ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA POTASSIUM DIFORMATE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

71 57 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA POTASSIUM DIFORMATE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Họ tên sinh viên: TỪ THỊ MINH HUYỀN Ngành : NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khoá : 2009 - 2011 Tháng 8/2011 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA POTASSIUM DIFORMATE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA(Pangasianodon hypophthalmus) Thực bởi: TỪ THỊ MINH HUYỀN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Lê Thanh Hùng Tháng 8/2011 i LỜI CẢM TẠ Chúng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:  Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tạo cho chúng tơi mơi trường tốt để nghiên cứu học tập  Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản  Quý thầy cô trường quý thầy cô Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình dìu dắt truyền đạt cho kiến thức quý báu Đặc biệt, vô biết ơn thầy Lê Thanh Hùng, Võ Thị Thanh Bình quan tâm, tận tình giảng dạy, hướng dẫn để chúng tơi hồn thành khóa luận  Các anh chị nhân viên Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài  Công ty TNHH dinh dưỡng Âu Việt tạo điều kiện thuận lợi để thực tốt đề tài  Chúng xin cảm ơn ông bà, cha mẹ người thân gia đình nuôi nấng, dạy dỗ bên cạnh hỗ trợ vật chất chỗ dựa vững tinh thần, tạo điều kiện tốt cho chúng suốt trình học tập trường  Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến anh chị, bạn lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, chúng tơi mong có đóng góp ý kiến q thầy bạn để luận văn hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn ! ii TÓM TẮT Đề tài “ Đánh giá ảnh hưởng Potassium diformate (KDF) lên tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ” thực Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm từ 13/3-21/5/2011 nhằm đánh giá hiệu Potassium diformate lên tăng trưởng, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn cá tra nuôi bể xi măng Thí nghiệm gồm nghiệm thức lặp lại lần bố trí theo khối hồn tồn ngẫu nhiên: NTĐC: thức ăn đối chứng, không bổ sung Potassium diformate (KDF) NTA: thức ăn bổ sung Potassium diformate (KDF) với hàm lượng 0,1% (1kg/tấn thức ăn) NTB: thức ăn bổ sung Potassium diformate (KDF) với hàm lượng 0,2% (2kg/tấn thức ăn) Sau 10 tuần thí nghiệm, kết cho thấy: Tỉ lệ sống (SR) cá nghiệm thức (NT) đối chứng, NT bổ sung 0,1% KDF, NT bổ sung 0,2% KDF là: 75%; 77,5%; 90% sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Tăng trọng (WG) cá nghiệm thức (NT) đối chứng, NT bổ sung 0,1% KDF, NT bổ sung 0,2% KDF là: 616,4%; 581%; 625% sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Hệ số tăng trưởng đặc biệt (SGR) cá nghiệm thức (NT) đối chứng, NT bổ sung 0,1% KDF, NT bổ sung 0,2% KDF là: 2,80; 2,73; 2,82 sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) cá nghiệm thức (NT) đối chứng, NT bổ sung 0,1% KDF, NT bổ sung 0,2% KDF là: 1,26; 1,29; 1,22 sai khác ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Hiệu sử dụng protein (PER) cá nghiệm thức (NT) đối chứng, NT bổ sung 0,1% KDF, NT bổ sung 0,2% KDF là: 2,53; 2,38; 2,58 sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) iii Hệ số gan / thể trọng (HSI) cá nghiệm thức (NT) đối chứng, NT bổ sung 0,1% KDF, NT bổ sung 0,2% KDF là: 1,76%; 1,83%; 2,01% sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Hệ số mỡ / thể trọng (ASI) cá nghiệm thức (NT) đối chứng, NT bổ sung 0,1% KDF, NT bổ sung 0,2% KDF là: 2,345%; 2,58%; 2,64% sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số đặc điểm sinh học cá tra 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Khả chịu đựng yếu tố môi trường 2.1.5 Đặc điểm sinh sản sinh trưởng 2.2 Acid hữu 2.2.1 Đặc điểm 2.2.2 Cơ chế tác động Acidifier 2.3 Sản phẩm Potassium diformate (KDF) 12 2.3.1 Đặc điểm 12 2.3.2 Thành phần sản phẩm Potassium diformate (KDF) 12 2.4 Các thử nghiệm Potassium diformate (KDF) đối tượng khác 14 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 17 3.2 Vật liệu trang thiết bị nghiên cứu 17 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 17 v 3.2.2 Thức ăn 18 3.2.3 Dụng cụ trang thiết bị 18 3.2.4 Nguồn nước 19 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 19 3.3.1 Hệ thống bể thí nghiệm 19 3.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 19 3.4 Chăm sóc quản lý thí nghiệm 21 3.4.1 Cho ăn 21 3.4.2 Chăm sóc quản lý 21 3.4.3 Theo dõi yếu tố môi trường 21 3.5 Phương pháp thu thập phân tích số liệu 21 3.5.1 Phương pháp 21 3.5.2 Các tiêu theo dõi cá 22 3.6 Phương pháp xử lý thống kê 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Kết phân tích thức ăn 24 4.2 Các tiêu chất lượng nước 24 4.2.1 Nhiệt độ 25 4.2.2 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 26 4.2.3 pH 28 4.2.4 Hàm lượng ammonia 30 4.3 Ảnh hưởng Potassium diformate (KDF) lên tăng trưởng, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn cá tra 31 4.3.1 Sự tăng trưởng tỉ lệ sống 31 4.3.2 Ảnh hưởng lên hiệu sử dụng thức ăn cá tra 34 4.3.3 Ảnh hưởng Potassium diformate (KDF) lên hệ số gan/thể trọng (HSI) mỡ/thể trọng (ASI) 36 Chương KẾT LUẬN 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Thành phần thức ăn ruột cá tra Bảng 4.1: Thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 24 Bảng 4.2: Các thông số chất lượng nước 25 Bảng 4.3 Trọng lượng trung bình đầu cá tra (W ) 31 Bảng 4.4: Trọng lượng trung bình cuối (W ) 31 Bảng 4.5 Tăng trọng cá tra (WG) 32 Bảng 4.6: Hệ số tăng trưởng đặc biệt (SGR) cá tra 32 Bảng 4.7: Tỉ lệ sống cá tra 33 Bảng 4.8: Tăng trọng tỉ lệ sống cá 10 tuần thí nghiệm 33 Bảng 4.9: Lượng ăn tuyệt đối (g/con/ngày) 34 Bảng 4.10: Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 35 Bảng 4.11: Hiệu sử dụng protein (PER) 35 Bảng 4.12: Lượng ăn hiệu sử dụng thức ăn cá tra 10 tuần thí nghiệm 36 Bảng 4.13: Hệ số gan/thể trọng (HSI) 37 Bảng 4.14: Hệ số mỡ/thể trọng (ASI) 37 Bảng 4.15: Hệ số gan/thể trọng (HSI) mỡ/thể trọng (ASI) 38 vii DANH SÁCH HÌNH VÀ ĐỒ THỊ DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Hình dạng ngồi cá tra Hình 2.2: Vi khuẩn bệnh bị ức chế hoạt động pH thấp (< 3,5) Hình 2.3: Cơ chế tiêu diệt vi khuẩn bệnh acid hữu 10 Hình 2.4: Cơ chế diệt khuẩn acid hữu 11 Hình 2.5: Sự phân ly acid butyric, lactic formic pH khác ống tiêu hóa .11 Hình 2.6: Công thức phân tử Potassium diformate (KDF) 12 Hình 2.7: Tác động sát khuẩn acid formic 13 Hình 3.1 Cá lúc bắt đầu bố trí thí nghiệm 17 Hình 3.2 Thức ăn thí nghiệm 18 Hình 3.3 Sản phẩm Potassium diformate 18 Hình 3.4: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 20 Hình 3.5: Bố trí thí nghiệm 20 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 : Biến động nhiệt độ vào buổi sáng 10 tuần thí nghiệm 25 Đồ thị 4.2: Biến động nhiệt độ vào buổi chiều 10 tuần thí nghiệm 26 Đồ thị 4.3: Biến động oxy hòa tan vào buổi sáng 10 tuần thí nghiệm 27 Đồ thị 4.4: Biến động oxy hòa tan vào buổi chiều 10 tuần thí nghiệm 27 Đồ thị 4.5: Biến động pH vào buổi sáng 10 tuần thí nghiệm 29 Đồ thị 4.6: Biến động pH vào buổi chiều 10 tuần thí nghiệm 29 Đồ thị 4.7: Biến động NH 10 tuần thí nghiệm 30 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASI: Adipose - Somatic Index (Hệ số mỡ / thể trọng) KDF: Potassium diformate DO: Disolved Oxygen (Oxy hòa tan) ĐC: Đối chứng FCR: Food Conversion Ratio (Hệ số chuyển đổi thức ăn) HSI: Hepato - Somatic Index (Hệ số gan / thể trọng) LATĐ: Lượng ăn tuyệt đối NIRS: Near Infrared Spectroscopy (Quang phổ cận hồng ngoại) NT: Nghiệm thức PER: Protein Efficiency Ratio (Hiệu sử dụng protein) pH: Potential of Hydrogen TB: Trung bình TL: Trọng lượng TLS: Tỉ lệ sống SD: Sai số SGR: Specific Growth Rate (Tỉ lệ tăng trưởng đặc biệt) SR: Survival Rate (Tỉ lệ sống) WG: Weight Gain (Tăng trọng) W1: Trọng lượng đầu W2: Trọng lượng cuối ix 21/05/2011 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 Phụ lục 4: Hàm lượng amonia không phân li NH TUẦN BỂ BỂ BỂ BỂ 0,014 0,014 0,02 0,012 0,012 0,02 0,011 0,02 0,017 0,023 0,01 0,027 0,014 0,032 0,016 0,021 0,023 0,037 0,018 0,03 0,018 0,013 0,021 0,026 0,007 0,024 0,024 0,015 0,03 0,027 0,032 0,026 0,01 0,016 0,022 0,011 10 0,018 0,018 0,029 0,032 Mẫu Protein Lipid Xơ Độ ẩm Khoáng ĐC (0% KDF) 28,99 5,14 3,89 10,47 10,48 A (0,1% KDF) 28,84 5,02 3,68 10,43 9,97 B (0,2% KDF) 29,32 4,87 3,88 10,27 10,65 Phụ lục 5: Kết phân tích thức ăn Phụ lục 6: Bảng theo dõi số lượng trọng lượng trung bình đầu cuối cá thí nghiệm NT Số cá thể đầu (con) TLTB đầu (g) Số cá thể cuối (con) TLTB cuối (g) ĐC1 70 11,70 45 68,51 ĐC2 70 12,26 57 91,21 ĐC3 70 12,04 64 101,23 ĐC4 70 11,59 44 80,57 TB 70 11,90 52,5 85,38 SS 0,31 9,68 14,06 A1 70 12,19 51 70,24 A2 70 11,93 62 79,37 A3 70 11,74 45 84,18 A4 70 12,27 59 93,92 TB 70 12,03 54,25 81,92 SS 0,24 7,72 9,87 B1 70 11,96 61 75,72 B2 70 11,63 60 81,38 B3 70 12,34 70 97,89 B4 70 11,70 61 90,54 TB 70 11,91 63 86,38 SS 0,32 4,69 9,80 Phụ lục 7: Các tiêu gan, mỡ Nghiệm thức Thể trọng gan Thể trọng mỡ HIS ASI ĐC1 1,35 1,52 1,83 2,10 ĐC2 1,89 2,60 1,82 2,49 ĐC3 1,63 2,59 1,60 2,65 ĐC4 1,61 1,89 1,81 2,14 TB 1,62 2,15 1,77 2,35 SS 0,22 0,54 0,11 0,27 A1 1,32 1,57 1,93 2,32 A2 1,66 2,83 1,88 3,09 A3 1,68 2,52 1,69 2,56 A4 1,70 2,18 1,83 2,36 TB 1,59 2,28 1,83 2,58 SS 0,18 0,54 0,10 0,35 B1 1,88 2,22 2,12 2,44 B2 2,11 3,02 2,08 2,94 B3 1,99 3,12 1,77 2,86 B4 2,16 2,39 2,10 2,33 TB 2,04 2,69 2,02 2,64 SS 0,13 0,45 0,17 0,15 Phụ lục 8: Kết xử lí thống kê tiêu cá phần mềm Minitab 15 English BẢNG ANOVA TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH ĐẦU Analysis of Variance for W1, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-W1 0,0455 0,0455 0,0228 0,19 0,832 KHOI-W1 0,0546 0,0546 0,0182 0,15 0,925 Error 0,7202 0,7202 0,1200 Total 11 0,8203 S = 0,346451 R-Sq = 12,21% R-Sq(adj) = 0,00% Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable W1 All Pairwise Comparisons among Levels of NT-W1 NT-W1 = A NT-W1 subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ B -0,8768 -0,1250 0,6268 ( -* ) ĐC -0,8875 -0,1357 0,6161 ( * ) + -+ -+ 0,50 NT-W1 = B 0,50 subtracted from: NT-W1 ĐC 0,00 Lower Center Upper -0,7625 -0,01071 0,7411 + -+ -+ -( * ) + -+ -+ 0,50 Tukey Simultaneous Tests Response Variable W1 All Pairwise Comparisons among Levels of NT-W1 NT-W1 = A subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value B -0,1250 0,2450 -0,5103 0,8693 ĐC -0,1357 0,2450 -0,5540 0,8483 NT-W1 Adjusted 0,00 0,50 NT-W1 = B subtracted from: Difference SE of Adjusted NT-W1 of Means Difference T-Value P-Value ĐC -0,01071 0,2450 -0,04374 0,9989 BẢNG ANOVA TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH CUỐI Analysis of Variance for W2, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-W2 43,76 43,76 21,88 0,40 0,684 KHOI-W2 848,82 848,82 282,94 5,23 0,041 Error 324,53 324,53 54,09 Total 11 1217,12 S = 7,35451 R-Sq = 73,34% R-Sq(adj) = 51,12% Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable W2 All Pairwise Comparisons among Levels of NT-W2 NT-W2 = A NT-W2 subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ B -11,50 4,458 20,42 ( -* ) ĐC -12,50 3,456 19,42 ( * ) + -+ -+ -+ 12 NT-W2 = B NT-W2 ĐC 12 24 subtracted from: Lower Center Upper + -+ -+ -+ -16,96 -1,002 14,96 ( * ) + -+ -+ -+ 12 Tukey Simultaneous Tests Response Variable W2 All Pairwise Comparisons among Levels of NT-W2 NT-W2 = A subtracted from: 12 24 Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value B 4,458 5,200 0,8572 0,6843 ĐC 3,456 5,200 0,6646 0,7915 NT-W2 NT-W2 = B Adjusted subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value -1,002 5,200 -0,1926 0,9798 NT-W2 ĐC Adjusted BẢNG ANOVA TĂNG TRƯỞNG Analysis of Variance for WG, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-WG 4359 4359 2179 1,08 0,398 KHOI-WG 57281 57281 19094 9,45 0,011 Error 12126 12126 2021 Total 11 73766 S = 44,9552 R-Sq = 83,56% R-Sq(adj) = 69,86% Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable WG All Pairwise Comparisons among Levels of NT-WG NT-WG = A NT-WG subtracted from: Lower Center Upper B -53,52 44,03 141,6 ĐC -62,10 35,45 133,0 -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+-70 NT-WG = B NT-WG ĐC 70 140 subtracted from: Lower Center Upper -+ -+ -+ -+- -106,1 -8,576 88,98 ( -* -) -+ -+ -+ -+-70 70 140 Tukey Simultaneous Tests Response Variable WG All Pairwise Comparisons among Levels of NT-WG NT-WG = A subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value B 44,03 31,79 1,385 0,4054 ĐC 35,45 31,79 1,115 0,5401 NT-WG NT-WG = B Adjusted subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value -8,576 31,79 -0,2698 0,9609 NT-WG ĐC Adjusted BẢNG ANOVA HỆ SỐ TĂNG TRƯỞNG ĐẶC BIỆT Analysis of Variance for SGR, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-SGR 0,018162 0,018162 0,009081 1,19 0,366 KHOI-SGR 0,249402 0,249402 0,083134 10,93 0,008 Error 0,045628 0,045628 0,007605 Total 11 0,313192 S = 0,0872048 R-Sq = 85,43% R-Sq(adj) = 73,29% Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SGR All Pairwise Comparisons among Levels of NT-SGR NT-SGR = A NT-SGR subtracted from: Lower Center Upper B -0,0975 0,09171 0,2809 ĐC -0,1210 0,06828 0,2575 + -+ -+ -+-( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 0,15 0,00 0,15 0,30 NT-SGR = B NT-SGR subtracted from: Center Upper -0,2127 -0,02343 0,1658 ĐC Lower + -+ -+ -+-( -* ) + -+ -+ -+ 0,15 0,00 0,15 Tukey Simultaneous Tests Response Variable SGR All Pairwise Comparisons among Levels of NT-SGR NT-SGR = A subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value B 0,09171 0,06166 1,487 0,3608 ĐC 0,06828 0,06166 1,107 0,5444 NT-SGR NT-SGR = B Adjusted subtracted from: Difference SE of Adjusted NT-SGR of Means Difference T-Value P-Value ĐC -0,02343 0,06166 -0,3800 0,9245 BẢNG ANOVA TỈ LỆ SỐNG Analysis of Variance for TLS, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-TLS 0,23102 0,23102 0,11551 2,23 0,188 KHOI-TLS 0,14137 0,14137 0,04712 0,91 0,489 Error 0,31012 0,31012 0,05169 Total 11 0,68251 S = 0,227348 R-Sq = 54,56% R-Sq(adj) = 16,70% Unusual Observations for TLS Obs TLS Fit SE Fit Residual 0,69822 1,05844 0,16076 -0,36022 St Resid -2,24 R R denotes an observation with a large standardized residual 0,30 Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable TLS All Pairwise Comparisons among Levels of NT-TLS NT-TLS = A NT-TLS subtracted from: Lower Center Upper B -0,2154 0,27791 0,7713 ĐC -0,5238 -0,03047 0,4629 + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ -0,50 NT-TLS = B 0,50 1,00 subtracted from: NT-TLS ĐC 0,00 Lower Center Upper -0,8017 -0,3084 0,1850 + -+ -+ -+ ( -* -) + -+ -+ -+ -0,50 0,00 0,50 Tukey Simultaneous Tests Response Variable TLS All Pairwise Comparisons among Levels of NT-TLS NT-TLS = A subtracted from: Difference SE of of Means Difference 0,27791 -0,03047 NT-TLS B ĐC NT-TLS = B Adjusted T-Value P-Value 0,1608 1,7287 0,2704 0,1608 -0,1895 0,9805 subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value -0,3084 0,1608 -1,918 0,2139 NT-TLS ĐC Adjusted BẢNG ANOVA LƯỢNG ĂN TUYỆT ĐỐI Analysis of Variance for LATD, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-LATD 0,00291 0,00291 0,00146 0,05 0,949 KHOI-LATD 0,24047 0,24047 0,08016 2,90 0,124 1,00 Error 0,16607 Total 11 0,40945 S = 0,166367 0,16607 R-Sq = 59,44% 0,02768 R-Sq(adj) = 25,64% Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable LATD All Pairwise Comparisons among Levels of NT-LATD NT-LATD = A NT-LATD subtracted from: Lower Center Upper B -0,3522 0,008860 0,3699 ĐC -0,3244 0,036570 0,3976 + -+ -+ -+-( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 0,25 NT-LATD = B 0,25 0,50 subtracted from: NT-LATD ĐC 0,00 Lower Center Upper -0,3333 0,02771 0,3887 + -+ -+ -+-( -* ) + -+ -+ -+ 0,25 0,00 Tukey Simultaneous Tests Response Variable LATD All Pairwise Comparisons among Levels of NT-LATD NT-LATD = A subtracted from: Difference SE of NT-LATD of Means Difference T-Value P-Value B 0,008860 0,1176 0,07531 0,9969 ĐC 0,036570 0,1176 0,31087 0,9486 NT-LATD = B NT-LATD ĐC Adjusted subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value Adjusted P-Value 0,02771 0,1176 0,2356 0,9700 0,25 0,50 BẢNG ANOVA HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN Analysis of Variance for FCR, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-FCR 0,009033 0,009033 0,004516 1,67 0,265 KHOI-FCR 0,012648 0,012648 0,004216 1,56 0,294 Error 0,016212 0,016212 0,002702 Total 11 0,037893 S = 0,0519813 R-Sq = 57,22% R-Sq(adj) = 21,56% Unusual Observations for FCR Obs FCR Fit SE Fit Residual 1,32724 1,24670 0,03676 0,08054 St Resid 2,19 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable FCR All Pairwise Comparisons among Levels of NT-FCR NT-FCR = A NT-FCR subtracted from: Lower Center Upper B -0,1795 -0,06673 0,04607 ĐC -0,1393 -0,02648 0,08632 + -+ -+ -( * -) ( * -) + -+ -+ 0,10 NT-FCR = B NT-FCR ĐC 0,00 0,10 subtracted from: Lower Center Upper -0,07255 0,04025 0,1531 + -+ -+ -( * ) + -+ -+ 0,10 Tukey Simultaneous Tests Response Variable FCR All Pairwise Comparisons among Levels of NT-FCR NT-FCR = A subtracted from: 0,00 0,10 Difference SE of NT-FCR of Means Difference T-Value P-Value B -0,06673 0,03676 -1,816 0,2431 ĐC -0,02648 0,03676 -0,720 0,7611 NT-FCR = B Adjusted subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value 0,04025 0,03676 1,095 0,5510 NT-FCR ĐC Adjusted BẢNG ANOVA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PROTEIN Analysis of Variance for PER, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-PER 0,08601 0,08601 0,04301 0,73 0,521 KHOI-PER 1,00313 1,00313 0,33438 5,67 0,035 Error 0,35412 0,35412 0,05902 Total 11 1,44327 S = 0,242941 R-Sq = 75,46% R-Sq(adj) = 55,02% Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable PER All Pairwise Comparisons among Levels of NT-PER NT-PER = A NT-PER subtracted from: Lower Center Upper B -0,3286 0,1986 0,7258 ĐC -0,3761 0,1510 0,6782 + -+ -+ -+-( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 0,40 NT-PER = B NT-PER ĐC 0,00 0,40 0,80 subtracted from: Lower Center Upper -0,5747 -0,04755 0,4796 + -+ -+ -+-( * ) + -+ -+ -+ 0,40 0,00 0,40 0,80 Tukey Simultaneous Tests Response Variable PER All Pairwise Comparisons among Levels of NT-PER NT-PER = A subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value B 0,1986 0,1718 1,1560 0,5184 ĐC 0,1510 0,1718 0,8792 0,6718 NT-PER = B subtracted from: NT-PER Adjusted Difference SE of Adjusted NT-PER of Means Difference T-Value P-Value ĐC -0,04755 0,1718 -0,2768 0,9589 BẢNG ANOVA HỆ SỐ GAN/THỂ TRỌNG Analysis of Variance for HIS, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-HIS 0,136717 0,136717 0,068358 38,39 0,000 KHOI-HIS 0,140367 0,140367 0,046789 26,28 0,001 Error 0,010683 0,010683 0,001781 Total 11 0,287767 S = 0,0421966 R-Sq = 96,29% R-Sq(adj) = 93,19% Unusual Observations for HIS Obs HIS Fit SE Fit Residual 11 1,77000 1,83250 0,02984 -0,06250 St Resid -2,09 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable HIS All Pairwise Comparisons among Levels of NT-HIS NT-HIS = A subtracted from: NT-HIS Center Upper 0,0934 0,18500 0,27657 -0,1591 -0,06750 0,02407 B Lower ĐC -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -0,20 NT-HIS = B 0,20 subtracted from: NT-HIS Lower Center Upper -0,3441 -0,2525 -0,1609 ĐC 0,00 -+ -+ -+ ( -* ) -+ -+ -+ -0,20 0,00 Tukey Simultaneous Tests Response Variable HIS All Pairwise Comparisons among Levels of NT-HIS NT-HIS = A subtracted from: Difference SE of of Means Difference 0,18500 -0,06750 NT-HIS B ĐC NT-HIS = B Adjusted T-Value P-Value 0,02984 6,200 0,0020 0,02984 -2,262 0,1383 subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value -0,2525 0,02984 -8,462 0,0004 NT-HIS ĐC Adjusted BẢNG ANOVA HỆ SỐ MỠ/THỂ TRỌNG Analysis of Variance for ASI, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P NT-ASI 0,19802 0,19802 0,09901 4,49 0,064 KHOI-ASI 0,73473 0,73473 0,24491 11,11 0,007 Error 0,13232 0,13232 0,02205 Total 11 1,06507 S = 0,148502 R-Sq = 87,58% R-Sq(adj) = 77,22% 0,20 Tukey 95,0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable ASI All Pairwise Comparisons among Levels of NT-ASI NT-ASI = A NT-ASI subtracted from: Lower Center Upper B -0,2622 0,0600 0,38225 ĐC -0,5597 -0,2375 0,08475 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -0,60 NT-ASI = B 0,00 0,30 subtracted from: NT-ASI ĐC -0,30 Lower Center Upper -0,6197 -0,2975 0,02475 -+ -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -+ -0,60 -0,30 Tukey Simultaneous Tests Response Variable ASI All Pairwise Comparisons among Levels of NT-ASI NT-ASI = A subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value P-Value 0,0600 0,1050 0,571 0,8397 -0,2375 0,1050 -2,262 0,1384 NT-ASI B ĐC NT-ASI = B NT-ASI ĐC Adjusted subtracted from: Difference SE of of Means Difference T-Value Adjusted P-Value -0,2975 0,1050 -2,833 0,0670 0,00 0,30 ... chiều 10 tu n thí nghiệm 27 Đồ thị 4.5: Biến động pH vào buổi sáng 10 tu n thí nghiệm 29 Đồ thị 4.6: Biến động pH vào buổi chiều 10 tu n thí nghiệm 29 Đồ thị 4.7: Biến động NH 10 tu n thí... phèn Tuy nhiên, cá sống vùng nước lợ, độ mặn tối đa mà cá chịu đựng 10‰ (Phạm Văn Khánh, 2000) 2.1.5 Đặc điểm sinh sản sinh trưởng 2.1.5.1 Đặc điểm sinh sản Tu i thành thục cá đực tu i cá tu i,... nhiệt độ vào buổi sáng 10 tu n thí nghiệm 25 Đồ thị 4.2: Biến động nhiệt độ vào buổi chiều 10 tu n thí nghiệm 26 Đồ thị 4.3: Biến động oxy hòa tan vào buổi sáng 10 tu n thí nghiệm 27 Đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA POTASSIUM DIFORMATE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus), ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA POTASSIUM DIFORMATE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus), Đồ thị 4.7: Biến động NHR3R trong 10 tuần thí nghiệm 30, Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Hình 2.1: Hình dạng ngoài cá tra., Bảng 2.1: Thành phần thức ăn trong ruột cá tra, 4 Các thử nghiệm của Potassium diformate (KDF) trên các đối tượng khác, Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM, Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 2 Các chỉ tiêu chất lượng nước, 3 Ảnh hưởng của Potassium diformate lên sự tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra, TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay