ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN A BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN A BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

74 37 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:23

BỘ BỘ GIÁO GIÁO DỤC DỤC VÀ VÀ ĐÀO ĐÀO TẠO TẠO TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI ĐẠI HỌC HỌC NÔNG NÔNG LÂM LÂM TP TP HỒ HỒ CHÍ CHÍ MINH MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀTÀI: TÀI: ĐỀ ĐÁNH ĐÁNH GIÁ GIÁ CÔNG CÔNG TÁC TÁC BỒI BỒI THƯỜNG, THƯỜNG, HỖ HỖ TRỢ TRỢ VÀ VÀ TÁI TÁI ĐỊNH ĐỊNH CƯ CƯ MỘT MỘT SỐ SỐ DỰ DỰ ÁN ÁN TRÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỊA BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG SVTH SVTH MSSV MSSV LỚP LỚP KHOA KHOA NGÀNH NGÀNH : : : : : : LÊ LÊĐẶNG ĐẶNGVĨNH VĨNHLAN LAN : 07124053 07124053 : DH07QL DH07QL : 2007 2007– –2011 2011 : Quản QuảnLýLýĐất ĐấtĐai Đai Tháng Tháng 88 năm năm 2011 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  LÊ ĐẶNG VĨNH LAN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Giáo viên hướng dẫn: T.S Nguyễn Văn Tân (Địa quan: Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh) Ký tên: ……………………………… - Tháng năm 2011 - LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành cảm ơn Ba, Mẹ người thân gia đình ln u thương, nâng đỡ, dìu dắt động viên suốt trình học tập Con xin khắc ghi Em xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, toàn thể q thầy tận tình dạy dỗ, dìu dắt, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu để em làm hành trang bước vào sống Em xin cảm ơn Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Văn Tân nhiệt tình quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ dẫn cho em suốt q trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị làm việc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thị xã Dĩ An tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập Trung tâm Xin gởi lời cảm ơn đến tập thể lớp Quản lý đất đai khóa 2007 người bạn thân giúp đỡ chia sẻ với suốt trình học tập sinh hoạt trường Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 LÊ ĐẶNG VĨNH LAN TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Lê Đặng Vĩnh Lan, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư số dự án địa bàn Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân, Bộ môn Trắc địa Bản đồ, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Trong bối cảnh cơng nghiệp hóa đại hóa chung nước, Thị xã Dĩ An nói riêng nổ lực phát triển mặt, tranh thủ đầu tư cho công trình nhằm hồn thiện mặt kinh tế xã hội địa phương Dự án Nâng cấp mở rộng đường Bình Trị - Thuận An, dự án nâng cấp mở rộng đường Silicat dự án xây dựng trường THCS Đơng Hòa cơng trình góp phần hồn chỉnh hệ thống sở hạ tầng theo quy hoạch chung, tạo khang trang cho khu vực đô thị, bảo đảm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Tuy nhiên, công tác bồi thường gải phóng mặt hỗ trợ TĐC dự án gặp phải khơng khó khăn trình thực Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, đề tài thực nhằm nghiên cứu việc áp dụng sách, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Qua có nhận định tổng quan công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, từ rút hạn chế, tồn học kinh nghiệm, đưa đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác bồi thường, làm cho dự án sau tốt có hiệu Tồn q trình nghiên cứu đề tài, chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp điều tra thu thập số liệu, phương pháp nghiên cứu tài liệu… Kết thời gian thực bồi thường giải tỏa dự án: Dự án đường đường từ ngã tư Bình Trị Thuận An với tổng diện tích đất giải tỏa 45.896,90 m2, số hộ dân 254 hộ 228 nhà xưởng loại TTPTQĐ chi trả 242 hộ, thu hồi 24.757 m2 đất với tổng kinh phí chi trả 27,46 tỷ đồng, đồng thời xét tái định cư cho 03 hộ, lại 12 hồ sơ chưa chi trả Dự án đường đường Silicat với tổng diện tích đất giải tỏa 11.575,90 m2, số hộ dân 70 hộ 46 nhà xưởng loại TTPTQĐ chi trả 62 hộ, thu hồi 7.666,81 m2 đất với tổng kinh phí chi trả 12,902 tỷ đồng, đồng thời xét tái định cư cho 17 hộ, lại hồ sơ chưa chi trả Dự án cơng trình xây dựng trường THCS Đơng Hòa với tổng diện tích đất giải tỏa 12.617,10 m2, số hộ dân bị ảnh hưởng 03 hộ TTPTQĐ chi trả 03 hộ, thu hồi 12.298,70 m2 đất với tổng kinh phí chi trả 13,952 tỷ đồng, đồng thời xét tái định cư cho 03 hộ, bàn giao mặt Từ kết nghiên cứu cho thấy tình hình Bồi thường – Giải tỏa thực gặp thuận lợi hay khó khăn định, để từ đề xuất số giải pháp kiến nghị điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp để công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngày hồn thiện đồng tình ủng hộ người dân DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND HĐND GPMB BT – GT HLBVĐB TTPTQĐ TN – MT GCNQSDĐ  TĐC KCN : : : : : : : :  : : Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Giải phóng mặt Bồi thường – Giải tỏa Hành lang bảo vệ đường Trung tâm Phát Triển Quỹ Đất Tài nguyên – Môi trường Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đường kính Tái định cư Khu công nghiệp MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .1  PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3  I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu .3    I.1.1 Cơ sở khoa học .3    I.1.2 Cơ sở pháp lý để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất .15    I.1.3 Cơ sở thực tiễn 16  I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 16    I.2.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên thực trạng môi trường .16    I.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội .19  I.3 Nội dung, phương pháp nghiên cứu 24    I.3.1 Nội dung thực .24    I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 25  PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25  II.1 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn Thị xã Dĩ An 25    II.1.1 Tình hình quản lý đất đai 25    II.1.2 Hiện trạng sử dụng đất Thị xã Dĩ An .31  II.2 Khái quát tình hình đầu tư dự án địa bàn Thị xã Dĩ An 34  II.3 Giới thiệu số dự án đầu tư địa bàn Thị xã Dĩ An .38    II.3.1 Giới thiệu dự án nâng cấp mở rộng đường từ ngã tư Bình Trị Thuận An .38    II.3.2 Giới thiệu dự án xây dựng đường từ Trần Hưng Đạo Đông An ( Silicat) .45    II.3.3 Giới thiệu dự án xây dựng trường THCS Đơng Hòa 52  II.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án 55    II.4.1 Đánh giá phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư .55    II.4.2 Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc .59  II.5 Đề xuất hướng hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 61  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65  DANH SÁCH CÁC BẢNG   Bảng 1: Diện tích tự nhiên theo đơn vị hành Thị xã Dĩ An 17  Bảng 2: Một số tiêu phát triển kinh tế 2006-2010, Thị xã Dĩ An 19  Bảng 3: Hiện trạng khu, cụm công nghiệp địa bàn Thị xã Dĩ An 20 Bảng 4: Dân số, lao đông giai đoạn 2006-2010 Thị xã Dĩ An 22 Bảng 5: Diện tích đo đạc thành lập đồ địa 26  Bảng 6: Kết thực sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010, Thị xã Dĩ An .27 Bảng 7: Tình hình giao đất, cho thuê đất đối tượng có nhu cầu sử dụng đất địa bàn Thị xã Dĩ An năm 2010 29 Bảng 8: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính đến năm 2010 30 Bảng 9: Hiện trạng sử dụng đất Thị xã Dĩ An năm 2010 31 Bảng 10: So sánh diện tích đất sản xuất nơng nghiệp Thị xã Dĩ An giai đoạn 20052010 32 Bảng 11: So sánh diện tích đất phi nơng nghiệp Thị xã Dĩ An giai đoạn 2005-2010 33  Bảng 12: Một số cơng trình triển khai địa bàn Thị xã Dĩ An năm 2011 .36  Bảng 13: Thống kê diện tích loại đất dự án 38  Bảng 14: Thống kê tài sản có dự án 39  Bảng 15: Thống kê số hộ nhân dự án 39 Bảng 16: Giá trị bồi thường tài sản, cối hoa màu, sách hỗ trợ đến tháng năm 2011( DA1) 40 Bảng 17: Đơn giá bồi thường đất dự án đường Bình Trị Thuận An 41 Bảng 18: Kết bồi thường đất tính đến tháng năm 2011 DA1) 42 Bảng 19: Kết bồi thường, hỗ trợ nhà đến tháng năm 2011 (DA1) 42 Bảng 20: Áp giá bồi thường cơng trình vật kiến trúc hộ dân dự án 43 Bảng 21: Áp giá cối hoa màu hộ dân dự án 44 Bảng 22: Chính sách hỗ trợ tính đến tháng 5/2011 (DA1) 44  Bảng 23: Chính sách tái định cư hộ dân bị giải tỏa trắng không nhận suất tái định cư (DA1) 45  Bảng 24: Thống kê diện tích loại đất dự án 46  Bảng 25: Thống kê tài sản có dự án 46 Bảng 26: Thống kê số hộ nhân dự án 47 Bảng 27: Giá trị bồi thường tài sản, cối hoa màu, sách hỗ trợ đến tháng năm2011 (DA2) 47 Bảng 28: Kết bồi thường đất tính đến tháng năm 2011(DA2) .49 Bảng 29: Kết bồi thường, hỗ trợ nhà đến tháng năm 2011 (DA2) 49 Bảng 30: Áp giá trái hoa màu hộ dân dự án 51 Bảng 31: Chính sách hỗ trợ tính đến tháng năm 2011 (DA2) 51  Bảng 32: Chính sách tái định cư hộ dân bị giải tỏa trắng không nhận suất tái định cư (DA2) 52  Bảng 34: Áp giá bồi thường dự án .54  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ Sơ đồ Quy trình thực việc đền bù giải toả 13 Sơ đồ Sơ đồ địa giới hành Thị xã Dĩ An 17 Biểu 01: Cơ cấu đất nông nghiệp Thị xã Dĩ An năm 2010 32 Biểu 02: Cơ cấu đất phi nông nghiệp Thị xã Dĩ An năm 2010 33 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  ĐẶT VẤN ĐỀ  Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh cơng nghiệp hóa đại hóa xu chung nước, việc mở rộng khu chức kinh tế, văn hóa nhu cầu tất yếu ln đòi hỏi đầu tư quan tâm mức Bình Dương tỉnh đà phát triển mạnh mẽ khu vực Đông Nam Bộ, thu hút mạnh nguồn đầu tư nước từ nhiều năm qua Trong Dĩ An có diện tích nhỏ có tốc độ phát triển kinh tế xã hội mạnh, dự án đầu tư vào khu vực Thị xã tăng nhanh trình thực dự án đầu tư giải phóng mặt (GPMB) khâu quan trọng có tính đặc thù, khơng ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư mà liên quan đến ổn định tình hình kinh tế, trị - xã hội địa phương Trong điều kiện quỹ đất nguồn tài nguyên khác ngày hạn hẹp kinh tế thị trường ngày phát triển vấn đề lợi ích kinh tế tổ chức, cá nhân Nhà nước thu hồi đất giao đất ngày quan tâm Vì vậy, vấn đề bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất vấn đề mang tính thời cấp bách Cơng tác bồi thường giải phóng mặt vấn đề phức tạp mang tính chất trị, kinh tế- xã hội tổng hợp, đòi hỏi quan tâm nhiều ngành, nhiều cấp, tổ chức cá nhân Trong thời gian qua, việc sử dụng đất để triển khai dự án phát triển kinh tếxã hội Thị xã mặt đem lại lợi ích rõ rệt kinh tế, hạ tầng đô thị, làm thay đổi chất lượng sống người dân, song mặt khác gây khơng khó khăn cho phận dân cư bị ảnh hưởng việc thu hồi đất mà tư liệu sản xuất chính, nguồn thu nhập kế sinh nhai Qua đủ thấy vấn đề bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất địa bàn Thị xã Dĩ An vấn đề phức tạp đặt nhiều thử thách.Vì cần xây dựng phương án thật hợp lý để đảm bảo cho dự án đề hoàn thành theo kế hoạch Việc đánh giá công tác bồi thường giải tỏa tái định cư dự án địa bàn Thị xã Dĩ An quan trọng cấp thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, với cho phép khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, giúp đỡ Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thị xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư số dự án địa bàn Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương”  Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng đề tài Việc nghiên cứu đánh giá cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư cụ thể phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm tìm khó khăn, vướng mắc nay, làm sở đưa giải pháp kiến nghị giúp cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tiến hành thuận lợi dự án đưa vào thi cơng sớm hồn thành thời gian quy định Giúp cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngày hoàn thiện hơn, khắc phục tồn tại, hạn chế trình thực hiện, đảm bảo lợi ích hài hòa Nhà nước, chủ đầu tư người có đất bị thu hồi, thu hút quan tâm nhà đầu tư Đồng thời góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý Nhà nước đất đai đẩy nhanh tiến trình thị hóa Thị xã Trang Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan   Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư số dự án địa bàn Thị xã Dĩ An nhằm tìm khó khăn, vướng mắc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, qua đề xuất số giải pháp phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp để công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngày hoàn thiện  Đối tượng nghiên cứu đề tài - Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảng giá đất áp dụng địa bàn Thị xã Dĩ An Những quy định pháp luật có liên quan đến đền bù giải toả tái định cư - Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư số dự án địa bàn Thị xã Dĩ An từ năm 2009 đến tháng năm 2011 - Hồ sơ giải toả bồi thường, tái định cư số dự án  Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu đánh giá phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cơng trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Trị Thuận An cơng trình đường Trần Hưng Đạo Đơng An ( Silicat), cơng trình xây dựng trường THCS Đơng Hòa địa bàn thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Thời gian nghiên cứu đề tài từ ngày 29/04/2011 đến ngày 20/08/2011 Trang Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  - Những hộ xây dựng nhà đất nông nghiệp (bị giải tỏa trắng) nhận chuyển nhượng 01 suất tái định cư theo diện tích đất xây dựng thực tế khơng 150m2 với giá 2.000.000 đồng/ m2 (thời điểm xây dựng nhà trước ngày 01/07/2004, có xác nhận UBND cấp xã) - Chính sách tái định cư khơng áp dụng cho đối tượng thu hồi đất tổ chức, doanh nghiệp Đến nay, Trung tâm xét tái định cư cho 17 hộ đó; 05 hộ nhận tiền thay tái định cư với số tiền 197,25 triệu đồng, hộ nhận tái định cư ( nhận 100 m2 có bù tiền chênh lệch 39.375.000 đồng) Bảng 32: Chính sách tái định cư hộ dân bị giải tỏa trắng không nhận suất tái định cư STT Diện tích đất thổ cư (m²) Nội dung Nhận tiền thay suất tái định cư 131,50 Tổng cộng Đơn giá (đồng/m²) 1.500.000 Thành tiền (đồng) 197.250.000 197.250.000 (Nguồn: Ban BT - GT năm 2011) d) Công tác giải khiếu nại dự án Đến Ban bồi thường nhận 13 đơn liên quan đến phương án bồi thường dự án giải 11 đơn đạt 84,6 % Các hộ dân khiếu nại nguyên nhân chủ yếu sau: - Đơn giá thấp (giá đất, giá cơng trình vật kiến trúc); - Đề nghị xem xét điều chỉnh giá bồi thường ngang với giá đất thị trường theo Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ; - Đề nghị giá đền bù đất bình quân với giá thị trường nay; - Khiếu nại trình thực dự án chưa theo qui định pháp luật: chưa cắm bảng công khai dự án, chưa lấy ý kiến người dân, phương án đền bù khơng có ý kiến quần chúng, chưa nhận giấy mời họp; - Khiếu nại xác định diện tích giải tỏa khơng theo giấy CNQSDĐ - Yêu cầu bố trí đất tái định cư, hỗ trợ tiền ổn định đời sống, tiền thuê nhà theo quy định; - Yêu cầu hỗ trợ tiền đào ao thả cá; II.3.3 Giới thiệu dự án xây dựng trường THCS Đơng Hòa Dự án cơng trình xây dựng trường THCS Đơng Hòa địa bàn Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương có 03hộ dân bị ảnh hưởng buộc phải giải tỏa Dự kiến số tiền đền bù giải tỏa cho 03 hộ dân Thị xã Dĩ An 13 tỷ đồng II.3.3.1 Quy mô dự án a) Chủ đầu tư UBND Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Trang 52 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  b) Mục đích dự án - Hoàn chỉnh hệ thống giáo dục khu vực, tạo điều kiện phát triển sở hạ tầng Thị xã c) Địa điểm dự án Cơng trình nằm địa bàn ấp Đơng, xã Đơng Hòa, Dĩ An, Bình Dương d) Phạm vi giải phóng mặt địa bàn Thị xã Dĩ An Là phần diện tích đất 12.617,1 m2 mà dự án chiếm dụng, với số hộ dân 03 hộ địa bàn phường: Đơng Hòa, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương đ) Đối tượng giải toả Hộ gia đình, cá nhân có đất đai, nhà ở, cơng trình xây dựng bản, cối, hoa màu thuộc phạm vi giải phóng mặt e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thị xã Dĩ An f) Kế hoạch đầu tư + Khởi công vào cuối năm 2010 + Thời gian vào hoạt động: Dự kiến năm 2011 II.3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất, tài sản có đất, số hộ nhân khu giải tỏa địa bàn Thị xã Dĩ An a) Số liệu tổng hợp đất Tổng diện tích đất bị thu hồi dự án 12.617,1 m2, đó: - Đất bồi thường cơng trình ấp Đơng 318,4 m2 - Đất hộ gia đình cá nhân 12.298,7 m2 ( tồn đất nơng nghiệp) b) Hiện trạng tài sản có đất Trên đất khơng có nhà ở, cơng trình xây dựng, vật kiến trúc, có 2.500 tràm c) Số hộ gia đình cá nhân khu giải tỏa Cơng trình có 03 hộ dân bị giải tỏa đất nông nghiệp, thuộc diện giải tỏa trắng, với tổng số nhân 16 người II.3.3.3 Kết thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư tính đến 05/2011 Đến tổ chun viên hồn thành cơng tác kiểm kê Dự án xây dựng trường THCS Đơng Hòa Đã kiểm kê 03/03 hồ sơ Chuyển áp giá: 03 hồ sơ, hồ sơ trình tỉnh phê duyệt: 03 hồ sơ với số tiền 13,952 tỷ đồng, số hộ dân nhận tiền bồi thường 03 hộ, chi trả 13,952 tỷ đồng, đạt 100 %, 03 hộ giải tỏa trắng Xét tái định cư cho 03 hộ, 03 hộ nhận tái định cư ( nhận 100 m2 có bù tiền chênh lệch 39.375.000 đồng) Bảng 33: Giá trị bồi thường tài sản, cối hoa màu, sách hỗ trợ đến tháng năm 2011 STT Tài sản, sách hỗ trợ Trang 53 Thành tiền (đồng) Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  Đất 13.858.440.000 Cây cối hoa màu 93.800.000 Tổng 13.952.240.000 (Nguồn: Ban BT - GT năm 2011) a) Bồi thường đất tài sản đất  Đối với đất Phương thức bồi thường: (Áp dụng theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 Bộ Tài chính) Đối với đất có GCNQSDĐ bồi thường 100% theo đơn giá đất quy định Đơn giá bồi thường loại đất: áp dụng theo định số 86/2009/QĐUBND, ngày 21/12/2009 UBND tỉnh Bình Dương ban hành giá loại đất địa bàn tỉnh Bình Dương, đồng thời có xem xét hỗ trợ giá Đơn giá bồi thường khu đất thuộc tuyến đường ấp Đông Quốc lộ 1K Đơn giá đất nông nghiệp: ( tính chung cho tất loại đất nơng nghiệp, không phân biệt đất nông nghiệp liền kề hay đất nơng nghiệp) Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp cách hành lang bảo vệ đường phạm vi 100m, đơn giá bồi thường hỗ trợ 1.200.000 đồng/m2 Vị trí 2: Thửa đất tiếp giáp cách hành lang bảo vệ đường phạm vi từ 100m đén 200m, đơn giá bồi thường hỗ trợ 1.020.000 đồng/m2 Ta thấy chênh lệch giá đất bồi thường vị trí tuyến đường không lớn, giá đất bồi thường tương đối cao so với dự án khác giá tương đối sát với giá thị trường nên đa số người dân chấp nhận giá đất bồi thường không khiếu nại đơn giá đất quy định phương án này, góp phần đẩy nhanh tiến độ bồi thường dự án  Bồi thường trái hoa màu Căn Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 24/06/2008 UBND Tỉnh Bình Dương (Đơn giá cối hoa màu thể chi tiết phụ lục B) Cho đến tháng 5/2011 Trung tâm tiến hành chi trả số tiền 93.800.000 đồng tổng giá trị đền bù 2.554 tràm cho hộ dân dự án Bảng 34: Áp giá bồi thường dự án STT Loại ĐVT Số lượng Đ.kính (cm) năm tuổi Trang 54 Đơn giá Thành tiền (đồng) Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  đ/cây Tràm 164 < năm 2.000 328.000 Tràm 319 năm 8.000 2.552.000 Tràm 421  20.000 8.420.000 Tràm 1.650  50.000 82.500.000 Tổng cộng 93.800.000 (Nguồn: Ban BT - GT năm 2011) b) Chính sách tái định cư Người bị thu hồi đất nơng nghiệp diện tích từ 1.500 m2 trở lên hỗ trợ đất tái định cư, cụ thể sau: - Từ 1.500 m2 đến 3.000 m2 : hỗ trợ 01 suất tái định cư - Từ 3.000 m2 đến 4.500 m2 : hỗ trợ 02 suất tái định cư : hỗ trợ 03 suất tái định cư - Trên 4.500 m2 Diện tích suất tái định cư 100 m2 Địa điểm bố trí tái định cư: 03 vị trí: trường Tiểu học ấp Tây, trường THCS Đơng Hòa, Trung tâm Thể dục Thể thao Thị xã Đến nay, Trung tâm xét tái định cư cho 03 hộ, 03 hộ nhận tái định cư với tổng số 07 ( tổng diện tích tái định cư 668,60 m2 ) d) Công tác giải khiếu nại dự án Đến Trung tâm nhận trả lời 01 đơn liên quan đến phương án bồi thường dự án Nội dung đơn xin cấp thêm suất tái định cư II.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án II.4.1 Đánh giá phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư II.4.1.1 Bồi thường đất tài sản đất a) Đối với đất Nhìn chung phương án bồi thường đất dự án tương đối cao so với phương án khác địa bàn Thị xã, nên đa số người dân chấp nhận mức giá đền bù Nhưng thực tế cho thấy giá bồi thường dự án chưa sát với giá thị trường, nhiều trường hợp thấp so với giá đất loại chuyển nhượng thực tế, đặc biệt đất nông nghiệp khu đô thị liền kề với khu dân cư Tiền bồi thường đất thường không đủ để nhận chuyển nhượng diện tích đất tương tự khơng đủ để mua nhà khu tái định cư Nguyên nhân giá đất bồi thường chưa sát với giá thị trường: Giá đất UBND Tỉnh quy định thời điểm bồi thường chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế điều kiện bình thường Việc xác định giá đất theo giá thị trường khó khăn, tiêu chí xác định giá đất theo giá thị trường khơng có hướng dẫn cụ thể Chưa có phận điều tra, thẩm định giá khu vực bồi thường Trang 55 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  Về phía người dân: đa số giá đất ghi hợp đồng chuyển nhượng khơng đúng, đa số người dân có tâm lý ghi thấp để giảm chi phí đóng thuế Ngồi ra, đa số người dân bán đất thường không phân biệt đất nông nghiệp hay đất thổ cư, thường quan niệm “đất đất” bán ngang giá Nhưng Nhà nước tiến hành bồi thường phân biệt rõ ràng đất nông nghiệp đất thổ cư, gây nên tình trạng khiếu nại đơn giá đất bồi thường không sát với giá thị trường Phương thức bồi thường đất nông nghiệp liền kề, xen kẽ khu dân cư: dự án 1, hầu hết dự án khác địa bàn Thị xã Dĩ An hỗ trợ 40% giá đất liền kề, điểm hay phương án bồi thường bù đắp phần thiệt hại người dân Bên cạnh đó, số hộ chưa đồng thuận sách bồi thường, đề nghị đền bù đất theo giá thị trường Nguyên nhân dẫn đến hộ chưa đồng thuận sách bồi thường sách tái định cư đơn giá đất chưa phù hợp b) Đối với nhà cơng trình vật kiến trúc Đa số cơng trình địa bàn áp dụng theo Quyết định số 22/2008/QĐUBND ngày 24/06/2008 UBND Tỉnh Bình Dương, nhìn chung giá so với thực tế thấp giá thị trường biến động leo thang, với giá đền bù người dân xây dựng lại nhà khơng đủ Trong Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND cơng trình phụ vật kiến trúc thể chi tiết, phân biệt rõ ràng với đơn giá cụ thể Phương án tính thêm chi phí sữa chữa nhà hỗ trợ 20% tiền sữa lại nhà diện tích nhà bị giải tỏa Đối với việc di dời mồ mả vào vật liệu xay dựng, nhìn chung đơn giá bồi thường di dời mồ mả tương đối phù hợp Tuy nhiên kết cấu cấp nhà chưa rõ cụ thể kết cấu nhà cấp IIIC cấp IIIB có nhiều điểm tương đồng gây khó khăn công tác xác định cấp nhà tiến hành áp giá đền bù Cơng tác xác định diện tích nhà giải tỏa để bồi thường phát sinh nhiều vấn đề phức tạp Nếu so với quy định có có phần kiến trúc, trang trí thuộc cấp nhà phần khác lại thuộc cấp nhà thấp cao Mặt khác, có trường hợp vạch giải toả qua góc nhà hay phần mặt tiền nhà, diện tích giải toả giá trị bồi thường phá dỡ làm cho ngơi nhà có hình thể khó coi, khó sử dụng bất tiện cho người dân sinh hoạt Nhưng tiêu chí để hỗ trợ thêm hay bồi thường hết nhà chưa có quy định cụ thể bao nhiêu? Do vậy, bồi thường hết nhà giá trị hỗ trợ lớn nhiều lần so với giá trị bồi thường theo phạm vi giải toả thực tế Nhưng khơng bồi thường hết nhà người dân liên tục khiếu nại cho Nhà nước bồi thường không thoả đáng Các hộ dân đề nghị đền bù theo giá thị trường, giá đền bù không đủ để xây dựng nhà mới, đa số nguyện vọng người dân nhà nước đền bù, giải tỏa tái định cư sống phải tốt, khang trang nơi cũ c) Bồi thường trái hoa màu Đa số dự án triển khai địa bàn áp giá trái hoa màu Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 24/06/2008 UBND Tỉnh Bình Dương Trang 56 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  Đơn giá bồi thường lấy gỗ thấp phương án hỗ trợ di dời công chăm sóc tính đơn vị khơng phải bồi thường Tuy nhiên kiểng thuộc dạng cổ thụ phương án đền bù dựa dự toán chi phí thực tế dự án Một số loại không quy định cụ thể năm số loại khơng có phương án bồi thường chung mức giá không phân biệt loại lớn hay nhỏ, dẫn đến số hộ dân so sánh giá lấy gỗ thuộc dạng quý Đây điều bất cập phương án bồi thường, hỗ trợ trái hoa màu Về ăn phương án đền bù với giá hợp lý tương đối cao đa số người dân đồng tình giá đền bù II.4.1.2 Đánh giá sách hỗ trợ Nhìn chung phương án, sách hỗ trợ hộ gia đình bị giải tỏa trắng nhà đất ở, gia đình sách có cơng với cách mạng thể quan tâm nhà nước, cấp quyền nước ta ln dành khoản ưu tiên dù không lớn thể tinh thần phục vụ nhân dân tận tình, giúp đỡ hộ dân giảm bớt khó khăn bị thu hồi đất phải di dời tái định cư nơi khác Bên cạnh nhiều vấn đề thiếu sót chưa đưa vào phương án như: - Chi phí hỗ trợ cho hộ dân bị giải toả trắng nhìn chung thấp, chưa giúp người dân giảm bớt khó khăn Trong phương án sách hỗ trợ, ổn định đời sống q thấp - Chưa nói đến trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng sách, tính mức hỗ trợ đối tượng có mức hỗ trợ cao - Hỗ trợ kinh doanh, đa số hộ không chứng minh nghĩa vụ thuế - Hỗ trợ việc làm chưa giải - Hỗ trợ hồ sơ xây dựng nhà mới, cần bổ sung phương án - Hỗ trợ tiền thuê nhà thấp, chưa có thời gian quy định rõ hỗ trợ tháng - Chưa đưa vào phương án hỗ trợ tiền san lấp mặt cho người dân bị thu hồi đất - Chưa có tiền thưởng cho hộ dân nhận tiền trước chấp hành tốt chủ trương sách nhà nước II.4.1.3 Đánh giá sách tái định cư Chính sách tái định cư hộ giải tỏa trắng dự án Chỉ khác địa điểm bố trí tái định cư, dự án khu dân cư Tân Bình, dự án khu nhà Sóng Thần Nhìn chung, địa điểm bố trí tái định cư sở hạ tầng xây dựng tương đối hồn chỉnh Chính sách tái định cư phương án có ưu điểm giá mua khu tái định cư tương đối phù hợp 2.000.000 đồng/ m2 Những hộ dân bị giải tỏa trắng hưởng sách tái định cư đất thổ cư theo GCNQSDĐ nhỏ, không đủ định suất như: Hộ dân có diện tích nhỏ 100 m2 kiến nghị mua tái định cư diện tích có (do khơng đủ tiền mua 100 m2), điều phương án quy định hộ dân phải bù thêm tiền Trang 57 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  mua suất tái định cư, tạo nên không đồng thuận người dân sách nhà nước Chính sách tái định cư áp dụng hộ bị giải tỏa trắng toàn nhà ở, đất Trường hợp hộ dân có nhà khơng thuộc diện hưởng sách tái định cư trường hợp hộ giải tỏa trắng có đất khơng có nhà sách tái định cư chưa quy định Trong phương án chưa quy định hộ dân có nhiều nhân thêm suất tái định cư Đối với hộ giải tỏa trắng nhà ở, đất mà có khả tự tìm nơi mới, hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng/m2 đất thổ cư đền bù thấp khơng đủ mua đất ngồi khu tái định cư để xây nhà Thực tế qua dự án trên, công tác định cư vấn đề phức tạp gặp nhiều khó khăn Hầu hết cơng trình giao thơng đầu tư nâng cấp mở rộng vướng mắc số hộ mở rộng đầu tuyến đường cong Các trường hợp thường phải giải toả trắng, quỹ nhà đất để hoán đổi hay bán lại cho hộ giải toả trắng chưa có có hạn chế khơng tập trung Do khó việc bố trí cho trường hợp tương xứng với vị trí giải toả Có trường hợp số khu tái định cư lập điều kiện sinh hoạt chưa tốt, khơng nơi cũ Một số người dân có đất bị thu hồi, thuộc diện bố trí tái định cư đến chưa bố trí, phải thuê nhà để Như vậy, công tác tái định cư cho hộ dân giải tỏa trắng cần quan tâm nữa, phải tạo điều kiện cho người dân có chỗ phù hợp Có khuyến khích họ giao đất nhanh chóng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt II.4.1.4 Đánh giá công tác giải khiếu nại dự án Cơng tác giải đơn khiếu nại khó, phải nắm thật nhiều luật, trả lời phải xác, thỏa đáng đơn tâm tư nguyện vọng hộ gia đình, cán Ban Bồi thường làm tham mưu cho UBND Thị xã Hội đồng định Nên nhiều người dân sau cán giải thích cặn kẽ nội dung rút lại đơn khiếu nại, khơng khiếu nại giải sớm nhu cầu đáng họ Thời gian giải số đơn chậm, nguyên nhân đơn khiếu nại tranh chấp đất đai khiếu nại sách đền bù, giải toả, nội dung khiếu nại tương đối phức tạp, liên quan đến nhiều người, đến chủ trương, sách, quy định tỉnh, trung ương quan giải phải nhiều thời gian để tiến hành xác minh trình sử dụng, đo đạc, vẽ lại trạng, diện tích xin ý kiến UBND tỉnh Mặt khác, báo cáo hòa giải xã, thị trấn gửi lên không đầy đủ nội dung xác minh theo quy trình quy định nên Phòng thụ lý đơn phải xuống xã, thị trấn xác minh lại nguồn gốc-quá trình kê khai đăng ký đất đai …nên thời gian giải kéo dài so với quy định Luật Một số vụ việc khiếu nại việc đền bù giải toả sau có định giải Thị xã đương tiếp tục khiếu nại; nguyên nhân giá đền bù không sát với giá giao dịch thị trường (nhất khu vực có vị trí đất gần tuyến đường), vị trí đất tái định cư khơng sinh lợi vị trí đất giải tỏa Trang 58 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  Nhìn chung cơng tác giải khiếu nại Ban Bồi thường – Giải tỏa đặc biệt quan tâm giải tốt dứt điểm II.4.1.5 Đánh giá quy trình thực dự án Cả dự án thực theo quy trình chung Trung tâm phát triển quỹ đất đưa Trình tự thực thực theo bước cụ thể Q trình thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp, ngành chuyên môn thực quy định Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn Thị xã thực quy trình chặt chẽ với mức độ xác tương đối cao Tuy nhiên số hạn chế sau: Mỗi quan đơn vị có liên quan tiến hành khâu nên thời gian chuyển hồ sơ từ nơi đến nơi khác để giải chậm kéo dài Thiếu phối hợp quan để giải kịp thời vướng mắc, khiếu naị liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt địa bàn Thị xã II.4.1.6 Đánh giá tiến độ thực dự án Nhìn chung tiến độ thực dự án đạt yêu cầu đề Dự án có số hộ dân bị ảnh hưởng dự án nên tiến độ thực công tác bồi thường nhanh dự án Cụ thể: tiến độ thực công tác bồi thường dự án diễn tháng (tháng 9/2010 tiến hành kê khai, tổ chức điều tra trạng; tháng 10,11/ 2010 trình duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực thu hồi đất, chi trả bồi thường; tháng 12/2010 bàn giao mặt để thi công cơng trình) Đối với dự án & tiến độ thực kéo dài hơn, dự án kéo dài từ tháng 7/2009 đến nay, dự án từ tháng 6/2009 đến Những nguyên nhân làm tiến độ thực dự án diễn chậm: Ngun nhân người dân khơng hợp tác: so sánh đơn giá bồi thường thời điểm quy hoạch với giá thị trường sau này, so sánh với khu vực lân cận… Có trường hợp không liên lạc với chủ hộ chủ hộ để thông tin liên lạc sai hay chủ hộ di chuyển đến nơi mà không thông báo với quan chức biết Có hồ sơ không xác định chủ sử dụng đất đất bán giấy tay qua nhiều đời mà không khai báo địa phương II.4.2 Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc a) Thuận lợi - Luật đất đai năm 2003 văn bản hướng dẫn ban hành ảnh hưởng lớn đến công tác bồi thường, giải tỏa - Công tác bồi thường, giải phóng mặt cơng trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng đại phận nhân dân đồng tình ủng hộ - Được quan tâm đạo kịp thời UBND Tỉnh Bình Dương, hỗ trợ sở ngành để tháo gỡ vướng mắc công tác bồi thường, giải tỏa - Nhận thức người dân sách pháp luật nhà nước ngày nâng cao, nên ý thức chấp hành công tác cải thiện trước Trang 59 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  - Nhiều người dân hiểu hợp tác với cán bồi thường, công việc kiểm kê nhanh Đa số người đồng tình, cần làm đúng, xác, khơng thiệt thòi cho dân - Đơn giá đưa dự án đa số hộ dân chấp thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường - Bên cạnh phần đất quy hoạch quỹ đất nơng nghiệp để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án - Việc bố trí tái định cư cho người dân khu vực tiến hành thuận lợi người dân an tâm đến nơi - Cơ chế sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư quy định quy trình lập phương án bồi thường nhà nước thu hồi đất ngày hoàn thiện phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước giai đoạn phát triển b) Khó khăn - Việc quản lý biến động đất đai cấp, ngành trực thuộc Tài nguyên Môi trường chưa sát với thực tế Chính lẽ mà cơng tác đo đạc kê biên Ban bồi thường giải tỏa gặp nhiều khó khăn - Tình hình biến động giá cả, vật tư, vật liệu tăng làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt - Một số hộ dân khu vực dự án không lòng với mức giá bồi thường hội đồng đưa ra, giá đất nơng nghiệp nên có trường hợp không hợp tác kiểm kê, không nhận tiền đền bù làm đơn khiếu nại gây kéo dài thời gian - Đội ngũ cán thiếu, sở vật chất thiếu thốn chưa thật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác - Cán tư tưởng chủ quan cơng tác kiểm kê áp giá, dẫn đến sai thực tế, phải tiến hành kiểm kê áp giá lại, đền bù bổ sung dẫn đến lòng tin từ người bị thiệt hại - Khi Cán đến kiểm kê chủ sử dụng đất vắng mặt, mặt khác nhiều chủ sử dụng đất không cung cấp đủ hồ sơ đất đai, gây khó khăn cho việc áp giá đền bù - Một số hộ dân đề nghị cấp thêm định suất tái định cư - Kết cấu cấp nhà chưa rõ, cụ thể kết cấu nhà cấp IIIC cấp IIIB có nhiều điểm tương đồng, gây khó khăn công tác áp giá bồi thường cho hộ dân, dẫn đến nhiều khiếu nại đề nghị nâng cấp nhà - Kiểm kê cối hoa màu khó khăn chỗ người dân họ ghi nhiều, kiểm tra lại họ ghi Cán kiểm kê khơng đó, nên lúc kiểm kê có tài sản khơng thấy thiệt thòi cho người dân - Một số hộ sang nhượng đất giấy tay, không hợp tác việc kiểm kê không cung cấp giấy tờ liên quan, gửi đơn thư khiếu nại đến quan báo, đài làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải tỏa - Người dân khiếu nại đòi đền bù hết diện tích nhà nhà ảnh hưởng phần - Một số khác khiếu nại sách tái định cư - Giải đơn khiếu nại khó phải nắm thật nhiều luật, trả lời phải xác, thỏa đáng đơn tâm tư nguyện vọng hộ gia đình Trang 60 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  c) Thời gian thực bồi thường, giải tỏa kéo dài dự tính thường xun gặp phải vướng mắc - Tâm lý chung người bị thu hồi đất thiệt hại lớn, thêm vào việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng họ lại không quan tâm thực mức nên việc thỏa thuận với người bị thiệt hại khó khăn - Có hộ dân muốn nhận tiền mà chưa được, hộ có tiền mà không muốn nhận, tạo nên số lượng ảo người không nhận tiền - Áp giá sai lệch Phòng TN - MT cung cấp đồ, diện tích, nguồn gốc q trình sử dụng đất hộ dân số liệu sai so với thực tế - Những hộ vay ngân hàng không lấy sổ đỏ - Những hộ có đất khơng đó, sau thắc mắc lại đền liên lạc khó khăn, liên lạc trễ Vì cán địa phải nắm người - Những GCNQSDĐ phòng TN – MT cấp cho người dân thường bị sai lệch so với thực tế chủ sử dụng đất khơng ký tên vẽ Vì Cán thường vướng mắc gặp trường hợp này, Cán khơng xử lý phải trình lên hội đồng - Việc xác định diện tích, ranh giới, tọa độ khu đất phải thu hồi thường có nhiều sai lệch chồng lấn ranh đồ thực địa phòng TN – MT Vì phải hỏi ý kiến lãnh đạo xem xét II.5 Đề xuất hướng hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Cần xây dựng đồng khu tái định cư trước di dời chỗ người dân, cơng tác bố trí tái định cư phải thực nhanh chóng dứt điểm để người dân nhận tiền đền bù thỏa đáng, xây dựng nhà di dời đến nơi mới, đảm bảo cho người dân ổn định sống, an tâm đầu tư khơng tình trạng nhỡ nơi cư trú sau thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đền bù hộ lại Chất lượng khu tái định cư phải tốt nơi cũ - Cần tuyên truyền rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng ý nghĩa tầm quan trọng dự án, lợi ích mà dự án mang lại như; mặt kinh tế, xã hội môi trường, để người dân có nhìn đắng chủ trưởng nhà nước, quy định sách Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, để người dân đồng tình ủng hộ hợp tác với nhà nước, giúp cho dự án đề hoàn thành theo kế hoạch - Quan tâm, xem xét đến nguyện vọng người dân trước đưa phương án Bồi thường - Giải tỏa Vừa đảm bảo mục đích phát triển chung quyền địa phương, đảm bảo lợi ích nhà dầu tư xây dựng dự án đảm bảo tính cơng không gây thiệt hại cho người dân - Cân nhắc việc đưa phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đơn giá bồi thường, để đảm bảo ngày giảm đơn khiếu nại tố cáo từ phía người bị thu hồi đất, để người dân an tâm công tác sản xuất góp phần hồn thành dự án kịp tiến độ - Bổ sung chi tiết phương án kết cấu cấp nhà đền bù như; giá nhà cấp IIIC cấp IIIB chi tiết hơn, mang lại lợi ích cho người dân tạo thuận lợi cho công tác đền bù Trang 61 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  - Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường đất đai, nhà cửa để làm sở lập phương án bồi thường sát giá thị trường giảm thiệt hại cho người dân Về khung giá đất cần điều chỉnh cho phù hợp giá đất vị trí khu vực, giảm bớt chênh lệch giá đền bù theo định giá chuyển nhượng thực tế thị trường cho hài hòa lợi ích bên liên quan - Cán tham gia thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải có phẩm chất đạo đức tốt, đủ lực, khách quan, trung thực xác lập biên kiểm kê đất đai tài sản - Thận trọng khâu kiểm kê áp giá để giảm thiểu đơn khiếu nại tố cáo từ phía người bị thu hồi, giúp cơng tác hồn thành nhanh chóng người dân an tâm tin tưởng vào cán bộ, vào nhà nước - Những lúc gần hết cuối ngày hộ cuối cần phải kiểm kê thật kỹ, không chủ quan làm cho mau hết để xảy tình trạng kiểm kê thiếu, sai sót gây lòng tin nhân dân, thiệt hại cho người dân nhà nước - Tập trung chi trả đền bù sau UBND Thị xã phê duyệt kinh phí bồi thường Lúc chi tiền cho người dân cần có cán chuyên môn giỏi để trả lời hết thắc mắc cho người dân - Xác minh thực tế hộ khiếu nại việc cấp thêm suất tái định cư, khiếu nại đề nghị đền bù hết diện tích nhà, Họp hội đồng Bồi thường – Giải tỏa trình UBND có hướng giải - Ban Bồi thường – Giải tỏa rà soát lại hộ phê duyệt không chịu nhận tiền hộ chưa phê duyệt muốn nhận tiền, báo cáo xác hộ khơng nhận tiền để có hướng xử lý kịp thời, đẩy nhanh công tác đền bù - Cần có phiếu điều tra, lấy ý kiến hộ dân bị ảnh hưởng dự án qua phiếu điều tra ta hiểu tâm tư nguyện vọng người dân điều mà người dân khơng nói viết thành ý, tổng hợp ý lại ta đúc kết nhiều kinh nghiệm giúp cho công tác Bồi thường – Giải tỏa sau hoàn thiện - Hỗ trợ tiền san lấp mặt cho người dân bị ảnh hưởng dự án - Hỗ trợ thêm tiền diện tích đất thổ cư đền bù hộ giải tỏa trắng nhà ở, đất mà có khả tự tìm nơi - Đề xuất Hội đồng Bồi thường UBND việc bổ sung vào phương án hộ có nhiều nhân hộ có diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi 1.500m2 hỗ trợ mua thêm suất tái định cư với giá 2.000.000 đồng/ m2 khu tái định cư - Đề xuất phòng Tài nguyên - Môi trường, phối hợp Ban Bồi thường, UBND xã rà sốt số thửa, tờ đồ, diện tích hộ khu quy hoạch để xác định diện tích đền bù trường hợp đất dùng để hộ dân chưa tính vào diện tích ghi giấy chứng nhận - Tăng cường công tác tiếp dân, giải đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Bổ sung nhân lực, sở vật chất, trang thiết bị để ban Bồi thường – Giải tỏa thực nhiệm vụ, tăng cường hiệu công việc Trang 62 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Kết luận Thị xã Dĩ An có vị trí địa lý thuận lợi, sở hạ tầng công nghiệp phát triển mạnh, xây dựng kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, nhằm gắn kết phát triển kinh tế với phát triển xã hội để giải việc làm, nâng cao đời sống, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, an ninh quốc phòng vững Đặc biệt Thị xã Dĩ An có hệ thống giao thơng thuận lợi kết nối thành phố vùng lân cận điều kiện thuận lợi để Dĩ An phát triển tương lai Về công tác quản lý đất đai địa bàn Thị xã có chuyển biến tích cực dần vào nề nếp, quản lý chặt chẽ hơn, hạn chế ngăn ngừa hành vi vi phạm lĩnh vực xây dựng đồng thời nêu nhiệm vụ mà nhà nước người sử dụng đất phải thực Trang 63 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có ảnh hưởng lớn đến q trình thị hóa, sống người dân có đất bị thu hồi đặc biệt người có thu nhập thấp Việc thục tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Bình Dương nói chung Thị xã Dĩ An nói riêng Nhìn chung thời điểm công tác bồi thường giải phóng mặt dự án: dự án Nâng cấp mở rộng đường từ ngã tư Bình Trị Thuận An dự án xây dựng cơng trình đường từ Trần Hưng Đạo Đông An ( Silicat) hoàn thành, hộ dân diện giải tỏa trắng bố trí vào khu tái định cư Cụ thể: Dự án đường đường từ ngã tư Bình Trị Thuận An với tổng diện tích đất giải tỏa 45.896,90 m2, số hộ dân 254 hộ 228 nhà xưởng loại Đến thời điểm TTPTQĐ kiểm kê 254 hồ sơ, 10 hộ giải toả trắng Đã chi trả 242 hộ, thu hồi 24.757 m2 đất với tổng kinh phí chi trả 27,46 tỷ đồng, đồng thời xét tái định cư cho 03 hộ, lại 12 hồ sơ chưa chi trả Dự án đường đường Silicat với tổng diện tích đất giải tỏa 11.575,90 m2, số hộ dân 70 hộ 46 nhà xưởng loại Đến thời điểm TTPTQĐ kiểm kê 69 hồ sơ, 18 hộ giải toả trắng Đã chi trả 62 hộ, thu hồi 7.666,81 m2 đất với tổng kinh phí chi trả 12,902 tỷ đồng, đồng thời xét tái định cư cho 17 hộ, lại hồ sơ chưa chi trả Dự án cơng trình xây dựng trường THCS Đơng Hòa với tổng diện tích đất giải tỏa 12.617,10 m2, số hộ dân bị ảnh hưởng 03 hộ Đến thời điểm TTPTQĐ kiểm kê 03 hồ sơ, 03 hộ giải toả trắng Đã chi trả 03 hộ, thu hồi 12.298,70 m2 đất với tổng kinh phí chi trả 13,952 tỷ đồng, đồng thời xét tái định cư cho 03 hộ, bàn giao mặt Tuy nhiên nhiều khó khăn, vướng mắc như: thời gian giải tỏa kéo dài dự tính, đa số người dân có đất bị giải tỏa dự án khơng đồng tình với sách bồi thường, việc xác định diện tích ranh giới, tọa độ khu đất phải thu hồi thường có nhiều sai lệch chồng lấn ranh đồ thực địa, GCNQSDĐ phòng TN – MT cấp cho người dân thường bị sai lệch so với thực tế Vì đòi hỏi nỗ lực lớn Ban Bồi thường – Giải tỏa để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề  Kiến nghị - Đơn giá bồi thường đất tài sản đất thấp so với giá thị trường, cần điều chỉnh đơn giá bồi thường phù hợp với tình hình thực tế - Chính sách hỗ trợ, di dời, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho hộ dân bị giải tỏa cần quan tâm mức, để người dân khơng cảm giác bị thiệt thòi nhà nước thu hồi đất - Giải nhanh chóng dứt điểm đơn khiếu nại người dân theo thẩm quyền pháp luật quy định, để người dân hiểu tin tưởng vào cán nhà nước giúp cho công tác Bồi thường - Giải tỏa thuận lợi - Thiết kế mô hình khơng gian khu quy hoạch, khu tái định cư, trình chiếu mơ hình khung cảnh tương lai phương tiện thông tin đại chúng, thể nhà cửa, Trang 64 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  đường xá, trường học, bệnh viện…, nằm đâu khu quy hoạch, khu tái định cư Để người dân có nhìn thực tế chấp nhận di dời, tái định cư nơi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học GS Vũ Cao Đàm Bài giảng Quản lý hành đất đai Ks Lê Mộng Triết Bài giảng Quy hoạch phát triển nông thôn Ths Bùi Văn Hải Đề tài tốt nghiệp khóa trước Luật đất đai năm 2003 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Trang 65 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Lê  Đặ ng Vı̃nh Lan  Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 24/06/2008 UBND tỉnh Bình Dương việc ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, cơng trình kiến trúc, trái hoa màu đất nhà nước thu hồi đất Quyết định số 87/ 2009/QĐ – UBND ngày 21/12/2009 UBND tỉnh Bình Dương việc ban hành quy định sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bình Dương Trang 66 ... hành lang bảo vệ đường Áp dụng theo công văn số 6429/UBND-SX ngày 21/12/2005 UBND Tỉnh Bình Dương việc thực bồi thường đất hành lang bảo vệ đường sau: - Không xem xét bồi thường đất thuộc hành lang... cấu đất phi nông nghiệp Thị xã Dĩ An năm 2010 33 Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Le  Đặ ng Vı̃nh Lan ĐẶT VẤN ĐỀ  Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh cơng nghiệp hóa đại hóa xu chung... đất đai đẩy nhanh tiến trình thị hóa Thị xã Trang Ngà nh: Quả n lý  đat đai  SVTH: Le  Đặ ng Vı̃nh Lan  Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư số
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN A BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN A BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG , ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN A BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN A BÀN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay