danh giá su dung kháng sinh trong dieu tri viem tai giưa

71 153 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 11:08

Viêm tai giữa là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên thường gặp, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm não, bại liệt dây thần kinh VII ngoại vi và thậm chí tử vong. Sử dụng kháng sinh là một biện pháp để điều trị bệnh, tuy nhiên, sử dụng không đúng nguyên tắc sẽ là yếu tố nguy cơ làm gia tăng đề kháng kháng sinh và phản ứng bất lợi của thuốc. Trước tình hình đó, việc thiết lập và thực hiện các chương trình quản lý kháng sinh là cần thiết nhằm phát hiện các vấn đề chưa hợp lý trong sử dụng kháng sinh và có biện pháp can thiệp kip thời, hiệu quả. 1 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Cơng tác học sinh sinh viên, Bộ mơn Dược lâm sàng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình làm khóa luận Tơi cũng xin chân thành cảm ơn tới Đảng uỷ, Ban Giám đốc, phòng Kê hoạch tởng hợp, khoa Tai - Mũi - Họng – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho phép tạo điều kiện thuận lợi để tơi thu thập số liệu hồn thành khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biêt ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Đỡ Lê Thùy, người hêt lòng dạy dỡ, dìu dắt, trực tiêp hướng dẫn, bảo đóng góp nhiều ý kiên q báu suốt q trình tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn: Bạn bè người thân gia đình, người ln giúp đỡ động viên học tập, nghiên cứu cũng sống Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2013 Sinh viên Viên Văn Thủy MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 1.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN .5 1.2.1 Vai trò chương trình quản lý kháng sinh bệnh viện .5 1.2.2 Chiên lược quản lý kháng sinh bệnh viện 1.2.3 Tởng quan chương trình đánh giá sử dụng thuốc (Medication Use Evaluation – MUE) .7 1.3 VÀI NÉT VỀ BỆNH VIÊM TAI GIỮA 1.3.1 Định nghĩa 1.3.2 Đặc điểm dịch tễ 1.3.3 Phân loại 10 1.4 TỔNG QUAN MỘT SÔ VẤN ĐỀ VỀ KHÁNG SINH 16 1.4.1 Định nghĩa kháng sinh .16 1.4.2 Phân loại 16 1.4.3 Nguyên tắc sử dụng kháng sinh 18 1.4.4 Vài nét Sanford Guide 19 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 22 2.1.1 Tiêu chuẩn chon mẫu .22 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 22 2.1.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ .25 3.1 ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 25 3.1.1 Tuổi, giới 25 3.1.2 Tương quan viêm tai tuổi mắc bệnh 26 3.1.3 Thời gian vào viện 26 3.1.4 Đặc điểm bệnh mắc kèm 27 3.1.5 Tiền sử dùng thuốc bệnh nhân 28 3.1.6 Đặc điểm chức thận bệnh nhân 28 3.1.7 Kêt điều trị bệnh nhân sau điều trị .30 3.1.8 Tỷ lệ bệnh nhân làm kháng sinh đô 30 3.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH 30 3.2.1 Kháng sinh sử dụng 30 3.2.2 Đường dùng kháng sinh 32 3.2.3 Thời gian sử dụng kháng sinh 32 3.2.4 Tương tác kháng sinh với thuốc đơn điều trị 33 3.2.5 ADR kháng sinh xuất trình điều trị 35 3.2.6 Số lượng kháng sinh số lượng phác đô .35 3.2.7 Các kiểu phác đô kháng sinh sử dụng điều trị .36 3.2.8 Phối hợp kháng sinh 38 3.3 ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 39 3.3.1 Đánh giá phù hợp định hiệu sử dụng kháng sinh 39 3.3.2 Đánh giá chê độ liều 40 3.3.3 Đánh giá hiệu điều trị 42 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 43 4.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 43 4.1.1 Tuổi mắc bệnh 43 4.1.2 Bệnh mắc kèm 43 4.1.3 Thời gian vào viện 44 4.1.4 Tiền sử dùng thuốc 44 4.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH 45 4.2.1 Đặc điểm sử dụng kháng sinh 45 4.2.2 Đặc điểm phác đô kháng sinh điều trị viêm tai 47 4.3 ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 48 KẾT LUẬN 50 Đặc điểm bệnh nhân viêm tai điều trị bệnh viên 50 Thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị viêm tai 50 Một số đánh giá sử dụng kháng sinh nghiên cứu 51 KHUYẾN NGHI 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 PHỤ LỤC 57 CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN Từ viết Chú giải tắt ADR Tác dụng phụ thuốc ANSORP Asian Network for Surveillance of Resistance Pathogens - Mạng BA ClCr KS MBC lưới giám sát vi sinh vật kháng thuốc châu Á Bệnh án Hệ số thải cretatinin Kháng sinh Minimal Bactericidal Concentration – Nông độ diệt khuẩn tối MIC MUE MRSA thiểu Minimal Inhibitory Concentration – Nông độ ức chê tối thiểu Medication Use Evaluation - đánh giá sử dụng thuốc Methicillin resistant Staphylococcus aureus - Tụ khuẩn vàng L;l USD V.A VK WHO kháng methicilin Lít Đô la My Vegetation Adenoides - Tuyên hạnh nhân vòm họng Vi khuẩn Tổ chức Y tê thê giới DANH MỤC VIẾT TẮT TÊN VI KHUẨN E coli Escherichia coli H influenzae Haemophillus influenzae K.pneumonia Klebsiella pneumonia P aeruginosa Pseudomonas aeruginosa S.aureus Staphylococcus aureus S pneumoniae Streptococcus pneumoniae DANH MỤC BẢNG Bảng 1.4.4a Chỉ định sử dụng kháng sinh điều trị viêm tai theo Sanford .20 Bảng 1.4.4b Hiệu chỉnh liều bệnh nhân suy giảm chức thận 21 Bảng 3.1.1 Phân loại bệnh nhân theo độ tuổi giới tính 25 Bảng 3.1.2 Phân loại viêm tai theo tuổi .26 Bảng 3.1.3 Thời gian vào viện bệnh nhân .26 Bảng 3.1.4 Đặc điểm bệnh mắc kèm bệnh nhân viêm tai 27 Bảng 3.1.5 Đặc điểm tiền sử dùng thuốc bệnh nhân .28 Bảng 3.1.6 Đặc điểm chức thận bệnh nhận lúc mới vào điều trị 29 Bảng 3.1.7 Kêt điều trị bệnh nhân sau trình điều trị 30 Bảng 3.1.8 Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng kháng sinh đô 30 Bảng 3.2.1a Tỷ lệ nhóm kháng sinh sử dụng điều trị viêm tai theo hướng nội khoa 32 Bảng 3.2.1b Tỷ lệ nhóm kháng sinh sử dụng điều trị viêm tai theo hướng ngoại khoa 32 Bảng 3.2.2 Đường dùng kháng sinh .32 Bảng 3.2.3a Thời gian sử dụng kháng sinh bệnh nhân điều trị nội khoa 33 Bảng 3.2.3b Thời gian sử dụng kháng sinh bệnh nhân điều trị ngoại khoa .33 Bảng 3.2.4a Tương tác kháng sinh với thuốc khác điều trị viêm tai theo hướng nội khoa 34 Bảng 3.2.4b Tương tác kháng sinh với thuốc khác điều trị viêm tai theo hướng ngoại khoa 35 Bảng 3.2.5 Các ADR kháng sinh gặp phải trình điều trị .35 Bảng 3.2.6 Số lượng kháng sinh số lượng phác kháng sinh trung bình .35 Bảng 3.2.7a Các kiểu phác đô khởi đầu thay thê bệnh án điều trị theo hướng nội khoa 36 Bảng 3.2.7b Các kiểu phác đô khởi đầu thay thê bệnh án có phẫu thuật .37 Bảng 3.2.8a Tỷ lệ kháng sinh dùng để phối hợp (nội khoa) 38 Bảng 3.2.8b Tỷ lệ kháng sinh dùng để phối hợp (ngoại khoa) .38 Bảng 3.3.1a Đánh giá tính phù hợp định đối với bệnh án điều trị viêm tai theo hướng nội khoa .39 Bảng 3.3.2a Đánh giá liều dùng kháng sinh 24 giờ đối với bệnh nhân hiệu chỉnh liều 41 Bảng 3.3.2b Đánh giá liều dùng kháng sinh 24 giờ đối với bệnh nhân bị suy giảm chức thận 41 Bảng 3.3.2c Đánh giá khoảng cách đưa liều 41 Bảng 3.3.3a Đánh giá hiệu điều trị viêm tai BA điều trị theo hướng nội khoa 42 Bảng 3.3.3b Đánh giá hiệu dự phòng vêt mổ BA viêm tai điều trị theo hướng ngọa khoa 42 DANH MỤC HÌNH VE Hình Thời gian vào viện bệnh nhân 27 Hình Đặc điểm bệnh mắc kèm bệnh nhân viêm tai giữa……….…….28 Hình Đánh giá tính phù hợp định đối với bệnh án điều trị viêm tai theo hướng nội khoa 39 ĐẶT VẤN ĐỀ Kể từ năm 1928, bác sy Alexander Flemming phát kháng sinh Penicillin [18], đên có hàng trăm loại kháng sinh đưa vào sử dụng điều trị bệnh Sự đời kháng sinh cứu chữa hàng tỷ người mắc bệnh nhiễm khuẩn Tuy nhiên, sử dụng kháng sinh hợp lý thách thức lớn toàn thê giới, thuật ngữ “đề kháng kháng sinh” trở nên quen thuộc điều trị nhiễm khuẩn Nhiều nghiên cứu tiên hành thê giới Việt Nam cho thấy xuất nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc tỷ lệ kháng tăng dần theo thời gian [9], [14], [20] Viêm tai bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp thường gặp, nêu không điều trị kịp thời gây nên biên chứng nguy hiểm viêm màng não, viêm não, bại liệt dây thần kinh VII ngoại vi chí tử vong [4], [7], [16] Sử dụng kháng sinh biện pháp để điều trị bệnh, nhiên, sử dụng không nguyên tắc yêu tố nguy làm gia tăng đề kháng kháng sinh phản ứng bất lợi thuốc Trước tình hình đó, việc thiêt lập thực chương trình quản lý kháng sinh cần thiêt nhằm phát vấn đề chưa hợp lý sử dụng kháng sinh có biện pháp can thiệp kip thời, hiệu [17] Tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên khảo sát cho thấy đa số trường hợp bệnh nhân viêm tai điều trị bệnh viện có định dùng kháng sinh Với mong muốn đánh giá thực tê sử dụng kháng sinh bệnh viện, từ có biện pháp quản lý nâng cao hiệu sử dụng kháng sinh tiên hành đề tài “Thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị bệnh viêm tai khoa Tai – Mũi – Họng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2011-2012” với mục tiêu sau: 48 - Tra cứu qua phần mềm “Facts & Comparisons 4.0” thấy bệnh án có tương tác kháng sinh với thuốc khác đơn điều trị Mức độ tương tác tương tác cefotaxim – gentamycin Một số đánh giá sử dụng kháng sinh nghiên cứu - Trong 121 bệnh án khảo sát đánh giá tính phù hợp định, có bệnh án có định phù hợp, 100 bệnh án có định phù hợp phần 18 bệnh án có định khơng phù hợp - Qua 121 bệnh án đánh giá chê độ liều cho thấy: + Tất phác đô sử dụng liều phù hợp khuyên cáo + Có 154 phác có khoảng cách đưa liều khơng phù hợp khuyên cáo - Có 147 bệnh án đạt hiệu quả, 19 bệnh án không đạt hiệu điều trị - Mối tương quan tính phù hợp định hiệu điều trị điều trị viêm tai theo hướng nội khoa cho thấy: + bệnh án có định “Phù hợp hồn tồn” đạt hiệu điều trị + Trong 100 bệnh án có định “Phù hợp phần” có bệnh án không đạt hiệu điều trị (4,13%), 95 bệnh án đạt hiệu điều trị (78,51%) + Trong 18 bệnh án có định “Khơng phù hợp” có bệnh án đạt hiệu điều trị (44,44%) 10 bệnh án không đạt hiệu diều trị (55,56%) - Có 45 bệnh án thuộc nhóm điều trị theo hướng ngoại khoa, đánh giá hiệu dự phòng vêt mở cho thấy có 41 bệnh án đạt hiệu điều trị (91,11%), bệnh án không đạt hiệu điều trị (8,89%) 49 50 KHUYẾN NGHI Từ kêt nghiên cứu trên, chúng tơi xin có số khuyên nghị sau: - Sử dụng kháng sinh cần cân nhắc thận trọng để đảm bảo tính phù hợp định hiệu điều trị - Cân nhắc việc sử dụng kháng sinh đô điều trị giai đoạn kháng kháng sinh gia tăng nhu - Vấn đề khoảng cách đưa liều cần quan tâm - Tiêp tục có nghiên cứu sâu toàn diện thực tê sử dụng kháng sinh, tạo tiền đề cho việc xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh phù hợp với tình hình bệnh viện 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Y tê (2002), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Y tê (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Y tê (2010), Bài giảng Tai Mũi Họng, NXB Giáo dục, Hà Nội Lương Sĩ Cần (2008), Viêm tai Viêm tai xương Chũm, Bách khoa thư bệnh học, NXB Giáo dục, Tập I, tr 378- 382 Huỳnh Khắc Cường, Phạm Kiên Hữu (2005), Viêm tai cholesteatome, Bài giảng tai mũi họng , Trường đại học Y Dược Thành Phố Hô Chí Minh, tr 99 - 103 Phan Văn Dưng (2000), Đánh giá kết phẫu thuật vá nhĩ viêm tai mạn Bệnh Viện Trung Ương Huế, Luận văn thạc sĩ y học, Đại Học Y Dược Huê Đào Gia Hiển (2006), Bệnh viêm Tai giữa, Bài giảng Tai Mũi Họng, Học viện Quân y Hà Nội, tr 81-89 Cung Đình Hoàn (2010), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, định dạng vi khuẩn kháng sinh đồ viêm tai ở trẻ em 15 tuổi, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Văn Kính (2010), "Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh kháng kháng sinh Việt Nam", Global Antibiotic Resistance Partnership, tr 3-4 10 Nguyễn Thị Hiền Lương (2012), Nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh bệnh viên Việt Đức giai đoạn 2009-2011, Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội 11 Đặng Hoài Sơn (2004), Tần suất xuất độ viêm tai cấp mạn Vi khuẩn đề kháng kháng sinh điều trị ban đầu VTG cấp mạn trẻ em, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 8(1), tr 95-99 52 12.Võ Tấn (2001), “Viêm tai mạn tính”, Tai Mũi Họng Thực Hành, Tập 2, Nhà xuất Y học, Thành phố Hô Chí Minh 13 Lâm Huyền Trân, Võ Hiêu Bình, (2007), “Chảy tai-viêm tai biên chứng nội sọ tai”, Bài giảng lâm sàng tai mũi họng, Nhà xuất Y Học, Hà Nội, tr 83-100 TIẾNG ANH 14 Adjei M.A (2010), A retrospective evaluation of Ciprofloxacin use at Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Knust) Hospital, Kumasi, p 18 -19 15 Coker TR, Chan LS, Newberry SJ, Limbos MA, Suttorp MJ, Shekelle PG, Takata GS (2010), Diagnosis, microbial epidemiology, and antibiotic treatment of acute otitis media in children: a systematic review, Jama, 304 (19), p 2161-2169 16 David W Teele, Jerome O.Klein, Cynthia Chase, Paula Menyuk, Bernard A Rosner, and the Greater Boston Otitis Media Study Group (1990), “Otitis Media in Infancy and intellectual Ability, School Achievement, Speech, and Language at age year”, The Journal of Infections Diseases 1990, p 685- 694 17 Dellit T.H., Owens R.C., McGowan J.E., Gerding D.N., Weinstein R.A., Burke J.P., Huskins W.C., Paterson D.L., Fishman N.O., Carpenter C.F (2007), "Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiologyof America guidelines for developing an institutional program to enhance antimicrobial stewardship", Clinical Infectious Diseases, 44(2), p 159-177 53 18 Fleming A (1980) "Classics in infectious diseases: on the antibacterial action of cultures of a penicillium, with special reference to their use in the isolation of B influenzae by Alexander Fleming, Reprinted from the British Journal of Experimental Pathology”, On the Antibacterial Action of Cultures of a Penicillium, with Special Reference to Their Use in the Isolation of B influenzae, 2(1), p 129–139 19 Gilbert D.N., Moellering R.C., Eliopoulos G.M., Chambers H.F., Saag M.S (2010), The Sanford guide to antimicrobial therapy 2010, p 90-91 20 Jae-Hoon Song and ANSORP members (2004), Macrolide resistance and genotypic characterization of Streptococcus pneumoniae in Asian countries, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, p 457–463 21 Jae-Hoon Song and ANSORP members (2004), High Prevalence of Antimicrobial Resistance among Clinical Streptococcus pneumoniae Isolates in Asia, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, p 2101–2107 22 Owens Jr R.C (2008), Antimicrobial resistance: problem pathogen and clinical countermeasures, 15 - Antimicrobial Stewardship: Rationale for and Practical Considerations of Programmatic Institutional Efforts to Optimize Antimicrobial Use, p 262 – 265 23 Roberts DB (April 1980) "The etiology of bullous myringitis and the role of mycoplasmas in ear disease: a review",Pediatrics 65 (4): p 761–766 24 SHPA Comittee of Specialty Practice in Drug Use Evaluation (2004), "SHPA Standards of Practice for Drug Use Evaluation in Australian Hospitals", Journal of Pharmacy Practice and Research, 34(3), p 220223 25 Worth Health Organization (2011), "Antimicrobial resistance", Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe, p 13 54 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu bệnh án nghiên cứu BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Khoa………………… Số bệnh án…………… I THÔNG TIN BỆNH NHÂN Họ tên: ……………………………………… Tuổi: ……….Giới 1.Nam 2.Nữ Cân nặng: …… Địa chỉ: …………………………………………………… Ngày vào viện: / / 20… Ngày viện : / / 20… Chẩn đoán: Viêm tai giữa:  Cấp tính: ………………………………………………………………  Mạn tính: ……………………………………………………………… Bệnh mắc kèm  Viêm V.A  Viêm mũi xoang  Khác ……  Viêm họng  Viêm Amidan  Không Tiền sử dùng thuốc: ………………………………………………… Kết quả điều trị  Khỏi  Đỡ giảm  Nặng  Chuyển viện  Không thay đổi Tử vong Phẫu tḥt  Khơng  Có : Lúc: …Giờ … Ngày … Tháng … Năm… II THÔNG TIN SỬ DỤNG THUỐC Làm kháng sinh đồ:  Có  Không Kết quả: ……………………………… 55 Phác đô điều trị STT Tên thuốc, Đường Liều T/G đưa T/G hàm lượng dùng lượng thuốc dùng Phác đô Phác đô Phác đô Làm kháng sinh đồ:  Có  Không Kết quả: ……………………………… III GIÁM SÁT LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Xét nghiệm sinh hóa trước và sau điều trị điều trị Bình Chỉ số / thường BT / TĐ BT / TĐ BT / TĐ BT TĐ Glucose Ure Creatinin HDL LDL SGOT SGPT Xét nghiệm tê bào máu / Chỉ số WBC RBC BT / TĐ BT / TĐ BT / TĐ BT TĐ 56 PLT Giám sát lâm sàng bệnh án  Lâm sàng / Triệu chứng Có / K / Có K / / Có K Phù nề tai Đau tai Ù tai Nghe Chảy dịch  Nhiệt độ Nhiệt độ / / / / / / / IV ADR LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG BỆNH ÁN Thuốc Biểu Ngày x.hiện Xử trí Kêt Phụ lục 2: Chế độ liều thuốc thông thường của kháng sử dụng điều trị [2] KS Cefotaxim Cefazolin Gentamycin Amikacin Spiramycin Ofloxacin Liều 24h - 12 g 2–6g mg/kg 15 mg/kg 1,5 – g – 12 giọt Số lần đưa thuốc/24h – lần – lần -3 lần – lần -3 lần – 12 lần Đường dùng Tiêm TM Tiêm TM Tiêm bắp Tiêm bắp Uống Nhỏ Phụ lục 3: Tiêu chí đánh giá tính phù hợp của chỉ định kháng sinh 57 • Đánh giá phù hợp định theo thang gồm ba mức: - Hoàn toàn phù hợp: Phù hợp định theo hướng dẫn Sanford (Bảng 1) - Phù hợp phần: Chỉ định phù hợp với kháng sinh khác thuộc nhóm kháng sinh sử dụng điều trị - Không phù hợp: Khơng có định cho nhóm kháng sinh sử dụng Phụ lục 4: Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng Đánh giá bệnh án điều trị viêm tai theo hướng nội khoa • Đạt hiệu điều trị, nếu: - Cải thiện triệu chứng lâm sàng ghi nhận bệnh án, - Giảm ít nhất 1oC vòng ngày sau điều trị liều đầu tiên, WBC, BC trung tính trở mức bình thường sau thời gian điều trị • Khơng đạt hiệu điều trị nếu: - Bị thay thê kháng sinh khác khơng có cải thiện triệu chứng lâm sàng số xét nghiệm Đánh giá hiệu dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ bệnh án điều trị viêm tai theo hướng ngoại khoa dựa thang đánh giá sau • Đạt hiệu dự phòng: - Không sốt, không tăng bạch cầu sau phẫu thuật - Giảm liều /thay đổi từ dạng tiêm sang uống • Khơng đạt hiệu dự phòng: - Sốt, tăng bạch cầu - Tăng liều/có phối hợp với kháng sinh khác 58 DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Họ và tên Nguyễn Thị N Nguyễn Thị Thu H Vũ Thị Thanh T Trần thị H Nguyễn Văn B Bàn Thị X Phạm Quý Đ Ma Thị T Phạm Thị S Trần Trung D Lưu Sĩ Q Phạm Thị N Vũ Thị N Trần Văn H Mạch Thị H Nguyễn Đức L Nguyễn Thị Thu T Hoàng Thị M Trần Hữu N Ma Doãn K Đàm Thị T Đàm Thị Kim T Đinh Quang H Trần Thị H Trần Đức N Nguyễn Thị L Lê Thị Bích T Trịnh Thị H Lưu Thị V Hô Thị T Nguyễn Bá H Vi Hương G Nguyễn Mạnh P Tuổi Ngày vào 29 27 36 56 50 21 59 57 36 31 40 48 56 62 40 65 30 viện 07/07/2011 07/07/2011 14/07/2011 28/02/2011 22/03/2011 25/05/2011 30/05/2011 27/05/2011 11/01/2011 14/09/2011 18/05/2011 30/03/2011 08/03/2011 04/04/2011 08/03/2011 04/04/2011 07/03/2011 41 59 18 33 49 48 39 21 55 42 31 35 34 23 08/08/2011 04/05/2011 28/07/2011 19/12/2011 18/04/2011 05/10/2011 18/04/2011 25/07/2011 20/07/2011 18/07/2011 15/07/2011 01/11/2011 15/02/2011 12/12/2011 31/10/2011 15/09/2011 Mã bệnh án TMH594 TMH716 TMH760 TMH163 TMH256 TMH536 TMH554 TMH543 TMH1163 TMH998 TMH500 TMH203 TMH209 TMH310 TMH199 TMH312 TMH195 TMH871 TMH443 TMH832 TMH1306 TMH392 TMH1066 TMH1225 TMH807 TMH795 TMH765 TMH763 TMH1158 TMH1286 TMH1277 TMH1146 TMH997 59 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Nguyễn Thị Thanh H Vũ Hoàng T Bùi Văn H Trần Văn T Phạm Thị H Bùi Đinh T Lê Thê T Nguyễn Ngọc T Nguyễn Thị H Vi Văn C Phùng Đức Y Dương Đình T Phạm Nguyên Tùng L Dương Thị Thu H Đỗ Chuyền C Bàn Thị X Triệu Thị Minh T Nguyễn Trần Bảo K Nguyễn Thị Y Nguyễn Thị L Lưu Sy Q Lê Xuân T Nguyễn Anh T Trịnh Thị Q Nguyễn Minh P Vương Thị X Phạm Văn D Lê Thị Y Nguyễn Thị H Nguyễn Đinh Gia B Vũ Thị H Nguyễn Thu N Trần Thị Yên N Tạ Văn L Nguyễn Thị H Dương Khánh L Nguyễn Văn Đ Lê Thị T Cao Minh N 48 61 26 39 27 71 33 51 19 63 65 27 54 21 20 55 40 57 29 63 53 43 53 74 64 62 63 34 05/09/2011 27/10/2011 25/04/2011 06/10/2011 12/10/2011 06/10/2011 19/09/2011 18/04/2011 21/07/2011 03/10/2011 30/09/2011 29/09/2011 27/05/2011 04/11/2011 18/07/2011 11/07/2011 07/11/2011 26/04/2011 20/07/2011 30/03/2011 13/06/2011 14/09/2011 08/09/2011 22/11/2011 24/11/2011 21/11/2011 06/04/2011 03/11/2011 21/08/2011 03/06/2011 30/05/2011 22/05/2011 19/05/2011 12/05/2011 06/04/2011 24/06/2011 18/08/2011 04/05/2011 29/04/2011 TMH962 TMH1135 TMH415 TMH1069 TMH1043 TMH1077 TMH1013 TMH379 TMH126 TMH1052 TMH1043 TMH1041 TMH544 TMH1171 TMH772 TMH744 TMH1179 TMH425 TMH786 TMH209 TMH618 TMH990 TMH973 TMH1236 TMH1241 TMH1231 TMH333 TMH1168 TMH253 TMH579 TMH549 TMH513 TMH503 TMH483 TMH331 TMH671 TMH906 TMH447 TMH441 60 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Hà Văn T Hồng Thị T Nơng thị V Vũ thị T Nguyễn thị H Đặng Hoàng H Phạm Thị S Nguyễn Thị V Nông Thị H Ngọc Thị T Cao Xuân B Vũ Đức T Phạm thị S Vi Thị H Hứa Thị H Đinh Ngọc A Dương Văn C Hoàng Thị T Lê Thị Y Nguyễn Duy K Phạm Thị H Lâm Văn T Nguyễn Nhật Đ Ngô thị T Nguyễn Văn C Lương Văn T Nguyễn Thị D Nguyễn Thị Thanh H Nông Thanh H Mai Đức T Trần Công T Nguyễn Văn H Nguyễn Thị H Nguyễn Thị T Dương Thị H Đinh Ngọc A Đoàn Văn B Đoàn Anh Q 55 57 43 52 37 24 74 23 19 60 11 37 49 26 72 62 44 56 46 33 55 19 12 30 46 24 13/04/2011 04/04/2011 01/10/2011 19/09/2011 11/11/2011 18/09/2011 10/05/2011 08/10/2011 09/04/2011 18/12/2011 19/03/2012 17/05/2012 10/05/2012 05/09/2012 12/06/2012 07/05/2012 31/05/2012 29/05/2012 08/06/2012 13/05/2012 01/10/2012 17/09/2012 20/09/2012 14/05/2012 13/05/2012 18/05/2012 22/05/2012 18/09/2012 17/08/2012 15/08/2012 20/08/2012 06/08/2012 02/08/2012 02/08/2012 05/08/2012 07/05/2012 14/05/2012 26/03/2012 TMH365 TMH313 TMH170 TMH1009 TMH31 TMH870 TMH349 TMH152 TMH256 TMH1205 TMH186 TMH372 TMH349 TMH827 TMH482 TMH327 TMH423 TMH411 TMH468 TMH353 TMH951 TMH862 TMH884 TMH355 TMH356 TMH378 TMH384 TMH865 TMH758 TMH742 TMH760 TMH699 TMH683 TMH682 TMH695 TMH327 TMH168 TMH210 61 111 Nguyễn Hữu V 112 Hà Quốc K 61 06/04/2012 04/06/2012 113 Nguyễn Xuân H 51 06/04/2012 114 Lê Thị Y 44 08/06/2012 115 Dương Văn T 72 31/05/2012 116 Lương Văn T 18/05/2012 117 Nguyễn Duy K 13/05/2012 118 Nguyễn Quang K 05/03/2012 119 Trương Văn C 56 14/05/2012 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 57 34 28 33 34 65 69 43 66 58 10 64 24 29 35 21/03/2012 16/05/2012 31/01/2012 22/02/2012 03/02/2012 23/06/2012 22/06/2012 18/06/2012 15/06/2012 12/06/2012 03/01/2012 19/05/2012 08/10/2012 09/10/2012 04/09/2012 28/08/2012 06/08/2012 01/08/2012 Nguyễn thị X Bùi Thị T Trần Văn T Nguyễn Thanh M Hoàng Minh G Vũ Ngọc T Trần Minh H Trần P Mai Thị L Hứa Thị H Đỗ Văn M Đỗ Thị T Nguyễn Thị L Vũ Đình P Lương Bích N Nguyễn Thị Q Nguyễn Thị Thu H Hông Bảo C TMH258 TMH131 TMH250 TMH468 TMH423 TMH376 TMH353 TMH135 TMH361 TMH197 TMH367 TMH41 TMH101 TMH51 TMH528 TMH526 TMH502 TMH498 TMH482 TMH42 TMH985 TMH936 TMH949 TMH825 TMH796 TMH708 TMH679 62 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Trần Văn Đ Bùi Minh Q Lưu Thị T Nông Thị H Đinh Phương L Nguyễn Thái S Vũ Nguyễn Ngọc L Cao Văn H Đinh Minh C Hồng Duy H Hồng Thị L Nguyễn Thị A Nơng Văn G Đặng Thị T Đàm Thị Q Nguyễn Thanh H Nguyễn Thị H Chu Thị N Trịnh Thị N Nguyễn Thị M Nguyễn Mạnh T Phạm Thị H Nguyễn Thị H Dương Văn T Lương Thu P Lương Văn T Nguyễn Thị M Đỗ Thị N Nguyễn Văn V 52 14 23 33 10 52 51 55 12 34 44 24 60 10 31 26 42 11 42 60 25 06/08/2012 20/07/2012 23/07/2012 24/10/2012 03/10/2012 02/10/2012 13/08/2012 06/09/2012 28/08/2012 13/08/2012 06/08/2012 30/05/2012 10/09/2012 30/11/2012 24/10/2012 17/12/2012 02/05/2012 14/03/2012 11/12/2012 15/03/2012 23/03/2012 15/11/2012 03/12/2012 05/10/2012 06/08/2012 24/09/2012 26/06/2012 23/07/2012 16/07/2012 TMH698 TMH633 TMH648 TMH1007 TMH965 TMH921 TMH729 TMH834 TMH797 TMH721 TMH702 TMH1142 TMH840 TMH1143 TMH1008 TMH1194 TMH304 TMH167 TMH1079 TMH173 TMH199 TMH1095 TMH1154 TMH930 TMH705 TMH893 TMH540 TMH643 TMH617 ... gian điều trị kháng sinh - Đường dùng kháng sinh 21 - Tương tác kháng sinh với thuốc đơn - Các ADR kháng sinh ghi nhận  Đặc điểm các phác đồ kháng sinh - Số lượng kháng sinh số lượng phác... 3.2.8 Phối hợp kháng sinh 38 3.3 ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 39 3.3.1 Đánh giá phù hợp định hiệu sử dụng kháng sinh 39 3.3.2 Đánh giá chê độ liều 40 3.3.3 Đánh giá hiệu điều... THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH 45 4.2.1 Đặc điểm sử dụng kháng sinh 45 4.2.2 Đặc điểm phác đô kháng sinh điều trị viêm tai 47 4.3 ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 48 KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: danh giá su dung kháng sinh trong dieu tri viem tai giưa, danh giá su dung kháng sinh trong dieu tri viem tai giưa, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 1. Thời gian vào viện của bệnh nhân, viêm tai giữa theo hướng nội khoa, Một số đánh giá sử dụng kháng sinh trong nghiên cứu, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay