QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, XÃ LỘC HƯNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

75 53 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 13:43

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, XÃ LỘC HƯNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : ĐINH HOÀNG PHONG 07124088 DH07QL 20067- 2011 Quản lý đất đai -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- Sinh viên thực hiện: ĐINH HOÀNG PHONG ĐỀ TÀI: “QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, XÃ LỘC HƯN - HUYỆN TRẢNG BÀNG TỈNH TÂY NINH.” Xác nhận môn quản lý Xác nhận giáo viên hướng dẫn Xác nhận BCN Khoa QLĐĐ & BĐS …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… -Tháng nm 2011- Lời cảm ơn Con xin kính gửi lòng biết ơn đến : Ông ,b cha, mẹ, anh chị ngời tạo điều kiện cho em đợc đến trờng v dạy em trởng thnh Thầy Phạm Hồng Sơn Giáo viên hớng dẫn Khoa quản lý đất đai v Bất động sản Trờng Đại học Nông Lâm thnh phố Hồ Chí Minh, tận tình hớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi giúp em hon thnh luận văn tốt nghiệp cách tốt Ban chủ nhiệm Khoa quản lý đất đai v Bất động sản Trờng Đại học Nông Lâm Thnh phố Hồ Chí Minh quý thầy cô tận tình giảng dạy v truyền đạt cho em kiến thức quý báo suốt trình học tập Xin chân thnh cô chú, anh chị công tác Phân Viện Quy Hoạch v Thiết Kế Nông Nghiệp miền Nam nhiệt tình giúp đỡ v tạo điều kiện thuận lợi để em hon thnh công việc thời gian thực tập v hon thnh luận văn tốt nghiệp ny Gửi lòng biết ơn đến bạn lớp DH07QL động viên, giúp đỡ trình học tập v thời gian thực luận văn tốt nghiệp Do thêi gian thùc tËp cã h¹n vμ kiÕn thøc nhiều hạn chế nên luận văn nhiều thiếu xót, cha thật hon thiện, mong quý thầy cô thông cảm v đóng góp ý kiến để báo cáo hon chỉnh TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Đinh Hong Phong TểM TT Sinh viên thực hiện: Đinh Hoàng Phong, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh” Giáo viên hướng dẫn: Ths Phạm Hồng Sơn, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo:Xã Lộc Hưng xã nằm phía Đơng Bắc huyện Trảng Bàng có tổng diện tích tự nhiên 4514,73 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn xã manh mún, sử dụng đất chưa mang lại hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai chưa thật chặt chẽ Chính cơng tác QHSDĐ địa bàn xã Lộc Hưng thực cần thiết Việc thực công tác QHSDĐ nhằm xác định tổng nguồn lực đất đai làm sở cho việc khoanh định phân bổ quỹ đất cho ngành sử dụng tiết kiệm, khoa học, hiệu bền vững đồng thời tạo điều kiện cho công tác quản lý đất đai địa bàn xã ngày chặt chẽ Đề tài thực sở áp dụng quy định lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02-11-2009 theo quy trình bước Quyết định 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30-06-2005 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Để thực đề tài sử dụng phương pháp: Phương pháp thống kê, phương pháp đồ, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp kế thừa, phương pháp dự báo, phương pháp chuyên gia, phương pháp định mức.Qua trình khảo sát thực địa, nghiên cứu biến động điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội, đánh giá tiềm đất đai, kết hợp với nhu cầu sử dụng đất cho ngành đưa phương án phân bổ quỹ đất Để phát huy tốt cơng tránh lãng phí đầu tư xây dựng đưa kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (5 năm) theo năm thời kỳ quy hoạch Đến năm 2020, diện tích loại đất địa bàn xã Lộc Hưng sau: đất nơng nghiệp: 3.923,90 chiếm 86,9 % diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp: 590,93 chiếm 13,1% diện tích tự nhiên, đất khu dân cư nơng thơn: 1.359,02 Định hướng đến năm 2020, xã tận dụng hết đất chưa sử dụng Kết phương án phân bổ hợp lý quỹ đất đai cho ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đồng thời tạo sở pháp lý cơng tác quản lý đất đai góp phần vào cơng đại hóa nơng nghiệp nơng thôn nhằm phát triển xã Lộc Hưng thành xã phát triển huyện Trảng Bàng nói riêng tỉnh Tây Ninh nói chung MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I : TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài nghiên cứu 10 I.1.3 Cơ sở thực tiễn 11 I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 11 I.3 Nội dung, phương pháp nghiên cứu 11 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 11 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 12 PHẦN II : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14 II.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi trường 14 II.1.1 Điều kiện tự nhiên 14 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 16 II.1.3 Thực trạng môi trường 18 II.2 Thực trạng phát kiển kinh tế -xã hội 19 II.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 19 II.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 21 II.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 21 II.2.4 Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 22 II.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 22 II.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, môi trường 23 II.3.1 Điều kiện tự nhiên 23 II.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội, môi trường 24 II.4 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 26 II.5 Hiện trạng sử dụng đất 28 II.5.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 28 II.5.2 Tình hình biến động loại đất giai đoạn 2005- 2010 31 II.5.3 Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, mơi trường, tính hợp lý việc sử dụng đất 33 II.5.4 Những tồn việc sử dụng đất 35 II.6 Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 37 II.6.1 Đánh giá kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất 37 II.6.2 Đánh giá nguyên nhân tồn thực quy hoạch sử dụng đất 37 II.7 Đánh giá tiềm đất đai 38 II.7.1 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp 38 II.7.2 Đánh giá khả thích nghi 39 II.7.3 Đánh giá chung tiềm đất đai 40 II.8 Phương án quy hoạch sử dụng đất 40 II.8.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hooạch 41 II.8.2 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 43 II.8.3 Diện tích loại đất phân bổ cho mục đích sử dụng 46 II.8.4 Đánh giá tác động phương án quy hoạch đến kinh tế xã hội 54 II.9 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 56 II.9.1 Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích 57 II.9.2 Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng 58 II.9.3 Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng 59 II.10 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 62 II.10.1 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm 62 II.10.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch 63 II.10.2.3 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch 64 II.11 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất II.11 1.Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư 65 II.11 2.Giải pháp sách 66 II.11 Giải pháp khác 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, đồng thời nơi xây dựng cơng trình xây dựng đáp ứng nhu cầu đất đai để phát triển kinh tế – xã hội, dân sinh, an ninh quốc phòng Việc sử dụng, quản lý bảo vệ đất cách khoa học không định tương lai kinh tế đất nước mà đảm bảo cho mục tiêu ổn định phát triển bền vững xã hội Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, chương 2, điều 18 quy định: “ Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đất mục đích có hiệu ” Điều luật đất đai năm 2003 khẳng định: “ Nhà nước thống quản lý đất đai” Đất nước ta giai đoạn phát triển, nhu cầu sử dụng đất xã hội lớn Do để quản lý chặt, nắm quỹ đất, đảm bảo nhu cầu đất đai cho ngành lĩnh vực, tránh việc sử dụng đất chồng chéo, cần xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cách hợp lý Xã Lộc Hưng xã trọng điểm ngành sản xuất nông nghiệp huyện Trảng Bàng, cách thị trấn Trảng Bàng km vế hướng Tây Bắc, có đường Hồ Chí Minh chạy qua địa phận xã cầu nối thuận lợi cho việc giao lưu , phát triển kinh tế- xã hội xã mà huyện tỉnh Tây Ninh Để cho phát triển bền vững, cần phải có định hướng theo xu phát triển cách lập quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất ngắn hạn, dài hạn có định hướng phát triển lâu dài Bên cạnh đó, nhằm thể chế hố QHSDĐ cấp huyện, năm 2010, UBND huyện đạo UBND tất xã, thị trấn địa bàn huyện tiến hành lập QHSDĐ kế hoạch sử dụng đất chi tiết tất xã, thị trấn đến năm 2020 Xã Lộc Hưng đơn vị hành giao thực nhiệm vụ Xuất phát từ thực tế trên, cần thiết thực đề tài: “ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ”  Mục tiêu yêu cầu - Đánh giá đầy đủ điều kiện tự nhiên thực trạng phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 - 2010 xã - Đánh giá trạng sử dụng đất biến động đất đai giai đoạn 2005 – 2010 - Đánh giá tiềm khả thích nghi loại đất loại hình sử dụng đất địa bàn xã Trang Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong - Phân phối quỹ đất cho nhu cầu sử dụng đất ngành, nhằm thực tốt mục tiêu phát triển kinh tế địa bàn xã - Đề xuất giải pháp cụ thể việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất cơng tác quan trọng, mang tính tương quan định hướng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều đối tượng với mục đích sử dụng khác Vì vậy, cơng tác quy hoạch sử dụng đất yêu cầu phải: - Thực pháp luật đất đai - Đảm bảo sử phát triển ổn định nông thôn, sử dụng đất lâu dài đem lại hiệu kinh tế- xã hội môi trường - Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ngành địa bàn xã - Đảm bảo tính cân đối việc phân bổ, sử dụng đất đai thể tính khoa học, tính thực tế - Tính tốn cấu đất đai cho loại đất sở điều tra, phân tích tỉnh hình sử dụng đất, từ lập phương án chu chuyển nhằm sử dụng hiệu loại đất  Đối tượng nghiên cứu - Đất đai: Bao gồm tất loại đất theo mục đích sử dụng (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất khu dân cư nơng thơn) có địa giới hành xã - Đối tượng sử dụng đất, quy luật phát triển kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên  Phạm vi nghiên cứu : Tồn diện tích tự nhiên theo ranh giới hành xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh từ năm 2010 đến năm 2020 Trang Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong PHẦN I : TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học 1.1.Các khái niệm  Đất đai : Là khoảng khơng gian có giới hạn, theo chiều thẳng đứng (gồm khí hậu bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, tài ngun nước ngầm khống sản lòng đất); theo chiều nằm ngang mặt đất (là kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn với thành phần khác); kết hợp với hoạt động quản trị người từ khứ đến mà triển vọng tương lai Đất đai giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn hoạt động sản xuất sống xã hội loài người  Quy hoạch: Là việc xác định trật tự định hoạt động phân bố, bố trí, xếp, tổ chức… cho định hướng phát triển tương lai  Kế hoạch: Là việc bố trí, xếp nhằm phân định, phân bổ, chi tiết hóa cơng việc theo thời gian không gian định  Quy hoạch sử dụng đất: Là hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật pháp chế nhà nước tổ chức sử dụng quản lý đất đai đầy đủ hợp lý, khoa học có hiệu cao nhất, thông qua việc phân bổ quỹ đất đai tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất nhằm nâng cao hiệu sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất, bảo vệ tài nguyên môi trường  Kế hoạch sử dụng đất đai: Là chia nhỏ, chi tiết hóa quy hoạch sử dụng đất mặt nội dung thời kỳ KHSDĐ phê duyệt mang tính pháp lý mang tính pháp lệnh 1.2.Các nguyên tắc lập quy hoạch: - Quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; - Quy hoạch sử dụng đất lập từ tổng thể đến chi tiết; - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp trên; - Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền định, xét duyệt; - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phải thể nhu cầu sử dụng đất cấp dưới; - Sử dụng đất tiết kiệm có hiệu quả; - Khai thác hợp lí tài ngun thiên nhiên bảo vệ mơi trường; Trang Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong - Bảo vệ, tơn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; - Dân chủ công khai; - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ phải định, xét duyệt năm cuối kỳ trước 1.3.Căn để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Căn để lập quy hoạch sử dụng đất, gồm cứ: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nước; quy hoạch phát triển ngành địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước; Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội nhu cầu thị trường; Hiện trạng sử dụng đất nhu cầu sử dụng đất; Định mức sử dụng đất; Tiến khoa học cơng nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất; Kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước - Căn để lập kế hoạch sử dụng đất gồm cứ: Quy hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền định, xét duyệt; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm hàng năm Nhà nước; Nhu cầu sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Kết thực kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; Khả đầu tư thực dự án, công trình có sử dụng đất 1.4 Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định cụ thể nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp xã sau: - Xác định diện tích loại đất địa bàn xã phân bổ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; - Xác định diện tích loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội xã, bao gồm: đất trồng lúa nương, đất trồng hàng năm lại, đất nơng nghiệp khác; đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp xã; đất nghĩa trang, nghĩa địa xã quản lý; đất sông suối; đất phát triển hạ tầng xã đất phi nơng nghiệp khác; - Diện tích loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu xã; - Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã; - Giải pháp để thực quy hoạch sử dụng đất 1.5 Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trang Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hồng Phong chun canh, chăn ni tập trung, xác định rõ hướng chuyển đổi cấu trồng-vật ni, hình thành tổ chức sản xuất trang trại, mơ hình sản xuất nơng nghiệp mới, nơng thơn mới, tăng hiệu qủa bình qn đất nơng nghiệp Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực - Phương án xây dựng sở phát huy điều kiện đất đai, sinh thái kết hợp với nâng cấp hệ thống thủy lợi, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến đổi mô hình sản xuất để đẩy mạnh phát triển nơng nghiệp hàng hóa Tập trung phát triển nơng sản hàng hóa chủ lực cơng nghiệp, sản phẩm chăn nuôi - Phương án quy hoạch sử dụng đất gắn kết với việc xây dựng phát triển mô hình kinh doanh sản xuất nơng nghiệp, khu cơng nghiệp cơng nghệ cao mơ hình kinh tế trang trại, hợp tác xã chăn ni, trồng trọt có mức độ chun mơn hóa thâm canh cao - Phương án xây dựng hướng xã Lộc Hưng trở thành xã dẫn đầu tỉnh phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng đại b Tác động đến phát triển Công nghiệp,dịch vụ - Phương án xác định rõ vùng phát triển cơng nghiệp, khu cụm cơng nghiệp, tính tốn qũy đất cần thiết để mở rộng phát triển công nghiệp tạo động lực cho ngành phát triển ngành khác có liên quan Tiếp tục tạo qũy đất thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp địa bàn - Qúa trình bố trí đất đai phát triển cơng nghiệp tính đến việc phát triển khu công nghiệp đồng với phát triển dịch vụ, đô thị, phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người lao động nhà cho công nhân bảo vệ môi trường Nâng cao hiệu sử dụng đất khu cơng nghiệp hình thành số khu, cụm công nghiệp chuyên ngành II.8.3 Đánh giá tác động xã hội, môi trường Về mặt xã hội: - Giải công ăn việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp, từ giảm tệ nạn xã hội Đồng thời, tốc độ phát triển ngành kinh tế địa phương có xu hướng tăng nhanh, tương lai với lên xã hội, tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu nhân dân vùng - Phương án quy hoạch bố trí cơng trình phúc lợi trường học, trạm xá, sân bóng, khu vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu địa phương, góp phần nâng cao mức sống người dân phát triển chung xã hội Về mặt môi trường Trang 55 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong - Quy hoạch tập trung khu dân cư, phân khu chức rõ ràng hợp lý Bố trí đầy đủ cơng trình cơng cộng, đảm bảo mơi trường - Các cơng trình thuỷ lợi điều hòa nguồn nước cơng trình tiêu nước thuận lợi cho thoát nước vào mùa mưa cấp nước vào mùa khô II.9 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất II.9.1 Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích II.9.1.1 Kỳ đầu: Diện tích loại đất cấu sử dụng đất kỳ đầu phân bổ cụ thể sau: - Đất nơng nghiệp: 3.941,06 ha, chiếm 87,29 % diện tích tự nhiên - Đất phi nông nghiệp: 568,39 ha, chiếm 12,59% diện tích tự nhiên - Đất chưa sử dụng: 5.28 ha, chiếm 0.12 % diện tích tự nhiên - Đất khu dân cư nông thôn: 1.342,00 ha, chiếm 29,72 % diện tích tự nhiên II.9.1.2 Kỳ cuối: - Đất nơng nghiệp: 3.923,90 , chiếm 86,91 % diện tích tự nhiên - Đất phi nông nghiệp: 590,83 ha, chiếm 13,09% diện tích tự nhiên - Đất chưa sử dụng: khơng đất chưa sử dụng - Đất khu dân cư nơng thơn: 1.359,02 ha, chiếm 30,10 % diện tích tự nhiên Bảng 32: Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch (đvt:ha) Các kỳ kế hoạch Hiện trạng CHỈ TIÊU Mã TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Kỳ đầu, đến năm 2015 Kỳ cuối, đến năm 2020 Diện tích Cơ cấu (%) Diện tích Cơ cấu (%) Diện tích Cơ cấu (%) 4.514,73 100,00 4.514,73 100,00 4.514,73 100,00 Đất nông nghiệp NNP 4.013,45 88,90 3.941,06 87,29 3.923,90 86,91 Đất lúa nước DLN 2.689,03 59,56 2.675,31 59,26 2.673,13 59,21 Đất trồng hàng năm lại HNK 367,49 8,14 262,66 5,82 243,57 5,40 Đất trồng lâu năm CLN 907,37 20,10 939,10 20,80 939,10 20,80 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 43,63 0,97 43,99 0,97 48,10 1,07 Đất nông nghiệp khác NKH 5,93 0,13 20,00 0,44 20,00 0,44 Đất phi nông nghiệp PNN 496,00 10,99 568,39 12,59 590,83 13,09 Trang 56 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hồng Phong Đất nơng thơn ONT 146,54 3,25 176,44 3,91 176,44 3,91 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN CTS 1,30 0,03 4,32 0,10 4,32 0,10 Đất khu công nghiệp SKK 7,32 0,16 21,28 0,47 21,28 0,47 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC 3,22 0,07 3,22 0,07 3,22 0,07 Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ SKX 25,50 0,56 27,89 0,62 33,31 0,74 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 1,04 0,02 1,04 0,02 1,04 0,02 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 19,93 0,44 19,93 0,44 19,93 0,44 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 16,90 0,37 16,90 0,37 16,90 0,37 Đất sông, suối SON 21,16 0,47 21,16 0,47 21,16 0,47 Đất phát triển hạ tầng DHT 253,09 5,61 276,21 6,12 293,23 6,49 Đất chưa sử dụng DCS 5,28 0,12 5,28 0,12 Đất khu dân cư nông thôn DNT 1.285,70 28,48 1.342,00 29,72 1.359,02 30,10 Nguồn: Số liệu phân tích, tổng hợp II.9.2 Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng II.9.2.1 Kỳ đầu + Chuyển 72,40 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp Cụ thể sau: - Đất lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp 13,37 - Đất trồng năm lại chuyển sang đất phi nông nghiệp 56,95 - Đất trồng lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,08 + Chuyển 0,35 đất chuyên trồng lúa nước sang đất nuôi trồng thủy sản - Đất nuôi trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,35 II.9.2.2 Kỳ cuối + Chuyển 21,27 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp - Đất lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,18 - Đất trồng năm lại chuyển sang đất phi nơng nghiệp 19,09 Bảng 33 : Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng(đvt :ha) Phân theo kỳ STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ 2010-2015 Trang 57 2016-2020 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 93,67 72,40 21,27 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 15,55 13,37 2,18 1.3 Đất trồng hàng năm HNK/PNN lại 76,04 56,95 19,09 1.4 Đất trồng lâu năm 2,08 2,08 Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 0,35 0,35 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 0,35 0,35 CLN/PNN LUC/NTS Nguồn: Số liệu phân tích, tổng hợp II.9.3 Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch cụ thể sau: - Kỳ đầu: bố trí 1,17 đất chưa sử dụng vào đất nuôi trồng thủy sản - Kỳ cuối: tiếp tục bố trí 4,11 đất chưa sử dụng vào sử dụng mục đích ni trồng thủy sản II.10 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu  Mục đích yêu cầu Kế hoạch sử dụng đất lập sở đảm bảo nhu cầu sử dụng đất ngành đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nguyên tắc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm có hiệu Kế hoạch sử dụng đất xây dựng năm với mục tiêu cụ thể hoá việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất chuyển đất chưa sử dụng vào sử dụng năm  Căn để xây dựng kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2015 xã Lộc Hưng xây dựng dựa sau : Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2015 huyện Trảng Bàng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu sử dụng đất hàng năm ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, CN – TTCN, thương mại dịch vụ, nông nghiệp địa bàn xã Lộc Hưng II.10.1 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm II.10.1.1.Kế hoạch sử dụng đấtp chi tiết năm 2011 Trang 58 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong a.Đất nơng nghiệp: diện tích năm 2011 4.000,05 giảm 13,40 so với trạng năm 2010. Trong đó: - Đất lúa nước: 2.688,85 giảm 0,18 so với trạng - Đất trồng hàng năm lại: 344,29 giảm 23,20 so với trạng - Đất trồng lâu năm: 917,17 tăng 9,8 so với trạng - Đất nuôi trồng thủy sản: 43,81 - Đất nông nghiệp khác: 5,93 b.Đất phi nơng nghiệp: diện tích năm 2011 509,4 Trong - Đất nơng thơn 145,98 , giảm 0,56 quy hoạch khu công nghiệp - Đất xây dựng trụ sở quan công trình nghiệp 1,30 - Đất khu cơng nghiệp 21,28 ha, - Đất sở sản xuất kinh doanh 3,22 ha, - Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 25,50 ha, - Đất có mặt nước chuyên dùng 16,90 , - Đất phát triển sở hạ tầng 253,09 c Đất chưa sử dụng: 5,28 d Đất khu dân cư nông thôn: 1.287,14 tăng 1,44 II.10.1.2 Kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2012 a.Đất nơng nghiệp: diện tích năm 2012 3.980,57 giảm 19,48 so với diện tích cuối kỳ năm 2011 Trong đó: - Đất lúa nước: 2.681,76 giảm 7,09 - Đất trồng hàng năm lại: 326,9 giảm 17,39 - Đất trồng lâu năm: 922,17 tăng 5,00 - Đất nuôi trồng thủy sản: 43,81 - Đất nông nghiệp khác: 5,93 b.Đất phi nơng nghiệp: diện tích năm 2012 528,88 Trong - Đất nông thôn 156,18 , tăng 10,02 - Đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 1,30 - Đất khu công nghiệp 21,28 - Đất sở sản xuất kinh doanh 3,22 ha, - Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 27,89 ha, tăng 2,39 ha - Đất có mặt nước chuyên dùng 16,90 , - Đất phát triển sở hạ tầng 259,98 tăng 6,89 c Đất chưa sử dụng: 5,28 d Đất khu dân cư nông thôn: 1.304,23 tăng 17,09 Trang 59 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong II.10.1.3 Kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2013 a.Đất nông nghiệp: diện tích năm 2013 3.967,60 giảm 12,97 so với diện tích cuối kỳ năm 2012 Trong đó: - Đất lúa nước: 2.681,12 giảm 0,64 - Đất trồng hàng năm lại: 300,58 giảm 26,32 so với trạng - Đất trồng lâu năm: 922,09 tăng 0,08 so với trạng - Đất nuôi trồng thủy sản: 43,81 - Đất nông nghiệp khác: 20 tăng 14,07 để quy hoạch khu chăn nuôi tập trung b.Đất phi nông nghiệp: diện tích năm 2013 541,85 tăng 9.68 so với diện tích cuối kỳ năm 2012 Trong - Đất nông thôn 165,86 , tăng 9,68 - Đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 1,30 - Đất khu cơng nghiệp 21,28 - Đất sở sản xuất kinh doanh 3,22 ha, - Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 27,89 - Đất có mặt nước chuyên dùng 16,90 , - Đất phát triển sở hạ tầng 263,27 tăng 3,29 c Đất chưa sử dụng: 5,28 d Đất khu dân cư nông thôn: 1.317,29 tăng 13,06 II.10.1.4 Kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2014 a.Đất nông nghiệp: diện tích năm 2014 3.950,73 giảm 16,87 so với diện tích cuối kỳ năm 2013. Trong đó: - Đất lúa nước: 2.678,95 giảm 2,17  - Đất trồng hàng năm lại: 267,87 giảm 32,71 - Đất trồng lâu năm: 940,1 tăng 18,01  - Đất nuôi trồng thủy sản: 43,81 - Đất nông nghiệp khác: 20 b.Đất phi nông nghiệp: diện tích năm 2014 509,4 giảm so với diện tích cuối kỳ năm 2013 Trong - Đất nông thôn 176,78 , tăng 10,92 ha - Đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 4,32 tăng 3,02 - Đất khu công nghiệp 21,28 ha, - Đất sở sản xuất kinh doanh 3,22 ha, - Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 27,89 ha, - Đất có mặt nước chuyên dùng 16,90 , Trang 60 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong - Đất phát triển sở hạ tầng 266,2 c Đất chưa sử dụng: 5,28 d Đất khu dân cư nông thôn: 1.331,17 tăng 13,88 II.10.1.5 Kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2015 a.Đất nơng nghiệp: diện tích năm 2015 3.941,06 giảm 9,67 so với diện tích cuối kỳ năm 2014 Trong đó: - Đất lúa nước: 2.675,31 giảm 3,64 - Đất trồng hàng năm lại: 262,66 giảm 5,21 - Đất trồng lâu năm: 939,1 giảm - Đất nuôi trồng thủy sản: 43,81 - Đất nông nghiệp khác: 20 b.Đất phi nông nghiệp: diện tích năm 2015 568,39 tăng 9,67 so với diện tích cuối kỳ năm 2014 Trong - Đất nông thôn 176,44 , giảm 0,34 quy hoạch đường giao thông - Đất xây dựng trụ sở quan cơng trình nghiệp 4,32 - Đất khu công nghiệp 21,28 - Đất sở sản xuất kinh doanh 3,22 - Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 27,89 - Đất có mặt nước chuyên dùng 16,90 - Đất phát triển sở hạ tầng 276,21 tăng 10,01 c Đất chưa sử dụng: 5,28 d Đất khu dân cư nông thôn: 1.342,00 tăng 10,83 Bảng 34: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm(đvt:ha) Diện tích đến năm CHỈ TIÊU Mã DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 4514,73 4514,73 4514,73 4514,73 4514,73 Năm 2015 Đất nông nghiệp NNP 4.000,05 3.980,57 3.967,60 3.950,73 3.941,06 Đất lúa nước DLN 2.688,85 2.681,76 2.681,12 2.678,95 2.675,31 Đất trồng hàng HNK năm lại 344,29 326,90 300,58 267,87 262,66 Đất trồng lâu CLN năm 917,17 922,17 922,09 940,10 939,10 43,81 43,81 43,81 43,81 43,99 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS Trang 61 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hồng Phong Đất nơng nghiệp NKH khác 5,93 5,93 20,00 20,00 20,00 PNN 509,40 528,88 541,85 558,72 568,39 Đất nông thôn ONT 145,98 156,18 165,86 176,78 176,44 Đất XD trụ sở quan, CTSN CTS 1,30 1,30 1,30 4,32 4,32 Đất khu nghiệp SKK 21,28 21,28 21,28 21,28 21,28 SKC 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 Đất sản xuất vật SKX liệu XD gốm sứ 25,50 27,89 27,89 27,89 27,89 Đất phi nghiệp nông công Đất sở sản xuất kinh doanh Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 Đất nghĩa nghĩa địa NTD 19,93 19,93 19,93 19,93 19,93 Đất có mặt nước SMN chuyên dùng 16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 Đất sông, suối SON 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 Đất phát triển hạ DHT tầng 253,09 259,98 263,27 266,20 276,21 DCS 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 Đất khu dân cư DNT nông thôn 1.287,14 1.304,23 1.317,29 1.331,17 1.342,00 trang, Đất chưa sử dụng Nguồn: Số liệu phân tích, tổng hợp II.10.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch - Diện tích đất nơng nghiệp chuyển cho nhóm đất phi nơng nghiệp 93,67 ha; chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 0,35ha Cụ thể sau : - Năm 2011: Chuyển 13,40 đất nông nghiệp sang đất phi nơng nghiệp (trong chuyển 12,40 đất trồng hàng năm lại, đất trồng lâu năm) - Năm 2012: Chuyển 19,48 đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp (trong : đất lúa nước 7,09 ha, đấ trồng hàng năm lại 12,39 ha) Ngồi ra, chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 0,46 Trang 62 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong - Năm 2013: Chuyển 12,97 đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp (trong đó, đất lúa nước 0,64 ha, đất trồng hàng năm lại 12,25ha, đất trồng lâu năm 0,08 ha) - Năm 2014: Chuyển 16,87 đất nông nghiệp sang đất phi nơng nghiệp (trong đó,đất chun trồng lúa nước 2,17 ha, đất trồng hàng năm lại 14,70 ha) - Năm 2015: Chuyển 9,80 đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp (trong đó, đất lúa nước 3,47 ha, đất trồng hàng năm lại 5,21 ha, đất trồng lâu năm Ngoài ra, chuyển đổi cấu nội đất nơng nghiệp 0,17 ha) Bảng 35 : Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo năm kế hoạch( đvt:ha) Phân theo năm CHỈ TIÊU Mã Diện tích Năm 2015 Đất nơng nghiệp chuyển sang đất NNP/PNN 93,67 13,40 19,48 12,97 16,87 phi nông nghiệp 9,68 21,27 Đất lúa nước 2,17 3,47 2,18 Đất trồng HN HNC/PNN 76,04 12,40 12,39 12,25 14,70 lại 5,21 19,09 Đất trồng lâu năm 1,00 CLN/PNN Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUC/NTS 15,55 Năm 2012 7,09 Năm 2013 Năm 20162020 Năm 2014 LUC/PNN Năm 2011 0,64 2,08 1,00 0,08 0,35 0,18 0,17 0,35 0,18 0,17 Nguồn: Số liệu phân tích, tổng hợp II.10.2.3 Danh mục cơng trình, dự án kỳ kế hoạch Bảng 36: Danh mục cơng trình kỳ quy hoạch STT I Tên cơng trình Đất bưu Mã DBV Trang 63 Diện tích (ha) Vị trí Năm thực Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hồng Phong Bưu Lộc Hưng DBV 0,315 Lộc Hưng 2011 II Đất giao thông DGT Đường Lh-10 DGT 1,45 Lộc Hưng 2012 Đường Lhu-m4 DGT 1,71 Lộc Hưng 2012 Đường Lhu-m3 DGT 3,49 Lộc Hưng 2012 Đường Lhg-m2 DGT 1,59 Lộc Hưng 2013 Đường Cây Dương DGT 1,79 Lộc Hưng 2013 Đường Lhg-m4 DGT 1,58 Lộc Hưng 2014 Đường Lhg-m5 DGT 1,38 Lộc Hưng 2014 Đường Lhg-10 DGT 2,39 Lộc Hưng 2015 10 Đường Hồ Chí Minh DGT 5,72 Lộc Hưng 2015 11 Đường Lhu-17 DGT 4,89 Lộc Hưng 2016-2020 III Đất văn hóa DVH 12 Khu vui chơi giải trí thiếu niên DVH IV Đất y tế DYT 13 Trạm y tế Lộc Hưng DYT V Đất ONT 14 Đất nông thôn 15 Lộc Hưng 2015 0,2 Lộc Hưng 2013 ONT 10,44 Lộc Hưng 2011 Đất nông thôn ONT 10,44 Lộc Hưng 2012 16 Đất nông thôn ONT 10,00 Lộc Hưng 2013 17 Đât nông thôn ONT 11,32 Lộc Hưng 2014 18 Đất nông thôn ONT 8,68 Lộc Hưng 2015 VI Đất khu công nghiệp SKK 19 khu cụm CN Bàu Hai Năm SKK 4,76 Lộc Hưng 2011 Khu cụm CN Phước Đông- Bời Lời SKK 9,2 Lộc Hưng 2011 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 21 Đất sản xuất vật liệu XD SKX 2,39 Lộc Hưng 2012 22 Khu khai thác vật liệu xây SKX 5,42 Lộc Hưng 2016-2020 20 VII Trang 64 3,06 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong dựng Đất Trụ sở quan, cơng trình nghiệp TSC 23 Đất Trụ sở quan, cơng trình nghiệp TSC IX Đất trồng lâu năm CLN 24 Đất trồng ăn lâu năm LNQ 10,8 Đất trồng ăn lâu năm LNQ 26 Đất trồng lâu năm khác LNK 18,01 X Đất nông nghiệp khác NKH 27 Khu chăn nuôi tập trung NKH XI Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 28 Đất nuôi trồng thuỷ sản 29 Đất nuôi trồng thuỷ sản VIII 25 3,02 Lộc Hưng 2014 Lộc Hưng 2011 Lộc Hưng 2012 Lộc Hưng 2014 14,6 Lộc Hưng 2013 NTS 0,18 Lộc Hưng 2015 NTS 4,11 Lộc Hưng 2016-2020 Nguồn: Số liệu phân tích, tổng hợp II.11 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Để phương án quy hoạch phân bổ đất giai đoạn 2000-2020 khả thực thi, đáp ứng yêu cầu đất đai cho ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, văn hố, xã hội, an ninh quốc phòng phát triển Cần phải có số giái pháp sách hợp lý II.11 1.Giải pháp nguồn lực vốn đầu tư - Vốn điều kiện tiên cho việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Vì vậy, cần phải có sách thuận lợi thu hút đầu tư xây dựng cơng trình trọng điểm xây dựng sở hạ tầng - Giải tốt việc bồi thường, giải tỏa, tái định cư thu hồi đất để thực dự án Đặc biệt sách tái định cư, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực dự án tái định cư, nên bố trí trước giải tỏa, thu hồi đất Như tạo thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, thực dự án, người dân có đất bị thu hồi nhanh chóng ổn định - Đối với dự án đất cần lựa chọn chủ đầu tư có đủ lực để thực chịu trách nhiệm tất sở vật chất để tránh việc khu dân cư xây dựng lở cỡ, xé nhỏ diện tích vừa manh múng vừa khó đảm bảo triển khai quản lý II.11 2.Giải pháp sách Trang 65 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong Áp dụng đồng sách đất đai,cụ thể hóa điều khoản luật, văn luật cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát tiến độ thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt - Có sách đào tạo nghề, chuyển đổi cấu lao động cho người có đất bị thu hồi - Kiên thu hồi, giải dự án chậm triển khai tránh tình trạng “quy hoạch treo” - Chính sách bảo vệ có hiệu quỹ đất lúa có,hạn chế tối đa lấy đất lúa tưới ổn định để sử dụng cho mục đích phi nơng nghiệp.Bên cạnh có sách thỏa đáng khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác đất chưa sử dụng lại bổ sung cho mục đích khác - Chính sách thuế sử dụng đất khoản tiền có liên quan đến sử dụng đất Chính sách bảo đảm ln ln động,có ưu tiên theo ngành nghề Đặc biệt sách thuế theo hướng thu hút đầu tư - Chính sách đền bù đánh thuế thỏa đáng chuyển mục đích sử dụng loại đất - Chính sách đầu tư đồng kết hợp với bố trí điểm dân cư tập trung, cụm trung tâm xã - Chính sách hổ trợ vốn cho người sản xuất, đặc biệt sản xuất nơng nghiệp - Chính sách ưu tiên giành đất cho phát triển công nghiệp xây dựng hạ tầng - Chính sách khuyến khích áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sử dụng đất nhằm bảo vệ tài nguyên đất bền vững bảo vệ môi trường sinh thái II.11.3 Hình thành ban đạo quy định rõ trách nhiệm cho ngành, lĩnh vực Công tác quy hoạch sử dụng đất đai phức tạp, gây tác động đến nhiều lĩnh vực khác khu vực quy hoạch Mọi hoạt động kinh tế xã hội địa bàn quy hoạch nói riêng tồn xã hội nói chung phải lấy đất đai làm tảng, làm sở để thực q trình sản xuất Do đó, quy hoạch sử dụng đất đai làm biến đổi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai ngành, lĩnh vực làm giảm quy mô, tăng quy mô sử dụng đất ngành địa bàn quy hoạch Đất đai tài sản vô quý giá có hạn Quốc gia Ở nước ta, đất đai nhà nước đại diện thống quản lý giao cho tổ chức, cá nhân hộ gia đình ( gọi chung đối tượng sử dụng đất ) đưa vào sử dụng Vì vậy, trình thực quy hoạch dễ xảy tranh chấp, lấn chiếm khó khăn khác làm cản trở công việc thực quy hoạch Vì vậy, cần Trang 66 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong thiết phải thành lập ban đạo quản lý việc thực quy hoạch Trong ban đạo bao gồm đầy đủ thành phần, lĩnh vực để giải vướng mắc, thắc mắc khó khăn gặp phải trình thực quy hoạch Ban đạo quy hoạch sử dụng đất xã thường gồm: chủ tịch phó chủ tịch UBND xã có cán địa huyện, cán tư pháp huyện xuống hỗ trợ thực quy hoạch Ngồi số thành viên khác tham gia trưởng thôn, chủ tịch hợp tác xã, Ban đạo quy hoạch đại dịên cho quần chúng nhân dân địa bàn quy hoạch làm quy hoạch Chịu hồn tồn trách nhiệm cơng việc làm trước quần chúng nhân dân Để trình thực quy hoạch tiến hành nhanh đạt kết cao cần phải có đội ngũ cán dày dặn kinh nghiệp có trình độ nghiệp vụ cao Đội ngũ cán địa phải tận tình với cơng việc, bám sát vững địa hình để giúp trình thực quy hoạch nhanh hơn, chất lượng cao Trang 67 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Hưng đến năm 2020 xây dựng sở điều tra, khảo sát nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên đất đai xã quy hoạch ngành, quan trọng quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bàng Phương án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng việc xác lập ổn định mặt pháp lý đất đai phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đất đai Đây quan trọng để cấp có thẩm quyền tiến hành giao đất, thu hồi đất, sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm địa phương Phương án làm thay đổi cấu đất đai Xã phù hợp với cấu chung Huyện (giảm dần diện tích đất nơng nghiệp để chuyển sang đất phi nơng nghiệp) Phương án vừa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành vừa góp phần nâng cao chất lượng sống nhân dân đồng thời đảm bảo việc sử dụng đất hiệu Trên sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trạng sử dụng đất 2010, nhu cầu sử dụng đất ngành, khả thích nghi đất đai, quan điểm khai thác sử dụng đất, định hướng sử dụng đất địa bàn, phương án Quy hoạch sử dụng đất cho Xã đề xuất Kết cho phân bố đất đai đến năm 2020 sau: Đối với đất nông nghiệp: đến 2020 3.923,90 Trong đó: đất trồng lúa nước 2.673,13 ha, đất trồng hàng năm 243,57 ha, lâu năm 939,10 ha, đất có mặt nước ni trồng thủy sản 48,10 ha, đất nông nghiệp khác 20 Đối với đất phi nông nghiệp: 590,83 đất 176,44 ha, đất khu cơng nghiệp 21,28 ha, đất sở sản xuất kinh doanh 3,22 ha, đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ 33,31 ha, đất phát triển hạ tầng 293,23 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 xã Lộc Hưng giúp thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu II.KIẾN NGHỊ - Để đảm bảo cho phương án chọn thực cách có hiệu cần phải có phối hợp nhiều ban ngành tham gia nhân dân địa phương - UBND huyện cần đạo nhà đầu tư thực tốt công tác đền bù giải tỏa để đảm bảo cho dự án, cơng trình xã tiến hành tiến độ - UBND tỉnh tạo điều kiện vốn, tiến khoa học kỹ thuật để xã sớm triển khai thực phương án quy hoạch Trang 68 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hồng Phong - Có chế độ thực điều chỉnh kịp thời để phương án quy hoạch đáp ứng nhu cầu cần thiết phát triển - Thông báo rộng rãi quy hoạch loại đất đến ấp, ban ngành nhân dân toàn huyện nhằm đảm bảo công tác quy hoạch thực dễ dàng thuận lợi - Đề chế sách hỗ trợ nhà đầu tư công tác thu hồi giải phóng mặt bằng, khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vốn cho việc phát triển sở hạ tầng tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Thu hồi đất giao sử dụng khơng mục đích sử dụng không hiệu nhằm dành quỹ đất sử dụng cho mục đích khác có hiệu kinh tế - xã hội cao - Cần kiểm tra chặt chẽ luồng di dân tự để giảm bớt áp lực đất đai - Hàng năm UBND xã cần phải tổng kết thực quy hoạch đề xuất vấn đề cần thiết - Thường xuyên rà soát lại phương án quy hoạch, đảm bảo thực điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa bàn xã Lộc Hưng nói riêng tồn huyện Trảng Bàng nói chung Trang 69 ... báo cáo hon chỉnh TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên §inh Hoμng Phong TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Đinh Hoàng Phong, Khoa quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ... 16 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong đỏ vàng chưa có kết von Đất có thành phần giới thịt nhẹ, thịt nhẹ pha sét, kết cấu cục tảng Đất chua, dinh dưỡng đất trung bình đến khá, lượng mùn,... pháp khác 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 Ngành Quản Lý Đất đai SVTH: Đinh Hoàng Phong ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, XÃ LỘC HƯNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, XÃ LỘC HƯNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay