ỨNG DỤNG ACRGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÀ LÀI HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI.

85 59 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 13:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG ACRGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÀ LÀI HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI SVTH MSSV LỚP KHOA NGÀNH : : : : : ĐẶNG THỊ LAN ANH 07151002 DH07DC 2007 – 2011 Cơng nghệ địa - TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH  ĐẶNG THỊ LAN ANH ỨNG DỤNG ACRGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÀ LÀI - HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI Giáo viên hướng dẫn: Ths.Nguyễn Du Địa quan: Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ký tên: ………………………………………… - TP Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2011 -     Tháng 08 năm 2011 LỜI CẢM ƠN -o0o - Trong năm tháng học tập ghế giảng đường, em quý thầy cô tận tâm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu tạo cho em tảng vững đường nghiệp sau thực hành, giúp em ứng dụng phát huy cơng tác, nghề nghiệp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho em hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Anh, Chị vấn đề thực tế trình thực đề tài suốt trình học tập thực đề tài Mặc dù cố gắng kiến thức thân thời gian thực đề tài có hạn nên luận văn chắn nhiều khiếm khuyết, mong góp ý quý thầy cô bạn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực       TÓM TẮT LUẬN VĂN Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Lan Anh, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: ỨNG DỤNG ACRGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÀ LÀI - HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Du, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chính Minh Hệ thống thông tin địa lý công cụ hỗ trợ đắc lực, hiệu làm sở cho lãnh đạo địa phương hoạch định sách, định cách xác, nhanh chóng sở hệ thống liệu tự nhiên kinh tế - xã hội lưu trữ, cập nhật Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường cơng cụ đắc lực cho phép phân tích, đánh giá đầy đủ trạng tiềm nguồn lực tài nguyên thiên nhiên (đất đai, khoáng sản, nguồn nước, mơi trường) để từ định hướng khai thác, quản lý hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực ArcGIS phần mềm việc quản lý sở liệu không gian sở liệu thuộc tính Cho phép người dùng nắm bắt thơng tin xác đất truy xuất liệu phục vụ cho công tác liên quan Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước tài nguyên môi trường ngày đại thời gian tới đảm bảo định hướng phát triển khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường Ứng dụng GIS vào công tác quản lý, thông tin quy hoạch sử dụng đất giúp xã Tà Lài quản lý đất đai hiệu địa bàn, dễ dàng kiểm sốt biến động cập nhật thơng tin đất, định giao đất nhanh chống dựa vào đồ quy hoạch sử dụng đất Từ yêu cầu thực tế nêu trên, đề tài “ỨNG DỤNG ACRGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÀ LÀI - HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI.” giải phần bất cập công tác quản lý thông tin đất đai Nội dung nghiên cứu gồm: - Đánh giá nguồn tài liệu, số liệu đồ - Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng công cụ hổ trợ cho công tác quản lý thông tin đất đai - Đánh giá hiệu việc sử dụng hệ thống phần mềm ArcGIS-Công cụ hổ trợ xây dựng quản lý thông tin đất đai Kết nghiên cứu: - Xây dựng mơ hình liệu khơng gian thuộc tính cho đối tượng: đất, giao thông, thủy văn, ký hiệu cơng trình, độ cao - Xây dựng đồ quy hoạch, công cụ quản lý thông tin quy hoạch - Ứng dụng phần mềm ArcGIS 9.3và ngôn ngữ lập trình VBA     MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1  PHẦN I: TỔNG QUAN 3  I.1 Cơ sở khoa học 3  I.1.1 Bản đồ học 3  I.1.2 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 4  I.1.3 Cơ sở toán học đồ 5  I.1.4 Cơ sở pháp lý 5  I.1.5 Cơ sở thực tiễn 6  I Khái quát hệ thống thông tin địa lý (GIS) 7  I.2.1 Định nghĩa GIS 7  I.2.2 Các thành phần GIS 8  I.2.3 Đặc điểm chung 8  I.2.4 Phần mềm ArcGIS – Ngôn ngữ lập trình ARC OBJECTS 8  I.3 Khái quát địa bàn nghiên cứu: 15  I.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội 15  I.3.2 Tình hình quản lý đất đai địa bàn nghiên cứu 25  I.4 Nội dung phương pháp nghiên cứu 26  I.4.1 Nội dung nghiên cứu 26  I.4.2 Phương pháp nghiên cứu 26  PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28  II.1 Đánh giá tình hình quản lý đất đai trạng sử dụng đất có liên quan 28  II.2 Ứng dụng ArcGIS hỗ trợ quản lý thông tin 28  II.2.1 Xây dựng sở liệu 28  II.2.2 Đánh giá liệu : 29  II.2.3 Đánh giá chất lượng liệu dùng xây dựng sở liệu 30  II.3 Xây dựng sở liệu thông tin lớp đồ 30  II.3.1 Phân lớp liệu 30  II.3.2 Xây dựng, chỉnh lý đồ quy hoạch sử dụng đất 31  II.3.3 Xây dựng liệu không gian 34  II.3.4 Xây dựng liệu thuộc tính cho lớp 40  II.4 Xây dựng đồ quy hoạch 48  II.5 Xây dựng công cụ hổ trợ cho công tác quản lý thông tin 49  II.5.1 Chương trình quản lý thơng tin trạng 51  II.5.2 Chương trình quản lý thơng tin quy hoạch 60  II.5.3 Một số cơng cụ tiện ích 64      II.6 Đánh giá hiệu việc sử dụng hệ thống phần mềm ArcGIS - Công cụ hổ trợ xây dựng quản lý đồ quy hoạch sử dụng đất 66  II.6.1 Hiệu mặt thời gian 66  II.6.2 Hiệu mặt kỹ thuật 66  II.6.3 Một số hạn chế 66  PHẦN III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 67  III.1 KẾT LUẬN 67  III.2 KIẾN NGHỊ 67      DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT GIS VBA LIS QCNQSDĐ TCĐC UBND TNMT CSDL BĐQHSDĐ   : Hệ thống thông tin địa lý : Visual Basic for Application : Hệ thống thông tin đất đai : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Tổng cục địa : Ủy ban nhân dân : Tài nguyên môi trường : Cơ sở liệu : Bản đồ quy hoạch sử dụng đất   DANH MỤC CÁC HÌNH   Trang Hình Các thành phần GIS Hình Biểu tượng ArcMap 10 Hình 3: Giao diện ArcMap 10 Hình Biểu tương ArcCatalog 11 Hình Giao diện ArcCatalog 11 Hình Biểu tương ArcToolbox 12 Hình Giao diện ArcToolbox 12 Hình Trình soạn thảo VBA 13 Hình Các thuộc tính đặc trưng VBA 14 Hình 10 Hộp thoại Customize 15 Hình 11 Sơ đồ vị trí xã Tà Lài 15 Hình 12: Quy trình thực 27 Hình 13 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực xã Tà Lài (*.TAB) 29 Hình 14 Khu vực quy hoạch chưa biên tập lại 31 Hình 15 Quá trình biên tập vùng quy hoạch 32 Hình 16 Quá trình biên tập vùng quy hoạch 32 Hình 17 Quá trình biên tập vùng quy hoạch 33 Hình 18 Bảng Region Style 33 Hình 19 Vùng quy hoạch biên tập hoàn chỉnh 34 Hình 20 Quy trình xử lý liệu tổng quát 34 Hình 21 Bản đồ trạng sử dụng đất xã Tà Lài (*.mxd) 35 Hình 22 Cách chuyển liệu khơng gian 36 Hình 23 Cách chuyển liệu không gian 36     Hình 24 Cách chuyển liệu không gian dạng text 37 Hình 25 Cách chuyển liệu khơng gian dạng text 37 Hình 26 Cắt đối tượng polygon 38 Hình 27 Buffer đối tượng polyline 38 Hình 28 Một khu vực xã Tà Lài 39 Hình 29 Bảng liệu thuộc tính lớp địa 40 Hình 30 Bảng liệu thuộc tính lớp giao thông trạng 41 Hình 31 Bảng liệu thuộc tính lớp thủy văn 42 Hình 32 Bảng liệu thuộc tính lớp ký hiệu cơng trình 43 Hình 33 Bảng liệu thuộc tính lớp đất đai quy hoạch 44 Hình 34 Bảng liệu thuộc tính lớp giao thơng quy hoạch 45 Hình 35 Xây dựng bảng thuộc tính ArcCatalog 46 Hình 36 Xây dựng trường thuộc tính ArcCatalog 46 Hình 37 Thêm trường thuộc tính ArcMap 47 Hình 38 Sữa lỗi font chữ bảng thuộc tính 47 Hình 39 Giao diện thành lập chuyên đề cho lớp đất đai quy hoạch 48 Hình 40 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tà Lài năm 2020 48 Hình 41 Thiết kế giao diện chương trình hỗ trợ quản lý thông tin xã Tà Lài 49 Hình 42 Hộp thoại New UIControl 49 Hình 43 Xây dựng công cụ quản lý thông tin 50 Hình 44 Đặt tên cho công cụ 50 Hình 45 Giao diện chương trình “Hỗ trợ quản lý thơng tin xã Tà Lài” 51 Hình 46 Quy trình tra cứu thông tin đất 51 Hình 47 Giao diện tra cứu thông tin đất 52 Hình 48 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin địa 52 Hình 49 Kết tìm kiếm đất thông qua thuộc Thửa ID 53     Hình 50 Kết tìm kiếm thông tin thông theo tên chủ sử dụng 53 Hình 51 Hộp thoại thơng báo chưa nhập thông tin thử đất 54 Hình 52 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin giao thơng trạng 54 Hình 53 Kết tìm kiếm thơng tin thơng qua tên đường 55 Hình 54 Giao diện tra cứu thông tin thủy văn 55 Hình 55 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin thủy văn 56 Hình 56 Hộp thoại hiển thị kết tìm kiếm thơng qua Mã ID 56 Hình 57 Hộp thoại hiển thị kết tìm kiếm thơng qua tên sơng 57 Hình 58 Quy trình tra cứu thơng tin tiện íchGiao diện tra cứu ký hiệu cơng trình 57 Hình 59 Giao diện tra cứu thông tin ký hiệu 58 Hình 60 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin ký hiệu cơng trình 58 Hình 61 Giao diện hiển thị kết tìm kiếm thơng tin ký hiệu theo Mã ID 59 Hình 62 Giao diện kết tìm kiếm theo tên ký hiệu cơng trình 59 Hình 63 Quy trình tìm kiếm thơng tin quy hoạch sử dụng đất 60 Hình 64 Giao diện tra cứu đất đai quy hoạch 60 Hình 65 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin đất đai quy hoạch 61 Hình 66 Kết tìm kiếm theo theo tên cơng trình 61 Hình 67 Quy trình tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch 62 Hình 68 Giao diện tra cứu thông tin giao thông quy hoạch- Ứng dụng 62 Hình 69 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin giao thơng quy hoạch 63 Hình 70 Kết tìm kiếm thơng tin giao thông quy hoạch qua Mã ID 63 Hình 71 Kết tìm kiếm thơng tin giao thông quy hoạch qua tên tuyến đường 64 Hình 72 Kết hiển thị thơng tin độ cao 64 Hình 73 Giao diện cơng cụ xem diện tích 65   Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh II.5.2 Chương trình quản lý thơng tin quy hoạch a) Cơng cụ quản lý thông tin quy hoạch - Sơ đồ chức Nhập số (Mã loại đất quy hoạch, tên cơng trình, năm thực )  Chương trình kiểm tra thông tin nhập Sai Nhập thông tin lại Đúng Chương trình dò tìm xác định thơng tin thuộc tính Hiển thị hộp thoại chứa thơng tin đất Zoom tới vị trí hình Hình 63 Quy trình tìm kiếm thơng tin quy hoạch sử dụng đất - Giao diện tra cứu thông tin địa quy hoạch Hình 64 Giao diện tra cứu đất đai quy hoạch - Ứng dụng  Cách truy cập Click menu “THÔNG TIN QUY HOẠCH” Click chọn “Đất đai quy hoạch” - 60 - Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh Giao diện tìm kiếm thơng địa quy hoạch thơng số đất xuất Hình 65 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thơng tin đất đai quy hoạch + Tra cứu theo Mã loại đất quy hoạch - Người sử dụng “check” vào ô “Mã lđất” - Người sử dụng chọn mã “Mã loại đất quy hoạch” thiết kế sẳn cần tra cứu thông tin - Nút “TÌM KIẾM”: Xác định vị trí khoanh có loại đất quy hoạch cần tìm đồ đồng thời đổi màu khoanh đất sang màu xanh phóng to lên hình, chương trình hiển thị thơng báo số lượng thơng tin tìm - Nút “TÌM TIẾP”: Xóa tất thơng tin ListView thông tin người sử dụng nhập - Tất thơng tin thuộc tính lên bảng danh sách “ListView” - Field “STT” trường thiết kế dùng để đếm số đất tìm - Nút “X” : Dùng để thoát khỏi chương trình tra cứu thơng tin địa quy hoạch + Tra cứu theo tên cơng trình - Người sử dụng “check” vào ô “Tên ctrinh” - Người sử dụng chọn tên cơng trình thiết kế sẳn nhập tên tên cơng trình cần tra cứu thơng - Nút “TÌM KIẾM”: Xác định vị trí tất khoanh đất có tên cơng trình cần tìm đồ, thể lên hình đồng thời đổi màu đất sang màu xanh, chương trình phóng to khoanh đất tìm lên hình thơng báo số thơng tin tìm đ ược  Nếu nhập chương trình cho ta kết Hình 66 Kết tìm kiếm theo theo tên cơng trình - 61 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh + Tra cứu theo năm thực hiện: Thực bước tương tự tra cứu mã loại đất quy hoạch b) Tra cứu thông tin giao thông quy hoạch - Sơ đồ chức Nhập số (Mã ID, tên đường quy hoạch, năm thực )  Chương trình kiểm tra thơng tin nhập Sai Nhập thơng tin lại Đúng Chương trình dò tìm xác định thơng tin thuộc tính Hiển thị hộp thoại chứa thông tin giao thông Zoom tới vị trí hình Hình 67 Quy trình tìm kiếm thông tin giao thông quy hoạch - Giao diện tra cứu thơng tin giao thơng quy hoạch Hình 68 Giao diện tra cứu thông tin giao thông quy hoạch - 62 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh - Ứng dụng  Cách truy cập Click menu “Thông tin quy hoạch” Click chọn “Giao thông quy hoạch” Giao diện tìm kiếm thơng giao thơng quy hoạch thông số đất xuất Hình 69 Cách truy cập vào giao diện tìm kiếm thông tin giao thông quy hoạch + Tra cứu theo Mã ID tuyến đường - Người sử dụng phải “check” vào ô “Mã ID” - Người sử dụng nhập mã tuyến đường cần tra cứu thơng tin - Nút “TÌM KIẾM”: Xác định vị trí tuyến đường cần tìm đồ đồng thời đổi màu tuyến đường cần tìm sang màu xanh phóng to tuyến đường lên hình Hình 70 Kết tìm kiếm thơng tin giao thông quy hoạch qua Mã ID + Tra cứu theo tên tuyến đường - Người sử dụng “check” vào nút “TÌM TIẾP” - Người sử dụng phải “check” vào “Tên tuyến” - Người sử dụng chọn tên tuyến đường cần tra cứu thông tin tạo sẵn - 63 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh Hình 71 Kết tìm kiếm thơng tin giao thông quy hoạch qua tên tuyến đường II.5.3 Một số cơng cụ tiện ích a) Xem thơng tin độ cao - Chọn đối tượng cần xem thơng tin Chọn mục“THƠNG TIN HIỆN TRẠNG” Chọn “Thông tin độ cao” - Nút “TÌM KIẾM” dùng để tìm thơng tin độ cao Hình 72 Kết hiển thị thông tin độ cao - 64 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh - Nút “X” dùng để thoát khỏi chương trình xem thơng tin độ cao b)Cơng cụ xem thơng tindiện tích - Cơng cụ dùng để xem vùng cần biết diện tích - Diện tích vùng cần xem diện tích là: thử đất, nhiều đất, sơng hay đường,… Hình 73 Giao diện cơng cụ xem diện tích Chú ý: Tất đối tượng muốn thông tin xem diện tích phải chuyển dạng Topology (dạng vùng khép kín) Các ứng dụng  Xem diện tích Chọn đất cần xem diện tích Chọn mục “Xem diện tích” hiển thị hộp thoại kết  Xem diện tích vùng Chọn vùng cần xem diện tích “Xem diện tích” Hiển thị hộp thoại kết  Xem diện tích sơng Chọn sơng cần xem diện tích “Xem diện tích” Hiển thị xuất hộp thoại kết c) Công cụ Đếm đối tượng - Công cụ hổ trợ dùng để đếm tất đối tượng vùng chọn ta cần biết thông tin - Các đối tượng đếm là: Điểm (Point), đường (Polyline), Vùng (Polygon) Cách ứng dụng - Chọn Menu “Đếm đối tượng” Quét vùng cần đếm đối tượng Hiển thị hộp thoại kết - 65 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh II.6 Đánh giá hiệu việc sử dụng hệ thống phần mềm ArcGIS - Công cụ hổ trợ xây dựng quản lý đồ quy hoạch sử dụng đất Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin nói chung hệ thống phần mềm ArcGIS với công cụ hổ trợ giúp nói riêng cơng tác quản lý thông tin đất đai trạng quản lý tốt thơng tin quy hoạch sử dụng đất góp phần hiệu cơng cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước II.6.1 Hiệu mặt thời gian - Dữ liệu thuộc tính bổ sung, chỉnh sửa hệ quản trị sở liệu, qua cập nhật, khai thác đầy đủ thông tin cần thiết đất đai trạng thơng tin chi tiết cơng trình quy hoạch, tiến độ thực dự án quy hoạch cách nhanh chóng theo yêu cầu quản lý đất đai - Thông qua hệ thống phần mềm, cơng cụ hổ trợ tiện ích ta tra cứu, truy tìm thơng tin cách nhanh chóng xác - Do thơng tin quy hoạch quản lý chi tiết đồ quy hoạch nên quản lý theo dõi tiến độ thực dự án từ có phương hướng điều chỉnh quy hoạch cho kỳ sau Do tiết kiệm thời gian, nhân lực tạo dễ dàng tìm kiếm thơng tin II.6.2 Hiệu mặt kỹ thuật - Ngày với phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, đồ giấy khắc phục nhược điểm lâu dài: bảo quản, lưu trữ, độ xác thấp…nhờ xuất đồ số - Độ xác hệ thống phần mềm cao, đãm bảo độ xác thành lập đồ quy hoạch sử dụng đất Các đồ tạo theo hệ tạo độ VN-2000 nên tạo tính động lưu trữ sử dụng - Việc cập nhật liệu thuộc tính ln đồng liệu không gian - Khả xuất, nhập đồ cách linh hoạt, liên kết với phần mềm thông dụng cho việc lập đồ - Việc quản lý đối tượng đồ theo phân lớp tạo cho ArcGIS xử lý nhanh chóng đối tượng đồ cần sử dụng dễ thao tác đối tượng - Giao diện tiếng việt nên thuận lợi cho người sử dụng mặt ngôn ngữ II.6.3 Một số hạn chế -Tốc độ truy xuất liệu đơi chậm sở liệu lớn -Chương trình nhiều lúc gặp lỗi tự - Đồi hỏi cấu hình hệ thống cao - 66 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh PHẦN III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ III.1 KẾT LUẬN Đối với quản lý tài thông tin tài nguyên nói chung quản lý đất đai nói riêng việc xây quản lý đồ quy hoạch sử dụng đất, thống liệu mang tính chất dùng chung, thống quan trọng tất lỉnh vực liên quan đến Vì muốn tin học hóa việc quản lý phải xây dựng hệ thống liệu chuẩn Đề tài chuyển đổi xây dựng sở liệu sở sử dụng ngơn ngữ lập trình VBA tạo số công cụ giúp cho việc quản lý thông tin đất đai đồ quy hoạch sử dụng đất địa bàn thực cách dễ dàng như: tra cứu thơng tin, xem thơng tin thuộc tính đối tượng ( đất, đường giao thông, thuỷ văn, tiện ích cơng cộng) Với mục tiêu ứng dụng ArcGIS xây dựng quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất địa bàn xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, luận văn đạt kết sau: Xây dựng mơ hình liệu khơng gian thuộc tính cho đối tượng: đất (xã Tà Lài), đường giao thông trạng, đường quy hoạch, đất đai quy hoạch, thủy văn, tên cơng trình, tương đối đầy đủ hợp lý Ứng dụng phần mềm ArcGIS Destop ngơn ngữ lập trình VBA Xây dựng công cụ quản lý thông tin đất đai: Chức quản lý thông tin đất đai đất trạng; Chức quản lý thông tin tuyến đường trạng;Chức quản lý thông tin tuyến đường quy hoạch ;Chức quản lý thông tin thủy văn; chức quản lý thơng ký hiệu cơng trình; Chức quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất; Chức quản lý thông tin điểm độ cao Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý không riêng phần mềm ArcGIS vào công tác quản lý đất đai hướng mới, quan tâm mức có đầu tư phát triển, điều tạo nhiều thuận lợi thay đổi cách quản lý ngành quản lý đất đai từ cấp sở đến cấp cao Đó mục tiêu cuối mà đề tài mong muốn đạt tới TUY NHIÊN Việc tiếp cận thực tế công tác quản lý thơng tin đất đai hạn chế, dẫn đến chức chương trình chưa đáp ứng hết yêu cầu đa dạng phức tạp thực tế Việc thu thập liệu gặp nhiều khó khăn nên liệu thuộc tính đối tượng khu vực chưa xác hồn chỉnh III.2 KIẾN NGHỊ Trong q trình thực đề tài tơi có kiến nghị sau: Cần phải trang bị thiết bị, máy móc, phần mềm, quy trình cơng nghệ cho địa phương Kinh phí cho cơng tác xây dựng CSDL phải đảm bảo để họat động thực thường xuyên liên tục Cần đào tạo, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ tin học hóa cho đội ngủ cán địa địa phương - 67 - Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh Ngành địa phải giới thiệu cho ngành, địa phương thấy hiệu tích cực việc quản lý CSDL hồ sơ địa cơng nghệ số để họ thấy cần thiết công nghệ thông tin công tác quản lý nhà nước đất đai Cần có phối hợp cộng tác tổ chức cung cấp số liệu sử dụng số liệu Ngoài việc quản lý dự án quy hoạch đồ cần phải thường xuyên theo đõi cập nhật tiến độ dự án quy hoạch lên đồ, tạo thuận lợi cho quản lý sau - 68 - Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình hướng dẫn lập trình VBA ArcGIS 9.0 ESRI Lê Ngọc Lãm – Bài giảng tin học ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Lê Ngọc Lãm – Bài giảng Cơ sở liệu, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Nguyễn Ngọc Thy - Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Võ Thành Hưng - Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Đặng Quang Thịnh - Bài giảng Bản đồ địa chính, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Trần Quốc Bình - Bài giảng ArcGIS 8.1, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004 Trương Trường Thịnh - Ứng dụng Gis quản lý thơng tin giá đất khu vực Tân Bình, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Địa chính, Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 Phan Thị Hoàng Lan - Ứng dụng phần mềm ArcView Gis quản lý đất tổ chức địa bàn quận Gò Vấp – TPHCM, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 10 Nguyễn Bảo Vy - Ứng dụng hệ thống phần mềm ArcGIS xây dựng sở liệu phục vụ quản lý hồ sơ địa Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng, Luận văn tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 11 Trần Cao Hoàng Việt - Ứng dụng tin học đánh giá ảnh hưởng quy hoạch sử dụng đất đến giá đất huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 2010 12 Trang web Bách khoa tòan thư – www.Wikipedia Org 13 Nguyễn Đăng Quang – Giáo trình Microsoft VISUAL BASIC 2009 - 69 -   PHỤ LỤC CÁC CONTROL SỬ DỤNG TRONG CÁC GIAO DIỆN Bảng 3.1 Các control sử dụng giao diện tra cứu thông tin đất trạng Caption Control Name Tìm kiếm thơng tin đất From frmdatdaiHT Thửa ID Checkbox ChkThuaID TextBox txtThuaID Label lblCSD TextBox txtCSD Tìm kiếm CommandButton cmdTimKiem Tìm tiếp CommandButton cmdTimTiep Thoát CommandButton cmdThoat ListView IswKetqua Label lblSttTimThay TextBox txtDem Chủ sử dụng Số thơng tin tìm thấy Bảng 3.2 Các control sử dụng giao diện giao thông trạng Caption Control Name Thông tin đường trạng From frmgiaothongHT Mã ID Checkbox chkmaid TextBox txtmaid Checkbox chktt TextBox txttt ListView IswKetqua TextBox txtSthua Tên tuyến Số thông tin Label Đếm số TextBox txtdem Tìm tiếp CommandButton cmdTimTiep Tìm kiếm CommandButton cmdtimkiem Thoát CommandButton cmdthoat   Bảng 3.3 Các control sử dụng giao diện tra cứu thông tin giao thơng quy hoạch Caption Control Name Tìm thơng tin đường quy hoạch From frmgiaothongQH Mã ID Checkbox ChkMaID TextBox txtMaID Checkbox Chktt TextBoxombobox combott Tìm tiếp CommandButton cmdTimTiep Tìm kiếm CommandButton cmdTimKiem Thoát CommandButton cmdThoat ListView IswKetqua Tên đường Bảng 3.4 Các control sử dụng giao diện địa quy hoạch Caption Control Name Tìm thơng tin quy hoạch From frmdatdaiQH Mã loại đất quy hoạch Checkbox Chkmld TextBox txtmld Checkbox chktct combobox combotct Checkbox Chknth combbox combonth ListView IswKetqua Tìm kiếm CommandButton cmdTimkiem Tìm tiếp CommandButton cmdTimTiep Thốt CommandButton cmdThoat Tên cơng trình Năm thực   Bảng 3.5 Các control sử dụng giao diện tra cứu thơng tin thủy văn trạng Caption Control Name Tìm kiếm thông tin thủy văn From frmthuyvan Mã ID Checkbox Chkma TextBox txtma Checkbox Chkten Combobox Combots Tiềm kiếm CommandButton cmdTimKiem Tìm tiếp CommandButton cmdTimTiep Thốt CommandButton cmdThoat ListView IswKetqua Tên sông Bảng 3.6 Các control sử dụng giao diện tra cứu thơng tin tiện ích Caption Control Name Tra cứu thơng tin tiện ích From frmKyhieucongtrinh Mã ID Checkbox chkma TextBox txtma Checkbox chkten Combobox Comboten Tiềm kiếm CommandButton cmdTimKiem Tìm tiếp CommandButton cmdTimTiep Thốt CommandButton cmdThoat ListView IswKetqua Tên tiện ích   Bảng 3.7 Các control sử dụng giao diện tra cứu thông tin độ cao Caption Control Name Tra cứu thông tin độ cao From frmdocao Độ cao Label lblDoCao TextBox txtDoCao Tọa độ X Label lblToaDoX Tọa độ Y Label lblToaDoY Tiềm kiếm CommandButton cmdTimkiem Đóng CommandButton cmdDong ListView IswKetqua Minh họa số đọan code ArcObjects a Đoạn code thực zoom đến đối tượng chọn trước Dim sSelecTool As ICommandItem Dim sCommandBars As ICommandBars Dim u As New UID u = "{AB073B49-DE5E-11D1-AA80-00C04FA37860}" Set sCommandBars = Application.Document.CommandBars Set sSelecTool = sCommandBars.Find(u) sSelecTool.Execute b Đoạn code truy vấn thuộc tính đối tượng ‘create the query filter, and give it a where clause Dim pQFilt As IQueryFilter Set pQFilt = New QueryFilter pQFilt.WhereClause = “Shape_Area > 77000 c Đoạn code thực đếm đối tượng dự án Dim lPoints As Long, lPolylines As Long, lPolygons As Long Dim i As Long For i = To pMxDoc.FocusMap.LayerCount - If (TypeOf pMxDoc.FocusMap.Layer(i) Is IGeoFeatureLayer) Then Set pLayer = pMxDoc.FocusMap.Layer(i)   pSpatialFilter.GeometryField = pLayer.FeatureClass.ShapeFieldName Set pFeatureCursor = pLayer.Search(pSpatialFilter, True) Set pFeature = pFeatureCursor.NextFeature Next i d Đoạn code minh học việc xóa thơng tin hiển thị Iswketqua.ListItems.Clear txtdem.Text = Clear txtcsd.Text = Clear txtthuaid.Text = Clear txtstbd.Text = Clear txtsthua.Text = Clear Txtmld.Text = Clear ... Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 được trì ổn định Tồn xã có 62 sở kinh doanh (so với năm 2008 giảm 05 sở) tổng doanh thu năm 2009 đạt 3,4 tỷ đồng, tăng 10,6% so với doanh thu năm 2008 1.3 Giao... Trật tự không gian đối tượng nói -4- Ngành Cơng Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh - Vị trí, diện tích phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch - Dự báo quy mô dân số, tiêu sử dụng đất, hạ tầng... Luật Đất đai năm 2003; -5- Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH: Đặng Thị Lan Anh - Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; - Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG ACRGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÀ LÀI HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI. , ỨNG DỤNG ACRGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÀ LÀI HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay