KHẢO SÁT THỊ HIẾU NGƯỜI MUA CÁ BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

61 185 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH ĐỘ TIÊU HÓA PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP in vitro VÀ in vivo CỦA MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU TRONG THỨC ĂN CÁ TRA Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) Họ tên sinh viên : VÕ THỊ NGỌC QUYẾN Ngành : NGƯ Y Niên khóa : 2007 – 2011 Tháng 08/2011 SO SÁNH ĐỘ TIÊU HÓA PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP in vitro VÀ in vivo CỦA MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU TRONG THỨC ĂN CÁ TRA Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) Thực VÕ THỊ NGỌC QUYẾN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành ngư y PGS.TS Lê Thanh Hùng Tháng năm 2011 i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu "So sánh độ tiêu hóa protein phương pháp in vitro in vivo số nguyên liệu thức ăn cá tra Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)” tiến hành trại thực nghiệm phòng thí nghiệm khoa Thủy sản, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ 14/02 đến 30/06/2011 Kết thu sau: - Phương pháp in vivo: Sau tiến hành thí nghiệm chúng tơi thu kết sau: Bột cá bánh dầu đậu nành có độ tiêu hóa protein cao (91,11%; 89,83%) cám gạo thấp (77,79%) - Phương pháp in vitro: Phương pháp cho thấy kết tương tự phương pháp in vivo: Bột cá bánh dầu đậu nành có độ tiêu hóa protein cao (80,77%; 89,86%) cám gạo thấp (60,43%) - Tuy nhiên tiến hành so sánh phương pháp cách xử lý số liệu qua phần mềm Minitab 15, nhận định rằng: Bột cá cám gạo có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê bánh dầu đậu nành khơng có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê ii CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn đến: - Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm, thành phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tồn thể q thầy Khoa Thủy Sản tận tình hướng dẫn, dạy dỗ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập, trang bị kiến thức q báo cho chúng tơi hồn thành luận văn - Xin kính gửi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy: Lê Thanh Hùng tận tình hướng dẫn , tạo điều kiện tốt cho thực đề tài - Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến tập thể cán bộ, công nhân viên Trại Thực Nghiệm, Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Cùng với bạn Khóa 33 động viên nhiệt tình giúp đỡ chúng tơi suốt trình học tập thực đề tài Bên cạnh đó, trình độ thân nhiều hạn chế thiếu kinh nghiệm công tác nghiên cứu khoa học nên tập luận văn nhiều thiếu sót Rất mong thơng cảm q thầy cô quý độc giả iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i TÓM TẮT ii CẢM TẠ iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chương .1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài .2 Chương .3 TỔNG QUAN 2.1 Một số đặc điểm sinh học cá tra 2.1.1 Phân loại .3 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Đặc điểm sinh thái .4 2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 2.1.6 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.7 Độ tiêu hóa số nguyên liệu thức ăn cá tra .6 2.2 Độ tiêu hóa phương pháp đo độ tiêu hóa 2.2.1 Độ tiêu hóa 2.2.2 Đo độ tiêu hóa phương pháp in vivo 2.2.3 Đo độ tiêu hóa phương pháp in vitro 2.3 Sơ lược enzyme tiêu hóa iv 2.3.1 Enzyme tiêu hóa protein 2.3.2 Pepsin 10 2.4 Nguồn nguyên liệu cung cấp protein 11 2.4.1 Nguồn protein động vật 11 2.4.2 Nguồn protein thực vật .13 Chương 16 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Địa điểm thời gian 16 3.2 Vật liệu thí nghiệm .16 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm .16 3.2.2 Hệ thống thí nghiệm 16 3.2.3 Dụng cụ nguyên liệu thí nghiệm 17 3.2.4 Nguyên liệu thức ăn 19 Bảng 3.1 Hàm lượng protein loại nguyên liệu thức ăn 21 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 3.3.1 Thí nghiệm 1: Xác định độ tiêu hoá protein 03 loại nguyên liệu thức ăn: Bột cá, bánh dầu đậu nành, cám gạo phương pháp in vivo .21 3.3.1.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.1.2 Các tiêu theo dõi .22 3.3.1.3 Phương pháp đo độ tiêu hoá protein 23 3.3.2 Thí nghiệm 2: Xác định độ tiêu hóa protein 03 loại nguyên liệu thức ăn: Bột cá, bánh dầu đậu nành, cám gạo phương pháp in vitro với xúc tác thủy phân enzyme pepsin .24 3.3.2.1 Bố trí thí nghiệm 24 3.3.2.2 Các tiêu theo dõi 26 3.3.2.3 Phương pháp đo độ tiêu hóa protein 26 Chương 27 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Độ tiêu hóa protein 03 loại nguyên liệu thức ăn: bột cá, bánh dầu đậu nành, cám gạo phương pháp in vivo 27 4.1.1 Các thông số môi trường 27 v 4.1.2 Thành phần sinh hóa thức ăn phân cá nghiệm thức thức ăn 28 4.1.3 Độ tiêu hóa nghiệm thức thí nghiệm .28 4.2 Độ tiêu hóa protein 03 loại nguyên liệu thức ăn: bột cá, bánh dầu đậu nành, cám gạo phương pháp in vitro 32 4.3 So Sánh độ tiêu hóa protein nguyên liệu thức ăn phương pháp in vivo in vitro 33 Chương 36 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .36 5.1 Kết Luận 36 5.2 Đề Nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 40 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADC: Apparent Digestibility Coefficient: Hệ số tiêu hóa ITIS: Interagency Taxonomic Information System TACB: Thức Ăn Cơ Bản vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Hình dạng cá tra Hình 2.2 Cấu trúc enzyme pepsin 10 Hình 3.1 Hệ thống bình thu phân .17 Hình 3.2 Hệ thống tủ ủ 18 Hình 3.3 Nguyên liệu bột cá 19 Hình 3.4 Nguyên liệu cám sấy 20 Hình 3.5 Nguyên liệu bánh dầu đậu nành 20 viii DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1 Qui trình chế biến bột cá 12 Biểu đồ 4.1 So sánh độ tiêu hóa protein nguyên liệu phương pháp in vivo in vitro .34 ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận Độ tiêu hóa protein 03 nguyên liệu: bột cá, bánh dầu đậu nành cám gạo cá tra xác định phương pháp in vivo là: 91,11%; 89,83%; 77,59% Phương pháp in vitro sử dụng enzyme pepsin xúc tác thủy phân protein nguyên liệu: bột cá, bánh dầu đậu nành cám gạo cho kết độ tiêu hóa protein 03 nguyên liệu sau: 80,77%; 89,86%; 60,43% Như vậy, với phương pháp in vitro sử dụng enzyme pepsin có khả xác định độ tiêu hóa protein loại nguyên liệu thức ăn có nguồn gốc khác Nguồn nguyên liệu bột cá cám gạo có độ tiêu hóa khơng giống phương pháp in vivo in vitro Ngược lại, nguyên liệu bánh dầu đậu nành khả tiêu hóa hàm lượng protein hai phương pháp in vivo in vitro khơng có khác biệt lớn 5.2 Đề Nghị Tiếp tục tiến hành đo độ tiêu hóa protein ba loại nguyên liệu thức ăn: bột cá, bánh dầu đậu nành cám gạo cá tra phương pháp in vitro với số điều kiện thủy phân khác nhau: - Khảo sát thời gian nhiệt độ thủy phân thời điểm khác - Khảo sát hàm lượng chất thủy phân nồng độ enzyme thuỷ phân - Khảo sát enzyme xúc tác trình thủy phân protein: pepsin, trypsin 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO AOAC International, 1971 AOAC Official Method 971.09 Pepsin digestibility of animal protein feeds Animal feed, chapter 4, p31 Lê Thanh Hùng, 2008 Thức ăn dinh dưỡng thủy sản Nhà xuất Nông nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, 299 trang Nguyễn Văn Thường, 2008 Tổng quan dẫn liệu định loại cá tra Pangasianodon hypophthalmus phân bố vùng hạ lưu sơng Mêkơng Tạp chí Khoa học 2008 Trường Đại học Cần Thơ (1): 84 – 89 Phạm Văn Khánh, 2000 Kỹ thuật nuôi cá tra basa bè Nhà xuất Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, 40 trang Nguyễn Tuần, 2000 Đặc điểm sinh học cá Basa (Pangasius bocourti) Nhà xuất Nơng Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Thanh Hiền Nguyễn Anh Tuấn, 2009 Dinh dưỡng thức ăn thủy sản Nhà xuất Nơng Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, 191 trang Trần Ngọc Thiên Kim, 2005 Khảo sát ảnh hưởng phytase lên tăng trưởng khả tiêu hoá thức ăn cá basa (LVTN kỹ sư, khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh Viện chăn ni quốc gia thành phần dinh dưỡng, 1995 Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam Nhà XB Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Tiến Lực Nguyễn Hồng n, 2003 Xác định mức tiêu hóa protein nguyên liệu thức ăn tôm sú (Penaeus monodon) theo phương 37 pháp in vitro Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II Ngày 20 tháng 08 năm 2010 URL:http:/www.lrc.ctu.edu.vn/pdoc/61/xacdinhmuctieuhoaprotein.htm 10 Nguyễn Duy Khoát, 2004 Sổ tay hướng dẫn nuôi cá nước NXB Nông Nghiệp 11 Nguyễn Thị Bích Chi, 2010 So sánh hàm lượng protein số nguyên liệu thức ăn cá rô phi Oreochroms niloticus phương pháp in vitro in vivo Luận văn tốt nghiệp, Khoa Thủy sản, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 12 Đinh Quốc Việt, 2006 Đánh giá ảnh hưởng chất lượng cám gạo lên tăng trưởng , hiệu sử dụng thức ăn màu sắc thịt cá Basa (Pangasius bocourti) Luận văn tốt nghiệp, Khoa Thủy sản, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 13 Hertrampf M and Pascal P, 2000 Handbook on Ingredients for Aquaculture feeds: p 291 – 299 14 Smith D M and Tabrett S J., 2004 Accurate measurement of in vivo digestibility of shrimp feeds Aquaculture 232: 563–580 15 Silva S S and Anderson T A., 2006 Dinh dưỡng cá nuôi trồng thủy sản (Lê Anh Tuấn dịch) Nhà xuất Nơng Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, trang 103 – 139 16 National Research Council (NRC), 1993 Nutrient requirement of fish National Academy Press, Washington DC 17 Furukawa and Tsukahara, 1966 Quantification of chromic oxide in faeces and feeds 38 18 Cruz, E.M., 1975 Determination of nutrient digestibility in various classes of natural and purified feed materials for channel catfish, Ph.D dissertation, Auburn University, Alabama 19 Brown, P.B., R.J Strange, and K.R Robbins, 1985 Protein digestion coefficients for yearling channel catfish fed high protein feedstuffs, Progressive FishCulturist 47:94-97 20 Gonza Lez – Pena M C., Alex J A, ctv., 2002 Efect of dietary cellulose on digestion in the prawn Mocrobrchium rosenbergii Aquaculture 211: 291 – 303 39 PHỤ LỤC Phụ lục Kết phân tích hàm lượng protein nguyên liệu thức ăn: bột cá, bánh dầu đậu nành cám gạo Nghiệm thức Hàm lượng protein Hàm lượng protein (%) trung bình (%) Bột cá 57,17 Bột cá 56,58 Bột cá 60,96 Bánh dầu đậu nành 45,21 Bánh dầu đậu nành 45,21 Bánh dầu đậu nành 42,00 Cám gạo 14,00 Cám gạo 14,29 Cám gạo 15,17 40 58,24 44,14 14,49 Phụ lục Kết phân tích thành phần sinh hố thức ăn phân cá cá tra Thức ăn Nghiệm thức Protein (%) Phân cá Cr O (%) Protein(%) Cr O (%) T -0.1 50,75 0,890 22,46 2,184 T -0.2 48,71 0,928 20,13 1,956 T -0.3 47,54 0,888 21,00 2,426 T -1.1 55,13 0,754 20,13 1,976 T -1.2 56,00 0,663 19,54 1,401 T -1.3 54,54 0,639 19,54 1,736 T -2.1 50,17 0,682 21,00 1,736 T -2.2 52,21 0,764 22,46 2,083 T -2.3 50,17 0,701 21,58 1,997 T -3.1 33,25 0,677 16,04 1,770 T -3.2 31,97 0,671 18,67 1,968 T -3.3 34,42 0,695 17,21 2,048 41 Phụ lục Kết đo độ tiêu hóa hàm lượng protein số nguyên liệu cá tra Độ tiêu hóa tổng Độ tiêu hóa protein Độ tiêu hóa protein cộng thức ăn thức ăn thí nguyên liệu thí nghiệm (%) nghiệm (%) (%) T -0.1 59,25 82,97 - T -0.2 52,56 80,39 - T -0.3 63,40 83,83 - T -1.1 61,84 86,07 94,40 T -1.2 52,68 83,49 86,45 T -1.3 63,19 86,81 92,49 T -2.1 60,71 83,56 87,81 T -2.2 63,32 84,22 94,09 T -2.3 64,90 84,90 87,59 T -3.1 61,75 81,55 78,11 T -3.2 65,90 80,09 77,73 T -3.3 66,06 83,03 76,92 Nghiệm thức 42 Phụ lục Kết đo độ tiêu hóa nguyên liệu sau thủy phân Trọng lượng NL Trọng lượng NL Độ tiêu hoá trước thuỷ phân sau thuỷ phân nguyên liệu (mg) (mg) (%) T ’-1.1 2000 364,3 81,79 T ’-1.2 2000 358,9 82,06 T ’-1.3 2000 380,0 81,00 T ’-2.1 1500 441,7 70,55 T ’-2.2 1500 332,8 77,81 T ’-2.3 1500 378,2 74,79 T ’-3.1 1500 977,4 34,84 T ’-3.2 1500 954,6 36,36 T ’-3.3 1500 975,0 35,00 Nghiệm thức 43 Phụ lục Kết đo độ tiêu hóa protein nguyên liệu sau thủy phân Hàm lượng Protein Nghiệm thức NL trước thuỷ phân Hàm lượng Protein Độ tiêu hoá NL sau thuỷ phân Proteincủa NL (%) (%) (%) T ’-1.1 57,17 10,79 81,13 T ’-1.2 56,58 11,67 79,37 T ’-1.3 60,69 11,08 81,82 T ’-2.1 45,21 4,08 90,98 T ’-2.2 45,21 4,96 89,03 T ’-2.3 45,00 4,38 89,57 T ’-3.1 14,00 5,25 62,50 T ’-3.2 14,29 5,83 59,20 T ’-3.3 15,17 6,13 59,59 44 Phụ lục Kết xử lý thống kê độ tiêu hóa tổng cộng độ tiêu hóa protein nghiệm thức thức ăn thí nghiệm Độ tiêu hóa tổng cộng One-way ANOVA: ADC versus NT Source DF SS MS F P NT 78,6 26,2 1,43 0,303 Error 146,2 18,3 Total 11 224,8 S = 4,275 R-Sq = 34,96% R-Sq(adj) = 10,57% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 58,401 5,470 ( -* ) 59,237 5,721 ( * -) 62,978 2,113 3 64,573 2,445 ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -55,0 60,0 65,0 70,0 Pooled StDev = 4,275 Độ tiêu hóa protein thức ăn thí nghiệm One-way ANOVA: ADC protein versus NT Source DF SS MS F P NT 30,22 10,07 4,67 0,036 Error 17,25 2,16 Total 11 47,46 S = 1,468 R-Sq = 63,66% R-Sq(adj) = 50,03% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 82,063 1,721 ( * -) 85,456 1,745 84,226 0,673 3 81,557 1,472 ( -* -) ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 80,0 82,0 84,0 86,0 Pooled StDev = 1,468 45 Phụ lục Kết xử lý thống kê độ tiêu hóa protein ngun liệu thức thức ăn thí nghiệm One-way ANOVA: ADC NL versus NT Source DF SS MS F P NT 334,6 167,3 16,09 0,004 Error 62,4 10,4 Total 397,0 S = 3,225 R-Sq = 84,28% R-Sq(adj) = 79,05% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+- 91,113 4,150 ( -* ) 89,830 3,689 3 77,585 0,603 ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+78,0 84,0 90,0 96,0 Pooled StDev = 3,225 Phụ lục Kết xử lý thống kê độ tiêu hóa protein nguyên liệu thức thức ăn thí nghiệm • Độ tiêu hóa protein nguyên liệu thức ăn One-way ANOVA: ADC NL versus NT Source DF SS MS F P NT 1362,54 681,27 348,69 0,000 Error Total 1374,27 11,72 1,95 S = 1,398 R-Sq = 99,15% R-Sq(adj) = 98,86% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 80,773 1,263 89,860 1,007 3 60,430 1,803 (-*-) (-*-) (-*-) + -+ -+ -+ - 46 60 70 80 90 Pooled StDev = 1,398 • Độ tiêu hóa nguyên liệu One-way ANOVA: ADC versus NT Source DF SS MS F P NT 3708,00 1854,00 388,90 0,000 Error Total 3736,61 28,60 4,77 S = 2,183 R-Sq = 99,23% R-Sq(adj) = 98,98% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+- 81,617 0,551 (-*-) 74,383 3,647 3 35,400 0,835 (-*-) (-*-) + -+ -+ -+45 60 75 90 Pooled StDev = 2,183 Phụ lục Kết xử lý thống kê độ tiêu hoá protein nguyên liệu thức ăn hai phương pháp invivo invitro • So sánh độ tiêu hố bột cá với phương pháp ————— 6/28/2011 9:40:29 PM ———————————————————— One-way ANOVA: BC versus NT Source DF SS MS F P NT 160,37 160,37 17,04 0,015 Error 37,64 9,41 Total 198,01 S = 3,068 R-Sq = 80,99% R-Sq(adj) = 76,24% Individual 95% CIs For Mean Based on 47 Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - 91,113 4,150 80,773 1,263 ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 78,0 84,0 90,0 96,0 Pooled StDev = 3,068 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 95,00% NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -17,294 -10,340 -3,386 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 14,0 -7,0 0,0 7,0 • So sánh độ tiêu hoá bánh dầu đậu nành với phương pháp ————— 6/28/2011 9:40:29 PM ———————————————————— One-way ANOVA: BDDN versus NT Source DF SS MS F P NT 0,00 0,00 0,00 0,990 Error 29,24 7,31 Total 29,24 S = 2,704 R-Sq = 0,00% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+- 89,830 3,689 ( * -) 89,860 1,007 ( * -) + -+ -+ -+- 48 87,5 90,0 92,5 95,0 Pooled StDev = 2,704 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 95,00% NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+2 -6,100 0,030 6,159 ( * -) + -+ -+ -+-3,5 0,0 3,5 7,0 • So sánh độ tiêu hố cám gạo với phương pháp One-way ANOVA: CG versus NT Source DF SS MS F P NT 441,45 441,45 244,25 0,000 Error Total 448,68 7,23 1,81 S = 1,344 R-Sq = 98,39% R-Sq(adj) = 97,99% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 77,585 0,603 ( * -) 60,430 1,803 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -60,0 66,0 72,0 78,0 Pooled StDev = 1,344 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT 49 Individual confidence level = 95,00% NT = subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ - -20,203 -17,155 -14,108 ( * ) + -+ -+ -+ -18,0 -12,0 -6,0 0,0 50 ... học tập thực đề tài Bên cạnh đó, trình độ thân nhiều hạn chế thi u kinh nghiệm công tác nghiên cứu khoa học nên tập luận văn nhiều thi u sót Rất mong thơng cảm q thầy cô quý độc giả iii MỤC LỤC... 32 Bảng 4.6 So sánh độ tiêu hóa protein (%) nguyên liệu phương pháp in vivo in vitro 33 x Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Bên cạnh kinh tế phát triển ngày nhu cầu vấn đề ăn uống... chúng thức ăn nhân tạo Khi cá lớn thể tính ăn rộng, ăn đáy ăn tạp thi n động vật dễ chuyển đổi loại thức ăn Trong điều kiện thi u thức ăn, cá sử dụng loại thức ăn bắt buộc khác mùn bã hữu cơ,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỊ HIẾU NGƯỜI MUA CÁ BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KHẢO SÁT THỊ HIẾU NGƯỜI MUA CÁ BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Một số đặc điểm sinh học của cá tra, Đo độ tiêu hóa bằng phương pháp in vitro, Sơ đồ 2.1 Qui trình chế biến bột cá (Theo Hertrampf và piedad – Pascual, 2000), NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 3.2 Công thức thức ăn căn bản TR0, Độ tiêu hóa của các nghiệm thức thí nghiệm, Độ tiêu hóa protein của 03 loại nguyên liệu thức ăn: bột cá, bánh dầu đậu nành, cám gạo bằng phương pháp in vitro, Biểu đồ 4.1 So sánh độ tiêu hóa protein của các nguyên liệu bằng phương pháp, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay