NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌCNÔNG LÂMTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

61 38 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:57

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ SƯ PHẠM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌCNƠNG LÂMTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SVTH LỚP KHÓA NGÀNH : VÕ THỊ THU HÀ : DH07SP : 2007 - 2011 : SPKT NƠNG NGHIỆP -TP Hồ Chí Minh tháng năm 2011- Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Chương GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài Trong thời đại công nghệ, hội nhập phát triển ngày nhân loại hướng đến chân trời tri thức mà hạt nhân giáo dục Đây thời kỳ mà nhà khoa học đầu ngành thuộc lĩnh vực nhận định xuất xã hội thông tin, kinh tế tri thức, giới phụ thuộc vào mà phát triển hay gọi tồn cầu hóa nước giữ vững độc lập, tự chủ sắc văn hóa dân tộc đất nước Trong hoạt động dạy học sinh viên thường xun phải tìm kiếm tài liệu thơng tin đặc biệt tài liệu tiếng Anh Internet nguồn thông tin phong phú, đa dạng cập nhật Vì vậy, yếu tố quan trọng trình học tập sinh viên cần có kỹ truy cập Internet hay nguồn thơng tin tiếng Anh khác Đó lý đề tài “Nghiên cứu thực trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh” tiến hành 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Mục đích đề tài nhằm: Tìm hiểu khả tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh - viên trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề xuất giải pháp nhằm giúp sinh viên nâng cao hiệu học tập qua việc - nắm bắt vận dụng tài liệu tiếng Anh Internet 1.3 Vấn đề nghiên cứu Để tìm hiểu thực trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người nghiên cứu tìm hiểu vấn đề sau: - Câu hỏi nghiên cứu 1: Thái độ nhận thức sinh viên Đại học Nông Lâm tầm quan trọng việc tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet nào? GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp - Ngành SPKTNN Câu hỏi nghiên cứu 2: Khả đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nông Lâm nào? - Câu hỏi nghiên cứu 3: Tình hình ứng dụng Internet để tìm kiếm tài liệu tiếng Anh sinh viên Đại học Nông Lâm nào? - Câu hỏi nghiên cứu 4: Việc tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nơng Lâm có khó khăn thuận lợi gì? 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tiến hành để thực nhiệm vụ sau: - Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu sở lí luận đề tài - Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh sinh viên Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Nhiệm vụ 3: Đề xuất số biện pháp giúp sinh viên nâng cao khả tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet 1.5 Đối tượng nghiên cứu a) Chủ thể nghiên cứu: Thực trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh b) Khách thể nghiên cứu: + Sinh viên Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh + Người nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sinh viên thuộc khoa:  Khoa Nông Học  Khoa Công Nghệ Thông Tin  Khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm Người nghiên cứu chọn khoa để tiến hành thu ý kiến điều tra tính chất nghề nghiệp sinh viên khoa khác nên có nhu cầu khả tài liệu tiếng Anh khác nhau, kết xem phản ánh nhiều mặt tình hình chung tồn trường 1.6 Phạm vi nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, người nghiên cứu tiến hành nghiên cứu thực trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên phạm vi trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Cụ thể: GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN  100 sinh viên khoa Nông Học  100 sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin  100 sinh viên khoa Ngoại Ngữ - Sư Phạm 1.7 Phương pháp nghiên cứu 1.7.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp nghiên cứu tài liệu sử dụng đề tài sau: người nghiên cứu thu thập tài liệu qua sách, báo, tạp chí, giáo trình, Internet,… Việc nghiên cứu tài liệu giúp người nghiên cứu bổ sung thêm kiến thức, lý luận vấn đề nghiên cứu Người nghiên cứu thu thập, nghiên cứu, phân tích tổng hợp tài liệu 1.7.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi Phương pháp điều tra áp dụng để khảo sát nhóm đối tượng diện rộng nhằm tìm quy luật phân bố, đặc tính chung nhóm đối tượng từ đưa giải pháp khoa học thực tiễn Phương pháp điều tra yêu cầu phiếu điều tra kèm - Về nội dung: + Xây dựng kế hoạch điều tra: mục đích, đối tượng, địa bàn điều tra + Xây dựng câu hỏi phiếu điều tra với thông số, tiêu cần phù hợp với chủ đề nghiên cứu, trình bày diễn đạt rõ ràng - Về phương pháp: Lấy ý kiến sinh viên qua phiếu điều tra dạng câu trả lời ngắn câu trắc nghiệm khách quan 1.7.3 Phương pháp phân tích xử lí số liệu 1.7.3.1 Phương pháp phân tích định tính Phương pháp phân tích định tính sử dụng với câu hỏi dạng gợi mở, khơng có sẵn đáp án cho đối tượng lấy ý kiến lựa chọn Phương pháp phân tích định tính yêu cầu người nghiên cứu có nhìn tổng qt, khách quan để xử lí kết điều tra 1.7.3.2 Phương pháp phân tích định lượng Áp dụng cho câu hỏi đóng hỏi Số liệu thu thập nhập, xử lí phần mềm Microsoft Office Excel trình bày dạng biểu đồ Phương pháp phân tích định lượng giúp người nghiên cứu tóm tắt kết nghiên cứu dạng rõ ràng, dễ phân tích để có kết tổng quát GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 1.8 Kế hoạch nghiên cứu STT Thời gian Hoạt động Tháng 9/2010 Đăng kí đề tài, tập Người nghiên cứu Người thực Ghi huấn NCKH khóa luận tốt nghiệp Tháng 9-10/2010 Thu thập tài liệu, viết Người nghiên cứu đề cương Tháng 9-10/2010 Trình bày đề cương, Người nghiên cứu chỉnh sửa đề cương Tháng10-12/2010 - Viết sở lí luận Người nghiên cứu - Soạn phiếu điều tra Tháng 12/2010-2/2011 - Phát phiếu điều tra Người nghiên cứu - Thu thập liệu Tháng 2-4/2011 Viết luận văn Người nghiên cứu chương 3,4,5 Tháng 5/2011 Nộp đề tài cho Người nghiên cứu môn chỉnh sửa Tháng 6/2011 Bảo vệ đề tài GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY Người nghiên cứu SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 1.9 Cấu trúc đề tài nghiên cứu Khoá luận gồm chương với bố cụ sau: Chương : Giới thiệu - Giới thiệu hoàn cảnh phát sinh ý tưởng luận văn - Giới thiệu sơ lược nghiên cứu: + Tình hình cụ thể nơi nghiên cứu xác định + Mục đích nghiên cứu - Giới thiệu cấu trúc luận văn Chương 2: Cơ sở lí luận - Người nghiên cứu dựa vào quan điểm lí thuyết đề tài để đặt giả thuyết, tiên đoán, lí giải vấn đề… - Tóm tắt, nhận định cách làm, cách phân tích, kết quả, kết luận nghiên cứu trước Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Mô tả cụ thể phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp phân tích liệu dùng trình thực đề tài Chương 4: Kết - Trình bày liệu thu thập trình thực đề tài - Phân tích liệu đưa kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận kiến nghị Từ kết phân tích, người nghiên cứu đưa kết luận cho vấn đề nghiên cứu Sau người nghiên cứu đề xuất giải pháp, ý kiến thân để bước nâng cao kỹ tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet cho sinh viên TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1.1 Trong nước Một yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên vấn đề khai thác tài liệu trình học tập nghiên cứu, đặc biệt tài liệu tiếng Anh Để giúp sinh viên học tập tốt biết cách khai thác tài liệu học tập hiệu quả, năm vừa qua có nhiều viết liên quan đến vấn đề tìm kiếm tài liệu khả sử dụng tiếng Anh phục vụ cho việc tìm kiếm sinh viên Tác giả Nguyễn Gia Cầu (Tạp chí giáo dục số 117, 2007) với viết “Rèn luyện cho học sinh kỹ làm việc với tài liệu học tập” Bài viết nêu khái niệm tài liệu học tập, nhấn mạnh tầm quan trọng tài liệu học tập học sinh, sinh viên Tác giả nhận thấy học sinh, sinh viên làm việc qua loa đại khái với tài liệu học tập, chưa biết phân tích, tổng hợp tài liệu học tập Qua đó, tác giả đưa số giải pháp hướng học sinh, sinh viên làm việc với tài liệu trực tiếp đọc tài liệu (đọc kỹ, đọc nhanh…) để có cách làm việc với tài liệu tốt Đỗ Thị Thu Trang (Tạp chí tâm lý học số 3, 2007) với viết: “Thực trạng kỹ đọc sách sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội” Tác giả đưa kỹ đọc để khảo sát như: kỹ lập kế hoạch, kỹ thực kế hoạch, kỹ tự kiểm tra, đánh giá, tác giả đưa số nguyên nhân sinh viên thiếu động đọc sách bên cạnh tác giả đưa số giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao kỹ đọc sách sinh viên Tác giả Lê Thị Minh Loan (Tạp chí Tâm lý học số 10, 2007) với viết “Phân tích thực trạng đọc tài liệu chuyên môn sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn nay” khảo sát sinh viên với kết sau: thời gian sinh viên dành đọc tài liệu không nhiều, hầu hết sinh viên đọc tài liệu chun mơn sinh viên thích đọc ấn phẩm mang tính giải trí như: truyện, tiểu thuyết nhiều Tác giả đưa yếu tố ảnh hưởng đến việc đọc tài liệu chuyên ngành sinh viên GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Tác giả Nguyễn Thị Hà (Tạp chí giáo dục số 114, 2005) với tác phẩm “ Rèn luyện kỹ nghiên cứu tài liệu học tập sinh - kỹ thuật nông nghiệp cho sinh viên” đề cập đến số kỹ nghiên cứu tài liệu học tập chuyên ngành như: Kỹ tóm tắt nội dung chất từ tài liệu học được, kỹ phân tích số liệu, biểu đồ, hình vẽ tư liệu, kỹ lập dàn đề cương tài liệu nghiên cứu đề số biện pháp nhằm nâng cao hiệu học tập số quy trình nghiên cứu tài liệu cho sinh viên (sử dụng câu hỏi để tổ chức sinh viên nghiên cứu tài liệu, sử dụng đồ thị, tranh ảnh, bảng biểu, đồ thị, sử dụng phiếu học tập) Những cơng trình nghiên cứu nhằm mục đích giúp sinh viên có phương pháp, kỹ nghiên cứu tài liệu, từ phát huy lực tự học, tự nghiên cứu sinh viên Bên cạnh có đề tài thảo luận, chuyên đề đề cập đến vai trò, ảnh hưởng Internet tiếng Anh đến việc học tập học sinh, sinh viên nghiên cứu tài liệu Internet học sinh, sinh viên Theo Nguyễn Đức Danh (2007), Việt Nam, chất lượng đào tạo tiếng Anh bậc học chưa cao Thực tế kết đạt môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT thấp Vì thế, đa số sinh viên gặp trở ngại môi trường ĐH giảng viên yêu cầu nghiên cứu tài liệu học tập tiếng Anh Các sinh viên không đọc đọc không hiểu hết vấn đề trình độ tiếng Anh hạn chế Theo kết điều tra “Tìm hiểu ảnh hưởng Internet học sinh, sinh viên Việt Nam nay” Viện Văn hóa - Thơng tin tổ chức cho thấy: Internet chưa thực phát huy mặt tích cực kho thơng tin, tri thức tồn nhân loại giới học sinhsinh viên Internet tiện lợi, dễ sử dụng, tìm thơng tin khơng có phương tiện thơng tin khác 2.1.2 Ngồi nước Các vấn đề tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu nhiều tác giả nước đề cập đến Trong sách “Phương pháp thiết kế đánh giá nghiên cứu giáo dục” hai tác giả Jack R.Fraenkel Norman E.Wallen trường Đại học San Francisco, hai tác giả đề cập đến giá trị việc tìm kiếm tài liệu nêu số thao tác dùng để tìm kiếm tài liệu, phương pháp tìm kiếm, cách đọc tài liệu chủ yếu cách GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN đọc, cách ghi chép Qua tác giả đưa số giải pháp để tìm kiếm tài liệu nhanh, hiệu quả, độ tin cậy cao Tại nước Nhật Bản, Đức, Pháp, Hà Lan, Malaysia, Thái Lan , hầu hết trường ĐH có chương trình giảng dạy tiếng Anh Như vậy, nhiều nước chia sẻ tiện ích từ nguồn thông tin khoa học "khổng lồ" tiếng Anh giới để phát triển hội nhập Đa số sinh viên học với tài liệu khoa học (academic texts) tiếng Anh học ĐH Vì vậy, sinh viên ln giảng viên giới thiệu thông tin từ sách chuyên ngành xuất giới thời gian gần từ Internet Các viết chủ yếu nghiên cứu việc đọc sách nghiên cứu tài liệu sinh viên Hiện chưa có đề tài đề cập đến thực trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nơng Lâm Tp.HCM Chính tơi tiến hành nghiên cứu theo hướng 2.2 Sinh viên với vấn đề học tập nghiên cứu khoa học 2.2.1 Khái niệm sinh viên Sinh viên tất người cần học không ngại bỏ công sức để theo đuổi tri thức (Manuel Benito, 2007) Phần lớn sinh viên tuổi niên giai đoạn 2: từ 18 đến 25 tuổi Ở độ tuổi trình nhận thức trí tuệ, động học tập, phát triển tâm lí, hình thành nhân cách, lối sống… có nhiều điểm khác với hệ lớn tuổi nhỏ tuổi Sinh viên đại biểu cho phận niên chuẩn bị cho hoạt động sản xuất vật chất hay tinh thần xã hội; nguồn bổ sung cho đội ngũ trí thức đào tạo cho lao động trí óc với nghiệp vụ cao tham gia tích cực vào hoạt động có ích cho xã hội 2.2.2 Vấn đề học tập nghiên cứu khoa học Trong trình học tập, sinh viên tự chiếm lĩnh hệ thống tri thức, kỹ năng, nắm vững sở nghề nghiệp tương lai có tiềm thích ứng với u cầu thực tiễn xã hội đặt Muốn vậy, tiến hành hoạt động học tập, sinh viên khơng phải có lực nhận thức thông thường mà cần tiến hành hoạt động mang tính chất nghiên cứu sở tư duy, độc lập sáng tạo GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên hoạt động khuyến khích trường đại học coi loại hình hoạt động học tập đặc trưng đại học Khả nghiên cứu khoa học trở thành loại hình kỹ mà sinh viên cần trọng bồi dưỡng Muốn nâng cao hiệu hoạt động học tập nghiên cứu, sinh viên phải rèn luyện kỹ định, kỹ làm việc với tài liệu kỹ quan trọng, có tính tất yếu, dù học mơn học nào, lĩnh vực Như vậy, thông qua hoạt động học tập nghiên cứu khoa học sinh viên tiếp xúc, làm việc nhiều với tài liệu học tập, tài liệu khoa học từ nguồn khác sách báo, tạp chí hay Internet… tiếng Việt lẫn tiếng Anh Trong tìm hiểu tài liệu tiếng Anh vấn đề nan giải sinh viên Việt Nam trình độ tiếng Anh phần lớn sinh viên Việt Nam chưa cao, tài liệu chưa cập nhật thường xuyên 2.3 Tổng quan tài liệu tài liệu điện tử 2.3.1 Tổng quan tài liệu 2.3.1.1 Khái niệm Thuật ngữ “tài liệu” chưa có định nghĩa thống Tùy theo điều kiện, yếu tố xã hội, văn hóa vùng, quốc gia mà thuật ngữ “tài liệu” định nghĩa theo nhiều cách khác Theo thuật ngữ tiếng Anh “tài liệu” (document) định nghĩa thơng tin (dữ liệu có giá trị) vật mang tin tương ứng giấy, ảnh, vật liệu từ, điện tử hay đĩa quang Dạng chung tài liệu ghi (record) – tài liệu chứa đựng kết đạt xác nhận hoạt động hoàn thành Theo định nghĩa Lưu trữ quốc gia Mỹ, “tài liệu” “tất tư liệu sách, giấy, đồ bản, ảnh chụp mà máy đọc viết khác khơng phụ thuộc vào hình thức tính chất vật lý chúng, xây dựng tiếp nhận quan liên bang Mỹ theo pháp luật liên bang để thực hoạt động nhà nước lưu giữ quan đơn vị có quyền thừa kế chúng để làm chứng hoạt động (về tổ chức, chức năng, quy định, giải pháp, thủ tục, hành động hay thứ khác) quyền liên bang giá trị thông tin liệu” GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Trong Ngành SPKTNN A: Nguồn tài liệu Internet đa dạng, phong phú B: Dễ tìm kiếm thông tin C: Tiếng Anh viết tương đối đơn giản, dễ hiểu D: Ý kiến khác Nhìn vào biểu đồ 4.13 người nghiên cứu có nhận định thuận lợi việc tìm kiếm sử dụng tài liệu sau: - Nguồn tài liệu Internet đa dạng, phong phú chiếm tỉ lệ 77% khoa Công nghệ thông tin, chiếm 70,41% sinh viên khoa Ngoại Ngữ sư phạm 68,42% sinh viên khoa Nơng học phần trăm khoa 72,01% - Dễ tìm kiếm thơng tin chiếm 4% khoa Công nghệ thông tin, 13,27% khoa Ngoại ngữ sư phạm 11,58% khoa Nông học - Tiếng Anh viết tương đối đơn giản, dễ hiểu: khoa Công nghệ thông tin chiếm 1%, khoa Ngoại ngữ sư phạm chiếm 10,2%, khoa Nông học chiếm 10,53% Qua người nghiên cứu thấy nguồn tài liệu đa dạng, phong phú Internet yếu tố thuận lợi hàng đầu cho sinh viên nghiên cứu tài liệu, đa số sinh viên nhận thấy nguồn tài liệu dồi dào, sinh viên tìm kiếm nhiều thông tin lĩnh vực khác mà đơi lúc khơng cần tìm đến nguồn tài liệu khác Một vấn đề cần bận tâm tiếng Anh nhiều tài liệu nào, cách viết đơn giản dễ hiểu, yếu tố phổ biến gây khó khăn cho sinh viên việc đọc hiểu tài liệu tiếng Anh Ngoài ra, số ý kiến khác lại cho thuận lợi tìm kiếm sử dụng tài liệu tiếng Anh ý kiến trên, chứng tỏ số sinh viên có kỹ tốt cho việc tìm kiếm sử dụng tài liệu hiệu GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 46 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 4.15 Kiến nghị sinh viên giáo viên, khoa, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet  Khoa Công nghệ thông tin @ Đối với giáo viên  Giảng viên nên có tài liệu đưa lên cho học sinh tìm hiểu, lập diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm  Thầy dạy tới vấn đề giới thiệu tài liệu web liên quan, có uy tín để sinh viên tìm kiếm dễ dàng  Giới thiệu sách có chất lượng tiếng Anh @ Đối với khoa  Các khoa, mơn nên bắt đầu tập cho sinh viên thói quen đọc sử dụng tài liệu tiếng Anh  Tổ chức thi, seminar giao lưu ngành khoa vấn đề học tập tiếng Anh để sinh viên quen dần với môi trường ngoại ngữ @ Đối với nhà trường  Tổ chức lớp trau thêm tiếng Anh kỹ tìm kiếm online để tập huấn cho sinh viên cách tìm kiếm cho hiệu  Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy  Nên mở rộng, nâng cấp mạng wifi trường, mạng trường lúc có lúc khơng, có nơi bắt có nơi khơng bắt dẫn đến khó khăn tìm kiếm tài liệu  Khoa Ngoại ngữ sư phạm @ Đối với giáo viên  Mỗi tháng giáo viên cho đề tài tiếng Anh , sinh viên phải tìm thơng tin mạng để hoàn thành đề tài nộp cho giáo viên  Cho sinh viên nghe, đọc tiếng Anh nhiều @ Đối với khoa  Cho sinh viên mượn sách thư viện khoa  Đào tạo thêm anh văn chuyên ngành cho sinh viên GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 47 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN @ Đối với nhà trường  Mở thêm nhiều lớp học tiếng Anh có chế độ giảm học phí học tiếng Anh để sinh viên khó khăn có điều kiện học  Phòng Internet thư viện nên cho phép sinh viên dowload video clip như: diễn thuyết, thuyết trình, đối ngoại để sinh viên vừa nghe tiếng Anh vừa thấy ngữ cảnh, nội dung Như giúp sinh viên nhớ tiếng Anh nhanh  Khoa Nông học: bổ sung thêm ý kiến sau  Dạy tốt tiếng Anh chuyên ngành  Cung cấp thêm phần mềm dịch tiếng Anh Nhìn chung kiến nghị sinh viên giáo viên, khoa, nhà trường đắn thiết thực tình hình đào tạo Đại học Nông Lâm Để trau dồi vốn tiếng Anh kỹ truy cập Internet vững vàng cho sinh viên việc dễ dàng, điều đòi hỏi quan tâm, đầu tư tích cực khơng nhà trường mà cần tinh thần nỗ lực rèn luyện sinh viên Vì vậy, nhà trường nên tạo điều kiện sở vật chất, kỹ thuật nhiều nữa, đồng thời tổ chức lớp tập huấn đào tạo cách truy cập Internet nhanh chóng, hiệu để đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu sinh viên nhằm lại kết học tập cao hơn, phát huy nội lực sinh viên GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 48 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua việc nghiên cứu đề tàiNghiên cứu thực trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh”, người nghiên cứu rút kết luận sau: 5.1.1 Thái độ nhận thức sinh viên Đại học Nông Lâm tầm quan trọng việc tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet Theo Nguyễn Gia Cầu (Tạp chí giáo dục số 117, 2007) cho rằng: “ Logic hoạt động học gắn liền với bước, thao tác phù hợp với điều kiện cụ thể trình sống, học tập người học tuân theo quy luật nhận thức định” Như vậy, nhận thức thái độ tài liệu tiếng Anh phần khơng thể thiếu q trình tìm kiếm, nghiên cứu, học tập sinh viên Một xác định tầm quan trọng việc tìm kiếm tài liệu tiếng Anh sinh viên tích cực, chủ động tự tìm hiểu, tự nghiên cứu tài liệu nhằm tích lũy nâng cao kiến thức cá nhân, nâng cao kết học tập xa tiến tới trình tự học suốt đời Sinh viên trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh phần lớn có nhận thức cao đánh giá đắn tầm quan trọng, cần thiết ảnh hưởng việc tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet thời điểm Tuy nhiên thái độ học tập sinh viên thật chưa tích cực nên sinh viên chưa tạo mục đích học tập, tinh thần kiên trì nhẫn nại để tìm kiếm tài liệu tiếng Anh, điều dẫn đến tình trạng trường có nhiều sinh viên số lượng sinh viên thường xuyên tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet không cao 5.1.2 Khả đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nông Lâm Theo kết điều tra, người nghiên cứu đưa kết luận khả đọc hiểu tài liệu tiếng Anh sinh viên Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh chưa cao GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 49 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Mặc dù sinh viên có nhận thức cao tầm quan trọng tài liệu tiếng Anh ý nghĩa tiếng Anh trình học tập, nghiên cứu việc đọc hiểu tài liệu Anh văn vấn đề khó khăn trình độ tiếng Anh hạn chế kỹ đọc hiểu chọn lọc tài liệu thân sinh viên nhiều bất cập Đa số sinh viên chọn cách tra cứu tài liệu tiếng Anh Internet nguồn tài liệu đa dạng phong phú chiếm tới 211/293 sinh viên Có đến 77/100 sinh viên khoa Cơng nghệ thơng tin chọn lí này, 69/98 sinh viên khoa Ngoại ngữ sư phạm đồng ý 65/95 sinh viên khoa Nơng học tìm kiếm nguồn tài liệu đa dạng Chỉ có phần nhỏ sinh viên nghiên cứu tài liệu Anh văn Internet từ ngữ tiếng Anh viết đơn giản, dễ hiểu Thêm vào đó, phần lớn sinh viên đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cách đọc lướt ý bài, phận sinh viên khơng đọc hiểu Ngồi ra, q trình học tập, nghiên cứu, sinh viên cần đào tạo thêm chuyên môn anh văn chuyên ngành hỗ trợ thầy cô, khoa nhà trường để nâng cao kỹ đọc hiểu, thông thạo tài liệu tiếng Anh 5.1.3 Tình hình ứng dụng Internet để tìm kiếm tài liệu tiếng Anh sinh viên Đại học Nơng Lâm Qua điều tra tình hình ứng dụng Internet để tìm kiếm tài liệu tiếng Anh sinh viên Đại học Nông Lâm chưa phổ biến rộng rãi, Internet kho kiến thức khổng lồ, cung cấp khối lượng lớn thông tin cho sinh viên làm để truy cập nhanh, hiệu quả, thu nguồn tài liệu đáng tin cậy vấn đề khơng phần khó khăn Sinh viên chủ yếu nhập từ cụm từ rút từ chủ đề hay văn tài liệu sau chọn lọc thơng tin cần tìm (57,34%), 12,97% sinh viên gõ cụm từ khóa chủ đề tìm kiếm kết hợp chuỗi Boolean, phép tốn lệnh tìm hay gõ từ cụm từ có chủ đề tìm kiếm kết hợp với dùng định dạng file, dùng ngôn ngữ, giới hạn theo địa Web giới hạn theo tranh ảnh hay đồ chiếm 10,92% Qua cho thấy sinh viên tìm kiếm dựa sở tảng nhập từ khóa hợp lí chưa sâu vào thủ thuật tìm, tài liệusinh viên tìm kiếm lang man khó tổng hợp được, tốn thời gian tìm, sinh viên dễ nhầm lẫn tìm phải tài liệu khơng GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 50 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN có chất lượng, khơng đáng tin cậy Điều chứng tỏ sinh viên chưa đào tạo qua lớp tập huấn hướng dẫn tìm tài liệu truy cập Internet hay kỹ chọn lọc tài liệu, mà tình hình ứng dụng Internet nghiên cứu sinh viên nhiều hạn chế, chưa có điều kiện để phát triển 5.1.4 Những thuận lợi khó khăn việc tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh 5.1.4.1 Thuận lợi Thuận lợi lớn cho sinh viên truy cập Internet nguồn tài liệu đa dạng, phong phú, dễ tìm thơng tin mong muốn, số viết tiếng Anh sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, cần đọc lướt sinh viên nắm nội dung Ngồi ra, Internet có nhiều chức khác như: đọc tài liệu Internet sinh viên vừa đọc vừa sử dụng phần mềm hỗ trợ dịch giúp hiểu nội dung nhanh tiết kiệm thời gian trình độ tiếng Anh sinh viên hạn chế 5.1.4.2 Khó khăn Qua điều tra thống kê có hai ngun nhân gây nên khó khăn cho sinh viên tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet trình độ Anh văn hạn chế kỹ truy cập Internet chưa thành thạo Trình độ tiếng Anh hạn chế chướng ngại vật lớn sinh viên Tình trạng chủ yếu cách tiếp cận tiếng Anh sinh viên chưa tích cực, hợp lí Ở THPT sinh viên thường trọng nhiều đến điểm ngữ pháp khơ khan, có điều kiện tham dự buổi thực hành đàm thoại, rèn luyện kỹ đọc, hiểu, khơng tạo hứng thú cho sinh viên lên bậc ĐH khơng có thay đổi Vì làm cho sinh viên khơng có hứng thú, dễ chán nản đọc tài liệu tiếng Anh Vấn đề thứ hai sinh viên tìm tài liệu tiếng Anh kỹ truy cập Internet sinh viên Giả sử sinh viên có khả đọc hiểu tài liệu tiếng Anh khơng có kỹ truy cập hệ thống mạng khó có tài liệu hay, xác đáng tin cậy GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 51 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Ngồi có khó khăn khác sinh viên tìm tài liệu tiếng Anh giáo viên cho tập tiếng Anh cho sinh viên, điều kiện sở vật chất trường chưa đầy đủ chất lượng, mạng thư viện trường chưa mở rộng nâng cấp… 5.2 Kiến nghị Qua kết nghiên cứu, người nghiên cứu xin đề xuất số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet cho sinh viên Nông Lâm  Đối với nhà trường  Nâng cấp sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc nghiên cứu tài liệu cho sinh viên đặc biệt mở rộng quy mơ phòng Internet thư viện  Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng phục vụ sinh viên nơi, lúc  Cung cấp thêm tài sách, báo tiếng Anh cho sinh viên nghiên cứu  Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm kỹ tìm tài liệu tiếng Anh sinh viên Internet cách thức truy cập nhanh, hiệu  Đối với giảng viên:  Trong trình giảng dạy, giảng viên nên cho nhiều chủ đề yêu cầu học sinh làm tiếng Anh giúp sinh viên có hội tiếp xúc nhiều với tiếng Anh  Giảng viên cần giảng dạy theo hướng gợi mở vấn đề để sinh viên tự tìm tòi, khám phá, sinh viên nhớ lâu đọc tài liệu tiếng Anh  Đối với sinh viên:  Trước tiên sinh viên cần nhận thức tầm quan trọng nguồn tài liệu tiếng Anh Internet  Kiên nhẫn, tích cực học tập  Nhiệt tình tham gia buổi tập huấn việc cách tìm tài liệu anh văn Internet (nếu có) GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 52 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH Vũ Cao Đàm, 2003 Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (Xuất lần thứ IX) Nhà xuất KH & KT Hà Nội 2.Vũ Minh Hùng, 2003 Giáo trình mơn “Phương pháp nghiên cứu khoa học” Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trung Nguyên, 2005 Phương Pháp Luận Nghiên Cứu (Cẩm nang hướng dẫn bước dành cho người bắt đầu) Nhà xuất Lao động - Xã hội Nguyễn Cảnh Toàn, 2004 Học cách dạy học Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội Hà Nội Dương Thiệu Tống, 2002 Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Tâm Lý Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Vệ, 2003 Cẩm nang trình bày luận án tốt nghiệp Khoa Nông Nghiệp,Trường Đại Học Cần Thơ LUẬN VĂN VÀ TIỂU LUẬN Chu Thị Thu Hiền, 2008 Tìm hiểu kỹ nghiên cứu khoa học sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm kỹ thuật, Đại học Nông Lâm, TP.HCM 8.Trần Tấn Lộc, 2010 Khảo sát thái độ tình hình học tiếng Anh sinh viên đại học Nông Lâm thuộc khối ngành không chuyên tiếng Anh Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm kỹ thuật, Đại học Nông Lâm, Tp.HCM Lê Văn Nhẫn, 2009 Tìm hiểu thực trạng khai thác tài liệu học tập sinh viên đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm kỹ thuật, Đại học Nơng Lâm,TP.HCM BÁO VÀ TẠP CHÍ 10 Nguyễn Gia Cầu, 2007 Rèn luyện cho học sinh kỹ làm việc với tài liệu học tập Tạp chí Giáo dục Số 117 Trang 12-14 GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 53 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 11 Nguyễn Thị Hà, 2005 Rèn luyện kỹ nghiên cứu tài liệu học tập Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp cho sinh viên đại học sư phạm Tạp chí giáo dục Số 114 (5/2005) Trang 31-33 12 Nguyễn Mai Hương, 2005 Cải tiến phương pháp học tập sinh viên – yếu tố quan trọng để triển khai đổi phương pháp giảng dạy đại học Tạp chí Giáo dục Số Trang 16-18 INTERNET 13 Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, “Giới thiệu”, truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2010 tại: http://hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=49&ur=admin 14 Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị, “Tài liệu cho môn học”, truy cập ngày 20 tháng 03 năm 2011 tại: http://www.cemd.ueh.edu.vn/24-01-06/tailieu.htm#T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_b%E1%BA%B1ng_ti%E1%BA%BFng_ Anh_cho_Nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u 15 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM, “Tiếng Anh Internet với nghiên cứu khoa học sinh viên”, truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2010 tại: file:///D:/NCKH/tieng-anh-va-internet-voi-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-sinhvien.html 16 Nguyễn Đức Danh, “Dạy tiếng Anh trường học cần theo chuẩn quốc tế”, truy cập ngày 23 tháng 09 năm 2010 tại: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Daytieng-Anh-trong-truong-hoc-Can-theo-chuan-quoc-te/20750501/477/ 16 Ngô Trung Việt, “Thế giới thay đổi - Giáo dục thay đổi”, truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2010 tại: http://vietbao.vn/Giao-duc/The-gioi-thay-doi-Giao-duc-thaydoi/40162373/202/ 17 Finding Information on the Internet: A Tutorial, Retrieved march, 12, 2011 from file:///D:/NCKH/Evaluate-%20tim%20kiem-thu%20thuat-tienganh.html 18 Jones and Steve, “How Students Are Living in the Future with Today's Technology”, Retrieved march, 12, 2011 from http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtS earch_SearchValue_0=ED472669&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED 472669 GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 54 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 19 Lenhart, Amanda, Simon, Maya, Graziano and Mike, “Findings of the Pew Internet & American Life Project”, Retrieved march, 12, 2011 from http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtS earch_SearchValue_0=ED457849&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED 457849 20 Martin Poulter, “ What students use the Internet for?”, Retrieved march, 12, 2011 from http://ancientgeeks.wordpress.com/2007/03/30/what-do-students-usethe-internet-for/ 21 Chris Chapman, “ Computer and Internet Use by Students in 2003”, Retrieved march, 12, 2011 from http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2006065 23 Tăng Bá Hoàng, “ Vietnamese students prefer internet for entertainment, not for study”, Retrieved march, 12, 2011 from http://forum.hanu.vn:88/forums/719.aspx 24 Nguyễn Lệ Nhung, “Về khái niệm tài liệu tài liệu điện tử nhiều điều cần trao đổi thống nhất”, truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2010 tại: http://www.luutruvn.gov.vn/Pages/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?itemid=1 7&listId=64c127ef-bb13-4c45-820f-d765e28eb7cc&ws=content GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 55 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Chào bạn sinh viên thân mến! Nhằm thực đề tàiNghiên cứu thực trạng tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet sinh viên Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh”, tơi cần đóng góp ý kiến chân thành từ bạn để đề tài hoàn thành tốt Rất mong giúp đỡ bạn Xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Bạn sinh viên khoa nào? a) Nông Học b) Công Nghệ Thông Tin c) Ngoại Ngữ - Sư Phạm Câu 2: Trong trình học tập, việc tìm kiếm tài liệu Internet có tầm quan trọng bạn ? a) Rất quan trọng b) Quan trọng c) Có quan trọng nguồn khác d) Không quan trọng Câu 3: Bạn nhận thấy khả sử dụng tiếng Anh ảnh hưởng đến việc tìm kiếm tài liệu? a) Ảnh hưởng lớn b) Ảnh hưởng c) Ít ảnh hưởng d) Không ảnh hưởng Câu 4: Theo bạn tài liệu tiếng Anh Internet cần thiết cho việc học tập SV? a) Rất cần thiết GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 56 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN b) Cần thiết c) Tương đối d) Ý kiến khác ……………………………………………………………………… Câu 5: Bạn có thường xun tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet học tập môn học không? a) Từ 75-100% môn học b) Từ 50-75% môn học b) Từ 25-50% môn học c) Dưới 25% mơn học Câu 6: Ảnh hưởng việc tìm kiếm tài liệu đến trình học tập, nghiên cứu khoa học bạn truy cập Internet tiếng Việt kết hợp với Web tiếng Anh tìm kiếm tiếng Việt ?  Đánh dấu () vào bạn lựa chọn Hình thức Truy cập tiếng Truy cập Anh + tiếng Việt tiếng Việt Kết Hoàn thành tập nhanh Tài liệu đầy đủ, phong phú Nguồn tin lan man Cập nhật nhiều thông tin Đạt kết cao sau hoàn thành học Câu 7: Khi truy cập Internet để tìm kiếm tài liệu bạn thường gặp phải khó khăn gì? a) Chưa rõ hết máy tìm kiếm Việt Nam nước ngồi b) Khó nhận biết nguồn tin có uy tín c) Gặp phải Web đòi hỏi đăng ký hay chi phí dowload tài liệu d) Tất ý kiến Câu 8: Trong trình tìm kiếm tài liệu tiếng Anh bạn thường gặp phải khó khăn ? GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 57 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN a) Khó chọn lọc thơng tin b) Kỹ đọc hiểu tiếng Anh hạn chế c) Thường gặp phải từ ngữ, thuật ngữ khó hiểu d) Ý kiến khác…………………………………………………… Câu 9: Bạn nhận định nguồn tài liệu Internet ? a) Không phải thông tin Internet xác b) Khơng phải tài liệu kiểm duyệt c) Khó quản lý nguồn tài liệu có chất lượng d) Tất ý kiến Câu 10: Khi tìm kiếm tài liệu tiếng Anh khơng thành cơng, bạn thường: a) Từ bỏ b) Tìm tài liệu khác c) Kiên trì tìm kiếm lại kiểm sốt bước tiến hành d) Ý kiến khác……………………………………………………………………… Câu 11: Khi tìm kiếm tài liệu, bạn thường tiến hành chọn lọc thông tin nào? a) Đọc lướt, xác định thơng tin cần tìm sau đọc kĩ lại tài liệu chọn b) Đọc, hiểu viết lại theo cách hiểu thân không copy-paste c) Khơng cần đọc hết tài liệu, cần tìm câu xuất từ khóa cần tìm d) Sử dụng phần mềm hỗ trợ dịch, sau xác định nội dung cần chọn lọc Câu 12: Khi tìm tài liệu Internet bạn thường nhập từ khóa tìm kiếm nào? a) Gõ từ cụm từ rút từ tên chủ đề văn tài liệu b) Gõ cụm từ khóa chủ đề tìm kiếm kết hợp chuỗi Boolean (tức từ: AND (VÀ), OR (HOẶC), NOT(KHÔNG)), phép tốn lệnh tìm ( +, -, “”,…) c) Gõ tồn tên chủ đề, tài liệu cần tìm d) Gõ từ cụm từ có chủ đề tìm kiếm kết hợp với dùng định dạng file ( pdf, doc, mp3, …), dùng ngôn ngữ ( tiếng Anh, tiếng Việt…), giới hạn theo địa Web ( gov.vn, edu, …), giới hạn theo tranh ảnh hay đồ GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 58 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Câu 13: Bạn nhận xét khả đọc hiểu tiếng Anh tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet thân? Đánh dấu ( ) vào phương án bạn chọn: Khả Rất tốt Tốt TB - Yếu Nguồn tài liệu Tài liệu chuyên ngành Tài liệu không chuyên Tài liệu học anh văn Các tài liệu khác Câu 14: Qua trình tìm kiếm tài liệu tiếng Anh Internet, bạn chia sẻ vài kinh nghiệm để tìm kiếm nhanh,hiệu nguồn tin đảm bảo chất lượng ( trang Web uy tín, kỹ tra cứu tài liệu, kỹ xử lí tài liệu…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… Câu 15: Những thuận lợi bạn tìm kiếm sử dụng tài liệu tiếng Anh Internet gì? a) Nguồn tài liệu Internet đa dạng, phong phú b) Dễ tìm kiếm thông tin c) Tiếng Anh viết tương đối đơn giản, dễ hiểu d) Ý kiến khác……………………………………………………………………… GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 59 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Câu 16: Kiến nghị bạn GV, khoa, nhà trường việc giúp SV nâng cao khả tạo điều kiện cho SV tìm kiếm tài liệu tiếng Ang Internet: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… GVHD TS NGUYỄN THANH THỦY 60 SVTH VÕ THỊ THU HÀ ... THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 1.9 Cấu trúc đề tài nghiên cứu Khoá luận gồm chương với bố cụ sau: Chương : Giới thi u - Giới thi u hoàn cảnh phát sinh ý tưởng luận văn - Giới thi u... “Phương pháp thi t kế đánh giá nghiên cứu giáo dục” hai tác giả Jack R.Fraenkel Norman E.Wallen trường Đại học San Francisco, hai tác giả đề cập đến giá trị việc tìm kiếm tài liệu nêu số thao tác... TS NGUYỄN THANH THỦY 15 SVTH VÕ THỊ THU HÀ Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN đổi lĩnh vực Sinh viên tham gia vào diễn đàn gặp vấn đề rắc rối, cần giúp đỡ học tập, nghiên cứu Khi tham gia tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌCNÔNG LÂMTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌCNÔNG LÂMTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay