TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

116 47 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG GVHD: NGUYỄN THANH BÌNH Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NÔNG NGHIỆP SVTH: TRƯƠNG THỊ MỸ THO MSSV: 07158143 Niên khóa: 2007 - 2011 Tp HCM, tháng 09/2010 LỜI CẢM ƠN  Con xin cảm ơn Bố mẹ, anh chị nuôi dưỡng, động viên suốt trình học tập  Xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TpHCM tận tình bảo em năm ĐH  Em xin cảm ơn môn Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp dạy dỗ em suốt trình học tập  Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Bình hướng dẫn, bảo tận tình cho em hồn thành tốt đề tài  Em xin chân thành cảm ơn giáo viên, học sinh trường THPT Thủ Đức giúp em hoàn thành phiếu khảo sát  Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường THPT Thủ Đức tạo điều kiện cho em thực tập giảng dạy trường  Cảm ơn bạn bè giúp đỡ, góp ý cho Tp HCM, tháng năm 2011 Trương Thị Mỹ Tho i MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục từ viết tắt vi Danh sách hình ảnh vii Danh sách bảng viii Danh sách biểu đồ ix Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Khách thể nghiên cứu: 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn 1.7 Kế hoạch nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lược khảo vấn đề nghiên cứu trước 2.2 Một số khái niệm thuật ngữ 2.2.1 Định nghĩa CNTT 2.2.2 Phương tiện dạy học 2.2.3 Khái niệm giảng điện tử 2.2.4 Thiết kế 2.2.5 Phần mềm 2.3 Một số vấn đề ứng dụng CNTT giáo dục 2.3.1 Lịch sử ứng dụng CNTT dạy học 2.3.2 Vị trí cơng nghệ thông tin dạy học 10 2.3.3 Vai trò CNTT đến việc đổi phương pháp dạy học 11 2.3.4 Sử dụng máy tính dạy học 13 ii 2.3.4.1 Ưu điểm hạn chế việc sử dụng máy tính dạy học 13 2.4 Phương tiện dạy học trình dạy học 14 2.4.1 Khái quát phương tiện dạy học 14 2.4.2 Phân loại phương tiện dạy học 15 2.4.3 Tính chất phương tiện dạy học 16 2.4.4 Vai trò phương tiện dạy học 17 2.5 Mục tiêu môn công nghệ 10, 11, 12 PTTH 18 2.5.1 Môn công nghệ 10 18 2.5.2 Môn công nghệ 11, 12 19 2.6 Bài giảng điện tử 19 2.6.1 Đặc điểm giảng điện tử 19 2.6.2 Mục đích giảng 20 2.6.3 Yêu cầu giảng điện tử 20 2.6.4 Cấu trúc giảng điện tử 21 2.6.5 Quy trình thiết kế giảng điện tử 21 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 4.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 22 4.2 Phương pháp quan sát 22 4.3 Phương pháp diều tra vấn 22 4.4 Phương pháp phân tích liệu 23 Phương pháp thống kê toán học 24 Chương 4: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ 10, 11, 12 25 4.1 Giới thiệu phần mềm thiết kế giảng điện tử 25 4.1.1 Phần mềm Lecturemaker 2.0 25 4.1.1.1 Giới thiệu Lecturemaker 2.0 25 4.1.1.2 Ưu nhược điểm 25 4.1.1.3 Cài đặt 26 4.1.1.4 Sử dụng 27 4.1.1 Phần mềm Openoffice.Org Impress 3.2 30 4.1.2.1 Giới thiệu Openoffice.Org Impress 30 iii 3.1.2.2 Ưu nhược điểm 31 3.1.2.3 Cài đặt 31 4.1.2.4 Sử dụng 32 4.1.3 Microsoft Office Powerpoint 2007 35 4.1.3.1 Giới thiệu Microsoft Office Powerpoint 2007 35 4.1.3.2 Ưu nhược điểm 36 4.1.3.3 Cài đặt 37 4.1.3.4 Sử dụng 37 4.2 Ứng dụng phần mềm thiết kế số giảng điện tử môn công nghệ 41 4.2 Phần mềm Lecturemaker 2.0 41 4.2.2 Phần mềm Openoffice.Org Impress 3.2 44 4.2.3 Phần mềm Microsoft Office Powerpoint 2007 47 Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 5.1 Kết khảo sát ý kiến học sinh 51 5.1.1 Đánh giá học sinh trường THPT Thủ Đức mức độ học môn công nghệ BGĐT 51 5.2.2 Những nội dung công nghệ học BGĐT 54 5.2.3 Mức độ hứng thú học sinh học môn công nghệ BGĐT 57 5.2.4 Khả ghi nhớ kiến thức học sinh học môn công nghệ BGĐT so với hình thức khơng áp dụng BGĐT 64 5.2.5 Ý kiến học sinh trường THPT Thủ Đức giáo viên sử dụng đa dạng phần mềm thiết kế BGĐT vào giảng dạy môn công nghệ 68 5.2.6 Những thuận lợi khó khăn học sinh trường THPT Thủ Đức học môn công nghệ BGĐT 70 5.2.7 Ý kiến đề xuất học sinh để việc học môn công nghệ tốt 72 5.3 Kết khảo sát ý kiến giáo viên 72 5.3.1 Mức độ cần thiết việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn công nghệ trường THPT Thủ Đức 73 5.3.2 Khả sử dụng máy vi tính giáo viên cơng nghệ trường THPT Thủ Đức 74 iv 5.3.3 Ý kiến giáo viên lợi ích hạn chế việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn công nghệ 74 5.3.4 Những thuận lợi khó khăn giáo viên gặp phải trình thiết kế BGĐT 75 5.3.5 Những kinh nghiệm giáo viên công nghệ chia sau giảng dạy BGĐT 76 5.3.6 Ý kiến giáo viên có phần mềm khác để thiết kế giảng điện tử Thầy (cơ) có muốn tìm hiểu sử dụng 77 5.3.7 Đánh giá giáo viên trường THPT Thủ Đức sở vật chất phục vụ cho dạy học trường 77 5.3.8 Ý kiến đề xuất giáo viên để nâng cao chất lượng dạy học môn công nghệ 10, 11, 12 theo hướng ứng dụng CNTT 78 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 6.1 Thuận lợi khó khăn đề tài 79 6.2 Kết luận 80 6.2.1 Thực trạng – hiệu việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn công nghệ 10, 11, 12 trường THPT Thủ Đức 80 6.2.2 Những phần mềm thiết kế BGĐT giáo viên áp dụng để xây dựng giảng 81 6.2.3 Những thuận lợi khó khăn giáo viên học sinh việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn công nghệ 10, 11, 12 82 6.3 Kiến nghị 83 6.4 Hạn chế đề tài 84 6.5 Hướng phát triển đề tài 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 PHỤ LỤC 88 PHỤ LỤC 91 PHỤ LỤC 94 PHỤ LỤC 97 PHỤ LỤC 100 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin THPT Trung học phổ thông Tp HCM Thành phố Hồ Chí Minh NNC Người nghiên cứu NXB Nhà xuất CĐ Cao đẳng ĐH Đại học SPKTCNN KTCN Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp Kỹ thuật công nông TV Ti vi TS Tổng số tiết LT Lý thuyết TH Thực hành ƠT ơn tập KT kiểm tra GD & ĐT KHKT Giáo dục Đào tạo Khoa học kĩ thuật vi DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Cấu trúc BGĐT 21 Hình 2.2: Giao diện chương trình Lecturemaker 2.0 27 Hình 2.3: Giao diện Lecturemaker 2.0 tạo giảng 28 Hình 2.4: Các mẫu hình có sẵn công cụ Design 28 Hình 2.5: Biểu tượng textbox cơng cụ 29 Hình 2.6: Các tính thẻ home công cụ 29 Hình 2.7: Giao diện chương trình Openoffice Org 3.2 33 Hình 2.8: kiểu trình bày slide Layouts 34 Hình 2.9: Cửa sổ hyperlink 35 Hình 2.10: Màn hình giao diện powerpoint 2007 38 Hình 2.11: Các kiểu trình diễn slide powerpoint 2007 39 Hình 2.12: Hộp tính Custom Animation 40 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 5.1: Trường THPT Thủ Đức áp dụng hình thức dạy học mơn công nghệ BGĐT 51 Bảng 5.2: Đánh giá học sinh giáo viên trường THPT Thủ Đức mức độ học môn công nghệ 10, 11, 12 BGĐT 52 Bảng 5.3: Ý kiến học sinh khối giáo viên công nghệ 10 trường THPT Thủ Đức nội dung công nghệ thường học với BGĐT 54 Bảng 5.4: Ý kiến học sinh khối 11 giáo viên công nghệ 11,12 trường THPT Thủ Đức nội dung công nghệ thường học với BGĐT 56 Bảng 5.5: Ý kiến học sinh khối 12 giáo viên công nghệ 11, 12 trường THPT Thủ Đức nội dung công nghệ thường học với BGĐT 57 Bảng 5.6: Mức độ hứng thú học sinh khối 10, 11, 12 sau học môn công nghệ trường THPT Thủ Đức BGĐT 58 Bảng 5.7: Đánh giá giáo viên thái độ học tập học sinh sử dụng tiết dạy BGĐT 60 Bảng 5.8: Đánh giá học sinh bầu khơng khí lớp học giáo viên áp dụng hình thức BGĐT 62 Bảng 5.9: Ý kiến học sinh việc học môn công nghệ BGĐT có mang lại hiệu học tập cao hình thức không áp dụng BGĐT 64 Bảng 5.10: Khả ghi nhớ kiến thức học sinh sau học môn công nghệ BGĐT so với hình thức khơng áp dụng BGĐT 66 Bảng 5.11: Ý kiến học sinh giáo viên sử dụng đa dạng phần mềm thiết kế giảng 69 Bảng 5.12: Kết khảo sát ý kiến giáo viên mức độ cần thiết việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn công nghệ trường THPT Thủ Đức 73 viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 5.1: Mức độ học môn công nghệ 10, 11, 12 BGĐT giáo viên học sinh trường THPT Thủ Đức 53 Biểu đồ 5.2: Ý kiến học sinh khối 10 giáo viên công nghệ 10 trường THPT Thủ Đức nội dung công nghệ thường học với BGĐT 55 Biểu đồ 5.3: Mức độ hứng thú học sinh khối 10, 11, 12 sau học môn công nghệ trường THPT Thủ Đức BGĐT 58 Biểu đồ 5.4: Đánh giá giáo viên thái độ học tập học sinh sử dụng tiết dạy BGĐT 61 Biểu đồ 5.5: Đánh giá học sinh bầu khơng khí lớp học giáo viên áp dụng hình thức BGĐT 63 Biểu đồ 5.6: Ý kiến học sinh việc học môn công nghệ BGĐT có mang lại hiệu học tập cao hình thức khơng áp dụng BGĐT 65 Biểu đồ 5.7: Khả ghi nhớ kiến thức học sinh sau học môn công nghệ BGĐT so với hình thức khơng áp dụng BGĐT 67 Biểu đồ 5.8: Ý kiến học sinh giáo viên sử dụng đa dạng phần mềm thiết kế giảng 70 Biểu đồ 5.9: Kết khảo sát ý kiến giáo viên mức độ cần thiết việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn công nghệ trường THPT Thủ Đức 74 Biểu đồ 5.10: Ý kiến giáo viên có phần mềm khác để thiết kế giảng điện tử Thầy (cơ) có muốn tìm hiểu sử dụng 77 Khóa luận tốt nghiệp ix Ngành SPKTCNN ... PHẦN MỀM THI T KẾ BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ 10, 11, 12 25 4.1 Giới thi u phần mềm thi t kế giảng điện tử 25 4.1.1 Phần mềm Lecturemaker 2.0 25 4.1.1.1 Giới thi u Lecturemaker... Thủ Đức giới thi u số phần mềm thi t kế giảng” Nhằm tìm hiểu mức độ ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn công nghệ 10, 11, 12 trường THPT Thủ Đức Đồng thời, tìm hiểu giới thi u phần mềm thi t kế giảng... mềm khác để thi t kế giảng điện tử Thầy (cơ) có muốn tìm hiểu sử dụng 77 Khóa luận tốt nghiệp ix Ngành SPKTCNN GVHD: Nguyễn Thanh Bình SVTH: Trương Thị Mỹ Tho Chương GIỚI THI U 1.1 Lí
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG, TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay