Slide thuyết trình về anten loga chu kì+ code tính nhanh kích thước+mô phỏng CST LDPA 3001200MHz

34 115 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:14

Tài liệu còn vài thiếu sót ,mong các bạn thông cảmPhát minh bởi Dwight E. Isbell(19292011), Raymond DuHamel, người đã xuất bản một bài báo vào năm 1957 sau đó các biến thể bổ sung được thực hiện bởi Paul Mayes. Khái niệm ăngten chu kỳ được đăng ký bởi Đại học Illinois ở Mỹ. Bài thuyết trình anten Loga chu kỳ Nhóm thuyết trình 10 Nội dung 1.Lịch sử 2.Nguyên lý, cấu tạo 3.Các tham số khác 4.So sánh với anten Yagi-Uda 5.Ứng dụng 6.Đề xuất mẫu thiết kế Lịch sử ✘ Phát minh Dwight E Isbell(19292011), Raymond DuHamel, người xuất báo vào năm 1957 sau biến thể bổ sung thực Paul Mayes. Khái niệm ăng-ten chu kỳ đăng ký Đại học Illinois Mỹ Nguyên lý, cấu tạo Nguyên lý, cấu tạo  Đặc tính anten dựa vào hai yếu tố τ α  Trong τ chu kỳ kết cấu (τmax ~ 0.95) Nguyên lý, cấu tạo + Tần số kích thích f0: Chấn tử đóng vai trò chấn tử chủ động (trở kháng vào trở = 73,1 Ohm) + Các chấn tử khác có thành phần điện kháng, giá trị phụ thuộc độ dài so với chấn tử cộng hưởng + Các chấn tử phía trước (l < l0) thoả mãn điều kiện chấn tử hướng xạ, chấn tử phía sau (l > l0) thoả mãn điều kiện chấn tử phản xạ + Miền xạ anten chủ yếu tạo chấn tử cộng hưởng vài chấn tử lân cận + Khi tần số làm việc thay đổi chấn tử chủ động thay đổi Nguyên lý, cấu tạo Ngun lý, cấu tạo • Vì anten gọi logachu kỳ? • Đơn giản tính chất logarithms, phần tử số tích cấp số nhân với cơng bội τ nên tỷ số loga không đổi Nguyên lý, cấu tạo • α góc mở anten (α ~ 10º)  Với σ thuộc khoảng (0,03; σ opt)  σ opt = 0.243*K- 0.051 Trở kháng vào Trở kháng vào Băng thơng - Băng thơng thuộc loại rộng >10% - Có thể hoạt động dải tần lớn 3 Hiệu suất Công suất xạ: PR = Pi – Pr – Pt Hiệu suất xạ: = 3 Hiệu suất Biểu đồ tương quan hiệu suất kích thước anten Hệ số định hướng Hệ số định hướng: Với: Hệ số định hướng ✘   Với: , góc hợp hướng khảo sát trục 0z mặt phẳng H(yOz),E(xOz) Đồ thị tính hướng Đồ thị tính hướng Đồ thị tính hướng So sánh với anten Yagi YAGI-UDA LOG PERIODIC So sánh với anten Yagi ✘ Ăng-ten Yagi thiết kế để hoạt động dải tần số hẹp với độ lợi cao hơn. Đó một ăng-ten băng thơng hẹp  ✘ Ăng ten LPDA thiết kế để hoạt động dải tần số rộng với độ lợi thấp hơn. Đó là ăng-ten băng Ứng dụng Anten cho phép thử EMC Anten cho kênh TV dải UHF (300Mhz-3Ghz) THANKS FOR LISTENING! SlidesCarnival icons are editable shapes This means that you can: ● Resize them without losing quality ● Change fill color and opacity Isn’t that nice? :) Examples:
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình về anten loga chu kì+ code tính nhanh kích thước+mô phỏng CST LDPA 3001200MHz, Slide thuyết trình về anten loga chu kì+ code tính nhanh kích thước+mô phỏng CST LDPA 3001200MHz, Nguyên lý, cấu tạo, Một số tham số khác, So sánh với anten Yagi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay