BT THDC: cấu trúc lập trình C

1 44 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:26

CHƯƠNG – Cấu trúc lập trình C Hà Nội ngày 1/8/2010, Nguyễn Thị Thu Trang – SE – SoICT I Bài tập làm thêm Bài tập 8.11 Tìm USCLN BSCNN số nguyên dương nhập từ bàn phím Bài tập 8.12 Nhận vào từ bàn phím tháng năm, có kiểm tra điều kiện Đưa tháng năm có ngày, ý tháng năm nhập khơng u cầu nhập lại Sử dụng lệnh switch…case Bài tập 8.13 Tìm tất ước số số nguyên dương nhập từ bàn phím Có xử lý ngắt trang (5 số / dòng, 20 dòng / trang) Bài tập 8.15: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương h (2
- Xem thêm -

Xem thêm: BT THDC: cấu trúc lập trình C, BT THDC: cấu trúc lập trình C

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay