NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL4 LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus)

83 37 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL4 LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus) Họ tên sinh viên: TRẦN MINH HIỂN Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2009 – 2011 Tháng 07/2011 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL4 LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus) Tác giả TRẦN MINH HIỂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS TS LÊ THANH HÙNG Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, tơi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Cùng q thầy Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Đặc biệt tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến với: Thầy Nguyễn Văn Tư hướng dẫn cho bước đầu việc chuẩn bị đề tài Thầy Lê Thanh Hùng, Võ Thị Thanh Bình tận tình hướng dẫn giúp đỡ cho suốt thời gian học tập thực khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị, Trại Thực Nghiệm Thủy Sản trực thuộc Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sinh viên lớp giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Chân thành cảm ơn công ty Aquativ anh Nguyễn Anh Ngọc hỗ trợ cho mặt kỹ thuật Do hạn chế mặt thời gian kiến thức nên luận văn khó tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp từ phía q thầy bạn đọc để luận văn hoàn chỉnh ii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng chất dẫn dụ OL4 lên tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn cá rô phi vằn Oreochromis niloticus” tiến hành trại thực nghiệm trực thuộc Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 09 – 04 – 2011 đến ngày 07 – 06 – 2011 Nội dung nghiên cứu bao gồm thí nghiệm với nghiệm thức lần lặp lại nghiệm thức bố trí theo kiểu khối hồn tồn ngẫu nhiên -NTA: thức ăn có 5% bột cá -NTB: thức ăn khơng có bột cá -NTC: thức ăn khơng có bột cá + 3% OL4 trộn sẵn -NTD: thức ăn chứa 5% bột cá + 3% OL4 phun bên viên thức ăn OL4 -NTE: thức ăn khơng có bột cá + 3% OL4 phun bên ngồi viên thức ăn OL4 Thí nghiệm chia làm hai giai đoạn; giai đoạn cá ni bể composite với thể tích 500 lít/bể cho ăn lần ngày với lượng thỏa mãn công thức thức ăn thí nghiệm để đánh giá tiêu tăng trọng, hiệu sử dụng thức ăn tỷ lệ sống; giai đoạn 2, cá sau kết thúc thí nghiệm gây sốc dung dịch ammonia tổng số để đánh giá khả chống chịu cá bất lợi điều kiện môi trường Kết thu sau: -Tỷ lệ sống cá sau kết thúc thí nghiệm: tỷ lệ sống trung bình nghiệm thức A, B, C, D E 95,83%, 94,17%, 90,83%, 96,67% 98,33% -Kết tăng trưởng: trọng lượng trung bình cá nghiệm thức là: NTA đạt 108,03 g, NTB đạt 100,21 g, NTC đạt 92,12 g, NTD đạt 102,67 g NTE đạt 99,17 g Về hệ số tăng trưởng đặc biệt: NTA đạt 3,52 %/ngày, NTB đạt 3,39 %/ngày, NTC đạt 3,23 %/ngày, NTC đạt 3,44 %/ngày, NTE đạt 3,37 %/ngày -Hiệu sử dụng thức ăn: hệ số chuyển đổi thức ăn cá nghiệm thức A, B, C, D E theo thứ tự là: 1,39, 1,48, 1,54, 1,46 1,49 Lượng ăn tuyệt đối nghiệm thức A, B, C, D E kết thúc thí nghiệm là: 2,11 g/cá/ngày, 1,94 g/cá/ngày, 1,80 g/cá/ngày, 2,02 g/cá/ngày, 2,00 g/cá/ngày Hiệu sử iii dụng protein: NTA đạt 2,30, NTB đạt 2,18, NTC đạt 2,00, NTD đạt 2,22 NTE đạt 2,10 -Tỷ lệ sống trung bình cá rơ phi vằn gây sốc dung dịch ammonia tổng số là: NTA đạt 20%, NTB đạt 60%, NTC đạt 55%, NTD đạt 70% NTE đạt 37,50% Khơng có khác biệt mặt ý nghĩa thống kê (P > 0,05) hiệu sử dụng thức ăn tăng trọng cá rô phi vằn thí nghiệm nghiệm thức có bổ sung chất dẫn dụ OL4 nghiệm thức khơng có bổ sung chất dẫn dụ iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng x Danh sách hình đồ thị xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình ni cá rơ phi giới 2.2 Một vài đặc điểm sinh học cá rơ phi 2.2.1 Vị trí phân loại 2.2.2 Nguồn gốc phân bố 2.2.3 Một vài đặc điểm hình thái số giống cá rô phi nuôi phổ biến 2.2.4 Môi trường sống 2.2.5 Đặc điểm sinh trưởng 2.2.6 Đặc điểm sinh sản 2.2.7 Đặc điểm dinh dưỡng 10 2.3 Nhu cầu dinh dưỡng cá rô phi 11 2.3.1 Nhu cầu protein cá 12 2.3.2 Nhu cầu lipid 13 2.3.3 Nhu cầu carbohydrates 14 2.3.4 Nhu cầu vitamin 14 2.3.5 Nhu cầu muối khoáng 15 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng ăn cá 17 2.4.1 Nhóm yếu tố mơi trường 17 v 2.4.2 Nhóm yếu tố thức ăn 17 2.5 Chất dẫn dụ 2.5.1 Vai trò chất dẫn dụ thức ăn cho thức ăn động vật thủy sản 18 2.5.2 Một số chất có hoạt tính dẫn dụ 18 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Vật liệu nghiên cứu 20 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.3.2 Dụng cụ vật liệu sử dụng trình nghiên cứu 20 3.3.3 Thức ăn cho cá thí nghiệm 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá ảnh hưởng chất dẫn dụ bổ sung vào thức ăn lên tỷ lệ sống, tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn cá rơ phi vằn (Oreochromis niloticus) 23 3.4.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng chất dẫn dụ OL4 lên khả chịu stress cá rô phi vằn gây sốc dung dịch có nồng độ amonia tổng cộng (TAN) 100 ppm (Oreochromis niloticus) 26 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Các yếu tố môi trường thời gian thí nghiệm 28 4.1.1 Hàm lượng ôxy hòa tan 28 4.1.2 Độ pH 30 4.1.3 Nhiệt độ 31 4.1.4 Hàm lượng ammonia 33 4.2 Thức ăn thí nghiệm 34 4.3 Kết ảnh hưởng chất dẫn dụ OL4 lên tỷ lệ sống, tăng tưởng hiệu sử dụng thức ăn cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) 34 4.3.1 Tỷ lệ sống cá thí nghiệm 34 4.3.2 Tăng trưởng cá thí nghiệm 35 vi 4.3.3 Hiệu sử dụng thức ăn 38 4.4 Ảnh hưởng chất dẫn dụ OL4 lên khả chịu đựng cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) gây sốc dung dịch có nồng độ amonia tổng cộng (TAN) 100 ppm 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT FAO Food and Agriculture Organization NFI National Fisheries Institute Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh USD United States Dollar GIFT Genetically Improved farmed Tilapia DO Dissolved Oxygen pH potential of Hydrogen Ctv Cộng tác viên TLS Tỉ lệ sống WG Weight Gain SGR Specific Growth Rate FCR Food Conversion Ratio FI Feed Intake PER Protein Efficiency Ratio NT A Nghiệm thức A NTB Nghiệm thức B NTC Nghiệm thức C NTD Nghiệm thức D NTE Nghiệm thức E viii SD Standard Deviation BFAR NFFTC Bureau of Fisheries and Aquaculture Resource National Fresh water Fisheries Tecnology Center ix D4 18 12 1,59 M 20,50 9,50 2,20 SD 1,41 1,41 0,42 E1 16 15 1,07 E2 12 18 0,67 E3 18 12 1,59 E4 15 15 1,00 M 15,23 14,78 1,08 SD 2,62 2,62 0,38 Phụ lục 9: Tỷ lệ đực/cái cá rô phi gây sốc ammonia Nghiệm thức Số cá đực Số cá Tỷ lệ đực/cái A1 8,00 2,00 4,00 A2 8,00 2,00 4,00 A3 7,00 3,00 2,33 A4 7,00 3,00 2,33 M 2,91 2,50 3,17 SD 0,74 0,58 0,96 B1 3,00 7,00 0,43 B2 8,00 2,00 4,00 B3 7,00 3,00 2,33 B4 8,00 2,00 4,00 M 2,56 3,50 2,69 SD 1,52 2,38 1,70 C1 6,00 4,00 1,50 C2 4,00 6,00 0,67 C3 7,00 3,00 2,33 C4 6,00 4,00 1,50 M 1,76 4,25 1,50 SD 0,64 1,26 0,68 D1 7,00 3,00 2,33 D2 7,00 3,00 2,33 D3 7,00 3,00 2,33 D4 6,00 4,00 1,50 M 2,20 3,25 2,13 SD 0,42 0,50 0,42 E1 5,00 5,00 1,00 E2 4,00 6,00 0,67 E3 6,00 4,00 1,50 E4 5,00 5,00 1,00 M 1,08 5,00 1,04 SD 0,38 0,82 0,34 Phụ lục 10: Kết xử lý tỷ lệ đực nghiệm thức Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 8,1693 2,04232 2,62 0,088 Khối 1,4216 0,47388 0,61 0,622 Sai số 12 9,3397 0,77830 Tổng 19 18,9306 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 2,9137 0,7440 B 2,5649 1,5178 C 1,7625 0,6425 D 2,2040 0,4154 E 1,0805 0,3802 Phụ lục 11: Kết xử ly trọng lượng ban đầu cá rơ phi vằn bắt đầu thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 0,037444 0,0093611 0,31 0,864 Khối 0,087778 0,0292593 0,98 0,436 Sai số 12 0,359444 0,0299537 Tổng 19 0,484667 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 15,008 0,238 B 14,967 0,061 C 15,067 0,086 D 14,958 0,213 E 14,950 0,190 Phụ lục 12: Kết xử lý trọng lượng cuối cá rô phi vằn sau tuần thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 534,18 133,546 2,80 0,075 Khối 413,68 137,895 2,89 0,080 Sai số 12 573,30 47,775 Tổng 19 1521,17 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 108,03 5,08 B 100,21 7,70 C 92,12 9,15 D 102,67 8,56 E 99,17 9,32 Phụ lục 13: Kết xử lý tỷ lệ sống cá rơ phi vằn sau tuần thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 130,000 32,5000 2,10 0,144 Khối 50,556 16,8519 1,09 0,391 Sai số 12 185,556 15,4630 Tổng 19 366,111 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 95,83 3,19 B 94,17 5,69 C 90,83 5,69 D 96,67 0,00 E 98,33 1,92 Phụ lục 14: Kết xử lý tăng trọng cá rô phi vằn sau tuần thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P 2,82 0,073 lệch Nghiệm thức 538,33 134,581 Khối 421,00 140,334 Sai số 12 572,38 47,698 Tổng 19 1531,71 2,94 0,076 Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 93,03 5,22 B 85,24 7,73 C 77,05 9,13 D 87,71 8,65 E 84,22 9,27 Phụ lục 15: Kết xử lý lượng ăn tuyệt đối cá rơ phi vằn sau tuần thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 0,214019 0,0535048 4,40 0,020 Khối 0,121181 0,0403937 3,32 0,057 Sai số 12 0,145851 0,0121542 Tổng 19 0,481051 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 2,1087 0,1295 B 1,9395 0,1593 C 1,7982 0,1522 D 2,0224 0,1422 E 2,0043 0,0588 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 99,25% NT = A subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ - B -0,4607 -0,1691 0,1224 C -0,6021 -0,3105 -0,0190 D -0,3778 -0,0863 0,2052 ( -* -) E -0,3959 -0,1044 0,1871 ( -* ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ -0,60 -0,30 0,00 0,30 NT = B subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ - C -0,4329 -0,1414 0,1501 D -0,2087 0,0828 0,3744 ( -* ) E -0,2268 0,0647 0,3563 ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ -0,60 -0,30 0,00 0,30 NT = C subtracted from: NT Lower Center Upper + -+ -+ -+ - D -0,0673 0,2242 0,5158 ( * -) E -0,0854 0,2061 0,4976 ( -* -) + -+ -+ -+ -0,60 -0,30 0,00 0,30 NT = D subtracted from: NT E Lower Center Upper -0,3096 -0,0181 0,2734 + -+ -+ -+ ( * -) + -+ -+ -+ -0,60 -0,30 0,00 0,30 Phụ lục 16: Kết xử lý hiệu sử dụng thức ăn cá rơ phi vằn sau tuần thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 0,049778 0,0124446 2,52 0,096 Khối 0,025092 0,0083640 1,70 0,221 Sai số 12 0,059169 0,0049308 Tổng 19 0,134040 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 1,3891 0,0427 B 1,4776 0,0380 C 1,5446 0,0984 D 1,4630 0,0918 E 1,4855 0,0819 Phụ lục 17: Kết xử lý hiệu sử dụng protein cá rơ phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 0,201185 0,0502963 4,28 0,022 Khối 0,019699 0,0065662 0,56 0,652 Sai số 12 0,140902 0,0117418 Tổng 19 0,361786 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 2,3070 0,0687 B 2,1752 0,0987 C 1,9992 0,0845 D 2,2192 0,1343 E 2,1725 0,1180 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 99,25% NT = A subtracted from: NT Lower Center Upper B -0,3579 -0,1318 0,0943 C -0,5339 -0,3078 -0,0817 D -0,3139 -0,0878 0,1383 E -0,3606 -0,1345 0,0916 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ 0,50 -0,25 0,00 0,25 NT = B subtracted from: NT Lower Center Upper C -0,4021 -0,1760 0,0501 D -0,1821 0,0440 0,2701 E -0,2288 -0,0027 0,2234 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 0,50 -0,25 0,00 0,25 NT = C subtracted from: NT Lower Center Upper D -0,0061 0,2200 0,4461 E -0,0528 0,1733 0,3994 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 0,50 -0,25 0,00 0,25 NT = D subtracted from: NT E Lower Center Upper -0,2728 -0,0467 0,1794 -+ -+ -+ -+ -( * ) -+ -+ -+ -+ 0,50 -0,25 0,00 0,25 Phụ lục 18: Kết xử lý hệ số tăng trưởng đặc biệt cá rô phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 0,163210 0,0408025 2,85 0,072 Khối 0,133298 0,0444326 3,10 0,067 Sai số 12 0,172058 0,0143382 Tổng 19 0,468566 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 3,5234 0,1025 B 3,3914 0,1402 C 3,2266 0,1761 D 3,4352 0,1621 E 3,3725 0,1715 Phụ lục 19: Kết xử lý tỷ lệ sống cá rơ phi thí nghiệm gây sốc dung dịch ammonia tổng số (TAN) 100 ppm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 6280 1570,00 0,98 0,456 Khối 6095 2031,67 1,26 0,330 Sai số 12 19280 1606,67 Tổng 19 31655 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 20,00 21,60 B 60,00 42,43 C 55,00 46,55 D 70,00 46,90 E 37,50 42,72 Phụ lục 20: Tỷ lệ đực/cái cá nghiệm thức gây tress dung dịch ammonia tổng số (TAN) Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P lệch 11,8681 2,96702 2,72 0,080 Khối 0,6061 0,20204 0,18 0,905 Sai số 12 13,1090 1,09242 Tổng 19 25,5832 Nghiệm thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 3,1667 0,9623 B 2,6905 1,7003 C 1,5000 0,6804 D 2,1250 0,4167 E 1,0417 0,3436 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of tt Individual confidence level = 99,25% tt = A subtracted from: tt Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ B -2,5655 -0,4762 1,6131 C -3,7560 -1,6667 0,4227 D -3,1310 -1,0417 1,0477 E -4,2143 -2,1250 -0,0357 ( * -) ( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 4,0 -2,0 0,0 2,0 tt = B subtracted from: tt Lower Center Upper C -3,2798 -1,1905 0,8988 D -2,6548 -0,5655 1,5238 E -3,7381 -1,6488 0,4405 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 4,0 -2,0 0,0 2,0 tt = C subtracted from: tt Lower Center Upper D -1,4643 0,6250 2,7143 E -2,5477 -0,4583 1,6310 -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 4,0 -2,0 0,0 2,0 tt = D subtracted from: tt E Lower Center Upper -3,1727 -1,0833 1,0060 -+ -+ -+ -+ -( * -) -+ -+ -+ -+ 4,0 -2,0 0,0 2,0 Phụ lục 21: Nhiệt độ buổi sáng Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P 0,02 0,999 lệch 0,034 0,009 Sai số 155 57,345 0,370 Tổng 159 57,379 Nghiệm thức Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+- A 32 27,722 0,614 ( -* -) B 32 27,765 0,597 C 32 27,753 0,633 ( -* ) D 32 27,756 0,605 ( -* -) E 32 27,743 0,590 ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+27,60 27,72 27,84 27,96 Pooled StDev = 0,608 Phụ lục 22: Nhiệt độ buổi chiều Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P 0,09 0,986 lệch 0,40 0,10 Sai số 155 177,37 1,14 Tổng 159 177,77 Nghiệm thức Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ A 32 31,130 1,114 ( * ) B 32 31,129 1,010 ( * ) C 32 31,096 1,052 D 32 31,242 1,110 E 32 31,127 1,058 ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -30,75 31,00 31,25 31,50 Pooled StDev = 1,070 Phụ lục 23: DO sáng Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P 2,34 0,057 lệch Nghiệm thức 2,845 0,711 Sai số 155 47,081 Tổng 159 49,926 0,304 Individual 95% CIs For Mean Based On Pooled StDev Level N Mean StDev A 32 4,3109 0,5711 B 32 4,3440 0,5096 C 32 3,9776 0,5071 D 32 4,1235 0,5940 E 32 4,2248 0,5683 -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( -* -) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -3,80 4,00 4,20 4,40 Pooled StDev = 0,5511 Phụ lục 24: DO chiều Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P 0,87 0,485 lệch 2,622 0,656 Sai số 155 117,231 0,756 Tổng 159 119,853 Nghiệm thức Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev A 32 4,0615 0,8748 B 32 4,0059 0,7855 C 32 4,1090 0,8423 D 32 3,7818 0,8751 E 32 4,1441 0,9614 -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -3,50 Pooled StDev = 0,8697 3,75 4,00 4,25 Phụ lục 25: pH sáng Nguồn biến Độ tự bình Phương sai Tổng F tính P 0,30 0,879 phương độ (MS) lệch 0,0585 0,0146 Sai số 155 7,6177 0,0491 Tổng 159 7,6762 Nghiệm thức Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev A 32 7,2411 0,1997 B 32 7,2344 0,2221 C 32 7,2800 0,2420 D 32 7,2397 0,2289 E 32 7,2739 0,2135 -+ -+ -+ -+-( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+-7,200 7,260 7,320 7,380 Pooled StDev = 0,2217 Phụ lục 26: pH chiều Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P 0,51 0,728 lệch 0,320 0,080 Sai số 155 24,220 0,156 Tổng 159 24,539 Nghiệm thức Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev A 32 7,1354 0,3668 B 32 7,1681 0,3863 C 32 7,2552 0,4229 D 32 7,1495 0,3783 E 32 7,2175 0,4189 + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 7,00 7,10 7,20 7,30 Pooled StDev = 0,3953 Phụ lục 27: NH suốt trình thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai phương độ (MS) F tính P 0,84 0,503 lệch 0,0002903 0,0000726 Sai số 155 0,0133247 0,0000865 Tổng 159 0,0136150 Nghiệm thức Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev A 32 0,019092 0,008420 -+ -+ -+ -+ B 32 0,020975 0,010060 C 31 0,019880 0,010480 D 32 0,022486 0,009205 ( * ) E 32 0,022418 0,008168 ( * ) ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+-0,0175 Pooled StDev = 0,009302 0,0200 0,0225 0,0250 ... TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus) Tác giả TRẦN MINH HIỂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng... khóa luận này, tơi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Cùng q thầy Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học... chị, Trại Thực Nghiệm Thủy Sản trực thuộc Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sinh viên lớp giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Chân thành cảm ơn công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL4 LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus), NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL4 LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus), Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng của cá rô phi vằn trong cùng điều kiên nuôi.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay