QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 20102020 XÃ PHÚ VINH, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

84 23 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 2010-2020 Xà PHÚ VINH, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : LÊ HẢI BẰNG : 07124005 : DH07QL : 2007-2011 : Quản lý đất đai - TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH LÊ HẢI BẰNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 2010-2020 Xà PHÚ VINH, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI GVHD: TS NGUYỄN VĂN TÂN (Khoa: QLĐĐ&BĐS – Trường: ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh) Ký tên:………………………… - Tháng 08 năm 2011 - LỜI CẢM ƠN Con xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ gia đình ni dưỡng dạy dỗ khơn lớn, chỗ dựa tinh thần vững để đạt kết ngày hôm Xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Tân, thầy Lê Ngọc Lãm tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình học tập trình thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị UBND xã Phú Vinh nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ trình em thực đề tài Xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đặc biệt thầy cô Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, tận tình bảo, truyền đạt kiến thức vô quý giá để em bước vào sống Cảm ơn chia vui đến toàn thể bạn lớp Quản lý đất đai 33 Các bạn đồng hành suốt năm ngồi ghế giảng đường Tôi mong bạn thành công sống Do thời gian có hạn kiến thức hạn chế nên đề tài nhiều thiếu sót Em mong góp ý q thầy bạn bè để đề tài hồn thiện Đại học Nơng Lâm Tp.HCM, tháng 08 năm 2011 LÊ HẢI BẰNG TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Lê Hải Bằng, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2010-2020 xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân, khoa quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Xã Phú Vinh nằm vị trí Đơng Bắc huyện Định Qn, tỉnh Đồng Nai, tiếp giáp với trung tâm huyện Nằm tuyến đường quốc lộ 20 qua với chiều dài km, nối liền Quốc lộ I với tỉnh vùng Tây nguyên nên thuận lợi để phát triển kinh tế việc giao lưu kinh tế, văn hóa với vùng lân cận Tổng diện tích tự nhiên 2.473 Đây xã mạnh phát triển nơng nghiệp đa phần diện tích đất tập trung cho sản xuất nơng nghiệp Để xã Phú vinh phát huy hết mạnh trở thành xã phát triển mạnh kinh tế, đồng thời thực tốt cơng tác quản lý đất đai việc lập QHSDĐ địa bàn xã thực cần thiết Công tác QHSDĐ nhằm xác định tổng nguồn lực đất đai làm sở cho việc phân bổ quỹ đất cho ngành sử dụng tiết kiệm, khoa học, hiệu bền vững đồng thời tạo điều kiện cho công tác quản lý đất đai địa bàn xã ngày chặt chẽ Đề tài thực sở áp dụng quy định lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02-11-2009 theo quy trình bước Quyết định 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30-06-2005 Bộ Tài nguyên Mơi trường ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Để thực đề tài sử dụng phương pháp: Phương pháp thống kê, phương pháp đồ, phương pháp công cụ GIS, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp dự báo, phương pháp chuyên gia, phương pháp định mức Qua trình khảo sát thực địa, nghiên cứu biến động điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, đánh giá tiềm đất đai, kết hợp với định hướng sử dụng đất đai của huyện Định Quán, kết hợp nhu cầu sử dụng đất cho ngành đưa phương án phân bổ quỹ đất Để phát huy tốt cơng tránh lãng phí đầu tư xây dựng đưa kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (5 năm) theo năm thời kỳ quy hoạch Đến năm 2020 cấu sử dụng đất địa bàn xã Phú Vinh là: Đất nơng nghiệp diện tích 1950,59 chiếm 80,04% DTTN; Đất phi nơng nghiệp diện tích 444,42 chiếm 18,24% DTTN; Đất khu dân cư nơng thơn diện tích 189,32 chiếm 7,77% diện tích tự nhiên Kết phương án phân bổ hợp lý quỹ đất đai cho ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đồng thời tạo sở pháp lý cơng tác quản lý đất đai góp phần vào cơng đại hóa nơng nghiệp nơng thôn nhằm đưa xã Phú Vinh thành xã phát triển huyện Định Quán nói riêng tỉnh Đồng Nai nói chung MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .1  PHẦN I: TỔNG QUAN 3  I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3  I.1.1 Cơ sở khoa học 3  I.1.2 Cơ sở pháp lý 10  I.1.3 Cơ sở thực tiễn 11  I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .12  I.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUI TRÌNH THỰC HIỆN 12  I.3.1 Nội dung nghiên cứu .12  I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 12  I.3.3 Qui trình thực 13  PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14  II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH Tế - Xà HộI 14  II.1.1 Điều kiện tự nhiên 14  II.1.2 Các nguồn tài nguyên .17  II.1.3 Thực trạng môi trường 20  II.1.4 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội .20  II.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trường 25  II.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 26  II.2.1 Tình hình quản lý đất đai 26  II.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất 28  II.2.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 35  II.3 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 37  II.3.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 37  II.3.2 Đánh giá tiềm đất đai phục vụ cho phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn .38  II.3.3 Đánh giá tiềm đất đai phục vụ cho phát triển du lịch 38  II.3.4 Đánh giá tiềm đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cấu sử dụng đất phát triển sở hạ tầng .38  II.4 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 39  II.4.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch 39  II.4.2 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 43  i II.4.3 Đánh giá tác động phương án sử dụng đất đến kinh tế - xã hội môi trường 56  II.4.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 61  II.4.5 Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 63  II.4.6 Các giải pháp tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất 67  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .72  ii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân MTTQ Mặt trận tổ quốc QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất MĐSD Mục đích sử dụng DTTN Diện tích tự nhiên DTĐNN Diện tích đất nơng nghiệp DTĐPNN Diện tích đất phi nơng nghiệp KTXH – ANQP Kinh tế xã hội – An ninh quốc phòng KHCN Khoa học công nghệ KCNTT Khu chăn nuôi tập trung GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CN – TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp CNTT Cơng nghệ thơng tin CTCC Cơng trình cơng cộng MĐCC Mục đích cơng cộng TSCQ, CTSN Trụ sở quan, cơng trình nghiệp TDTT Thể dục thể thao VLXD Vật liệu xây dựng SXKD Sản xuất kinh doanh NTTS Ni trồng thủy sản PCCC Phòng cháy chữa cháy GIS Information System) Hệ thống thông tin địa lý (Geographic iii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các yếu tố khí hậu, thời tiết 16 Bảng 2.2: Một số sơng suối 16 Bảng 2.3: Tài nguyên đất xã Phú Vinh 17 Bảng 2.4: Hiện trạng sử dụng đất 2010 xã Phú Vinh 28 Bảng 2.5: Biến động mục đích sử dụng đất giai đoạn 2005 – 2010 31 Bảng 2.6: Đánh giá kết quy hoạch kỳ trước 35 Bảng 2.7: Dự báo dân số theo giai đoạn 41 Bảng 2.8: Tỷ lệ gia tăng dân số qua năm 44 Bảng 2.9: Dự báo dân số, diện tích đất qua năm đến năm 2020 45 Bảng 2.10: Đánh giá khả đáp ứng theo số lượng đất đai cho ngành 46 Bảng 2.11: Chỉ tiêu lọai đất quy hoạch đến năm 2020 47 Bảng 2.12: Diện tích loại đất nơng nghiệp đến năm 2020 50 Bảng 2.13: Diện tích loại đất phi nông nghiệp đến năm 2020 51 Bảng 2.14: Danh mục công trình thuộc đất có mặt nước chun dùng quy hoạch đến năm 2020 52 Bảng 2.15: Danh mục tuyến đường quy hoạch đến năm 2020 53 Bảng 2.16: Danh mục cơng trình thủy lợi quy hoạch đến năm 2020 53 Bảng 2.17: Danh mục trường học sở giáo dục quy hoạch đến năm 2020 54 Bảng 2.18: Các điểm dân cư nông thôn quy hoạch đến năm 2020 55 Bảng 2.19: Danh mục cơng trình thuộc đất trụ sở quan CTSN quy hoạch đến năm 2020 55 Bảng 2.20: Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho MĐSD kỳ QH 61 Bảng 2.21: Phân kỳ diện tích đất chuyển MĐSD kỳ quy hoạch 63 Bảng 2.22: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 - 2015 64 Bảng 2.23: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng theo năm kế hoạch 67 Bảng 2.24: Danh mục cơng trình trọng điểm cấp xã giai đoạn 2011 – 2015 67 iv DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 01: Cơ cấu sử dụng đất 2010 29 Biểu đồ 02: Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 39 Biểu đồ 03: Cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 48 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 01: Vị trí xã Phú Vinh huyện Đinh Quán 14 Hình 02: Bản đồ đất xã Phú Vinh 19 Hình 03: Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 xã Phú Vinh 34 Hình 04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Phú Vinh 60 v Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn đất nước, thành phần hàng đầu quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai có ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội sâu sắc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tại điều 18 Hiến pháp năm 1992 nêu rõ “Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đất mục đích có hiệu quả” Đây sở pháp lý cao quy hoạch sử dụng đất, khẳng định tính pháp chế Nhà nước ta Sau Luật đất đai 2003 đời, công tác “Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất” 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai Cùng với phát triển, tăng trưởng kinh tế, xã hội vấn đề liên quan đến đất đai có nhiều bất cập Sự đời luật đất đai năm 2003 văn luật đáp ứng, giải mâu thuẫn, vướng mắc sử dụng quản lý nhà nước đất đai, cơng tác lập quy hoạch kế họach sử dụng đất đóng vai trò quan trọng, làm sở vững cho công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn Việc quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 nhằm điều hòa quan hệ sử dụng đất trình phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá tài nguyên cách đầy đủ, khoa học để hoạch định kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu lâu dài, đề xuất tiêu phân bổ hợp lý quỹ đất, có sở để thực nội dung quản lý Nhà nước đất đai theo luật định thời gian từ đến năm 2020 Phú Vinh xã có diện tích lớn, kinh tế nhiều khó khăn chủ yếu sản xuất nơng nghiệp Mục tiêu tương lai đưa xã Phú Vinh trở thành trung tâm kinh tế phát triển với nhiều ngành nghề có quy mơ lớn Do cần phải có chiến lược định hướng cho phát triển kinh tế sở sử dụng quản lý nguồn tài nguyên đất có hiệu Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm cơng tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quan trọng Thông qua công tác lập quy hoạch kế họach sử dụng đất tiêu đất đai phân bổ có khoa học phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế giai đoạn Xuất phát từ tầm quan trọng đó, đồng ý Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ UBND xã Phú Vinh, thực đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 20102020 xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”  Mục tiêu nghiên cứu: Có nhìn tổng qt việc quản lý khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên đất, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội toàn địa phương đến năm 2020 tương lai xa Tạo sở pháp lý kỹ thuật cho công tác quản lý, sử dụng đất đai Đánh giá thực trạng tiềm đất đai Xã làm sở phân bổ, sử dụng đất đai hợp lý, phù hợp với định hướng sử dụng đất ngành, cấp cao Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng II.4.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích a) Kỳ đầu, đến năm 2015: Đất nơng nghiệp: Diện tích 2043,11 chiếm 83,84% DTTN Đất phi nơng nghiệp: Diện tích 393,90ha chiếm 15,16% DTTN Đất khu dân cư nơng thơn: Diện tích 144,32ha chiếm 5,92% DTTN b) Kỳ cuối, đến năm 2020: Đất nông nghiệp: Diện tích 1950,59 chiếm 80,04 % DTTN Đất phi nơng nghiệp: Diện tích 444,42 chiếm 18,24 % DTTN Đất khu dân cư nơng thơn: Diện tích 189,32ha chiếm 7,77% DTTN Bảng 2.20: Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho MĐSD kỳ QH STT CHỈ TIÊU Mã TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Hiện trạng năm 2010 Quy hoạch đến năm 2015 Quy hoạch đến năm 2020 Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 2437,00 100,00 2437,00 100,00 2437,00 100,00 Đất nông nghiệp NNP 2222,82 91,21 2056,11 83,84 1950,59 80,04 1.1 Đất lúa nước DLN 370,89 15,22 331,60 13,61 324,52 13,32 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 114,23 4,69 101,42 4,16 56,80 2,33 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1714,65 70,36 1423,08 58,39 1198,49 49,18 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1,7 Đất rừng sản xuất RSX 6,85 0,28 103,90 4,26 263,90 10,83 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 16,20 0,66 3,60 0,15 3,60 0,15 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 79,51 3,26 79,51 3,26 Đất phi nông nghiệp PNN 214,19 8,79 393,90 16,16 444,42 18,24 2.1 Đất nông thôn ONT 82,11 3,37 144,81 5,94 154,81 6,35 2.2 Đất đô thị ODT 2.3 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 0,41 0,02 0,44 0,02 0,46 0,02 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 0,65 0,03 0,65 0,03 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 35,31 1,45 35,31 1,45 2.7 Đất sở sản xuất KD SKC 0,96 0,04 0,96 0,04 0,96 61 0,04 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 2.9 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chơn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.13 0,38 0,02 0,38 0,02 0,38 0,02 TTN 2,82 0,12 5,16 0,21 5,16 0,21 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 4,64 0,19 4,64 0,19 4,64 0,19 2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 24,00 0,98 2.15 Đất sông, suối SON 59,67 2,45 59,67 2,45 59,67 2,45 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 63,21 2,59 128,89 5,29 158,39 6,5 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL 42,00 1,72 Đất khu dân cư nông thôn DNT 189,32 7,77 74,32 3,05 144,32 5,92 (Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng a) Kỳ đầu: Chuyển 179,71ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, cụ thể: Đất lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp 9,5ha Đất trồng hàng năm lại chuyển sang đất phi nông nghiệp 12,81ha Đất trồng lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 152,8ha Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 4.6ha Ngoài ra, chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 187,51ha b) Kỳ cuối: Chuyển 74,29ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, cụ thể: Đất lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp 7,08ha Đất trồng hàng năm lại chuyển sang đất phi nông nghiệp 5,42ha Đất trồng lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 61,79ha 62 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng Bảng 2.21: Phân kỳ diện tích đất chuyển MĐSD kỳ quy hoạch STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ Phân theo kỳ 2010-2015 2015-2020 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 254,00 179,71 74,29 16,58 9,50 7,08 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 18,23 12,81 5,42 1.4 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 214,59 152,80 61,79 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 4,60 4,60 1.9 Đất làm muối LMU/PNN 1.10 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN (Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) II.4.5 Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu Phân bổ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến năm  Mục đích yêu cầu Kế hoạch sử dụng đất lập sở đảm bảo nhu cầu sử dụng đất ngành đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nguyên tắc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm có hiệu Kế hoạch sử dụng đất xây dựng năm với mục tiêu cụ thể hố việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất chuyển đất chưa sử dụng vào sử dụng năm  Căn để xây dựng kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến năm xác định dựa vào sở sau: - Định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; - Định hướng sử dụng đất chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; - Nhu cầu sử dụng đất ngành; - Nhu cầu sử dụng đất cấp trên; - Nhu cầu sử dụng đất xã 63 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng Dựa vào sở tiến hành phân bỗ tiêu sử dụng đất theo năm kế hoạch sau: Bảng 2.22: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 2011 – 2015 Số Thứ Diện tích CHỈ TIÊU Mã Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2437,00 2437,00 2437,00 2437,00 2437,00 2437,00 năm2010 tự (1) (2) (3) TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH PHÂN THEO TỪNG NĂM Đất nông nghiệp NNP 2222,82 2221,19 2199,16 2159,54 2098,77 2043,11 1.1 Đất lúa nước DLN 370,89 370,89 369,19 364,19 333,20 331,60 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 114,23 114,23 110,45 106,75 103,92 101,42 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1714,65 1713,02 1696,47 1665,55 1520,04 1423,08 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 6,85 6,85 6,85 6,85 53,90 103,90 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 16,20 16,20 16,20 16,20 8,20 3,60 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 79,51 79,51 Đất phi nông nghiệp PNN 214,19 215,82 237,85 277,47 338,24 393,90 2.1 Đất nông thôn ONT 82,11 82,11 97,11 113,11 133,02 144,81 2.2 Đất đô thị ODT 2.3 Đất XD trụ sở quan, CTSN CTS 0,41 0,41 0,41 0,41 0,44 0,44 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 0,65 0,65 0,65 0,65 2.6 Đất khu công nghiệp SKK 35,31 35,31 2.7 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 2.8 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 2.9 Đất cho hoạt động khống sản SKS 2.10 Đất di tích danh thắng DDT 2.11 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.12 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 5,16 2.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 2.14 Đất có mặt nước CD SMN 64 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng 2.15 Đất sông, suối SON 59,67 59,67 59,67 59,67 59,67 59,67 2.16 Đất phát triển hạ tầng DHT 63,21 64,84 71,22 81,84 87,36 128,89 2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nông thôn DNT 74,32 86,32 96,32 111,32 129,32 144,32 (Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Diện tích loại đất phân bổ cho mục đích  Kế hoạch SDĐ Năm 2011 - Đất nơng nghiệp Diện tích đất nơng nghiệp đến năm 2011còn 2.221,19 ha, giảm 1,63 so với năm 2010 Chỉ có đất trồng lâu năm chuyển mục đích sang đất giao thơng, loại đất nơng nghiệp khác giữ ngun diện tích - Đất phi nơng nghiệp Diện tích đất phi nơng nghiệp đến năm 2011là 215,82 ha, tăng 1,63 so với năm 2010 Diện tích tăng chu chuyển từ đất nông nghiệp sang đất giao thông  Kế hoạch SDĐ Năm 2012 - Đất nơng nghiệp Diện tích đất nơng nghiệp đến năm 2012 2.199,16 ha, giảm 22,03 so với năm 2011 Giảm mạnh đất trồng lâu năm 16,55 ha, lại đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng năm khác chuyển sang mục đích phi nơng nghiệp với diện tích khơng đáng kể - Đất phi nơng nghiệp Diện tích đất phi nơng nghiệp đến năm 2012 237,85 ha, tăng 22,03 so với năm 2011 Diện tích tăng chủ yếu chuyển mục đích từ đất nơng nghiệp sang: đất nông thôn; đất đất phát triển hạ tầng kỹ thuật  Kế hoạch SDĐ Năm 2013 - Đất nông nghiệp Diện tích đất nơng nghiệp đến năm 2013 2.159,54 ha, giảm 39,62 so với năm 2012 Diện tich giảm tập trung loại đât: đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa lại, đất trồng năm lại, đất trồng lâu năm Trong đất trồng lâu năm chiếm diện tích lớn nhât 30,92 - Đất phi nơng nghiệp Diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2013 277,47 ha, tăng 39,62 so với năm 2012 Diện tích tăng chủ yếu tập trung vào loại đất: đất nông thôn; đất giao 65 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng thơng, đất có mặt nước chun dùng, đất thuỷ lợi, đất sở thể dục thể thao  Kế hoạch SDĐ Năm 2014 - Đất nông nghiệp Diện tích đất nơng nghiệp đến năm 2014 2.098,77 ha, giảm 60,77 so với năm 2013 Các loại đất chuyển muc đích gồm: đất chuyên trồng lúa nước, lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản có chu chuyển nội đất nơng nghiệp, chuyển sang muc đích rừng sản xuất lớn nhất, ngồi có mục đích khác lâu năm đất trồng năm khác - Đất phi nông nghiệp Diện tích đất phi nơng nghiệp đến năm 2014 338,24 ha, tăng 60,77 so với năm 2013 Diện tích tăng chuyển mục đích từ đất nơng nghiệp chủ yếu tập trung vào loại đất: đất khu công nghiệp, đất nông thôn, đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp Trong đất khu cơng nghiệp tăng diện tích nhiều 35,22ha Có chu chuyển nội đất phi nông nghiệp, chuyển 0,09ha đất nông thôn sang đất khu công nghiệp  Kế hoạch SDĐ Năm 2015 - Đất nông nghiệp Diện tích đất nơng nghiệp đến năm 2015 2.043,11 ha, giảm 55,66 so với năm 2014 Giảm mạnh đất trồng lâu năm chuyển sang mục đích phi nơng nghiệp trồng rừng sản xuất Ngồi có đất chun trồng lúa nước đất trồng năm lại chuyển sang mục đích phi nơng nghiệp với diện tích khơng đáng kể - Đất phi nơng nghiệp Diện tích đất phi nơng nghiệp đến năm 2015 393,90 ha, tăng 55,66 so với năm 2014 Đất phi nông nghiệp tăng chuyển mục đích từ đất nơng nghiệp, tập trung vào loại đất: đất nơng thơn, đất tơn giáo tín ngưỡng, đất phát triển hạ tầng Xác định danh mục dự án, cơng trình trọng điểm dự kiến thực kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) Sau danh mục cơng trình trọng điểm cấp xã dự kiến cho giai đoạn đầu 2011 - 2015 Tổng số có 27 cơng trình với tổng diện tích 245,09ha Bảng 2.24: Danh mục cơng trình trọng điểm cấp xã giai đoạn 2011 – 2015 STT Tên cơng trình Mã loại đất Vị trí Năm thực Diện tích (ha) Khu dân cư cạnh trung tâm xã ONT Ấp 2012 15,00 Khu dân cư dọc QL20 ONT Ấp 2013 16,00 Khu dân cư dọc đường Suối Son ONT Ấp Suối Soong 2014 20,00 Khu dân cư cạnh Thác Ba giọt ONT Ấp Suối Soong 2015 12,00 Hội trường TSC Ấp 2014 0,01 66 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng Thư viện TSC Ấp 2014 0,02 Cụm công nghiệp Phú Vinh SKK Ấp 2014 35,31 Đường song hành (Khu công nghiệp) DGT Ấp Đường ấp Ba tầng 118 DGT Ấp Ba Tầng 2013 0,12 10 Đường ven sông Đồng Nai DGT Ấp Suối Soong 2015 12,00 11 Mở rộng Đường 115 – lúa suối Soong (Đoạn 2) DGT Ấp Suối Soong 12 Mở rộng Đường suối Soong DGT Ấp Suối Soong 2014 4,00 13 Mở rộng Đường vào Bến Thượng DGT Ấp Suối Soong 2015 4,00 14 Đường WB2 DGT QL20-Đ115 2012 4,00 15 Hệ thống kênh nội đồng Suối Soong DTL Ấp Suối Soong 16 Hệ thống kênh tưới ấp Ba Tầng DTL Ấp Ba Tầng 2013 5,70 17 Trung tâm VH xã DVH Ấp 2012 0,70 18 Trường MN Phú Vinh DGD Ấp Ba Tầng 2012 0,68 19 Trường TH Lê Văn Tám (điểm chính) DGD Ấp Suối Soong 20 Mở rộng trường THCS Lý Thường Kiệt DGD Ấp 21 Sân bãi - TDTT DTT Ấp 2013 1,50 22 Đường Việt Hoa_118 DGT Ấp Suối Soong 2011 1,63 23 Đội PCCC Định Quán-Tân Phú CAN Ấp 2012 0,65 24 Khu chăn nuôi tập trung NKH Ấp Ba Tầng 2014 79,51 25 Thiền viện Trúc Lâm TTN Ấp 2015 2,34 26 Thủy điện Phú Tân DNL Ấp Suối Son 2015 23,1 27 Đường dây Xuân Lộc-Định Quán DNL Ấp 2, 4, 2015 1,00 2014 2012 2013 2014 2013 1,02 1,00 3,00 0,50 0,40 (Nguồn: Số liệu phân tích tổng hợp) Các cơng trình trọng điểm tập trung vào nhóm cơng trình sở hạ tầng cơng trình cơng cộng giao thơng, thuỷ lợi, giáo dục, y tế, cơng trình văn hoá phục vụ đồng bào dân tộc, hồ thuỷ lợi Ngồi ưu tiên cho khu cơng nghiệp, khu du lịch II.4.6 Các giải pháp tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất Giải pháp sách  Giải pháp sách đất đai - Hồn thành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung rà sốt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tơn giáo, đơn vị quốc phòng, an ninh, nông lâm trường 67 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng - Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đất đai, thực kiểm tra doanh nghiệp sau giao đất, cho thuê đất; lập thủ tục thu hồi đất vi phạm luật đầu tư - Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng phát triển theo khu chức để đảm bảo sử dụng hiệu quỹ đất - Miễn thuế sử dụng đất nơng nghiệp diện tích đất sản xuất Chính sách thuế sử dụng đất khoản tiền có liên quan đến sử dụng đất, có ưu tiên theo ngành nghề, đặc biệt sách thuế mở theo hướng thu hút đầu tư; tạo điều kiện để nông dân dễ dàng chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu sử dụng đất; gắn việc chuyển đổi đất đai với chuyển đổi lao động - Có sách ưu tiên khuyến khích đầu tư vào khu cơng nghiệp cách giảm tiền thu thuế đất giao, cho thuê đất khu công nghiệp xây dựng - Về di dời, giải toả để thực dự án: xác định đầy đủ phù hợp giá trị tài sản đất đai để bồi thường; triển khai thực dự án tái định cư trước thực việc di dời giải tỏa, đồng thời hỗ trợ kinh phí thời gian ổn định sống tuỳ theo điều kiện mức độ phải di dời giải tỏa nhằm triển khai thực dự án theo kế hoạch, hạn chế tình trạng khiếu nại việc đền bù giải tỏa - Tăng cường nguồn thu từ đất, đặc biệt dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá để tạo vốn xây dựng sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý đất đai  Chính sách xã hội - Giải tốt nhu cầu đời sống cho công nhân khu công nghiệp, trước hết nhu cầu nhà Tạo nhiều việc làm cho người dân - Về công tác giảm nghèo, giải việc làm, bảo đảm an sinh xã hội: nâng cao nhận thức, ý chí tâm phấn đấu vượt nghèo hộ nghèo, nâng cao lực đội ngũ cán tham gia công tác giảm nghèo Huy động nguồn lực từ ngân sách, nguồn tài trợ cá nhân, tổ chức nước, lồng ghép chương trình để hỗ trợ vốn cho hộ nghèo Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp xây dựng chương trình giảm nghèo chặt chẽ đồng bộ, kết hợp biện pháp cho vay vốn với công tác khuyến nông, dạy nghề giới thiệu việc làm; thường xuyên giám sát, hướng dẫn hộ nghèo sử dụng đồng vốn có hiệu quả, phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo, phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn hành Tỉnh 3% vào năm 2015  Chính sách kêu gọi đầu tư - Tăng cường biện pháp kêu gọi đầu tư đặc biệt nhà đầu tư từ nước ngồi - Có biện pháp cụ thể việc thu hút đầu tư, tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật; tiếp tục nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng - Một giải pháp quan trọng để triển khai thực quy hoạch xác định dự án đầu tư phân đầu tư hợp lý, đảm bảo tính thống ngành lãnh thổ, kết hợp chặt chẽ nguồn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn đóng góp dân cư nguồn khác dự án 68 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng  Xã hội hóa - Đối với cơng trình địa phương thực hiện, nguồn vốn nhà nước, cần vận động triệt để nguồn vốn từ nhân dân với phương châm “Nhà nước nhân dân làm” - Tạo chế, sách phù hợp để xã hội hóa việc đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội - Xây dựng đề án huy động vốn từ người dân cho cơng trình cụ thể, dự kiến tiến độ phù hợp với khả đóng góp nhân dân - Khuyến khích người dân thực theo quy hoạch, kế họach sử dụng đất phê duyệt Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư  Giải pháp nguồn lực - Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Tăng cường quản lý nhà nước đào tạo nghề, tranh thủ nguồn vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị, khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân mở sở dạy nghề - Tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn như: đan lát, trồng nấm, sửa chữa máy nông nghiệp, mộc dân dụng, xây dựng, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi để đẩy mạnh chuyển dịch cấu lao động giảm tình trạng nơng dân khơng có việc làm Chủ động kết hợp dạy nghề với tập huấn nghề hỗ trợ nông dân sau học nghề phát triển sản xuất Tăng cường công tác thông tin thị trường lao động việc làm, triển khai kịp thời sách ưu đãi để khuyến khích người lao động tham gia học nghề; trọng công tác định hướng nghề cho học sinh, thực liên kết đào tạo nghề giải việc làm cho học viên sau đào tạo - Tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút mạnh dự án đầu tư có trình độ cơng nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn  Giải pháp huy động nguồn vốn - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển địa bàn Tăng cường quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Bố trí, điều chỉnh cấu vốn đầu tư phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững Tạo môi trường thuận lợi để thu hút mạnh dự án đầu tư nước nước vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn vốn hợp pháp khác - Dành phần ngân sách địa phương đầu tư hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xã hội ngồi khu, cụm cơng nghiệp mà thành phần kinh tế không tham gia đầu tư Giải pháp khoa học - công nghệ - Triển khai dự án đầu tư hạ tầng hệ thống thông tin, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động quan hành 69 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng nhà nước huyện Tiếp tục đào tạo chứng A tin học cho cán công chức, viên chức giáo viên, đào tạo chứng B tin học cho cán chủ chốt xã - Ứng dụng vào thực tế đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Đẩy mạnh xã hội hoá khoa học công nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ - Ứng dụng rộng rãi tiến kỹ thuật cơng nghệ thích hợp cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc để tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân - Tăng cường xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động khoa học công nghệ theo hướng tăng cường đầu tư trang thiết bị thử nghiệm phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm - Tiếp tục thực chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án sách an sinh xã hội, để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống người nghèo, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Giải pháp tổ chức thực  Giải pháp tổ chức triển khai thực quy họach sử dụng đất - Sau phương án quy hoạch - kế hoạch phê duyệt, UBND xã đạo tổ chức đạo quản lý quy hoạch, phổ biến rộng rãi cho nhân dân - Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển đô thị, đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nâng cao tính khả thi, tính thực tiễn hiệu sử dụng đất - Ưu tiên đầu tư dự án đầu tư có danh mục quy họach - kế họach sử dụng đất - Thực chương trình, sách xã hội, hỗ trợ tái định cư giải công ăn việc làm cho dân có đất bị thu hồi - Thực việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, phát triển quỹ đất - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu bảo vệ môi trường  Tổ chức quản lý quy hoạch - Có chế theo dõi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hàng năm UBND, HĐND có tổng kết cơng tác - Quản lý chặt chẽ đất đai xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phê duyệt - Cập nhật dự án sở quy họach địa bàn xã q trình phát triển - Đưa cơng nghệ GIS vào quản lý quy họach theo dõi cập nhật quy hoạch - Có cán chuyên trách công tác theo dõi quy họach, kế họach sử dụng đất phối hợp với lọai hình quy hoạch khác 70 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng - Mời số chuyên gia, tư vấn giỏi phát triển đô thị, thường xuyên nghiên cứu đề mục tiêu, giải pháp phát triển - Giao đất theo tiến độ, lực khai thác sử dụng thực tế tất trường hợp có nhu cầu sử dụng đất Đất giao hết hạn sử dụng phải thu hồi kịp thời - Tập trung điều chỉnh qui hoạch tổng mặt bằng, phối hợp tốt với quy hoạch sử dụng đất hoàn thiện qui hoạch chi tiết 1/2000 Thực qui họach chi tiết 1/500 có nhà đầu tư Đẩy mạnh hoàn thiện dự án cụm dân cư tập trung dân cư công nghiệp xác định qui hoạch - Có biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật trường hợp sử dụng đất sai mục đích Bám sát sử dụng đất theo quy hoạch  Nhóm giải pháp đề xuất cấp - UBND Huyện nhanh chóng phê duyệt quy họach-kế họach sử dụng đất Xã - Khi thực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất dự án đầu tư cần bám sát quy hoạch sử dụng đất - Có sách ưu tiên dự án đầu tư sở hạ tầng địa bàn - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở hạ tầng cụm dân cư, cụm công nghiệp thực - Thực lồng ghép yếu tố bảo vệ môi trường công tác lập thực quy hoạch, kế hoạch ngành, địa phương để chủ động triển khai ngăn ngừa, phòng chống nhiễm mơi trường phát triển kinh tế xã hội - Nâng cao lực cán lực tổ chức hoạt động ngành Tài nguyên môi trường, đầu tư trang thiết bị tiên tiến đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ giai đoạn cơng nghiệp hố - đại hố Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng sử dụng hợp lý, hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường - Xây dựng, quản lý tốt sở liệu địa chính, liệu tài nguyên môi trường, phục vụ công tác quản lý sử dụng đất, khai thác sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản bảo vệ mội trường 71 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Quy hoạch sử dụng đất Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 công tác quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội xã giai đoạn tới Quy hoạch sử dụng đất Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 xây dựng dựa sơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm đất đai cho phát triển ngành, đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ trước gắn liền với thực trạng, định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Xã, Huyện đến năm 2015 hướng đến 2020 Quy hoạch sử dụng đất xã đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 20112015 xây dựng theo trình tự hướng dẫn Thông tư số 19/2009/TT_BTNMT ngày 2/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 sở quan trọng để địa phương làm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới, đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đầu tư vào đất, tạo sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai địa bàn đặc biệt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bồi thường đất, động lực thúc đẩy phát triển xã hội năm tới Nội dung quy hoạch sử dụng đất Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 cân đối hài hòa lợi ích ngành, mục đích sử dụng, nhu cầu khả đáp ứng đất đai, phân khai đầy đủ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, gắn liền với định hướng phát triển kinh tế xã hội xã, kết qủa đảm bảo tính thực tiễn, nâng cao tính tính khả thi phương án Kết tiêu sử dụng đất Phương án quy hoạch định hướng sử dụng đất xã Phú Vinh đến năm 2020 : - Tổng diện tích tự nhiên: 2.437,00 khơng thay đổi so với năm 2010; - Diện tích đất nơng nghiệp 1.950,59 chiếm 80,04% diện tích tự nhiên; - Diện tích đất phi nơng nghiệp 444,42 chiếm 18,24% diện tích tự nhiên; - Diện tích đất chưa sử dụng khơng còn; - Diện tích đất khu dân cư nông thôn 189,32 đất khu du lịch 42,00 Phương án có tác động quan trọng đến hướng phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất, ngành địa bàn xã giải nhu cầu đất đai cho đối tượng sử dụng đất Hiệu sử dụng đất nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý loại: đất chuyên dùng, đất tăng, giảm đất nơng nghiệp phù hợp với xu q trình phát triển 72 Ngành Quản lý Đất đai SVTH: Lê Hải Bằng KIẾN NGHỊ Để phương án quy hoạch sử dụng đất vào thực mang lại hiệu cao, kiến nghị số công việc sau: Phương án quy hoạch phải công bố rộng rãi nhân dân, giải thích mục đích lợi ích lâu dài phương án quy hoạch Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng hiệu lực pháp lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phương án quy hoạch sử dụng đất xã phân bổ sử dụng đất cho nhiều ngành, nhiều hạng mục để thực phương án quy hoạch vấn đề lớn việc huy động vốn cần có kế hoạch cụ thể xây dựng phát triển huyện dự án đầu tư vào địa bàn đặc biệt dự án công nghiệp khu dân cư sở hạ tầng Trên sở quy hoạch sử dụng đất xã Phú Vinh đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 tiến hành thực kế hoạch hành động để cụ thể hoá phương án quy hoạch xã kế hoạch sử dụng đất đến năm Có kế hoạch kinh phí triển khai thực dự án xây dựng cơng trình cơng cộng sở hạ tầng, đảm bảo việc huy động vốn cần có kế hoạch cụ thể xây dựng phát triển, đồng thời phải nắm bắt dự án đầu tư vào địa bàn Nâng cao khả phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ bên vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy dich chuyển cấu kinh tế địa phương phù hợp với mục tiêu chung xã Số liệu cần hoàn chỉnh thống ngành để công tác quản lý đất đai đạt hiệu tốt Để phương án quy hoạch kế hoạch thực thi, cần có quan tâm mức Nhà nước, UBND, HĐND cấp, đặc biệt UBND xã Hàng năm có tổng kết việc thực sử dụng đất theo quy hoạch có điều chỉnh cần thiết Có sách hợp lý hình thức đầu tư địa bàn vùng nơng thơn, đơn giản hóa thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào địa bàn xã Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi cấu trồng vật nuôi nhằm nâng cao hiệu sử dụng tăng nguồn thu nhập cách: khuyến nông, khuyến ngư, đầu tư khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, hổ trợ giống, giống có suất sản lượng cao đưa vào sản xuất 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai - KS Phan Văn Tự ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng đánh giá đất đai - Ths Nguyễn Du - ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng Quản lý nhà nước đất đai - KS Lê Mộng Triết - ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch đô thị - Ths Trần Duy Hùng - ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch phát triển nông thôn - Ths Bùi Văn Hải - ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội - KS Phạm Hùng Thiện - ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội Luật đất đai năm 2003 ban hành ngày 26-11-2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003 10 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02-11-2009 Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định QH, KHSDĐ 11 Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02-08-2007 Bộ tài nguyên môi trường việc hướng thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất 12 Quyết định 04/2005/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ tài nguyên Môi trường ngày 30-06-2005 ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 13 Ký hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng ban hành kèm theo định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường 14 Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng năm 2010 Bộ TN&MT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập điều chỉnh QH, KHSDĐ 15 Báo cáo trị đại hội Đảng xã Phú Vinh lần thứ V (nhiệm kỳ 20102015) 16 Báo cáo kết thực nhiêm vụ KTXH – ANQP năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 UBND xã Phú Vinh 17 Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, KHSDĐ năm 2011-2015 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 18 Báo cáo kiểm kê đất đai, xây dựng đồ trạng sử dụng đất 2010 xã Phú Vinh – Huyện Định Quán 19 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Phú Vinh - Huyện Định Quán - Tỉnh Đồng Nai ... Acrisols Đất xám vàng 0 0 Đị nh 00 G leyic L u visols Đất đ en gley Qu án 0 E p iferric L u visols Đất đ en cã k Õt von 0 00 47 51 52 0 Umb ric G leysols §Êt G ley mùn H ap lic An d osols Đất đ... bọt điển hình tầng đá nông 494,30 GL Đất Gley 219,01 A Nhli1 17 611,25 20,02 Ngành Quản lý Đất đai Glu.eu SVTH: Lê Hải Bằng Eutri-Umbric Gleysols Đất Gley mùn chua LV Đất đen LVffh1 Epihyperferric-Luvisols... đất tiết kiệm có hiệu quả; Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường; Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; Dân chủ công khai; Quy hoạch, kế hoạch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 20102020 XÃ PHÚ VINH, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 20102020 XÃ PHÚ VINH, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay