XÁC ĐỊNH LD50 CỦA VI KHUẨN Streptococcus agalactiae TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM

69 68 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH LD 50 CỦA VI KHUẨN Streptococcus agalactiae TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM Họ tên sinh viên: TRẦN MINH MẪN Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 XÁC ĐỊNH LD 50 CỦA VI KHUẨN Streptococcus agalactiae TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM Tác giả TRẦN MINH MẪN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN HỮU THỊNH Tháng năm 2011 i CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ: Cha mẹ gia đình ln bên cạnh, động viên hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho tơi suốt q trình học tập Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản tất quý thầy cô tận tâm truyền đạt kiến thức quý báo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Hữu Thịnh, Vũ Thị Ngọc, Đỗ Viết Phương Truyện Nhã Định Huệ hướng dẫn tơi hồn thành tốt Luận văn với tất trách nhiệm lòng nhiệt thành Xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè tập thể lớp Ngư y K33 bên tôi, chia sẻ động viên suốt thời gian qua Chúng mong nhận thông cảm đóng góp ý kiến q thầy, bạn đọc ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định liều gây chết 50% (LD 50 ) vi khuẩn Streptococcus agalactiae cá rô phi đỏ (Oreochromis sp.) phương pháp ngâm” tiến hành phòng thí nghiệm Bệnh Học Thủy Sản Trại Thực Nghiệm Thủy Sản trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 03/2011 đến tháng 07/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên Kết thu sau 14 ngày thí nghiệm, vi khuẩn phân lập từ cá bệnh vi khuẩn Streptococcus agalactiae Tỷ lệ cá chết tích lũy liều LD 50 thí nghiệm: − Tỷ lệ cá chết tích lũy mật độ vi khuẩn: CFU/mL, 1,9 x 103 CFU/mL, 1,9 x 104 CFU/mL, 1,9 x 105 CFU/mL, 1,9 x 106 CFU/mL 1,9 x 107 CFU/mL theo thứ tự 3,3%, 13,3%, 13,3%, 20,0%, 40,0% 60,0% − Mật độ vi khuẩn gây chết 50% cá thí nghiệm (LD 50 ) + Theo Reed – Muench (1938) 5,4 x 106 CFU/mL + Theo phương trình hồi quy tuyến tính 8,6 x 106 CFU/mL + Theo phương pháp phân tích probit 8,3 x 106 CFU/mL iii MỤC LỤC Đề Mục Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1.3 Nội Dung Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Cá Rô Phi 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Điều kiện môi trường 2.1.4.1 Nhiệt độ 2.1.4.2 Oxy hòa tan (DO) 2.1.4.3 Độ mặn 2.1.4.4 pH amonia (NH – N) 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng – sinh sản 2.1.6.1 sinh trưởng 2.1.6.2 Sinh sản 2.2 Bệnh Do Vi Khuẩn Streptococcus agalactiae Trên Cá Rô Phi 2.2.1 Tác nhân gây bệnh iv 2.2.2 Triệu chứng bệnh tích 2.2.3 Đặc điểm dịch tể học 2.2.4 Chẩn đoán bệnh 10 2.2.5 Phòng trị bệnh 10 2.3 Các Phương Pháp Gây Cảm Nhiễm Nhân Tạo Cho Cá 11 2.3.1 Phương pháp tiêm 11 2.3.2 Phương pháp ngâm 11 2.3.3 Phương pháp nuôi chung 11 2.3.4 Phương pháp đường tiêu hóa 11 2.4 Sơ Lược Về LD 50 11 2.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến LD 50 12 2.4.2 Tìm hiểu LD 50 vi khuẩn Streptococcus agalactiae cá rô phi 12 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Nghiên Cứu 13 3.2 Vật Liệu Nghiên Cứu 13 3.2.1 Dụng cụ 13 3.2.2 Hóa chất mơi trường 13 3.2.2.1 Hóa chất 13 3.2.2.2 Mơi trường 13 3.2.3 Đối tượng thí nghiệm 14 3.2.3.1 Cá thí nghiệm 14 3.2.3.2 Vi khuẩn 14 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu Chung 14 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 15 3.3.1.1 Bố trí hệ thống thí nghiệm 15 3.3.1.2 Chuẩn bị huyền phù vi khuẩn 17 3.3.1.3 Phương pháp pha loãng vi khuẩn 17 3.3.1.4 Phương pháp xác định mật độ vi khuẩn bình huyền phù gốc 17 3.3.1.5 Gây bệnh thực nghiệm 18 3.3.1.6 Chăm sóc quản lý thí nghiệm 19 3.3.2 Phương pháp kiểm tra triệu chứng bênh tích 19 v 3.3.2.1 Kiểm tra triệu chứng bệnh tích ngồi 19 3.3.2.2 Kiểm tra bệnh tích 19 3.3.3 Phương pháp phân lập vi khuẩn từ cá bệnh 19 3.3.4 Phương pháp cấy vi khuẩn 20 3.3.5 Phương pháp phết mẫu mô nhuộm gram 20 3.3.6 Phương pháp định danh vi khuẩn 20 3.3.6.1 Định danh sơ vi khuẩn 20 3.3.6.2 Định danh vi khuẩn test API 20 Strep 23 3.3.7 Mô bệnh học 24 3.4 Các Chỉ Tiêu Môi Trường 25 3.5 Phương Pháp Xác Định LD 50 25 3.6 Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Các Chỉ Tiêu Môi Trường 27 4.2 Kết Quả Gây Nhiễm Bằng Vi Khuẩn S agalactiae 28 4.2.1 Kết kiểm tra ký sinh trùng 28 4.2.2 Kết phân lập định danh vi khuẩn từ mẫu cá bệnh 28 4.2.2.1 Đặc điểm khuẩn lạc vi khuẩn 28 4.2.2.2 Kết phân lập vi khuẩn 28 4.2.2.3 Kết định danh sơ 29 4.2.2.4 Kết định danh test API 20 Strep 30 4.2.3 Kết phân lập vi khuẩn cá sống sau 14 ngày gây nhiễm 31 4.2.4 Triệu chứng bệnh tích 31 4.2.5 Kết mơ bệnh học 36 4.2.6 Tỷ lệ cá chết 38 4.2.7 Kết LD 50 40 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết Luận 44 5.2 Đề Nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHIA Brain Heart Infusion Agar BHIB Brain Heart Infusion Broth CFU Colony Forming Unit cm centimeter ctv cộng tác viên DO Dissolve Oxygen FAO Food and Agriculture Organization g gram kg kilogram LD 50 Lethal Dose 50 % M Mean mg milligram mL milliliter mm millimeter o degree Celsius pd proportionate distance SE Standard Error THBA Todd Hewitt Broth Agar TSA Trypticase Soy Agar vk vi khuẩn µm micrometer C vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1: Vi khuẩn Streptococcus agalactiae Hình 3.1: Hệ thống bể composite bố trí thí nghiệm 16 Hình 3.2: Phương pháp pha lỗng vi khuẩn 17 Hình 3.3: Ba đường mổ cá 20 Hình 3.4: Bốn đường mổ não cá 20 Hình 3.5: Các bước nhuộm gram (Hồ Thị Trường Thy, 2009) 22 Hình 3.6: Thử nghiệm catalase (Hồ Thị Trường Thy, 2009) 22 Hình 3.7: Thử nghiệm oxidase (Hồ Thị Trường Thy, 2009) 23 Hình 4.1: Khuẩn lạc vi khuẩn S agalactiae phân lập từ cá bệnh 28 Hình 4.2: Catalase âm tính 29 Hình 4.3: Oxidase âm tính 29 Hình 4.4: Kết định danh S agalactiae test API 20 Strep 30 Hình 4.5: Vi khuẩn S agalactiae mẫu A, phết gan B, nhuộm gram 31 Hình 4.6: Bệch tích ngồi cá lờ đờ cá chết 33 Hình 4.7: Bệch tích cá lờ đờ cá chết 34 Hình 4.8: Bệch tích cá lờ đờ cá chết 35 Hình 4.9: Mơ gan cá khỏe (H&E, X10, X100) 36 Hình 4.10: Mơ gan cá bệnh (H&E, X10, X100) 36 Hình 4.11: Mơ thận cá khỏe (H&E, X10, X100) 37 Hình 4.12: Mơ thận cá bệnh (H&E, X10, X100) 37 Hình 4.13: Mơ lách cá khỏe (H&E, X10, X100) 38 Hình 4.14: Mơ lách cá bệnh (H&E, X10, X100) 38 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Phân biệt cá đực cá cá rô phi Bảng 2.2: Kết LD 50 số tác giả Bảng 3.1: Mật độ vi khuẩn S agalactiae gây nhiễm cá rô phi đỏ 18 Bảng 3.2: Thuốc thử cách đọc kết phản ứng sinh hóa API 20 Strep 24 Bảng 4.1: Bảng theo dõi tiêu môi trường nước 27 Bảng 4.2: Phân lập vi khuẩn S agalactiae từ cá bệnh 29 Bảng 4.3: Kết định danh test API 20 Strep 30 Bảng 4.4: Kết phân lập vi khuẩn cá sống sau 14 ngày gây nhiễm 31 Bảng 4.5: Tỷ lệ cá chết tích lũy nghiệm thức 39 Bảng 4.6: Tỷ lệ sống chết cá thí nghiệm nồng độ pha lỗng 41 ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận Các yếu tố môi trường phù hợp với điều kiện sống phát triển cá rô phi đỏ thí nghiệm Triệu chứng bệnh tích điển hình cá bệnh bao gồm: Cá bơi lờ, bơi định hướng thể cong hình chữ C; Cá lồi mắt đục, xuất huyết vẩy; Cá bệnh có gan, lách, thận sưng não xuất huyết Mô gan, thận lách cá bệnh bị biến đổi cấu trúc, tế bào bị biến dạng nhân Bên cạnh xuất nhiều vùng không bào mô cá bệnh Tỷ lệ cá chết trung bình nghiệm thức gây bệnh từ A1 – A5 nghiệm thức đối chứng C1 theo thứ tự 13,3%, 13,3%, 20,0%, 40,0%, 60,0% 3,3% LD 50 vi khuẩn S agalactiae cá rơ phi đỏ cỡ 32,4 g/con tính cơng thức Reed – Muench (1938), phương trình hồi quy tuyến tính phương pháp phân tích probit sử dụng phần mềm Minitab 15.21 theo thứ tự 5,4 x 106 CFU/mL, 8,6 x 106 CFU/mL 8,3 x 106 CFU/mL 5.2 Đề Nghị Cần tiến hành gây bệnh thực nghiệm cá rô phi đỏ cỡ lớn 100 g/con với vi khuẩn Streptococcus agalactiae nhiều mật độ vi khuẩn gây nhiễm khác để xác định LD 50 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Hữu Đoàn, 2010 Sử dụng phân gà công nghiệp ủ với chế phẩm E.M (Effecive microorganisms) thay phần thức ăn tinh nuôi cá điêu hồng (Red tilapia) Bùi Quang Tề, 2006 Chương Bệnh vi khuẩn Bệnh học thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, 175 – 178 Đinh Thị Thủy ctv., 2005 Nghiên cứu bệnh nguy hiểm thường gặp cá Rô phi nuôi thâm canh Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II Hồ Thị Trường Thy, 2009 Nội dung Phương pháp xét nghiệm mẫu bệnh khuẩn Bệnh học thủy sản, Khoa Thủy Sản, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh: 101 Ngơ Trọng Lư Thái Bá Hổ., 2005 Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Nguyễn Hữu Thịnh Lưu Thị Thanh Trúc., 2009 Thực hành chẩn đoán bệnh động vật thủy sản Khoa Thủy Sản, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thịnh, 2009 Bài giảng bệnh cá Khoa Thủy Sản, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tùng Chi Nguyễn Thị Kiều Tiên., 2008 Xác định liều LD 50 khả đáp ứng miễn dịch cá rô phi đỏ Streptococcus agalactiae sử dụng thức ăn có bổ sung beta – glucan Khoa Thủy Sản, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Khuê, Nguyễn Thị Hà, Trương Thị Mỹ Hạnh, Đồng Thanh Hà, Phạm Thành Đô, Bùi Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Nguyện, Nguyễn Thị Xuân, Phạm Thái Giang, Nguyễn Thị Thu Hà., 2009 Xác định nguyên nhân gây chết cá rô phi nuôi thương phẩm số tỉnh miền Bắc Báo cáo tổng kết đề tài khoa học kỹ thuật Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I 10 Phạm Văn Trang Nguyễn Trung Thành., 2004 Kỹ thuật nuôi cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 11 Trần Văn Vỹ, 1999 35 câu hỏi đáp nuôi cá rô phi Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp 45 TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGỒI 12 Al – Harbi A H., 1996 Susceptibilyty of five species of tilapia to Streptococcus sp Asian Fisheries Science 9: 177 – 181 13 Amal A M N., Nur – Nazifah M., Siti – Zahrah A., Sabri M.Y., Zamri – Saad M., 2008 Determination of LD 50 for Streptococcus agalactiae infections in red tilapia and GIFT International Symposium on Tilapia in Aquaculture 8th 14 Evans J J., Klesius P H., Gilbert P M., Shoemaker C A., Al Sarawi M A., Landsberg J., Duremdez R., Al Marzouk A and Al Zenki S., 2002 Characterization of b-haemolytic group B Streptococcus agalactiae in cultured seabream, sparus auratus L., and wild mullet, Liza klunzingeri (Day), in Kuwait Journal of Fish Diseases 25: 505 – 513 15 Filho Clóvis Inocente., Müller Ernst E., Pretto-Giordano Lucienne G., Bracarense Ana Paula F R L., 2008 Histological findings of experimental Streptococcus agalactiae infecion in nile tilapias (Oreochromis niloticus) Braz J Vet Pathol, 2(1): 12 – 15 16 Hosting courtesy of AC Tropical fish, 2008 Streptococcus in tilapia (Nguồn: http://www.aquaticcommunity.com/tilapia/Streptococcus.php) 17 Popma T and Masser M., 1999 Tilapia Life History and Biology Southern Regional Aquaculture Center Pub SRAC – 283 pp 18 Reed L J and Muench H., 1938 A simple method of estimating fifty percent endpoints American Journal of Hygiene 21: 493 – 497 19 Suanyuk N., Kanghear H., Khongpradit R and Supamattaya K., 2005 Streptococcus agalactiae infection in tilapia (Oreochromis niloticus) Songklanakarin Sci Technol, 27(Suppl 1): 307 – 319 20 Trewavas E., 1983 Tilapiine Fishes of the Genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakilia British Mus Nat Hist., London, UK: 583 p TÀI LIỆU TỪ INTERNET 21 htp://www.nongnghiep.vn/nongnghiepvn/viVN/61/158/45/83/83/46652/Default.aspx 22 http://agriviet.com/nd/807-dac-diem-sinh-hoc-cua-ca-ro-phi 23 http://austinsbioblog-austin.blogspot.com/2010/10/streptococcus.html 24 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tong-quan-tinh-hinh-nuoi-va-tieu-thu-ca-ro-phi-trenthe-gioi.180583.html 25 http://www.agro.gov.vn/news/newsdetail.aspx?targetid=18969 46 26 http://www.vietfish.org/20101028033335236p0c48/thi-truong-ca-ro-phi-thegioi.htm 27 http://www.vietlinh.com.vn/dbase/VLTECHShowContent.asp?ID=378 28 http://www.vietlinh.com.vn/dbase/VLTECHShowContent.asp?ID=511 Nguồn: Fistenet, 22/1/2008 Thông tin & Kinh tế thủy sản, số 12/2007 47 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng theo dõi cá chết 14 ngày thí nghiệm NT C1 A1 A2 A3 A4 A5 1 3 3 3 Thời gian theo dõi thí nghiệm (14 ngày) 10 11 12 13 14 Tổng 1/30 1 4/30 1 1 4/30 1 1 6/30 1 1 2 12/30 18/30 1 48 Phụ lục 2: Bảng chuyển đổi số liệu mật độ vi khuẩn tỷ lệ cá chết tích lũy Nghiệm Thức (X’ = lgX) Tỷ lệ cá chết tích lũy ( Y’ = arcsin√Y) theo ngày Lặp lại A1 = 2,07 x 103 A2 = 2,07 x 104 A3 = 2,07 x 105 A4 = 2,07 x 106 A5 = 2,07 x 107 10 11 12 13 14 3, 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, 32 0,46 0,58 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32 4,32 0,00 0,00 0,32 0,32 0,32 0,46 0,46 0,46 4,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 5,32 0,32 0,46 0,46 0,46 0,58 0,58 0,58 0,58 5,32 0,00 0,00 0,00 0,32 0,58 0,58 0,58 0,58 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 6,32 0,58 0,58 0,58 0,58 0,79 0,89 0,89 0,89 6,32 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 7,32 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 7,32 0,68 0,79 0,79 0,79 0,89 1,11 1,11 1,11 7,32 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,89 Ghi chú: X, mật độ vi khuẩn; Y, tỷ lệ cá chết tích lũy 49 Phụ lục 3: Kết LD 50 tính phương trình hồi quy tuyến tính phần mềm Minitab 15.21 Regression Analysis: Tylecachettichluy versus Matdovikhuan The regression equation is Tylecachettichluy = - 0,2342 + 0,1470 Matdovikhuan S = 0,0687750 R-Sq = 93,8% R-Sq(adj) = 91,8% Analysis of Variance Source Regression Error Total DF SS MS F P 0,21609 0,01419 0,23028 0,21609 0,00473 45,68 0,007 Fitted Line: Tylecachettichluy versus Matdovikhuan Fitted Line Plot Tylecachettichluy = - 0,2342 + 0,1470 Matdovikhuan 0,9 S R-Sq R-Sq(adj) Tylecachettichluy 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Matdovikhuan 50 0,0687750 93,8% 91,8% Phụ lục 4: Kết LD 50 tính phương pháp phân tích probit phần mềm Minitab 15.21 Probit Analysis: Tylecachettichluy; Tong versus Matdovikhuan Distribution: Normal Response Information Variable Value Tylecachettichluy Event Non-event tong Total Count 44 106 150 Estimation Method: Maximum Likelihood Parameter Estimates Standard 95,0% Normal CI Parameter Estimate Error Lower Upper Mean 6,92405 0,427588 6,08600 7,76211 StDev 2,66143 0,596705 1,71503 4,13008 Table of Percentiles Standard 95,0% Fiducial CI Percent Percentile Error Lower Upper 0,732650 1,12900 -3,15107 2,29515 1,45815 0,973329 -1,87071 2,81303 1,91846 0,875877 -1,06101 3,14427 2,26473 0,803515 -0,453836 3,39537 2,54640 0,745437 0,0384551 3,60123 2,78614 0,696700 0,456040 3,77787 2,99634 0,654613 0,820841 3,93409 3,18456 0,617547 1,14618 4,07527 3,35573 0,584443 1,44080 4,20493 10 3,51330 0,554571 1,71071 4,32556 20 4,68414 0,364560 3,64520 5,29315 30 5,52840 0,304125 4,85178 6,17918 40 6,24979 0,338727 5,65337 7,16565 50 6,92405 0,427588 6,25847 8,23180 60 7,59832 0,544641 6,79820 9,36332 70 8,31971 0,684835 7,34325 10,6063 80 9,16397 0,858585 7,96096 12,0812 90 10,3348 1,10800 8,80040 14,1439 91 10,4924 1,14202 8,91246 14,4224 92 10,6635 1,17906 9,03403 14,7251 93 10,8518 1,21988 9,16751 15,0581 94 11,0620 1,26558 9,31638 15,4303 95 11,3017 1,31782 9,48591 15,8549 96 11,5834 1,37934 9,68480 16,3542 97 11,9296 1,45517 9,92892 16,9684 98 12,3900 1,55625 10,2529 17,7853 99 13,1155 1,71607 10,7625 19,0740 Probability Plot for Tylecachettichluy 51 Phụ lục 5: Bảng theo dõi yếu tố mơi trường 14 ngày thí nghiệm Ngày Nghiệm thức C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 Các tiêu theo dõi Nhiệt độ (oC) Sáng Chiều 31 31,5 30,5 31 30,5 31 30,5 31 30 31 30 31 31 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30,5 30 30 30 30 30 30 29,5 30 29,5 30 30 30,5 29,5 30,5 29,5 30,5 29,5 30,5 30 30 30 30 29 30 28,5 29 28,5 29 28,5 29 28 28,5 28 28,5 29,5 30 28,5 29 28,5 29 28,5 29 28 28 28 28 29,5 30 28,5 29 28,5 29 28,5 29 52 7 7 7 NH (mg/L) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 DO (mg/L) 6 6 6 7 7 7 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6 6 6 7 7 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6 6 6 7,5 7 0,17 0,06 0,06 0,06 6 6 pH 10 11 12 13 13 14 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 C1 A1 A2 A3 A4 A5 28 28 29,5 28,5 28,5 28,5 28 28 29 28,5 28,5 28,5 28 28 30 29 29 29 29 29 29 28,5 28,5 28,5 28 28 29,5 29 29 29 28,5 28,5 29,5 29 29 29 28,5 28,5 29,5 28,5 28,5 28,5 28 28 29 29 30 30 30 30 29,5 29,5 30,5 30 30 30 30 30 30 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29 29 29 28,5 28,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29,5 29,5 29,5 29 29 53 7,5 0,17 0,06 6 7 7 7 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6 6 6 7 7 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6 6 7 7 7 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6 6 Phụ lục 6: Bảng theo dõi bệnh tích cá sau thí nghiệm Nghiệm Biểu thức bên ngồi C1 A1 A2 A3 A4 A5 Biểu bên Gan Thận Lách Não Kết phân lập Bt Bt Bt Bt Bt Không Bt Bt Bt Bt Bt Không Bt Bt Bt Bt Bt Không Bt Bt Bt Bt Bt Không Bt Sh, vùng trắng Sưng Sưng Bt Không Bt Sh, vùng trắng Bt Sưng Bt Không Bt Bt Bt Bt Bt Không Bt Bt Bt Bt Bt Không Bt Sh, teo nhỏ Bt Sưng Bt Không Bt Sh, teo nhỏ Bt Sưng Bt Không 2 Bt Bt Sh Sh Bt Bt Sưng Sưng Bt Bt Không Không Ghi chú: Bt, bình thường; Sh, sung huyết; Khơng, Khơng có vi khuẩn gây bệnh 54 Phụ lục 7: Bảng theo dõi bệnh tích phân lập vi khuẩn từ cá lờ đờ cá chết 14 ngày thí nghiệm Ngày Nghiệm thức A5 Xh Nm, mang NM, xơ rách, Mv, vẩy thân Mang NM, nhớt Gan Thận Lách Não NM - - - Có Có Sưng, có vùng trắng Sn Sưng nặng - Có Có Có Tạo thành khuẩn lạc A3 Xh miệng, Nm, thân, mang NM, Xv NM NM Sẩm màu - Có A4 Hai mắt lồi to, Xv Ht Ht Ht - Không Xh, NM - Sưng, NM - Có Có Sưng, NM NM - - Có Có Mv Xh vây, thân, Xv, hậu mơn sưng đỏ Xv Ht Ht - - Có Có Xv, hậu môn sưng đỏ Ht Ht Ht - Không Xv, hậu mơn sưng đỏ Ht Ht - - Có Lồi mắt, Xv Ht Ht Ht - Không Ht Ht - - Có Có Mềm nhũn, NM - NM - Có Có Ht Ht Ht - Có Có NM, đốm trắng Sn Sn - Có Có A5 A4 3 A1 Đục mắt, Xv Xh thân, Gv, mang NM, Ht Xh Gv, Mv, Xv A2 Mv, Xv A5 Biểu bên Cấy phân lập Biểu bên 55 Có Định danh VK NM Xv Sưng, có vùng trắng Sưng to, sẩm màu Sưng to Xv - Xh Nm, Xv - Có Có Sn - Có Có - NM - Khơng Sưng, NM - - Có Có Xh miệng, Xv Mềm nhũn, Ht Sn - Có Có Xv NM, mềm SN, sẩm màu NM Teo nhỏ sẩm màu - - Có Có Mv Sh - Bt - Có Có Xh Gv, Nm, Xv NM, Ht Bt Sn Xh Có Có A4 - - - - - Không A1 Xv Ht, màu đục - Bt Xh Có Có A4 Ht - Có Có Ht Ht - Khơng A1 Xh Gv, Xv Sh, phần teo, phần cuối trắng nhợt Ht Có vùng trắng, màu đục Ht A5 Xh Gv, Nm, Xv, loét thân, vẩy - - Bt - Có Có A3 Xh Gv, Nm, Xv Sưng, NM Có Có Xv NM Sn, sẩm màu Sưng - A5 Sn, sẩm màu - - Có Có A1 Xv Sưng, NM - Sẩm màu - Có Có A5 Xv Sẩm màu A4 A5 56 Có Có 10 A2 Xv Sh, màu trắng đục phía sau Sn, sẩm màu Sẩm màu Xh Có Có A3 Bt Có đốm trắng - - - Có Có A2 Bt Sưng, NM - - Xh Có Có Bt Sưng, NM - - - Không Bt Sưng, NM - - - Không Bt Sưng, NM - - Xh Có Có Xv Sưng, NM - Xh Có Có Xv Ht Ht - Không Xv Ht Ht Sưng, sẩm màu Ht - Không C1 Bt Bt Bt Bt - Có A2 Bt Ht - Ht - Khơng A4 Xh Gv, Nm Sưng, NM Sưng Teo, NM Xh Có Có - Ht Ht Ht - Có Có Bt Sh, vùng trắng Sưng nhẹ Sẩm màu Xh Có Có - - - - - Có Có A3 11 A5 A4 12 A5 13 14 Khơng Có Ghi chú: Xuất huyết (Xh), Sh (sưng huyết), Sn (sưng nhẹ), Ht (hoại tử), khơng (khơng có vi khuẩn), - (khơng có biểu khơng cấy), Mv (mòn vây), Gv (gốc vây), Xv (xơ vây), Nm (nắp mang), Bt (bình thường), NM (nhạt màu) 57 Phụ lục 8: Tần suất tích lũy bệnh tích ngồi tần suất tích lũy bệnh tích 34 cá lờ đờ cá chết Bệnh tích ngồi Xuất huyết Mắt lồi, mờ đục Hậu môn sưng đỏ Mất vẩy Ngày 1 3 4 8 17 17 10 17 11 17 12 18 13 18 14 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 Ghi chú: Xuất huyết, xuất huyết (đầu, thân, gốc vây vây) Bệnh tích Gan sưng, nhạt màu Thận sưng, nhạt màu Lách sưng, sẩm màu Não xuất huyết Gan sưng có vùng trắng Lách sưng, nhạt màu Ngày 10 11 12 13 14 9 11 12 12 17 18 18 18 3 7 7 9 11 11 11 2 3 3 6 8 0 0 1 2 3 8 1 3 3 6 7 4 4 4 4 4 58 ... tính 8,6 x 106 CFU/mL + Theo phương pháp phân tích probit 8,3 x 106 CFU/mL iii MỤC LỤC Đề Mục Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh... phù gốc Xác định mật độ vi khuẩn phương pháp cấy trang Vi khuẩn sau tăng sinh pha lỗng, chọn ống nghiệm có hệ số pha loãng từ 10-1 đến 10-8 để 17 trang lên đĩa thạch Từ độ pha loãng, hút 0,1 mL... thạch chứa mơi trường BHIA (mỗi độ pha lỗng lặp lại hai lần) dàn lên mặt thạch que trang vô trùng Đem ủ đĩa trang 30oC Sau 24 đếm số lượng khuẩn lạc (chỉ đếm đĩa có số khuẩn lạc từ 25 – 250)
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH LD50 CỦA VI KHUẨN Streptococcus agalactiae TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM, XÁC ĐỊNH LD50 CỦA VI KHUẨN Streptococcus agalactiae TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 3.2: Phương pháp pha loãng vi khuẩn, N (CFU/mL) = M / (V x fRiR) (1), 6 Phương Pháp Xử Lý Số Liệu, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Biểu đồ 4.5: Đồ thị tương quan giữa phần trăm cá chết và mật độ vi khuẩn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay