KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦ ĐỨC

125 29 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦ ĐỨC GVHD: HÀ THỊ NGỌC THƯƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ QUANG NIÊN KHÓA: 2007 – 2011 Tp HCM Tháng 5/2010 Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Tác giả NGUYẾN THỊ QUANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp cử nhân ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Công – Nông Nghiệp Giáo viên hướng dẫn Cô: Hà Thị Ngọc Thương Tp Hồ Chí Minh Tháng 5/2011 GVHD: Hà Thị Ngọc Thương i SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN – PHẢN BIỆN I Nhận xét giáo viên hướng dẫn Nội dung ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kết luận đề tài ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II Nhận xét giáo viên phản biện Nội dung ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kết luận đề tài ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… GVHD: Hà Thị Ngọc Thương ii SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN LỜI CẢM ƠN Có kết ngày hơm nay, xin cám ơn cha mẹ, anh chị nuôi dưỡng, giáo dục nên người Ngàn lần khắc ghi công ơn to lớn đó.Con hứa ln người ngoan, người có ích cho xã hội cho đất nước Em xin trân trọng cám ơn: Toàn thể quý thầy cô môn Sư phạm kỹ thuật trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh giúp đỡ dạy dỗ em suốt trình học tập trường Tồn thể q thầy cơ, Ban giám hiệu em học sinh trường THPT Thủ Đức tạo điều kiện giúp em thực tốt đề tài Cô Hà Thị Ngọc Thương, giảng viên môn Sư phạm kỹ thuật, trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn em hồn thành đề tài Mình gửi lời cám ơn đến tất bạn lớp DH07SK, DH07SP cạnh an ủi, giúp đỡ, động viên suốt trình học, sống Chúc người sức khỏe để hồn thành cơng việc ln thành công sống GVHD: Hà Thị Ngọc Thương iii SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN TÓM TẮT Thời gian: Từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2011 Xã hội phát triển, tệ nạn xã hội ngày tăng cao Đặc biệt xảy với lứa tuổi học sinh tình trạng quan hệ tình dục, nạo phá thai Chính vậy, giáo dục giới tính trở nên vấn đề cấp thiết cả, vấn đề chưa quan tâm nhìn nhận mực Vì vậy, người nghiên cứu thực đề tài: “KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦ ĐỨC”, với mục đích tìm hiểu thực trạng giáo dục giới tính trường, hạn chế, cách khắc phục để q trình giảng dạy giáo dục giới tính đạt hiệu cao, góp phần giáo dục hồn thiện nhân cách học sinh Phương pháp nghiên cứu: trình thực đề tài người nghiên cứu sử dụng phương pháp khoa học sau: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp vấn, điều tra, khảo sát, thống kê, xử lý số liệu Kết thu được: - Hầu hết em tự ý thức vai trò giáo dục giới tính nhà trường có ý thức việc tìm hiểu tiếp thu kiến thức giáo dục giới tính cho Các em có hiểu biết giới tính, quan hệ tình dục, nạo phá thai ảnh hưởng - Các bậc phụ huynh nhận thức vai trò tầm quan trọng giáo dục giới tính em, có hiểu biết tình trạng nạo phá thai lên mức báo động, có quản lý, giáo dục biện pháp giáo dục với em mực - Hầu hết giáo viên biết rõ tình hình nạo phá thai xảy em, đề giải pháp phải giáo dục giới tính cho em từ đầu cấp - Hầu hết học sinh, phụ huynh giáo viên muốn đưa giáo dục giới tính thành mơn học thức - Thực tiễn, việc giáo dục giới tính nhà trường nhiều hạn chế nội dung, phương pháp, hình thức dạy chưa có giáo viên có chun mơn phụ trách dạy vấn đề GVHD: Hà Thị Ngọc Thương iv SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN - Vì vậy, trường phổ thông cần tổ chức giảng dạy giáo dục giới tính cách đầy đủ hấp dẫn Nếu có điều kiện nên đưa giáo dục giới tính thành mơn học thức để em nắm rõ kiến thức này, ngăn chặn mức thấp tình trạng quan hệ tình dục nạn nạo phá thai GVHD: Hà Thị Ngọc Thương v SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN – PHẢN BIỆN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ xii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Giới hạn vấn đề 1.3 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Khách thể nghiên cứu 1.4 Mục đích nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Giả thuyết nghiên cứu 1.7 Câu hỏi nghiên cứu 1.8 Cấu trúc luận văn 1.9 Tiến trình nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu giới tính 2.1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu giới tính giới 2.1.2 Sơ lược lịch sử nghiên cứu giới tính Việt Nam 2.2 Các khái niệm 11 2.2.1 Khái niệm giáo dục 11 GVHD: Hà Thị Ngọc Thương vi SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 2.2.2 Khái niệm giới 11 2.2.3 Khái niệm giới tính 12 2.2.4 Khái niệm giáo dục giới tính 13 2.3 Những vấn đề giới tính 14 2.3.1 Nguồn gốc giới tính 14 2.3.2 Sự phức tạp đời sống giới tính 15 2.3.3 Mối quan hệ hai giới 17 2.3.3.1 Mối quan hệ cư xử, giao tiếp hai giới 17 2.3.3.2 Mối quan hệ bạn khác giới 18 2.3.3.3 Mối quan hệ tình yêu tình dục 19 2.3.3.4 Mối quan hệ hôn nhân 20 2.4 Đặc điểm tâm lý học sinh trung học phổ thông 21 2.4.1 Đặc điểm chung lứa tuổi 21 2.4.2 Giới tính sức khỏe sinh sản 22 2.4.3 Sự phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông 23 2.5 Giáo dục giới tính cho học sinh phổ thông 24 2.5.1 Nhiệm vụ giáo dục giới tính 24 2.5.2 Nội dung giáo dục giới tính 26 2.5.3 Những nguyên tắc giáo dục giới tính 29 2.5.4 Các phương pháp giáo dục giới tính phổ thơng 31 2.5.5 Ý nghĩa giáo dục giới tính 32 2.5.6 Gia đình giáo dục giới tính 34 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 36 3.2 Phương pháp điều tra phiếu câu hỏi 36 3.3 Phương pháp vấn 37 3.4 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 37 3.4.1 Phương pháp phân tích định lượng 37 3.4.2 Phương pháp phân tích định tính 38 3.4.3 Phương pháp so sánh 38 GVHD: Hà Thị Ngọc Thương vii SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Chương 4: KẾT QUẢ 39 4.1 Vài nét trường trung học phổ thông Thủ Đức 39 4.2 Kết nghiên cứu học sinh trường trung học phổ thông Thủ Đức 40 4.2.1 Kết khảo sát giới tính em học sinh 40 4.2.2 Học lực em học sinh 40 4.2.3 Hoạt động rèn luyện thân thể tổng hợp kiến thức xã hội 41 4.2.4 Vai trò giáo dục giới tính học sinh 45 4.2.5 Hình thức dạy giáo dục giới tính trưởng trung học phổ thông Thủ Đức 53 4.2.6 Suy nghĩ tình yêu học trò 54 4.2.7 Tình trạng nạo phá thai 64 4.3 Kết khảo sát phụ huynh học sinh 68 4.3.1 Sự quản lý quan tâm gia đình em học sinh 68 4.3.2 Suy nghĩ giáo dục giới tinh nhà trường 77 4.3.3 Sự quản lý gia đình trước tình trạng nạo phá thai diễn 80 4.4 Kết vấn giáo viên trường trung học phổ thông Thủ Đức 87 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 5.1 Kết luận 97 5.1.1 Những nội dung áp dụng đưa chương trình giáo dục giới tính vào trường trung học phổ thông Thủ Đức? 97 5.1.2 Những phương pháp hình thức áp dụng để thực công tác giáo dục giới tính cho học sinh trường trung học phổ thơng Thủ Đức ? 97 5.1.3 Hiệu công tác giáo dục giới tính học sinh trường trung học phổ thông Thủ Đức nào? 98 5.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến q trình giáo dục giới tính cho học sinh trường trung học phổ thông Thủ Đức gì? 99 5.1.5 Suy nghĩ giáo viên phụ huynh vấn đề giáo dục giới tính nào? 100 GVHD: Hà Thị Ngọc Thương viii SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 5.2 Kiến nghị 101 5.2.1 Về phía nhà trường 101 5.2.2 Về phía xã hội 102 5.2.3 Về phía gia đình 102 5.3 Hướng phát triển đề tài 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC GVHD: Hà Thị Ngọc Thương ix SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nghiên cứu đề tài: “KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC”, người nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi: Câu hỏi 1: Khi đưa chương trình GDGT vào trường THPT Thủ Đức nội dung áp dụng? Câu hỏi 2: Những phương pháp hình thức áp dụng để thực công tác GDGT cho HS trường THPT Thủ Đức ? Câu hỏi 3: Hiệu công tác GDGT HS trường THPT Thủ Đức nào? Câu hỏi 4: Những yếu tố ảnh hưởng đến trình GDGT cho HS trường THPT Thủ Đức gì? Câu hỏi 5: Suy nghĩ GV phụ huynh vấn đề GDGT nào? 5.1.1 Những nội dung áp dụng đưa chương trình giáo dục giới tính vào trường trung học phổ thơng Thủ Đức? Nội dung GDGT em học chủ yếu lấy từ “GDDS SKSS vị thành niên” Bộ GD – ĐT Nội dung sách chủ yếu nói về: tuổi vị thành niên, tình bạn, tình dục, bình đẳng giới, tình dục sinh sản, mang thai biện pháp tránh thai, cha mẹ trách nhiệm làm cha mẹ, dân số phát triển, sách dân số Việt Nam, kế hoạch hóa gia đình SKSS,… 5.1.2 Những phương pháp hình thức áp dụng để thực công tác giáo dục giới tính cho học sinh trường trung học phổ thông Thủ Đức ? Đa số thầy cô, phụ huynh em HS đồng ý đưa GDGT thành mơn học thức Nhưng hình thức áp dụng chủ yếu trường dạy lồng ghép vào môn học như: sinh vật, văn, sử, giáo dục công dân,… trọng điểm môn sinh vật, GV tổ sinh trực tiếp dạy cho em dạy lồng tiết học, dạy riêng tiết GDGT cho em Những năm trước có buổi sinh hoạt ngoại khóa GVHD: Hà Thị Ngọc Thương 97 SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN giới tính, có mời chun gia giới tính dạy cho em năm chưa, áp dụng hình thức dạy lồng ghép 5.1.3 Hiệu cơng tác giáo dục giới tính học sinh trường trung học phổ thông Thủ Đức nào? Kết nghiên cứu cho thấy, em HS nam em HS nữ có suy nghĩ khác vấn đề giới tính Đa số em nữ ngoan có nhận thức, suy nghĩ GDGT so với em nam Nhưng nhìn chung, em nhận thức vai trò GDGT nhà trường Đa số em biết tương đối đầy đủ kiến thức giới tính, tình u học trò, QHTD, tình trạng NPT 96,76% em HS biết tình trạng NPT lên mức báo động 93,2% em nghĩ HS nên biết kiến thức GDGT cần thiết 95,47% em đồng ý đưa GDGT thành mơn học thức Hầu hết em tự tìm hiểu kiến thức thơng tin giới tính, chủ yếu qua mạng internet, sách báo (chiếm 94,17%) bạn bè chiếm 84,58% Cũng phần không nhỏ em tìm thơng tin từ cha mẹ, thầy cơ,… buổi ngoại khóa chun đề giới tính trường tổ chức Tuy nhiên, dù em có tự tìm hiểu kiến thức từ đâu, em nên biết tự ý thức việc lựa chọn, tiếp thu kiến thức bổ ích cho thân để tránh suy nghĩ lệch lạc không tốt cho thân Bên cạnh đó, em ý thức tuổi em việc học ln điều nên làm trước mắt, tình u học trò bồng bột, sáng mà lại khơng bền chặt 56,96% em cho không nên yêu học, ảnh hưởng đến học tập nhiều xảy QHTD khơng tốt Đa số em (chiếm 76,34%) cho việc QHTD lứa tuổi em điều chấp nhận Rõ ràng, em ý thức phần hậu đằng sau việc yêu sớm QHTD Kết khảo sát cho thấy 44,66% em hiểu biết QHTD mức độ 70 – 100%, mức độ 100% 19,42% Hầu hết, tất em biết ảnh hưởng QHTD dẫn tới phá thai Nó ảnh hưởng đến sức khỏe, kết học tập tâm lý GVHD: Hà Thị Ngọc Thương 98 SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 100% em HS biết số bệnh liên quan tới QHTD như: HIV/AIDS, giang mai, lậu, mào gà, … 68,28% em nói vấn đề mà gia đình, nhà trường xã hội phải quan tâm Các em trả lời em học nhiều kiến thức GDGT mà nhà trường dạy, với gia đình, mạng truyền thơng giúp em có kiến thức sâu giới tính, SKSS QHTD an tồn Như vậy, chương trình GDGT nhà trường đem lại hiệu quả, giúp em nhận thức cung cấp cho em kiến thức cần thiết giới tính 5.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến q trình giáo dục giới tính cho học sinh trường trung học phổ thông Thủ Đức gì? - Đối với HS Chương trình học nặng, có nhiều áp lực em Các buổi học thêm giờ, học phụ đạo khiến thời gian học em Bên cạnh đó, kiến thức GDGT nhà trường nhiều hạn chế, không mẻ, chưa thực thu hút em Mặt khác, trường chưa có GV chuyên phụ trách vấn đề giảng dạy kiến thức GDGT tâm sinh lý cho em nên nhiều truyền đạt thầy khó hiểu chưa thật đầy đủ - Đối với GV Chương trình dạy thấy nặng, áp lực thời gian công việc, biên chế nhân chưa cho phép Bên cạnh đó, xã hội có nhiều nhìn chưa GDGT, ban ngành chưa quan tâm mức cơng tác GDGT trường phổ thơng Ngồi ra, trình độ chun mơn GV GDGT chưa trọng nên giảng dạy GDGT gặp nhiều khó khăn Thêm vào đó, việc tổ chức buổi ngoại khóa bị hạn chế thời khóa biểu em gần kín kinh phí trường phổ thơng hạn hẹp Đó nguyên nhân khiến cho công tác GDGT gặp khó khăn chưa đạt hiệu cao GVHD: Hà Thị Ngọc Thương 99 SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 5.1.5 Suy nghĩ giáo viên phụ huynh vấn đề giáo dục giới tính nào? - Phụ huynh học sinh Trước tình trạng NPT diễn báo động hầu hết bậc phụ huynh trọng đến việc GD cho GDGT So với PHHS nam PHHS nữ GDGT cho em nữ nhiều khắt khe hơn, việc quan tâm quản lý giấc, sinh hoạt, đời sống tâm lý biện pháp GDGT cho em Nhưng nhìn chung, hầu hết các bậc phụ huynh nhận thức tầm quan trọng GDGT (chiếm 72,17% ) thường xuyên tâm sự, chia sẻ tâm tư GDGT cho em 86,41% phụ huynh cho GDGT nhà trường phù hợp cần triển khai thành mơn học thức Các bậc phụ huynh biết khơng quản lí chặt nghiêm khắc khuyên dạy, tâm nhắc nhở mực biện pháp tốt để giúp có kiến thức, tâm lý tốt tránh ảnh hưởng xấu từ mơi trường xung quanh Và biết có QHTD 78,32% phụ huynh cho nên khuyên bảo dạy tình dục an tồn cho em Còn số phụ huynh dùng biện pháp đánh đập, dọa nạt, nhốt vào phòng hay quản lý khắt khe, chí khơng quan tâm đến em Có thể rằng, phụ huynh thiếu hiểu biết, chưa nhận thức rõ vai trò GDGT nhà trường, chưa quan tâm mực đến em chưa xác định biện hữu hiệu tình cách GD cho em giới tính Chính vậy, số gia đình nên xem lại cách GD cho đúng, cho phù hợp Xã hội đại thiếu niên lực lượng tảng để phát triển tương lai Do đó, nhà trường xã hội cần có biện pháp hỗ trợ giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò tầm quan trọng GDGT em - Giáo viên Trước tình trạng NPT lên mức báo động Là người làm công tác GD, tất thầy khơng tránh khỏi đau lòng ngỡ ngàng Mà biện pháp thiết thực lúc theo thầy cô phải GDGT cho em Hầu hết thầy đồng ý đưa GDGT thành mơn học thức, GVHD: Hà Thị Ngọc Thương 100 SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN nên đầu cấp nên có đầu tư hợp lý xã hội ban ngành vấn đề GDGT Bên cạnh đó, đòi hỏi người GV giảng kiến thức GDGT đạo đức phải đặt lên đầu song song với vốn kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thân để việc GDGT thực đạt hiệu 5.2 Kiến nghị Qua kết khảo sát người nghiên cứu thấy vấn đề GDGT cho em HS chưa đầy đủ, chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu giới tính cho em Trong đó, tệ nạn xã hội, tệ nạn học đường, bạo lực học đường,… gia tăng nhanh Thực trạng đạo đức NPT thực điều báo động vấn đề khiến ta phải suy nghĩ nhiều Bởi rằng, em NPT nhiều em niềm tin sống, ảnh hưởng đến tâm lý, dẫn đến tệ nạn xã hội Trong đó, gia đình khơng kiểm sốt chặt chẽ thời gian lên lớp em thời gian ngồi xã hội, chí nhiều gia đình thiếu quan em Vì thế, khơng nhà trường, xã hội mà gia đình cần có phối hợp việc quản lý em, vấn đề GDGT Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu, người nghiên cứu xin đề xuất số kiến nghị sau: 5.2.1 Về phía nhà trường - Cần nhanh chóng đưa GDGT thành mơn học thức để trang bị cho em kiến thức vững sức khỏe giới tính, SKSS để em biết cách tự bảo vệ tránh sai lầm đáng tiếc xảy Nếu chưa thể đưa thành môn học thức nên lồng ghép sâu hơn, nhiều vào môn học với lượng kiến thức đầy đủ hơn, phong phú hơn, logic, phù hợp thiết thực Bên cạnh đó, cần phải giảm tải thời lượng mơn học phù hợp để em có thời gian vui chơi, giải trí tránh căng thẳng tâm lý áp lực việc học - Cần tăng cường việc trao đổi gia đình với nhà trường vai trò GVCN việc theo dõi kịp thời nắm bắt thắc mắc em giới tính, biến đổi tâm sinh lý để có cách giải phù hợp tránh trường hợp đáng tiếc xảy GVHD: Hà Thị Ngọc Thương 101 SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN - Cần có chế độ ưu tiên phù hợp với giáo viên nói chung giáo viên làm cơng tác GDGT nói riêng để giáo viên yên tâm làm công tác tốt - Tăng cường đẩy mạnh hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho em cơng tác đồn, đội Giúp em phát huy tính tranh đua học tập, khả tự khẳng định hoạt động tích cực, độc lập, đồng thời yểm trợ, giám sát em từ phía sau - Cần có phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng nhiều phận nhà trường để tăng tính hiệu cơng tác GDGT trường - Cần làm buổi sinh hoạt giới tính, tránh nhàm chán thu hút HS tham gia Giúp em tự xử lý tình giả định thường xảy tuổi học trò tình bạn, ngộ nhận, đổ vỡ hụt hẫng, tình yêu, vấn đề liên quan tới giới tính,… - Cần có phòng tư vấn tâm lý cho em để kịp thời tháo gỡ thắc mắc tâm sinh lý cho em Phối hợp với trường để nâng cao hiệu GDGT 5.2.2 Về phía xã hội - Cần nhanh chóng xóa bỏ quét tụ điểm an chơi, văn hóa phẩm đồi trụy, tệ nạ xã hội - Tăng cường phát động phong trào lối sống lành mạnh tích cực thiếu niên, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích - Tích cực tăng cường việc tuyên truyền giáo dục ý thức cho em mạng thông tin đại chúng 5.2.3 Về phía gia đình - Cha mẹ nên dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho con; tâm sự, chia sẻ tâm tư, giải thắc mắc cho em Phải GDGT cho cách nghiêm túc - Phải GD việc lựa chọn tiếp nhận luồng thông tin từ bên ngồi, khơng chạy theo lối sống vật chất, đua đòi số thiếu niên lối sống tự phuong tây GVHD: Hà Thị Ngọc Thương 102 SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN - Cha mẹ phải gương tốt, phải tạo sống gia đình lành mạnh, hạnh phúc để tạo thói quen sống tốt, sống tích cực cho em GD ý thức cho em từ bé, đưa em vào khuôn khổ đạo đức tốt - Các bậc phụ huynh nên trang bị thêm kiến thức để GD tốt giải đáp thắc mắc cho 5.3 Hướng phát triển đề tài Đề tài tiến hành thời gian điều kiện nghiên cứu có giới hạn nên có nhiều hạn chế thiếu sót Nếu nghiên cứu tiếp tục, đề tài phát triển theo hướng sau: - Mở rộng phạm vi nghiên cứu đề tài với số trường địa bàn quận - Mở rộng nghiên cứu khác biệt nhận thức giới thực trạng GDGT em thành thị nông thôn - Nghiên cứu ảnh hưởng cha mẹ đến tâm sinh lý em HS trình nhận thức giới em - Nghiên cứu hiệu phòng tư vấn tâm lý trường phổ thơng vấn đề giới tính GVHD: Hà Thị Ngọc Thương 103 SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Ngọc Oánh, 1988 Đề cương giảng giáo dục giới đời sống gia đình Tài liệu giảng dạy Bùi Ngọc Oánh, 1996 Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm ĐH Sư phạm TP HCM Bùi Ngọc Oánh, 1999 Một số vấn đề tâm lý học giới tính Khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm Tp HCM NXB ĐH Sư phạm Bùi Ngọc Oánh, 2008 Tâm lý học giới tính giáo dục giới tính NXB Giáo dục Lan Vy, 2002 Những điều nam nữ muốn biết ngại hỏi NXB Đà nẵng Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng, 2002 Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm NXB đại học Quốc gia Hà Nội Lê Văn Hồng, 2002 Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm NXB Giáo dục Mai Ngọc Luông, Trương Công Thanh, Nguyễn Hữu Chùy, Đào Thị Vân Anh, 1999 Những vấn đề tâm lý – giáo dục họ Sở GD – ĐT tỉnh Bình Thuận Nguyễn An, 1996 Giáo trình lí luận giáo dục NXB Đại học Sư phạm TP HCM 10 Nguyễn Hữu Dũng, 1999 Giáo dục giới tính NXB Giáo dục 11 Nguyễn Khắc Viện, 1994 Từ điển xã hội học NXB Thế giới 12 Nguyễn Thanh Bình, 2005 Lý luận giáo dục học Việt Nam NXB đại học Sư phạm 13 Nguyễn Võ Kỳ Anh, 2004 Tài liệu giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạ mại dâm Bộ GD – ĐT 14 Phan Thanh Long, 2006 Lý luận giáo dục học NXB 15 Thái Thị Ngọc Dư, 2006 Giới phát triển Đại học mở bán công Tp HCM 16 Trần Trọng Thủy, 1990 Giáo dục đời sống gia đình Viện khoa học giáo dục Việt Nam GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 17 Vũ Cao Đàm, 1999 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB kĩ thuật Tái lần 18 Huỳnh Thị Thùy Liên, 2006 Khảo sát thực trạng giáo dục giới tính tâm sinh lý học sinh phổ thơng quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên môn sư phạm kỹ thuật, trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, niên khóa 2002 – 2006 19 A.V.Petrovxki, 1984 Bách khoa tồn thư Y học phổ thơng NXB Bách khoa tồn thư Xơ Viết 20 G.I.Gheraximovic, 1988 Bách khoa tồn thư gia đình trẻ NXB Bách khoa tồn thư Xơ viết 21 IU.I.Kusniruk, 1988 Tính dục học phổ thơng NXB Y học 22 I.X.Kon, 1987 Tâm lý học niên NXB trẻ 23 J.P.Ma – sơ –lô – va, 2006 Phạm Thành Hưng dịch Giới tính tuổi hoa 24 Bùi Ngọc Oánh, 1989 Một số vấn đề giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu niên HS Tp HCM Kỷ yếu Hội nghị khoa học chương trình VIE/88/P09, Tp HCM 25 Nguyễn Thị Bích Ngọc, 1989 Viện khoa học Giáo dục Việt Nam Báo cáo khoa học đề án P09 26 Nguyễn Thị Đoan, 1988 Về giáo dục giới tính Tài liệu hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 27 Dina Makximova, 1995 Báo tuần lễ, Liên xô Số 28 28 Liên hiệp hội khoa học kĩ thuật Việt Nam, 1988 Những khác biệt giới tính, Dành cho phái đẹp NXB Hà Nội 29 Theo VnExpress, 31/07/2005 Nhiều trẻ vị thành niên phá thai tháng Tuổi trẻ online 30 http//:www.giaoducgioitinh.org.vn 31 http//: www.gioitinhhocduong.com GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH Để thực đề tài “Khảo sát thực trạng giáo dục giới tính học đường trường THPT Thủ Đức”, người nghiên cứu mong giúp đỡ bạn Hãy đánh dấu X vào lựa chọn bạn Chân thành cám ơn ý kiến đóng góp bạn Câu Giới tính bạn là: a Nam b.Nữ Câu 2: Xếp loại học lực bạn là: a Giỏi c.Trung bình b Khá d Yếu Câu 3: Bạn có thường chơi thể thao khơng? a Thường xun c Khơng b Thỉnh thoảng Câu 4: Bạn có thường đọc sách báo, internet, xem phim ảnh để tổng hợp kiến thức văn hóa khơng? a Thường xun c Không b Thỉnh thoảng Câu 5: Theo bạn, học sinh có nên biết kiến thức giáo dục giới tính (GDGT) khơng? a Có Vì: ………………………………………………………………… b Khơng Vì: ……………………………………………………………… Câu 6: Khi trường bạn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề giới tính, bạn có thích tham gia khơng? a Có.Vì: …………………………………………………………………… b Khơng Vì: ……………………………………………………………… Câu 7: Những kiến thức, thơng tin giới tính mà bạn tìm hiểu từ đâu? a Cha mẹ c Bạn bè b Thầy cô d Sách, báo, internet e Ý kiến khác: ………………………………………………… GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Câu 8: Ở nhà trường, thầy cô truyền đạt kiến thức giới tính cho bạn cách nào? a Đưa tài liệu b Dạy lồng ghép vào môn học khác c Ý kiến khác: Câu 9: Theo bạn, việc đưa chương trình GDGT vào giảng dạy mơn học thức có cần thiết khơng? a Có b Khơng Vì: ……………………………………………………………… Câu 10: Bạn học từ chương trình GDGT trường? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 11: Theo bạn, có nên u học sinh khơng? a Nên Vì: ……………………………………………………………… b Khơng nên Vì: ……………………………………………………… Câu 12: Suy nghĩ bạn tình u học trò nào? a Đáng u, sáng b Không bền chặt c Ý kiến khác: ………………………………………………………… Câu 13: Bạn có nghĩ người bạn u bạn có quan hệ tình dục (QHTD) với chưa? a Có b Khơng c Khơng biết Câu 14: Bạn nghĩ việc QHTD HS THPT? a Bình thường b Đó điều tất nhiên u c Khơng chấp nhận d Không quan tâm GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Câu 15: Mức độ hiểu biết bạn QHTD nào? a 100% c 40 – 70 % b 70 – 100 % d Dưới 40 % Câu 16: Theo bạn, QHTD dẫn tới phá thai bị ảnh hưởng nào? a Ảnh hưởng đến kết học tập b Ảnh hưởng tâm lý c Ảnh hưởng sức khỏe dẫn tới vô sinh d Không ảnh hưởng Câu 17: Bạn có biết số bệnh liên quan đến QHTD khơng?Ví dụ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 18: Theo bạn, tình trạng nạo phá thai (NPT) thiếu niên diến nào? a Tăng đến mức báo động b Bình thường c Ý kiến khác: Câu 19: Bạn suy nghĩ tình trạng NPT thiếu niên nay? a Điều tất nhiên xã hội phát triển b Là hậu QHTD bừa bãi, khơng an tồn c Là vấn đề mà gia đình, nhà trường, xã hội phải quan tâm d Ý kiến khác: Câu 20: Bạn có nghĩ chương trình GDGT giúp ích cho học sinh, xã hội? Ý kiến đề xuất bạn gì? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn!!! ————— Hết ————— GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN PHỤ HUYNH HỌC SINH Để thực đề tài: “Khảo sát thực trạng giáo dục giới tính học đường trường THPT Thủ Đức” Rất mong giúp đỡ ông (bà) qua việc đóng góp ý kiến Ơng (bà) vui lòng đánh dấu X vào lựa chọn Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp ơng (bà) Câu 1: Ơng (Bà) có thường xun đưa đón cháu học khơng? a Thường xun b Thỉnh thoảng c Ít d Khơng Câu 2: Công việc học tập cháu nào? A Góc học tập riêng nhà a Có b Khơng B Thời gian biểu ngày a Có b Khơng C Đi học a Có b Khơng Câu 3: Ơng (bà) có thường xun tâm sự, chia sẻ tâm tư với cháu khơng? a Có Vì: ……………… b Khơng Vì: ……………………………………………………………… Câu 4: Khi cháu chơi, Ơng (bà) có biết cháu đâu với không? a Tất nhiên biết b Không Lý do: …………………………… Câu 5: Ông (bà) có giáo dục giới tính cho cháu khơng? a Có GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN b Khơng Vì: …………………………………………………………… Câu 6: Ơng (bà) nghĩ chương trình giáo dục giới tính trường mà cháu học? a Rất phù hợp cần triển khai thành mơn học thức b Khơng phù hợp Câu 7: Ơng (bà) có nghĩ giáo dục giới tính “vẽ đường cho hươu chạy” khơng? a Có b Khơng Câu 8: Trước tình trạng báo động tỉ lệ quan hệ tình dục tỉ lệ nạo phá thai lớp học sinh đặc biệt học sinh THPT ngày gia tăng, ông (bà) suy nghĩ gì? a Đáng lo ngại cho hệ trẻ tồn xã hội b Bình thường c Khơng quan tâm d Ý kiến khác: …………………………………………………………… Câu 9: Nếu ơng (bà) biết cháu có quan hệ tình dục biện pháp mà ông (bà) dùng để giúp đỡ, khuyên răn cháu gì? a Đánh đập, dọa nạt, nhốt vào phòng b Khun bảo dạy tình dục an toàn c Ý kiến khác: ………………………………………………………… Câu 10: Để giúp cháu có kiến thức, tâm lý tốt tránh ảnh hưởng xấu tữ mơi trường sống xung quanh, ông (bà) sẽ: a Quản lý thật chặt, khắt khe giấc, bạn bè cháu b Tâm sự, chia sẻ, khuyên dạy cháu để giáo dục c Để thoải mái chúng tự biết thực hư, tốt xấu d Không quản lý chặt nghiêm khắc khuyên dạy, tâm sự, nhắc nhở cháu mực Xin chân thành cám ơn!!! ————— Hết ———— GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN BAN GIÁM HIỆU, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG Câu 1: Thưa thầy (cô), nay, trường có giảng dạy chương trình ngoại khóa giáo dục giới tính (GDGT) khơng? Câu 2: Thưa thầy (cơ), hình thức áp dụng để dạy GDGT gì? Và nội dung giới tính áp dụng để dạy cho em ạ? Câu 3: Với vai trò người làm cơng tác giáo dục, thầy (cơ) có suy nghĩ biện pháp trước tình trạng nạo phá thai lên mức báo động, đặc biệt xảy lứa tuổi HS? Câu 4: Thưa thầy (cơ), thầy (cơ) có nghĩ nên đưa chương trình GDGT thành mơn học thức không? Và nên đưa vào dạy từ bậc học thích hợp nhất? Câu 5: GDGT vấn đề nhạy cảm, thầy (cơ) có nghĩ GDGT vẽ đường cho hươu chạy không ạ? Câu 6: Thưa thầy (cơ), nói tới vấn đề GDGT nhân tố ảnh hưởng đến người giáo viên giảng kiến thức này? Xin chân thành cám ơn ý kiến thầy (cô)!!! ————— Hết ———— GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang ... GVHD: Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 1.8 Cấu trúc luận văn Lời cảm ơn Mục lục Chương 1: Giới thi u Giới thi u sơ lược vấn đề nghiên cứu lý chọn đề... quanh 85 GVHD: Hà Thị Ngọc Thương xiii SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Chương 1: GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Trong bối cảnh tồn cầu hố hội nhập quốc tế, kinh... Hà Thị Ngọc Thương SVTH: Nguyễn Thị Quang Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Nguyên nhân tình trạng NPT, thực trạng đau lòng giới trẻ chưa có hiểu biết cần thi t mối quan hệ giới tính SKSS, tránh
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦ ĐỨC, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦ ĐỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay