05 CHU THICH KY HIEU

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 12:57

sát ; Tỉ số mômen Hệ số Poisson Khối lượng riêng ; Tỉ lệ cốt thép Ứng suất pháp Ứng suất tiếp Đường kính cốt thép ; Góc xoay ; Độ cong Hệ số giảm yếu ổn định Hệ số tổ hợp EC4 sử dụng rộng rãi kí hiệu nhỏ bên dưới, kí hiệu có tác dụng làm rõ ý nghĩa kí hiệu cần thể Một số kí hiệu thường gặp: HIỆU NHỎ a b c cr cu d e Structural steel Buckling ; Beam Compression; Concrete; Cylinder Critical Cube Design Elastic (or el); Effective (or eff) f Flange; Full; Finishes; Fire; Fourier g h i k Centre of area Hogging Index (replacing a numeral) Characteristic Thép Mất ổn định ; Dầm Nén ; Bê tong ; Khối hình trụ Tới hạn Khối lập phương Thiết kế Đàn hồi (el) ; Hữu hiệu (eff) Cánh ; Toàn ; Lớp hoàn thiện ; Lửa ; chuỗi Fourier Trọng tâm tiết diện (Mơmen) Âm Chỉ số Đặc trưng vii CHÚ THÍCH HIỆU pl r rms Longitudinal Lateral-torsional Mean Minimum Neutral axis (possibly supplementing a) Profiled steel sheeting; Perimeter; Plastic Plastic Reduced; rib Root mean square s Reinforcing steel; Shear span; Slab ; Sagging t u v w x y z Φ Tension; Total (overall); Transverse Ultimate Related to shear connection Web Axis along a member Major axis of cross-section; yield Minor axis of cross-section Diameter l LT m n p Dọc Xoắn ngang Trung bình Tối thiểu Trục trung hòa Tấm tôn thép ; Chu vi ; Dẻo Dẻo Giảm ; rãnh (trong tôn thép) Căn bậc trị trung bình Cốt thép ; Nhịp chịu cắt ; Sàn ; (Mômen) Dương Kéo ; Tổng thể ; Cắt ngang Bền Liên quan đến liên kết chịu cắt Bụng Trục cấu kiện Trục tiết diện ; Cường độ dẻo Trục tiết diện Đường kính Có thể dùng nhiều kí hiệu nhỏ bên để diễn tả kí hiệu Các kí hiệu nhỏ bên thường xếp ngăn cách dấu phẩy Ví dụ như: Npl,Rd Design plastic axial resistance Sức kháng chịu nén dẻo thiết kế viii ... cross-section Diameter l LT m n p Dọc Xoắn ngang Trung bình Tối thiểu Trục trung hòa Tấm tơn thép ; Chu vi ; Dẻo Dẻo Giảm ; rãnh (trong tôn thép) Căn bậc trị trung bình Cốt thép ; Nhịp chịu cắt ;
- Xem thêm -

Xem thêm: 05 CHU THICH KY HIEU , 05 CHU THICH KY HIEU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay