Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam Ai Cập

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 10:06

1 Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ai Cập Ai Cập nước Arab thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta Năm 1952, thời Tổng thống Nasser Ai Cập thực sách thân Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Trong thời kỳ này, Việt Nam nước xã hội chủ nghĩa khác coi nước bạn bè thân hữu Ai Cập quan hệ truyền thống Việt NamAi Cập sớm thiết lập Ngày 1/9/1963, Việt Nam Ai Cập thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam lập Đại sứ quán Cairo Năm 1964, Ai Cập mở cửa Đại sứ quán Hà Nội Đồng thời hai nước ký hiệp định thương mại, tạo sở pháp lý quan trọng cho quan hệ kinh tế Việt Nam - Ai Cập Sau Tổng thống Ai Cập Sadat lên nắm quyền lãnh đạo đất nước (1970), Ai Cập thực sách thân Mỹ, thỏa hiệp với Israel, gây căng thẳng với Liên Xô khiến nước Arab tẩy chay quan hệ Việt NamAi Cập thời kỳ tạm lắng xuống Kể từ năm 1981, quan hệ Việt Nam khơi thông dựa quan hệ truyền thống sẵn có trước Từ năm 1991, quan hệ trị- ngoại giao Việt NamAi Cập bước sang thời kỳ mới: thúc đẩy hợp tác toàn diện hai nước Trong thời kỳ hai bên có nhiều chuyến thăm thức lẫn nhau, tạo tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Công đổi mở cửa kinh tế Việt Nam nhà lãnh đạo nhân dân Ai Cập đánh giá cao Nhiều hiệp định hợp tác ký kết thời kỳ này, điển hình Hiệp định Thương mại ( tháng 5/1994), Chương trình hợp tác văn hóa cho năm 1993-1995, Nghị định hợp tác hai Bộ Ngoại giao (tháng 6/1996),… Thực trạng quan hệ hợp tác Việt NamAi Cập năm gần 2.1 Quan hệ trị Kể từ sau thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963 gặp gỡ, tiếp xúc Việt NamAi Cập bắt đầu đẩy mạnh Các hoạt động hợp tác lĩnh vực trị, ngoại giao nhìn nhận số nội dung sau: - Trao đổi đồn cấp cao để tìm hiểu thông tin, thảo luận khả hợp tác giai đoạn đầu quan hệ trị, ngoại giao: Các hoạt động hợp tác dừng mức độ tìm hiểu thơng tin, tìm hiểu tiêm hợp tác số lĩnh vực mà hai bên quan tâm Căn vào thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, liệt kê số đồn cấp cao Việt 1: Việt NamAi Cập Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện bối cảnh Nam sang Ai Cập sau: Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Nguyễn Cảnh Dinh năm 1993, Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thơng tin năm 1994, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Nguyễn Công Tạn năm 1997…và gần Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển năm 2006, Đại sứ, Đặc phái viên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Bàng (tháng 1/2008) Về phía Ai Cập, đồn cơng tác sang Việt Nam kể tới đồn cấp Bộ trưởng như: Bộ trưởng Giáo dục (7/1996); Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao (6/1996); Đoàn đại biểu Đảng dân tộc dân chủ Ai-cập (12/1997); Chủ tịch Cơ quan giám sát hành quốc gia (3/1999); Tham mưu trưởng quân khu miền Tây (7/2004); Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao (10/2004); Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cải tạo đất (12/2004), Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế (4/2007 kết hợp họp Ủy ban hỗn hợp), Trợ ly Bộ truởng Ngoại giao 3/2008 Có thể thấy nội dung hai bên chủ yếu quan tâm hợp tác lĩnh vực ngoại giao, hợp tác thương mại, hợp tác giáo dục hợp tác nơng nghiệp Cùng với quan tâm, tìm hiểu thơng tin đảng trị - Tìm hiểu, trao đổi thơng tin khả hợp tác lĩnh vực lập pháp: Qua lần gặp gỡ đoàn cấp cao hai Quốc hội, quan hệ hai quan lập pháp bước đầu tăng cường Cả hai bên mong muốn đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực hợp pháp Điều thể rõ qua hiệp định, văn ký kết hai nước, như: Hiệp định thương mại (5/1994); Nghị định thư hợp tác hai Bộ ngoại giao (6/1996); Hiệp định Khuyến khích bảo hộ đầu tư (9/1997); Hiệp định Hợp tác Kinh tế - Kỹ thuật (9/1997); Hợp tác tra (3/1999); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa việc trốn lậu thuế loại thuế đánh vào thu nhập (3/2006); Chương trình hợp tác văn hóa xã hội giai đoạn 20062010 (3/2006); Bản ghi nhớ hợp tác Cục Xúc tiến Thương mại Việt Namquan Hội chợ triển lãm quốc tế Ai Cập (3/2006) Mặc dù cấu hệ thống lập pháp hai bên khác song hai bên trí trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước mở rộng kinh doanh trao đổi thương mại 2.2 Hợp tác kinh tế a) Hợp tác thương mại Quan hệ thương mại Việt NamAi Cập có phát triển mạnh mẽ kể từ hai nước ký Hiệp định Thương mại vào năm 1994 Nếu năm 1995 tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang Ai Cập đạt 855.000 USD nước ta chưa nhập hàng hóa nước bạn, đến năm 2000, tổng kim nghạch xuất nhập lên tới 21,614 triệu USD Và Ai Cập thị trường xuất lớn thứ hai Việt Nam châu Phi (sau Nam Phi) đồng thời thị trường xuất lớn Việt Nam khu vực Bắc Phi.(Nguồn: Việt Nam –Ai Cập Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện bối cảnh mới) Kim ngạch xuất nhập Việt NamAi Cập qua năm (triệu USD) Năm Tổng kim ngạch 0,855 2,889 7,632 10,637 13,620 21,614 29,0 22,7 29,0 41,1 64,2 56,9 112,5 178,5 183,36 197,07 99,266 Xuất 1995 0,855 1996 1,471 1997 6,537 1998 10,389 1999 12,267 2000 19,016 2001 28,5 2002 21,8 2003 22,2 2004 38,7 2005 45,1 2006 49,0 2007 97,3 2008 167,5 2009 162,5 2010 174,84 89,685 tháng đầu năm 2011 Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam Nhập 1,418 1,095 0,248 1,353 2,598 0,5 0,9 21,8 2,4 19,1 7,9 15,2 11,0 20,86 12,23 9,581 • Xuất hàng hóa Việt Nam sang thị trường Ai Cập Trong cấu hàng hóa Việt Nam xuất sang Ai Cập, mặt hàng ngày đa dạng, phong phú Theo tính toán Tổng cục Hải quan Việt Nam, đến năm 2011, nước ta có khoảng 45 mặt hàng xuất sang Ai Cập, có mặt hàng xuất nhiều tiềm lớn thủy sản (25,786 triệu USD tháng đầu năm 2011), hạt tiêu (16,275 triệu USD), cơm dừa sấy khô (8,106 triệu USD), linh kiện phụ tùng ô tô khác (6,027 triệu USD), cao su (2,484 triệu USD) Tuy nhiên, số mặt hàng xuất chủ lực khác của Việt Nam gạo lại có kim ngạch xuất thấp có xu hướng giảm, dừng mức 0,229 triệu USD tháng đầu năm 2011 so với 2,140 triệu USD năm 1999 ( Theo số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam)  Nhập hàng hóa Việt Nam từ Ai Cập Trong cấu hàng hóa nhập từ Ai Cập, Việt Nam chủ yếu nhập khối lượng nhỏ mặt hàng thảm đồng, gạch xây dựng, chà là, đường, sắt thép Trong tháng đầu năm 2011, mặt hàng nhập từ Ai Cập là: hóa chất (1,732 triệu USD), sữa sản phẩm sữa (666 nghìn USD), nguyên phụ liệu dệt may giày da (282 nghìn USD)… Có thể thấy, Việt Nam tình trạng xuất siêu, nghĩa lượng hàng hóa nước ta nhập từ Ai Cập thấp so với lượng hàng hóa ta xuất sang nước bạn b) Hợp tác đầu tư Hoạt động hợp tác đầu tư Việt NamAi Cập khai thông hai nước ký Hiệp định Khuyến khích bảo hộ đầu tư năm 1997 Tuy nhiên, tính đến thời điểm cuối năm 2012, chưa có nhà đầu tư Ai Cập có mặt Việt Nam, có khoảng doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư Ai Cập với số vốn nhỏ Qua gặp gỡ cấp cao năm gần đây, phía Ai Cập mong muốn thúc đẩy quan hệ đầu tư với Việt Nam lĩnh vực: dầu khí, ni trồng thủy sản viễn thơng Hai bên tăng cường hợp tác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thông qua ghi nhớ (như Biên ghi nhớ Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam Cơng ty Dầu khí quốc gia Ai Cập EGPC ngày 22/10/2011) diễn dàn song phương Việt NamAi Cập 1: Tổng cục Hải quan Việt Nam 2: Việt NamAi Cập Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện hoàn cảnh Trong lĩnh vực du lịch, nói Ai Cập Việt Nam có nhiều hội khả hợp tác với Năm 2006, hai Chính phủ ký Bản ghi nhớ hợp tác du lịch với mong muốn “ tăng cường quan hệ hữu nghị thúc đẩy hiểu biết di sản văn hóa lịch sử Việt Nam Ai Cập sở nhận thức tầm quan trọng du lịch việc phát triển quan hệ kinh tế thúc đẩy quan hệ hai nước ’’ Một loạt kiện sau diễn , phản ánh bước cụ thể hai bên nhằm vào mục tiêu nói việc tổ chức kiện “ ngày văn hóa Việt Nam Ai Cập (năm 2006) Ai Cập Việt Nam (năm 2009) … Trong định hướng chung thúc đẩy hợp tác du lịch , năm 2012 phía Ai Cập chủ động tổ chức kiện “Đêm du lịch Ai Cập ” Hà Nội Đây nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamAi Cập (1963 – 2012) ... hai Việt Nam châu Phi (sau Nam Phi) đồng thời thị trường xuất lớn Việt Nam khu vực Bắc Phi.(Nguồn: Việt Nam –Ai Cập Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện bối cảnh mới) Kim ngạch xuất nhập Việt Nam. .. khí quốc gia Việt Nam Cơng ty Dầu khí quốc gia Ai Cập EGPC ngày 22/10/2011) diễn dàn song phương Việt Nam – Ai Cập 1: Tổng cục Hải quan Việt Nam 2: Việt Nam – Ai Cập Phát triển quan hệ hợp tác... giai đoạn đầu quan hệ trị, ngoại giao: Các hoạt động hợp tác dừng mức độ tìm hiểu thơng tin, tìm hiểu tiêm hợp tác số lĩnh vực mà hai bên quan tâm Căn vào thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, liệt kê
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam Ai Cập, Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam Ai Cập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay