“QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

82 45 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 13:43

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” SVTH MSSV LỚP KHĨA NGÀNH : CA HỒNG VIỆT : 07124142 : DH07QL : 2007 - 2011 : Quản lý Đất đai -TP Hồ Chí Minh tháng năm 2011- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MƠN QUY HOẠCH  CA HỒNG VIỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giáo viên hướng dẫn: ThS Ngô Minh Thuỵ (Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh) Ký tên: ……………………… -TP Hồ Chí Minh tháng năm 2011- Lời cảm ơn Em kính gửi lòng biết ơn đến : Ba, mẹ, anh chị người tạo điều kiện cho em đến trường dạy em trưởng thành Thầy Ngô Minh Thuỵ– Giáo viên hướng dẫn – Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản – Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp cách tốt Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Đất đai Bất động sản – Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh q thầy tận tình giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức quý báo suốt trình học tập Xin chân thành cảm ơn anh chị công tác Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Cơng nghệ Địa Chính nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành cơng việc thời gian thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Gửi lòng biết ơn đến bạn lớp DH07QL động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thời gian thực luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực tập có hạn kiến thức nhiều hạn chế nên luận văn nhiều thiếu xót, chưa thật hồn thiện, mong q thầy thơng cảm đóng góp ý kiến để luận văn hồn chỉnh TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Ca Hồng Việt TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Ca Hoàng Việt, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh” Giáo viên hướng dẫn: ThS Ngơ Minh Thuỵ, Bộ mơn Chính sách Pháp luật, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Cần Thạnh thị trấn huyện lỵ huyện Cần Giờ, có vị trí quan trọng phát triển chung huyện Tuy phần lớn diện tích đất rừng, đất trồng lâu năm, sơng ngòi gây khó khăn cho việc sử dụng đất xây dựng sở hạ tầng, cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Cần Thạnh cần thiết cấp bách nhằm nâng cao hiệu phát triển kinh tế - xã hội bền vững môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước đất đai Đề tài thực sở áp dụng quy định lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai Luật Đất đai 2003, Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02-11-2009 theo quy trình bước Thơng tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15-03-2010 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Qua trình khảo sát thực địa, nghiên cứu biến động điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội, đánh giá tiềm đất đai, kết hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh nhu cầu sử dụng đất ngành đề tài đưa phương án phân bổ quỹ đất đến năm 2020 Và để phát huy tốt cơng tránh lãng phí đầu tư xây dựng đề tài đưa kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (5 năm) theo năm thời kỳ quy hoạch Trong trình thực hiện, đề tài sử dụng phương pháp: Phương pháp điều tra; Phương pháp thống kê; Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp; Phương pháp đồ công cụ GIS; Phương pháp kế thừa; Phương pháp dự báo; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp định mức Kết đạt đề tài bao gồm: Bản đồ trạng sử dụng đất thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ Bản đồ đất thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ Hệ thống biểu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (theo Thông tư 19) thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2020) thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh (thơng qua luận văn báo cáo tốt nghiệp) Đến năm 2020, cấu sử dụng đất địa bàn thị trấn Cần Thạnh là: Đất nơng nghiệp có diện tích 743,13 chiếm 30,32% DTTN; Đất phi nơng nghiệp có diện tích 1.707,95 chiếm 69,68% DTTN Kết đề tài sở cho việc quản lý sử dụng đất đai cách hợp lý, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH thị trấn Cần Thạnh nói riêng huyện Cần Giờ nói chung DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất QH, KHSDĐ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất HTSDĐ Hiện trạng sử dụng đất MĐSD Mục đích sử dụng DTTN Diện tích tự nhiên GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CN – TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp TM – DV Thương mại - dịch vụ KDC Khu dân cư GTSG Giao thơng Sài Gòn CTCC Cơng trình cơng cộng MĐCC Mục đích cơng cộng TSCQ, CTSN Trụ sở quan, cơng trình nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh NTTS Nuôi trồng thủy sản ĐNN Đất nông nghiệp ĐPNN Đất phi nông nghiệp BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Một số tiêu khí hậu khu vực 13 Bảng 2: Phân loại thống kê diện tích đơn vị đất 14 Bảng 3: Giá trị sản xuất địa bàn thị trấn Cần Thạnh 16 Bảng 4: Diễn biến dân số, lao động thị trấn Cần Thạnh 2005-2010 18 Bảng 5: Hiện trạng giáo dục năm học 2010-2011 thị trấn Cần Thạnh 21 Bảng 6: Tình hình đo đạc lập đồ địa 24 Bảng 7: Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25 Bảng 8: Cơ cấu sử dụng đất năm 2010 27 Bảng 9: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 28 Bảng 10: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 29 Bảng 11: Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng 31 Bảng 12: Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng quản lý 31 Bảng 13: Tình hình biến động nhóm đất giai đoạn 2005 – 2010 32 Bảng 14: Tình hình biến động nhóm đất nơng nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 33 Bảng 15: Tình hình biến động nhóm đất phi nơng nghiệp giai đoạn 2005 – 2010 34 Bảng 16: Các tác động môi trường chủ yếu nuôi tôm nước lợ 37 Bảng 17: Ngoại tác nuôi tôm nước lợ hoạt động khác 38 Bảng 18: Kết thực quy hoạch sử dụng đất 2006-2010 40 Bảng 19: Dự báo dân số đến năm 2020 thị trấn Cần Thạnh 46 Bảng 20: Diện tích loại đất cấp huyện phân bổ 50 Bảng 21: Diện tích phân bổ nhóm đất 52 Bảng 22: Phân bổ tiêu sử dụng đất nhóm đất nông nghiệp 53 Bảng 23: Phân bổ tiêu sử dụng đất nhóm đất phi nông nghiệp 53 Bảng 24: Quy hoạch đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp đến năm 2020 55 Bảng 25: Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh đến năm 2020 55 Bảng 26: Quy hoạch đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 56 Bảng 27: Quy hoạch đất giao thông đến năm 2020 56 Bảng 28: Quy hoạch đất sở văn hoá đến năm 2020 57 Bảng 29: Quy hoạch đất sở thể dục - thể thao đến năm 2020 58 Bảng 30: Diện tích đất chuyển mục đích phải xin phép kỳ quy hoạch 59 Bảng 31: Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích 61 Bảng 32: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích 63 Bảng 33: Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm 65 Bảng 34: Diện tích chuyển mục đích phải xin phép theo năm 67 Bảng 35: Danh mục cơng trình dự án kỳ kế hoạch 68 DANH SÁCH BIỂU Trang Biểu đồ 1: Cơ cấu trạng sử dụng đất năm 2010 27 Biểu đồ 2: Cơ cấu nhóm đất nông nghiệp năm 2010 28 Biểu đồ 3: Cơ cấu nhóm đất phi nơng nghiệp năm 2010 30 Biểu đồ 4: Biến động ba nhóm đất giai đoạn 2005 -2010 32 Biểu đồ 5: Cơ cấu nhóm đất nơng nghiệp đến năm 2020 52 Biểu đồ 6: Cơ cấu nhóm đất phi nơng nghiệp đến năm 2020 54 DANH SÁCH BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ vị trí thị trấn Cần Thạnh 11 Bản đồ đất thị trấn Cần Thạnh >14(*) Bản đồ HTSDĐ thị trấn Cần Thạnh năm 2010 >31 Bản đồ phân vùng sử dụng đất thị trấn Cần Thạnh đến năm 2020 >43 Bản đồ QHSDĐ thị trấn Cần Thạnh đến năm 2020 >49 (*) “>” ký hiệu sau trang, ví dụ “>14” sau trang 14 MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 Khái quát địa bàn thị trấn Cần Thạnh I.3 Nội dung, phương pháp nghiên cứu, quy trình thực I.3.1 Nội dung nghiên cứu I.3.2 Phương pháp nghiên cứu I.3.3 Quy trình thực 10 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 II.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi trường 11 II.1.1 Điều kiện tự nhiên 11 II.1.2 Các nguồn tài nguyên 13 II.1.3 Hiện trạng cảnh quan môi trường 15 II.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 15 II.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 15 II.2.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 16 II.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 18 II.2.4 Thực trạng phát triển đô thị 19 II.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 19 II.2.6 Quốc phòng - an ninh 21 II.2.7 Bảo vệ môi trường 21 II.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường 22 II.4 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 23 II.4.1 Tình hình quản lý đất đai 23 II.4.2 Hiện trạng sử dụng biến động loại đất 27 II.4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 40 II.5 Đánh giá tiềm đất đai 42 II.5.1 Phân vùng sử dụng đất 42 II.5.2 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông nghiệp 43 II.5.3 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị 43 II.5.4 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch 44 II.5.5 Đánh giá tiềm đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cấu sử dụng đất phát triển hạ tầng 44 II.6 Phương án quy hoạch sử dụng đất 45 II.6.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch 45 II.6.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất 49 II.6.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế - xã hội 59 II.6.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 60 II.6.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 63 II.6.6 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 69 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 73 Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Ca Hoàng Việt ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng Điều 18 Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992 khẳng định: “Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch pháp luật, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu quả” Điều Luật đất đai năm 2003 nêu rõ: “Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai” Đất đai nhà nước thống quản lý thông qua hàng loạt công cụ quản lý, đó: Cơng tác lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất coi công cụ hữu hiệu cần phải ưu tiên triển khai Trong Luật Đất đai 2003, Điều 25 quy định nhiệm vụ lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; Điều 21, 22, 23, 26 quy định rõ nguyên tắc nội dung thẩm quyền định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời cho thấy cấp thiết công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, để giao đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai phải dựa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Để cụ thể hoá điều khoản Luật Đất đai, Chính phủ ban hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai Ngoài ra, Bộ Tài ngun Mơi trường có Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT (ngày 02/11/2009) quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho cấp quy hoạch sử dụng đất Thực trạng sử dụng đất cho thấy: nhu cầu sử dụng đất đai tất ngành, tổ chức cá nhân ngày tăng, đặc biệt là: (1) Nhu cầu chuyển đổi loại sử dụng đất sản xuất; (2) Nhu cầu tăng đất xây dựng đất phát triển đô thị dẫn đến tình hình phức tạp bất cập sử dụng quản lý đất đai Do cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh quốc phòng bảo vệ mơi trường thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước cần phải trước bước Quy hoạch tạo điều kiện lãnh thổ để tổ chức sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu nhằm xây dựng sở vững cho cơng tác kế hoạch hóa kinh tế quốc dân Thông qua quy hoạch sử dụng đất đai, Đảng Nhà nước thể chủ trương tác động vào trạng sử dụng đất cách có hiệu Cần Giờ huyện ven biển nằm phía Đơng Nam thành phố Hồ Chí Minh - thành phố có kinh tế phát triển nước, có tốc độ thị hố cao q trình cơng nghiệp hố - đại hoá Cùng với nhịp độ phát triển chung TP.HCM huyện Cần Giờ năm gần có phát triển rõ nét mặt kinh tế - xã hội Huyện Cần Giờ có bảy đơn vị hành Cần Thạnh thị trấn huyện ly, có vị trí quan trọng phát triển chung huyện Tuy phần lớn diện tích đất rừng, đất trồng lâu năm, sơng ngòi gây khó khăn cho việc sử dụng đất xây dựng sở hạ tầng, cơng tác QH-KH SDĐ thị trấn Cần Thạnh cần thiết cấp bách nhằm nâng cao hiệu phát triển kinh tế - xã hội bền vững môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước đất đai Trang ... góp ý kiến để luận văn hồn chỉnh TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Ca Hồng Việt TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Ca Hoàng Việt, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm... bách nhằm nâng cao hiệu phát triển kinh tế - xã hội bền vững môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước đất đai Trang Ngành: Quản lý Đất đai SVTH: Ca Hoàng Việt... quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học có hiệu cao nhất, thông qua việc phân bổ quỹ đất đai tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất nhằm nâng cao hiệu sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất,
- Xem thêm -

Xem thêm: “QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” , “QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay