01 NHIEM VU LUAN VAN

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 12:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ……………………… BỘ MƠN…………………… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chú ý:sinh viên phải dán tờ giấy vào trang thứ bảng thuyết minh HỌ VÀ TÊN: VÕ TRẦN MINH NHỰT MSSV: 80801498 NGÀNH: XDDD&CN LỚP: XD08DD2 Đầu đề luận văn: CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ QUẬN 6, TP.HCM Nhiệm vụ(yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Kiến trúc: thể mặt bằng, mặt đứng mặt cắt cơng trình Kết cấu (70%) : thiết kế phận cơng trình sử dụng hệ kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn Eurocode + Thiết kế sàn liên hợp + Thiết kế khung liên hợp + Thiết kế liên kết chịu cắt sàn dầm + Thiết kế chi tiết liên kết cấu kiện + Thiết kế hồ nước ngầm + Thiết kế cầu thang Ngày giao nhiệm vụ luận văn: 17/9/2012 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 26/12/2012 Họ tên người hướng dẫn: 1) TS Lê Văn Phước Nhân Phần kết cấu (70%) 2) TS Lê Bá Vinh Phần móng (30%) Nội dung yêu cầu LVTN thông báo qua Bộ Môn Ngày 17 tháng năm 2012 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ) Đơn vị……………………………… Ngày bảo vệ……………………… Điểm tổng kết…………………… Nơi lưu trữ luận văn……………… NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 NHIEM VU LUAN VAN , 01 NHIEM VU LUAN VAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay