhiều II.4.2 Đăng ký biến động cho chủ sử dụng chưa có CSDL Vì chủ sử dụng chưa có CSDL nên phải tiến hành kê khai đăng kí Phân hệ kê khai đăng ký cấp GCN ViLIS 2.0 xây dựng dựa tảng thủ tục kê khai đăng ký, lập HSĐC cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy - 41 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh định Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 - Đăng ký đất đai thủ tục hành nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ Nhà nước với người sử dụng đất tổ chức thực theo phạm vi ranh giới hành phường, xã, thị trấn tạo sở, tảng nhằm thiết lập HSĐC đầy đủ cấp GCN cho người sử dụng đất hợp pháp Đồng thời công tác đăng ký đất đai làm tốt góp phần tạo dựng sở để nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai theo pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất - Nội dung kê khai đăng ký QSDĐ gồm thông tin đất liên quan đến quyền nghĩa vụ người sử dụng đất thể GCN, HSĐC - Nhập thông tin đăng ký sử dụng đất từ đơn đăng ký sử dụng đất theo mẫu đơn quy định ban hành kèm theo thông tư 17/2009/TT-BTNMT - Thao tác: Tạo đơn đăng kí chủ sử dụng, đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có) + Đăng kí thơng tin chủ sử dụng: Vào Menu Kê khai đăng ký → Đăng ký cấp giấy chứng nhận → bấm phím tắt F1→ chương trình tự động chuyển sang Tab “3.Chủ sử dụng/sở hữu” để nhập đăng ký Nhập thơng tin chủ sử dụng, số chứng minh nhân dân chủ sử dụng bắt buộc để cập nhật thông tin chủ sử dụng bấm Sau nhập xong chọn chuyển danh sách chủ sử dụng qua đơn đăng ký cấp GCN - 42 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh Hình 26 - Giao diện kê khai chủ sử dụng/sở hữu + Đăng kí thơng tin đất: Sau kí chủ sử dụng, tiến hành chuyển sang tab “4.Thửa” Nhập thông tin đất như: số hiệu thửa, số hiệu tờ đồ, diện tích đất… Sau chọn đơn đăng ký để ghi liệu bấm - 43 - chuyển danh sách đất qua Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh Hình 27 - Giao diện kê khai + Đăng kí thơng tin nhà (Trường hợp đất đăng ký khơng có tài sản gắn liền với đất ta bỏ qua mục này): Nhập thông tin nhà tab “5.Nhà-Căn hộ”, phần mềm tự động cập nhật địa nhà theo địa đất Đây tiện ích phần mềm bấm Sau nhập xong chọn đơn đăng ký - 44 - chuyển danh sách đất qua Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh Hình 28 - Giao diện đăng kí nhà + Tạo đơn đăng ký: Sau đăng kí đầy đủ thông tin chủ sử dụng, đất tài sản gắn liền với đất ( có), ta tiến hành tạo đơn đăng kí phục vụ cho việc cấp GCN cách bấm để chuyển sang Tab Đơn Đăng ký Bấm sau nhập mã hồ sơ lưu, mã biến động….Q trình kê khai đăng ký hồn thành Trước tiến hành cấp GCN, ta thực thao tác tạo hồ sơ kỹ thuật đất lấy kết in vào trang GCN + Lấy hồ sơ kĩ thuật đất: Phần mềm cung cấp công cụ hỗ trợ tạo chỉnh sửa HSKT menu, sử dụng cơng cụ tìm để Bước 1: Chọn vào biểu tượng hình hiển thị cần tạo hồ sơ kĩ thuật Bước 2: Di chuyển chuột đến cần tạo HSKT bấm trái chuột vào cần tạo HSKT - 45 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh Hình 29 - Giao diện hồ sơ kỹ thuật Trường hợp muốn chỉnh sửa đối tượng sơ đồ tiến hành chọn đối tượng cần chỉnh sửa click phải chuột Chương trình hỗ trợ cơng cụ đồ họa cho phép chỉnh sửa HSKT Bước 3: Ghi sơ đồ (HSKT), sau chỉnh sửa HSKT phù hợp tiến hành ghi sơ đồ để phục vụ cho công tác in sơ đồ lên trang GCN Phần mềm hỗ trợ lấy HSKT tự động việc chỉnh sửa HSKT ViLIS nhiều thời gian so với thực Autocad Do vậy, yêu cầu thời gian nên cán thụ lý Phường Tân Chánh Hiệp chỉnh sửa HSKT Autocad  Thao tác lấy HSKT từ file CAD sau: - 46 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh Khi lấy HSKT từ file cad (*.dwg), chương trình thơng báo lỗi( yêu cầu nhập số dpi) Vì vậy, ta phải chuyển file *.dwg dạng *.bmp trước tạo HSKT Trên menu chọn biểu tượng đất lấy kết in vào trang GCN để thực thao tác tạo hồ sơ kỹ thuật menu Bước1: Chọn vào biểu tượng Bước2:: Chọn đường dẫn lưu file có định dạng *.bmp Hình 30 - Giao diện lấy HSKT từ file CAD Bước 3: Chọn nút lấy sơ đồ - 47 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh Bước :Kiểm tra chỉnh sửa vẽ (nếu có) tiến hành bấm ghi sơ đồ để phục vụ công tác in sơ đồ lên trang GCN + Cấp Giấy chứng nhận Sau hồn tất việc tạo đơn đăng kí HSKT đất, tiến hành cấp GCN cho chủ sử dụng.Có thể chọn tab cấp GCN bấm phím (F7) để thao tác Bước1: Bước2: Đánh dấu check vào mục 2.1.2Thửa đất, mục 2.1.3 Nhà-căn hộ, xác nhận tính pháp lý vào dòng ‘Chính thức có pháp lý’ nhập thơng tin GCN theo quy định Hình 31 - Giao diện cấp giấy chứng nhận để ghi lại nội dung vừa cập nhật Bước3: Chọn để in GCN Bước4:Chọn Việc kê khai đăng kí hồn tất tiến hành đăng kí biến động đề tài giới thiệu phần II.4.1 - 48 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh II.5 Đánh giá khả phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise II.5.1 Ưu điểm Phần mềm VILIS (Vietnam Land Information System) xây dựng giải pháp công nghệ ArcGIS hãng ESRI (Mỹ), cung cấp giải pháp tổng thể hệ thống thông tin địa lý với chức như: Đăng ký, quản lý biến động đất đai; quản lý quy hoạch; quản lý giá, thuế đất; đăng ký thống kê; quản lý theo quy trình; hệ thống tham chiếu không gian; quản lý truy nhập Theo đó, sau giai đoạn đo đạc, thành lập đồ loại với độ xác cao cơng nghệ mới, ViLIS giúp xây dựng sở liệu có lưu trữ cách thống tồn khối lượng sản phẩm đồ đảm bảo khả tích hợp, tra cứu, cập nhật cách nhanh chóng, xác đảm bảo tính an tồn, bảo mật liệu; đại hóa đẩy nhanh trình đăng ký cấp GCN, cập nhật kịp thời biến động đất đai xảy Ngoài ra, VILIS giúp tăng cường lực quản lý Nhà nước, cung cấp cho người dân cách nhanh thông tin đất đai, đáp ứng nhu cầp cấp bách quản lý đất đai cải cách hành chính; giảm chi phí thời gian q trình khai thác sử dụng sản phẩm đồ, làm tiền đề để nâng cao hiệu quản lý trình xử lý hồ sơ xin đăng ký cấp giấy GCN  Phần mềm thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, hệ thống tiếng Việt đánh giá thân thiện với người sử dụng, đặc biệt cán địa cấp sở tạo điều kiện cho người sử dụng giao tiếp nhanh chóng dễ dàng với hệ thống  Hệ thống xây dựng công nghệ tiên tiến, đại nên đảm bảo tính ổn định độ tinh cậy cao, khả quản lý sử dụng hiệu  Phần mềm có tính mở, sẵn sàn cải tiến, nâng cấp phù hợp với địa phương khác Hỗ trợ địa phương xử lý hồ sơ nhanh chóng, xác, theo dõi tất bước trình xử lý hồ sơ Đây ưu điểm lớn phần mềm để thực cải cách hành cơng tác quản lý nhà nước đất đai  Được hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu ứng dụng  Hệ quản trị sở liệu Microsoft SQL Server 2005 cho phép quản lý nhiều dạng liệu cách thống nhất, quản lý nguồn liệu theo mơ hình tập trung, dung lượng lớn, đảm bảo tính an tồn, bảo mật liệu  Là cơng cụ thống cho xây dựng, lưu trữ, cập nhật quản lý CSDL đất đai đồng liệu đất đai cấp, hướng tới hệ thống hồ sơ địa số thay cho hồ sơ địa giấy  Cung cấp cơng cụ thực tất dạng biến động đất đai xảy thường xuyên thực tế cách đơn giản, dễ thao tác, phù hợp với điều kiện thực tế - 49 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh  Cập nhật biến động đồng thời đồ địa (chia, tách, thay đổi hình dạng đất…) hồ sơ địa (tên chủ, mục đích sử dụng, thời hạn…), đảm bảo tính thống hai loại tài liệu trình biến động đất đai  Lưu trữ lịch sử đất kể thơng tin đồ (hình dạng trước biến động) hồ sơ, không giới hạn số lần lưu trữ lịch sử biến động đất  Theo dõi quản lý trình biến động đất đai theo thời gian  Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động theo thời gian, theo loại đối tượng sử dụng, theo loại đất theo mục đích sử dụng Đánh giá q trình chu chuyển đất đai II.5.2 Nhược điểm  Do địa phương có tính đặc thù khác cách quản lý nên chương trình hay bị lỗi chạy tiện ích  Mặc dù giá thành xây dựng hệ thống thông tin đất đai rẻ, đầu vào chương trình MicroStation mà giá thành phần mềm cao, nhiều địa phương khơng có đủ kinh phí để mua trang bị  Quy trình chuẩn hóa số liệu phức tạp, đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn, đồng thời phải chỉnh sữa lại tất sai sót chuyển liệu vào phần mềm ViLIS để quản lý biến động đất đai thường xun  Cơng tác bảo trì CSDL, quy trình vận hành, bảo mật liên quan đến cách vận hành phải đào tạo cách  Một vài lỗi phần mềm gặp trình thực đề tài: + Khi làm việc theo quy trình, chọn nhầm chức biến động chọn lại chức khác chương trình khơng cho phép bỏ chọn chức trước Hình 32 - Lỗi thực quy trình biến động + Trường hợp bên nhận chuyển quyền đồng sở hữu, thực biến động chương trình thơng báo lỗi là: “ Index was outside the bounds of the array ” - 50 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh II.6 Đánh giá hiệu phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise II.6.1 Hiệu kinh tế  Giảm chi phí: Việc ứng dụng cơng nghệ quản lý nhà nước đất đai tạo điều kiện cho cơng tác quản lý thuận tiện, nhanh chóng người sử dụng dễ dàng tiếp cận thông tin nên giảm nhiều chi phí quản lý sử dụng đất  Tăng tính cơng hiệu hệ thống thuế: Thuế đất nguồn thu quan trọng ngân sách nhà nước, tạo công hiệu thu thuế đất tức tạo cơng việc hưởng lợi ích từ nguồn tài nguyên đất đai mang lại thông qua chương trình, dự án nhà nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội Xử lý thông tin đất đai tốt, ViLIS có khả cung cấp sở liệu đất đai tốt cho ngành thuế việc xác định giá trị đất đai để tính thuế cách hợp lý quy định  Tăng cường đầu tư nước nước đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế nước: Với hệ thống thơng tin đất đai tồn diện, xác chế sách quản lý đất đai hợp lý khuyến khích nhà đầu tư tăng cường nguồn vốn đầu tư vào đất đai ngành liên quan đến đất đai… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước II.6.2 Hiệu xã hội  Phân rõ trách nhiệm cán bộ: Để đảm bảo công tác quản lý mang tính chun mơn, chun nghiệp cao cần phân rõ trách nhiệm cho cán quản lý giúp công tác quản lý chặt chẽ, hiệu cao truy cứu trách nhiệm xác công đoạn quản lý, xử lý liệu  Tạo niềm tin cho người sử dụng đất: So với công tác quản lý đất đai thủ công trước ứng dụng phần mềm ViLIS để quản lý tạo thơng thống q trình sử lý hồ sơ, dễ dàng truy cập cung cấp thông tin cho người sử dụng đất nhanh chóng, xác, độ tin cậy cao Đây ưu điểm lớn phần mềm Vilis mang lại sở để hệ thống quyền cấp tiến tới thực theo hệ thống ISO cải cách hành cơng tác quản lý đất đai  Giảm tranh chấp đất đai: Tranh chấp, khiếu nại đất đai vấn đề phức tạp Khi phần mềm ViLIS cung cấp liệu có hệ thống thơng tin đất đai cơng khai, tồn diện, xác, rõ ràng, dễ dàng tiếp cận nên góp phần giảm bớt tranh chấp đất đai chủ sử dụng đất  Đảm bảo quyền nghĩa vụ hợp pháp chủ sử dụng: Đất đai ngày khan hiếm, giá trị ngày tăng dần, giá trị đất đai mang lại cho người sử dụng đất ngày tăng, giá trị xác định dựa vào đặc điểm mà sở liệu phần mềm xây dựng quản lý Vì để đảm bảo quyền nghĩa vụ hợp pháp người sử dụng đất cần có chế sách quản lý với hệ thống thơng tin đất đai đại phần mềm ViLIS đáp ứng phần yêu cầu - 51 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh  Quy hoạch quản lý tốt sở hạ tầng: Một hệ thống hồ sơ địa thơng tin đất đai tồn diện cập nhật thường xuyên cho phép quan quản lý lập kế hoạch tiến hành triển khai việc phát triển sở hạ tầng với chi phí thấp đạt hiệu cao có tác động tích cực đến cộng đồng xã hội - 52 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Để có hệ thống CSDL đất đai thống nhất, hồn chỉnh cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai thực cần thiết quan quản lý đất đai địa phương Bởi sở, tảng thiết lập mối quan hệ pháp lý Nhà nước với người sử dụng đất Qua thời gian tìm hiểu phân hệ biến động phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise cho thấy phần mềm có nhiều ưu điểm, đơn giản dễ sử dụng góp phần tích cực cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai Với ViLIS liệu không gian liệu thuộc tính BĐĐC HSĐC liên kết chặt chẽ với Với chức tích hợp liệu giúp cho công tác quản lý nhanh chóng, xác, hiệu cao, đồng thời tiết kiệm thời gian, kinh phí cho việc cập nhật, chỉnh sữa thơng tin đồ địa hệ thống sổ địa so với phương pháp thủ công Đề tài tập trung nghiên cứu phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise lĩnh vực cập nhật, chỉnh lý biến động địa bàn Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết sau: Trong trình nghiên cứu làm việc đạt kết sau: - Bổ sung kiến thức việc chuẩn hóa, chuyển đổi CSDL vào phần mềm ViLIS 2.0 Enterprise - Tạo 50 đơn kê khai đăng ký vào hệ thống - Cập nhật 73 trường hợp biến động vào hệ thống Trong đó, có 25 hồ sơ chuyển nhượng, hồ sơ thừa kế, hồ sơ tặng cho, 20 hồ sơ chấp, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, 10 hồ sơ hồn cơng, hồ sơ tách thửa, hồ sơ thu hồi - Thực trường hợp chỉnh lý biến động đồ - Đánh giá ưu khuyết phần mềm ViLIS 2.0 công tác cập nhật chỉnh lý biến động Kiến nghị Hiện Bộ Tài nguyên Môi trường khởi động dự án hoàn thiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam, sử dụng nguồn vốn ODA ngân hàng giới (WB) tài trợ Bộ Tài nguyên Môi trường định sử dụng phần mềm VILIS để quản lý HSĐC thống nước Vì mà địa phương nói chung Quận 12 nói riêng cần nhanh chóng chuẩn bị cơng nghệ nguồn nhân lực để kịp thời tiếp nhận đẩy nhanh tiến độ hồn thiện, đại hố hệ thống thông tin đất đai - Thường xuyên cập nhật biến động đất đai cho toàn hệ thống đảm bảo tính kịp thời, xác nguồn thơng tin - Nhân viên phải tập huấn sử dụng thành thạo không ViLIS mà phải biết xử lý phần mềm Microstation Famis - 53 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh - Do hệ thống VILIS chạy mơ hình khách/chủ nên đòi hỏi hệ thống máy tính đơn vị làm việc cần phải trì ổn định kết nối mạng nội thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo thời gian - Nhanh chóng hồn thiện quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 để xây dựng quy trình thực thống hợp lý ViLIS cho địa phương - Trong trình xây dựng hệ thống thơng tin đất đai phải có đầy đủ hệ thống HSĐC giấy Hệ thống HSĐC giấy có giá trị pháp lý theo quy định pháp luật Hệ thống HSĐC dạng số thay hệ thống HSĐC giấy thời điểm Chính phủ có định pháp lý văn điện tử hệ thống hành Nhà nước - Cần trang bị thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, quy trình cơng nghệ… cho địa phương Kinh phí cho cơng tác quản lý, cập nhật, chỉnh lý biến động phải đảm bảo để hoạt động thực thường xuyên liên tục - Hệ thống sổ phần mềm quản lý đất đai chưa xây dựng mối quan hệ quan quản lý đất đai ngành ngân hàng, thuế Cần phối hợp để hệ thống thông tin đất đai đem lại hiệu cao lĩnh vực chấp ngân hàng - Hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động sổ sách đồ bỏ ngõ nhiều Trước mắt, cần có hướng dẫn cụ thể cách thức thực quán cho cấp Cán địa Phường Tân Chánh Hiệp cần tiến hành xử lý tồn đọng đăng ký biến động đất đai: + Điều tra, thống kê trường hợp biến động chưa đăng ký + Tổ chức đăng ký biến động cho đối tượng chưa đăng ký + Chỉnh lý đồ địa gốc - Cơng tác cập nhật biến động quan trọng công tác quản lý đất đai, cấp phải có cán chun trách cho cơng tác cập nhật biến động Tăng cường thêm lực lượng cấp sở để kịp thời cập nhật biến động sau giải hoàn tất hồ sơ đăng ký biến động Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tin học cho cán địa địa phương - 54 - Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Hệ Thống Thông Tin Đất Đai - Ths.Nguyễn Ngọc Thy - Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng Đăng Ký Đất Đai - Ths.Ngô Minh Thụy - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Bài giảng Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai - Ths.Lê Mộng Triết - Trường Đại học Nông Lâm - TP HCM Tài liệu hướng dẫn sủ dụng phần mềm ViLIS 2.0 Trung tâm Cơ sở liệu Hệ thống thông tin - Trung tâm Viễn thám quốc gia - Bộ Tài nguyên Môi trường Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý, Ks.Võ Thành Hưng - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Bài giảng Tin học ứng dụng, Ths.Lê Ngọc Lãm - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Các trang web sau: - Website Bộ TNMT www.monre.gov.vn - Website Trung Tâm Viễn Thám Quốc Gia-Bộ TNMT www.rsc.gov.vn - Website UBND Quận 12 www.quan12.hochiminhcity.gov.vn - Website Cục Công nghệ thông tin – Bộ TNMT www.ciren.vn - Một số website khác: www.vlap.vn, www.diendan.vilis.vn - 55 - ... ngythỏng 20/08/2011 Nụng TP.HCM, 07/2008 Sinh viªn Sinh viên L Anh Thị Kim Anh Lê Thị Kim TÓM TẮT  Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Anh, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng... Coreldraw…) lại giải cách dễ dàng Microstation, file liệu đồ loại tạo dựa -7- Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh file chuẩn (seed file) định nghĩa đầy đủ thông số toán học đồ, hệ thống... hành tiêu chuẩn thi t bị; số lượng trình độ cán bộ; nhà xưởng; quan trọng hoàn thi n phần mềm dùng chung nước -9- Ngành Quản lý đất đai SVTH: Lê Thị Kim Anh Dự án VLAP Dự án hồn thi n đại hóa hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 ENTERPRISE TRONG CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 ENTERPRISE TRONG CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay