TÌM HIỂU VỀ NHU CẦU TƯ VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN XÃ TÂN QUAN, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

115 27 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ NHU CẦU VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN TÂN QUAN, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC SVTH: Lê Thị Vui Ngành: Sư phạm kỹ thuật công – nơng nghiệp Niên khóa: 2007 – 2011 TP Hồ Chí Minh, tháng 5/2011 TÌM HIỂU VỀ NHU CẦU VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN TÂN QUAN, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả LÊ THỊ VUI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp cử nhân ngành Sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Trần Ngọc Thanh TP Hồ Chí Minh, tháng 05/ 2011 LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn: Ban giám hiệu trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q tình học tập trường Tồn thể qúy thầy cô Khoa Ngoại ngữ -Sư Phạm, Bộ môn Sư phạm kỹ thuật tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình sinh viên Khoa, Bộ môn Em xin chân thành cảm ơn, thầy Trần Ngọc Thanh, giảng viên Bộ môn Sư phạm kỹ thuật, Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm, trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn em hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn UBND H Hớn Quản, phòng Nơng nghiệp H.Hớn Quản, UBND Tân Quan, Hội nông dân Tân Quan tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài Tơi xin cảm ơn anh chị khóa trước, tập thể lớp DH07SK giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Chúc người sức khỏe đạt nhiều thành cơng sống! TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2011 Lê Thị Vui NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nội dung Phương pháp nghiên cứu Kết luận đề tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Nội dung Phương pháp nghiên cứu Kết luận đề tài TÓM TẮT Từ sau Đại hội VI (1986), với lĩnh vực khác, nơng nghiệp Việt Nam phát triển tồn diện trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản Đảng Nhà nước coi nông nghiệp phát triển nông thôn, xem tảng để phát triển kinh tế tiến hành CNH – HĐH đất nước Đổi nông nghiệp động lực cho công cải cách kinh tế Việt Nam, tạo móng vững cho phát triển nơng thơn nói chung Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 đạt 3,36%/năm Nông nghiệp nước ta đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm nước, an ninh lương thực đảm bảo, hình thành vùng sản xuất nơng sản hàng hóa qui mơ tương đối lớn Một số mặt hàng nông sản khẳng định vị thị trường giới gạo, cà phê, điều, hồ tiêu (đứng thứ hai giới) Tuy nhiên, nơng nghiệp Việt Nam bộc lộ nhiều tồn yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế: vai trò Nhà nước quản lý thị trường, giá cả, đầu vào, đầu cho sản xuất nông nghiệp; vấn đề dự báo biến động giá nông sản giới chậm thiếu xác, cán trực tiếp quản lý, đạo sản xuất nông nghiệp chưa theo kịp phát triển, đại đa số nơng dân nhiều hạn chế kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, hiểu biết thống tin giá thị trường nông sản…dịch bệnh xảy hàng năm, gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống nơng dân Vì vậy, người nghiên cứu tiến hành thực đề tài: “Tìm hiểu nhu cầu vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp nông dân Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Thời gian: tháng 9/2010 đến tháng 5/2011 Phương pháp nghiên cứu: suốt trình thực đề tài, người nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học sau: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp thống kê, xử lý số liệu Người nghiên cứu tiến hành phát phiếu điều tra với 300 hộ nông dân, thu 227 phiếu hợp lệ đạt kết sau: Sản xuất nông nghiệp địa phương manh mún, nhỏ lẻ Do diện tích đất sản xuất nông hộ phần lớn Tuy nhiên, nông dân lại linh i hoạt việc lựa chọn mơ hình sản xuất như: trồng công nghiệp, chăn nuôi, kết hợp trồng trọt trọt chăn nuôi nông dân áp dụng để phát triển kinh tế hộ gia đình Nơng dân có kiến thức định lựa chọn mơ hình sản xuất, sử dụng cải tạo đất, chọn giống sử dụng vật nông nghiệp Tuy nhiên, vấn đề ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất địa phương chưa phổ biến, kiến thức nông dân giá thị trường nông sản, vay vốn sản xuất đường lối sách Đảng Nhà nước mơ hồ Mặc dù nơng dân có kiến thức sản xuất nơng nghiệp, khó khăn mà nông dân gặp phải hoạt động sản xuất nông nghiệp phần lớn múc độ nhiều,và vừa phải Đó nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp Nông dân cho rằng, nguyên nhân ảnh hưởng đất sản xuất, vốn đầu tư, kỹ năng, chuyên môn sản xuất nông dân nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp Ngồi ra, việc giới hóa nơng nghiệp, thị trường tiêu thụ sản phẩm đường lối sách Đảng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp nông dân địa phương Nơng dân thường giải khó khăn nhiều cách tự giải quyết, nhờ giúp đỡ từ bạn bè, người thân, qua phương tiện truyền thông tổ chức nông hội Tuy nhiên, hiệu thu từ cách giải chưa đáp ứng nhu cầu nơng dân Vì thế, hầu hết nơng dân cho nhu cầu vấn kỹ thuật sản xuất cần thiết, vấn đề mà nông dân quan tâm kiến thức, kỹ chuyên môn sản xuất, kiến thức thông tin thị trường giá sách đường lối Đảng nơng nghiệp ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Tóm tắt i Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Khách thể nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 1.8 Giá trị thực tiễn đề tài 1.9 Cấu trúc luận văn 1.10 Tiến trình nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.2 Tổng quan tỉnh Bình Phước 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.1.1 Vị trí địa lý – địa hình 2.2.1.2 Khí hậu 11 2.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 11 2.2.2.1 Tài nguyên đất 11 2.2.2.2 Tài nguyên nước 12 2.2.2.3 Tài nguyên rừng 12 iii 2.2.3 Kinh tế - Văn hóa, hội 13 2.2.3.1 Dân số - dân tộc 13 2.2.3.2 Văn hóa hội 13 2.2.3.3 Tiềm kinh tế 14 2.2.3.4 Quy hoạch tổng thể phát triển Nông nghiệpnông thôn tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020 15 2.2.4 2.3 Giới thiệu huyện Hớn Quản 18 Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 19 2.3.1 Nơng nghiệp gì? 19 2.3.2 Nông thôn Việt Nam 20 2.3.2.1 Khái niệm nông thôn 20 2.3.2.2 Đặc trưng nông thôn Việt Nam 25 2.4 Một số khái niệm, thuật ngữ 26 2.4.1 Nhu cầu 26 2.4.1.1 Khái niệm nhu cầu 26 2.4.1.2 Cấu trúc nhu cầu cá nhân 28 2.4.1.3 Một số quan điểm nhu cầu 30 2.4.2 vấn 37 2.4.2.1 Định nghĩa vấn 37 2.4.2.2 vấn khái niệm liên quan 38 2.4.2.3 Một số hình thức vấn 40 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 41 3.2 Phương pháp điều tra, khảo sát 41 3.3 Phương pháp quan sát 41 3.4 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 42 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 4.1 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp nông hộ Tân Quan, huyện Hớn Quản 43 4.1.1 Hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp 43 4.1.2 Mơ hình sản xuất nông nghiệp Tân Quan, huyện Hớn Quản iv 44 4.1.3 Những hiểu biết nông dân Tân Quan hoạt động sản xuất nông nghiệp 46 4.2 Khó khăn nông dân Tân Quan hoạt động sản xuất nông nghiệp 51 4.2.1 Những khó khăn nơng dân Tân Quan hoạt động sản xuất nông nghiệp 51 4.2.2 Ảnh hưởng khó khăn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp 56 4.2.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp 61 4.3 Cách giải khó khăn nông dân Tân Quan hiệu thu 64 4.3.1 Cách giải khó khăn nơng dân 64 4.3.2 Thái độ nông dân sau giải khó khăn 66 4.4 Hoạt động vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp Tân Quan 68 4.4.1 Nhận thức nông dân tầm quan trọng hoạt động vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp 68 4.4.2 Nhu cầu nơng dân việc sử dụng hình thức vấn 68 4.4.3 Mức độ nhu cầu cần vấn nông dân Tân Quan 69 4.4.4 Tình hình vấn kỹ thuật sản xuất nơng nghiệp Tân Quan 73 4.4.5 Đơn vị tổ chức hoạt động vấn cho nông dân Tân Quan 74 4.4.6 Tình hình nơng dân tham gia vấn 74 4.4.7 Những vấn đề mà nông dân quan tâm buổi vấn, tập huấn 74 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 5.1 Kết luận 77 5.1.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp nơng dân Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 77 v GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui PHỤ LỤC PHIỀU KHẢO SÁT Tôi tên Lê Thị Vui, sinh viên lớp DH07SK , trường Đại học Nông Lâm TP HCM Hiện nay, thực đề tài: “Tìm hiểu nhu cầu vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp nông dân Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước” Rất mong giúp đỡ ông (bà) / anh (chị) Xin anh (chị) cho biết số thông tin thân: Họ tên: Tuổi: Địa chỉ: Ông (bà) / Anh (chị) khoanh tròn đánh dấu X vào câu trả lời Câu 1: Gia đình ông (bà) / anh (chị) có diện tích đất sản xuất nơng nghiệp? a Dưới b – c – 10 d Trên 10 Câu 2: Ông (bà) / anh (chị) lựa chọn mơ hình sản xuất gì? a Chỉ trồng công nghiệp ( cao su, điều, tiêu…), ăn trái b Kết hợp trồng trọt - chăn nuôi c Chỉ chăn nuôi ( gia súc, gia cầm) Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật cơng – nông nghiệp Trang 87 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Câu 3: Sự hiểu biết ông (bà) / anh (chị) hoạt động sản xuất nông nghiệp nào? Mức độ hiểu biết Hiểu rõ Mơ hồ Khơng biết HĐSXNN Lựa chọn mơ hình sản xuất Đất trồng (đặc tính, độ màu mỡ…) phương pháp canh tác ( làm đất cải tạo đất) Chọn giống trồng vật nuôi Kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch Sử dụng vật nơng nghiệp (phân bón, thuốc HHBVTV, trang thiết bị sản xuất, thức ăn vật nuôi, thuốc chữa bệnh…) Thông tin giá thị trường nông sản Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Vay vốn sản xuất An toàn lao động bảo vệ mơi trường Chính sách, pháp luật Đảng nơng nghiệp Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 88 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Câu 4: Ơng (bà) / (Anh (chị) gặp khó khăn sản xuất nông nghiệp nào? Mức độ Nhiều Khó khăn Vừa phải Ít Chưa gặp/ Khơng gặp Lựa chọn mơ hình sản xuất Canh tác, sử dụng đất Chọn giống trồng vật nuôi Kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch Sử dụng vật nơng nghiệp (phân bón, thuốc HHBVTV, trang thiết bị sản xuất, thức ăn vật nuôi, thuốc chữa bệnh…) Tiếp cận thông tin giá thị trường nông sản Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Vay vốn sản xuất An tồn lao động bảo vệ mơi trường Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật cơng – nông nghiệp Trang 89 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Câu 5: Những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất gia đình ơng (bà) / anh (chị) nào? Mức độ Khó khăn Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Lựa chọn mơ hình sản xuất Canh tác, sử dụng đất Kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch Sử dụng vật nơng nghiệp (phân bón, thuốc HHBVTV, trang thiết bị sản xuất, thức ăn vật nuôi, thuốc chữa bệnh…) Thời tiết Giá nông sản Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Vay vốn sản xuất An tồn lao động bảo vệ mơi trường Chính sách, pháp luật Đảng nơng nghiệp Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật cơng – nông nghiệp Trang 90 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Theo ông (bà) / anh (chị), nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nơng nghiệp là: Mức ảnh hưởng Rất Ảnh Ít ảnh Không ảnh hưởng hưởng ảnh hưởng hưởng Nguyên nhân Đất (quỹ đất, độ màu mỡ đất…) Thiếu vốn đầu Thiếu kỹ năng, kiến thức chuyên môn Thiếu nhân công, lao động Sợ rủi ro Ứng dụng thành tựu KHKT vào sản xuất Chính sách Đảng nông nghiệp Thị trường tiêu thụ sản phẩm Câu 6: Ông (bà) / Anh (chị ) giải khó khăn nào? Mức độ Cách giải Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Tự giải Học hỏi kinh nghiệm từ người thân, bạn bè Tìm hiểu qua phương tiện truyền thơng, thông tin (sách, báo, tivi, radio, internet ) Nhờ tổ chức có liên quan (nơng hội, HTX…) Nhờ chuyên viên vấn kỹ thuật (văn phòng vấn) Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật cơng – nông nghiệp Trang 91 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Câu 7: Ông (bà) / Anh (chị) cảm thấy sau giải khó khăn? Mức độ Cách giải Hài lòng, thoải mái Chưa Lo lắng thật hài lòng Rất lo lắng Tự giải Học hỏi kinh nghiệm từ người thân, bạn bè Tìm hiểu qua phương tiện truyền thơng, thơng tin (sách, báo, tivi, radio, internet ) Nhờ tổ chức có liên quan (phòng nơng nghiệp, nơng hội, HTX…, ) Nhờ chuyên viên vấn kỹ thuật (văn phòng vấn) Câu 8: Ông (bà) / Anh (chị ) nghĩ vai trò hoạt động vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp? a Rất cần thiết b Có được, khơng có khơng c Không cần thiết Nếu muốn vấn, ông (bà) / anh (chị) lựa chọn hình thức vấn nào? a b c d vấn qua thư Trực tiếp ( gặp gỡ chuyên gia, nhà vấn) vấn qua điện thoại Hình thức khác ( nêu rõ) ……………………………… Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 92 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Câu 9: Ông (bà) / Anh (chị) lựa chọn mức độ cần vấn với khó khăn đây: Mức độ Khó khăn Rất cần thiết Cần thiết Phân vân Không cần thiết Lựa chọn mơ hình sản xuất Đất sản xuất (đặc tính, độ màu mỡ, chọn trồng phù hợp với loại đất trồng…) Chọn giống trồng, vật nuôi Kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch Sử dụng vật nơng nghiệp (phân bón, thuốc HHBVTV, trang thiết bị sản xuất…) Thông tin thời tiết, mùa vụ Thông tin giá thị trường nông sản Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Vay vốn sản xuất An tồn lao động bảo vệ mơi trường Chính sách, pháp luật Đảng nông nghiệp, nông thôn Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật cơng – nông nghiệp Trang 93 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Câu 10: Ở địa phương ông (bà) / anh (chị) nay, tình hình vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp nào? a Tổ chức thường xuyên (dưới tháng/ lần) b Thỉnh thoảng (6- 12 tháng/ lần) c Rất (trên năm / lần) d Không tổ chức Câu 11: Ở địa phương ơng (bà) / anh (chị) có văn phòng vấn kỹ thuật sản xuất nơng nghiệp cho nơng dân khơng? a Có b Khơng Theo ơng ( bà) / anh (chị) việc thành lập văn phòng trung tâm vấn : a Cần thiết Vì: b Có được, khơng có Vì: c Khơng cần thiết Vì: Câu 12:Những đơn vị, cá nhân (tổ chức) tham gia tổ chức vấn địa phương ơng (bà) /anh (chị): (Ơng (bà) / Anh (chị) chọn nhiều đáp án) a Hội nơng dân tập thể b Phòng nơng nghiệp – khuyến nơng c Cơng ty (văn phòng vấn) nơng nghiệp d Tổ chức khác Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 94 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Câu 13: Ông (bà) / Anh( chị) có tham gia buổi vấn khơng? a Có, tham gia đầy đủ b Có, không thường xuyên c Không tham gia Câu 14: Ông (bà) / Anh (chị) quan tâm vấn đề buổi vấn, tập huấn? Mức độ Vấn đề quan tâm Rất Ít quan Khơng quan tâm quan tâm tâm Kiến thức, kỹ Thông tin thị trường, giá Thông tin thời tiết, mùa vụ Sử dụng vốn đầu Chọn lựa mơ hình sản xuất Sử dụng đất đai mục đích Chính sách, pháp luật Đảng nơng nghiệp, nơng thơn Câu 15: Ơng (bà) / Anh ( chị) thấy nội dung vấn nào? a Nội dung đa dạng, phong phú, đầy đủ, dễ hiểu b Nội dung mang nặng tính lý thuyết, thiếu thực tế, khó hiểu Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 95 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Câu 16: Ơng (bà) / Anh (chị) có kiến nghị với cơng tác vấn địa phương khơng? Với tổ chức, quyền Về nội dung tập huấn, vấn Về hình thức tập huấn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ơng (bà) / anh(chị)! Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 96 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui PHỤ LỤC Sau nghiên cứu đề tài, người nghiên cứu xin giới thiệu giảng kỹ thuật trồng cao su cho nông dân KỸ THUẬT TRỒNG CAO SU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 97 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 98 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 99 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 100 GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Trang 101 ... Hình 2.2 Cấu trúc tháp nhu cầu Maslow 33 ix GVHD: Trần Ngọc Thanh SVTH: Lê Thị Vui Chương 1: GIỚI THI U 1.1 Lí chọn đề tài Chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010 nêu... thuật công – nông nghiệp Trang GVHD: Trần Ngọc Thanh 1.9 SVTH: Lê Thị Vui Cấu trúc luận văn Luận văn gồm chương: Chương 1: Giới thi u sơ lược vấn đề nghiên cứu lí chọn đề tài, mục đích nghiên cứu,... trường, giá cả, đầu vào, đầu cho sản xuất nông nghiệp; vấn đề dự báo biến động giá nơng sản giới chậm thi u xác, cán trực tiếp quản lý, đạo sản xuất nông nghiệp chưa theo kịp phát triển, đại đa số nơng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ NHU CẦU TƯ VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN XÃ TÂN QUAN, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC, TÌM HIỂU VỀ NHU CẦU TƯ VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN XÃ TÂN QUAN, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay