ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN U MINH TỈNH CÀ MAU

81 71 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 13:43

Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN U MINH TỈNH CÀ MAU SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : BÙI NHỰT TÂN : 07124103 : DH07QL : 2007- 2011 : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011- Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BÙI NHỰT TÂN ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN U MINH TỈNH CÀ MAU Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM QUANG KHÁNH (Đòa quan: Phân viện Quy hoạch Thiết kế Nơng nghiệp Miền Nam) Ký tên: ……………………………… - Tháng năm 2011- Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” LỜI CẢM ƠN Lời thành kính biết ơn Cha Mẹ Người sanh thành dưỡng dục, chu cấp tiền bạc động viên tinh thần cho ăn học để ngày hôm Công ơn cha mẹ nguồn động viên tinh thần to lớn, hành trang quý giá cho bước vào đời để trở thành người có ích cho xã hội Con xin khắc cốt ghi tâm công ơn trời biển Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến tập thể quý thầy, cô trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em phương pháp học tập, chuyên môn, nghiệp vụ suốt quãng thời gian năm đại học Trân trọng cảm ơn thầy hướng dẫn đề tài- Tiến sĩ Phạm Quang Khánh, Phòng Thổ nhưỡng- Phân viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp miền Nam tận tình bảo, hướng dẫn cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Và xin gửi lời cám ơn chân thành đến tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Tài nguyên đất Môi trường- Phân viện QH&TKNN tạo điều kiện, giúp đỡ cho em nhiều chuyên môn, nghiệp vụ vật chất Xin cảm ơn bạn bè, người đồng hành suốt chặng đường vừa qua Cuối cùng, xin cảm ơn đời! Cảm ơn tất cả!  Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân TÓM TẮT Đề tài: Đặc điểm tài ngun đất huyện U Minh tỉnh Cà Mau Sinh viên thực hiện: BÙI NHỰT TÂN, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM QUANG KHÁNH Phòng Thổ nhưỡng, Phân viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp miền Nam Đề tài Đặc điểm tài nguyên đất huyện U Minh tỉnh Cà Mau thực từ tháng đến tháng năm 2011 địa bàn huyện U Minh sở dự án “Điều tra bổ sung, xây dựng đồ đất tỉnh Cà Mau năm 2011” qua 15 ngày khảo sát thực địa xử lý nội nghiệp Phân viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp với mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu quỹ đất huyện U Minh số lượng chất lượng, góp phần làm phong phú thêm kho sở liệu tài nguyên đất huyện Là tảng cho nghiên cứu ứng dụng tài nguyên đất sau Tiếp cận theo hướng nghiên cứu phát sinh học đất, đề tài lần xác định quy mô, phân bố tính chất loại đất huyện U Minh Nội dung nghiên cứu bao gồm: (i) Đặc điểm hình thành yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tài nguyên đất; (ii) Đặc điểm tài nguyên đất theo quan điểm phát sinh; (iii) Đặc điểm tài nguyên đất theo quan điểm sử dụng Đề tài áp dụng phương pháp Điều tra bổ sung lập đồ đất tỷ lệ lớn theo Tiêu chuẩn ngành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, sở tiến hành phân loại đất Kết nghiên cứu cho thấy: - Về điều kiện tự nhiên hình thành đất: địa hình U Minh nhìn chung thấp trũng, khí hậu nhiệt đới gió mùa có phân mùa rõ rệt, độ ẩm, lượng xạ bốc cao, đất đa phần hình thành trầm tích non trẻ chứa nhiều vật liệu sinh phèn bị nhiễm mặn, hệ thống sơng ngòi dày đặc, trồng chủ yếu ngập nước: tràm, lúa nước, đước, mắm loài thực vật chịu mặn - Về phân loại đất: Tồn huyện có 11 đơn vị dẫn đồ đất, tương đương với cấp phân vị “loại” theo phân loại đất Việt Nam, thuộc nhóm đất; đó: Nhóm đất phèn có tỷ trọng cao nhất, chiếm đến 59,65% diện tích tự nhiên (đất phèn hoạt động: 52,18%; đất phèn tiềm tàng: 7,47%); nhóm đất mặn: 31,68% DTTN đất than bùn phèn: 8,67% DTTN - Về đặc điểm sử dụng: Trong tổng quỹ đất huyện 100% quỹ đất tự nhiên huyện đưa vào sử dụng, đất nơng nghiệp chiếm 90,96% DTTN, lại 9,04% đất phi nông nghiệp Trong sản xuất nơng nghiệp đất trồng lúa chiếm đến 38% DTTN, đất trồng lâu năm chiếm 6,52% DTTN Đặc biệt đất lâm nghiệp chiếm đến 44,37% DTTN Đến thời điểm sử dụng so với năm 2005: đất nông nghiệp giảm 1.490 ha, đất lúa tăng 257 ha, đất lâm nghiệp giảm 2.354 ha, đất phi nông nghiệp tăng 1.448 - Trên sở định hướng sử dụng đất huyện kết phân loại chất lượng đất Đề tài đề nghị hướng bố trí sử dụng tài ngun đất phân bổ theo khơng gian cách khoa học hợp lý Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Trang PHẦN I TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa hoïc I.1.2 Cơ sở thực tiễn I.2 Khaùi quát đòa bàn nghiên cứu 10 I.3 Nội dung, phương pháp nghiên cứu quy trình thực 12 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 12 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật sử dụng 12 I.3.3 Kết nghiên cứu 17 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 II.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến trình hình thành sử dụng đất 18 II.1.1 Ñiều kiện tự nhiên với trình hình thành phát triển lớp vỏ thổ nhưỡng 18 II.1.2 Ñặc điểm điều kiện kinh tế xã hội mối quan hệ với trình sử dụng quản lý tài nguyên đất 26 II.2 Ñặc điểm tài nguyên đất huyện U Minh theo quan điểm phát sinh học thổ nhưỡng 29 II.2.1 Tổng quát phân loại đất 29 II.2.2 Các trình hình thành đất 30 II.2.3 Kết phân loại đất 31 II.2.4 Đánh giá chung quỹ đất 51 II.3 Đặc điểm tài nguyên đất huyện U Minh theo quan điểm sử dụng 55 II.3.1 Hiện trạng diễn biến sử dụng đất 55 II.3.2 Ñề xuất hướng sử dụng đất huyện U Minh 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 Tài liệu tham khảo 71 Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BS Ctv CEC DTTN ĐBSCL EC FAO GIS GPS HT OM QH&TKNN SXNN TMT TN- MT UNESCO USDA WRB Độ bão hòa Bazơ Cộng tác viên Khả trao đổi Cation (Cation Exchange Capacity) Diện tích tự nhiên Đồng Bằng Sơng Cửu Long Độ dẫn điện Tổ chức lương- nông giới Hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System) Hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System) Hè thu Chất hữu (Organic Matter) Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp Tổng muối tan Tài nguyên- Môi trường Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hoá Liên Hợp Quốc Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ Cơ sở tham chiếu giới tài nguyên đất Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VÀ BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các giai đoạn điều tra lập đồ đất Trang 14 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tiến trình thành lập đồ đất 15 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Bản đồ hành huyện U Minh 2011 11 Hình 1.2 Bản đồ vị trí phẫu diện 13 Hình 1.3 Một số hình ảnh dã ngoại 14 Hình 1.4 Đo pH đất phòng Phòng Thổ nhưỡng- PV QH&TKNN 16 Hình 1.5 Xử lý nội nghiệp, phân loại đất sơ phòng Thổ nhưỡng 16 Hình 2.1 Sơ đồ vị trí huyện U Minh tỉnh Cà Mau 18 20 Hình 2.2 Bản đồ dự báo mức độ ngập lụt tỉnh ĐBSCL 100 năm tới 22 Hình 2.3 Cảnh quan sinh thái đầm lầy ngập trũng U Minh 23 Hình 2.4 Sơ đồ cảnh quan thủy văn U Minh 24 Hình 2.5 Cảnh quan vườn Quốc gia U Minh Hạ 33 Hình 2.6 Bản đồ đất huyện U Minh năm 2011 34 Hình 2.7 Sơ đồ phân bố nhóm đất mặn 36 Hình 2.8 Phẫu diện phân tích số CM- 250b 37 Hình 2.9 Cảnh quan đất mặn 38 Hình 2.10 Sơ đồ phân bố nhóm đất phèn 40-41 Hình 2.11 Phẫu diện phân tích số CM- 861 42 Hình 2.12 Hình thể phẫu diện đất Sj1Mn 43 Hình 2.13 Hình thể phẫu diện đất Sj1pMi 44 Hình 2.14 Hình thể phẫu diện đất Sj1Mi 45-46 Hình 2.15 Phẫu diện phân tích số CM- 180 48 Hình 2.16 Hình thể phẫu diện đất Sj2pMi 48 Hình 2.17 Sơ đồ vị trí đất than bùn 49-50 Hình 2.18 Phẫu diện phân tích số CM- 190 56 Hình 2.19 Cơ cấu diện tích đất lúa tỉnh Cà Mau năm 2010 58 Hình 2.20 Bản đồ trạng sử dụng đất huyện U Minh năm 2010 65 Hình 2.21 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện U Minh đến năm 2020 Hình 2.22 Bản đồ phân vùng định hướng sử dụng đất huyện U Minh đến năm 2020 68 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng phân loại đất Việt Nam Bảng 1.2 Phân loại quy mô loại đất Cà Mau năm 1999 19 Bảng 2.1 Lượng mưa mùa tỉ lệ so với tổng lượng mưa năm Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân Bảng 2.2 Mối quan hệ dân số sử dụng đất Bảng 2.3 Phân loại quy mô diện tích loại đất U Minh Bảng 2.4 Phân bố diện tích loại đất theo đơn vị hành xã, thị trấn Bảng 2.5 So sánh thay đổi số liệu quỹ đất qua đợt điều tra Bảng 2.6 Diện tích đất phân theo mức độ hạn chế Bảng 2.7 Hiện trạng sử dụng đất huyện U Minh Bảng 2.8 Diễn biến sử dụng đất huyện U Minh thời kỳ 2000- 2010 Bảng 2.9 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Bảng 2.10 Các tiểu vùng địa lý, đặc điểm hướng sử dụng 28 32 52 53 54 57 59 64 67 Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân Ngành Quản lý đất đai SV:Bùi Nhựt Tân ĐẶT VẤN ĐỀ Nhà kinh tế trị học cổ điển người Anh, William Petty có câu nói tiếng: “Đất mẹ, lao động cha” Nhờ có đất làm không gian sinh tồn mà sinh vật trái đất tồn sản sinh phát triển, người từ bao ngàn xưa biết dùng sức lao động tác động vào đất tạo cải vật chất để nuôi sống thân trì trật tự ngày hôm Đất hay lớp phủ thổ nhưỡng hợp phần quan trọng môi trường tự nhiên, tài nguyên mà phải hàng trăm hàng triệu năm hình thành, mơi sinh an tồn cho người, khơng gian bố trí hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối tượng lao động đặc biệt quan trọng ngành nông nghiệp Huyện U Minh thuộc tỉnh Cà Mau huyện nằm cực nam Tổ quốc, kinh tế xã hội có chuyển biến rõ rệt năm qua, đặc biệt sau thành lập nhà máy khí điện đạm Cà Mau U Minh, nhiên đời sống người dân nghèo, đất đai khai thác chưa hết tiềm năng, sử dụng mang nặng tính tự phát gây lãng phí nguồn tài ngun suy thối mơi trường, kể từ sau vụ cháy rừng năm 2002 làm suy giảm diện tích nguồn than bùn rõ rệt Đối với đất tỉnh Cà Mau, đề cập nhiều tài liệu, nhiên, cơng trình nghiên cứu dừng quy mô cấp tỉnh, chưa triển khai cấp sở, mặt với tiến ngành khoa học đất với q trình sử dụng, đất có biến đổi đáng kể thành phần tính chất, đặc biệt tính phèn, tính mặn đất - tính chất dễ biến đổi q trình sử dụng Việc tìm hiểu đặc điểm phát sinh đất đặc điểm sử dụng đất nhằm xác định lại quy mơ, tính chất phân bố việc làm cần thiết việc xác lập sở khoa học cho việc hoạch định kế hoạch khai thác, bố trí sử dụng nguồn tài nguyên đất tương lai Chính lẽ trên, với kiến thức học trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn Thầy – Tiến sĩ Phạm Quang Khánh giúp đỡ chuyên môn Trung tâm Tài nguyên đất môi trường- Phân viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp, em xin chọn đề tài “Đặc điểm tài nguyên đất huyện U Minh tỉnh Cà Mau” để nhằm áp dụng kiến thức khoa học đất vào nghiên cứu thực tiễn làm đề tài tốt nghiệp cho Mục tiêu nghiên cứu: 1.1 Mục tiêu nghiên cứu chung: Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất nhằm góp phần xây dựng sở khoa học cho việc định hướng khai thác sử dụng đất 1.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: + Hiểu biết đặc điểm hình thành tính chất lý hóa học đặc biệt tính phèn, tính mặn, xác định tiềm hạn chế loại đất vùng nghiên cứu; + Nắm vững quỹ đất số lượng chất lượng thông qua việc điều tra bổ sung chỉnh lý đồ đất; + Xác định tình hình sử dụng loại đất đề xuất hướng sử dụng hợp lý sở khoa học sinh thái Đối tượng phạm vi nghiên cứu: ... Hè thu Chất hữu (Organic Matter) Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp Tổng muối tan Tài nguyên- Môi trường Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hố Liên Hợp Quốc Bộ nơng nghiệp Hoa Kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN U MINH TỈNH CÀ MAU , ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN U MINH TỈNH CÀ MAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay