“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 XÃ CHÀ LÀ, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH”

62 66 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 CHÀ LÀ, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH” SVTH : LÊ HẢI ĐĂNG MSSV : 07151008 : DH07DC LỚP : 2007 - 2011 KHÓA CHUN NGÀNH : Cơng nghệ địa - Tháng năm 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MƠN CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH LÊ HẢI ĐĂNG “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 CHÀ LÀ, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH” Giáo viên hướng dẫn: ThS BÙI VĂN HẢI (Địa quan: Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) - Tháng năm 2011 – -i- LỜI CẢM ƠN! Luận văn kết phấn đấu suốt trình học tập, quan tâm sâu sắc gia đình, dạy nhiệt tình thầy cơ, giúp đỡ bạn bè Con xin cảm ơn cha mẹ khơng ngại bao khó khăn gian khổ dày cơng ni dưỡng nuôi ăn học đến ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thầy cô khoa Quản lý đất đai & Bất động sản truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tế để em vững bước vào đời Em xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Văn Hải tận tình hướng dẫn em suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp, giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh chị làm việc Phòng Tài Ngun Mơi Trường, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập quan Xin cảm ơn tập thể sinh viên lớp DH07DC giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập Do hiểu biết hạn chế thời gian thực tập ngắn nên đề tài khơng thể tránh khỏi sai sót mong đóng góp ý kiến quý thầy cơ! Sinh viên: Lê Hải Đăng -ii- TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Lê Hải Đăng, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm Microstation Arcgis xây dựng hệ thống đồ phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh” Giáo viên hướng dẫn: ThS Bùi Văn Hải, Bộ môn Quy Hoạch, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, trường Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chính Minh Cơng tác quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế - hội, xác lập sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ trình chuyển dịch cấu kinh tế q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất phê duyệt việc lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp cần thiết, nhằm phân bổ chi tiết quỹ đất địa bàn huyện vào mục đích sử dụng điều chỉnh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tỉnh sau quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phê duyệt Từ nhu cầu đó, đề tài nghiên cứu ứng dụng phần mềm Microstation Arcgis xây dựng hệ thống đồ phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp cho công tác lập quy hoạch địa phương thuận lợi, đồng thời hình thành sở liệu phục vụ có hiệu cơng tác quản lý Nhà nước đất đai Trong trình thực hiện, đề tài sử dụng số phương pháp như: phương phương pháp thống kê, phương pháp điều tra, phương pháp đồ công cụ Gis, phương pháp kế thừa, phương pháp dự báo, phương pháp định mức, phương pháp khảo sát thực địa,…Kết đạt đề tài bao gồm: - Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 Chà Là tỷ lệ 1/10.000 - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Chàđến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 - Bản đồ định hướng phát triển sở hạ tầng Chà Là tỷ lệ 1/10.000 - Bản đồ đất Chà Là tỷ lệ 1/10.000 - Bản đồ hành Chà Là tỷ lệ 1/25.000 - Hệ thống bảng biểu, số liệu thống kê diện tích loại đất sử dụng Chàđến năm 2020 -iii- MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: PHẦN I TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu: I.1.1 Cơ sở khoa học: Các khái niệm: Giới thiệu phần mềm tin học ứng dụng nghiên cứu: I.1.2 Cơ sở pháp lý: I.1.3 Cơ sở thực tiễn: I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu: I.3 Nội dung, phương pháp quy trình thực hiện: I.3.1 Nội dung: I.3.2 Phương pháp: I.3.3 Quy trình thực hiện: PHẦN II 10 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 10 II.1.1 Điều kiện tự nhiên 10 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 13 II.1.3 Thực trạng môi trường 15 II.1.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, HỘI 15 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 15 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 15 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 16 Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn .16 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 16 II.1.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TƯ NHIÊN, KINH TẾ, HỘI MÔI TRƯỜNG 17 Thuận lợi 17 Những khó khăn, hạn chế 17 II.1.4 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 18 -iv- Tình hình quản lý đất đai 18 Cơ cấu sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đối tượng quản lý 18 Đánh giá tình hình sử dụng quỹ đất thời gian qua 18 Tình hình giao đất, cho thuê đất 19 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 19 Tình hình sử dụng đất trái pháp luật 19 Đánh giá chung tình hình sử dụng quỹ đất 19 II.2 Quy trình cơng nghệ kỹ thuật xây dựng hệ thống đồ 20 II.2.1 Điều tra khảo sát trạng thu thập nguồn tư liệu phục vụ thành lập đồ trạng 21 II.2.2 Chuẩn hóa liệu đồ địa 21 II.2.2.1 Nguồn liệu đồ địa 21 II.2.2.2 Chuẩn hóa liệu đồ địa 21 Chuyển đổi lớp thông tin lớp level cần thiết 21 II.2.2.3 Tạo vùng đất gán thông tin thuộc tính đất 27 II.2.2.4 Chuẩn hóa đồ địa tổng thể 29 II.2.3 Cập nhật trạng sử dụng đất biên tập đồ HTSDĐ phục vụ cho công tác quy hoạch 30 II.2.4 Cập nhật thông tin từ BĐHT điều tra dã ngoại lên đồ địa 31 Xuất BĐHT sang file *.shp 31 Cập nhật thông tin từ BĐHT điều tra dã ngoại lên BĐĐC 33 II.2.5 Biên tập đồ nội dung quy hoạch định hướng đến năm 2020 35 Biên tập đồ nội dung quy hoạch định hướng đến năm 2020 35 Chồng ghép BĐĐC đồ nội dung quy hoạch 36 II.6 Biên tập đồ tổng thể quy hoạch Chàđến năm 2020 39 Hình 36: Sơ đồ quy trình biên tập BĐQH Chàđến năm 2020 40 Phân tích khơng gian: 40 Chuyển shape file đồ (Hình 38) định dạng *.dgn 41 II.2.7 Biên tập đồ định hướng phát triển sở hạ tầng Chàđến năm 2020, đồ đất Chà Là, đồ hành Chà 46 Biên tập đồ định hướng phát triển sở hạ tầng Chàđến năm 2020 46 Biên tập đồ đất Chà Là: 47 Xây dựng đồ hành (kế thừa từ đồ cấp huyện) 48 Hình 52: Bản đồ hành hồn thành 48 II.2.8 Một số vấn đề rút qua trình xây dựng hệ thống đồ 48 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 50 I KẾT LUẬN 50 II KIẾN NGHỊ .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 53 -v- DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Thống kê diện tích đất theo dạng địa hình, địa chất 12 Bảng 2: Thống kê diện tích loại đất 13 Bảng 3: Quy định phân lớp, màu sắc đối tượng đồ địa 23 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT QHSDĐ KHSDĐ UBND GDC TKT TCN TKH TVN UBQ TKQ GCN QSDĐ BĐĐC MĐSD BĐHT BĐQH ĐC TN-MT NĐ : Quy hoạch sử dụng đất : Kế hoạch sử dụng đất : Uỷ ban nhân dân : Hộ gia đình cá nhân : Tổ chức kinh tế : Cơ quan đơn vị Nhà nước : Tổ chức khác : Tổ chức có 100% vốn nước : Đối tượng quản lý UBND : Đối tượng quản lý tổ chức khác : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Bản đồ địa : Mục đích sử dụng đất : Bản đồ trạng : Bản đồ quy hoạch : Địa : Tài ngun Mơi trường : Nghị định -vi- DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Giao diện ArcToolbox Hình 2: Sơ đồ vị trí Chà .11 Hình 3: Sơ đồ quy trình xây dựng hệ thống đồ 20 Hình 4: Quy trình chuẩn hố đồ địa 21 Hình 5: Bảng chuẩn màu đồ phần mềm Microstation 22 Hình 6: Bản đồ chưa chuẩn hóa 22 Hình 7: Cửa sổ để bật tắt lớp đối tượng đồ 23 Hình 8: Hình chuyển đổi thuộc tính phân lớp, màu sắc đối tượng 24 Hình 9: Thuộc tính đối tượng giao thông 24 Hình 10: Thuộc tính đối tượng thuỷ văn 25 Hình 11: Tham chiếu tờ đồ để tiếp biên 25 Hình 12: Cửa sổ chạy ứng dụng Famis 26 Hình 13: Các thơng số sửa lỗi level cần sửa lỗi 26 Hình 14: Thơng báo lỗi để sửa lỗi đồ họa 27 Hình 15: Cơng cụ sửa lỗi 27 Hình 16: Hộp thoại chức tạo vùng 27 Hình 17: Hộp thoại gán thông tin từ nhãn cũ 28 Hình 18: Bảng thơng tin sở liệu địa 29 Hình 19: Xuất liệu đồ sang Vilis (shape) 29 Hình 20: Cửa sổ giao diện đồ tổng thể để kiểm tra liệu đồ 30 Hình 21: BĐHT sau cập nhật biên tập hoàn chỉnh 31 Hình 22: Hộp thoại FME Universal Translator 32 Hình 23: Shape file BĐHT 32 Hình 24: Giao diện hộp thoại đưa shape file BĐĐC BĐHT 33 Hình 25: Bảng thuộc tính BĐĐC BĐHT 33 Hình 26: Hộp thoại Intersect 34 Hình 27: Bảng thuộc tính BĐĐC cập nhật từ BĐHT 34 Hình 28: Hộp thoại Field Caculator 35 Hình 29: Bản đồ nội dung quy hoạch định hướng đến năm 2020 36 Hình 30: Bảng thuộc tính cơng trình quy hoạch 36 Hình 31: Chuyển file đồ nội dung quy hoạch sang dạng TD*.shp 37 Hình 32: Giao diện Arcgis sau Add shape file BĐĐC đồ nội dung quy hoạch 37 Hình 33: File đồ cơng trình quy hoạch cắt đất BĐĐC 38 Hình 34: Bảng thuộc tính file đồ tạo 38 Hình 35: Diện tích đất bị cơng trình quy hoạch cắt file đồ tạo 39 Hình 36: Sơ đồ quy trình biên tập BĐQH Chàđến năm 2020 40 Hình 37: Shape file BĐHT shape file đồ chứa nội dung quy hoạch đến năm 2020 40 -vii- Hình 38: Bản đồ trạng phân tích khơng gian 41 Hình 39: Hộp thoại Add Reader 41 Hình 40: Hộp thoại Add Writer 42 Hình 41: Giao diện chương trình sau chạy Add Reader Add Writer 42 Hình 42: Giao diện liên kết bảng 43 Hình 43: BĐHT sau đưa định dạng *.dgn 43 Hình 44: Bản đồ biên tập màu theo quy phạm 44 Hình 45: Hộp thoại Reference 44 Hình 46: Bản đồ sau thể lớp quy hoạch 45 Hình 47: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 hoàn thành 45 Hình 48: Hộp thoại Select By Attributes hộp thoại Change Element Attributes 46 Hình 49: Bản đồ định hướng phát triển sở hạ tầng đến năm 2020 Chà Là hoàn chỉnh 46 Hình 50: Hộp thoại Place Fence Shape 47 Hình 51: Bản đồ đất Chà Là sau bao Fence, xóa vùng ngồi biên tập hồn chỉnh 47 Hình 52: Bản đồ hành hồn thành 48 -viii- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề: Đất đai tài sản chung quý giá quốc gia, vừa tư liệu vừa đối tượng sản xuất nông nghiệp nơi xây dựng cơng trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh an ninh quốc phòng Hiện nay, nước ta trình phát triển kinh tế hội, bước cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; việc xác định nhu cầu đất đai cho ngành, cấp để sử dụng vào mục đích khác cần thiết Để sử dụng đất đai mục đích có hiệu quả, cần phải thống quản lý đất đai theo quy hoạch sử dụng đất, phân phối hợp lý để phát triển kinh tế văn hóa hội Do cơng tác lập quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn cấp xã, huyện, tỉnh đòi hỏi cần thiết cấp bách Trong đó, để xây dựng phương án quy hoạch sử dung đất, việc điều tra đánh giá tình hình kinh tế hội Thì việc xây dựng hệ thống đồ để xác định diện tích, vị trí quan trọng, giúp cho người hoạch định sách có nhìn tổng thể khu vực nghiên cứu vùng phụ cận Từ đưa định mang tính khả thi Chính điều việc xây dựng hệ thống đồ phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất công việc tiên phương án quy hoạch, công tác quy hoạch sử dụng đất thực tốt Từ làm sở để thúc đẩy phát triển kinh tế Được cho phép đồng ý khoa Quản lý đất đai Bất động sản Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn Thầy Bùi Văn Hải với giúp đỡ anh chị Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, tiến hành đề tài “Ứng dụng phần mềm Microstation Arcgis xây dựng hệ thống đồ phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh” Mục tiêu nghiên cứu: - Ứng dụng phần mềm chuyên ngành: Microstation, Arcgic để xây dựng sở liệu đầu vào phân tích khơng gian, phân tích số liệu, xây dựng sở liệu để xử lý tính tốn, biên tập hồn thiện hệ thống đồ phục vụ cơng tác quy hoạch quản lý thông tin quy hoạch - Đánh giá khả ứng dụng khai thác so sánh phương pháp truyền thống phương pháp ứng dụng công nghệ 3.Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài ứng dụng phần mềm Microstation Arcgic xây dựng hệ thống đồ phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh -1- Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Hình 35: Diện tích đất bị cơng trình quy hoạch cắt file đồ tạo Đồng thời tạo cho ta file có diện tích đất bị cơng trình quy hoạch cắt, có định dạng TD*_Intersect.dbf, file mở Microsoft Office Excel II.2.6 Biên tập đồ tổng thể quy hoạch Chàđến năm 2020 Dựa vào file đồ trạng thành lập bước file đồ cơng trình quy hoạch xây dựng, tiến hành biên tập đồ tổng thể quy hoạch sử dụng đất Chà Là, theo thông tư 19 thông tư 13 quy định chuẩn ngành: Định dạng file, cấu trúc liệu, lớp thông tin, kiểu chữ, màu sắc đường line…vv -39- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Biên tập đồ cơng trình quy hoạch đến năm 2020 Biên tập BĐHT phục vụ cho công tác quy hoạch Phân tích khơng gian phần mềm Arcgis 9.3 Chuyển file đồ định dạng file *.dgn Biên tập BĐQH đến năm 2020 Hình 36: Sơ đồ quy trình biên tập BĐQH Chàđến năm 2020 Phân tích khơng gian: Phân tích khơng gian nhằm mục đích xác định xố vùng BĐHT trùng với cơng trình quy hoạch Sử dụng shape file BĐHT shape file đồ nội dung quy hoạch đến năm 2020 Khởi động phần mềm Arcgis 9.3/ Add/ chọn shape file BĐHT shape file đồ nội dung quy hoạch Hình 37: Shape file BĐHT shape file đồ chứa nội dung quy hoạch đến năm 2020 -40- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Vào ArcToolbox/ Analysis Tools/ Overlay/ Erase, xuất hộp thoại Erase Trong mục Input Features: chọn file đồ trạng Trong mục Erase Features: chọn file đồ cơng trình quy hoạch Hình 38: Bản đồ trạng phân tích khơng gian Chuyển shape file đồ (Hình 38) định dạng *.dgn Khởi động Fme Workbench, xuất hộp thoại FME Workbench/ Readers/ Add Reader Hình 39: Hộp thoại Add Reader -41- Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Trong hộp thoại Add Reader: Format: chọn ESRI Shape Dataset: chọn shape file đồ trạng cắt/OK Trong hộp thoại FME Workbench/ Writers/ Add Writer Hình 40: Hộp thoại Add Writer Trong hộp thoại Add Writer: Format: chọn Bentley MicroStation Design (V7) Dataset: chọn đường dẫn lưu file/ OK Hình 41: Giao diện chương trình sau chạy Add Reader Add Writer -42- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Tiến hành liên kết bảng lại, vào File/ Run Translation Hình 42: Giao diện liên kết bảng Hình 43: BĐHT sau đưa định dạng *.dgn -43- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Biên tập màu cho đồ nội dung quy hoạch: Dựa vào quy định kỹ thuật xây dựng BĐHT sử dụng đất BĐQH sử dụng đất dạng số phần mềm Microstation, biên tập màu cho đồ nội dung quy hoạch Hình 44: Bản đồ biên tập màu theo quy phạm Mở đồ trạng (Hình 43), File/ Reference Hình 45: Hộp thoại Reference -44- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Trong hộp thoại Reference/ Tools/ Attach, chọn file đồ nội dung quy hoạch Chọn công cụ Place Fence bao fence nội dung quy hoạch Chọn công cụ copy Trong command Window, gõ copy dx=0/ Enter Hình 46: Bản đồ sau thể lớp quy hoạch Biên tập khung đồ, sơ đồ vị trí, bảng dẫn, phương vị, biểu đồ cấu đất đai, tứ cận, ranh giới hành chính, font chữ theo quy định Hình 47: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 hồn thành -45- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng II.2.7 Biên tập đồ định hướng phát triển sở hạ tầng Chàđến năm 2020, đồ đất Chà Là, đồ hành Chà Là Biên tập đồ định hướng phát triển sở hạ tầng Chàđến năm 2020 Mở đồ quy hoạch Chàđến năm 2020, sử dụng công cụ Select By Attributes công cụ Change Element Attributes chọn yếu tố giao thông thủy văn, công trình trọng điểm để xây dựng đồ sở hạ tầng Hình 48: Hộp thoại Select By Attributes hộp thoại Change Element Attributes Hình 49: Bản đồ định hướng phát triển sở hạ tầng đến năm 2020 Chà Là hồn chỉnh -46- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Biên tập đồ đất Chà Là: Do đồ đất kế thừa từ đồ đất huyện nên dùng đồ đất huyện Dương Minh Châu để xây dựng đồ đất Chà Là Mở đồ đất huyện Dương Minh Châu, chọn công cụ Place Fence Shape, bao Fence theo ranh giới hành Chà Là Hình 50: Hộp thoại Place Fence Shape Bao Fence xong, Option Fence Mode chọn hiển thị Void để xóa tất vùng nằm ngồi vùng bao Fence Hình 51: Bản đồ đất Chà Là sau bao Fence, xóa vùng ngồi biên tập hồn chỉnh -47- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng Xây dựng đồ hành (kế thừa từ đồ cấp huyện) Hình 52: Bản đồ hành hồn thành II.2.8 Một số vấn đề rút qua trình xây dựng hệ thống đồ - Qua trình xây dựng hệ thống đồ ta đánh giá tính ưu việt phần mềm quy trình công nghệ sử dụng: + Đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy trình, quy phạm cấu trúc liệu Bộ TN - MT quy định + Hệ thống phần mềm sử dụng trình xây dựng đồ Microstation ArcGis đáp ứng yêu cầu thành lập đồ phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất + Đảm bảo độ xác + Phục vụ cho quan quản lý nhà nước đất đai + Cập nhật chỉnh lý thông tin đất + Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất sở quy hoạch tất ngành dựa phần mềm Microstation ArcGis + Thành gọn nhẹ đồ quy hoạch sử dụng đất đồ địa (đến đất), gọn nhẹ, dễ sử dụng khai thác quản lý so với phần mềm khác Autocad, Mapinfo + Dung lượng file nhỏ (Mb) + Tất quản lý file + Giao diện thân thiện dễ sử dụng + Chuyển đổi liệu đồ phần mềm thuận lợi + Tính tốn diện tích loại đất nằm quy hoạch nhanh xác -48- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng - Xây dựng hoàn chỉnh đồ HTSDĐ, đồ QHSDĐ, đồ đất, đơn vị đất, hành chính, sở hạ tầng BĐĐC chuẩn hóa - Bản đồ QHSDĐ chi tiết đến đất, đất nằm quy hoạch tính tốn diện tích cách cụ thể lại nằm quy hoạch bao nhiêu, kèm theo tên chủ, địa mục đích sử dụng - Báo cáo chi tiết diện tích loại đất địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng - Địa phương sử dụng đồ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đất đai như: quản lý quy hoạch, đăng ký cấp giấy CNQSDĐ, đền bù giải tỏa… -49- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN - Việc sử dụng phần mềm chuyên dụng Microstation Arcgis xây dựng hệ thống đồ phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh hoàn toàn hợp lý đem lại hiệu mặt thời gian kinh tế - Kết nghiên cứu khẳng định nữa, tính ưu việt phương pháp làm đồ đại so với phương pháp truyền thống mà trước hết việc ứng dụng phần mềm Microstation Arcgis công tác xây dựng, quản lý khai thác thông tin đồ - So với công nghệ truyền thống việc ứng dụng cơng nghệ tin học để xây dựng hệ thống đồ phục vụ cho công tác lập quy hoạch việc cần thiết, hiệu có nhiều thuận lợi cơng tác thành lập, cập nhật thông tin chỉnh lý biến động,… + Hiệu mặt thời gian: thời gian nhập liệu, xuất liệu giảm nhiều so với công nghệ truyền thống Sản phẩm đồ làm có chất lượng, suất cao đáp ứng yêu cầu người sử dụng đất + Khả lưu trữ: lưu trữ dạng số không phức tạp dạng đồ giấy đảm bảo bền vững chất lượng mặt thời gian + Khả cập nhật: liên tục sửa đổi, bổ sung thông tin đồ cách dễ dàng, không nhiều thời gian mà đảm bảo độ xác cao cho đồ + Khả khai thác liệu: cung cấp thông tin cần thiết tỷ lệ tùy theo nhu cầu người sử dụng Các phương pháp tô màu, in ấn tiến hành riêng, có chất lượng màu tốt hơn, thời gian tạo sản phẩm nhanh + Khả tính tốn, phân tích: nắn, chỉnh, chuyển đổi hệ tọa độ, tính tốn diện tích cách nhanh chóng, cho phép liên kết liệu khơng gian liệu thuộc tính - Qua q trình ứng dụng phần mềm Microstation Arcgis phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh kết thu sau: + Hệ thống đồ biên tập theo quy phạm Bộ TN – MT Tất đồ đưa file *.dgn (định dạng phần mềm Microstation) 1.Thành lập đồ trạng sử dụng đất Chà Là 2010 2.Thành lập đồ quy hoạch Chàđến năm 2020 3.Thành lập đồ định hướng phát triển sở hạ tầng Chà Là 4.Thành lập đồ đất Chà Là 5.Thành lập đồ hành Chà Là + Hệ thống bảng biểu, số liệu thống kê diện tích loại đất sử dụng Chàđến năm 2020 -50- Ngành: Công Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng II KIẾN NGHỊ - Để đảm bảo cho phương án chọn thực cách có hiệu cần phải có phối hợp nhiều ban ngành tham gia nhân dân địa phương - UBND huyện cần đạo nhà đầu tư thực tốt công tác đền bù giải tỏa để đảm bảo cho dự án, cơng trình tiến hành tiến độ - UBND tỉnh tạo điều kiện vốn, tiến khoa học kỹ thuật để sớm triển khai thực phương án quy hoạch - Có chế độ thực điều chỉnh kịp thời để phương án quy hoạch đáp ứng nhu cầu cần thiết phát triển - Thông báo rộng rãi quy hoạch loại đất đến ấp, ban ngành nhân dân toàn huyện nhằm đảm bảo công tác quy hoạch thực dễ dàng thuận lợi - Đề chế sách hỗ trợ nhà đầu tư công tác thu hồi giải phóng mặt bằng, khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vốn cho việc phát triển sở hạ tầng tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - hội địa phương - Thu hồi đất giao sử dụng khơng mục đích sử dụng không hiệu nhằm dành quỹ đất sử dụng cho mục đích khác có hiệu kinh tế - hội cao - Cần kiểm tra chặt chẽ luồng di dân tự để giảm bớt áp lực đất đai - Hàng năm UBND cần phải tổng kết thực quy hoạch đề xuất vấn đề cần thiết - Thường xuyên rà soát lại phương án quy hoạch, đảm bảo thực điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - hội địa bàn Chà Là nói riêng tồn huyện Dương Minh Châu nói chung - Đề nghị cung cấp trang thiết bị, phần mềm tập huấn hướng dẫn cho cán phòng tài ngun mơi trường, cán địa huyện Dương Minh Châu để tiếp nhận khai thác sản phẩm thực dự án -51- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai, Ks Phan Văn Tự, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch đô thị, Ths Trần Duy Hùng, Trường Đai Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch phát triển nông thôn, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Bài giảng đồ địa chính, Đặng Quang Thịnh, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2008 Bài giảng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Ks Phạm Hùng Thiện Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài tham khảo khóa trước Giáo trình tin học chun ngành, KS Lê Ngọc Lãm, Bộ mơn Cơng nghệ địa chính, Trường ĐH Nơng Lâm TP HCM Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, PGS Tiến sĩ Lê Quang Trí, 2005 Hệ thống biểu mẫu lập quy hoạch sử dụng đất nước, thành phố, huyện, (kèm theo thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 2/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) 10 Tài liệu biên tập đồ với phần mềm Microstation, Tổng cục địa năm 2002 11 Thơng tư 13/2011/TT-BTNMT quy định ký hiệu đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất -52- Ngành: Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Lê Hải Đăng PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số sản phẩm nơng nghiệp Phụ lục 2: Biểu 01 - Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 3: Biểu 02 - Quy hoạch sử dụng đất cấp đến năm 2010 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 4: Biểu 03 - Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 5: Biểu 04 - Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 6: Biểu 05a - Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 7: Biểu 05 - Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 8: Biểu 06 - Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 9: Biểu 07 - Phân kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 10: Biểu 08 - Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 - 2015 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 11: Biểu 09 - Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo năm Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 12: Biểu 10 - Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân theo năm Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 13: Biểu phương án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch đến năm 2011 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 14: Biểu phương án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch đến năm 2012 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 15: Biểu phương án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch đến năm 2013 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 16: Biểu phương án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch đến năm 2014 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 17: Biểu phương án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch đến năm 2015 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 18: Biểu phương án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch đến năm 2020 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 19: Biểu danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch Phụ lục 20: Bảng 01HT/QH – Thống kê diện tích đất nơng nghiệp năm 2010 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 21: Bảng 02HT/QH - Thống kê diện tích đất phi nông nghiệp năm 2010 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Phụ lục 22: Bảng 03HT/QH - Thống kê diện tích đất đai năm 2010 Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh -53- ... (Color table: Default) Thao tác: Từ cửa sổ Microstation vào menu Setting/ Corlor Table…Xuất bảng màu Color Table Hình 5: Bảng chuẩn màu đồ phần mềm Microstation Trong bảng Color Table vào File/ Defaut,... tính file đồ tạo 38 Hình 35: Diện tích đất bị cơng trình quy hoạch cắt file đồ tạo 39 Hình 36: Sơ đồ quy trình biên tập BĐQH xã Chà Là đến năm 2020 40 Hình 37: Shape file... có đồ địa lưu dạng file *.dgn (định dạng phần mềm Microstation), gồm 46 tờ II.2.2.2 Chuẩn hóa liệu đồ địa Chuyển đổi lớp thơng tin lớp level cần thiết Nội dung chuẩn hóa level thực theo bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 XÃ CHÀ LÀ, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH” , “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2020 XÃ CHÀ LÀ, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay