THỬ NGHIỆM NUÔI TRÙN CHỈ Tubifex tubifex (Muller, 1774)

63 93 3
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM NUÔI TRÙN CHỈ Tubifex tubifex (Muller, 1774) Sinh viên thực : PHAN TRỌNG NGUYÊN Ngành : Nuôi Trồng Thủy Sản Chuyên ngành : Ngư Y Niên khóa : 2007 - 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 7/2011 THỬ NGHIỆM NUÔI TRÙN CHỈ Tubifex tubifex (Muller, 1774) Thực PHAN TRỌNG NGUN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn PHẠM VĂN NHỎ Thành phố Hồ Chí Minh 7/2011 i CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản tồn thể q thầy ngồi khoa tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức q báu cho chúng tơi suốt q trình học tập trường Lòng biết ơn sâu sắc xin gửi đến: Thầy PHẠM VĂN NHỎ Đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn bạn sinh viên lớp giúp đỡ động viên chúng tơi suốt q trình học tập trình thực đề tài Con xin chân thành biết ơn cha mẹ gia đình dạy bảo, lo lắng động viên suốt đời Do thời gian thực đề tài hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, chúng tơi mong nhận đóng góp ý kiến q Thầy Cơ bạn ii TÓM TẮT Đề tài: “Khảo sát vài đặc điểm sinh học nuôi thử nghiệm trùn (Tubifex tubifex)” thực từ tháng 3/2011 – 7/2011 Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm ni thử nghiệm trùn chất khác Khảo sát bố trí thí nghiệm thực bể xi măng x x 0,5 m, khay ni có kích thước 28 x 21 x cm, với dòng chảy liên tục, lưu tốc nước 250 ml/phút Kết khảo sát nuôi ghi nhận: Trùn lồi lưỡng tính, đai sinh dục nằm đốt từ 11 – 13 thể Những trứng chứa kén có chứa chất lỏng dạng keo, số lượng trứng có kén khoảng - trứng, thời gian cho trứng nở khoảng 15 – 20 ngày nhiệt độ 26 – 30 oC Trùn sống tốt phát triển hàm lượng oxy > mg/l, pH khoảng 6,5 – 7,5, nhiệt độ khoảng 26 – 29 oC Trùn thích nghi phát triển tốt chất gồm: đất sét (60%), cát (25%), thức ăn (15%) Sau khoảng thời gian ni 30 ngày khối lượng tăng gần lần so với khối lượng ban đầu iii MỤC LỤC CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề .1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Phân loại trùn 2.2 Hình thái 2.3 Đặc điểm sinh sản .5 2.4 Đặc điểm dinh dưỡng .10 2.5 Phương pháp nuôi trùn 13 2.5.1 Ở Việt Nam .13 2.5.2 Trên giới 13 Chương 14 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 14 3.1 Thời gian địa điểm .14 3.2 Vật liệu thí nghiệm 14 3.3 Phương pháp thí nghiệm 14 3.3.1 Nguồn gốc trùn 14 3.3.2 Các tiêu theo dõi 15 3.3.3 Bố trí thí nghiệm thử nghiệm trùn .15 3.4 Thu hoạch .18 3.5 Các phương pháp xử lý số liệu .18 iv Chương 19 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .19 4.1 Kết tiêu môi trường 19 4.1.1 Hàm lượng Oxy (D.O) 19 4.1.2 pH 21 4.1.3 Nhiệt độ 22 4.2 Kết thử nghiệm nuôi 24 4.2.1 Kết ni thí nghiệm 24 4.2.2 Kết ni thí nghiệm 25 4.2.3 Kết nuôi thí nghiệm 27 Chương 28 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 28 5.1 Kết luận 28 5.2 Đề nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC 32 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT D.O Dissolved Oxygen NT Nghiệm Thức T.tubifex Tubifex tubifex TB Trung Bình TN Thí Nghiệm Tp Thành phố SD standard deviation Ctv Cộng tác viên vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Hình thái ngồi trùn Hình 2.2 Hình đốt lơng cứng trùn Hình 2.3 Sơ đồ mô tả phát triển trứng, tăng trưởng, trưởng thành, trứng lắng đọng suy thoái Tubifex tubifex Hình 2.4 Sơ đồ mơ tả phát triển trứng, tăng trưởng, trưởng thành, trứng lắng đọng suy thoái Tubifex tubifex Hình 2.5 Hình dạng bên trùn Hình 2.6 Đai sinh dục trùn Hình 2.7 Quá trình hình thành kén trùn Hình 2.8 Túi trứng hay kén trứng trùn 10 Hình 2.9 Một trùn co rút lớp nhầy 11 Hình 3.1 Hệ thống khay để nuôi trùn 17 Hình 3.2 Những Chironomus sp có hệ thống ni 18 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng trùn phân tích theo phần trăm khối lượng tươi (trong gam) trùn 11 Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng trùn phân tích theo phần trăm khối lượng khơ .12 Bảng 3.1 Thành phần thức ăn R7001 Cty TNHH Uni - President Việt Nam 15 Bảng 3.2 Các chất dùng để nuôi trùn TN 16 Bảng 3.3 Các chất dùng để nuôi trùn TN 17 Bảng 3.4 Các chất dùng để nuôi trùn TN 17 Bảng 4.1 Hàm lượng oxy hòa tan TN 30 ngày nuôi .20 Bảng 4.2 Biến động hàm lượng oxy qua lần TN 20 Bảng 4.3 Biến động pH TN 30 ngày nuôi 21 Bảng 4.4 Biến động pH nước qua lần TN .22 Bảng 4.5 Biến động nhiệt độ TN 30 ngày nuôi 23 Bảng 4.6 Biến động nhiệt độ nước qua lần thí nghiệm 23 Bảng 4.7 Trọng lượng trùn sau 30 ngày nuôi TN .24 Bảng 4.8 Tăng trọng trùn sau 30 ngày nuôi TN 26 Bảng 4.9 Trọng lượng trùn sau 30 ngày nuôi TN .27 viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Trong năm gần đây, với phát triển vượt bậc kinh tế, nghề nuôi trồng thuỷ sản có bước tiến Đặc biệt phát triển mạnh thị trường thức ăn thuỷ sản, vấn đề thức ăn cho tơm cá vấn đề đáng quan tâm hàng đầu ngành nuôi trồng thuỷ sản Để tìm nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao đặc biệt dùng rộng rãi cho đối tượng ni yêu cầu quan trọng Trong chuỗi thức ăn tự nhiên thủy vực, tùy theo giai đoạn phát triển mà loài sinh vật ăn loại thức ăn có kích thước khác tùy theo tập tính ăn mà có lồi ăn thức ăn tươi sống, có lồi ăn thức ăn nhân tạo Ngồi ra, ni trồng thủy sản chi phí thức ăn chiếm gần 70 - 80%, vấn đề đáng quan tâm Ở nước nghèo phát triển khơng đủ khả chi phí kỹ thuật sản xuất thức ăn nhân tạo, việc sử dụng thức ăn tự nhiên giải vấn đề Trùn thức ăn lý tưởng đáp ứng yêu cầu cho lồi thủy sản nước ngọt, có giá trị dinh dưỡng cao 5.575 Cal/g trọng lượng khơ (Cummins Waycheck, 1971), tìm thấy số lượng lớn trùn nơi sơng, rạch có nhiều mùn bã hữu Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đánh giá tầm quan trọng trùn nguồn thức ăn tự nghiên cá bột cá trê trắng Clarias batrachus (Alam and Mollah, 1988), cá hồi Salmo gairdneri (Philips Buhler, 1979), cá tầm trắng Acipenser transmontanus (Buddington Dorosho, 1984) Trong trình sản xuất giống chi phí thức ăn thường chiếm 40 – 50% giá thành phẩm, việc sử dụng trùn làm thức ăn làm tiết kiệm chi phí cách đáng kể giá thành trùn rẽ so với thức ăn cơng nghiệp, muốn tìm nguồn trùn cung cấp quanh năm khó tìm Theo 28 29 30 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5 5,5 5 5,5 7 7 6,5 6,5 7 7 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 7 27,5 27 27 27 27,5 27 27 27 27,5 27 27 29 29 29 28,5 29 29 29 28,5 29 29 28,5 45 4,5 3,5 45 4,5 3,5 4 4,5 4,5 6,5 6,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 4,5 6,5 6,5 27,5 28 28 27,5 28 28 28 28 27,5 28 28 27,5 28 27 27 27,5 29 29 29 29 29 29,5 29 29,5 29 29 29,5 29 29 29 29 28,5 4,5 5,5 5,5 4,5 5,5 5,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5 5,5 5,5 27 27,5 27 27,5 27,5 27 27 27,5 27 28 28,5 28,5 28 28 29 28,5 28 28,5 Số liệu môi trường suốt q trình thí nghiệm D.O Ngày Nghiệm thức 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Chiều Sáng Nhiệt độ Sáng Chiều pH Chiều Sáng 6,5 27 28 4,5 4,5 6,5 27 28 6,5 27 28 4,5 5,5 6,5 27,5 28,5 4,5 5,5 6,5 27 28,5 4 6,5 27,5 28,5 5 6,5 27 28,5 4,5 6,5 27,5 29 40 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 4,5 4,5 27,5 29 28 29 4 28 29,5 4,5 3,5 28 29,5 4,5 28 29,5 4,5 28 28,5 4,5 28 29 4,5 28 29,5 5,5 4,5 28 29 28 29 4,5 26,5 28 4,5 26 27,5 5 27 28,5 27 28 4,5 26,5 28 4,5 27 28 5,5 4,5 27,5 28,5 5,5 27 28,5 5,5 27 28 5,5 28 29 4,5 28 29,5 5,5 28 29 4,5 28,5 29 5,5 28 29,5 5,5 4,5 28 29 4,5 5,5 28 29 4,5 28,5 29 5,5 28 29,5 28 29 4,5 5,5 28,5 29 4 28 29,5 3,5 28,5 29 4,5 5,5 28 29 4,5 28 29,5 28,5 29 5,5 28 29,5 4,5 28 29 4,5 28 29 3,5 5,5 28 29 4,5 28 29 5,5 4,5 28 29,5 28 29 4,5 5,5 27,5 29 41 7 10 11 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 4,5 5,5 28 29 5,5 28 29 4,5 5,5 28 29,5 4,5 6,5 28 29 5,5 4,5 6,5 28 29 5,5 4,5 6,5 28 29,5 5,5 7,5 28 29 4,5 6,5 28 29 6,5 28 29,5 4,5 6,5 28 29 6,5 28 29,5 5,5 7,5 28 29 4,5 5,5 28 29 5,5 28 29 4,5 28 29,5 5,5 27,5 29 4,5 3,5 28 29 4,5 28 29 27,5 29 5,5 28 29 28 29,5 4,5 5,5 28 29 5,5 4,5 28 29,5 5,5 27,5 29 5,5 5,5 28 29 4,5 5,5 27 29 5,5 27 29 5,5 27,5 28,5 3,5 27 28 4,5 27,5 29 5,5 27 28,5 4,5 27,5 29 3,5 27,5 29 4,5 27 29 26 28 3,5 27 28 4,5 26 27,5 5,5 28 29 4,5 3,5 27 29 4,5 27 29 27,5 28,5 5,5 27 29 27,5 29 42 12 13 14 15 16 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 4,5 5,5 27 28,5 5,5 4,5 27,5 29 5,5 27,5 29 5,5 5,5 27 29 4,5 5,5 26 28 5,5 26,5 28 5,5 26 27,5 3,5 27 28,5 4,5 26 28 5,5 5,5 26,5 28 5,5 27 29 5,5 5,5 26 28 4,5 3,5 26,5 28 4,5 26 27,5 27 28,5 5,5 26 28 26,5 28 4,5 5,5 26,5 28 5,5 4,5 26 27,5 5,5 27 28,5 5,5 5,5 26 28 4,5 5,5 26,5 28 5,5 27 29 5,5 6,5 26 28 3,5 6,5 26,5 28 4,5 6,5 26 27,5 4,5 6,5 27 28,5 4,5 7 26 28 4,5 4,5 6,5 26,5 28 4,5 6,5 26 27,5 4,5 4,5 6,5 26,5 28 6,5 7 26 28 5,5 27 29 4,5 5,5 26 27,5 4,5 27 28,5 4,5 5,5 26 28 4,5 3,5 26,5 28 4,5 27 29 5 26 28 4,5 26,5 28 4,5 26 27,5 5,5 27 28,5 3,5 4,5 26 28 43 17 18 19 20 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4,5 5,5 26,5 28 5,5 26,5 28 5,5 5,5 26 27,5 4,5 3,5 27 28,5 4,5 26 28 26,5 28 5,5 27 29 26 28 4,5 5,5 26,5 28 5,5 4,5 26 27,5 5,5 27 28,5 5,5 5,5 26 28 4,5 5,5 26,5 28 5,5 28 28,5 5,5 28 29 28 29 4,5 26 27,5 4,5 26 28 4,5 26 27,5 4,5 4,5 26,5 28 4,5 4,5 26 28 5,5 26,5 27,5 3,5 26 28 5,5 26,5 28 4,5 4,5 26 28 26 27,5 4,5 27 28,5 5,5 5,5 26 28 4,5 3,5 26,5 28 4,5 27 29 26 28 5,5 26,5 28 26 27,5 4,5 5,5 27 28,5 5,5 4,5 26 28 5,5 26,5 28 5,5 5,5 26,5 28 4,5 5,5 26 27,5 5,5 27 28,5 5,5 26 28 3,5 26,5 28 4,5 27 29 4,5 26 28 44 21 22 23 24 25 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4,5 7 26,5 28 4,5 4,5 7 26 27,5 4,5 5,5 6,5 6,5 27 28,5 3,5 7 26 28 4,5 6,5 26,5 28 4,5 6,5 27 28,5 4,5 6,5 27,5 29 5,5 4,5 6,5 27,5 29 4,5 6,5 27 29 5,5 4,5 26 28 3,5 5,5 26,5 28 4,5 5,5 26 27,5 27 28,5 4,5 26 28 26,5 28 5,5 5,5 26 27,5 4,5 3,5 26,5 28 4,5 26 28 26 27,5 5,5 27 28,5 26 28 4,5 5,5 26,5 28 5,5 4,5 27 29 5,5 26 28 5,5 5,5 26,5 28 4,5 5,5 26 27,5 5,5 27 28,5 5,5 26 28 3,5 26,5 28 4,5 26,5 28 4,5 26 27,5 4,5 27 28,5 4,5 4,5 26 28 5,5 4,5 26,5 28 4,5 4,5 27 29 5,5 5,5 26 28 5,5 26,5 28 4,5 5,5 26 27,5 27 28,5 26 28 4,5 26,5 28 4,5 28 29 4,5 28 28,5 45 26 27 28 29 30 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4,5 5,5 28 29 28 29 26 27,5 3,5 26 27,5 27 28,5 26 28 5,5 5,5 26,5 28 4,5 3,5 27 29 4,5 4,5 26 28 26,5 28 5,5 26 27,5 27 28,5 4,5 5,5 26 28 5,5 4,5 26,5 28 5,5 26,5 28 5,5 5,5 26 27,5 4,5 5,5 27 28,5 5,5 26 28 5,5 26,5 28 3,5 27 29 4,5 7,6 26 28 4,5 7 26,5 28 4,5 6,5 26 27,5 4,5 4,5 6,5 27 28,5 4,5 6,5 6,5 26 28 4,5 7 26,5 28 5,5 6,5 6,5 27 29 7,5 27 28,5 5 7,5 27,5 29 4,5 28 29 28 29 4,5 27,5 29 28 29 3,5 6,5 28 29,5 6,5 26 27,5 4,5 4,5 27 28,5 5,5 26 28 4,5 5,5 26,5 28 3,5 27 29 4,5 4,5 26 28 4,5 26,5 28 26 27,5 4,5 4,5 27 28,5 46 2.3 3.1 3.2 3.3 5,5 4,5 26 28 4,5 26,5 28 5,5 26,5 28 5,5 26 27,5 Kết tăng trọng trùn thí nghiệm Nghiệm thức 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 Trọng lượng ban đầu (g) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Trọng lượng thu hoạch (g) 12,5 13,2 10,8 4,1 3,4 4,8 4,9 4,1 5,8 12,8 9,8 11,3 2,0 1,8 3,5 2,1 1,8 1,5 Ghi Trùn nhỏ Trùn nhỏ Trùn nhỏ Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Kết tăng trọng trùn thí nghiệm Nghiệm thức 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 Trọng lượng ban đầu (g) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Trọng lượng thu hoạch (g) 28,0 25,2 27,1 46,5 42,8 37,9 28,4 31,6 29,4 25,1 22,2 24,6 Kết tăng trọng trùn thí nghiệm 47 Ghi Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Nghiệm thức 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 Trọng lượng ban đầu (g) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Trọng lượng thu hoạch (g) 67,8 80,2 58,4 39,2 38,8 41,4 45,4 57,6 41,4 Ghi Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn Trùn nhỏ + lớn PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ Chất lượng nước suốt q trình thí nghiệm DO: One-Sample T: Sáng Chiều Variable N Mean StDev SE Mean 95% CI Sáng 30 2,7633 0,4605 0,0841 (2,5914 2,9353) Chiều 30 3,5167 0,4018 0,0734 (3,3666 3,6667) pH: 48 One-Sample T: Sáng, Chiều Variable N Mean StDev SE Mean 95% CI Sáng 7.1000 0.0926 0.0327 (7.0226, 7.1774) Chiều 6.9250 0.0707 0.0250 (6.8659, 6.9841) Nhiệt độ: One-Sample T: Sáng, Chiều Variable N Mean StDev SE Mean 95% CI Sáng 30 28.3400 0.2283 0.0417 (28.2547, 28.4253) Chiều 30 30.0267 0.5382 0.0983 (29.8257, 30.2276) Kết tăng trọng trùn thí nghiệm One-way ANOVA: TL versus NT Source DF SS MS F P NT 303,411 60,682 61,30 0,000 Error 12 11,880 0,990 Total 17 315,291 S = 0,9950 R-Sq = 96,23% R-Sq(adj) = 94,66% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+1 12,167 1,234 ( -* ) 4,100 0,700 ( -* ) 3 4,933 0,850 ( * -) 11,300 1,500 ( * -) 2,433 0,929 ( -* -) 1,800 0,300 ( * -) + -+ -+ -+3,5 7,0 10,5 14,0 Chất lượng nước suốt q trình thí nghiệm D.O sáng: One-way ANOVA: Sáng versus NT Source DF SS MS F P NT 0,441 0,147 0,47 0,702 Error 356 110,753 0,311 Total 359 111,194 S = 0,5578 R-Sq = 0,40% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 49 Level N Mean StDev + -+ -+ -+1 90 4,4333 0,5864 ( * -) 90 4,5056 0,5056 ( -* ) 90 4,4833 0,5779 ( * -) 90 4,5278 0,5577 ( -* ) + -+ -+ -+4,40 4,50 4,60 4,70 D.O chiều: One-way ANOVA: Chiều versus NT Source DF SS MS F P NT 1,458 0,486 1,07 0,364 Error 356 162,292 0,456 Total 359 163,749 S = 0,6752 R-Sq = 0,89% R-Sq(adj) = 0,05% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 90 4,8944 0,7130 ( -* -) 90 5,0111 0,6828 ( -* ) 90 5,0222 0,6487 ( -* ) 90 5,0667 0,6543 ( * -) + -+ -+ -+ 4,80 4,92 5,04 5,16 pH Sáng: One-way ANOVA: Sáng versus NT Source DF SS MS F P NT 0,0458 0,0153 0,24 0,865 Error 56 3,5000 0,0625 Total 59 3,5458 S = 0,25 R-Sq = 1,29% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 15 6,9667 0,2289 ( * ) 50 15 6,9000 0,2803 ( * ) 15 6,9667 0,2968 ( * ) 15 6,9333 0,1759 ( * ) -+ -+ -+ -+ -6,80 6,90 7,00 7,10 pH chiều One-way ANOVA: Chiều versus NT Source DF SS MS F P NT 0.2458 0.0819 1.45 0.238 Error 56 3.1667 0.0565 Total 59 3.4125 S = 0.2378 R-Sq = 7.20% R-Sq(adj) = 2.23% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 15 6.8000 0.2535 ( * -) 15 6.7333 0.2582 ( -* -) 15 6.9000 0.2070 ( -* -) 15 6.8667 0.2289 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 6.72 6.84 6.96 7.08 Nhiêt độ buổi Sáng One-way ANOVA: S versus NT Source DF SS MS F P NT 0,088 0,029 0,06 0,980 Error 356 172,232 0,484 Total 359 172,320 S = 0,6956 R-Sq = 0,05% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 90 27,439 0,726 ( * -) 90 27,473 0,648 ( -* ) 90 27,456 0,686 ( * -) 90 27,433 0,720 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -27,30 27,40 27,50 27,60 Nhiệt độ buổi chiều One-way ANOVA: C versus NT Source DF SS MS F P NT 0,214 0,071 0,20 0,898 Error 356 128,661 0,361 Total 359 128,875 S = 0,6012 R-Sq = 0,17% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 90 28,756 0,582 ( * -) 90 28,811 0,579 ( * -) 51 90 28,783 0,618 ( -* ) 90 28,817 0,625 ( * -) -+ -+ -+ -+ -28,640 28,720 28,800 28,880 Kết ni thí nghiệm One-way ANOVA: TL versus NT Source DF SS MS F P NT 595,51 198,50 30,85 0,000 Error 51,47 6,43 Total 11 646,99 S = 2,537 R-Sq = 92,04% R-Sq(adj) = 89,06% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 26,767 1,429 ( * ) 42,400 4,314 ( * -) 3 29,800 1,637 ( * -) 23,967 1,550 ( * ) -+ -+ -+ -+ -21,0 28,0 35,0 42,0 Chất lượng nước suốt trình thí nghiệm D.O sáng One-way ANOVA: S versus NT Source DF SS MS F P NT 1,606 0,803 2,43 0,090 Error 267 88,361 0,331 Total 269 89,967 S = 0,5753 R-Sq = 1,78% R-Sq(adj) = 1,05% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 90 4,5611 0,6035 ( -* -) 90 4,6556 0,5490 ( -* -) 90 4,7500 0,5721 ( -* -) + -+ -+ -+ 4,44 4,56 4,68 4,80 D.O chiều One-way ANOVA: C versus NT Source DF SS MS F P NT 0,191 0,095 0,22 0,802 Error 267 115,239 0,432 Total 269 115,430 S = 0,6570 R-Sq = 0,17% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 90 5,0500 0,6137 ( -* -) 90 5,0389 0,7000 ( -* -) 52 90 5,1000 0,6543 ( -* -) + -+ -+ -+ 4,90 5,00 5,10 5,20 pH sáng One-way ANOVA: S versus NT Source DF SS MS F P NT 0,160 0,080 0,76 0,473 Error 42 4,416 0,105 Total 44 4,576 S = 0,3243 R-Sq = 3,51% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+-1 15 6,8067 0,3327 ( -* -) 15 6,9333 0,2582 ( -* -) 15 6,9333 0,3716 ( -* -) -+ -+ -+ -+-6,72 6,84 6,96 7,08 pH chiều One-way ANOVA: Chiều versus NT Source DF SS MS F P NT 0.1444 0.0722 1.15 0.326 Error 42 2.6333 0.0627 Total 44 2.7778 S = 0.2504 R-Sq = 5.20% R-Sq(adj) = 0.69% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 15 6.8333 0.2440 ( * ) 15 6.7000 0.2535 ( * ) 15 6.8000 0.2535 ( * ) -+ -+ -+ -+ -6.60 6.70 6.80 6.90 Nhiệt độ sáng One-way ANOVA: S versus NT Source DF SS MS F P NT 0,572 0,286 0,47 0,624 Error 267 161,769 0,606 Total 269 162,342 S = 0,7784 R-Sq = 0,35% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 90 26,878 0,787 ( -* ) 53 90 26,917 0,754 ( * -) 90 26,989 0,793 ( * -) + -+ -+ -+ 26,76 26,88 27,00 27,12 Nhiệt độ chiều One-way ANOVA: C versus NT Source DF SS MS F P NT 0.557 0.279 0.79 0.453 Error 267 93.650 0.351 Total 269 94.207 S = 0.5922 R-Sq = 0.59% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 90 28.361 0.618 ( -* -) 90 28.422 0.565 ( -* ) 90 28.472 0.592 ( -* ) + -+ -+ -+ 28.30 28.40 28.50 28.60 Kết nuôi thí nghiệm One-way ANOVA: P versus NT Source DF SS MS F P NT 1337,6 668,8 10,41 0,011 Error 385,5 64,2 Total 1723,0 S = 8,015 R-Sq = 77,63% R-Sq(adj) = 70,17% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 68,800 10,934 ( -* ) 39,800 1,400 ( -* ) 3 48,133 8,439 ( * -) -+ -+ -+ -+ -30 45 60 75 54 ...THỬ NGHIỆM NUÔI TRÙN CHỈ Tubifex tubifex (Muller, 1774) Thực PHAN TRỌNG NGUN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản chuyên ngành... DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng trùn phân tích theo phần trăm khối lượng tươi (trong gam) trùn 11 Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng trùn phân tích theo phần trăm khối lượng... 26 Bảng 4.9 Trọng lượng trùn sau 30 ngày nuôi TN .27 viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Trong năm gần đây, với phát triển vượt bậc kinh tế, nghề nuôi trồng thuỷ sản có bước tiến Đặc biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM NUÔI TRÙN CHỈ Tubifex tubifex (Muller, 1774), THỬ NGHIỆM NUÔI TRÙN CHỈ Tubifex tubifex (Muller, 1774), Phân loại trùn chỉ, 1T2.3 Đặc điểm sinh sản, 1TĐặc điểm dinh dưỡng, 0TCác chỉ tiêu theo dõi, 0TKẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 0T4.1 Kết quả các chỉ tiêu môi trường, 0TKết quả thử nghiệm nuôi, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay