KHẢO SÁT QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY APT. ĐỀ XUẤT GIẢM THẢI TẠI NGUỒN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH VẬT

90 82 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CƠNG TY APT ĐỀ XUẤT GIẢM THẢI TẠI NGUỒN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH VẬT Sinh viên thực hiện: VÕ VĂN NHÂN Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Khóa: 2007 – 2011 Tháng 07 /2011 KHẢO SÁT QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CƠNG TY APT ĐỀ XUẤT GIẢM THẢI TẠI NGUỒN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH VẬT Tác giả VÕ VĂN NHÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn ThS TRƯƠNG QUANG BÌNH Tháng 07 năm 2011 i TÓM TẮT Qua đề tài "Khảo sát quy trình xử lý nước thải cơng ty APT Đề xuất giảm thải nguồn thử nghiệm xử lý nước thải vi sinh vật", thời gian thực từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 07 năm 2011, rút số kết sau: - Nắm rõ nguồn phát sinh, thành phần tính chất nước thải cơng ty, thích hợp cho việc xử lý vi sinh vật - Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm đông lạnh - Hệ thống xử lý nước thải công ty hoạt động tốt chứng tiêu đầu nằm giới hạn phép thải nguồn tiếp nhận loại B (TCVN 5945 – 2005) - Hiệu xử lý nước thải chế biến thủy sản vi sinh vật tương đối tốt thời gian ngắn Nhiều tiêu SS, BOD , COD đạt hiệu suất xử lý cao thí nghiệm Tuy nhiên, tiêu Nitơ tổng số Photpho tổng số đạt hiệu suất xử lý cao chưa đạt tiêu chuẩn nguồn tiếp nhận loại B (TCVN 5945 – 2005) - Thành phần hệ vi sinh vật có hiệu suất xử lý tốt nhất: Bacillus subtilis (1012), Nitrosomonas sp (1011), Nitrobacter sp (1011), Saccharomyces (1012), Vi khuẩn phân giải lân (1012) - Nồng độ hệ VSV cao, hiệu suất xử lý tốt Nồng độ hệ VSV tốt 10 ml hệ VSV (gồm: Bacillus subtilis (1012), Nitrosomonas sp (1011), Nitrobacter sp (1011), Saccharomyces (1012), Vi khuẩn phân giải lân (1012 ))/10 lít nước thải Hiệu suất tiêu đạt cao nhất: SS (85,46%), BOD (96,9%), COD (95,66%), Nitơ tổng số (75,33%), Photpho tổng số (52,2%) - Ngoài ra, q trình sản xuất nhiều vấn đề tồn gây ảnh hưởng đến lượng thải, thành phần tính chất nước thải, gây khó khăn q trình xử lý Qua đó, chúng tơi đề số biện pháp khắc phục để giảm thải nguồn ii LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn thành kính đến ba mẹ, anh chị gia đình dạy dỗ, động viên, an ủi giúp đỡ suốt trình học tập, suốt bốn năm giảng đường đại học thời gian thực đề tài tốt nghiệp Trong suốt trình học tập đặc biệt trình thực đề tài: “Khảo sát quy trình xử lý nước thải cơng ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn, đề xuất giảm thải nguồn thử nghiệm xử lý nước thải vi sinh vật”, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Ban Giám Hiệu tồn thể cơng nhân viên chức trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho học tập trường Ban Chủ Nhiệm Khoa, quý thầy cô khoa Thủy Sản quý Thầy cô khoa khác tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy Trương Quang Bình tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ suốt thời gian ngồi ghế nhà trường tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời xin gửi lời cám ơn đến Ban Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Bạn bè thân hữu lớp giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập thực đề tài Do bước đầu thực đề tài kiến thức hạn chế, đề tài khơng tránh khỏi sai sót nên mong q thầy bạn đóng góp thêm để đề tài hồn chỉnh iii MỤC LỤC Trang Trang tựa ………………………………………………………………………………i Tóm tắt ii Lời cảm tạ iii Mục lục… ……………………………………………………………………………vi Danh sách chữ viết tắt……………………………………………………………… viii Danh sách hình ảnh viii Danh sách bảng sơ đồ x Danh sách biểu đồ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.1 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Các vấn đề chung nước thải 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Các dạng nước thải 2.1.3 Thành phần nước thải .5 2.1.4 Tính chất nước thải .5 2.2 Các thông số đánh giá ô nhiễm nước thải 2.2.1 Độ pH .6 2.2.2 Nhiệt độ 2.2.3 Màu 2.2.4 Độ đục 2.2.5 Độ cứng 2.2.6 Mùi vị nước 2.2.7 Độ phóng xạ nước 2.2.8 Hàm lượng chất rắn 2.2.9 Lượng oxy hòa tan (DO) 2.2.10 Chỉ số BOD (Nhu cầu oxy sinh hóa) 10 2.2.11 Chỉ số COD (Nhu cầu oxy hóa học) 10 iv 2.2.12 Nitơ hợp chất nitơ .11 2.2.13 Photpho hợp chất photpho 12 2.2.14 Hàm lượng sulfat clorua 12 2.2.15 Các chất khí hòa tan 12 2.2.16 Các kim loại nặng .13 2.2.17 Vi khuẩn nước thải 13 2.2.18 Vi rút 14 2.2.19 Nấm men 14 2.2.20 Tảo đơn bào 14 2.2.21 Nguyên sinh động vật 15 2.2.22 Các sinh vật khác 15 2.3 Các phương pháp xử lý nước thải 15 2.3.1 Phương pháp học .16 2.3.2 Phương pháp hóa học 18 2.3.3 Phương pháp hóa lý 20 2.3.4 Tổng quan ứng dụng công nghệ sinh học xử lý nước thải 21 2.3.5 Các trình sinh học xảy trình xử lý nước thải .26 2.3.6 Tác động q trình sục khí oxy đến hoạt động VSV nước thải .30 2.3.7 Xử lý bùn 30 2.4 Giới thiệu chung công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn .31 2.4.1 Sơ lược chung công ty thị trường hoạt động kinh doanh công ty 31 2.4.2 Ngành nghề kinh doanh 32 2.4.3 Lĩnh vực hoạt động: 32 2.4.4 Sơ đồ vị trí 33 2.4.5 Sơ đồ tổ chức 34 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35 3.1 Thời gian địa điểm 35 3.1.1 Thời gian .35 3.1.2 Địa điểm .35 3.2 Phương pháp nghiên cứu 35 3.2.1 Khảo sát hệ thống xử lý nước thải công ty 35 v 3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng VSV lên trình xử lý nước thải 35 3.2.3 Bố trí thí nghiệm 36 3.2.4 Phương pháp phân tích mẫu 38 3.2.5 Phương pháp đo chất rắn lơ lửng 38 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm đông lạnh công ty 40 4.2 Thuyết minh quy trình .41 4.2.1 Tiếp nhận nguyên liệu 41 4.2.2 Bảo quản .41 4.2.3 Xử lý .41 4.2.4 Phân cỡ, xếp khuôn 41 4.2.5 Chờ đông 41 4.2.6 Cấp đông .42 4.2.7 Tách khuôn, mạ băng 42 4.2.8 Bao gói, bảo quản 42 4.3 Hiện trạng nước thải công ty 42 4.3.1 Nguồn gốc phát sinh .42 4.3.2 Thành phần tính chất nước thải công ty .42 4.3.3 Hiện trạng hệ thống 43 4.3.4 Các vấn đề tồn sản xuất ảnh hưởng đến nước thải công ty 44 4.3.5 Đề xuất biện pháp ngăn ngừa giảm thải nguồn .44 4.4 Sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhà máy 46 4.5 Thuyết minh quy trình .46 4.6 Đánh giá hiệu hoạt động hệ thống 47 4.7 Kết thí nghiệm 48 4.7.1 Thí nghiệm 1: So sánh khả xử lý nước thải điều kiện khác 48 4.7.2 Thí nghiệm : Khảo sát hiệu xử lý nước thải hệ VSV khác 54 4.7.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát nồng độ VSV khác xử lý nước thải .56 vi Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TS: Total Solid SS: Suspension Solid DS: Diluted Solid VS: Volatile Solid DO: Dissolved Oxygen BOD: Biochemical Oxygen Demand COD: Chemical Oxygen Demand TOC: Total Organic Carbon ThOD: Theoretical Oxygen Demand pH: Potential Hydrogen APT : Aquactic Product Trading PE: Poly Etylene PAC: Powdered Activated Carbon UASB: Upflo Anaerobic Sludge Blanket EU: European Union HACCP: Hazard Analysis Critical and Control Points ASEAN: Association of South East Asian Nations ISO: International Organization for Standardization USD: United States Dollars TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam VSV: Vi sinh vật ctv: Cộng tác viên viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Các yếu tố gây ô nhiễm nước Hình 2.2 Lưới chắn có máy nghiền .16 Hình 2.3 Sự kết dính hạt rắn bóng khí tuyển .20 Hình 2.4 Hệ thống bùn hoạt tính đơn giản 25 Hình 2.5 Sự giảm dần lượng chất (b) đường cong tăng sinh (a) 27 Hình 2.6 Quá trình khử Nitơ Nitrat 28 Hình 2.7 Sự chuyển hóa photpho VSV 28 Hình 2.8 Cơng ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn .31 Hình 3.1 Vi sinh vật sử dụng thí nghiệm 36 Hình 4.1 Màu nước phần cặn lắng nước thải sau thí nghiệm so sánh khả xử lý nước thải điều kiện khác 49 Hình 4.2 Màu sắc nước thải sau thí nghiệm thay đổi thành phần hệ VSV .54 Hình 4.3 Màu sắc phần cặn lắng nước thải sau thí nghiệm thay đổi nồng độ hệ VSV khảo sát 56 ix bình TN2B Nitơ Photpho tổng số tổng số 55.74 45.23 26.85 24 52.41 42.22 27.01 88 20 46.67 40.35 26.45 7.85 92.00 21.67 51.61 42.60 26.77 Lặp lại pH SS BOD COD Nitơ Photpho tổng số tổng số 7.75 85 20 52 101 25.98 7.8 91 24 49 97 26.11 7.84 79 18 50 114 26.33 7.80 85.00 20.67 50.33 104.00 26.14 Lặp lại pH SS BOD COD Nitơ Photpho tổng số tổng số 8.01 64 21 54 41.88 23.11 7.9 66 24 53 42.1 22.98 8.07 68 20 56 42.59 24.1 7.99 66.00 21.67 54.33 42.19 23.40 Lặp lại pH SS BOD COD Nitơ Photpho tổng số tổng số 8.01 64 21 54 41.88 23.11 7.9 66 24 53 42.1 22.98 8.07 68 20 56 42.59 24.1 7.99 66.00 21.67 54.33 42.19 23.40 Lặp lại pH SS BOD COD 7.9 97 21 7.8 91 7.85 Trung bình TN2C Trung bình TN2D Trung bình TN3A Trung bình TN3B Nitơ Photpho tổng số tổng số 119 48.74 24.74 45 121 49.06 25.01 86 50 126 49.88 29.75 7.83 81.00 47.67 122.00 49.23 26.50 Lặp lại pH SS BOD COD Nitơ Photpho tổng số tổng số 8.05 82 64 154 63.78 27.45 7.98 85 67 144 64.01 26.98 8.15 79 62 130 63.61 25.56 8.06 82.00 64.33 142.67 63.80 26.66 Lặp lại pH SS BOD COD 7.7 77 48 7.8 80 Trung bình TN3C Trung bình Hiệu suất xử lý trung bình thơng số nước thải sau thí nghiệm Chỉ tiêu Hiệu suất trung bình xử lý TN1A Hiệu suất trung bình xử lý TN1B Hiệu suất trung bình xử lý TN1C Hiệu suất trung bình xử lý TN2A Hiệu suất trung bình xử lý TN2B Hiệu suất trung bình xử lý TN2C Nitơ Photpho tổng số tổng số 8.81% 1.17% -10.02% 42.22% 29.26% 10.53% 1.53% 75.18% 95.32% 94.44% 74.74% 43.15% 78.71% 96.32% 91.64% 66.92% 41.38% 79.74% 96.90% 95.88% 75.09% 45.31% 81.28% 97.04% 95.98% 39.18% 46.60% SS BOD COD 33.33% -7.69% 58.22% Hiệu suất trung bình xử lý TN2D Hiệu suất trung bình xử lý TN3A Hiệu suất trung bình xử lý TN3B Hiệu suất trung bình xử lý TN3C “- “: Không hiệu 85.46% 96.90% 95.66% 75.33% 52.20% 85.46% 96.90% 95.66% 75.33% 52.20% 82.16% 93.17% 90.26% 71.21% 45.86% 81.94% 90.78% 88.60% 62.69% 45.53% Phụ lục 2: Tiêu chuẩn Việt Nam 5945 – 2005 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP - TIÊU CHUẨN THẢI (Industrial waste water – Discharge standards) Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn qui định giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ…(gọi chung “nước thải công nghiệp”) 1.2 Tiêu chuẩn dung để kiểm sốt chất lượng nước thải cơng nghiệp trước đổ vào vực nước Giá trị tới hạn 2.1 Giá trị tới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiệp trước đổ vào vực nước không vượt giá trị tương đương qui định bảng 2.2 Đối với nước thải số ngành công nghiệp đặc thù, giá trị thông số nồng độ chất ô nhiễm qui định tiêu chuẩn riêng 2.3 Nước thải cơng nghiệp có giá trị thông số nồng độ chất ô nhiễm nhỏ giá trị qui định cột A đổ vào vực nước thường dùng làm nguồn nước cho mục đích sinh hoạt 2.4 Nước thải cơng nghiệp có giá trị thông số nồng độ chất ô nhiễm nhỏ giá trị qui định cột B đổ vào vực nước thường dùng làm nguồn nước cho mục đích giao thơng thủy, tưới tiêu, bơi lội, nuôi thủy sản, trồng trọt… 2.5 Nước thải cơng nghiệp có giá trị thơng số nồng độ chất ô nhiễm lớn giá trị qui định cột B không vượt giá trị qui định cột C phép thải vào nơi qui định (như hồ chứa nước thải xây dựng riêng, cống dẫn đến nhà máy xử lý nước thải tập trung 2.6 Nước thải công nghiệp có giá trị thơng số nồng độ chất ô nhiễm lớn giá trị qui định cột C khơng phép thải mơi trường 2.7 Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính tốn, xác định thông số nồng độ cụ thể chất ô nhiễm qui định TCVN hành quan có thẩm quyền định Giá trị tới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiêp TCVN 5945 - 2005 Giá trị tới hạn Đơn vị TT Thông số Nhiệt độ pH Mùi A B C 40 40 45 đến 5,5 đến đến mg/l Khơng khó chịu khơng khó chịu BOD (20oC) mg/l 30 50 100 COD mg/l 50 80 400 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 200 Asen mg/l 0,05 0,1 0,5 Thủy ngân mg/l 0,005 0,01 0,01 Chì mg/l 0,1 0,5 10 Cadmi mg/l 0,001 0,01 0,5 11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 0,5 12 Crom (III) mg/l 0,2 13 Đồng mg/l 0,2 14 Kẽm mg/l 15 Nikel mg/l 0,2 0,5 16 Mangan mg/l 0,2 17 Sắt mg/l 10 18 Thiếc mg/l 0,2 19 Xianua mg/l 0,05 0,1 0,2 20 Phenol mg/l 0,1 0,4 21 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 10 22 Dầu động vật mg/l 10 20 30 23 Clo dư mg/l 2 24 PCB mg/l 0,003 0,01 0,05 25 Lân hữu mg/l 0,3 1 26 Clo hữu mg/l 0,05 0,1 0,1 27 Sunfua mg/l 0,2 0,5 o C 28 Florua mg/l 29 Clorua mg/l 500 600 1000 mg/l 10 Amoniac (tính theo 30 nitơ) 31 Tổng nitơ mg/l 15 30 60 32 Tổng phôtpho mg/l 33 Coliorm MPL/100ml 3000 5000 90% cá sống sót sau 96 34 Thử sinh học (Biotest) Tổng hoạt độ phóng xạ 35 α Tổng hoạt độ phóng xạ 36 β 100% nước thải Bq/l 0,1 0,1 Bq/l 1 ... nhỏ, chúng thường có kích thước 0,1 – µm Vi khuẩn có khả sinh sản nhanh Khi tiếp xúc với chất dinh dưỡng có nước thải, chúng hấp thụ nhanh thức ăn qua màng tế bào, tăng trưởng vật chất lơ lửng tạo... nghĩa nước bị nhiễm nặng, nước có chứa chất độc kìm hãm phát triển VSV Phép đo COD thường cho kết nhanh (khoảng giờ, BOD phải ngày) nên nhiều loại nước thải số BOD COD có mối tương quan định Ngồi... PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TS: Total Solid SS: Suspension Solid DS: Diluted Solid VS: Volatile Solid DO: Dissolved Oxygen BOD: Biochemical Oxygen Demand COD: Chemical Oxygen Demand TOC:
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY APT. ĐỀ XUẤT GIẢM THẢI TẠI NGUỒN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH VẬT, KHẢO SÁT QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY APT. ĐỀ XUẤT GIẢM THẢI TẠI NGUỒN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH VẬT, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Hình 2.1 Các yếu tố gây ô nhiễm nước, 2 Các thông số đánh giá ô nhiễm của nước thải, Photpho thường ở dạng vô cơ và bắt nguồn từ chất thải là phân, nước tiểu, phân bón dùng trong nông nghiệp và chất tẩy rửa dùng trong sinh hoạt hằng ngày., Hình 2.2 Lưới chắn có máy nghiền, Hình 2.3 Sự kết dính của hạt rắn và bóng khí trong tuyển nổi, Hình 2.7 Sự chuyển hóa photpho bởi VSV, Hình 2.8 4TCông ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 3.1 Vi sinh vật sử dụng trong các thí nghiệm, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 3 Hiện trạng nước thải tại công ty, Hình 4.1 Màu nước và phần cặn lắng sau thí nghiệm so sánh khả năng xử lý nước thải ở những điều kiện khác nhau, Hình 4.3 Màu sắc và phần cặn lắng của nước thải sau các thí nghiệm thay đổi nồng độ hệ VSV khảo sát, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay