“CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BỬU LONG – TP. BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI.”

69 46 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:23

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BỬU LONG TP BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI.” Sinh viên thực hiện: Lại Thu Thảo Mã số sinh viên: 07124108 Lớp: DH07QL Ngành: Quản đất đai -Tháng 08 năm 2011-   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MƠN CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH LẠI THU THẢO “ CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BỬU LONG TP BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI” Giáo viên hướng dẫn : Th.s Phạm Hồng Sơn (Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh ……………………………………… Trang i   LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành biết ơn công ơn sinh thành, ni dưỡng, dạy dỗ có ngày hơm Cảm ơn người thân gia đình động viên giúp đỡ suốt trình học tập Em xin cảm ơn tập thể thầy cô Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt quý thầy cô Khoa Quản đất đai &Bất động sản tận tình truyền đạt kiến thức quý báu suốt năm học Em xin biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Hồng Sơn tận tình, hướng dẫn, bảo em thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Biên Hòa, đặc biệt đội đăng ký đất đai tạo điều kiện tốt cho em suốt trình thực tập Cảm ơn tất bạn, đặc biệt lớp Quản đất đai khóa 33 giúp đỡ suốt q trình học tập hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Do kiến thức thời gian hạn chế, nên khơng tránh khỏi sai sót, mong bảo q thầy đóng góp ý kiến bạn Sau em xin gửi lời chúc sức khỏe cô chú, anh chị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Biên Hòa tồn thể q Thầy khoa Quản đất đai & Bất động sản Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Lại Thu Thảo Trang ii   TÓM TẮT Sinh viên thực tập: Lại Thu Thảo, Khoa Quản đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài : Cập nhật, chỉnh biến động đất đai địa bàn phường Bửu Long TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai Giáo viên hướng dẫn : Th.s Phạm Hồng Sơn, môn: Cơng nghệ địa chính, Khoa Quản đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Hiện kinh tế phát triển mặt dẫn gia tăng dân số đến nhu cầu đất đai để phục vụ sản xuất nhu cầu nhà ngày cao làm cho biến động đất đai ngày tăng phức tạp Để Nhà nước quản đất đai chặt chẽ hơn, cần phải quan tâm trọng đến vấn đề theo dõi, cập nhật, chỉnh trường hợp biến động đất đai Trong thời gian qua công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai địa bàn phường vào nề nếp, biến động đăng ký cập nhật, chỉnh kịp thời vào hồ sơ địa Tuy nhiên tồn biến động khơng hợp pháp người dân khơng đăng ký gây khó khăn việc cập nhật, chỉnh biến động Để han chế việc sử dụng đất bất hợp pháp, đồng thời sử dụng nguồn tài nguyên cách có hiệu quả, đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường quản việc quản Nhà nước đất đai chặt chẽ Nhà nước không quản mặt số lượng mà phải quản chặt chẽ mặt chất lượng, quan tâm đến đất chủ sử dụng biến động diễn địa bàn Trên sở đề tài thực nhằm đảm bảo hồ sơ địa ln phản ánh kịp thời với trạng sử dụng đất, làm tài liệu cho công tác quản đất đai, tạo điều kiện cho Nhà nước nắm quỹ đất, tạo sở quản lý, phân bố sử dụng đất hợp lý, hiệu Bằng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh đề tài nghiên cứu nội dung sau: -Tình hình quản đất đai trạng sử dụng đất liên quan đến công tác lập quản hồ sơ địa ban đầu - Đánh giá tình hình lập quản hồ sơ địa - Tình hình biến động đất đai - Cơng tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai - Đánh giá chung công tác cập nhật, chỉnh biến động Phường Bửu Long với tổng diện tích tự nhiên 575,58 Tình hình biến động đất đai diễn phổ biến phức tạp Kết chỉnh biến động : từ năm 2007 đến tháng đầu năm 2011phường chỉnh 1930 hồ sơ chuyển quyền, 45hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ, 1314hồ sơ chấp GCNQSDĐ, 293 hồ sơ tách, hợp thửa, hồ sơ chuyển mục đích, 61 hồ sơ cấp bổ sung Qua công tác chỉnh biến động đất đai giúp Nhà nước quản nắm đầy đủ, xác thơng tin đất đai nhằm thiết lập sở quản đầy đủ để Nhà nước thực quản thường xuyên đất đai, xác lập mối quan hệ Nhà nước chủ sử dụng với nhau, đem lại hiệu việc sử dụng sổ hồ sơ địa cấp Trang iii   MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vi DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu đề tài Yêu cầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu PHẦN I: TỔNG QUAN I.1.Cơ sở luận vấn đề nghiên cứu I.1.1.Cơ sở khoa học 1.Đất đai 2.Hồ sơ địa 3.Biến động đất đai 4.Cập nhật, chỉnh biến động đất đai I.1.2.Cơ sở pháp 16 I.1.3.Cơ sở thực tiễn 17 I.2.Khái quát địa bàn nghiên cứu 18 I.2.1.Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 18 I.2.2.Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 20 I.3.Nội dung phương pháp nghiên cứu 24 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 II.1.Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 25 II.2.Tình hình quản sử dụng đất liên quan đến công tác lập quản hồ sơ địa ban đầu 27 II.3 Đánh giá tình hình lập hồ sơ địa ban đầu 36 II.3.1.Lập đồ địa 36 II.3.2.Lập sổ địa 37 II.4 Tình hình biến động đất đai 38 II.4.1.Biến động mục đích sử dụng 38 II.4.2.Biến động đối tượng sử dụng 39 II.5 Công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai 40 II.5.1.Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai 40 II.5.2.Quy trình chỉnh hồ sơ địa 48 II.6.Kết chỉnh biến động địa bàn phường Bửu Long 53 II.7.Một số vấn đề rút từ công tác, cập nhật chỉnh biến động đất đai địa bàn phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 54 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 60 Trang iv   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT : Thông tư NĐ : Nghị định QĐ : Quyết định HS : Hồ sơ GCN : Giấy chứng nhận QSDĐ : Quyền sử dụng đất VPĐK : Văn phòng đăng ký VPĐKQSDĐ : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TNMT : Tài nguyên môi trường BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường CMND : Chứng minh nhân dân Trang v   DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Thống kê đồ địa .27  Bảng 2: Thống kê sổ địa 29  Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 .31  Bảng 5: Hiện trạng sửdụng đất phi nông nghiệp 32  Bảng 6: Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng quản lý, sử dụng 34  Bảng 7: Biến động mục đích sử dụng đất 38  DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 1: Cơ cấu sử dụng loại đất 30 Hình 2: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 31 Hình 3: Cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp 32 Hình 4: Cơ cấu đất theo đối tượng quản sử dụng đất 34 Hình 5: Biểu đồ thể biến động mục đích sử dụng đất (năm 2005, 2010) 39 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Sơ đồ đăng ký biến động 41 Sơ đồ 2: Sơ đồ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 42 Sơ đồ 3: Sơ đồ chuyển mục đích sử dụng đất .44 Sơ đồ 4: Quy trình chỉnh biến động 48 Sơ đồ 5: Quy trình cung cấp số thức đồ địa 50 Trang vi Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt ngành nông - lâm - ngư nghiệp, địa bàn phân bố dân cư, phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, nơi bố trí sở hạ tầng, xây dựng sở kinh tế,văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt người Đất đai có ý nghĩa sâu sắc nghiệp xây dựng phát triển Tổ quốc.Điều khẳng định Luật đất đai 2003 Hiện nay, đất nước ta thời kỳ mở cửa hội nhập với thị trường giới, tiến dần tới cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước nên nhu cầu đất đai phục vụ cho sản xuất yêu cầu lớn Bên cạnh đó, bùng nổ dân số làm cho nhu cầu sử dụng đất vào mục đích khác thay đổi, dẫn đến thị trường đất đai trở nên sôi động phức tạp làm cho mối quan hệ người đất đai trở nên căng thẳng Tình hình sử dụng đất ln biến động thay đổi nhu cầu sinh hoạt, sản xuất hoạt động kinh tế, trị, xã hội Vấn đề lớn đặt cho quan quản nhà nước đảm bảo quyền nghĩa vụ hợp pháp người sử dụng đất cho phù hợp với trạng sử dụng đất Để giải tốt vấn đề trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước ta ln tìm biện pháp để giải tốt vấn đề liên quan đến đất đai Một nôi dụng quan trọng cập nhật, chỉnh biến động đất đai để đưa kế hoạch sử dụng đất phát triển quỹ đất phù hợp với địa phương Cập nhật, chỉnh biến động đất đai quan trọng cấp thiết, nội dung quan trọng công tác quản nhà nước đất đai để phản ánh kịp thời trạng sử dụng đất thực địa giúp công tác quản nhà nước đất đai nhanh chóng, hiệu hồn thiện hồ sơ địa làm sở cho cơng tác xây dựng sở liệu quản đất đai Phường Bửu Long thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ phát triển nhanh chóng, khu dân cư mọc lên thay đổi diện mạo Những thay đổi làm cho tình hình biến động đất đai ngày đa dạng phức tạp tập trung chủ yếu vào hình thức như: tách để chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, chấp quyền sử dụng đất…Cùng với thay đổi trên, công tác cập nhật chỉnh biến động đất đai vào hồ sơ địa phải tiến hành thường xuyên, liên tục cập nhật xác biến động ngồi thực địa Tuy nhiên, thời gian qua, công tác chỉnh biến động đất đai gặp nhiều khó khăn q trình thực nên hồ sơ địa chưa phản ánh thông tin đất Để khắc phục tồn tại, vướng mắc đưa công tác quản đất đai địa phương vào nề nếp việc cập nhật,chỉnh biến động đất đai cần thiết phải tiến hành thường xuyên liên tục nhằm đảm bảo cho hồ sơ đia ln phản ánh trạng sử dụng đất Xuất phát từ yêu cầu thực tế, hướng dẫn Ths.Phạm Hồng Sơn, em xin thực đề tài: “ Cập nhật, chỉnh biến động đất đai địa bàn phường Bửu Long TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.” Trang Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  Mục tiêu nghiên cứu đề tài Cập nhật, chỉnh biến động đất đai nhằm đảm bảo hồ sơ địa ln phản ánh kịp thời trạng sử dụng đất, làm tài liệu cho công tác quản Nhà nước đất đai, tạo điều kiện cho Nhà nước nắm quỹ đất để đưa kế hoạch sử dụng đất phát triển quỹ đất cho phù hợp, đồng thời tạo sở phân bố, sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, đảm bảo việc xây dựng hồ sơ địa hồn thiện u cầu - Thơng tin cập nhật phải đầy đủ, xác,phản ánh trung thực, khách quan, giữ nguyên thông tin cũ cập nhật thông tin - Bản đồ địa hệ thống sổ bộ, liệu file số tài liệu giấy phải đảm bảo tính đồng thông tin nôi dung - Số liệu chỉnh phải với thực tế, thường xuyên cập nhật sửa sai sót trước - Đảm bảo quy trình kỹ thuật, trình tự, nội dung chỉnh lý, thường xuyên cập nhật thông tin - Đảm bảo tính thống thẩm quyền cập nhật, chỉnh biến động, chỉnh biến động quan có thẩm quyền xét duyệt thực theo quy trình hướng dẫn - Thực hiên chỉnh phải thực đồng hệ thống hồ sơ địa chính, đảm bảo tính thống cấp : tỉnh, huyện, xã Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất - Hồ sơ địa chính: đồ địa chính, sổ địa chính( Sổ theo dõi biến động đất đai, Sổ mục kê, Sổ địa chính, Sổ cấp GCNQSDĐ) - Hồ sơ đăng ký biến động đất đai - Các loại hình biến động đất đai hợp pháp yếu tố ảnh hưởng đến biến động đất đai - Các quy định hành công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: điạ bàn nghiên cứu Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai Phạm vi thời gian: thời gian có hạn nên đề tài sâu sổ sách hơn, không sâu công nghệ, thời gian nghiên cứu từ tháng 04 đến tháng 08 năm 2011 Trang Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  PHẦN I: TỔNG QUAN I.1.Cơ sở luận vấn đề nghiên cứu I.1.1.Cơ sở khoa học 1.Đất đai Khái niệm : Đất đai vùng không gian đặc trưng xác định bao gồm yếu tố sinh quyển, khí quyển, thủy quyển, thổ cụ thể xác định vùng đặc trưng bao gồm hoạt động quản trị người từ khứ dẫn đến triển vọng tương lai 2.Hồ sơ địa a.Khái niệm : Hồ sơ địa hệ thống tài liệu, số liệu, đồ, sổ sách, chứng thư, v.v… chứa đựng thông tin cần thiết mặt tự nhiên, kinh tế xã hội, pháp đất đai thiết lập q trình đo đạc lập đồ địa chính, đăng ký đất đai ban đầu, đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ quản nhà nước việc sử dụng đất Hồ sơ địa lập chi tiết đến đất phải đảm bảo tính thống đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai, thống gốc sao, thống hồ sơ địa với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trạng sử dụng đất Hồ sơ địa gồm : - Bản đồ địa - Sổ địa - Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Sổ mục kê đất đai - Sổ theo dõi biến động đất đai b.Nội dung : Bản đồ địa chính: Khái niệm: Bản đồ địa thể số vật liệu giấy, diamat hệ thống đất chủ sử dụng yếu tố địa khác quy định cụ thể theo hệ thống không gian, thời gian định theo chi phối pháp luật, lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn Nội dung: Nội dung đồ địa gồm thơng tin đất : vị trí, kích thước,hình thể, số thửa, diện tích, mục đích sử dụng đất; hệ thống thủy văn gồm kênh, ngòi, sơng, rạch, suối; hệ thống thủy lợi gồm hệ thống dẫn nước, đê, đập, cống; giao thông gồm đường bộ, đường sắt, cầu; mốc giới đường địa giới hành cấp, mốc giới giới quy sử dụng đất, mốc giới ranh giới hành lang bảo vệ an tồn cơng trình, tọa độ địa chính, địa danh ghi thuyết minh Sổ địa chính: Trang Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  II.5.2.Quy trình chỉnh hồ sơ địa Giấy chứng nhận Sổ theo dõi biến động Bản đồ địa Sổ mục kê Sổ địa Sổ cấp giấy Cấp GCNQSDĐ Giấy CNQSDĐ Chỉnh GCNQSDĐ Sổ cấp GCNQSDĐ Thu hồi GCNQSDĐ Bản đồ địa Sổ mục kê Hồ sơ biến động Sổ theo dõi biến động Biểu thơng báo biến động Sổ địa Sơ đồ 4: Quy trình chỉnh biến động Trang 48 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  1.Chỉnh đồ địa Chỉnh đồ địa trường hợp biến động sau: + Thay đổi mục đích sử dụng đất + Thay đổi số hiệu đất + Tách thửa, hợp + Tăng, giảm diện tích so sai số đo đạc + Chuyển quyền phần đất + Giảm diện tích tự nhiên + Đường giao thông, hệ thông thủy văn tạo thay đổi ranh đất + Thay đổi mốc giới địa giới hành cấp, địa danh, ghi thuyết minh đồ + Thay đổi mốc giới hành lang an tồn cơng trình Nguyên tắc đánh số thửa: Trường hợp tách, hợp thửa: số hiệu VP ĐKQSDĐ tỉnh cung cấp, số số cuối tờ đồ cộng thêm đơn vị Các số hiệu bỏ ghi bảng liệt kê số thêm bớt tờ đồ + Số tạm : cán địa xã, phường đơn vị đo đạc thực hiện, số tạm đánh theo số gốc + chữ a, b, c …hoặc số Ả Rập 1,2 … + Số thức: số hiệu VP ĐKQSDĐ tỉnh cung cấp, số số cuối tờ đồ cộng thêm đơn vị Ví dụ: 104, tờ , đất diện tích 284,6 m2 tách thành 104a 104 b với số thức 362 diện tích 162,2m2 363 diện tích 224,0 m2 Cập nhật, chỉnh biến động thực phần mềm MicroStation - Sử dụng công cụ phần mềm MicroStation để tiến hành chỉnh trường hợp thay đổi hình thể đất: tách, hợp thửa, biến động thiên tai - MicroStation phần mềm trợ giúp thiết kế môi trường đồ họa mạnh cho phép xây dựng quản đối tượng đồ họa thể yếu tố đồ MicroStation sử dụng để làm cho ứng dụng khác Famis, Irac B, Irac C… chạy Các cơng cụ MicroStation sử dụng để số hóa đối tượng hình ảnh (Raster), sửa chữa, biên tập liệu - MicroStation cung cấp cơng cụ nhập, xuất liệu đồ họa từ phần mềm khác qua file *.dxf, *.dwg Trang 49 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  Quy trình cập nhật biến động cung cấp số thức đồ địa Thời gian thực Quy trình thực Hồ sơ hộ gia đình, cá nhân 01 ngày làm việc (đối với trường hợp tiếp nhận lúc từ 30- 60 02 ngày làm viêc) Hồ sơ tổ chức (1) Tiếp nhận trả kết cung cấp số thức (thông qua hệ thống mạng MegaWan) VP ĐKQSDĐ huyện (1) Tiếp nhận trả kết cung cấp số thức (thơng qua hệ thống mạng nội nhận danh sách P Kỹ thuật - VP ĐKQSDĐ tỉnh) (2) Kiểm tra đất, file liệu tính pháp cần cập nhật theo danh sách đề nghị (P Kỹ thuật - VP ĐKQSDĐ tỉnh) (3) Cập nhật file đồ địa Tạo vùng, gán nhãn thông tin đất lập danh sách cho số thức (P Kỹ thuật - VP ĐKQSDĐ tỉnh) (4) Kiểm tra phê duyệt danh sách ( Ủy quyền P Kỹ thuật) (5) Lưu hồ sơ theo quy định (P Kỹ thuật - VP ĐKQSDĐ tỉnh) Sơ đồ : Quy trình cung cấp số thức đồ địa (1) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ + Kiểm tra tính pháp tính đầy đủ hồ sơ + Vào sổ theo dõi phát giấy biên nhận + Lập phiếu chuyển đến VPĐKQSDĐ tỉnh + Trả hồ sơ (2) & (3) P Kỹ thuật - VP ĐKQSDĐ tỉnh + Kiểm tra danh sách, file liệu cần cập nhật Trang 50 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  + Cập nhật file liệu đồ địa cho số thức (4) P Kỹ thuật - VP ĐKQSDĐ tỉnh + Đạt yêu cầu trình Lãnh đạo VPĐKQSDĐ tỉnh ký + Chưa đạt yêu cầu nêu rõ (Ủy quyền P Kỹ thuật) (5) P Kỹ thuật - VP ĐKQSDĐ tỉnh Lưu hồ sơ theo quy định Để hạn chế việc tách, hợp không theo quy định địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 28 tháng 09 năm 2009 UBND tỉnh Đồng Nai định số 68/QĐ - UBND quy định diện tích tách tối thiểu phép loại đất Trên sở để thực tốt việc cập nhật, chỉnh biến động cung cấp số thức đồ địa chính, ngày 04/04/2011 Sở TNMT tỉnh Đồng Nai công văn số 464 kèm theo văn số 797/STNMT VPĐK ngày 01 tháng 04 năm 2011 quản lý, cung cấp số thức đồ địa cập nhật file VPĐKQSDĐ tỉnh Quy trình thực thống cấp tỉnh cấp huyện nhằm hạn chế tình trạng trùng số cung cấp, phục vụ tốt công tác quản nhà nước đất đai, giải thủ tục hành đất đai, cung cấp thơng tin từ hồ sơ địa phục vụ cộng đồng nhanh chóng, xác góp phần cải cách thủ tục hành địa bàn Trên thực tế, cơng tác thực tốt, việc cung cấp số thực theo thời gian quy định, có trường hợp trùng cho sai sót người cung cấp số Khi phát thấy trùng thửa, VPĐK QSDĐ huyện phải lập lại danh sách ghi số trùng phiếu đề nghị cung cấp lại số thức Để khắc phục sai sót này, cán cung cấp số cần phải xác hiệu 2.Chỉnh sổ địa a.Chỉnh sổ mục kê: Mọi trường hợp chỉnh thực chỉnh đồ địa chính: -Các nội dung thay đổi gạch mực đỏ -Trường hợp có thay đổi loại đất chỉnh cách ghi chuyển loại đất dòng đất ghi Ví dụ: ơng Nguyễn Văn An chủ sử dụng 23, tờ 3, diện tích 192m2 (CHO3839) chuyển nhượng cho ông Lê Thanh Tài theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 15/HĐCN ngày 20/03/2010 Tại tờ 3, 23, gạch tên ông Nguyễn Văn An mực đỏ ghi tên ông Lê Thanh Tài b.Chỉnh sổ địa chính: Mọi trường hợp thực sau làm thủ tục đăng ký biến động đất đai quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ chứng nhận biến động GCN cấp Khi chuyển quyền sử dụng đất toàn diện tích đăng ký cho chủ chủ đăng ký trang chủ cũ cách gạch dòng đất cũ ghi, ghi tên chủ nội dung gạch mực đỏ, pháp ( số định, ký Trang 51 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  hiệu quan ký định, ngày tháng năm ký định ) vào phần “ Những thay đổi trình sử dụng đất” Khi chuyển quyền sử dụng đất phần diện tích đăng ký cho chủ gạch dòng chuyển mực đỏ ghi nội dung thử lại vào, ghi nội dung biến động cho chủ vào phần “Những thay đổi trình sử dụng đất” Khi có thay đổi hình thể đất , mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất gạch ngang dòng thay đổi mực đỏ ghi lại xuống dòng trang thuộc chủ sử dụng đăng ký, đồng thời ghi số hiệu pháp (số định, ký hiệu quan ký định, ngày tháng năm ký định ) vào phần “ Những thay đổi trình sử dụng đất” Tai sổ địa trang 3839, Tại mục 2: gạch toàn nội dung 23 mực đỏ Tại mục 3: Phần thay đổi trình sử dụng đất ghi: chuyển nhượng cho ông Lê Thanh Tài theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 15/HĐCN ngày 20/03/2010, VS CHO 4243 c.Sổ theo dõi biến động: Sổ lập sau kết thúc đăng ký đất đai ban đầu Trên sở kết đăng ký biến động đất đai vào sổ địa đồ địa chỉnh biến động Cách ghi theo hướng dẫn sổ có biến động: -Thay đổi tên chủ sử dụng phải ghi rõ họ tên, địa chủ sử dụng đăng ký nội dung biến động có -Nếu thay đổi thời hạn sử dụng phải ghi rõ thời hạn hết hạn sử dụng đất theo định quan có thẩm quyền -Nếu đất biến động hình thể đánh lại số ghi rõ số hiệu đất Ví dụ: Cột số thứ tự :ghi số sổ : 2209 Cột tên điạ người đăng ký biến động :ghi Nguyễn Văn An, địa chỉ: 2/8, kp4, tổ 18, phường Bửu Long Cột thời điểm đăng ký biến động : ngày 16/7/2010 Cột đất biến động: ghi tờ 3, 23 Cột nội dung biến động: ghi chuyển nhượng cho ơng Lê Thanh Tài, diện tích 192m2 theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 15/HĐCN ngày 20/03/2010 d.Chỉnh sổ cấp giấy: Trường hợp GCN khơng giá trị gạch ngang tồn nôi dung GCN thay đổi mực đỏ ghi pháp lý, thay đổi vào cột ghi chú.Nếu đất cấp GCN có biến động cấp GCN ghi nội dung biến động vaò cột ghi ( ghi số thứ tự vào sổ cấp giấy GCN cấp) Trường hợp có biến động chứng nhận biến động GCN gạch ngang nội dung có thay đổi mực đỏ ghi nội dung biến động vào cột ghi Trang 52 Ngành : Quản đất đai              SVTT : Lại Thu Thảo  Ví dụ: Tìm đến số 3839 Gạch tên ông Nguyễn Văn An, số phát hành,ngày cấp giấy chứng nhận mực đỏ Cột ghi chú: ghi chuyển nhượng cho ông Lê Thanh Tài, diện tích 192m2 theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 15/HĐCN ngày 20/03/2010,VSCHO 4243 II.6.Kết chỉnh biến động địa bàn phường Bửu Long Bảng 8: Kết chỉnh biến động đất đai từ năm 2007 - 2010 Chuyển quyền SDĐ Cấp đổi GCNQSDĐ Tách , hợp Chuyển mục đích Cấp bổ sung Năm Tổng hồ sơ Diện tích (m2) Tổng hồ sơ Diện tích (m2) Tổng hồ sơ Diện tích (m2) 2007 653 215097 10 5618.8 116 2008 387 125621 6027.4 62 2009 347 118305 338.1 62 2010 448 122274 20 8967.5 49 tháng đầu 2011 95 3700.2 827.8 TỔNG 1930 584997 45 21779.6 293 (Nguồn : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Biên Hòa) 22830.7 31103.7 28321.2 59424.9 1894.8 143575.3 Trang 53 Tổng hồ sơ Diện tích (m2) 1005 407 1412 Tổng hồ sơ 51 10 61 Diện tích (m2) 9531.1 1258.1 10789 Thế chấp QSDĐ Tổng hồ sơ 63 187 412 443 209 1314 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  Qua bảng thống kê kết chỉnh biến động phường Bửu Long, ta thấy số lượng biến động đất đai địa bàn phường ngày tăng Trong đó: -Hồ sơ đăng ký biến động nhiều chuyển quyền với 1930 hồ sơ, cao vào năm 2007 với 653 hồ sơ chủ yếu chuyển nhượng chiếm đa số, thừa kế, tặng cho Biến động chuyển quyền thường kèm với tách,hợp để chuyển nhượng, tặng cho chuyển mục đích phần đất -Hồ sơ chấp với 1314 hồ sơ nhiều vào năm 2010 với 443 hồ sơ, điều cho thấy nhu cầu vốn để đầu tư vào kinh doanh người dân địa phương ngày nhiều - Hồ sơ tách với 293 hồ sơ,chủ yếu người dân tách để chuyển nhượng, số lượng hồ sơ nhiều vào năm 2007 với 116 hồ sơ, giảm dần qua năm 2009, 2010 UBND tỉnh Đồng Nai định quy định diện tích tối thiểu phép tách Với việc người dân tự ý tách để chuyển nhượng tình trạng phân lơ bán diễn phức tạp nên UBND tỉnh Đồng Nai Quyết định số 68/QĐ- UBND ngày 28 tháng 09 năm 2009 việc quy định diện tích tối thiểu phép tách loại đất địa bàn tỉnh Đồng Nai Từ định có hiệu lực hạn chế việc tách người dân nên số lượng hồ sơ tách giảm so với năm trước - Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất với 07 hồ sơ , chủ yếu người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất - Hồ sơ cấp bổ sung với 61 hồ sơ, chủ yếu người dân xin cấp bổ sung nhà theo NĐ 88/2009/NĐ CP - Hồ sơ cấp đổi với 45 hồ sơ, nguyên nhân chủ yếu sai sót cấp sai thửa, đăng ký sai tên chủ sử dụng người dân có nhu cầu thay đổi bị rách, ố, nhòe hư hỏng, cấp đổi theo NĐ 88/2009/NĐ CP II.7.Một số vấn đề rút từ công tác, cập nhật chỉnh biến động đất đai địa bàn phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Tại địa bàn phường Bửu Long năm qua có nhiều thay đổi lớn, nên kinh tế cơng nghiệp hóa, đại hóa làm thay đổi chung mặt toàn phường Qua số liệu biến động ta thấy phần phát triển, tốc độ thị hóa phường Sự phát triển kinh tế, xã hội với gia tăng dân số dẫn đến việc sử dung đất phức tạp hơn, nhiều biến động xảy đòi hỏi phải tăng cường quản Nhìn chung, qua số liệu thống kê đất đai địa bàn Phường gần có biến động, quỹ đất chuyên dùng chu chuyển mạnh để đáp ứng cho phát triển sở hạ tầng Hồ sơ đăng ký biến động chủ yếu chuyển nhượng, ngồi hồ sơ đăng ký chấp, xóa chấp ngày tăng, năm sau nhiều năm trước Tiến độ công tác cập nhật, chỉnh biến động cấp quan tâm kịp thời cấp, ngành có liên quan thực cách tương đối tốt Tất trường hợp đăng ký sau xem xét đầy đủ điều kiện cập nhật, chỉnh vào hồ sơ địa Mọi biến động cập nhật, chỉnh đồ địa góp phần vào việc quản tình hình biến động đất đai tai địa phương Tuy nhiên số biến động số hộ dân chưa chỉnh biến động chuyển nhượng, chuyển mục đích mà khơng làm thủ tục đăng ký biến động gây khó khăn việc quản đất đai địa phương Trang 54 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  Hệ thống sổ địa lập theo Thông tư 09/2007/TT BTNMT đảm bảo việc tra cứu thơng tin dễ dàng, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai, ghi chép lưu trữ giấy Các biến động cập nhật chỉnh kịp thời khơng tồn đọng cho thấy hiệu công tác quản đất đai địa phương, đảm bảo quyền lợi ích đáng người sử dụng đất Bên cạnh đó, tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn Phường diễn phổ biến Một số trường hợp chuyển nhượng không làm hợp đồng chuyển nhượng mà tiến hành làm giấy tay đất chuyển nhượng nhiều lần mà không tiến hành đăng ký biến động làm cho công tác chỉnh biến động gặp số khó khăn Do đó, cần có kiểm soát chặt chẽ quan quản đất đai địa phương ý thức, trách nhiệm người sử dụng đất việc kê khai đăng ký biến động đất đai Cán địa Phường nói riêng cán Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nói chung làm việc tốt, kịp thời cập nhật, chỉnh biến động cách xác, đầy đủ khoa học giúp cho cơng tác chỉnh diễn thuận lợi, không thời gian cơng sức cách vơ ích Tuy nhiên, số tồn đọng có cập nhật chưa đồng đồ địa sổ sách hồ sơ địa dẫn đến phản ánh không trạng thực tế Phần lớn người dân địa phương có ý thức việc chấp hành Luật đất đai nói chung đăng ký biến động đất đai nói riêng việc cập nhật luật mới, chủ trương sách Địa phương trang bị tốt cho cán địa phương tiện làm việc máy vi tính, hệ thống đồ mới…mặt khác cán có ý thức tốt việc học tập, hồn thiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Việc cập nhật, chỉnh biến động đất đai liên tục, kịp thời cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh giúp cho công tác quản Nhà nước đất đai hoàn thiện hơn; thông tin đất ba cấp quản trao đổi, cập nhật thường xuyên cho Công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai Phường Bửu Long năm 2007 2010 hoàn chỉnh, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ đất đai cấp quản cấp ( Sở Tài Nguyên Phòng Tài Ngun) có sở đánh giá, đề xuất, bổ sung điều chỉnh chủ trương, sách, chiến lược quản sử dụng đất Một số đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai: - Có phối hợp trao đổi thường xuyên, kết hợp chặt chẽ quan cấp địa phương để nắm bắt thông tin kịp thời - Thường xuyên trao dồi, cập nhật thông tin, tài liệu cách xác đầy đủ - Tăng cường quản lý, kết hợp chặt chẽ với quan ban ngành địa phương theo dõi tình hình sử dụng đất, thường xuyên kiểm tra xử thường hợp biến động đất đai không hợp pháp - Tăng cường cơng tác tập huấn định kỳ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ củng cố rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán địa Trang 55 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  - Hệ thống sổ địa đồ địa phải cập nhật thường xuyên liên tục đầy đủ Các tài liệu, số liệu qua năm phải lưu trữ,bảo quản tốt để làm sở cho việc tham khảo kế thừa cho năm Các thông tin thơng báo biến động phải cập nhật xác, thường xuyên liên tục - Tổ chức tốt công tác cập nhật, chỉnh biến động thực theo quy trình,quy phạm hướng dẫn đăng ký biến động đất đai - Đầu tư, tăng cường trang thiết bị máy móc, ứng dụng phần mềm tin học vào việc quản thông tin đất đai, nối mạng cấp để quản việc biến động lưu trữ thơng tin đất đai nhanh chóng, xác hiệu - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến văn bản, sách pháp luật đất đai, nêu quyền lợi nghĩa vụ người sử dụng đất phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu biết quyền lợi nghĩa vụ mình, hạn chế biến động không hợp pháp xảy địa bàn Một vài ví dụ cụ thể : Ví dụ 1:Bà Nguyễn Thị Huệ chủ sử dụng đất: tờ 40, 44, loại đất : ODT, diện tích: 219m2 Nay bà Huệ xin tách thành đất: tờ 40, 297, loại đất : ODT, diện tích: 149m2 đồng thời chuyển nhượng cho ông Phan Văn Danh; lại 298, diện tích 70m2, bà Huệ xin cấp giấy chứng nhận Ví dụ 2: trường hợp chấp quyền sử dụng đất Ông Phan Văn Danh chấp quyền sử dụng đất 297 Vào sổ theo dõi biến động: ghi số thứ tự, tên chủ sử dụng đất,số tờ, số nội dung biến động Vào sổ mục kê: tờ 40, 297, ghi số thứ tự biến động BĐ1562 Vào sổ địa : thay đổi q trình sử dụng đất ghi chú: ghi thông tin chấp yêu cầu Tiến hành chỉnh lý: 44 ODT 219 297 ODT 149 298 ODT 70     Sau đó, ta thực sau : Vô sổ mục kê: tên chủ sử dụng, diện tích, loại đất Vơ sổ cấp GCN: số thứ tự, thông tin chủ sử dụng, số phát hành,số tờ, số thửa,ngay cấp giấy chứng nhận Vô sổ theo dõi biến đông: số thứ tự, tên chủ sử dụng đất bị biến đông, số tờ, số thửa, nội dung biến động Vô sổ địa chính: ghi thơng tin chủ sử dụng đất,thơng tin đất, thay đổi trình sử dụng đất ghi Và chỉnh sổ cấp giấy, sổ địa chủ sử dụng đất cũ Trang 56 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  Nội dung ghi sau: Sổ mục kê: Tại tờ 40, 44, tên bà Nguyễn Thị Huệ, gạch mực đỏ, ghi vào chỗ trống tách thành 297, 298 Tại tờ 40, 297 ghi tên: Phan Văn Danh,loại đất: ODT, diện tích :149m2, CH04289 Tại tờ 40, 298 ghi tên: Nguyễn Thị Huệ, loại đất: ODT, diện tích :70m2, CH04290 Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số thứ tự  Tên Số phát người sử dụng hành đất  GCN  3247 Nguyễn Thị Huệ  BA733556 4/7/2010  40/44  4289  Phan Văn Danh BĐ885766 12/11/2010   40/297    4290  Nguyễn Thị Huệ BĐ885767 12/11/2010   40/298    Ngày GCN  ký Ngày giao Ghi chú  GCN        Tách thành 297:Chuyển nhượng cho ơng Phan Văn Danh diện tích 149m2 298: diện tích 70m2 bà Huệ xin cấp đổi GCN.  Sổ theo dõi biến động Số thứ tự  1651 Tên địa Thời điểm ký người đăng đăng ký biến động  biến động  Nguyễn Thị Huệ  Thửa đất biến động  Tờ Thửa Nội dung biến động  đất số  đồ số  12/11/2010  40  44  Tách thành 297: Chuyển nhượng cho ơng Phan Văn Danh diện tích 149 m2 theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 47, ngày 5/10/2010 298: Diện tích 70m2 bà Huệ xin cấp đổi GCN.  297 Thế chấp quyền sử dụng đất Ngân hàng đầu tư phát triển nông thôn Chi nhánh Đồng Nai theo hồ sơ số 280000033.TC.VP/HĐTC/ ngày 19/12/2010   1562 Phan Văn 20/12/2010 Danh 40 Trang 57 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  Sổ địa I Người sử dụng đất   Bà :Nguyễn Thị Huệ Năm sinh: 1960 Địa chỉ: 2/8 Khu phố 1, Phường Bửu Long CMND: 271665543 Nơi cấp: Đồng Nai II Thửa đất Ngày Số tháng năm thứ vào sổ  tự đất  Số Diện tích sử thứ dụng (m2)  tự tờ Riêng  Chung  đồ  Mục đích sử dụng  Thời hạn sử dụng  12/11/2010 298 40 70 Không ODT             Số thứ tự  Ngày Nội dung ghi biến động pháp tháng năm  12/11/2010  Tồn diện tích đất nằm quy hoạch đất Lâu dài III Những thay đổi trình sử dụng đất ghi   Nguồn Số phát Số vào gốc sử hành  sổ cấp dụng  GCN QSDĐ  CNKTT BĐ88576 CH042 90 I Người sử dụng đất Bà :Phan Văn Danh Năm sinh: 1972 CMND: 271872191 Nơi cấp :Đồng Nai Địa chỉ: 2/3 Khu phố , Phường Bửu Long II Thửa đất Ngày Số Số Diện tích sử Mục Thời Nguồ Số phát Số vào sổ tháng thứ thứ dụng (m2)  đích hạn sử n gốc hành  cấp GCN  năm tự tự sử dụng  sử vào sổ  tờ dụng  dụng  đất  đồ  Riêng  Chung  12/11/20 297 40 149 Không ODT Lâu dài           10 III Những thay đổi trình sử dụng đất ghi chú  Số thứ tự    CNKTT BĐ885766 CH04289 Ngày tháng Nội dung ghi biến động pháp lý  năm  12/11/2010 Tồn diện tích đất nằm quy hoạch đất 20/12/2010  Thế chấp quyền sử dụng đất Ngân hàng đầu tư phát triển nông thôn Chi nhánh Đồng Nai theo hồ sơ số 280000033.TC.VP/ HĐTC ngày 19/12/2010 Trang 58 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  I Người sử dụng đất Bà :Nguyễn Thị Huệ Năm sinh: 1960 CMND: 271665543 Nơi cấp :Đồng Nai Địa chỉ: 2/8 Khu phố 1, Phường Bửu Long II Thửa đất Ngày Số Số Diện tích sử Mục Thời Nguồn Số phát Số vào sổ tháng thứ thứ dụng (m2)  đích sử hạn gốc sử hành  cấp GCN năm tự tự tờ dụng  sử dụng  QSDĐ  vào sổ  dụng  đất  đồ  Riêng  Chung  4/7/201 44 40 219 Không ODT Lâu CNBĐ733556 CH03247 dài KTT 12/11/2 010 297 40 149 Không ODT Lâu dài CNKTT BĐ885766 CH04289 12/11/2 010  298 40 70 Không ODT       CNKTT CH04290   Lâu dài BĐ885766       III Những thay đổi trình sử dụng đất ghi chú  Số thứ tự    Ngày tháng   năm  12/11/2010  Tách thành thửa: 297: Chuyển nhượng cho ông Phan Văn Danh theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 47, ngày 5/10/2010 298: Bà Huệ xin cấp GCN Trang 59 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Trong công tác quản Nhà nước đất đai, công tác cập nhật, chỉnh biến động công tác đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa mang tính cấp thiết ngành địa quan ban ngành có liên quan Việc chỉnh biến động đất đai nhằm cập nhật thông tin việc sử dụng đất, để hồ sơ địa ln thể với trạng sử dụng đất, giúp NN nắm số lượng loại đất, tình hình biến động để phân bố lại quỹ đất cách hợp làm sở thực công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương Thực tốt công tác chỉnh biến động đất đai giúp tiết kiệm ngân sách NN khoảng chi bắt buộc đế đo vẽ lại đồ lập hồ sơ địa Đồng thời, thực tốt đem lại hiệu cao việc sử dụng hồ sơ địa chính, đảm bảo tính pháp xác với thực tế Phường Bửu Long có tổng diện tích tự nhiên 575,58 Trong : đất nơng nghiệp : 186,77 ha; đất phi nông nghiệp : 388,81ha Thực trạng thực cập nhật, chỉnh biến động trường hợp đăng ký biến động, trường hợp khơng đăng ký biến động cán địa khơng thể cập nhật để chỉnh Từ năm 2007 đến tháng đầu năm 2011 phường chỉnh 1930 hồ sơ chuyển quyền, 45 hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ, 1314 hồ sơ chấp GCNQSDĐ, 293 hồ sơ tách, hợp thửa, hồ sơ chuyển mục đích, 61 hồ sơ cấp bổ sung Nhìn chung cơng tác quản nhà nước đất đai phường dần vào nề nếp, nội dung quản NN đất đai triển khai đồng bộ, đạt kết khả quan tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định trật tự an ninh, trị, xã hội địa bàn phường Công tác cập nhật, chỉnh biến động địa phương cập nhật chỉnh giải triệt để, không để tồn đọng cho thấy hiệu công tác quản đất đai địa phương góp phần bảo vệ quyền lợi ích đáng người sử dụng đất Kiến nghị: Trong công tác quản đất đai, việc cập nhật thường xuyên biến động trạng sử dụng đất vào hồ sơ địa nội dung cần thiết Tuy nhiên, nội dung thực chưa đầy đủ khoa học gây khơng khó khăn cơng tác quản Để cơng tác quản hồn thiện, tơi có kiến nghị sau: -Cán địa phải thường xun bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến phần mềm mới, nâng cao lực quản để giải nhanh thủ tục đăng ký chỉnh biến động đất đai - Đẩy mạnh việc tuyên truyền sách pháp luật đất đai quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu quyền lợi nghĩa vụ mình, hạn chế biến động khơng hợp pháp địa bàn - Cần nhanh chóng đầu tư thêm cơng nghệ thông tin vào việc quản để đẩy nhanh tiến độ thực công tác quản đất đai địa bàn nhằm lưu trữ hồ sơ địa chính, cập nhật biến động, tra cứu thông tin, thống kê đất đai nhanh gọn, xác thống Tất trường hợp biến động cần có theo dõi quản chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng có biến động mà khơng đăng ký biến động Trang 60 Ngành : Quản đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ Thơng tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ Tài nguyên − Môi trường hướng dẫn lập chỉnh lý, quản hồ sơ địa Bài giảng “Đăng ký thống kê đất đai” Ths Ngô Minh Thụy, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng “Quản hành Nhà nước đất đai” Th.S.Lê Mộng Triết, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2010 phường Bửu Long Kết thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010 Quyết định 68/2009/QĐ UBND ngày 28/09/2009 định việc quy định diện tích tối thiểu phép tách loại đất địa bàn tỉnh Đồng Nai Các công văn cập nhật, chỉnh biến động đất đai địa bàn TP.Biên Hòa 10.Luận văn tham khảo , internet Trang 61 Ngành : Quản đất đai    PHỤ LỤC Trang 62   SVTT : Lại Thu Thảo  ... nhận quyền sử dụng đất - Nhà nước giao đất, cho thu đất, thu hồi đất - Chuyển từ hình thức nhà nước cho thu đất sang hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất… - Thay đổi tên người sử... Nhà nước cho thu đất sang giao đất có thu tiền: "Chuyển sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hồ sơ số… Trang 14 Ngành : Quản lý đất đai      SVTT : Lại Thu Thảo  d Trường... xã VPĐK thu c Sở TN- MT chỉnh lý hồ sơ địa gốc, VPĐK thu c PhòngTN - MT cán địa cấp xã chỉnh lý hồ sơ địa b.Trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thu c Sở
- Xem thêm -

Xem thêm: “CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BỬU LONG – TP. BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI.” , “CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BỬU LONG – TP. BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI.”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay