BÁO cáo thành tích chiến sĩ thi đua CSTD

4 160 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 10:01

PHỊNG GD&ĐT THỊ XÃ BN HỒ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG:TH HOÀNG VĂN THỤ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Ea siên, ngày 22 tháng 05 năm 2018 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018 I.SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: Hàn Thị Oanh - Sinh ngày 15 tháng 07 năm 1985 Giới tính: Nữ - Quê quán: Xã Sơn Hải – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An - Trú quán: Thôn – Xã Ea Siên – Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh ĐakLak - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ - Chức vụ: + Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1 + Kiêm nhiệm tổ khối trưởng khối II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhận: + Giáo viên giảng dạy + Kiêm nhiệm tổ khối trưởng khối Tổ để tổ khối hoạt động ngày chất lượng + Tham mưu với chuyên môn số hoạt động tổ khối Thành tích đạt cá nhân: a Đạt kết cấp thị xã: - Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp Thị xã năm học 2017 -2018 - Đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thị xã năm học 2017 -2018 - Đạt danh hiệu giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp Thị xã năm học 2017 -2018 b Nhiệm vụ giảng dạy thành tích đạt cấp trường * Năm học 2017 -2018 - Bản thân thực với nhiệm vụ năm học Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Thị xã Bn Hồ đề - Trong q trình giảng dạy tơi giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ - Hồ sơ sổ sách đạt loại tốt _ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 -2018 - Đạt Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017 -2018 - Lớp chủ nhiệm 5A3 đạt lớp tiên tiến * Giải pháp biện pháp: Tôi luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, thường xuyên dự thăm lớp để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ c Cơng tác tổ khối trưởng khối - Năng nổ, nhiệt tình cơng việc, ln ln học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ giúp đỡ đồng nghiệp - Tham gia đầy đủ vận động, phong trào cấp đề - Tổ khối đạt : Khối tiên tiến III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 1 Danh hiệu thi đua: Năm Danh hiệu Số, ngày, tháng, năm định công nhận thi đua danh hiệu thi đua; quan ban hành định 2013- Lao động tiên QĐ số 3990/ QĐ - UBND, ngày 07/10/2014 2014 tiến UBND Thị xã Buôn Hồ 2014- Lao động tiên QĐ số 3030/ QĐ - UBND, ngày 10/08/2015 2015 tiến 2015- Chiến thi 2016 đua sở 2016- Chiến thi 2017 đua sở UBND Thị xã Buôn Hồ QĐ số 2344/ QĐ - UBND, ngày 13/09/2016 UBND Thị xã Buôn Hồ QĐ số 2223/ QĐ - UBND, ngày 16/08/2017 UBND Thị xã Bn Hồ Hình thức khen thưởng: NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ tên) Hàn Thị Oanh THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ CƠNG ĐỒN XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu) XÁC NHẬN CỦA UBND THỊ XÃ (Ký, đóng dấu) ... Buôn Hồ QĐ số 2223/ QĐ - UBND, ngày 16/08/2017 UBND Thị xã Buôn Hồ Hình thức khen thưởng: NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ tên) Hàn Thị Oanh THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ CƠNG ĐỒN XÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo thành tích chiến sĩ thi đua CSTD, BÁO cáo thành tích chiến sĩ thi đua CSTD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay