KC1 SAN LIEN HOP model

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 13:04

100 300 200 200 C9F 100 350 200 200 C8F 100 350 150 150 200 200 C7F 100 350 C6F 100 300 100 350 200 200 C5F 100 200 200 200 5900 200 200 C4F 100 350 100 200 C3F 100 350 C2F 100 300 100 F C1F 200 200 225 225 300 300 200 200 4100 C6C' 4100 200 200 100 200 C8C 200 200 100 200 C8C' 8200 C9B 100 200 5900 C5B 200 200 C9C 200 200 600 200 200 C1B 200 200 2950 150 200 200 2950 200 200 2950 2400 100 200 150 150 250 C6C C4C' 950 150 150 2950 1100 600 200 200 1300 2300 C9D 200 200 4100 8200 1200 C8D 225 225 4100 C2C' 745 1105 225 225 300 200 200 4100 150 150 3100 2950 225 225 200 200 200 200 C5C C8D' 200 200 3100 1105 745 2950 1300 150 150 150 150 250 C2C 5900 1100 150 150 200 200 950 150 150 C4C 200 200 2400 C5D 150 C4D 150 4100 200 200 4100 C6D 200 200 1200 8200 4100 3100 225 225 2950 2300 200 200 150 600 600 200 200 200 200 100 200 B 150 150 225 225 3200 27000 150 150 C1C C C4D' 200 200 300 2950 200 200 150 150 100 200 100 200 C6D' C2D 200 200 D 4100 3100 225 225 5900 200 200 4100 225 225 8200 C2D' C1D 225 225 C5E 100 200 C9E 225 225 E 200 200 C1E C1A 100 5900 6000 6000 6000 C8A 5900 C9A 100 300 C7A 6000 200 100 100 350 C6A 6000 200 200 100 350 C5A 200 200 100 350 C4A 100 300 C3A 6000 200 200 150 150 100 350 C2A 200 200 100 350 100 300 100 A 200 200 100 350 200 200 200 100 100 48000 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DP DP DP DP DP DP DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DP DP I 350x140x9,1x14,6 5900 I 350x140x9,1x14,6 6000 I 350x140x9,1x14,6 6000 DC2 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DP DP I 350x140x9,1x14,6 DC1 DP I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DP I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DP DP DP DP I 350x140x9,1x14,6 6000 I 350x140x9,1x14,6 6000 I 350x140x9,1x14,6 6000 I 350x140x9,1x14,6 6000 I 350x140x9,1x14,6 5900 I 350x140x9,1x14,6 DP DP DC1 I 350x140x9,1x14,6 DP DC2 DC2 I 350x140x9,1x14,6 DC1 DC1 DC1 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DC1 DP DP I 350x140x9,1x14,6 DC1 DP DP I 350x140x9,1x14,6 I 550x200x10x15 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DC2 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 DP I 550x200x10x15 DP I 550x200x10x15 DP DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DC2 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DP DP DP I 550x200x10x15 I 350x140x9,1x14,6 DP DC1 DC1 DC1 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 DP I 350x140x9,1x14,6 DC2 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DC2 I 350x140x9,1x14,6 DC1 5900 100 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 100 I 350x140x9,1x14,6 DP DP B DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DP DP DP DC1 I 350x140x9,1x14,6 DC1 5900 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DC1 DC1 DC1 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 C I 350x140x9,1x14,6 DP DP DC2 DP DP I 550x200x10x15 3200 27000 I 350x140x9,1x14,6 DP DC2 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 550x200x10x15 DP DP D I 350x140x9,1x14,6 DC1 DC1 DC1 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DC1 5900 I 350x140x9,1x14,6 DP DC1 DC2 DP I 350x140x9,1x14,6 I 350x140x9,1x14,6 DC1 I 350x140x9,1x14,6 I 550x200x10x15 I 350x140x9,1x14,6 I 550x200x10x15 I 350x140x9,1x14,6 I 550x200x10x15 DP I 350x140x9,1x14,6 DP DC1 DP I 550x200x10x15 DP DC2 DP I 550x200x10x15 DP I 550x200x10x15 DP DP E A DP DC2 DC1 5900 F I 350x140x9,1x14,6 100 TL : 1/100 100 48000 y TL : 1/100 y I 450x400x20x35 C2A C3A C4A C2C' C4C' C2D' C4D' C2F C3F C4F C5B C5E C6A C7A C8A C6F C7F C8F C6C' C8C' C6D' C8D' I 400x300x20x30 C1A C1B C1C C1D C1E C1F C2C C2D C4C C4D C5A C5C C5D C5F C6C C6D C8C C8D C9A C9B C9C C9D C9E C9F I 400x350x15x30 C2A C3A C4A C2C' C4C' C2D' C4D' C2F C3F C4F C5B C5E C6A C7A C8A C6F C7F C8F C6C' C8C' C6D' C8D' CNBM I 350x300x15x30 C1A C1B C1C C1D C1E C1F C2C C2D C4C C4D C5A C5C C5D C5F C6C C6D C8C C8D C9A C9B C9C C9D C9E C9F GVHDKC I 350x300x15x30 C2A C3A C4A C2C' C4C' C2D' C4D' C2F C3F C4F C5B C5E C6A C7A C8A C6F C7F C8F C6C' C8C' C6D' C8D' GVHDNM I 300x250x15x20 C1A C1B C1C C1D C1E C1F C2C C2D C4C C4D C5A C5C C5D C5F C6C C6D C8C C8D C9A C9B C9C C9D C9E C9F SVTH = 260 N/mm2 = 390 N/mm2 ck = 20 N/mm -3.300 > +14.305 +14.305 > +32.305 +17.305 > +46.200 80801498 HT :26/12/2012 BV KC :
- Xem thêm -

Xem thêm: KC1 SAN LIEN HOP model , KC1 SAN LIEN HOP model

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay