ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝHÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TRÀ CỔ HUYỆN TÂN PHÚ – TỈNH ĐỒNG NAI

76 36 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢNĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢNTHÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÀ CỔ HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : HUỲNH VĂN ÚT 07151085 DH07DC 2007 2011 Cơng nghệ địa - TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢNĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN NGÀNH CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH  HUỲNH VĂN ÚT ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢNTHÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÀ CỔ HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI Giáo viên hướng dẫn : Ths Lê Ngọc Lãm Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ký tên: ………………………………………… - TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011 - LỜI CẢM ƠN -o0o Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp em chân thành cảm ơn quý thầy Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM, Khoa QuảnĐất Đai & Thị trường Bất Động Sản truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm kiến thức q báu suốt q trình học tập Con xin ghi nhớ công ơn cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng đến ngày hôm nay, cảm ơn người thân gia đình động viên, giúp đỡ suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Ngọc Lãm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho em hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Anh, Chị trung tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Địa Chính - Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM cung cấp tài liệu, liệu cố vấn cho em vấn đề thực tế trình thực đề tài Xin cảm ơn giúp đỡ bạn suốt thời gian học tập thực tập làm luận văn tốt nghiệp Mặc dù cố gắng kiến thức thân thời gian thực đề tài hạn nên luận văn chắn nhiều khiếm khuyết, mong góp ý q thầy bạn TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Huỳnh Văn Út TÓM TẮT LUẬN VĂN Sinh viên thực hiện: Huỳnh Văn Út, Khoa QuảnĐất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢNTHÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÀ CỔ - HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI Hệ thống thông tin địa lý công cụ hỗ trợ đắc lực, hiệu làm sở cho lãnh đạo địa phương hoạch định sách, định cách xác, nhanh chóng sở hệ thống liệu tự nhiên kinh tế - hội lưu trữ, cập nhật Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên mơi trường cơng cụ đắc lực cho phép phân tích, đánh giá đầy đủ trạng tiềm nguồn lực tài nguyên thiên nhiên (đất đai, khống sản, nguồn nước, mơi trường) để từ định hướng khai thác, quản lý hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực ArcGIS phần mềm việc quản lý sở liệu khơng gian sở liệu thuộc tính Cho phép người dùng nắm bắt thông tin chinh xác đất truy xuất liệu phục vụ cho công tác liên quan Kế thừa liệu, thông tin đồ dự án quy hoạch sử dụng đất Trà Cổ, huyện Tân Phú Đề tài tiến hành chuẩn hóa liệu khơng gian thuộc tính, sau biên tập vào phần mềm Arcgis biên tập đồ theo quy phạm đồ quy hoạch sử dụng đất TN & MT Trên sở nguồn thơng tin liệu tiến hành xây dựng modul quảnthông tin với chức tra cứu: - Thông tin trạng: Thửa đất, Giao thơng, Thủy văn, Ký hiệu Cơng trình, Độ cao - Thơng tin quy hoạch: Cơng trình quy hoạch, Giao thơng quy hoạch - Xem diện tích Từ yêu cầu thực tế nêu trên, đề tài “ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢNTHÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÀ CỔ - HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI giải phần bất cập công tác quảnthông tin đất đai MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU I.1 sở khoa học I.1.1 Bản đồ học .3 I.1.2 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất I.1.3 sở toán học đồ .5 I.1.4 sở pháp lý I.1.5 sở thực tiễn .6 I.2 Khái quát hệ thống thông tin địa lý (GIS) .6 I.2.1 Định nghĩa GIS I.2.2 Các thành phần GIS I.2.3 Đặc điểm chung .7 I.2.4 Phần mềm ArcGIS Ngơn ngữ lập trình ARCOBJECTS I.3 Khái quát địa bàn nghiên cứu 13 I.3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế hội .13 I.3.2 Tình hình quảnthơng tin đất đai địa bàn nghiên cứu 19 I.4 Nội dung phương pháp nghiên cứu 21 I.4.1 Nội dung nghiên cứu .21 I.4.2 Phương pháp nghiên cứu .21 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 II.1 Đánh giá tình hình quảnđất đai trạng sử dụng đất liên quan .23 II.2 Đánh giá nguồn tài liệu, số liệu đồ 23 II.2.1 Khảo sát trạng liệu 23 II.2.2 Đánh giá cấu trúc liệu .24 II.2.3 Đánh giá chất lượng liệu dùng xây dựng sở liệu 25 II.3 Xây dựng sở liệu thông tin lớp đồ 25 II.3.1 Phân lớp liệu 25 II.3.2 Xây dựng liệu không gian .26 II.3.3 Xây dựng liệu thuộc tính cho lớp .30 II.4 Xây dựng đồ quy hoạch .36 II.5 Xây dựng chương trình hổ trợ cho công tác quảnquy hoạch 38 II.5.1 Chương trình quảnthơng tin trạng 40 II.5.2 Chương trình quảnthông tin quy hoạch .52 II.5.3 Một số cơng cụ tiện ích khác 58 II.6 Đánh giá hiệu việc sử dụng hệ thống phần mềm ArcGIS - Công cụ hổ trợ xây dựng quản lý đồ quy hoạch sử dụng đất 60 II.6.1 Hiệu mặt thời gian 60 II.6.2 Hiệu mặt kỹ thuật 60 II.6.3 Một số hạn chế .60 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 III.1 KẾT LUẬN .61 III.2 KIẾN NGHỊ 61 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các kiểu liệu 12  Bảng 1.2: Thống kê diện tích theo độ dốc .14  Bảng 2.1 Mơ hình liệu khơng gian 29  Bảng 2.2 Mơ hình liệu thuộc tính lớp địa .30  Bảng 2.3 Mơ hình liệu thuộc tính lớp Đường giao thơng HT 31  Bảng 2.4 Mơ hình liệu thuộc tính lớp thuỷ văn .32  Bảng 2.5 Mơ hình liệu thuộc tính lớp ký hiệu cơng trình .32  DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1 Các thành phần GIS Hình 1.2 Giao diện ArcMap Hình 1.3 Giao diện ArcToolbox 10 Hình 1.5 Các thuộc tính đặc trưng VBA 12 Hình 1.6 Hộp thoại Customize .13 Hình 1.7 Sơ đồ vị trí Trà Cổ 13 Hình 1.8 Quy trình thực đề tài 22 Hình 2.1 Minh họa đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực Trà Cổ dạng *.TAB .23 Hình 2.2 Quy trình xử lý liệu tổng quát 26 Hình 2.3 Quy trình xử lý liệu lớp địa .26 Hình 2.4 Bản đồ trạng sử dụng đất Trà cổ dạng *.MXD .27 Hình 2.5 Cắt đối tượng polygon 27 Hình 2.7 Bảng liệu thuộc tính lớp địa 30 Hình 2.8 Bảng liệu thuộc tính lớp Đường giao thơng HT .31 Hình 2.9 Bảng liệu thuộc tính lớp thủy văn 32 Hình 2.10 Bảng liệu thuộc tính lớp Ký hiệu cơng trình 33 Hình 2.11 Bảng liệu thuộc tính lớp địa quy hoạch 33 Hình 2.12 Bảng liệu thuộc tính lớp giao thơng quy hoạch .34 Hình 2.13 Xây dựng bảng thuộc tính ArcCatalog 35 Hình 2.14 Xây dựng trường thuộc tính ArcCatalog 35 Hình 2.15 Thêm trường thuộc tính ArcMap .36 Hình 2.16 Giao diện thành lập chuyên đề cho lớp Địa quy hoạch .37 Hình 2.17 Một khu vực đồ quy hoạch sử dụng đất Trà Cổ đến năm 2020 .37 Hình2.18 Thiết kế giao diện chương trình hỗ trợ quảnthơng tin 38 Hình 2.19 Hộp thoại New UIControl 38 Hình 2.20 Xây dựng cơng cụ quảnthông tin 39 Hình 2.21 Đặt tên cho cơng cụ .39 Hình 2.22 Giao diện “Chương trình hỗ trợ quảnthơng tin Trà Cổ” 40 Hình 2.23 Quy trình tra cứu thơng tin đất 40 Hình 2.24 Giao diện tra cứu thông tin đất 41 Hình 2.25 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin đất 41 Hình 2.26 Kết tìm kiếm đất thông qua thuộc tinh Thửa ID 42 Hình 2.27 Kết tìm kiếm thơng tin thơng qua tên chủ sử dụng 43 Hình 2.28 Hộp thoại thông báo chưa nhập thông tin đất 43 Hình 2.29 Quy trình tìm kiếm thông tin giao thông trạng .44 Hình 2.30 Giao diện tra cứu thơng tin giao thông trạng 45 Hình 2.31 Kết tìm kiếm thơng tin thơng qua Mã ID 46 Hình 2.32 Kết tìm kiếm thơng tin thơng qua tên đường 47 Hình 2.33 Giao diện tra cứu thông tin thủy văn 47 Hình 2.34 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin thủy văn 48 Hình 2.35 Hộp thoại hiển thị kết tìm kiếm thơng qua Mã ID 48 Hình 2.36 Hộp thoại hiển thị kết tìm kiếm thơng qua tên sơng 49 Hình 2.38 Giao diện tra cứu thông tin ký hiệu công trình 50 Hình 2.39 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin ký hiệu cơng trình 50 Hình 2.40 Giao diện tìm kiếm thơng tin ký hiệu cơng trình qua Mã ID 51 Hình 2.41 Giao diện hiển thị kết tìm kiếm thơng tin ký hiệu theo Mã ID 51 Hình 2.42 Giao diện kết tìm kiếm theo tên ký hiệu cơng trình .52 Hình 2.44 Giao diện tra cứu thơng tin địa quy hoạch .53 Hình 2.45 Giao diện thơng số tìm kiếm thơng tin địa quy hoạch 53 Hình 2.46 Kết tìm kiếm theo Mã loại đất 54 Hình 2.47 Kết tìm kiếm theo tên cơng trình .55 Hình 2.48 Quy trình tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch .55 Hình 2.49 Giao diện tra cứu thông tin giao thông quy hoạch 56 Hình 2.50 Giao diện thơng số tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch 56 Hình 2.51 Kết tìm kiếm thơng tin giao thông quy hoạch qua Mã ID .57 Hình 2.52 Kết tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch qua tên tuyến đường .58 Hình 2.53 Kết hiển thị thông tin độ cao .59 Hình 2.54 Giao diện cơng cụ xem diện tích 59 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út ĐẶT VẤN ĐỀ Quản lý nhà nước đất đai hoạt động thiếu quốc gia Cùng với phát triển kinh tế hội, đất đai sử dụng vào mục đích khác : sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng, sản xuất nơng lâm nghiệp Việc gia tăng dân số, tốc độ thị hóa nhanh làm cho quỹ đất quốc gia bị biến động Vậy, làm để quảnđất đai hiệu chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền sở hữu nhà nước đất đai ? Đây câu hỏi đặt cho cấp quyền mà trực tiếp nhà quảnđất đai Ngày nay, với phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt từ xuất ngành đồ họa vi tính gia tăng vượt bậc khả phần cứng, hệ thống thông tin địa lý (GIS) đời phát triển nhanh chóng mặt cơng nghệ ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý chứng tỏ khả ưu việt hẳn hệ thông tin đồ truyền thống nhờ vào khả tích hợp thông tin mật độ cao, cập nhật thông tin dễ dàng khả phân tích, tính tốn Do đó, hệ thống thơng tin địa lý nhanh chóng trở thành cơng cụ trợ giúp định cho tất ngành từ qui hoạch đến quản lý, tất lĩnh vực từ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đến hội nhân văn ArcGIS phần mềm việc quản lý sở liệu khơng gian sở liệu thuộc tính Cho phép người dùng nắm bắt thông tin chinh xác đất truy xuất liệu phục vụ cho công tác liên quan Nội dung, phương pháp, quy trình thực định dạng liệu quy hoạch sử dụng đất luật hóa văn quy phạm Theo hệ thống đồ quy hoạch sử dụng đất xây dựng quản lý dạng liệu *.dgn (phần mềm microstation), với định dạng liệu việc quảnthơng tin quy hoạch khó khăn, đặc biệt yêu cầu tìm kiếm, cập nhật, chỉnh sửa bổ sung quy hoạch Để giải vướng mắc nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢNTHÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÀ CỔ HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI” giải phần bất cập công tác quảnthơng tin đất đai Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất ArcGis - Ứng dụng GIS xây dựng công cụ hổ trợ công tác quảnthông tin QHSDĐ Giới hạn đề tài - Địa bàn: Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - Bản đồ: thành lập đồ quy hoạch sử dụng đất - Thông tin quy hoạch sử dụng đất lấy theo tên cơng trình quy hoạch chi tiết -1- Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út Đối tượng nghiên cứu -,Tất thơng tin đất, giao thông, thủy văn , … Hiện trạng quy hoạch đồ quy hoạch địa bàn - Các đối tượng đồ - Phần mềm công cụ hỗ trợ  Ý NGHĨA THỰC TIỂN Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phần quan trọng quy hoạch sử dụng đất địa phương, đồ quy hoạch giúp quan quảnđất đai nắm bắt thông tin đất đai trạng, thông tin quy hoạch chi tiết, tiến độ thực dự án quy hoạch Do việc xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất cần thiết, bên cạnh việc tra cứu tìm kiếm thông tin đồ quy hoạch đồi hỏi phải trực quan dễ thực phải xác đáp ứng nhu cầu ngày cao nhà nước quảnđất đai Chính vậy, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin nói chung hệ thống phần mềm ArcGIS nói riêng xây dựng quản lý đồ quy hoạch sử dụng đất giúp địa phương giải cách hiệu quả, khoa học, nhanh chống, xác Bản đồ QHSDĐĐ ý nghĩa quan trọng cơng tác QHSDĐĐ vừa tư liệu vừa thể kết công tác quy hoạch dự báo lâu dài sử dụng đất đai đơn vị hành Các thông tin thể đồ dạng liệu khơng gian vị trí, hình dạng, kích thước …và liệu phi khơng gian loại đất, chủ sử dụng Do đồ quy hoạch giúp quan sát cách trực quan yếu tố cần nghiên cứu, phân tích giải Là tư liệu theo dõi trình triển khai phương án QHSDĐĐ cấp thẩm quyền phê duyệt đồng thời pháp lý giao cấp đất cho tổ chức, cá nhân Cung cấp thông tin cho mục đích nghiên cứu khoa học phát triển ngành kinh tế hội Đồng Nai tỉnh đầu lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin quảnđất đai Từ năm 2000 toàn tỉnh xây xong đồ số đến cấp Trong 10 năm qua 2000-2010 công tác cập nhật chỉnh lý đo đạc địa phủ trùm diện tích tồn tỉnh thực nghiêm túc Theo quy định tài nguyên môi trường, loại đồ HTSDĐ, QHSDĐ thành lập quản lý phần mềm MicroStation Thực tế phần mềm thiết kế đồ họa hổ trợ công cụ vẽ kỹ thuật thuận lợi công tác cập nhật chỉnh lý biến động Tuy nhiên để quản lý đối tượng đồ đặc biệt dự án, công trình quy hoạch ngồi việc quản lý hình dạng, kích thước hay vị trí dự án, cơng trình cần phải quản lý nhiều thơng tin liên quan khác qui mô dự án, tiến độ thực hiện, chủ đầu tư, lĩnh vực dự án,… Do cần hệ thống quản lý tất thông tin yêu cầu Phần mềm Arcgis thề đáp ứng yêu cầu -2- Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út + Tra cứu theo Mã loại đất quy hoạch - Người sử dụng “check” vào ô “Mã lđất” - Người sử dụng chọn mã “Mã loại đất quy hoạch” thiết kế sẵn cần tra cứu thơng tin Hình 2.46 Kết tìm kiếm theo Mã loại đất - Nút “TÌM KIẾM”: Xác định vị trí khoanh loại đất quy hoạch cần tìm đồ đồng thời đổi màu khoanh đất sang màu xanh phóng to lên hình, chương trình hiển thị thơng báo số lượng thơng tin tìm - Tất thơng tin thuộc tính lên bảng danh sách “ListView” - Field “STT” trường thiết kế dùng để đếm số đất tìm - Nút “THỐT” : Dùng để khỏi chương trình tra cứu thơng tin địa quy hoạch - Nút “TÌM TIẾP”: Cho phép người dùng xóa thơng tin “ListView” nhập thơng tin cần tìm + Tra cứu theo tên cơng trình - Người sử dụng “check” vào ô “Tên ctrinh” - Người sử dụng chọn tên công trình thiết kế sẵn nhập tên cơng trình cần tra cứu thơng tin - Nút “TÌM KIẾM”: Xác định vị trí tất khoanh đất tên cơng trình cần tìm đồ, thể lên hình đồng thời đổi màu đất sang màu xanh, chương trình phóng to khoanh đất tìm lên hình thơng báo số thơng tin tìm - 54 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út  Nếu nhập chương trình cho ta kết Hình 2.47 Kết tìm kiếm theo tên cơng trình + Tra cứu theo năm thực hiện: Thực bước tương tự tra cứu mã loại đất quy hoạch b) Tra cứu thông tin giao thông quy hoạch - Sơ đồ chức Nhập số (Mã ID, tên đường quy hoạch, năm thực ) Chương trình kiểm tra thông tin nhập Sai Nhập thông tin lại Đúng Chương trình dò tìm xác định thơng tin thuộc tính Hiển thị hộp thoại chứa thơng tin giao thơng Zoom tới vị trí hình Hình 2.48 Quy trình tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch - 55 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út - Giao diện tra cứu thông tin giao thơng quy hoạch Hình 2.49 Giao diện tra cứu thơng tin giao thông quy hoạch - Ứng dụng  Cách truy cập Click menu “Thông tin quy hoạch” Click chọn “Giao thơng quy hoạch” Giao diện tìm kiếm thơng tin giao thông quy hoạch thông số đất xuất Hình 2.50 Giao diện thơng số tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch - 56 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út + Tra cứu theo Mã ID tuyến đường - Người sử dụng phải “check” vào ô “Mã ID” - Người sử dụng nhập mã tuyến đường cần tra cứu thông tin - Nút “TÌM KIẾM”: Xác định vị trí tuyến đường cần tìm đồ đồng thời đổi màu tuyến đường cần tìm sang màu xanh phóng to tuyến đường lên hình - Nút “TÌM TIẾP”: Cho phép người dùng xóa thơng tin “ListView” nhập thơng tin cần tìm Hình 2.51 Kết tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch qua Mã ID - 57 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út + Tra cứu theo tên tuyến đường - Người sử dụng phải “check” vào ô “Tên tuyến” - Người sử dụng chọn tên tuyến đường cần tra cứu thơng tin tạo sẵn Hình 2.52 Kết tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch qua tên tuyến đường II.5.3 Một số cơng cụ tiện ích khác a) Xem thông tin độ cao - Click menu “Thông tin trạng” “Thơng tin độ cao” Giao diện tìm kiếm thông tin độ cao thông số độ cao xuất - Người sử dụng phải “check” vào ô “Độ cao” - Người sử dụng nhập điểm độ cao cần tra cứu thơng tin - Nút “TÌM KIẾM”: Xác định vị trí độ cao cần tìm đồ đồng thời đổi màu điểm độ cao cần tìm sang màu xanh phóng to điểm độ cao lên hình - 58 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út Hình 2.53 Kết hiển thị thơng tin độ cao - Nút “THỐT” dùng để khỏi chương trình xem thơng tin độ cao b) Cơng cụ xem thơng tin diện tích - Cơng cụ dùng để xem vùng cần biết diện tích - Diện tích vùng cần xem diện tích là: thử đất, nhiều đất, sông hay đường,… Hình 2.54 Giao diện cơng cụ xem diện tích Chú ý: Tất đối tượng muốn thơng tin xem diện tích phải chuyển dạng Topology (dạng vùng khép kín) Các ứng dụng  Xem diện tích Chọn đất cần xem diện tích Chọn mục “Xem diện tích” hiển thị hộp thoại kết  Xem diện tích vùng Chọn vùng cần xem diện tích “Xem diện tích” Hiển thị hộp thoại kết  Xem diện tích sơng Chọn sơng cần xem diện tích “Xem diện tích” Hiển thị xuất hộp thoại kết c) Xóa lớp thông tinỨng dụng - Chọn lớp thông tin cần xóa Chọn mục “Xóa lớp thơng tin” Mất lớp thơng tin cần xóa - 59 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út II.6 Đánh giá hiệu việc sử dụng hệ thống phần mềm ArcGIS - Công cụ hổ trợ xây dựng quản lý đồ quy hoạch sử dụng đất Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin nói chung hệ thống phần mềm ArcGIS với cơng cụ hổ trợ nói riêng công tác quảnthông tin đất đai trạng quản lý tốt thông tin quy hoạch sử dụng đất bước tiến lớn cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước II.6.1 Hiệu mặt thời gian - Dữ liệu thuộc tính bổ sung, chỉnh sửa hệ quản trị sở liệu, qua cập nhật, khai thác đầy đủ thông tin cần thiết đất đai trạng thông tin chi tiết cơng trình quy hoạch, tiến độ thực dự án quy hoạch cách nhanh chóng theo yêu cầu quảnđất đai - Thông qua hệ thống phần mềm, công cụ hổ trợ tiện ích ta tra cứu, truy tìm thơng tin cách nhanh chóng xác - Do thông tin quy hoạch quản lý chi tiết đồ quy hoạch nên quản lý theo dõi tiến độ thực dự án từ phương hướng điều chỉnh quy hoạch cho kỳ sau Do tiết kiệm thời gian, nhân lực tạo dễ dàng tìm kiếm thơng tin II.6.2 Hiệu mặt kỹ thuật - Ngày với phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, đồ giấy khắc phục nhược điểm lâu dài: bảo quản, lưu trữ, độ xác thấp…nhờ xuất đồ số - Độ xác hệ thống phần mềm cao, đảm bảo độ xác thành lập đồ quy hoạch sử dụng đất Các đồ tạo theo hệ tạo độ VN-2000 nên tạo tính động lưu trữ sử dụng - Việc cập nhật liệu thuộc tính ln đồng liệu khơng gian - Khả xuất, nhập đồ cách linh hoạt, liên kết với phần mềm thông dụng cho việc lập đồ - Việc quản lý đối tượng đồ theo phân lớp tạo cho ArcGIS xử lý nhanh chóng đối tượng đồ cần sử dụng dễ thao tác đối tượng - Giao diện tiếng việt nên thuận lợi cho người sử dụng mặt ngôn ngữ II.6.3 Một số hạn chế - Tốc độ truy xuất liệu đơi chậm sở liệu q lớn - Chương trình nhiều lúc gặp lỗi tự - Đồi hỏi cấu hình hệ thống cao - 60 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ III.1 KẾT LUẬN Đối với quảnthơng tin tài ngun nói chung quảnđất đai nói riêng việc xây dựng quản lý đồ quy hoạch sử dụng đất, liệu mang tính chất dùng chung, thống quan trọng tất lĩnh vực liên quan đến Vì muốn tin học hóa việc quản lý phải xây dựng hệ thống liệu chuẩn Đề tài chuyển đổi xây dựng sở liệu sở sử dụng ngơn ngữ lập trình VBA tạo số công cụ giúp cho việc quảnthông tin đất đai đồ quy hoạch sử dụng đất địa bàn thực cách dễ dàng như: tra cứu thông tin, xem thông tin thuộc tính đối tượng ( đất, đường giao thơng, thuỷ văn, tiện ích cơng cộng) Với mục tiêu ứng dụng ArcGIS xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất quảnthông tin quy hoạch sử dụng đất địa bàn Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, luận văn đạt kết sau: Xây dựng mơ hình liệu khơng gian thuộc tính cho đối tượng: đất (xã Trà Cổ), đường giao thông trạng, đường quy hoạch, đất quy hoạch, thủy văn, tên cơng trình, tương đối đầy đủ hợp lý Tìm hiểu phần mềm ArcGIS Destop ngơn ngữ lập trình VBA Xây dựng công cụ quảnthông tin đất đai: Chức quảnthông tin đất đai đất trạng; Chức quảnthông tin tuyến đường trạng; Chức quảnthông tin tuyến đường quy hoạch ;Chức quảnthông tin thủy văn; chức quảnthông ký hiệu cơng trình; Chức quảnthơng tin quy hoạch sử dụng đất; Chức quảnthông tin điểm độ cao Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý không riêng phần mềm ArcGIS vào công tác quảnđất đai hướng mới, quan tâm mức đầu tư phát triển, điều tạo nhiều thuận lợi thay đổi cách quản lý ngành quảnđất đai từ cấp sở đến cấp cao Đó mục tiêu cuối mà đề tài mong muốn đạt tới TUY NHIÊN Việc tiếp cận thực tế công tác quảnthông tin đất đai hạn chế, dẫn đến chức chương trình chưa đáp ứng hết yêu cầu đa dạng phức tạp thực tế Việc thu thập liệu gặp nhiều khó khăn nên liệu thuộc tính đối tượng khu vực chưa xác hồn chỉnh III.2 KIẾN NGHỊ Trong trình thực đề tài “Ứng dụng ArcGIS xây dựng hệ thống quảnthông tin quy hoạch sử dụng đất Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng nai.”có kiến nghị sau: Cần phải trang bị thiết bị, máy móc, phần mềm, quy trình cơng nghệ cho địa phương Kinh phí cho công tác xây dựng CSDL phải đảm bảo để họat động thực thường xuyên liên tục - 61 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út Cần đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tin học hóa cho đội ngủ cán địa địa phương Ngành địa phải giới thiệu cho ngành, địa phương thấy hiệu tích cực việc quản lý CSDL hồ sơ địa cơng nghệ số để họ thấy cần thiết công nghệ thông tin công tác quản lý nhà nước đất đai Cần phối hợp cộng tác tổ chức cung cấp số liệu sử dụng số liệu Ngoài việc quản lý dự án quy hoạch đồ cần phải thường xuyên theo đõi cập nhật tiến độ dự án quy hoạch lên đồ, tạo thuận lợi cho quản lý sau - 62 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH:Huỳnh Văn Út TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình hướng dẫn lập trình VBA ArcGIS 9.0 ESRI Lê Ngọc Lãm Bài giảng tin học ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Lê Ngọc Lãm Bài giảng sở liệu, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Nguyễn Ngọc Thy - Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Võ Thành Hưng - Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Đặng Quang Thịnh - Bài giảng Bản đồ địa chính, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Trần Quốc Bình - Bài giảng ArcGIS 8.1, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004 Trương Trường Thịnh - Ứng dụng Gis quảnthông tin giá đất khu vực Tân Bình, Luận văn tốt nghiệp kỹ Địa chính, Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 Phan Thị Hoàng Lan - Ứng dụng phần mềm ArcView Gis quảnđất tổ chức địa bàn quận Gò Vấp TPHCM, Luận văn tốt nghiệp kỹ quảnđất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 10 Nguyễn Bảo Vy - Ứng dụng hệ thống phần mềm ArcGIS xây dựng sở liệu phục vụ quản lý hồ sơ địa Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng, Luận văn tốt nghiệp kỹ quảnđất đai, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 11 Trang web Bách khoa tòan thư www.Wikipedia org - 63 -   PHỤ LỤC CÁC CONTROL SỬ DỤNG TRONG CÁC GIAO DIỆN Bảng 3.1 Các control sử dụng giao diện tra cứu thông tin đất trạng Caption Control Name Tìm kiếm thơng tin đất From frmtimkiemthuadat Thửa ID Checkbox ChkThuaID TextBox txtThuaID Label lblCSD TextBox txtCSD Tìm kiếm CommandButton cmdTimKiem Tìm tiếp CommandButton cmdTimtiep Thoát CommandButton cmdThoat ListView IswKetqua Label lblSttTimThay TextBox txtDem Chủ sử dụng Số thơng tin tìm thấy Bảng 3.2 Các control sử dụng giao diện giao thông trạng Caption Control Name Thông tin đường trạng From frmthongtinduonghientrang Mã ID Checkbox chkmaid TextBox txtmaid Checkbox chktt TextBox txttt ListView IswKetqua TextBox txtSthua Tên tuyến   Số thông tin Label Đếm số TextBox txtdem Tìm kiếm CommandButton cmdtimkiem Tìm tiếp CommandButton cmdtimtiep Thoát CommandButton cmdthoat   Bảng 3.3 Các control sử dụng giao diện tra cứu thông tin giao thơng quy hoạch Caption Control Name Tìm thơng tin đường quy hoạch From frmthongtinduongquyhoac h Mã ID Checkbox ChkMaID TextBox txtMaID Checkbox Chktt TextBoxombobox combott Tìm kiếm CommandButton cmdTimKiem Tìm tiếp CommandButton cmdtimtiep Thốt CommandButton cmdThoat ListView IswKetqua Tên đường Bảng 3.4 Các control sử dụng giao diện địa quy hoạch Caption Control Name Tìm thơng tin quy hoạch From frmtimthongtinquyhoach Mã loại đất quy hoạch Checkbox Chkmld TextBox txtmld Checkbox chktct combobox combotct Checkbox Chknth combbox combonth ListView IswKetqua Tìm kiếm CommandButton cmdTimkiem Tìm tiếp CommandButton cmdtimtiep Thốt CommandButton cmdThoat Tên cơng trình Năm thực     Bảng 3.5 Các control sử dụng giao diện tra cứu thông tin thủy văn trạng Caption Control Name Tìm kiếm thơng tin thủy văn From frmtimthongtinthuyvan Mã ID Checkbox Chkma TextBox txtma Checkbox Chkten Combobox Combots Tìm kiếm CommandButton cmdTimKiem Tìm tiếp CommandButton cmdtimtiep Thốt CommandButton cmdThoat ListView IswKetqua Tên sông Bảng 3.6 Các control sử dụng giao diện tra cứu thông tin ký hiệu cơng trình Caption Control Name Tra cứu thơng tin ký hiệu cơng trình From frmtimthongtintienich Mã ID Checkbox chkma TextBox txtma Checkbox chkten Combobox Comboten Tìm kiếm CommandButton cmdTimKiem Tìm tiếp CommandButton cmdtimtiep Thoát CommandButton cmdThoat ListView IswKetqua Tên tiện ích     Bảng 3.7 Các control sử dụng giao diện tra cứu thông tin độ cao Caption Control Name Tra cứu thông tin độ cao From frmtimthongtindocao Độ cao Label lblDoCao TextBox txtDoCao Tọa độ X Label lblToaDoX Tọa độ Y Label lblToaDoY Tìm kiếm CommandButton cmdTimkiem Đóng CommandButton cmdDong ListView IswKetqua Minh họa số đọan code ArcObjects a b   Đoạn code truy vấn thuộc tính đối tượng ‘create the query filter, and give it a where clause Dim pQFilt As IQueryFilter Set pQFilt = New QueryFilter pQFilt.WhereClause = “Shape_Area > 77000 Đoạn code thực xem diện tích đối tượng dự án Set pFeatureLayer = pEnumLayer.Next Do Until (pFeatureLayer Is Nothing) If (pFeatureLayer.FeatureClass.ShapeType = esriGeometryPolygon) Set pFeatureselection = pFeatureLayer   c   Then If (pFeatureselection.SelectionSet.count 0) Then pFeatureselection.SelectionSet.SearchNothing,True,pFeatureCursor Set pFeature = pFeatureCursor.NextFeature Do Until (pFeature Is Nothing) Set pArea = pFeature.Shape dTotalArea = dTotalArea + pArea.area Set pFeature = pFeatureCursor.NextFeature Loop Đoạn code minh học việc xóa layer hiển thị ' Remove a Layer and refresh the map ElseIf TypeOf pSelItem Is IFeatureLayer Then pMap.DeleteLayer pDoc.SelectedLayer Dim pActiveView As IActiveView pActiveView.Refresh ... standard (module chung)  From: Là hộp thoại tạo người sử dụng, chứa nhiều đối tượng giao tiếp, như: Button (nút lệnh), ListBox (danh sách chọn),…  Module Class (các lớp thư viện dùng chung) b) Các
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝHÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TRÀ CỔ HUYỆN TÂN PHÚ – TỈNH ĐỒNG NAI , ỨNG DỤNG ARCGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝHÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TRÀ CỔ HUYỆN TÂN PHÚ – TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay