03 TOM TAT LUAN VAN

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 12:57

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: KHU CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ Q.6 – BLOCK T106  THUYẾT MINH  PHẦN KIẾN TRÚC Bao gồm vẽ mặt bằng, mặt cắt mặt đứng cơng trình  PHẦN KẾT CẤU Thực cơng việc : - Tính tốn cấu kiện liên hợp: sàn, dầm, cột liên hợp, liên kết cấu kiện (cột- cột, dầm – cột, dầm – dầm phụ, liên kết chân cột) Với liên kết dầm – cột, thực thiết kế hướng dẫn tính tốn nút liên hợp nửa cứng theo tiêu chuẩn Eurocode - So sánh chuyển đổi đặc trưng vật liệu hai tiêu chuẩn Việt Nam Eurocode - Tính tốn tải trọng tác động vào cơng trình theo Eurocode gồm tĩnh tải, hoạt tải, tải gió tổ hợp tải trọng Đối với tải gió, Eurocode xét ảnh hưởng yếu tố động tải trọng gió - Tìm hiểu ứng dụng ETAB mơ hình cơng trình sử dụng kết cấu liên hợp, gồm phương pháp mơ hình, thiết kế tự động lấy kết xuất - Tính tốn cầu thang thép - Tính tốn bể nước ngầm Khi mơ hình đáy bể đàn hồi, có sử dụng cơng thức xác định hệ số J.E.Bowles để tính độ cứng lò xo - Tính tốn liên kết đặc biệt : Sàn liên hợp – Vách, Dầm - Vách - Tính tốn bố trí thép cho vách bê tơng cốt thép  PHẦN NỀN MĨNG Thực cơng việc : - Thống kế địa chất cơng trình - Tính tốn thiết kế phương án móng cọc khoan nhồi - Tính tốn thiết kế phương án móng cọc ly tâm dự ứng lực - So sánh lựa chọn phương án móng  BẢN VẼ Gồm vẽ khổ A1 trình bày phần kiến trúc, kết cấu móng - Phần kiến trúc : vẽ - Phần khung kết cấu : 17 vẽ - Phần móng : vẽ - Tổng cộng : 28 vẽ iv
- Xem thêm -

Xem thêm: 03 TOM TAT LUAN VAN , 03 TOM TAT LUAN VAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay