“ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ HỒ LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN”

71 79 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ HỒ LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN” Sinh viên thực hiện: Lê Thị Anh Đào Mã số sinh viên: 07151007 Lớp: DH07DC Ngành: Cơng nghệ địa - TP Hồ Chí Minh, tháng 7, năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI LÊ THỊ ANH ĐÀO ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA PHÚ HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Du (Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) - TP Hồ Chí Minh, tháng 7, năm 2011- LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô khoa Quản Lý Đất Đai Thị Trường Bất Động Sản, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh cho em thật nhiều kinh nghiệm kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trường Con xin cảm ơn cha mẹ người thân gia đình ni dưỡng, dạy dỗ nên người cho môi trường học tập thật tốt Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Du khoa Quản Lý Đất Đai Thị Trường Bất Động Sản, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình bảo, giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin cảm ơn cô chú, anh chị tổ nội nghiệp 3, Xí nghiệp đo vẽ ảnh số địa tin học thuộc Công ty Đo Vẽ Trắc Địa Cơng Trình nhiệt tình giúp đỡ em trình em thực tập quan Cuối em xin cảm ơn tất bạn lớp DH05DC trao đổi, hỗ trợ em suốt thời gian học việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 Sinh viên Lê Thị Anh Đào   TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Lê Thị Anh Đào, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng ArcGIS xây dựng sở liệu địa phục vụ quản lý hồ sơ địa địa bàn xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An” Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Du, Bộ môn Công Nghệ Địa Chính, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Đề tài thực từ tháng 05 đến tháng 08 năm 2011 xí nghiệp đo vẽ ảnh số địa tin học, Quận 2, Tp.HCM Hiện địa phương nói chung xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An nói riêng, tình hình biến động đất đai xảy với tốc độ nhanh, giao dịch liên quan đến đất đai ngày tăng Do khối lượng thông tin cần phải lưu trữ, cập nhật lớn đòi hỏi có quản lý chặt chẽ hữu hiệu Nhà nước Mục tiêu phải xây dựng hệ thống sở liệu thống phục vụ cơng tác quản lý hồ sơ địa cần thiết, từ cung cấp thơng tin hổ trợ giúp định phát triển kinh tế địa phương Đề tài nghiên cứu việc sử dụng phần mềm ArcGIS 9.3 vào xây dựng sở liệu địa phục vụ quản lý hồ sơ địa nhằm quản lý sở liệu không gian sở liệu thuộc tính, hỗ trợ cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai Cho phép người dùng nắm bắt thơng tin xác đất truy xuất liệu, quản lý nhanh chóng, tiện lợi đến đất, xã hội hố thơng tin đến người dân Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp đồ, phương pháp kế thừa, phương pháp ứng dụng GIS, phương pháp so sánh để thực nội dung nghiên cứu: đánh giá trạng sử dụng đất địa bàn, thu thập-xử lý-đánh giá nguồn liệu, xây dựng CSDL phần mềm ArcGIS, ứng dụng ArcGIS quản lý CSDL địa chính, đánh giá hiệu khả ứng dụng phần mềm Qua trình nghiên cứu đề tài đạt kết sau: chuẩn hóa 27 tờ đồ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An Chuyển đổi liệu từ Famis – CadDB vào ArcGIS phần mềm bkMap Cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai phần mềm ArcGIS từ rút ưu, nhược điểm phần mềm   MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý .14 I.1.3 Cơ sở thực tiễn 15 I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .16 I.2.1 Điều kiện tự nhiên 16 I.2.2 Về kinh tế 17 I.2.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội: 17 I.3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18 Nội dung nghiên cứu: .18 Phương pháp nghiên cứu: .19 Qui trình thực hiện: 19 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 II.1 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỊA PHƯƠNG 21 II.1.1 Diện tích cấu loại đất theo mục đích sử dụng 21 II.1.2 Đánh giá chung trạng sử dụng đất địa phương năm 2010 23 II.2 THU THẬP, XỬ LÝ, ĐÁNH GIÁ NGUỒN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH 24 II.2.1 Thu thập liệu 24 II.2.2 Đánh giá cấu trúc liệu .24 II.2.3 Đánh giá chất lượng liệu dùng xây dựng sở liệu 26 II.2.4 Đánh giá chung nguồn liệu .26 II.3 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM ARCGIS 27 II.3.1 Chuẩn hóa sở liệu 27 II.3.2 Chuyển đổi liệu vào ArcGIS phần mềm bkMap 36 II.3.3 Biên tập liệu GIS địa .44 II.4 QUẢN LÝ CSDL ĐỊA CHÍNH TRÊN PHẦN MỀM ARCGIS 48 II.4.1 Ứng dụng ArcGIS quản lý HSĐC .48 II.4.2 Khai thác liệu 53 II.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM 56   II.5.1 Hiệu mặt thời gian 56 II.5.2 Hiệu mặt kỹ thuật 56 II.5.3 Một số hạn chế .56 II.5.4 So sánh với phần mềm khác 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 Kết luận: 59 Kiến nghị: 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CSDL : Cơ sở liệu - HSĐC : Hồ sơ địa - BĐĐC : Bản đồ địa - GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - TN&MT : Tài nguyên Môi trường - MĐSD : Mục đích sử dụng   DANH SÁCH CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Hiện trạng sử dụng loại đất xã Hòa Phú năm 2010 21  Bảng 2: Hiện trạng sử dụng nơng nghiệp xã Hòa Phú năm 2010 22  Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất phi nơng nghiệp xã Hòa Phú năm 2010 23  Bảng 5: Phân lớp đối tượng MicroStation 28  Bảng 7: Các trường thêm vào đối tượng 47  DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Khái niện GIS 3  Sơ đồ 2: Các nhóm liệu cấu thành CSDL Địa 5  Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức phần mềm bkMap 13  Sơ đồ 4: Sơ đồ vận hành phần mềm bkMap 14  Sơ đồ 5: Quy trình thực 20  DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Các thành phần GIS 3  Hình 2: Thiết bị GIS 4  Hình 3: Giao diện ArcMap 10  Hình 4: Giao diện ArcCatalog 12  Hình 5: Giao diện ArcToolbox 12  Hình 6: Sơ đồ vị trí xã Hòa Phú 18  Hình 7: Biểu đồ cấu sử dụng đất 21  Hình 8: Cửa sổ quản lý (MicroStation Manager) MicroStation 29  Hình 9: Thanh công cụ Primay Tools Microstation 29  Hình 10: Thanh cơng cụ Main Microstation 29  Hình 11: Thanh cơng cụ Modify Microstation 30  Hình 12: Thanh cơng cụ Linear Element Microstation 30  Hình 13: Giao diện đóng vùng đối tượng hình tuyến 30  Hình 14: Giao diện Preview Reference để tham chiếu tờ đồ 31  Hình 15: Giao diện MRF Clean Famis 32  Hình 16: Giao diện sửa lỗi FLAG 32  Hình 17: Giao diện đóng vùng lớp ranh 33  Hình 18: Giao diện tạo vùng 33    Hình 19: Giao diện đóng vùng lớp ranh 34  Hình 20: Bảng gán thông tin từ nhãn Famis 34  Hình 21: Giao diện sửa bảng nhãn 35  Hình 22: Giao diện file txt Famis 35  Hình 23: Giao diện xóa liệu 36  Hình 24: Giao diện lấy thông tin từ CadDB 36  Hình 25: Giao diện thực lấy thông tin CadDB 37  Hình 26: Giao diện thay đổi mã xã 37  Hình 27: Giao diện thơng tin tờ đồ đất lấy từ CadDB 37  Hình 28: Giao diện chuyển liệu không gian sang GIS 38  Hình 29: Giao diện thơng tin lấy từ Famis sau chuyển 38  Hình 30: Giao diện chuyển nhiều tờ đồ 39  Hình 31: Giao diện lấy liệu không gian thuộc tính 39  Hình 32: Giao diện thông tin không gian lấy từ Famis 40  Hình 33: Giao diện xuất bảng so sánh 40  Hình 34: Giao diện đồng liệu 41  Hình 35: Bảng excel so sánh thơng tin đất đồ hồ sơ 41  Hình 36: Giao diện tạo CSDL 42  Hình 37: Giao diện xuất liệu đất sang GIS 43  Hình 38: Giao diện lấy thông tin địa lý cho GIS 43  Hình 39: Giao diện chọn lớp tạo Topology 44  Hình 40: Giao diên chọn lỗi sửa Topology 45  Hình 41: Giao diện sửa lỗi đối tượng 45  Hình 42: Giao diện gán nhãn 46  Hình 43: Giao diện sau gán nhãn 46  Hình 44: Giao diện tạo trường đối tượng 47  Hình 45: Giao diện tách 48  Hình 46: Giao diện sau tách thành công 49  Hình 47: Giao diện hợp 49  Hình 48: Giao diện Merge ArcGis 50  Hình 49: Giao diện sau hợp thành công 50  Hình 50: Giao diện bảng thuộc tính layers 51  Hình 51: Giao diện bảng thuộc tính đất 51  Hình 52: Giao diện tạo màu cho đất cấp giấy 52    Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Gán nhãn cho đất click phải vào lớp muốn gán nhãn chọn Properties Hình 42: Giao diện gán nhãn Nhấn Apply  ok Hình 43: Giao diện sau gán nhãn II.3.3.2 Biên tập liệu thuộc tính Song song với việc hiển thị đất đồ ta tiến hành đưa liệu thuộc tính vào Khi chuyển từ bkMap sang liệu thuộc tính có trường sẵn, Trang 46   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào nhiên người quản lý cần phải tạo trường để phục vụ cho công tác quản lý, cập nhât, chỉnh lý biến động Mở bảng thuộc tính lớp cần tạo trường chọn Option  Add Field Hình 44: Giao diện tạo trường đối tượng Nhập vào tên trường kiểu trường chọn ok Các trường thêm vào gồm: Bảng 5: Các trường thêm vào đối tượng Tên trường Mô tả Kiểu liệu SoCMND Số chứng minh nhân dân Text NgayCap Ngày cấp Date MaLoaiDat Mã loại đất Text HoTen Họ tên chủ sử dụng Text GioiTinh Giới tính Text NamSinh Năm sinh Date DiaChi Địa Text DienTich Diện tích pháp lý LoaiThoiHan Loại thời hạn sử dụng đất Text NgayHetHan Ngày hết hạn sử dụng Date Double Tạo trường thuộc tính mơ tả đối tượng đồ Các trường thuộc tính mơ tả đối tượng (điểm, đường, vùng) tạo ra, liên kết với tường đối tượng hình học dùng thể đặc tính đối tượng lên vẽ Trang 47   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào II.4 QUẢN LÝ CSDL ĐỊA CHÍNH TRÊN PHẦN MỀM ARCGIS II.4.1 Ứng dụng ArcGIS quản lý HSĐC Ứng dụng ArcGIS quản lý HSĐC chủ yếu thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sau biến động ghi nhận GCN công tác cập nhật bắt đầu II.4.1.1 Cập nhật đồ: Tách thửa: Để thực tách thửa, sử dụng cơng cụ Editor hình ArcMap, vào Menu View  Toolbars  Editor Để bắt đầu thêm, chỉnh sửa, xóa đối tượng đồ, nhấn menu Editor  Start Editing Sau Start Editing, xác định thao tác cần thực hiện, thao tác chủ yếu: Create New Feature: Thêm đối tượng Modify Feature: Chỉnh sửa đối tượng có Trong q trình chỉnh sửa, người sử dụng chọn menu Editor  Snapping… để thay đổi tùy chọn bắt điểm tiến hành thao tác Sau xác định thao tác, cần xác định lớp đồ cập nhật mục Target công cụ Editor chọn DC_ThuaDatHinhHoc Sử dụng công cụ Edit tool chọn cần tách Editor xác định thao tác Task chọn chúc Cut Polygon Feature Hình 45: Giao diện tách để thực vẽ đường tách đất theo hồ sơ đo đạc Chọn vào nút xác định trước ngồi thực địa Nhấn Menu Editor  Save Edits công cụ Editor để lưu lại thay đổi Trang 48   Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Khi tách thành cơng chương trình hiển thị tách với số hiệu Hình 46: Giao diện sau tách thành công Hợp thửa: Biến động hợp thực cần hợp nằm liền kề với Sử dụng công cụ Edit tool chọn vào cần gộp (dùng phím Shift) Vào Editor  Merge (nút Merge sáng chọn Polygon) Hình 47: Giao diện hợp Trang 49   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Xuất bảng Merge chọn đối tượng muốn giữ thuộc tính nhập thửa, mang thuộc tính Hình 48: Giao diện Merge ArcGis Chọn vào ok Nhấn Menu Editor  Save Edits công cụ Editor để lưu lại thay đổi Sau thực đơn thành công, đất hợp lại thành hiển thị đồ với số hiệu Hình 49: Giao diện sau hợp thành cơng II.4.1.2 Cập nhật liệu thuộc tính Các thuộc tính thơng tin đặc tính đồ lưu trữ bảng thuộc tính (Attribute table) Các bảng xếp thành dòng (Record) cột (Field) Một bảng thuộc tính kết nối với lớp liệu đồ Mỗi Record bảng thuộc tính tương đương với tính chất lớp số liệu Mỗi file mô tả tính chất đặc thù tính chất Trang 50   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Để bắt đầu thêm, chỉnh sửa đối tượng bảng thuộc, nhấn menu Editor  Start Editing Có hai cách để chỉnh sửa đối tượng bảng thuộc tính Cách 1: Mở bảng thuộc tính sửa trực tiếp bảng, sửa nhiều lúc Hình 50: Giao diện bảng thuộc tính layers Cách 2: Mở bảng thuộc tính thửa, chọn vào cần sửa chọn phép sửa chọn cho Hình 51: Giao diện bảng thuộc tính đất II.4.1.3 Quản lý thơng tin cấp GCNQSDĐ Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp xã 3933 giấy cho 3933 đủ điền kiện cấp giấy tổng số 5265 với tổng diện tích 715,3 Trang 51   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Để dễ dàng cho việc quản lý thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất ta tiến hành tạo màu cho đối tượng cấp giấy Click phải chuột vào DC_ThuaDatHinhHoc chọn Properties xuất hộp thoại Hình 52: Giao diện tạo màu cho đất cấp giấy Chọn vào Value Field: DieuKienCapGCN thay đổi màu cho đối tượng Nhấn Apply ok Hình 53: Giao diện sau tạo màu đất Trang 52   Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào II.4.2 Khai thác liệu Tìm kiếm thơng tin đất: Chương trình hỗ trợ việc tìm kiếm xem thơng tin đất, chủ sử dụng, diện tích, mã loại đất Nhấn nút nhập vào chương trình tìm kiếm đất có hệ thống với tiêu chí Hình 54: Giao diện tìm kiếm Tra cứu thông tin đất: Muốn xem thông tin đất thể đồ, diện tích thửa, diện tích nhỏ lớn bao nhiêu, tổng số tổng diện tích cửa loại đất ta sử dụng chức Query Chọn Selection  Select by Attributes xác lập điều kiện tìm kiếm hộp thoại Trang 53   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Hình 55: Giao diện truy vấn liệu Những ghi thỏa mãn điều kiện tìm kiếm thể màu vàng bảng thuộc tính chọn đồ Hình 56: Giao diện đồ sau truy vấn Khi biết vị trí thể đồ muốn biết diện tích ta sử dụng chức Identify Trang 54   Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Hình 57: Giao diện thơng tin thuộc tính đất Để biết có tất đất tổng diện tích chúng mở bảng thuộc tính sử dụng chức Statistics để thống kê Hình 58: Giao diện Statictics Trang 55   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Dựa vào việc khai thác tính chức ArcGIS quản lý thông tin đất đai đưa kết cần thiết thống kê điện tích loại đất, nhóm đất, phục vụ cho cơng tác quản lý nhà nước đất đai II.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin nói chung hệ thống phần mềm ArcGIS với công cụ hổ trợ giúp nói riêng cơng tác quản lý đất đai bước tiến lớn công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước II.5.1 Hiệu mặt thời gian - Dữ liệu thuộc tính bổ sung, chỉnh sửa hệ quản trị sở liệu hồ sơ địa chính, qua cập nhật, khai thác đầy đủ thông tin cần thiết đất đai đất chủ sử dụng cách nhanh chóng theo yêu cầu quản lý đất đai - Hệ thống liên kết dễ dàng với phần mềm khác là: Microstation,Vilis…qua sử dụng triệt để ưu phần mềm này, đặc biệt Vilis để tạo hồ sơ địa theo mẫu Bộ TNMT quy định - Thơng qua hệ thống phần mềm ta tra cứu, truy tìm thơng tin, cập nhật cách nhanh chóng xác - Trước đây, chỉnh lý xong hình thể biến động đồ Microstation phải tiến hành cập nhật thông tin vào sổ Việc cập nhật thủ công vào sổ đồng nhiều thời gian thiếu xác - Hiện nay, cập nhật chỉnh lý biến động ArcGIS sau chỉnh lý sở liệu đồ cần kết nối vào Vilis tự động tạo hệ thống sổ sở cập nhật thông tin Do tiết kiệm thời gian, nhân lực tạo dễ dàng tìm kiếm thơng tin II.5.2 Hiệu mặt kỹ thuật - Ngày với phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, đồ giấy khắc phục nhược điểm lâu dài: bảo quản, lưu trữ, độ xác thấp… nhờ xuất đồ số - Độ xác hệ thống phần mềm cao, đảm bảo độ xác thành lập đồ địa Các đồ tạo theo hệ tạo độ VN-2000 nên tạo tính động lưu trữ sử dụng - Việc cập nhật liệu thuộc tính ln đồng liệu khơng gian - Khả xuất, nhập đồ cách linh hoạt, liên kết với phần mềm thông dụng cho việc lập đồ - Việc quản lý đối tượng đồ theo phân lớp tạo cho ArcGIS xử lý nhanh chóng đối tượng đồ cần sử dụng dễ thao tác đối tượng II.5.3 Một số hạn chế - Hiện địa phương bước đầu trình xây dựng sở liệu Việc xây dựng liệu hồ sơ giấy từ năm trước, liệu Trang 56   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào nhập nhiều thiếu sót Những thiếu sót phải nhiều thời gian để kiểm tra, khảo sát thực tế sửa chữa sử dụng - Tốc độ truy xuất liệu chậm sở liệu lớn - Trong trình quản lý đất đai phần mềm khơng tự động tạo hồ sơ địa Nhưng khắc phục hạn chế cách kết nối với Vilis để thực II.5.4 So sánh với phần mềm khác  Với phần mềm Vilis - ViLIS có khả tích hợp liệu đồ liệu thuộc tính vào CSDL thuận lợi cho việc quản lý, cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa - ViLIS khơng đòi hỏi cao hệ thống phần cứng, dễ cài đặt, phần mềm có giao diện tiếng Việt thân thiện, đẹp mắt người sử dụng - Bản thân phần mềm thể khả linh hoạt xử lý cơng việc cho phép người sử dụng thực nhiều chức quản lý thơng tin nhiều mơ đun hỗ trợ Do đó, sở liệu địa cập nhật, chỉnh lý, sửa chữa đồ cách dễ dàng, nhanh chóng xác - Khả bảo mật cao đảm bảo an toàn cho hệ thống CSDL - Cài đặt ban đầu phức tạp so với phần mềm trước phiên đầu đòi hỏi quyền gặp số lỗi: font chữ… - Dữ liệu n cầu phải chuẩn hóa theo khn dạng ViLIS Mà độ xác liệu phụ thuộc nhiều nguồn liệu đầu vào đòi hỏi cán quản lý phải nắm vững kiến thức tin học kiến thức nghiệp vụ đồ - ViLIS quản lý liệu mặt thuộc tính nên xử lý biến động đồ đơn giản, trường hợp phức tạp phải chuyển qua Microstation để xử lý sau chuyển qua VILIS lại nên tốn thời gian cho việc cập nhật biến động đồ  Với phần mềm CESMAP – CESDATA CESMAP Khả xử lý tiếp nhận liệu tương đối rộng Xử lý xây dựng BĐĐC tự động cao, với tính mạnh giúp cho q trình biên vẽ nhanh chóng độ xác cao Khà quản lý đồ theo lớp tạo điều kiện cho việc xử lý đối tượng đồ nhanh chóng Giao diện làm việc câu lệnh tiếng Việt nên thuận tiện cho người sử dụng Phần mềm CESMAP có khả quản lý liệu khơng gian ba chiều nên việc xây dựng contour đường bỉnh độ cho đồ địa hình thuận tiện Hạn chế phần mềm CESMAP khơng có khả nắn chuyển đồ hệ tọa độ khả sửa lỗi tự động CESDATA Có khả tiếp nhận CSDL phần mềm khác như: Foxpro, Excel Là phần mềm với thao tác lệnh tiếng việt nên dễ dàng cho người sử dụng Trang 57   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Là phần mềm viết ngơn ngữ lập trình Access phần mềm mở nên tạo điều kiện cho việc xây dựng modul làm việc đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai Hạn chế phần mềm CESData giai đoạn hồn thiện nên mắc số lỗi Trang 58   Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: GIS nói chung hay ArcGIS nói riêng có khả xây dựng sở liệu cho khu vự lớn, khả phân tích xử lý liệu cao xác, với cơng nghệ phần mềm đáp ứng yêu cầu việc xây dựng sở liệu địa địa phương Xã Hòa Phú có nguồn liệu đồ thuộc tính tương đối đầy đủ thuận tiện cho cơng tác chuẩn hóa chuyển đổi liệu vào phần mềm ArcGIS Dữ liệu không gian liệu thuộc tính đồ địa liên kết chặt chẽ với Từ giúp cho cơng tác quản lý nhanh chóng xác, đạt hiệu cao, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho việc cập nhật, chỉnh sửa thơng tin Đề tài chuyển đổi xây dựng sở liệu giúp cho việc quản lý thông tin đất đai địa bàn thực cách dễ dàng như: Cập nhật liệu, tra cứu thông tin xem thơng tin thuộc tính đối tượng Qua trình nghiên cứu thực đề tài, kết thu cụ thể sau:  Chuẩn hóa 27 tờ đồ địa xã Hòa Phú  Chuyển đổi liệu chuẩn hóa vào ArcGIS phần mềm bkmap  Ứng dụng ArcGIS để quản lý cập nhật sở liệu đất đai  Đánh giá ưu nhược điểm phần mềm ArcGIS, so sánh với phần mềm khác Kiến nghị: Để khai thác sử dụng có hiệu phần mềm ứng dụng quản lý đất đai cần có hệ thống máy móc đại đội ngũ chun mơn cao Vì vây:  Cần phải trang bị thiết bị, máy móc, phần mềm, quy trình cơng nghệ cho địa phương Kinh phí cho cơng tác xây dựng CSDL phải đảm bảo để họat động thực thường xuyên liên tục  Cần đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tin học hóa cho đội ngủ cán địa địa phương  Huy động đủ kinh phí nhân lực để thường xuyên cập nhật liệu trì hoạt động hệ thống  Để thống CSDL đựợc hồn chỉnh phải thường xun cập nhật chỉnh lý Hướng phát triển sở liệu đồ địa chính:  Xây dựng phần mềm để quản lý sở liệu để phục vụ cho cơng tác quản lý hồ sơ địa  Chuyển sở liệu vào phần mềm Vilis để quản lý Trang 59   Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề tài: Xây dựng sở liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ Giáo trình hướng dẫn ArcGIS 9.3 ESRI Lê Ngọc Lãm - Bài giảng tin học ứng dụng, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Nguyễn Bảo Vy - Ứng dụng hệ thống phần mềm ArcGIS xây dựng sở liệu phục vụ quản lý hồ sơ địa Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Nguyễn Ngọc Thy - Bài giảng môn Hệ thống Thông tin nhà đất, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FAMIS - CADDB, Tổng cục Địa Chính, năm 1997, Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation, Tổng cục Địa Chính, tháng /1997 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bkMap cơng ty đo đạc địa cơng trình Tài liệu hướng dẫn xây dựng liệu địa theo thơng tư 17/ 2010/ TTBTNMT quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa cơng ty đo đạc địa cơng trình Trang 60   ... 9: Thanh công cụ Primay Tools Microstation 29  Hình 10: Thanh cơng cụ Main Microstation 29  Hình 11: Thanh cơng cụ Modify Microstation 30  Hình 12: Thanh công cụ Linear Element...  ArcCatalog: quản lý sở liệu Module ArcMap: DataFrame Toolbar Layer Table Of Data Hình 3: Giao diện ArcMap Trang 10   Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Thị Anh Đào Chức - ArcMap dùng để trình... Địa Chính FAMIS (chuẩn hóa file.pol) SVTH: Lê Thị Anh Đào bkMap chạy Microstation với chức chuyển liệu không gian sang GIS CADDB Sysmdb.mdb ( lưu bảng DC_pol) File text cesData cesMap Data Vilis
- Xem thêm -

Xem thêm: “ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ HỒ LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN” , “ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ HỒ LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay