ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

68 37 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 14:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TÀI NGUN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HỊA SVTH MSSV LỚP KHĨA NGÀNH : : : : : HOÀNG NGỌC HÀ TRANG 07151080 DH07DC 2007-2011 Cơng Nghệ Địa Chính -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hoàng Ngọc Hà Trang LỜI CẢM ƠN -o0o Trong năm tháng học tập ghế giảng đường, em quý thầy cô tận tâm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu tạo cho em tảng vững đường nghiệp sau Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất quý thầy cô Bộ môn Công Nghệ Địa Chính đào tạo, hướng dẫn cho em kiến thức lý thuyết thực hành, giúp em ứng dụng phát huy cơng tác, nghề nghiệp Em xin cảm ơn gia đình tạo điều kiện động viên em suốt thời gian học tập Em xin chân thành cảm ơn thầy TS Trần Thanh Hùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho em hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Anh, Chị sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp tài liệu, liệu cố vấn cho em vấn đề thực tế trình thực đề tài Mặc dù cố gắng kiến thức thân thời gian thực đề tài có hạn nên luận văn chắn nhiều khiếm khuyết, mong góp ý q thầy bạn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Hồng Ngọc Hà Trang iii Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Hồng Ngọc Hà Trang, Bộ mơn Cơng Nghệ Địa Chính, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA” Giáo viên hướng dẫn: T.S Trần Thanh Hùng, Bộ môn Bất Động Sản, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt: Tài nguyên du lịch nguồn lực quan trọng, mang tính định phát triển ngành du lịch Hiện nay, Việt Nam nói chung Khánh Hòa nói riêng, tài ngun du lịch phong phú tiềm khai thác lớn Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng nguồn tài ngun Khánh Hòa nói riêng chưa thật đồng bộ, có hiệu hợp lý Công nghệ GIS ngày ứng dụng rộng rãi công cụ hỗ trợ đắc lực nhiều ngành,nhiều lĩnh vực quan trọng, có quản lý tài ngun – mơi trường giúp người dùng đưa định nhằm khai thác, quản lý hiệu quả, tiết kiệm nguồn lục nhờ việc phân tích, đánh giá đầy đủ trạng tiềm nguồn lực tài nguyên thiên nhiên (đất đai, khống sản, nguồn nước, mơi trường) thơng qua cơng cụ GIS Trong phần mềm GIS, phần mềm ArcGIS có tính ưu điểm bật giúp người dùng tạo lập, xử lý, phân tích liệu, chỉnh sửa biên tập đồ nhanh chóng hiệu cao Đồng thời cho phép người dùng nắm bắt thông tin chinh xác đối tượng đồ truy xuất liệu phục vụ cho công tác liên quan Xuất phát từ thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu để tài: “Ứng dụng ArcGIS thành lập đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa” Nội dung nghiên cứu gồm: - Điều tra, thu thập tài liệu nguồn tài nguyên du lich tỉnh Khánh Hòa - Phân tích tình hình thực trạng du lịch tỉnh Khánh Hòa - Đánh giá nguồn tài liệu, số liệu đồ - Xây dựng đồ tài nguyên du lịch - Nhận xét tính hiệu việc xây dựng đồ việc phát triển ngành du lịch - Đề xuất phương án nhằm nâng cao hiệu việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên du lịch Kết nghiên cứu: - Xây dựng sở liệu không gian thuộc tính cho đối tượng nguồn tài nguyên du lịch - Tìm hiểu phần mềm ArcGIS Destop - Xây dựng biểu đồ thể thơng tin liên quan iv Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hoàng Ngọc Hà Trang MỤC LỤC Trang  ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I TỔNG QUAN I.1.Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1.Cơ sở khoa học I.1.2.Cơ sở pháp lý 21 I.1.3.Cơ sở thực tiễn 21 I.2.Khái quát địa bàn nghiên cứu 21 I.2.1.Lịch sử hình thành 21 I.2.2.Điều kiện tự nhiên 22 I.2.3.Điều kiện kinh tế - xã hội 25 I.3.Nội dung, phương tiện phương pháp nghiên cứu 27 I.3.1.Nội dung nghiên cứu 27 I.3.2.Phương pháp nghiên cứu 27 I.3.3.Phương tiện nghiên cứu 28 I.3.4.Quy trình thực 29 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 II.1.Giới thiệu tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa 30 II.1.1.Các vịnh 30 II.1.2.Các danh lam thắng cảnh tiếng 33 II.1.3.Các lễ hội truyền thống 34 II.1.4.Các hoạt động khác 35 II.2.Thực trạng – thuận lợi khó khăn phát triển du lịch Khánh Hòa 36 II.2.1.Thực trạng phát triển du lịch Khánh Hòa 36 II.2.2.Những hội thuận lợi khó khăn thách thức cho phát triển du lịch Khánh Hòa 39 II.3.Xây dựng đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa 39 II.3.1.Đánh giá tài liệu, số liệu đồ 39 II.3.2.Xây dựng sở toán học cho đồ 40 II.3.3.Xây dựng sở liệu cho đồ 42 II.3.4.Xây dựng nội dung chuyên đề cho đồ TNDL 48 II.3.5.Trình bày đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa 52 II.3.6.Đánh giá việc sử dụng phần mềm ArcGIS việc thành lập đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa 55 v Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang II.3.7.Đóng góp giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc khai thác sử dụng tài nguyên du lịch 56 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 vi Ngành Công Nghệ Địa Chính TNDL : TNDLTN : TNDLNV: GIS: DBMS: UBND: HĐND : APEC: WTO: Viện NCPT Du Lịch: MICE: SVTH: Hoàng Ngọc Hà Trang DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch tự nhiên Tài nguyên du lịch nhân văn Hệ thống thông tin địa lý Hệ quản trị sở liệu Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương Tổ chức thương mại Thế giới Viện nghiên cứu phát triển du lịch Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) Exhibition (triển lãm) vii Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hoàng Ngọc Hà Trang DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình dân số theo cấp huyện Khánh Hòa (2009) Bảng 2: Kết kinh doanh du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 – 2010 Bảng 3: Thống kê số lượng sở lưu trú tỉnh Khánh Hòa Bảng 4: Thuộc tính RANH_GIOI Bảng 5: Bảng thuộc tính lớp GIAO_THONG Bảng 6: Bảng thuộc tính lớp THUY_VAN Bảng 7: Bảng thuộc tính lớp thơng tin DIEM Bảng 8: Bảng thuộc tính lớp thông tin VUNG Bảng 9: Bảng dự báo lượng du khách đến Khánh Hòa 2010 – 2020 Bảng 10: Bảng tỷ lệ loại hình du lịch tỉnh Khánh Hòa Bảng 11: số lượng di tích địa có dấu lịch sử Khánh Hòa (2010) Trang   26  36  37  42  43  43  48  50  52  53  53  DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Mối quan hệ chức GIS 16  Sơ đồ 3: Quy trình thành lập đồ tài nguyên du lịch 29  Sơ đồ 4: Quy trình thiết kế sở liệu cho đồ 42  Sơ đồ 5: Quy trình xây dựng sở liệu cho lớp thông tin 43  Sơ đồ 6: Quy trình xây dựng đồ TNDL dạng điểm 48  Sơ đồ 7: Quy trình xây dựng đồ TNDL dạng vùng 50  Biểu đồ 1: Biểu đồ dự báo lượng du khách doanh thu Khánh Hòa 2010 – 2020 52  Biểu đồ 2: Biểu đồ thể tỷ lệ loại hình du lịch tỉnh Khánh Hòa 53  Biểu đồ 3: Số lượng di tích – địa có dấu lịch sử tỉnh Khánh Hòa 54    viii Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang DANH SÁCH CÁC HÌNH MINH HỌA Hình I.1 Phương pháp kí hiệu Hình I.2 Phương pháp biểu đồ định vị Hình I.3 Phương pháp đường chuyển động Hình I.4 Phương pháp đường đồng mức Hình I.5 Phương pháp chấm điểm Hình I.6 Phương pháp khoanh vùng Hình I.7 Phương pháp khoanh vùng Hình I.8 Phương pháp đồ biểu đồ Hình I.9 Phương pháp đồ giải Hình I.10 Các thành phần GIS Hình I.11 Chồng xếp đồ Hình I.12 Phân loại lại đồ Hình I.13 Định dạng liệu Vector Raster Hình I.14 Bản đồ hành tỉnh Khánh Hòa Hình II.1 : Một góc Vịnh Vân Phong Hình II.2 : Vịnh Nha Trang nhìn từ cao Hình II.3 : Vịnh Cam Ranh Hình II.4 Kết nối liệu ArcCatalog Hình II.5 Giao diện tạo Personal Geodatabase Hình II.6 Lớp ranh giới Hình II.7 Bảng thuộc tính lớp ranh giới Hình II.8 Lớp giao thơng Hình II.9 Bảng thuộc tính lớp giao thơng Hình II.10 Lớp thủy văn Hình II.11 Bảng thuộc tính lớp thủy văn Hình II.12 Bản đồ gồm lớp giao thơng, thủy văn, ranh giới Hình II.13 Bảng thuộc tính lớp DIEM Hình II.14 Tạo ký hiệu dạng điểm cho điểm tài nguyên du lịch Hình II.15 Bảng thuộc tính lớp VUNG Hình II.16 Tạo kí hiệu cho vùng tài nguyên du lịch Hình II.17 Bảng giải cho đồ tài nguyên du lịch Khánh Hòa ix Trang 8  9  9  10  10  11  11  12  12  14  14  15  17  23  30  31  32  40  41  44  45  45  46  46  47  47  49  49  51  51  54  Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang ĐẶT VẤN ĐỀ Khánh Hoà tỉnh ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam Là địa phương có nhiều lợi điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi trường sinh thái biển; khí hậu ơn hòa, quanh năm nắng ấm Nơi hội đủ dạng địa hình vùng núi bán sơn địa, có núi rừng, đồng bằng, miền ven biển, hải đảo; có thềm lục địa vùng lãnh hải rộng, bờ biển dài với nhiều đảo lớn nhỏ nhiều vịnh biển đẹp Với tất lợi đem lại cho tỉnh Khánh Hòa tiềm lớn để phát triển du lịch, dịch vụ Thời gian qua, Khánh Hòa quan tâm đẩy mạnh việc khai thác tiềm mạnh du lịch, trội không gian mặt nước vịnh Nha Trang, tài nguyên biển - đảo để xây dựng sản phẩm du lịch gắn với hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm Có thể khẳng định biển - đảo tiềm mạnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa Các lễ hội truyền thống địa phương lễ hội Am Chúa, lễ hội Tháp Bà Ponagar, lễ hội Cầu Ngư… lễ hội truyền thống quan trọng địa phương thu hút hàng vạn lượt khách hành hương tham gia Du lịch hành hương, lễ hội coi loại hình du lịch đầy tiềm Khánh Hòa với du lịch biển Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng tài nguyên du lịch Khánh Hòa thời gian qua nảy sinh số vấn đề cần cấp có thẩm quyền, nhà quản lý quan tâm có hướng điều chỉnh kịp thời Tại hội thảo “Xây dựng kế hoạch marketing du lịch Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015” Tổng cục Du lịch tổ chức Nha Trang, nhà chuyên môn cảnh báo: Tình trạng khai thác tài nguyên du lịch Khánh Hòa thời gian qua tình trạng cân đối Các tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn Khánh Hòa tình trạng khai thác thiếu cân đối Vì vậy; việc thành lập đồ tài nguyên du lịch nhằm phục vụ cho việc khai thác, sử dụng, quản lý điểm du lịch có hiệu cao, bảo vệ cảnh quan mơi trường, tránh lãng phí tài ngun, xây dựng mơi trường du lịch an toàn bền vững điều cấp thiết Với phát triển công nghệ thông tin nói chung, đồ số (bản đồ điện tử) đời mang nhiều tính ưu việt như: linh hoạt sử dụng, dễ cập nhật truy vấn thông tin, cho phép tự động hố nhiều cơng đoạn quy trình thành lập đồ từ khâu nhập số liệu đến in đồ So với phần mềm khác (Autocard, ArcView GIS, Mapinfo, …), ArcGIS cho phép tạo lập, chỉnh sửa, biên tập đồ cách nhanh chóng giao diện đẹp Từ vấn đề phân công môn Công Nghệ Địa Chính khoa Quản lý đất đai & Bất Động Sản, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, hướng dẫn T.S Trần Thanh Hùng, em thực đề tài : “ Ứng dụng phần mềm ArcGIS thành lập đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa” để hồn thành báo cáo tốt nghiệp  Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Mơ hình hóa tranh tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa nhằm giúp người đọc nắm bắt tình hình cách trực quan sinh động tiết kiệm thời gian Đồng thời hỗ Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang Hình II.7 Bảng thuộc tính lớp ranh giới - Lớp giao thông: Thể đầy đủ mạng lưới giao thông tỉnh bao gồm cấp đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, cấp đường nhỏ Trình bày lớp giao thơng phương pháp ký hiệu tuyến, tơ màu cam nhạt Hình II.8 Lớp giao thơng 45 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang Hình II.9 Bảng thuộc tính lớp giao thông - Lớp thủy văn: thể mạng lưới thủy văn địa bàn tỉnh Khánh Hòa bao gồm hai sơng sơng Cái, sơng Dinh hệ thống nhánh sơng nhỏ, kênh hồ rạch, Trình bày lớp thủy văn phương pháp ký hiệu tuyến, tô màu lam nhạt Hình II.10 Lớp thủy văn 46 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang Hình II.11 Bảng thuộc tính lớp thủy văn  Kết xuất đồ nền: Bản đồ sản phẩm kết hợp lớp ranh giới, lớp thủy văn, lớp giao thơng Hình II.12 Bản đồ gồm lớp giao thông, thủy văn, ranh giới 47 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang II.3.4 Xây dựng nội dung chuyên đề cho đồ TNDL Các nguồn tài nguyên du lịch đặc trưng tính cảnh quan khác nhau: điểm, đường, vùng Các điểm đặc trưng cho đối tượng mang tính chất nhỏ, riêng rẽ phân bố rời rạc điểm lễ hội, đình đền chùa, nhà thờ Đối tượng dạng vùng mang quy mô rộng lớn công viên lớn, khu thiên nhiên Các đối tượng dạng tuyến đặc trưng cho khu vực chạy dọc theo tuyến đường theo bờ biển Trong đề tài này, tập trung xây dựng đồ theo dạng điểm dạng vùng để thể nguồn TNDL II.3.4.1 Xây dựng đồ TNDL theo dạng điểm Để thể vị trí TNDL lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống lên đồ, ta thực phương pháp đặt kí hiệu cho lớp thơng tin TNDL theo dạng điểm  Quy trình thực : Tổng hợp, xử lý sô liệu Thiết kế liệu thuộc tính Kết hợp đồ Thiết kế liệu không gian Bản đồ TNDL dạng điểm Sơ đồ 6: Quy trình xây dựng đồ TNDL dạng điểm  Tiến hành sau: - Tạo shape file đặt tên DIEM dạng point ArcCatalog, thực đặt sở tốn học cho lớp thơng tin theo hệ quy chiếu tọa độ Quốc gia VN2000, nhập lớp thông tin vào Personal Geodatabase để lưu trữ quản lý liệu không gian - Tạo trường thuộc tính cho lớp DIEM ArcMap: Trên menu , click , chọn lớp DIEM vừa tạo Trên Table of contents (TOC) nhấn chuột phải vào lớp vừa mở, chọn Open Attribute table Trong bảng Attribute Table, chọn Option, chọn Add field, đặt tên trường khai báo kiểu liệu Bảng 7: Bảng thuộc tính lớp thơng tin DIEM Độ rộng trường liệu Kiểu liệu LOAI 20 String Loại đối tượng TEN_DIEM 20 String Tên điểm Tên trường liệu 48 Nội dung thông tin nhập Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang VI_TRI 10 String Vị trí điểm MO_TA 100 String Mô tả đặc điểm điểm TNDLNV MINH_HOA 20 String Video minh TNDLNV họa cho Hình II.13 Bảng thuộc tính lớp DIEM - Thực việc gắn điểm dựa đồ để thể phân bố TNDL dạng điểm Chọn ký hiệu phù hợp cho đối tượng dạng điểm lớp thông tin DIEM: trỏ phải vào lớp thông tin DIEM chọn Properties/ Symbology Trong Tab Show: chọn Categories/ Unique values Value Field chọn LOAI sau nhấp vào Add All Values sau chọn lựa kí hiệu dạng điểm phù hợp để thể Yêu cầu phương pháp phải phản ánh tính đặc trưng đối tượng, đảm bảo tính dễ đọc, dễ nhận biết ghi nhớ, tính xác phân biệt rõ ràng Hình II.14 Tạo ký hiệu dạng điểm cho điểm tài nguyên du lịch 49 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang II.3.4.2 Xây dựng vị trí TNDL theo dạng vùng Các TNDL thể dạng vùng khu vực có cảnh quan thiên nhiên, khu vực có hệ sinh thái tự nhiên, khu vực có khả phát triển du lịch Lớp thông tin biểu thị phương pháp khoanh vùng  Quy trình thực hiện: Tổng hợp, xử lý sô liệu K Thiết kế liệu thuộc tính Kết hợp đồ Thiết kế liệu không gian Bản đồ TNDL dạng vùng Sơ đồ 7: Quy trình xây dựng đồ TNDL dạng vùng  Thực tương tự tạo lớp DIEM, tạo trường, đặt tên khai báo thuộc tính Bảng 8: Bảng thuộc tính lớp thơng tin VUNG Tên trường liệu Độ rộng trường liệu Kiểu liệu Nội dung thông tin nhập TENVUNG 20 String Tên vùng DAC_DIEM 20 String Loại đối tượng VI_TRI 10 String Vị trí điểm MO_TA 100 String Mơ tả đặc điểm vùng MINH_HOA 20 String Đường dẫn video minh họa 50 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang Hình II.15 Bảng thuộc tính lớp VUNG Thực việc khoanh vùng dựa đồ để thể vị trí vùng TNDL: tiến hành tương tự lớp DIEM dạng vùng nên phải chọn lựa kí hiệu dạng vùng phù hợp để thể Hình II.16 Tạo kí hiệu cho vùng tài nguyên du lịch 51 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang II.3.5 Trình bày đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa:  Xây dựng hệ thống biểu đồ, bảng biểu:  Tạo biểu đồ dự báo lượng khách du lịch đến Khánh Hòa 2010 – 2020 Từ số liệu tiến hành thu thập điều tra có bảng số liệu sau: Bảng 9: Bảng dự báo lượng du khách đến Khánh Hòa 2010 – 2020 Dự báo 2010 2015 2020 Khách quốc tế: Lượt khách (ngàn lượt) Doanh thu (tỷ đồng) 550,00 1870 1.000,00 4000 1.700,00 9792 Khách nội địa: Lượt khách (ngàn lượt) Doanh thu (tỷ đồng) 1.150,00 920 1.700,00 1713 2.400,00 3091 Tổng: Lượt khách đến (ngàn lượt) Doanh thu (tỷ đồng) 1.700,00 2.790 2.700,00 5.713 4.100,00 12.831 Nguồn: Viện NCPT Du lịch Biểu đồ 1: Biểu đồ dự báo lượng du khách doanh thu Khánh Hòa 2010 – 2020 52 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hoàng Ngọc Hà Trang  Biểu đồ tỉ lệ loại hình du lịch tỉnh Khánh Hòa: Bảng 10: Bảng tỷ lệ loại hình du lịch tỉnh Khánh Hòa Loại hình Tỷ lệ Du lịch biển 58.3% Du lịch sinh thái 28.1% Du lịch văn hóa 10.5% Du lịch MICE 1.7% Du lịch cơng vụ, thăm thân (VFR) 1.5% Biểu đồ 2: Biểu đồ thể tỷ lệ loại hình du lịch tỉnh Khánh Hòa  Biểu đồ thể tổng di tích lịch sử - địa có dấu lịch sử huyện địa bàn Khánh Hòa: Bảng 11: số lượng di tích địa có dấu lịch sử Khánh Hòa (2010) Tên huyện Số lượng di tích - địa có dấu lịch sử Vạn Ninh 149 Ninh Hòa 281 Nha Trang 227 Diên Khánh 296 Khánh Vĩnh 20 Cam Lâm 49 53 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang Khánh Sơn Cam Ranh 69 Tổng 1098 (nguồn: TT quản lý Di tích – Danh lam thắng cảnh Khánh Hòa) Biểu đồ 3: Số lượng di tích – địa có dấu lịch sử tỉnh Khánh Hòa  Xây dựng bảng giải: Bảng giải thiết kế đặt vào vị trí thích hợp để người đọc dễ hiểu sử dụng Hình II.17 Bảng giải cho đồ tài nguyên du lịch Khánh Hòa Kết đạt được: “ BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HỊA” 54 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hoàng Ngọc Hà Trang II.3.6 Đánh giá việc sử dụng phần mềm ArcGIS việc thành lập đồ tài ngun du lịch tỉnh Khánh Hòa Trong q trình ứng dụng phần mềm ArcGIS thành lập đồ tài nguyên du lịch, nhận thấy số ưu nhược điểm phần mềm ArcGIS so với phần mềm chuyên dùng khác để thành lập đồ chuyên đề (đặc biệt phần mềm MapInfo) như:  Ưu điểm: - Trong công tác quản lý lưu trữ: + ArcGis Destop tích hợp ứng dụng khác (gồm ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox) với nhiều chức riêng biệt cho ứng dụng nhằm hỗ trợ người dùng cách tối đa so với phần mềm tích hợp nhiều chức không phong phú ArcGIS + Các lớp liệu lưu Geodatabase giúp cho việc quản lý làm việc liệu dễ dàng đồng bộ:  Dữ liệu không gian thuộc tính lưu trữ tập trung liên tục  Lưu trữ đa dạng liệu  Có thể khai thác ưu quản lý sử dụng sở liệu chương trình Access mà không cần chuyển đổi (truy vấn thông tin, thống kê, truy xuất, nhập liệu)  Dữ liệu lưu trữ lên đến Gb với Personal Geodatabase, Geodatabase lưu trữ vơ hạn Tất liệu lưu trữ cách đồng - Trong công tác thành lập đồ: + Thiết kế liệu đồ rõ ràng (theo dạng điểm, đường, vùng) Mỗi lớp làm việc với kiểu liệu, tắt mở lớp thuộc tính khác lớp, thuận lợi việc tìm kiếm liệu dễ dàng quản lý + Độ xác hệ thống phần mềm cao Bản đồ tạo theo tọa độ Việt Nam nên tạo tính động lưu trữ sử dụng + Cung cấp nhiều công cụ xử lý, phân tích mạnh mẽ tích hợp với định dạng liệu phần mềm khác + Khả nhập, xuất đồ linh hoạt nhập xuất nhiều file liệu lúc với nhiều định dạng khác nhau, đồng thời chọn thuộc tính muốn nhập lớp liệu thêm vào + Khả hình kép điểm mạnh ArcGIS ( kéo thả lớp thông tin từ hình (ArcCatalog) sang hình thứ hai (ArcMap) cho phép kiểm soát tốt lớp liệu), hộp điều khiển lớp (Data Frame) hiển thị cửa sổ ArcMap - Trong công tác xuất đồ: + ArcGIS hỗ trợ nhiều định dạng file ảnh để xuất đồ, đặc biệt việc xuất sang file PDF với liệu không gian thuộc tính đồ + Khi xuất đồ chọn độ phân giải giúp đồ hiển thị cách rõ nét đẹp 55 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang  Nhược điểm: - Phần mềm ArcGIS phận mềm nặng cồng kềnh, tốn nhiều tài nguyên máy, đòi hỏi cấu hình máy làm việc cao - Việc phân chia rõ ràng kiểu đối tượng làm cho đồ có nhiều lớp liệu - Các dạng biểu đồ không phong phú đa dạng - Phần mềm có tính ổn định khơng cao, chương trình tự động tắt tải liệu nhiều  Tóm lại: Phần mềm ArcGIS phần mềm thành lập đồ cao cấp, với nhiều chức đa dạng, cung cấp công cụ phân tích xử lý đồ mạnh mẽ, khả ứng dụng mở rộng cao, tích hợp nhiều định dạng phần mềm khác Mặc dù, phần mềm số nhược điểm cần khắc phục cải thiện với ưu điểm bật ArcGIS ngày chiếm ưu việc thành lập đồ chuyên đề với sở liệu lớn, đòi hỏi tính phân tích cao II.3.7 Đóng góp giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc khai thác sử dụng tài nguyên du lịch: - Đầu tư phát triển sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch địa bàn mới, tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, chất lượng cao có trọng tâm, trọng điểm làm sở kích thích đầu tư phát triển nhằm hình thành trung tâm du lịch địa bàn giàu tiềm Vân Phong - Đại Lãnh (Vạn Ninh), Bãi Dài (Cam Ranh), Hòn Bà (Diên Khánh), Yang Bay (Khánh Vĩnh) - Cần có giải pháp quản lý khai thác sử dụng tài nguyên vùng lãnh thổ, đảm bảo tính bền vững Đối với tài nguyên thiên nhiên vùng biển đảo, cần xác định hướng ưu tiên đặc biệt cho phát triển du lịch chương trình kinh tế biển Khánh Hòa để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường du lịch vùng biển, địa bàn du lịch trọng điểm như: Đại Lãnh - Vân Phong (Vạn Ninh), Dốc Lết - Nha Phu (Ninh Hòa), vùng Vịnh Nha Trang Vịnh Cam Ranh - Bên cạnh với việc phát triển dự án xây dựng khu du lịch vùng biển đảo cần ưu tiên đầu tư phát triển trung tâm mua sắm, làng du lịch vùng có nguồn tài nguyên sinh thái văn hóa đặc sắc nhằm đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ du lịch - Tạo thuận lợi vốn để nhân dân khôi phục phát triển làng nghề, sở sản xuất đồ lưu niệm, sản phẩm đặc trưng, độc đáo biển, hình thành khu chợ ẩm thực, trung tâm biểu diễn văn hoá nghệ thuật, tạo điểm đến cho tour lữ hành 56 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ  Kết luận: Du lịch hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải có cơng cụ hỗ trợ định hiệu nhu cầu cạnh tranh kinh tế, xã hội môi trường phát triển bền vững Ứng dụng GIS đặc biệt phần mềm ArcGIS để thành lập đồ tài nguyên du lịch mang lại nhiều lợi việc thể cách tổng thể nguồn tài nguyên du lịch địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm giúp nhà quản lý, nhà đầu tư khái quát tình hình, tình trạng nguồn tài nguyên du lịch, từ đưa giải pháp quản lý đầu tư có hiệu hợp lý Ngoài ra, phần mềm ArcGIS thuận tiện thao tác giao diện làm việc, công cụ thành lập đồ hỗ trợ đầy đủ, tạo sản phẩm đồ trực quan, sinh động chất lượng đẹp Bên cạnh đó, ArcGIS có khả tích hợp với phần mềm khác Với mục tiêu Ứng dụng ArcGis thành lập đồ tài nguyên du lịch địa bàn tỉnh Khánh Hòa, luận văn đạt kết sau: Xây dựng sở liệu khơng gian thuộc tính cho đối tượng nguồn tài nguyên du lịch theo dạng điểm dạng vùng Tìm hiểu phần mềm ArcGIS Destop Bản đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa, thể đầy đủ nguồn tài nguyên du lịch địa bàn tỉnh Một số biểu đồ thể thông tin liên quan, bao gồm biểu đồ loại hình du lịch, biểu đồ số lượng di tích lịch sử huyện, biểu đồ dự báo lượng khách doanh thu du lịch năm 2010-2020 Bản đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa đồ số mang đầy đủ tính chất đồ truyền thống (cơ sở tốn học, khái qt hóa, sử dụng hệ thống ký hiệu …), đảm bảo yêu cầu nguyên tắc trình thành lập đồ Bản đồ số có đặc tính riêng: linh động cách thể hiện; có khả truy xuất theo yêu cầu; cập nhật dễ dàng; cho sản phẩm đa dạng (dạng giấy, file, …)  Giới hạn: Việc thu thập thông tin tài liệu liên quan chưa thật đầy đủ nên việc thể xây dựng đồ nguồn tài nguyên du lịch địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa hồn thiện Việc thu thập liệu gặp nhiều khó khăn nên liệu thuộc tính đối tượng khu vực chưa đầy đủ xác, hồn chỉnh Chưa thể đáp ứng nhu cầu xem, tìm kiếm, cập nhật thơng tin trực tiếp từ đồ thông qua việc thiết kế cơng cụ hỗ trợ tiện ích Phần mềm ArcGIS phần mềm với nhiều tính công cụ hỗ trợ mạnh mẽ việc thành lập phân tích đồ, với kết đề tài chưa khai thác hết ứng dụng phong phú phần mềm 57 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hồng Ngọc Hà Trang  Kiến Nghị Trong trình thực chuyên đề “Ứng dụng ArcGis thành lập đồ tài nguyên du lịch tỉnh Khánh Hòa”có kiến nghị sau: - Cần phải đầu tư, nâng cao máy móc, phần mềm để thực tốt công tác thành lập đồ - Nguồn liệu phải cập nhật cách thường xuyên - Cần thu thập nhiều thông tin để nội dung thông tin thể đồ phong phú đa dạng - Cần có phối hợp cộng tác tổ chức cung cấp số liệu sử dụng số liệu - Tìm hiểu thiết kế cơng cụ tiện ích nhằm hỗ trợ cho việc cập nhật thông tin trực tiếp từ đồ - Tạo điều kiện cho người dân nắm tình hình tài nguyên du lịch huyện nhằm tăng cường ý thức trì, bảo vệ tài nguyên du lịch vùng - Ngành du lịch ứng dụng cơng nghệ vào công tác thành lập đồ liên quan đến đánh giá định hướng khai thác tiềm du lịch, quy hoạch du lịch, tố chức lãnh thổ du lịch… 58 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Hoàng Ngọc Hà Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng ArcGIS 8.1 - Trần Quốc Bình, 2004, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội Bài giảng Bản đồ chuyên đề - Đặng Quang Thịnh, 2009, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Bài giảng Cơ sở liệu - Lê Ngọc Lãm, 2006, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Võ Thành Hưng, 2006, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Bài giảng tin học ứng dụng - Lê Ngọc Lãm, 2007, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Tài Ngun Du Lịch - Bùi Thị Tiến, 2010, Trường Đại Học Duy Tân Thành Phố Đà Nẵng, Ứng dụng ArcGIS thành lập đồ chun đề phường Trà Nóc – quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ tỉ lệ 1:2000 - Nguyễn Dương Trí Nguyên, 2009 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) Ứng dụng GIS quy hoạch du lịch – Wayne Giles, 2003, GIS 340 – GIS hội thảo Trang web Bách khoa tòan thư – www.Wikipedia Org 10 Trang web www.Wikimapia.org 11 Trang web www.khanhhoa.gov.vn 59 ... Nha Trang vào năm 1945 Sau thống đất nước, phủ hợp hai tỉnh Phú Yên Khánh Hòa vào ngày 29 tháng 10 năm 1975 thành tỉnh Phú Khánh Vào năm 1977, thị xã Nha Trang nâng cấp thành Thành phố Nha Trang. .. workspace  Shapefiles Shapefiles hay dùng thành lập đồ số phân tích Phần lớn liệu địa lý nằm dạng shapefile Shapefile lưu trữ liệu không gian lẫn liệu thuộc tính Về thực chất shapefile khơng... với b Các định dạng ArcGIS ArcGIS hỗ trợ hai mơ hình đối tượng file-based mơ hình đối tượng DBMS Hai mơ hình file-based coverages shapefiles Coverages shapefiles mơ hình liệu quan hệ địa lý Những
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay