Cập nhật, chỉnh lý biến động và xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

60 39 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 13:43

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Cập nhật, chỉnh lý biến động xây dựng hồ sơ địa địa bàn xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : ĐỖ THỊ NIỆM : 07151065 : DH07DC : 2007 - 2011 : CƠNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH -TP Hồ Chí Minh tháng năm 2011- LỜI CẢM ƠN!!! Lời xin ghi ơn công lao Cha Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dành cho tất tốt đẹp sống Trong suốt bốn năm học tập hành trang vào đời em kiến thức kinh nghiệm sống thu nhận từ dạy dỗ cha mẹ thầy cô Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TP.HCM quý thầy cô khoa Quản lý đất đai & Bất động sản truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tế để em vững bước vào đời Em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Hồng Sơn tận tình hướng dẫn em suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp, giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị làm việc Xí nghiệp đo vẽ ảnh số Địa tin học trực thuộc Công ty Tài Ngun Mơi Trường Miền Nam tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập Xin cảm ơn tập thể sinh viên lớp DH07DC giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập Do hiểu biết hạn chế thời gian thực tập ngắn nên đề tài tránh khỏi sai sót mong đóng góp ý kiến quý thầy cô!!! Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên: Đỗ Thị Niệm TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Niệm, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Cập nhật, chỉnh lý biến động xây dựng hồ sơ địa địa bàn xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An” Giáo viên hướng dẫn: ThS.Phạm Hồng Sơn, Bộ môn Công nghệ địa chính, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Trong năm qua, địa phương đa phần hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân tổ chức, công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai chưa thực thường xuyên, liên tục, quy trình thực đăng ký biến động đất đai chưa xây dựng thống nhất, tài liệu địa cũ bộc lộ nhiều mặt hạn chế, vướng mắc cho nhà quản lý Để khắc phục tồn tại, chấn chỉnh đưa công tác chỉnh lý biến động đất đai vào nề nếp địa bàn tỉnh nói chung xã Long An nói riêng, việc cần thiết để đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước đất đai trước mắt lâu dài phải triển khai việc chỉnh lý biến động đất đai bổ sung hoàn thiện hồ sơ địa thiếu sót, biến động phát sinh năm qua Nhằm thực công tác quản lý đất đai địa bàn xã cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trình lưu trữ, sử dụng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho nhà quản lý Việc ứng dụng hệ thống phần mềm tin học vào công tác cập nhật, chỉnh lý đồ hệ thống sổ địa kèm trở nên cần thiết, làm sở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội địa phương Bằng phương pháp thu thập số liệu, thống kê, đo đạc chỉnh lý, đồ, chỉnh lý biến động nội nghiệp phương pháp so sánh đề tài thực nội dung: Đánh giá nguồn liệu sẵn có ứng dụng hệ thống phần mềm tin học microstation, famis, cesdata công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai xây dựng CSDL hồ sơ địa để làm sở cho cơng tác quản lý sử dụng đất địa bàn xã Long An cách chặt chẽ có hiệu quả, đồng thời đánh giá khả ứng dụng hệ phần mềm, so sánh với phần mềm khác Qua trình nghiên kết cập nhật, chỉnh lý biến động giai đoạn từ năm 2005 đến 2010 địa bàn xã đạt sau: Chỉnh lý biến động 10 tờ BĐĐC Cập nhật trường hợp biến động vào hệ thống hồ sơ địa Tổng cộng có 1931 hồ sơ đăng ký biến động, đó: Chuyển nhượng: 475 trường hợp; tách thửa, nhập thửa: 319 trường hợp; chuyển mục đích: 124 trường hợp; tặng cho, thừa kế: 770 trường hợp; điều chỉnh diện tích, loại đất: 21 trường hợp; cấp GCNQSDĐ: 216 trường hợp; thay đổi thơng tin CSD: trường hợp Hồn thiện hệ thống sổ sách: Sổ theo dõi biến động quyển; sổ địa tỷ lệ 1/1000 có quyển, tỷ lệ 1/5000 có 16 quyển; sổ mục kê tỷ lệ 1/1000 có quyển, tỷ lệ 1/5000 có MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1  PHẦN I: TỔNG QUAN 3  I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 3  I.1.1 Cơ sở khoa học 3  I.1.1.1 Biến động đất đai 3  I.1.1.2 Hệ thống hồ sơ địa 4  I.1.1.3 Cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồn thiện liệu địa 5  I.1.1.4 Các giai đoạn chỉnh lý, hoàn thiện liệu hồ sơ địa 5  7  I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn 8  I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 8  I.2.1 Điều kiện tự nhiên 8  I.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 10  I.2.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 10  I.3 Nội dung, phương tiện phương pháp nghiên cứu, quy trình thực 11  I.3.1 Nội dung nghiên cứu 11  I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 11  I.3.3 Phương tiện nghiên cứu 12  I.3.4 Quy trình cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai hệ thống hồ sơ địa 15  PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16  II.1 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất từ năm 2005 đến năm 2010 16  II.1.1 Hiện trạng sử dụng đất 16  II.1.1.1 Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng 16  19  II.1.1.2 Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng, quản lý đất năm 2010 II.1.2 Tình hình nguyên nhân biến động sử dụng đất 20  II.1.2.1 Tình hình quản lí, sử dụng đất 20  II.1.2.2 Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng 21  II.1.2.3 Nguyên nhân gây biến động 22  II.1.2.4 Kết thống kê dạng biến động đất đai giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010 23  II.1.3 Tình hình tư liệu hồ sơ địa phục vụ công tác cập nhật liệu, chỉnh lý biến động địa bàn 24  II.2 Cập nhật, chỉnh lý biến động xây dựng sở liệu hồ sơ địa 25  II.2.1 Ứng dụng phần mềm Microstation Famis chỉnh lý biến động đồ địa 25  II.2.1.1 Cập nhật biến động khơng thay đổi hình thể đất 25  27  II.2.1.2 Cập nhật, chỉnh lý biến động thay đổi hình thể đất II.2.2 Ứng dụng phần mềm Cesdata cập nhật, chỉnh lý biến động xây dựng hệ thống sổ địa 34  II.2.2.1 Chức phần mềm tin học Cesdata 34  II.2.2.2 Cập nhật thông tin biến động Cesdata 37  II.2.2.3 Xây dựng liệu sổ địa 44  II.3 Đánh giá khả ứng dụng hệ phần mềm 47  49  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận III.2 Kiến nghị 49  50  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT QĐ CSD GDC TKQ CSDL BĐĐC HSĐC UBND QSDĐ TAND TCĐC TKĐĐ MĐSD CMND NĐ – CP CNQSDĐ GCNQSDĐ Bộ TN & MT : Thông tư : Quyết định : Chủ sử dụng : Gia đình cá nhân : Tổ chức khác : Cơ sở liệu : Bản đồ địa : Hồ sơ địa : Uỷ ban nhân dân : Quyền sử dụng đất : Tòa án nhân dân : Tổng cục địa : Thống kê đất đai : Mục đích sử dụng : Chứng minh nhân dân : Nghị định – Chính phủ : Chuyển nhượng quyền sử dụng đất : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Bộ Tài nguyên Môi trường DANH SÁCH SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai hệ thống hồ sơ địa 15 Sơ đồ 2: Quy trình cập nhật biến động khơng thay đổi hình thể đất 25 Sơ đồ 3: Quy trình chỉnh lý biến động có thay đổi hình thể đất 28 DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Hiện trạng sử dụng loại đất năm 2005 16  16  Bảng 2: Hiện trạng sử dụng loại đất năm 2010 Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 17  Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 18  Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng năm 2010 19  Bảng 6: Biến động nhóm đất giai đoạn 2000 - 2010 21  Bảng 7: Kết thống kê dạng biến động đất đai đại bàn xã Long An từ năm 2005 đến năm 2010 23  Bảng 8: Diện tích đo đạc theo tỷ lệ đồ 24  DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu loại đất xã Long An năm 2005 Biểu đồ 2: Cơ cấu loại đất xã Long An năm 2010 Biểu đồ 3: Cơ cấu đất nông nghiệp xã Long An năm 2010 Biểu đồ 4: Cơ cấu đất phi nông nghiệp xã Long An năm 2010 Biểu đồ 5: Cơ cấu đất theo đối tượng sử dụng, quản lý đất xã Long An 2010 Biểu đồ 6: Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng Biểu đồ 7: Thống kê tình hình đăng ký biến động từ năm 2005 đến năm 2010 17 17 17 18 19 21 23 DANH SÁCH HÌNH Hình 1: Sơ đồ vị trí xã Long An, huyện Cần Giuộc Hình 2: Cửa sổ quản lý (MicroStation Manager) MicroStation Hình 3: Menu chức phần mềm Famis Hình 4: Cập nhật biến động liệu thuộc tính Hình 5: Vẽ cơng cụ Place Circle Hình 7: Cửa sổ tạo vùng Hình 8: Cửa sổ gán thơng tin thuộc tính cho đất Hình 9: Cửa sổ vẽ nhãn Hình 10: Thửa đất sau biến động lý hồn chỉnh Hình 11: Bảng ghi biến động Hình 12: Cắt phần đất bà Ba Hình 13: Sửa lỗi, tạo vùng cho biến động Hình 14: Thửa đất sau nhập Hình 15: Hồ sơ kỹ thuật đất sau chỉnh lý biến động Hình 16: Giao diện phần mềm Cesdata 26 26 27 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 Hình 17: Giao diện menu danh mục Hình 18: Giao diện menu thống kê GCN Hình 19: Giao diện menu sổ sách Hình 20: Giao diện chọn đơn vị hành Hình 21: Giao diện thơng tin chủ sử dụng Hình 22: Giao diện thơng tin đồng chủ sử dụng Hình 23: Giao diện thơng tin đất Hình 24: Thơng tin CSD nhận chuyển nhượng đăng ký Hình 25: Thơng tin đất chuyển nhượng trọn Hình 26: Thơng tin CSD chuyển nhượng đăng ký Hình 27: Thơng tin đất sau chỉnh lý diện tích Hình 28: Thơng tin đất sau chuyển mục đích sử dụng Hình 29: Giao diện tạo thơng tin chung cho sổ mục kê sổ địa Hình 30: Giao diện tạo thông tin cho sổ mục kê đất đai Hình 31: Giao diện tạo thơng tin cho sổ địa Hình 32: Giao diện tạo thơng tin cho sổ đăng ký biến động đất đai Hình 33: Giao diện tạo thơng tin cho sổ cấp giấy Hình 34: Giao diện tạo thông tin thống kê, kiểm kê diện tích đất đai 35 36 36 37 38 39 40 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Tờ đồ địa chỉnh lý biến động tỉ lệ 1:5000 Phụ lục 02: Trang sổ mục kê Phụ lục 03: Trang sổ địa Phụ lục 04: Trang sổ theo dõi biến động Phu lục 05: Biểu thống kê 01 Phụ lục 06: Biểu thống kê 02 Phụ lục 07: Biểu thống kê 03 Phụ lục 08: Hồ sơ kỹ thuật đất Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài: Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng Trong xã hội sức ép gia tăng dân số đất đai trở thành vấn đề sống quốc gia, dân tộc việc xác định biến động đất đai trở nên cấp thiết nhằm sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm có hiệu Bên cạnh việc phát triển kinh tế, gia tăng dân số diễn nhanh chóng q trình cơng nghiệp hố thị hố, việc phát triển khu cơng nghiệp, khu đô thị, nhà mở rộng mạng lưới giao thơng nhu cầu cấp thiết Chính nhu cầu kéo theo hàng loạt biến động quỹ đất tình hình sử dụng đất Trong việc ứng dụng phần mềm chuyên ngành theo quy định vào công tác chun mơn nhiều hạn chế Việc quản lý hồ sơ địa chính, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai…hiện địa phương phần lớn thực theo phương pháp thủ công nên gặp nhiều khó khăn, thiếu xác, lưu trữ phức tạp, tìm kiếm thơng tin nhiều thời gian, chưa khoa học… Để khắc phục tồn tại, chấn chỉnh đưa công tác quản lý biến động đất đai vào nề nếp địa bàn tỉnh Long An nói chung xã Long An, huyện Cần Giuộc nói riêng, việc cần thiết để đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước đất đai trước mắt lâu dài phải triển khai việc chỉnh lý biến động đất đai bổ sung hoàn thiện hồ sơ địa thiếu sót, biến động phát sinh năm qua Nhằm thực công việc quản lý đất đai địa bàn xã cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trình lưu trữ, sử dụng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho nhà quản lý Chính vậy, việc ứng dụng hệ thống phần mềm tin học vào công tác cập nhật, chỉnh lý đồ hệ thống sổ địa kèm trở nên cần thiết, làm sở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội địa phương Đất nước ta thời kỳ mở cửa, nên việc áp dụng phần mềm để góp phần vào công tác quản lý Nhà nước đất đai cần thiết Xuất phát từ thực tế đề tài “Cập nhật, chỉnh lý biến động xây dựng hồ sơ địa địa bàn xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An” giải bất cập công tác quản lý đất đai Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu ứng dụng công nghệ tin học phục vụ cho việc thành lập hồ sơ địa - Hồn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hồ sơ địa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đất đai - Cập nhật biến động đất đai phát sinh năm qua, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ địa cấp Trang Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm II.2.2.2 Cập nhật thông tin biến động Cesdata Thông tin đăng ký biến động gồm: 1-Thông tin chủ sử dụng, 2-Thông tin đất in đơn, 3-Bảng thông tin đất Các bước thực hiện: - Copy liệu file Database/LAQlrdvn.mdb → Cesdata → Database Khởi động Cesdata - Vào menu Danh mục → Địa danh để chọn đơn vị hành xã (phường) cần lấy liệu + Click chọn đơn vị hành tỉnh Long An – huyện Cần Giuộc – xã Long An Hình 21: Giao diện chọn đơn vị hành + Nhấn nút đăng ký , để nhập thông tin chủ sử dụng chưa + Nhấn nút , để nhập thông tin chủ sử dụng đăng ký - Cập nhật biến động Cập nhật thông tin chủ sử dụng đất  Chức năng: Cập nhật hay thêm thông tin chủ sử dụng đất đơn đăng ký QSDĐ, như: họ tên, năm sinh, số CMND, lưu lại thông tin chuyển hồ sơ sang đăng ký Trang 37 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm Hình 22: Giao diện thơng tin chủ sử dụng  Thao tác: a)Với chủ sử dụng mới, đất đăng ký lần đầu - Chọn nút tab “Thông tin Chủ sử dụng” Nhấn nút - Nhập đầy đủ thông tin chủ sử dụng đất đơn đăng ký QSDĐ vào ô tương ứng, như: Họ CSD, Tên CSD, Năm sinh, Nam/Nữ, Hộ GĐ, Quốc tịch, số CMND,…Họ tên Vợ hay chồng, Năm sinh (Vợ/Chồng), số CMND (Vợ/Chồng)…, Địa chỉ, Địa xâm canh, Đối tượng sử dụng (Hộ gia đình, cá nhân (GDC) hay Tổ chức khác (TKQ) - Địa chỉ: địa thôn ấp Chủ sử dụng (Chủ SD thơn ấp đó, địa trùng với địa đất) - Địa (Xâm canh): địa chi tiết dành cho chủ sử dụng xã khác ( Địa chủ SD nơi khác có đất ấp này) Các trường hợp đăng ký: + Trường hợp đơn dăng ký “Cá nhân” + Trường hợp đơn dăng ký “Hộ gia đình” đứng tên có vợ/chồng kèm + Trường hợp đơn dăng ký “Vợ chồng đứng tên” + Trường hợp đơn dăng ký “Đồng sử dụng” Nếu đồng sử dụng từ người trở lên chọn thông tin người đồng sử dụng Trang 38 , để thêm Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm Hình 23: Giao diện thơng tin đồng chủ sử dụng - Nhấn nút , xác định thông tin nhập vào - Nhập số hiêu tờ đồ, số hiệu đất, diên tích, nguồn gốc, vào ô tương ứng phần “Thông tin đất in đơn” b ) Nhập thơng tin thêm cho chủ sử dụng có CSDL  Chức năng: Sửa chữa thông tin đăng ký cho đơn đăng ký chủ sử dụng, đất, có CSDL  Thao tác: - Thao tác để xuất hình đăng ký sử dụng đất Chọn nút tab “Thơng tin Chủ sử dụng” - Tìm chủ cần sửa thơng tin đăng ký Nhập thơng tin tiêu chí tìm kiếm chủ sử dụng vào ô tương ứng, như: Tờ đồ, số, Họ chủ SD Tên chủ SD - Nhấn nút để thực tìm kiếm chủ sử dụng - Sau tìm xong chủ sử dụng, nhấn kép chuột lên dòng thơng tin chủ sử dụng cần nhập đăng ký sử dụng, hình đăng ký sử dụng tồn thơng tin chủ sử dụng thông tin đất chủ sử dụng Nhập thơng tin đơn đăng ký tiến hành nhập thông tin vào ô tương ứng - Sửa thông tin chủ sử dụng đất, nhấn nút - Sửa thông tin đất đăng ký, chọn nút tab “Thông tin Các đất in đơn ” Nhấn kép chuột lên dòng thông tin tờ đồ đất Hệ thống tự động lấy thông tin đất hiển thị lên phần thông tin tương ứng, sửa thông tin nhấn nút Trang 39 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm Cập nhật thơng tin đất a) Cập nhật thêm thông tin đất  Chức năng: Sửa chữa hay thêm thông tin đăng ký đất cho đơn đăng ký chủ sử dụng Hình 24: Giao diện thông tin đất  Thao tác: - Chọn nút tab “Thơng tin Chủ sử dụng” Tìm chủ cần sửa thông tin đăng ký Nhấn nút để thực tìm kiếm chủ sử dụng - Sau tìm xong chủ sử dụng, Nhấn kép chuột lên dòng thơng tin chủ sử dụng cần nhập đăng ký sử dụng, hình đăng ký sử dụng tồn thông tin chủ sử dụng thông tin đất chủ sử dụng - Sửa thơng tin đất đăng ký, chọn nút tab “Thông tin Các đất in đơn ” Nhấn kép chuột lên dòng thơng tin tờ đồ đất Hệ thống tự động lấy thông tin đất hiển thị lên phần thông tin tương ứng, sửa thông tin nhấn nút - Thêm đơn đăng ký (tờ đồ đất cho chủ sử dụng), nhấn nút , nhập đầy đủ thông tin tờ đồ đất chủ sử dụng vào ô tương ứng, như: Tờ đồ, Thửa số, Địa danh (địa danh đất đó), Diện tích, Mục đích sử dụng, Nguồn gốc…., nhấn nút Trang 40 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm - Trường hợp nhập thơng tin “Hạn sử dụng” đất: + Nếu mục đích sử dụng đất “ONT” nhập “Lâu dài” + Nếu mục đích sử dụng đất “LUC” nhập hạn sử dụng đến năm + Nếu mục đích sử dụng đất “ONT*LNK*” nhập hạn sử dụng “LNK” đến năm 25/04/2047, không cần nhập hạn sử dụng “ONT” – mặc định “Lâu năm” - Nếu đơn đăng ký đủ điều kiện cấp giấy đánh dấu check vào “Đủ ĐK cấp Ngược lại, bỏ dấu check ô “Đủ ĐK cấp giấy” đơn giấy” đăng ký “Không đủ điều kiện cấp giấy” Các trường hợp biến động Trường hợp 1: Chuyển nhượng trọn số Ví dụ: Ơng Phạm Văn Bé tặng quyền sử dụng đất nguyên 479, tờ số đồ cho ơng Phạm Đức Cường, ta tìm kiếm Ơng Phạm Đức Cường - Chọn nút tab “Thông tin Chủ sử dụng”, tìm theo tên người nhận chuyển nhượng, Click vào nút Hình 25: Thơng tin CSD nhận chuyển nhượng đăng ký - Chọn nút tab “Thông tin Các đất in đơn”, nhấn nút thông tin tờ đồ đất chủ sử dụng Trang 41 nhập đầy đủ Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm Hình 26: Thơng tin đất chuyển nhượng trọn Trường hợp 2: Chuyển nhượng lại phần diện tích (hay gọi tách thửa) Ví dụ: Ơng Lê Chánh Hưng tặng quyền sử dụng đất phần 713 tờ đồ số diện tích: 4098m2 cho ơng Lê Hồng Khải có số 2470 diện tích: 2000m2 (LUC) Bên thơng tin người chuyển nhượng - Chọn nút tab “Thông tin Chủ sử dụng”, tìm theo tờ đồ số hiệu gốc, Click vào nút Hình 27: Thơng tin CSD chuyển nhượng đăng ký Trang 42 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm - Chọn nút tab “Thông tin Các đất in đơn ”, chọn đất cần chỉnh lý, điều chỉnh lại diện tích, nhấn nút , chọn OK Hình 28: Thơng tin đất sau chỉnh lý diện tích Trường hợp 3: Chuyển Mục đích, chuyển thừa kế, thu hồi cấp lại giấy Ví dụ: Ơng Đỗ Văn Kiềm chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa (LUA) sang đất trồng lâu năm (CLN) nguyên 696 tờ đồ số - Chọn nút tab “Thông tin Chủ sử dụng”, tìm theo tờ đồ, số thửa, họ, tên, Click vào nút - Chọn nút tab “Thông tin Các đất in đơn”, chọn đất cần chỉnh lý, sửa lại mục đích sử dụng , thời hạn sử dụng, nguồn gốc, nhấn nút , chọn OK Hình 29: Thơng tin đất sau chuyển mục đích sử dụng Trang 43 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm II.2.2.3 Xây dựng liệu sổ địa Tạo liệu chung cho sổ sách (sổ mục kê sổ địa chính) - Chọn menu: Sổ sách → Tạo thông tin chung cho sổ Mục kê sổ Địa Hình 30: Giao diện tạo thơng tin chung cho sổ mục kê sổ địa - Nhấn chọn nút “Tạo thông tin chung cho sổ mục kê địa chính” để thực thống kê cho sổ Mục kê sổ Địa Cesdata có chức thực in hồ sơ địa bao gồm: + Sổ mục kê + Sổ địa + Sổ theo dõi biến động đất đai + Sổ cấp giấy chứng nhận a) Sổ mục kê (Phụ lục 02) - Chọn menu: Sổ sách → Sổ Mục kê đất Hình 31: Giao diện tạo thơng tin cho sổ mục kê đất đai - Nhấn chọn nút “Tạo thông tin sổ mục kê đất đai” để thực thống kê cho sổ Mục kê - Nhấn chọn nút “Tạo thông tin tổng hợp cuối trang sổ” để thực tổng hợp cuối trang sổ Mục kê Trang 44 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm b) Sổ địa (Phụ lục 03) - Chọn menu: Sổ sách → Sổ địa Hình 32: Giao diện tạo thơng tin cho sổ địa - Nhấn kép chuột lên dòng thơng tin địa danh để in sổ địa theo địa danh (theo đơn vị hành chính) - Nhấn chọn nút “Tạo trang cho sổ” - Nhấn chọn nút “Tạo thông tin sổ địa chính” để thực thống kê cho sổ địa c) Sổ theo dõi biến động đất đai (Phụ lục 04) - Chọn menu: Sổ sách → Sổ đăng ký biến động Hình 33: Giao diện tạo thơng tin cho sổ đăng ký biến động đất đai - Nhấn chọn nút “Tạo thông tin sổ đăng ký biến động đất đai” Trang 45 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm d) Sổ cấp giấy chứng nhận - Chọn menu: Sổ sách → Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hình 34: Giao diện tạo thơng tin cho sổ cấp giấy - Nhấn kép chuột lên dòng thông tin địa danh để tạo Sổ cấp Giấy chứng nhận theo đia danh (theo đơn vị hành chính) - Nhấn chọn nút “đánh số cấp GCN vào sổ” cho thôn (ấp, khu phố) - Nhấn chọn nút “Tạo thơng tin Sổ cấp giấy chứng nhận tồn xã (phường)” e) Thống kê diện tích đất đai (Phụ lục 05, 06, 07) Chọn menu: Thống kê GCN → Thống kê diện tích đất đai Hình 35: Giao diện tạo thơng tin thống kê, kiểm kê diện tích đất đai - Nhấn chọn nút “Tạo thông tin thống kê, kiểm kê đất đai người sử dụng” để tạo thông tin bảng biểu thống kê đất đai - Chức cho phép thống kê diện tích đất đai, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, thống kê người sử dụng, quản lý đất Trang 46 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm Qua q trình nghiên cứu thực đề tài, kết thu cụ thể sau: + Chỉnh lý biến động 10 tờ BDĐC xã Long An + Cập nhật trường hợp biến động vào hệ thống Tổng cộng có 1931 hồ sơ đăng ký biến động, đó: + Chuyển nhượng: 475 trường hợp + Tách thửa, nhập thửa: 319 trường hợp + Chuyển mục đích: 124 trường hợp + Tặng cho, thừa kế: 770 trường hợp + Điều chỉnh diện tích, loại đất: 21 trường hợp + Cấp GCNQSDĐ: 216 trường hợp + Thay đổi thông tin CSD: trường hợp + Hoàn thiện hệ thống sổ sách: + Sổ theo dõi biến động + Sổ địa tỷ lệ 1/1000 có quyển, tỷ lệ 1/5000 có 16 + Sổ mục kê tỷ lệ 1/1000 có quyển, tỷ lệ 1/5000 có II.3 Đánh giá khả ứng dụng hệ phần mềm Ưu điểm - Microstation Famis + Phần mềm Microstation Famis chương trình làm việc khép kín, thời gian từ nhập số liệu đến khâu cập nhật, chỉnh sửa giảm nhiều so với phương pháp truyền thống + Hiển thị trực tiếp hình, nội dung vẽ đầy đủ, sinh động, quản lý đối tượng theo lớp giúp dễ dàng thao tác xử lý liệu nhanh chóng + Có thể kết nối truy xuất qua phần mềm khác, tính đại chúng phần mềm - Cesdata + Cesdata phần mềm với thao tác lệnh tiếng việt nên dễ dàng cho người sử dụng + Cesdata viết ngơn ngữ lập trình Access phần mềm mở nên tạo điều kiện cho việc xây dựng modul làm việc đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai + Phần mềm dễ sử dụng với nhiều tiện ích khác giúp cho việc đăng ký thống kê viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cách khoa học, làm tăng suất lao động rút ngắn thời gian đăng ký thống kê đất đai, tránh nhầm lẫn đăng ký tay chẳng hạn trùng lặp đất đơn đăng ký + Hỗ trợ kiểm kê, thống kê đất đai Tổng hợp số liệu nhanh, xác + Giảm đến mức tối thiểu nguồn nhân cơng + Qúa trình cập nhật nhanh nhiều lần so với trình cập nhật, chỉnh lý thủ công Trang 47 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm + Dữ liệu sử dụng cho nhiều nghành có liên quan trao đổi thông tin cần thiết + Tạo sản phẩm qui định đẹp mắt Tăng tính thẩm mỹ cho thành qủa đáp ứng nhu cầu địa phương Hạn chế + Phần mềm Cesdata cải tiến, cập nhật chưa đáp ứng kịp thời cho cơng tác địa hồ sơ địa + Nguồn liệu chuyển từ phần mềm tương thích vào phần mềm Cesdata thiếu số thơng tin mâu thuẫn với liệu nhập từ đơn đăng ký (do trình biến động phát sinh), cần tiến hành chỉnh sửa bổ sung thông tin chủ sử dụng đất thông tin đất + Không đồng liệu không gian liệu thuộc tính Trang 48 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận Việc ứng dụng hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác cập nhật, chỉnh lý biến động xây dựng hồ sơ địa góp phần giải bất cập công tác quản lý nhà nước đất đai Hệ thống hồ sơ địa cung cấp số liệu diện tích, loại đất để phục vụ cho việc xác định loại thuế nông nghiệp thuế nhà đất Giúp cho việc lưu trữ quản lý hệ thống GCNQSDĐ, sổ sách vào ổn định chặt chẽ, truy cập, phân tích, tính tốn nhanh chóng, xác, đem lại hiệu kinh tế Góp phần tin học hóa ngành địa địa phương, đặc biệt cần thiết phục vụ cho công tác quản lý đất đai tương lai Hiệu việc ứng dụng phần mềm Cesdata kiểm nghiệm qua hợp đồng kinh tế đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai, hồn tất hồ sơ địa chính…được ký kết Cơng ty Đo đạc Địa Cơng trình với nhiều tỉnh thành cho thấy: Phần mềm góp phần tiết kiệm chi phí nhân lực khối lượng công việc khả xử lý, cập nhật khối lượng liệu thông tin đất đai khổng lồ thời gian ngắn mà đảm bảo độ xác theo yêu cầu Nhưng Cesdata giai đoạn hoàn thiện nên mắc số lỗi Qua q trình nghiên cứu thực đề tài, kết thu cụ thể sau: - Chỉnh lý biến động 10 tờ BDĐC xã Long An đó: + Tỷ lệ 1/1000 có tờ + Tỷ lệ 1/5000 có tờ - Ứng dụng phần mềm Microstation - Famis, Cesdata để cập nhật, chỉnh lý xây dựng sở liệu hồ sơ địa - Cập nhật trường hợp biến động vào hệ thống Tổng cộng có 1931 hồ sơ đăng ký biến động, đó: + Chuyển nhượng: 475 trường hợp + Tách thửa, nhập thửa: 319 trường hợp + Chuyển mục đích: 124 trường hợp + Tặng cho, thừa kế: 770 trường hợp + Điều chỉnh diện tích, loại đất: 21 trường hợp + Cấp GCNQSDĐ: 216 trường hợp + Thay đổi thông tin CSD: trường hợp - Hoàn thiện hệ thống sổ sách: + Sổ theo dõi biến động + Sổ địa tỷ lệ 1/1000 có quyển, tỷ lệ 1/5000 có 16 + Sổ mục kê tỷ lệ 1/1000 có quyển, tỷ lệ 1/5000 có Trang 49 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm III.2 Kiến nghị Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý Nhà nước đất đai cần thiết Tuy nhiên cần thiết lập mơ hình CSDL thống cho tất địa phương để công tác quản lý, khai thác liệu đạt hiệu cao Cần trang bị đầy đủ hệ thống trang thiết bị, máy tính đại, phần mềm có quyền …để đáp ứng yêu cầu quản lý sở liệu địa ngày lớn địa bàn Hiện cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động sổ sách đồ bỏ ngõ nhiều Trước mắt, cần có hướng dẫn cụ thể cách thức thực quán cho cấp Cán địa xã (phường) tiến hành xử lý tồn đọng đăng ký biến động đất đai: + Điều tra, thống kê trường hợp biến động chưa đăng ký + Tổ chức đăng ký biến động cho đối tượng chưa đăng ký + Chỉnh lý đồ địa Cơng tác cập nhật biến động quan trọng công tác quản lý đất đai, cấp phải có cán chuyên trách cho công tác cập nhật biến động Tăng cường thêm lực lượng cấp sở để kịp thời cập nhật biến động sau giải hoàn tất hồ sơ đăng ký biến động Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tin học cho cán địa địa phương Phần mềm Cesdata cần phải hoàn thiện để đáp ứng kịp thời công tác quản lý nhà nước đất đai.  Trang 50 Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đỗ Thị Niệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết biểu kiểm kê năm 2010 xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Luật đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ Quy phạm thành lập đồ địa 2008 Bộ Tài Nguyên Môi Trường Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ Tài nguyên − Môi trường hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ Tài nguyên − Môi trường hướng dẫn lập chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis 2007 theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký thống kê, chỉnh lý biến động viết giấy CNQSDĐ – CESDATA2008 trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ, Công ty đo đạc địa cơng trình TP Hồ Chí Minh Trang 51 ... An nói riêng, việc cần thi t để đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước đất đai trước mắt lâu dài phải triển khai việc chỉnh lý biến động đất đai bổ sung hoàn thi n hồ sơ địa thi u sót, biến động phát... Giuộc nói riêng, việc cần thi t để đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước đất đai trước mắt lâu dài phải triển khai việc chỉnh lý biến động đất đai bổ sung hồn thi n hồ sơ địa thi u sót, biến động phát... chỉnh lý biến động hồn thi n liệu địa - Đăng ký biến động, chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai, hoàn thi n hệ thống đồ sổ sách hồ sơ địa Các loại hồ sơ địa cần chỉnh lý để hồn thi n có biến động
- Xem thêm -

Xem thêm: Cập nhật, chỉnh lý biến động và xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An , Cập nhật, chỉnh lý biến động và xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay