ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ CESDATA LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH XÃ LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

81 146 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION CESDATA LẬP QUẢN HỒ ĐỊA CHÍNH LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : LÊ THỊ KIỀU 07151055 DH07DC 2007 – 2011 Cơng Nghệ Địa Chính -Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MƠN CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH LÊ THỊ KIỀU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION CESDATA LẬP QUẢN HỒ ĐỊA CHÍNH LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Mộng Triết (Địa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) -Tháng năm 2011- ii   LỜI CẢM ƠN  Lời xin ghi ơn công lao Ba Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dành cho tất tốt đẹp sống Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TP.HCM quý thầy cô khoa Quản đất đai & Bất động sản truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tế để em vững bước vào đời Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Mộng Triết tận tình hướng dẫn em suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp, giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh chị làm việc xí nghệp đo vẽ ảnh số địa tin học số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, tp.Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian em thực tập xí nghiệp Xin cảm ơn tập thể sinh viên lớp DH07DC giúp đỡ động viên suốt trình học tập Do hiểu biết hạn chế thời gian thực tập ngắn nên đề tài tránh khỏi sai sót mong đóng góp ý kiến Quý thầy cô!!! ĐH Nông Lâm TP.HCM, tháng 9/2011 Sinh viên Lê Thị Kiều iii TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kiều , Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm Microstation Cesdata lập quản hồ địa Long Hậu-huyện Cần Giuộc-tỉnh Long An” Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Mộng Triết, Bộ môn Quy Hoạch, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: hội phát triển với biến động ngày phức tạp đất đai đòi hỏi quản chặt chẽ hữu hiệu Nhà nước Xây dựng hệ thống thông tin đất đai đại phục vụ cho việc cập nhật, chỉnh biến động đất đai, khai thác thông tin địa nhu cầu tương lai Cesdata sản phẩm dự án xây dựng hệ thống thông tin đất đai công ty đo đạc địa cơng trình, phần mềm đăng ký thống kê chỉnh biến động viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ cho việc quản nhà nước đất đai Hiện địa phương nói chung Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nói riêng, tình hình biến động đất đai xảy với tốc độ nhanh, giao dịch liên quan đến đất đai ngày tăng Do việc thu thập, xử lý, lưu trữ khai thác khối lượng liệu lớn đất đai gặp nhiều khó khăn, khó kiểm sốt Việc cập nhật biến động cung cấp thông tin không kịp thời, độ tin cậy thông tin chưa cao Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều phần mềm khác để quản sở liệu địa dẫn đến CSDL hồ địa quản rời rạc, không đồng bộ, không thống theo khuôn mẫu định Từ thực tế với đồng ý hướng dẫn tận tình thầy Lê Mộng Triết - Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đề tài nghiên cứu em hình thành Đề tài nghiên cứu việc sử dụng phần mềm Microstation Cesdata vào lập quản hồ địa Đề tài sử dụng phương pháp đồ, phương pháp tổng hợp, phương pháp điều tra thu thập số liệu, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp kế thừa để thực nội dung nghiên cứu qua trình nghiên cứu đề tài đạt kết sau:  Xây dựng CSDL Hồ địa Long Hậu phần mềm CesdataỨng dụng Cesdata việc kê khai đăng ký, lập hệ thống sổ địa chính, cập nhật chỉnh hồ địa chính.,  Ứng dụng Microstation vào việc cập nhật chỉnh đồ iv MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Cơ sở khoa học 1.1.2 Cơ sở pháp 13 1.1.3 Cơ sở thực tiễn 14 1.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CƯU 15 1.2.1 Điều kiện tự nhiên 15 1.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế - hội 16 1.2.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên kinh tế hội 18 1.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 19 1.3.1 Nội dung nghiên cứu 19 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 1.3.3 Phương tiện nghiên cứu 19 1.3.4 Quy trình thực 20 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 2.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 21 2.1.1 Tình hình sử dụng đất 19 2.1.2 Tình hình nguyên nhân biến dộng đất đai địa bàn 23 2.1.3 Tình hình quản thông tin đất đai 27 2.2 ĐÁNH GIÁ NGUỒN DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CSDL HSĐC 29 2.2.1 Dữ liệu không gian 29 2.2.2 Dữ liệu thuộc tính 29 2.2.3 Đánh giá chung 29 2.3 XÂY DỰNG CSDL HSĐC 29 2.3.1 Chuẩn hóa liệu 30 2.3.2 Xuất thông tin thuộc tính flie text 35 2.3.3 Cập nhật địa danh, mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng đất 36 2.3.4 Nhập thơng tin thuộc tính từ Famis 38 2.3.5 Sắp xếp thông tin chủ sử dụng theo vần 40 2.4 QUẢN DỮ LIỆU HSĐC 40 2.4.1 Kê khai đăng ký 40 2.4.2 Quản biến động 43 2.4.3 Lập hệ thống sổ báo cáo thống kê tổng hợp 57 2.4.4 Viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 63 2.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 65 v 2.6 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM 66 2.6.1 Đánh giá khả ứng dụng phần mềm 66 2.6.2 Đánh giá hiệu ứng dụng phần mềm 67 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 68 KẾT LUẬN 68 KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CSDL : Cơ sở liệu - HSĐC : Hồ địa - BĐĐC : Bản đồ địa - TT-TCĐC : Thơng tư, tổng cục địa - QSDĐ : Quyền sử dụng đất - HĐ : Hợp đồng - CMND : Chứng minh nhân dân - GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - UBND : Ủy ban nhân dân - TN&MT : Tài ngun Mơi trường - MĐSD : Mục đích sử dụng - CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa - TKKK : Thống kê kiểm kê vii DANH SÁCH CÁC BẢNG, ĐỒ, HÌNH DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Dân số chia theo nhóm tuổi, giới tính 17 Bảng Cơ cấu sử dụng đất Long Hậu năm 2010 21 Bảng Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Long Hậu năm 2010 21 Bảng Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp Long Hậu năm 2010 22 Bảng Biến động diện tích đất đai theo mục đích sử dụng năm 2010 24 Bảng Biến động hồ theo loại hình biến động Long Hậu năm 2010 25 Bảng Số lượng tờ đồ tương ứng theo tỷ lệ Long Hậu 28 Bảng Tình hình đo đạc cấp giấy cúng nhận Long Hậu năm 2010 28 Bảng Quy định lớp liệu đồ MicroStation 31 DANH SÁCH CÁC ĐỒ đồ 1: Qui trình thực đề tài 20 đồ 2: Qui trình Xây dựng CSDL HSĐC 30 đồ 3:Qui trình thực kê khai đăng ký 41 đồ 4: Qui trình cập nhật, chỉnh biến động Hồ địa 44 đồ 5: Quy trình cập nhật biến động có thay đổi hình thể đất 45 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ : Cơ cấu đất nông nghiệp Long Hậu năm 2010 22 Biểu đồ : Cơ cấu đất phi nông nghiệp Long Hậu năm 2010 23 Biểu đồ 3: Cơ cấu loại đất Long Hậu năm 2005 25 Biểu đồ 4: Cơ cấu loại đất Long Hậu năm 2010 25 Biểu đồ 5: Số lượng loại hồ biến động qua năm 26 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: đồ vị trí Long Hậu 15 Hình 2: Giao diện khởi động chức sửa lỗi tự động 32 Hình 3: Cửa sổ giao diện MRF CLEAN 32 Hình 4: Bảng khai báo thông số sửa lỗi 32 Hình 5: Bảng lựa chọn lớp sửa lỗi 33 Hình 6: Bảng sửa lỗi cho đối tượng 33 Hình 7: Giao diện tạo vùng 34 Hình 8: Bản đồ sau tạo vùng 34 Hình 9: Gán liệu từ nhãn 35 Hình 10: Sửa bảng nhãn thủa 35 Hình 11: Xuất flie text 36 Hình 12: Giao diện vào Địa danh 36 Hình 13: Giao diện vào đơn vị hành cấp 37 Hình 14: Giao diện mục đích sử dụng đất 37 Hình 15: Giao diện đối tượng sử dụng đất 38 Hình 16: Mở tờ đồ dạng txt 38 Hình 17: Giao diện lấy thơng tin từ đồ chuyển sang 39 Hình 18: Giao diện lấy xong thơng tin tờ đồ 39 Hình 19: Giao diện xếp chủ sử dụng theo vần 40 Hình 20: Thêm chủ sử dụng 42 Hình 21: Cập nhật biến động liệu thuộc tính 45 Hình 22 : Vẽ công cụ Place Circle 46 Hình 23 : Thửa đất xác định 47 Hình 24 : Thửa đất sau chỉnh 47 Hình 25: Bảng biến động 48 Hình 26: Cắt phần đất bà Lê Thị Ánh 48 Hình 27: Thửa tạo xong công cụ Modify 49 Hình 28: Thửa đất sau nhập 49 Hình 29: Tìm đất ông Bùi Văn Thiện 50 Hình 30: Giao diện thơng báo cập nhật lai kê khai 51 Hình 31: Giao diện thơng báo thêm chủ sử dụng 51 Hình 32: Thơng tin đất ơng Phạm Anh Tuấn 53 Hình 33: Thông tin đất bà Phạm thúy kiều cập nhật 54 Hình 34: Thơng tin đất trước chuyển mục đích 55 Hình 35: Thơng tin đất sau chuyển mục đích 56 Hình 36: Cửa sổ tạo thơng tin chung cho sổ mục kê 57 ix Hình 37: Giao diện vơ tạo sổ địa Hình 38: Giao diện tạo thơng tin sổ địa Hình 39: Giao diện tạo thông tin sổ mục kê Hình 40: Giao diện xem trang in sổ mục kê Hình 41: Giao diện tạo thông tin cho sổ theo dõi biến động Hình 42: Giao diện tạo thơng tin danh sách chủ sử dụng đủ điều kiện cấp giấy Hình 43: Giao diện thống kê, kiểm kê đất đai người sử dụng đất đai Hình 44: Giao diện tạo danh sách đủ điều kện cấp giấy Hình 45: Giao diện xuất GCN Hình 46: GCN quyền sử dụng đất x 58 58 59 60 61 61 62 62 63 64 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều mẫu mới, khơng chọn mẫu cũ Mẫu có đủ Topo, Nhãn Cesdata Mẫu cũ so sánh Topo Cesdata Lựa chọn thứ tự nhãn, tuỳ vào người tạo mà nhãn có thứ tự khác nhau, ta chọn để có kết xác Các thứ tự có lựa chọn Ngồi chương trình có chức chuyển thơng tin từ Cesdata vào đồ Chuyển liệu (tên chủ, địa chỉ, diện tích, mã loại đất) vào tờ đồ, mặc định tên chủ địa Nhấn nút liệu từ Cesdata đổ vào đồ 2.4.3 Lập hệ thống sổ báo cáo thống kê tổng hợp Phần mềm cung cấp chức in ấn sổ địa chính, báo cáo thống kê tổng hợp…… Lập hệ thống sổ địa - Trước xuất sổ địa sổ mục kê chương trình có chức Tạo thông tin chung cho sổ sách phục vụ cho việc tổng hợp số liệu thống kê - Chon menu Sổ sách > Tạo thông tin chung cho sổ Mục kê sổ Địa hình xuất sau: Hình 36: Cửa sổ tạo thông tin chung cho sổ mục kê - Nhấn chọn nút “Tạo thông tin chung cho sổ mục kê địa chính” để thực thống kê cho sổ Mục kê sổ Địa chính, hệ thống chạy xong xuất câu thông báo Click “OK” (a) Sổ địa Sổ địa lập để quản việc sử dụng đất người sử dụng đất để tra cứu thơng tin đất đai có liên quan đến người sử dụng đất Để xuất sổ địa vào menu Sổ sách > Sổ địa hình xuất sau:   Trang 57 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều Hình 37: Giao diện vơ tạo sổ địa Khi cửa sổ Sổ địa chính, người sử dụng tạo thông tin cần thiết như: Chọn sổ muốn in, xem trang in tờ bìa , mục lục, toàn trang sổ xem trang chẵn lẻ cho tiện in ấn KVHC: Chọn thôn (ấp, khu phố) muốn in Quyển sổ: chọn thông tin sổ Chọn kiểu sổ trang chẳn lẻ, Có kiểu chon  Sổ địa A3 trang chẳn  Sổ địa A3 trang lẻ Trang bắt đầu in: nhập thông tin trang bắt đầu in Hình 38: Giao diện tạo thơng tin sổ địa   Trang 58 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính (b) SVTH: Lê Thị Kiều Sổ mục kê Sổ mục kê đất đai lập để quản đất, tra cứu thông tin đất phục vụ thống kê, kiểm kê đất đai - Để xuất sổ mục kê vào menu Sổ sách > Sổ Mục kê xuất cửa sổ Sổ mục kê - Trước hết ta click nút để tạo thông tin chung cho Sổ mục kê đất đai, sổ thường 200 trang đánh số theo thứ tự từ - Thông tin Sổ mục kê xếp theo thứ tự tờ đồ, số Hình 39: Giao diện tạo thông tin sổ mục kê Muốn xem trang in ta chọn sổ muốn xem trang in Chúng ta xem trang in tờ bìa, trang in tồn sổ chọn trang in chẵn lẻ (c) Sổ theo dõi biến động Sổ theo dõi biến động đất đai đựơc lập để theo dõi tình hình đăng ký biến động sử dụng đất làm sở để thực thống kê diện tích đất đai hàng năm   Trang 59 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều Vào menu Sổ sách > Sổ theo dõi biến động Chọn loại sổ biến động với có thay đổi q trình sử dụng hay chọn sổ biến động với đăng kí Nhấn nút tạo thơng tin sổ đăng kí biến động đất đai Hình 40: Giao diện tạo thơng tin cho sổ theo dõi biến động (d) Sổ cấp giấy chứng nhận Vào menu sổ sách > Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât - Chọn địa danh, đánh số cấp Giấy chứng nhận vào sổ cho thôn (ấp) - Nhấn chọn nút “đánh số cấp GCN vào sổ” cho thôn (ấp, khu phố), hệ thống chạy xong xuất câu thơng báo - Sau nhấn nút tạo thơng tin Sổ cấp giấy chứng nhận toàn xã( phường) - Chọn in Sổ cấp giấy chứng nhận với trang kích thước A3 hay A4 - Chúng ta xem trang bìa xem trang sổ cách nhấn vào nút tin xác trước in sổ   Trang 60 để kiểm tra thông Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều Hình 41: Giao diện tạo thông tin danh sách chủ sử dụng đủ điều kiện cấp giấy Báo Cáo thống kê tổng hợp Chương trình cho phép xuất báo cáo thống kê, xây dựng biểu TK01, TK02,TK03,TK04 sau: - Thống kê diện tích đất nơng nghiệp - Thống kê diện tích đất phi nơng nghiệp - Thống kê diện tích đất đai Để xuất báo cáo thống kê diện tích đất nơng nghiệp, phi nơng nghiệp, thống kê diện tích đất đai vào menu Thống kê GCN >thống kê diện tích đất đai Click tạo thơng tin thống kê, kiểm kê đất đai người sử dụng Sau tạo xong xuất thông báo “Đã tạo xong thông tin báo biểu thống kê đất đai” >Click OK Hình 42: Giao diện thống kê, kiểm kê đất đai người sử dụng đất đai   Trang 61 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều Ngồi chương trình có chức là: - Thống kê số lượng người sử dụng, quản đất - Thống kê diện tích theo đơn vị hành - Thống kê danh sách chưa nộp đơn, danh sách đủ chưa đủ điều kiện cấp giấy Chọn menu Thống kê GCN >Danh sách đủ điều kiện cấp giấy Hình 43: Giao diện tạo danh sách đủ điều kện cấp giấy Nhấn nút tạo thông tin danh sách đủ điều kiện cấp giấy, sau hình xuất thơng báo Click OK Hình 44: Bảng thông báo tạo xong danh sách đủ điều kiện cấp giấy Sau ta chọn vào mục mà ta muốn tạo Tạo danh sách chưa đủ điều kiện cấp giấy ta vào Menu Thống kê GCN >Danh sách chưa đủ điều kiện cấp giấy tạo danh sách đủ điều kiện cấp giấy   Trang 62 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều 2.4.4 Viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đây công cụ xuất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bên Microstation V7 trợ giúp cho việc hoàn thiện hồ địa Chương trình chạy Microstation, Famis CESDATA Bước 1: Chọn menu Thống kê GCN > Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Hình 45: Giao diện xuất GCN - Chọn tờ đồ muốn cấp GCNQSDĐ, danh sách người đủ điều kện cấp giấy tờ đồ - Bấm nút “Chọn file đồ”, chọn đường dẫn tờ đồ - Bấm nút “Mở file” ( MicroStation SE)- MicroStation mở file vẽ cần viết giấy Bước 2: Kết nối với Famis - Vào menu CSDL >Bản đồ địa >Tạo hồ kỹ thuật ta chọn “Giấy chứng nhận” - Vào chọn “Tỷ lệ” Bấm nút “Chọn thửa” Chọn cần cấp giấy, bấm vào tâm   Trang 63 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều Bước Viết Giấy chứng nhận QSDĐ - Chúng ta quay lại cửa sổ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Chọn tỷ lệ đất Bấm nút “Tạo Giấy chứng nhận mới” - Đến hồn thành viết Giấy chứng nhận QSDĐ Hình 46: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Chúng ta tiếp tục bấm nút “Chọn thửa” cửa sổ Hồ đất để viết tiếp GCNQSDĐ cho khác - Chúng ta biên tập lại trang GCN trước in ấn Bước In giấy chứng nhận   Trang 64 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều 2.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua trình ứng dụng phần mềm Microstation Cesdata vào công tác lập quản hồ địa địa bàn Long Hậu-huyện Cần Giuộc-tỉnh Long An đề tài đạt kết sau: Giai đoạn từ năm 2005 đến đầu năm 2010, tồn có 10658 đất, có 9761 kê khai đăng ký lại 897 chưa kê khai đăng ký có 9501 đủ điều kiện cấp giấy  Chuẩn hóa 23 tờ đồ địa đó: - Tỷ lệ 1:5000: tờ - Tỷ lệ 1:1000: 16 tờ  Chỉnh trường hợp biến động sau: - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 4825 hồ - Chuyển mục đích sử dụng đất: 100 hồ - Tặng cho: 1090 hồ - Thừa kế: 236 hồ - Thu hồi xóa bỏ: 110 hồ - Điều chỉnh diện tích: 63 hồ - Tách thửa: 2851 hồ - Nhập thửa: 15 hồ  Xây dựng hệ thống sổ địa gồm: - Sổ mục kê: Tỷ lệ 1:5000: Tỷ lệ 1:1000: - Sổ địa chính: Tỷ lệ 1:5000: 25 Tỷ lệ 1:1000: 10 - Sổ biến động: Tỷ lệ 1:5000: Tỷ lệ 1:1000: Sử dụng phần mềm Microstation Cesdata vào việc xây dựng quản CSDL HSĐC Long Hậu mang lại số lợi ích thiết thực sau: Xử hồ theo quy trình chặt chẽ quy định, cho phép lập báo cáo thống kê tổng hợp, in ấn sổ địa chính, chương trình cho phép kê khai đăng ký, cập nhật, chỉnh biến động cấp GCN quyền sử dụng đất Đáp ứng nhu cầu người sử dụng đất nhu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường huyện cần Giuộc việc quản hệ thống thông tin đất đai địa bàn huyện Nhưng bên cạnh tồn nhiều khó khăn công tác cập nhật, chỉnh biến động hồ đồ địa chính, tốn nhiều thời gian cơng sức phải xử hai phần mềm độc lập, cập nhật chỉnh đồ phần mềm Microsattion Famis sau lại cập nhật chỉnh hồ phần mềm cesdata cơng tác cập nhật chỉnh biến động không đồng không thống dẫn đến việc quản thiếu chặt chẽ, rời rạc   Trang 65 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều 2.6 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM 2.6.1 Đánh giá khả ứng dụng phần mềm cesdata 2.6.1.1 Ưu điểm Phần mềm Cesdata xây dựng ngơn ngữ lập trình Cơ sở liệu Visua Basic 6.0, hệ quản trị CSDL MsAccess nên có ưu điễm sau: - Phần mềm cài đặt khơng phức tạp, người dùng có khả tiếp cận sử dụng cách dễ dàng, với nhiều tiện ích khác góp phần tin học hóa đáp ứng nhu cầu cơng tác quản đất đai - Có khả cập nhật, kê khai đất đai cách thuận lợi mang lại hiệu cao, nhanh chóng tiết kiệm thời gian - Có khả lập báo cáo thống kê, in ấn loại sổ bộ, giấy chứng nhận giấy tờ có liên quan theo quy định Bộ TN & MT Linh hoạt việc thay đổi mẫu giấy tờ, sổ sách theo quy định ban hành - Phần mềm CESCDATA cho phép lấy thông tin hồ từ phần mềm chuẩn MICROSTATION SE + FAMIS nhằm mục đích chuyển tồn thơng tin địa ban đầu gán bên FAMIS sang CESCDATA làm thông tin ban đầu phục vụ kê khai đăng ký cấp giấy Đây chức có ý nghĩa Cơ sở liệu Bản đồ địa địa phương lưu trữ chuẩn hoá hệ thống phần mềm chuẩn Tổng cục Địa - Phần mềm có chức tổng hợp số liệu, hiển thị, tra cứu phân phối thông tin đất đai cách nhanh, xác - Phần mềm có khả trao đổi thơng tin với nhiều phần mềm khác, viết theo phông chữ việt, thao tác sử dụng dễ dàng - Phần mềm thường xuyên cập nhật cho phù hợp với yêu cầu khác địa phương - Tạo sản phẩm qui định đẹp mắt Tăng tính thẩm mỹ cho thành qủa đáp ứng nhu cầu địa phương 2.6.1.2 Hạn chế - Phần mềm Cesdata phần mềm xử liệu thuộc tính khơng xử liệu khơng gian khơng có khả kết hợp liệu khơng gian thuộc tính hệ thống việc quản thông tin đất đai phần mềm có nhiều khó khăn - Khả đồng liệu không gian liệu thuộc tính khơng cao - Phần mềm Cesdata sử dụng hệ quản trị CSDL Microsoft Access nên khả lưu trữ bảo mật thấp - Chức tiện ích tương đối hoàn thiện địa phương, sở liệu lưu trữ nhiều dạng khác nên phần mềm chưa ứng dụng rộng rãi - Phần mềm Cesdata quản liệu mặt thuộc tính nên xử biến động hồ địa chính, trường hợp biến động đồ phải cập nhật chỉnh Microstation Famis Cập nhật biến động không đồng thời đồ địa (chia, tách, thay đổi hình dạng đất…) hồ địa (tên chủ, mục đích sử dụng, thời hạn…), nên khơng đảm bảo tính thống hai loại liệu   Trang 66 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều trình cập nhật, chỉnh quản biến động đất đai nên tốn thời gian công sức cho công tác 2.6.2 Đánh giá hiệu ứng dụng phần mềm cesdata  Đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán khoa học - công nghệ Nâng cao lực công nghệ thông tin cho cán quản địa phương, đẩy mạnh việc tiếp cận công nghệ Thông qua việc trao đổi, đào tạo chuyển giao giúp cho cán địa phương trau dồi, củng cố kiến thức chuyên mơn đồng thời tích luỹ kinh nghiệm cơng tác khai thác ứng dụng CNTT phục vụ tốt nhiệm vụ quản Nhà nước  Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan Việc ứng dụng cơng nghệ thông tin quản đất đai mạng lại hiệu kinh tế cao cho tổ chức triển khai ứng dụng Từ quan quản Nhà nước tới doanh nghiệp xây dựng hạ tầng CNTT, đơn vị nghiên cứu phát triển phần mềm Điều kích thích tính sáng tạo khơng ngừng, giải pháp khoa học công nghệ, phương pháp quản liên tục đưa ngày hồn thiện Đây yếu tố tích cực thúc đẩy phát triển ngành có liên quan  Đối với kinh tế - hội Công tác quản nhà nước đất đai lĩnh vực phức tạp, vừa mang tính kinh tế- kỹ thuật, vừa mang tính hội pháp Đất đai liên quan trực tiếp tới lợi ích hầu hết tầng lớp hội từ tổ chức cá nhân Do thực việc quản không tốt dẫn đến tác động tiêu cực Trong năm qua, địa bàn xẩy nhiều việc tiêu cực điều gây thiệt hại lợi ích kinh tế địa phương đồng thời ảnh hưởng nghiêm tới an ninh phát triển bền vững hội Thực tốt công tác quản Nhà nước đất đai có nghĩa góp phần giúp tăng thu ngân sách, bình ổn hội Việc ứng dụng phần mềm CESDATA mang lại hiệu góp phần quan trọng vào phát triển địa phương   Trang 67 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong xu ứng dụng tin học vào công tác quản đất đai, việc xây dựng đưa vào sử dụng phần mềm chuyên ngành quản đất đai mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho địa phương Phần mềm Cesdata phần mềm đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cung cấp công cụ cho phép chuyển đổi CSDL vào hệ thống, cập nhật, chỉnh biến động đất đai, xây dựng quản hệ thống sổ địa chính… đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản Nhà nước đất đai Long Hậu có nguồn liệu đồ thuộc tính tương đối đầy đủ thuận tiện cho công tác cập nhật chỉnh đồ chuyển đổi liệu thuộc tính vào phần mềm Cesdata nhằm xây dựng phù hợp với hoạt động thực tế địa phương phục vụ tốt cho việc quản CSDL HSĐC phần mềm Cesdata Việc cập nhật, chỉnh biến động đất đai nhờ thực nhanh chóng theo quy định hành Với mục tiêu ứng dụng Microstation Cesdata lập quản HSĐC Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đề tài đạt kết sau: - Tìm hiểu Hệ thống thông tin đất đai Long Hậu, qua bổ sung học tập nâng cao kiến thức cho người nghiên cứu - Tìm hiểu kỹ phần mềm Cesdata, Microstation, Famis - Xây dựng CSDL giúp lưu trữ, lập quản sổ sách, giấy chứng nhận chặt chẽ, nhanh chóng hiệu - Thực cập nhật chỉnh biến động đất đai phần mềm Microstation, Famis Cesdata - Ngoài hệ thống CSDL góp phần vào việc tin học hóa ngành địa chính, làm sở kết nối nguồn thông tin đất đai cấp quản với - Đánh giá khả hiệu ứng dụng phần mềm Việc ứng dụng phần mềm Microstation Cesdata vào công tác lập quản HSĐC tạo sản phẩm qui định đẹp mắt đáp ứng nhu cầu cho địa phương Nhưng đáp ứng đồng liệu khơng gian liệu thuộc tính hệ thống điều tạo nhiều thuận lợi cách xử công tác quản ngành quản đất đai từ cấp sở đến cấp cao Đó mục tiêu cuối mà đề tài mong muốn đạt tới KIẾN NGHỊ Qua q trình nghiên cứu tiện ích, ứng dụng phần mềm Microstation, Cesdata vào xây dựng quản CSDL hồ địa Long Hậuhuyện Cần Giuộc-tỉnh Long An, đề tài giải nhiều vấn đề quan trọng đem lại nhiều hiệu kinh tế, có khả ứng dụng thực tiễn địa bàn, bên cạnh có số vấn đề khó khăn đề tài xin đưa số kiến nghị cụ thể sau:   Trang 68 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Kiều - Cần trang bị đầy đủ hệ thống trang thiết bị, máy tính đại, phần mềm có quyền … cho địa phương để đáp ứng yêu cầu quản sở liệu địa ngày lớn địa bàn - Đào tạo nguồn nhân lực có đủ chun mơn nghiệp vụ, am hiểu tin học, có khả sử dụng phần mềm quản đất đai Microstation, Famis, Cesdata… - Cần phải huy động đủ kinh phí nhân lực để trì hoạt động phải thực thường xuyên liên tục - Cần có phối hợp cộng tác tổ chức cung cấp số liệu sử dụng số liệu - Ngành địa phải giới thiệu cho ngành, địa phương thấy hiệu tích cực việc quản CSDL hồ địa cơng nghệ số để họ thấy cần thiết công nghệ thông tin công tác quản nhà nước đất đai - Bản thân phần mềm Cesdata cần phải xây dựng thêm nhiều tiện ích chức để phục vụ cho công tác quản đất đai tốt ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHẦN MỀM CESDATA PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN ĐẤT ĐAI Để phục vụ tốt cho công tác quản đất đai có hiệu mặt thời gian kỹ thuật số giải pháp góp phần hồn thiện phần mềm Cesdata sau: - Trước hết thân phần mềm Cesdata cần phải hoàn thiện nữa, cần phải xây dựng chức quản đồ (dữ liệu khơng gian) để kết hợp liệu khơng gian liệu thuộc tính hệ thống, cho phép cập nhật lưu trữ cách đồng với - Cần xây dựng thêm nhiều chức quản thông tin lịch sử đất, chức xử thông tin qui hoạch số chức khác phục vụ cho công tác quản nhà nước đất đai - Cần phải cập nhật thường xuyên để phù hợp với qui định Bộ tài nguyên Môi trường   Trang 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO “Bài giảng môn Đăng Ký Thống Kê Đất Đai” – ThS Ngô Minh Thụy – Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh “Bài giảng môn Hệ Thống Thông Tin Đất Đai” – ThS Nguyễn Ngọc Thy – Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh “Bài giảng tin học ứng dụng” – ThS Lê Ngọc Lãm, 2007 – Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh “Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai năm 2010”, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An “Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Cesdata” – Cơng ty đo đạc địa cơng trình “Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation”, 1997 – Tổng Cục Địa “Thơng tư 09/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn lập, quản Hồ Địa chính” PHỤ LỤC DANH SÁCH PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách công khai đủ điều kiện cấp giấy Phụ lục 2: Trang sổ địa Phụ lục 3: Trang sổ mục kê Phụ lục 4: Trang sổ biến động Phụ lục 5: Biểu thống kê, kiểm kê diện tích đất đai ... HSĐC hệ thống tài liệu, số liệu, đồ, sổ sách,…chứa đựng thông tin cần thi t mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội, pháp lý đất đai thi t lập trình đo đạc lập BĐĐC, đăng ký ban đầu, đăng ký biến động đất... pháp luật  Bản đồ địa dạng số: Bản đồ địa số sản phẩm đồ địa số hóa, thi t kế biên tập lưu trữ hiển thị hệ thống máy tính thi t bị điện tử khác Nội dung đồ địa - Điểm khống chế tọa độ độ cao... động, chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai, hoàn thi n hệ thống đồ sổ sách hồ sơ địa theo QĐ 499/QĐ-ĐKTK Chỉnh lý sai sót, nhầm lẫn GCNQSDĐ, hồn thi n hồ sơ địa cấp giấy CNQSDĐ 2.3 Các giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ CESDATA LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH XÃ LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ CESDATA LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH XÃ LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay