Bài thực hành Tin học đại cương BKHN

23 45 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:26

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI VIỆN CNTT-TT -oOo - BÀI THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ( mã môn học: IT1110 ) Chỉnh sửa ngày 01/08/2010 Họ tên sinh viên : _ _ _ _ Mã sinh viên : Lớp : HÀ NỘI 2010 _ _ _ MỤC LỤC STT CÁC MỤC TRANG Mục lục Lời nói đầu Hướng dẫn sử dụng TURBO C ( TC ) 4 Bài thực hành số Bài thực hành số Bài thực hành số 11 Bài thực hành số 15 Bài thực hành số 18 Sách tham khảo 22 Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 LỜI NÓI ĐẦU Giới thiệu Bài thực hành Tin học Đại Cương Đây Bài thực hành cho môn Tin Học Đại Cương theo đề cương môn Tin Học Đại Cương, có mã mơn học IT1110 Mọi sinh viên học mơn Tin Học Đại Cương phải có Bài thực hành Tin học Đại Cương phải mang theo thực hành ( lớp phát để photo cho lớp, người bản), phải đọc kỹ phần hướng dẫn làm đầy đủ tập theo yêu cầu - Các Ví dụ tham khảo ví dụ làm mẫu cho sinh viên, cần đọc tìm hiểu kỹ trước làm tập khác Các không cần làm vào hay thực hành máy - Các tập Làm vào nhà tập bắt buộc phải làm vào Vở Bài tập Tin Đại Cương riêng nhà trước buổi thực hành chạy thử máy tính buổi thực hành - Các tập Làm thực hành bắt buộc phải làm chạy thử máy tính thực hành - Các tập Nâng cao không bắt buộc, sinh viên làm thêm sau hồn thành tập bắt buộc Các tập phần tập sinh viên cần làm Do vậy, tập này, sinh viên phải làm thêm tập khác theo hướng dẫn giáo viên dạy môn Để hoàn thiện tài liệu này, trình làm thực hành, thấy tài liệu có sai sót cải tiến, sinh viên góp ý trực tiếp cho thầy hướng dẫn hay viện CNTT-TT Địa điểm thực hành Trung Tâm Máy Tính ( TTMT ), viện CNTT-TT, ĐHBK Hà Nội tầng nhà D5 ĐHBK HN, Tel: 38692205 Lịch thực hành - Có tất thực hành, thực 135 phút vào buổi, buổi - Mỗi ngày có kíp thực hành: kíp (7h-9h15), kíp (9h20-11h35), kíp (12h30-14h45), kíp (14h20-17h5) Sinh viên học buổi sáng thực hành buổi chiều ngược lại - Lịch cụ thể lớp, nhóm TTMT thông báo sau Sinh viên phải theo dõi lịch thực hành phải thứ kíp phân cho lớp, nhóm - Riêng lớp Tin Đai Cương tín dịp hè có lịch riêng - Lịch thực hành không thay đổi Tuy nhiên thực tế có thay đổi nhỏ nguyên nhân bất khả kháng như: điện, ngày lễ, ngày thi học kỳ v.v Khi TTMT Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 phải thay đổi lịch cho phù hợp thông báo kịp thời Các thực hành bị hoãn tuần cố gắng bù tuần tuần Trình tự thực thực hành 1) Cán trực điểm danh sinh viên theo danh sách phòng Đào tạo 2) Cán hướng dẫn cho sinh viên tồn phòng máy trọng tâm thực hành, cách làm ý làm thực hành 3) Sinh viên thực hành theo nội dung thực hành theo hướng dẫn cán 4) Cán hướng dẫn theo dõi, giúp đỡ nhắc nhở chung cho sinh viên tồn phòng máy 5) Cán hướng dẫn trợ giúp, giải đáp thắc mắc cho sinh viên có yêu cầu 6) phút trước hết thực hành cán TTMT nhắc nhở buổi thực hành 7) Khi có tiếng chng nhắc nhở sinh viên tắt máy, xếp ghế gọn gàng Nội qui thực hành - Khi đến thực hành sinh viên phải mang theo: o Thẻ Sinh Viên CMT o Quyển Bài tập thực hành Tin Đại Cương o Vở Bài tập thực hành Tin ĐC đủ làm đầy đủ tập theo yêu cầu - Đi thực hành giữ trật tự, kỷ luật theo qui chế học tập chung trường ĐHBK Hà Nội nội qui TTMT thực hành Ai vi phạm bị trừ điểm thực hành xử lý theo qui chế học tập trường ĐHBK Cách đánh giá tính điểm thực hành mơn Tin Đại Cương - Điểm thực hành cho theo thang điểm 10, thực hành tương ứng với điểm thực hành - Mỗi thực hành sinh viên tối đa điểm thực hành có mặt giờ, làm tập vào làm tập phòng máy đầy đủ, khơng vi phạm nội qui thực hành Nếu buổi thực hành sinh viên vi phạm điều buổi bị trừ điểm - Điểm thực hành tích hợp Điểm Kiểm Tra Giữa Kỳ để tính Điểm Q Trình mơn học Tin học Đại Cương - Các vi phạm nghiêm trọng buổi thực hành trật tự, chơi trò chơi, nghịch làm hư hỏng thiết bị, máy móc bị xử lý theo qui chế học tập trường ĐHBK Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TURBO C ( TC) Qui ước: - Ký hiệu ⊕ hai phím nghĩa hai phím phải gõ đồng thời, dấu phẩy hai phím nghĩa hai phím phải gõ liên tiếp nhau, ví dụ A⊕ B có nghĩa gõ đồng thời phím A B, viết A, B nghĩa gõ phím A xong gõ phím B Nếu viết A ⊕ B, C có nghĩa gõ đồng thời phím A B xong gõ phím C - Các chữ Ctrl, Alt, Esc, Enter (hoặc ↵ ) , F1 đến F10 ứng với phím tương ứng bàn phím Khởi động khỏi TC Khởi động: Cách 1:từ dấu nhắc DOS gõ chữ TC phím Enter A> TC ↵ Cách 2: (áp dụng cho Windows ) Tìm file TC.EXE hay biểu tượng TURBO C click đúp chuột vào Thốt khỏi TC: • Cách : Gõ Alt ⊕ X • Cách : Gõ F10, chọn File, Exit, gõ phím ↵ Soạn thảo chương trình Gõ phím F10, chọn File, chọn New, gõ phím ↵ Lấy chương trình có đĩa vào máy để chạy Có hai cách : • Cách 1: Gõ phím F3, dùng ↵ phím ← ↑ → ↓ để chọn file cần thiết • Cách 2: Gõ phím F10, chọn File, chọn Load, gõ phím Enter • Cất chương trình soạn thảo Cách 1: Gõ phím F2, dùng ↵ phím ← ↑ → ↓ để chọn file cần thiết • Cách 2: Gõ phím F10, chọn File, Save, gõ phím Enter Nếu chương trình soạn lần đầu đặt tên cho file Cất chương trình soạn với tên khác • gõ phím F10, chọn File, Save as , gõ phím Enter, gõ tên file Các thao tác soạn thảo • Để chuyển chế độ gõ từ INSERT ( chèn ) sang chế độ đè ( OVERWRITE ) gõ phím Insert bàn phím • Di chuyển trỏ lên, xuống, trái, phải dùng phím ↑ ↓ ← → • Xố ký hiệu chỗ : gõ phím Delete • Xố ký hiệu bên trái : gõ phím BackSpace (← ) Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 • Chèn ký hiệu : chế độ gõ Insert, gõ ký hiệu cần chèn • Sửa ký hiệu : chế độ gõ Overwrite, trỏ ký hiệu muốn sửa, gõ ký hiệu • Về nhanh đầu dòng : gõ phím Home • Về nhanh cuối dòng : gõ phím End • Xố dòng : trỏ để dòng muốn xố, gõ Ctrl ⊕ Y • Thêm dòng sau dòng : trỏ để cuối dòng cũ, chế độ gõ Insert, gõ phím ↵ Các thao tác soạn thảo khối Khái niệm: khối TC dãy dòng liên tiếp Ta dùng khối cần nhanh chóng xố, copy, di chuyển nhiều dòng • Đánh dấu khối : Bước : Cho trỏ đầu khối, gõ Ctrl ⊕ K, B Bước : Cho trỏ cuối khối, gõ Ctrl ⊕ K, K • Xố khối: Bước : Đánh dấu khối cần xố Bước : Gõ đồng thời phím Ctrl ⊕ K, Y • Copy khối: Bước : Đánh dấu khối cần copy Bước : Di chuyển trỏ đến vị trí cần copy Bước : Gõ đồng thời phím Ctrl ⊕ K, C • Di chuyển khối : Bước : Đánh dấu khối cần di chuyển Bước : Di chuyển trỏ đến vị trí cần copy Bước : gõ đồng thời phím Ctrl ⊕ K, V Dịch thực chương trình soạn • Cách : Gõ Ctrl ⊕ F9 • Cách : Gõ phím F10, chọn RUN, RUN, gõ phím ↵ Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 Một số tổ hợp phím tắt hay dùng mơi trường TC Tổ hợp phím Alt ⊕ X F10 Esc F2 F3 Ctrl ⊕ F9 Ctrl ⊕ Y ↵ ( Enter ) Chức Thoát khỏi TC Chuyển từ chế độ soạn thảo Menu Chuyển từ Menu chế độ soạn thảo Cất chương trình vào đĩa Lấy chương trình từ đĩa Dịch thực chương trình Xố dòng Thêm dòng Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 Bài thực hành số LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS A HƯỚNG DẪN • Bài tập thực hành ứng với phần lý thuyết hệ điều hành Windows B VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP Bài 1.1: Mục đích: Luyện tập mở tắt máy tính có cài hệ điều hành Windows Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần • Bật máy tính: ấn nút Power máy tính Nếu đèn hình khơng sáng ấn thêm nút Power hình • Tắt máy tính: ấn nút Power máy tính Nếu máy tính có cài Windows click chuột vào nút Start chọn tiếp Turn off Shutdown Bài 1.2: Mục đích: Luyện tập mở đóng một chương trình( ứng dụng ) Windows Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần a Mở chương trình: Cách 1: Tìm click vào biểu tượng chương trình hình, ví dụ TURBO C (TC) Cách 2: Vào Start, Program, chọn clịck chuột vào chương trình cần mở: ví dụ MS WORD Cách 3: Tìm đến thư mục chứa chương trình click vào file chương trình Ví dụ Lần lượt click đúp vào My Computer, ổ đĩa C, thư mục Program Files, thư mục MS Office, file WORD.EXE b Đóng chương trình: Cách 1: Tìm click vào hình vng có dấu chéo góc phải chương trình: biểu tượng X Cách 2: Click chuột phải vào tiêu đề, chọn CLOSE Cách 3: Vào thực đơn , chọn File, chọn EXIT Bài 1.3: Tìm, mở đóng chương trình MS Word Windows Mục đích: Luyện tập mở đóng một chương trình (một ứng dụng) Windows Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần a Mở MS Word Cách 1: Tìm click vào biểu tượng chương trình TURBO C hình Cách 2: Vào Start, Program, chọn Microsoft Office, chọn MS Word Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 Cách 3: Tìm đến thư mục chứa chương trình click vào file chương trình Ví dụ click đúp vào My Computer, ổ C, thư mục Microsoft Office, tìm file WORD.EXE click đúp vào file để mở b Đóng MS Word Cách 1: Tìm click vào hình vng có dấu chéo ( X )ở góc phải chương trình Cách 2: Click chuột phải vào tiêu đề, chọn CLOSE Cách 3: Vào thực đơn , chọn File, chọn EXIT Cách 4: Nhấn đồng thời hai phím Alt X Bài 1.4: Mục đích: Luyện sử dụng mơi trường Windows Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần a Tạo thư mục, chép file Lần lượt thực thao tác sau: b Click vào My Computer, tìm đến ổ C, tìm tiếp đến thư mục THUCHANH c Tạo thư mục TinDaiCuong thư mục THUCHANH d Tìm copy file có vào thư mục TinDaiCuong tạo Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 Bài thực hành số CÁC TÍNH NĂNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH, SOẠN THẢO VĂN BẢN A HƯỚNG DẪN • Bài tập thực hành ứng với phần lý thuyết Windows kỹ soạn thảo văn MS Word B VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP Bài 2.1: Mục đích: Luyện sử dụng mơi trường Windows tiện ích Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần Tìm thử chạy tiện ích ứng dụng sẵn có Windows, ví dụ: Notepad, Calculator, Paint, Windows Media Player v.v… Bài 2.2: Mục đích: Luyện sử dụng môi trường Windows Internet Explore (IE) Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần Tìm thử chạy tiện ích sẵn có Internet Explore (IE) Windows với nội dung sau: - Tìm đến địa Web www.vnexpress.com để xem tin tức - Tìm đến trang Web trường ĐHBK HN www.hut.edu.vn tìm thông tin mà sinh viên cần quan tâm - Tìm đến địa Web www.google.com thử tìm kiểm thơng tin mà sinh viên quan tâm - Tìm đến địa Web mail.yahoo.com Tạo địa Email cho thử gửi Email cho bạn Bài 2.3: Mục đích: Luyện sử dụng chương trình soạn thảo MS WORD Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần Tập sử dụng chương trình soạn thảo văn MS Word Mở chương trình Word Mở văn mới: vào File/New Soạn thảo đoạn văn ngắn ( chưa cần gõ dấu tiếng Việt ) có nội dung sau lưu lại với tên DongChi: 10 Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 DONG CHI Que huong anh nuoc man dong chua Lang toi ngheo dat cay len soi da Toi voi anh hai nguoi xa la Bon phuong troi chang he quen Bài 2.4: Mục đích: Luyện sử dụng gõ tiếng Việt Unikey VietKey Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần Tìm Desktop hay mục START thử chạy hai chương trình gõ tiếng Việt Unikey VietKey Luyện thành thạo thao tác bản: - Chạy chương trình khỏi chương trình - Thu nhỏ chương trình thành biểu tượng Task Bar - Chuyển đổi chế độ gõ tiếng Việt gõ tiếng Anh - Chuyển đổi giửa chế độ gõ tiếng Việt TCVN3 tiếng Việt Unicode Bài 2.5: Mục đích: Luyện sử dụng chương trình soạn thảo MS WORD Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần Tập sử dụng chương trình soạn thảo văn MS Word Mở chương trình MS Word Mở văn mới: vào File/New Soạn thảo đoạn văn ngắn có nội dung sau lưu lại với tên Bai24: ĐÂY THÔN VĨ DẠ Sao anh khơng thăm thơn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng lên, Vườn mướt xanh ngọc, Lá trúc che ngang mặt chữ điền Gió theo lối gió, mây đường mây; Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay Thuyền đậu bến sơng trăng đó? Có chở trăng kịp tối nay? Mơ khách đường xa, khách đường xa, Áo em trắng nhận không Ở sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình có đậm đà? 11 Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 Bài thực hành số TRÌNH BIÊN DỊCH, CHƯƠNG TRÌNH, LỆNH VÀ BIỂU THỨC A HƯỚNG DẪN • Bài tập thực hành ứng với phần lý thuyết mở đầu ngôn ngữ C • Trọng tâm phần thành thạo thao tác TURBO C đóng, mở chương trình TURBO C, soạn thảo nhanh chương trình, lưu chương trình • Để thao tác đọc kỹ phần hướng dẫn sử dụng TURBO C • Lưu chương trình với tên tương ứng Bai31, Bai32, v v • Các sai sót hay gặp phải phần chủ yếu thao tác sai, gõ ký hiệu sai, thiếu, thừa ký hiệu Khi gặp sai sót, sinh viên phải đọc kỹ tập xem có thao tác sai hay gõ sai, thừa, thiếu chữ hay ký hiệu sửa lại cho • Chú ý ngơn ngữ C phân biệt rõ chữ hoa chữ thường Tất từ khóa phải chữ thường • Khi làm sử dụng hàm toán học sin(x), cos(x), sqrt(x) ( bậc hai x ), nhớ thêm đầu chương trình dòng khai báo sử dụng thư viện math.h sau: #include B VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP Bài 3.1: Tìm, mở đóng chương trình TURBO C Mục đích: Luyện tập tìm, mở đóng TURBO C Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần a Mở TURBO C Cách 1: Tìm click vào biểu tượng chương trình TURBO C hình Cách 2: Vào Start, Program, chọn BORLAND C, chọn TURBO C Cách 3: Tìm đến thư mục chứa chương trình click vào file chương trình Ví dụ click đúp vào My Computer, ổ C, thư mục TURBO C,thư mục BIN, tìm file TC.EXE click đúp vào file để mở b Đóng TURBO C Cách 1: Tìm click vào hình vng có dấu chéo ( X ) góc phải chương trình Cách 2: Click chuột phải vào tiêu đề, chọn CLOSE Cách 3: Vào thực đơn , chọn File, chọn EXIT Cách 4: Nhấn đồng thời hai phím Alt X Bài 3.2: Mục đích: Làm quen với mơi trường làm việc TURBO C Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần 12 Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 Soạn thảo chương trình sau, cố gắng gõ xác Lưu chương trình với tên Bai32 Chạy chương trình #include #include void main() { clrscr(); printf("\n XIN CHAO CAC BAN "); printf("\n TEN TOI LA: NGUYEN VAN X "); printf("\n HOC SINH LOP BK01 K52 DHBK Ha Noi "); printf("\n Day la bai thuc hanh so "); getch(); } Bài 3.3: Mục đích: Luyện sử dụng mơi trường làm việc TURBO C Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần Soạn thảo chương trình sau, cố gắng gõ xác Lưu chương trình với tên Bai33 Chạy chương trình #include #include void main() { float a,b,tong; clrscr(); printf("\n a= "); scanf("%f",&a); printf("\n b= "); scanf("%f",&b); tong=a+b; printf(" tong hai so = %6.2f",tong); getch(); } Bài 3.4: Mục đích: Luyện sử dụng mơi trường làm việc TC Yêu cầu: Làm thực hành Làm lần Soạn thảo chương trình sau, cố gắng gõ xác Lưu chương trình với tên Bai34 Chạy chương trình 13 Bài thực hành Tin Học Đại Cương, mã môn: IT1110 Phiên v30 Chỉnh sửa ngày: 01/08/2010 #include #include void main() { float a,b, max; clrscr(); printf("\n a= "); scanf("%f",&a); printf("\n b= "); scanf("%f",&b); max=a; if (max
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thực hành Tin học đại cương BKHN, Bài thực hành Tin học đại cương BKHN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay