THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ 11 THEO PPDH TRÒ CHƠI

114 19 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN CƠNG NGHỆ 11 THEO PPDH TRỊ CHƠI GVHD: PHẠM QUỲNH TRANG SVTH: HOÀNG THỊ XUÂN OANH LỚP: DH07SK Tp.HCM, tháng 5/2011 THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI GIẢNG MƠN CƠNG NGHỆ 11 THEO PPDH TRỊ CHƠI Tác giả HỒNG THỊ XN OANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn ThS PHẠM QUỲNH TRANG Tp.HCM, Tháng 5/2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN A NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN ĐỀ TÀI B NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN ĐỀ TÀI LỜI CÁM ƠN Người nghiên cứu xin chân thành cám ơn đến: ThS GVHD Phạm Quỳnh Trang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người nghiên cứu trình thực đề tài Tập thể giáo viên môn Sư phạm Kỹ thuật Nông Nghiệp – trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban giám hiệu trường THPT Long trường, Quận 9, TP.HCM cô Nguyễn Thị Kim Hoa tạo điều kiện cho người nghiên cứu dạy thử nghiệm trường THPT Long Trường Các bạn sinh viên đống giúp người nghiên cứu suốt thời gian quay video Và gia đình, bạn bè nguồn động viên giúp đỡ người nghiên cứu hoàn thành đề tài TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2011 Hồng Thị Xn Oanh i TĨM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “Thiết kế thử nghiệm số giảng cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi”, tiến hành thời gian từ 09/2010 đến 05/2011 Địa điểm thực hiện: Trường THPT Long Trường – Quận – TP.HCM Với mục tiêu, nội dung kết đạt sau: Mục tiêu Đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Cơng nghệ 11 trường THPT Nội dung Thực đề tài: “Thiết kế thử nghiệm số giảng cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi”, người nghiên cứu đã: Phương pháp dạy học trò chơi vấn đề liên quan đến phương pháp dạy học trò chơi; khái niệm xu hướng đổi phương pháp dạy học Thiết kế giáo án sử dụng phương pháp dạy học trò chơi tiến hành thử nghiệm trường THPT Long Trường Quay video phân tích tác động phương pháp dạy học trò chơi HS mặt: hứng thú, thái độ, kỹ phát triển hoạt động tư Đưa kết luận kiến nghị, hướng phát triển đề tài Kết đạt Người nghiên cứu thiết kế giáo án dạy thử nghiệm hai giảng sử dụng phương pháp trò chơi Qua kết phân tích cho thấy: phương pháp trò chơi học tập gây cho HS hứng thú hình thành thái độ tích cực học tập Phương pháp trò chơi góp phần giúp em rèn luyện kỹ phát triển hoạt động tư trình hoc Bên cạnh số HS chưa thực hứng thú có thái độ học tập tích cực Qua q trình nghiên cứu cho thấy việc sử dụng trò chơi học tập giảng cần thiết nhằm nâng cao hiệu dạy học môn Công nghệ 11 ii MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách bảng vi Danh sách biểu đồ vii Danh sách hình viii Danh sách từ viết tắt ix Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Đặt vấn đề Vấn đề nghiên cứu .2 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 1.8.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 1.8.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 1.8.3 Phương pháp quan sát 1.8.4 Phương pháp điều tra khảo sát 1.8.5 Phương pháp phân tích tổng hợp liệu 1.9 Cấu trúc luận văn .4 1.10 Kế hoạc nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm trò chơi 2.1.2 Trò chơi giáo dục trò chơi dạy học 2.2 Xu hướng đổi phương pháp dạy học 2.3 Đổi phương pháp dạy học trường phổ thông iii 2.3.1 Vấn đề chung đổi dạy học phổ thông 10 2.3.2 Một số định hướng đổi dạy học môn Công nghệ phổ thông 10 2.4 Phương pháp dạy học trò chơi 12 2.4.1 Định nghĩa 12 2.4.2 Phân loại trò chơi dạy học 12 2.4.3 Chức trò chơi dạy học 12 2.4.4 Yêu cầu GV sử dụng phương pháp 13 2.4.5 Ưu, nhược điểm khó khăn phương pháp dạy học trò chơi 13 2.4.6 Quy trình thiết kế trò chơi 14 2.4.7 Quy trình tổ chức trò chơi 14 2.4.8 Nguyên tắc thiết kế trò chơi 14 2.5 Công nghệ 11 15 2.5.1 Giới thiệu môn Công nghệ 11 15 2.5.2 Mục tiêu môn Công nghệ 11 16 2.6 Lược khảo lịch sử trình nghiên cứu 16 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 18 3.2 Phương pháp thực nghiệm 18 3.2.1 Đối tượng cách chọn thử nghiệm 18 3.2.2 Phạm vi, thời gian 18 3.2.3 Cách thiết kế giảng sử dụng phương pháp để dạy học 18 3.2.4 Cách tổ chức giảng dạy giảng phương pháp trò chơi thực nghiên cứu 19 3.3 Phương pháp quan sát 19 3.3.1 Quan sát mắt 20 3.3.2 Quay video 20 3.4 Phương pháp điều tra khảo sát 20 3.5 Phương pháp phân tích tổng hợp liệu 21 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thiết kế trò chơi 22 4.1.1 Một số trò chơi thiết kế 22 4.1.2 Mơ tả trò chơi thiết kế 23 4.1.3 Thiết kế số giảng sử dụng phương pháp trò chơi 30 4.2 Thử nghiệm số giảng sử dụng phương pháp trò chơi 36 4.3 Kết thu thập từ kiểm tra kết thúc học 37 iv 4.3.1 Tỷ lệ HS trả lời theo thang bậc đánh giá Bloom 38 4.3.2 Tỷ lề HS đạt điểm giỏi, khá, trung bình, yếu 39 4.4 Kết điều tra khảo sát ý kiến HS 40 4.5 Phân tích video 52 4.5.1 Hứng thú 52 4.5.2 Thái độ học tập 53 4.5.3 Các kỹ 54 4.5.4 Phát triển hoạt động tư 54 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Phân tích kết luận 56 5.1.1 Dạy học PP trò chơi học tập giúp HS tăng hứng thú học 56 5.1.2 Dạy học PP trò chơi học tập giúp HS có thái độ học tập tốt 56 5.1.3 Dạy học PP trò chơi học tập giúp HS hình thành kỹ 56 5.1.4 Dạy học PP trò chơi học tập giúp HS phát triển hoạt động tư 56 5.2 Kiến nghị 57 5.3 Các nghiên cứu tiếp tục 57 Tài liệu tham khảo 58 v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kế hoạch quay video 21 Bảng 4.1: Bảng thống kê giảng có sử dụng trò chơi học tập 23 Bảng 4.2: Bảng thống kê dạy thử nghiệm 37 Bảng 4.3: Kiểm tra kết thúc 38 Bảng 4.4: Mức độ câu hỏi theo tháng đánh giá Bloom 38 Bảng 4.5: Tỷ lệ HS trả lời mức độ biết 39 Bảng 4.6: Tỷ lệ HS trả lời câu hỏi mức độ hiểu 39 Bảng 4.7: Tỷ lệ HS đạt điểm giỏi, kha, trung bình, yếu 40 vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Kết kiểm tra lớp 11A1 11A7 40 Biểu đồ 4.2: Mức độ hứng thú HS tham gia trò chơi 41 Biểu đồ 4.3: Mức độ hiểu HS 42 Biểu đồ 4.4: Điều mang lại hứng thú cho HS 43 Biểu đồ 4.5: Mức độ trò chơi tổ chức lớp học 44 Biểu đồ 4.6: Mức độ hiểu HS qua hoạt động trò chơi 45 Biểu đồ 4.7: Mức độ củng cố kiến thức học 46 Biểu đồ 4.8: Hình thức trò chơi giảng 47 Biểu đồ 4.9: Thời gian chơi trò chơi 48 Biểu đồ 4.10: Hình thức chơi giảng 49 Biểu đồ 4.11: Những khó khăn tham gia trò chơi 50 Biểu đồ 4.12: Những thuận lợi tham gia trò chơi 51 Biểu đồ 4.13: Điều kiện để tham gia tốt trò chơi 52 vii Thiết kế thử nghiệm số giảng mơn Cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi Câu 2: Có tác dụng giúp cho xupap hút xupap xã trạng thái mở, quay máy để kiểm tra khởi động để giảm bớt lực cản quay máy nhẹ nhàng GIẢNG BÀI MỚI (35 phút) III Hoạt động Nội dung giảng Của giáo viên I I NHIỆM VỤ VÀ + Tại phải bôi trơn ĐC? PHÂN LOẠI: Của học sinh + HS trả lời Trả lời: Khi động hoạt + HS lắng nghe Nhiệm vụ: Hệ thống bôi trơn động chi tiết chuyển có nhiệm vụ đưa dầu bơi trơn đến động tương gây bề mặt ma sát chi tiết lực ma sát, làm cho bề mặt để đảm bảo điều kiện làm việc chi tiết nóng lên, gây mài bình thường động tăng mòn, giảm tuổi thọ động tuổi thọ chi tiết Vì cần phải bôi trơn cho động + Nhiệm vụ hệ thống bôi trơn? Phân loại: Hệ thống bôi trơn + Hệ thống bôi trơn được phân loại theo phương pháp chia làm loại? + HS trả lời câu hỏi + HS trả lời câu hỏi bơi trơn, có loại sau: + Bơi trơn vung té +Bôi trơn cưỡng +Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nguyên liệu II HỆ THỐNG BÔI TRƠN GV: Yêu cầu HS thảo luận CƯỠNG BỨC nhóm xem hình Cấu tạo: gồm phận + Hệ thống bôi trơn gồm + HS thảo luận trả lời câu hỏi là: cacte chứa dầu, bơm phận nào? dầu, bầu lọc dầu, đường + Tại phải sử dụng bơm dẫn dầu GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang dầu? SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng mơn Cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi Trả lời: để tạo áp lực đưa dầu + HS lắng nghe đến bề mặt ma sát + Tại hệ thống bôi +HS trả lời câu hỏi trơn phải sử dụng bầu lọc dầu? Hình 25.1: Sơ đồ hệ thống bôi Trả lời: để lọc cặn + HS lắng nghe trơn cưỡng bức: bẩn dầu bị phân hủy tác dụng nhiệt Nguyên lí làm việc: + GV cho HS xem hình 25.1 + HS quan sát hình - Trường hợp làm việc bình SGK yêu cầu tìm hiểu thường: Khi động làm việc, đường dầu bôi trơn dầu bôi trơn bơm hút từ trường hợp cacte lọc bầu + GV giải thích nguyên lí lọc 5, qua van tới đường dẫn làm việc + HS lắng nghe dầu 9, theo đường 10, + Khi nhiệt độ dầu cao 11, 12 để đến bơi trơn bờ mặt dầu nào? + HS trả lời câu hỏi ma sát động cơ, sau trở + Khi áp suất dầu cao cacte dầu nào? * Các trường hợp khác: + Nếu áp suất dầu đường vượt giá trị cho phép, van mở để phần dầu chạy ngược phía bơm + Nếu nhiệt độ dầu cao giới hạn định trước, van đóng lại, dàu qua két làm mát 7, làm mát trước chảy vào đường dầu IV CỦNG CỐ BÀI: phút Giáo viên cho HS chơi trò chơi chữ GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi V CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: phút -Bài tập nhà: Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK, trang 115 - Xem GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi Giáo án 7: BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT A CHUẨN BỊ I MỤC TIÊU DẠY HỌC Mục tiêu kiến thức: Học sinh nắm nhiệm vụ cấu tạo nguyên lí làm việc hệ thống làm mát Đọc sơ đồ hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Mục tiêu kỹ năng: Học sinh nắm kỹ bản: phân biệt, so sánh, khái quát phận hệ thống làm mát Mục tiêu thái độ: Học sinh có thái độ, nhận thức đắn hệ thống làm mát Hăng hái phát biểu ý kiến II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Sự chuẩn bị giáo sinh: - SGK - Tranh ảnh, video - Máy chiếu Sự chuẩn bị học sinh: Phần nội dung SGK cần đọc trước nhà B TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I ỔN ĐỊNH LỚP: phút Kiểm tra sỉ số học sinh, tình hình chung lớp II KIỂM TRA BÀI CŨ: phút Phương pháp kiểm tra: Vấn đáp Số HS dự kiến kiểm tra: HS Câu hỏi kiểm tra Câu 1: Nhiệm vụ phân loại hệ thống bơi trơn? Câu 2: Trình bày ngun lí làm việc hệ thống bôi trơn cưỡng điều kiện thường? Trả lời câu hỏi Câu 1: Nhiệm vụ: Đưa dầu bôi trơn đến bề mặt ma sát chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường động tăng tuổi thọ chi tiết Phân loại: có loại sau: + Bôi trơn vung té +Bôi trơn cưỡng +Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nguyên liệu Câu 2:Khi động làm việc, dầu bôi trơn bơm hút từ cacte lọc bầu lọc 5, qua van tới đường dẫn dầu 9, theo đường 10, 11, 12 để đến bôi trơn bờ mặt ma sát động cơ, sau trở cacte III GIẢNG BÀI MỚI: 35 phút Giới thiệu mới: phút GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng mơn Cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi Tiết trước lớp tìm hiểu hệ thống bơi trơn Để biết ĐC làm mát hơm tìm hiểu hệ thống làm mát Tiến trình giảng mới: 34 phút Hoạt động Nội dung Của giáo viên Của học sinh I/ Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ: + Vì ĐC cần làm +HS trả lời câu Giữ cho nhiệt độ chi tiết mát? không vượt giới hạn cho phép hỏi Trả lời: Đảm bảo cho Đc +HS lắng nghe hoạt động bình thường và ghi chép đảm bảo độ bền cho ĐC + Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến chi tiết + HS trả lời câu hỏi nào? +HS lắng nghe Trả lời: ĐC nóng lên, ghi chép pittong giãn nở gây tượng bó kẹt xilanh, làm tổn hại ĐC + Nhiệm vụ hệ thống làm mát? Phân loại: có loại: hỏi + Có loại hệ thống làm mát? - Hệ thống làm mát nước + HS trả lời câu + HS trả lời câu hỏi - Hệ thống làm mát khơng khí II Hệ thống làm mát GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng mơn Cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi nước Cấu tạo + Hệ thống làm mát + HS trả lời câu nước gồm loại nào? Hệ thống làm mát chia + Két nước dùng để làm gì? làm loại: bốc hơi, đối lưu tự Trả lời: Chứa nước làm mát nhiên, tuần hoàn cưỡng hỏi + HS: Trả lời + HS lắng nghe Gồm két nước, bơm nước, áo + Nếu nhiệt độ nước thấp + HS trả lời câu nước, van nhiệt, quạt gió,… giới hạn điều hỏi Ngun lí làm việc xảy ra? Bơm nước hút nước từ két nước đưa tới áo nước để làm mát cho nắp xilanh thành xilanh Sau đó: - Nếu nhiệt độ nước thấp giới hạn van nhiệt mở đường nước bơm - Nếu nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn van nhiệt mở + Nếu nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn điều xảy ra? + Nếu nhiệt độ nước vượt giới hạn điều xảy ra? + GV giải thích ngun lí làm việc + HS lắng nghe đường nước bơm đường nước két nước - Nếu nhiệt độ nước vượt giới hạn van nhiệt mở hoàn toàn đường nước két nước để làm mát cho nước III Hệ thống làm mát không khí Cấu tạo + Hệ thống làm mát + HS trả lời câu khơng khí có cấu tạo hỏi Có cánh tản nhiệt nắp xilanh nào? thành xilanh để tăng diện tích GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi tiếp xúc với khơng khí ĐC lớn + Cánh tản nhiệt dùng để có thêm quạt gió Ngun lí làm việc Nhiệt từ chi tiết truyền làm gì? Trả lời: Tiếp xúc với khơng khí làm mát ĐC ghi chép cánh tản nhiệt tản + Hệ thống làm mát khơng khí + HS lắng nghe khơng khí làm việc + HS suy nghĩ trả lời nào? + HS lắng nghe + GV giải thích nguyên lí làm việc IV CỦNG CỐ BÀI (5 phút) Cho HS chơi trò chơi cờ ca rơ V CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ (1 phút) Yêu cầu HS học cũ đọc trước GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng mơn Cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi Giáo án 8: BÀI 29: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA A CHUẨN BỊ I MỤC TIÊU DẠY HỌC Mục tiêu kiến thức: Học sinh nắm nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa Biết nguyên lí làm việc đọc sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm loại đơn giãn Mục tiêu kỹ năng: Học sinh nắm kỹ bản: phân biệt, so sánh, khái quát phận hệ thống đánh lửa Mục tiêu thái độ: Học sinh có thái độ, nhận thức đắn hệ thống đánh lửa Hăng hái phát biểu ý kiến II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Sự chuẩn bị giáo sinh: - SGK - Tranh ảnh, video - Máy chiếu Sự chuẩn bị học sinh: Phần nội dung SGK cần đọc trước nhà B TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I ỔN ĐỊNH LỚP: phút Kiểm tra sỉ số học sinh, tình hình chung lớp II KIỂM TRA BÀI CŨ: phút Phương pháp kiểm tra: Vấn đáp Số HS dự kiến kiểm tra: HS Câu hỏi kiểm tra Câu 1: Bơm cao áp có nhiệm vụ gì? A Phun tơi nhiên liệu vào xilanh B Cung cấp nhiên liệu với áp suất cao, thời điểm lượng phù hợp với chế độ làm việc động C Bơm nhiên liệu tới xilanh D Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu Câu 2: Khi động làm việc, nén xilanh kì hệ thống? A Khí, kì nạp B Nhiên liệu, kì nén C Nhiên liệu, kì nạp D Khí, kì nén Trả lời câu hỏi Câu 1: B Câu 2: D GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi III GIẢNG BÀI MỚI: 35 phút Giới thiệu mới: phút Tiết trước lớp tìm hiểu hệ thống cung cấp nhiên liệu khơng khí ĐC điêzen Để biết ĐC khởi động hơm tìm hiểu hệ thống đánh lửa Tiến trình giảng mới: 34 phút Hoạt động Nội dung Của giáo viên Của học sinh I/ Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ: + Nhiệm vụ hệ thống +HS trả lời câu Tạo tia lửa điện cao áp để đánh lửa? châm cháy hòa khí xi lanh động xăng thời điểm hỏi + Theo em, phận + HS trả lời hệ thống đánh lửa tạo câu hỏi tia lửa điện châm cháy hòa khí? +HS lắng nghe Trả lời: bugi Phân loại: có loại: - Hệ thống đánh lửa thường: hệ ghi chép + Có cách phân loại hệ thống đánh lửa ? + HS trả lời câu hỏi thống đánh lửa có tiếp điểm - Hệ thống điện tử (bán dẫn): + Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm + Hệ thống đánh lửa không tiếp điểm GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi II Hệ thống đánh lửa không + Nhiệm vụ điôt + HS trả lời câu tiếp điểm thường gì? Cấu tạo Trả lời: dùng để nắn dòng + HS lắng nghe Wn - cuộn nguồn hỏi điện xoay chiều thành dòng điện chiều W đk - cuộn điều khiển Đ 1, Đ - điốt thường Đ đk - điốt điều khiển Ct - tụ điện W1 – cuộn sơ cấp + HS trả lời câu + Cuộn nguồn gì? Trả lời: cuộn dây stato ma –nhê – tô hỏi + HS lắng nghe ghi chép + Cấu tạo chia điện? W2 – cuộn thứ cấp + HS trả lời câu hỏi Trả lời: gồm hai điốt + HS lắng nghe thường để nắn dòng điện xoay chiều, tụ điện điốt điều khiển + Có thể khơng sử dụng + HS trả lời câu chia điện hệ thống hỏi đánh lửa khơng? Trả lời: Có Ngun lí làm việc Khi khóa điện mở roto ma-nhê-tô quay, cuộn + HS lắng nghe + Nêu nguyên lí làm việc hệ thống đánh lửa + HS trả lời câu hỏi không tiếp điểm? + HS lắng nghe dây WN WĐK xuất + GV giải thích nguyên lí ghi chép làm việc sức điện động xoay chiều Khi muốn tắt động cơ, đóng GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi cơng tắc 4, điện từ cn Wn mát, hệ thống đánh lửa ngừng làm việc IV CỦNG CỐ BÀI (5 phút) Cho HS chơi trò chơi trồng rừng V CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ (1 phút) Yêu cầu HS học cũ đọc trước GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi PHỤ LỤC 2: BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC BÀI Họ tên: Lớp: KIỂM TRA 15 PHÚT (ĐỀ 1) Công nghệ 11 Đỉnh pit tông có dạng nào? Thanh truyền gồm phần? Tên gọi phần? Đầu nhỏ đầu to truyền lắp bạc lót ổ bi để làm gì? a Giảm ma sát b Chống mài mòn c Dễ dàng chuyển động d Giảm ma sát, chống mài mòn Các chi tiết truyền? a Đầu, thân, đuôi b Đầu nhỏ, thân, đầu to c Đỉnh, đầu, thân d Đỉnh, thân, đuôi Pit tông chuyển động xilanh? a Quay tròn b.Tịnh tiến c Ngang d Lên xuống Đầu to truyền lắp với chi tiết nào? a Chốt pittông b Xecmăng c Cổ khuỷu d Chốt khuỷu Đầu pittơng có loại xecmăng nào? Đỉnh pit tông động điêzen thường có dạng nào? a Bằng b Lồi c Lõm d Dạng khác Đầu nhỏ truyền lắp với chi tiết nào? a Chốt pittông b Xecmăng c Cổ khuỷu d Chốt khuỷu 10 Các chi tiết pittông? a Đầu, thân, đuôi b Đầu nhỏ, thân, đầu to c Đỉnh, đầu, thân d Đỉnh, thân, đuôi GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi Đáp án: Câu hỏi 10 Đáp án Có dạng: bằng, lồi, lõm Gồm có ba phần: đầu nhỏ, than, đầu to d b b d Xecmăng dầu xecmăng khí c a a GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Nhằm báo cáo cho khố luận tốt nghiệp hồn thiện yêu cầu cần thiết phục vụ cho giảng dạy Người nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến HS đề tài :“Thiết kế thử nghiệm số giảng mơn cơng nghệ 11 theo phương pháp trò chơi” Rất mong đóng góp chân thành em HS Họ tên HS:………………………………… Lớp:…………………………………………… Câu 1: Mức độ hứng thú em tham gia trò chơi giảng? a Rất thích b Thích c Bình thường d Khơng thích Câu 2: Trò chơi giảng có làm em dễ hiểu dễ tiếp thu kiến thức khơng? a Có b Khơng Câu 3: Điều mang lại hứng thú cho em trò chơi? a Nội dung trò chơi b Cho điểm c Khơng khí thoải mái d Ý kiến khác………………… Câu 4: Lớp em có thường tổ chức trò chơi học hay không? a Rất thường xuyên b Thường xuyên c Thỉnh thoảng d Không Câu 5: Trò chơi học có giúp em dễ hiểu tốt không? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Khơng tốt Câu 6: Trò chơi giảng giúp em củng cố kiến thức học hay không? a 80% Câu 7: Theo em hình thức trò chơi giảng nào? a Sinh động b Bình thường c Nhàm chán d Ý kiến khác……………… GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi Câu 8: Theo em thời gian chơi nào? a Dài b Thích hợp c Ngắn Câu 9: Theo em hình thức chơi có khó có khó khơng? a Khób Bình thường c Khơng d Ý kiến khác……………… Câu 10: Những khó khăn tham gia trò chơi gì? a Câu hỏi khó b Chưa nắm kiến thức c Thời gian suy nghĩ không phù hợp d Ý kiến khác:……………… Câu 11: Những thuận lợi tham gia trò chơi? a Kiến thức vừa học b Câu hỏi dễ c Thời gian suy nghĩ phù hợp d Ý kiến khác……………… Câu 12: Để tham gia tốt trò chơi theo em cần làm gì? a Tập trung vào giảng b Tích cực thảo luận nhóm c Nhanh nhẹn d Ý kiến khác……………… Câu 13: Những ưu điểm trò chơi giảng? Câu 14: Những nhược điểm trò chơi giảng? GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh ... 21 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thi t kế trò chơi 22 4.1.1 Một số trò chơi thi t kế 22 4.1.2 Mơ tả trò chơi thi t kế 23 4.1.3 Thi t kế số giảng sử dụng phương pháp... GIỚI THI U Giới thi u sơ lượt vấn đề nghiên cứu: + Vấn đề nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu + Phạm vi nghiên cứu GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thi t... + Thi t kế trò chơi GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Trang 18 SVTH: Hoàng Thị Xuân Oanh Thi t kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 theo phương pháp trò chơi + Xây dựng tiêu chí phiếu đánh giá - Cách thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ 11 THEO PPDH TRÒ CHƠI, THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ 11 THEO PPDH TRÒ CHƠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay