TÌM HIỂU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA ( Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI CÔNG TY KISIMEX

61 28 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA ( Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI CÔNG TY KISIMEX Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Uyên Ngành: Nuôi Trồng Thủy Sản Chuyên ngành: Ngư Y Niên khóa: 2007- 2011 Tp.Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 TÌM HIỂU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA ( Pangasius hypophthalmus ) TẠI CÔNG TY KISIMEX Thực NGUYỄN THỊ UYÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản - Chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn: NGÔ VĂN NGỌC Tháng năm 2011 CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm tạ: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Cùng tồn thể q thầy Khoa Khoa Học, Khoa Thủy Sản tận tình giảng truyền đạt kiến thức cho tơi suốt khóa học Đặc biệt với lòng biết ơn sâu sắc xin gửi đến thầy Ngơ Văn Ngọc tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình học tập thực tốt đề tài tốt nghiệp Ban giám đốc công ty TNHH KISIMEX - Tân Hiệp – Kiên Giang, kỹ sư Hoàng Đức Long Cùng toàn thể anh chị Trại cá giống công ty tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ thực nghiên cứu Xin Chân thành cảm ơn bố mẹ, bạn sinh viên khoa thủy sản khóa 33 động viên giúp đỡ năm học tập thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong đón nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để luận văn hồn chỉnh TĨM TẮT Đề tài “Tìm Hiểu Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Cá Tra Tại Công Ty KISIMEX ” thực khoảng thời gian từ 01/03/2011đến 10/06/2011 Trại sản xuất giống Công ty cổ phần Thủy Sản Kiên Giang Nội dung đề tài bao gồm: Tìm hiểu quy trình sinh sản nhân tạo ương nuôi cá tra bột lên cá hương, theo dõi tiêu chất lương nước, theo dõi mức tăng trưởng cá ương nuôi đến giai đoạn cá hương 45 ngày Kết đạt được: Về sinh sản: Kích thích rụng trứng HCG (Trung Quốc, Việt Nam) với tổng liều 5.500 IU/Kg cá Sử dụng phương pháp tiêm nhiều lần (4 lần) Khoảng cách liều dẫn liều sơ cách 24 giờ, riêng liều sơ cách liều định Thời gian hiệu ứng từ đến 30 tính từ lúc tiêm liều định nhiệt độ nước 28 – 300C Sức sinh sản thực tế 78.947 - 163.265 trứng/kg cá Tỷ lệ rụng trứng 100% Tỷ lệ thụ tinh từ 80 - 98% Tỷ lệ nở từ 31 - 98% Thời gian nở từ 18 - 20 Về ương nuôi: Ương từ cá bột lên cá hương sau 45 ngày tuổi với mật độ ương 800 con/ m2 đạt chiều dài dao động từ 8,36 ± 0,78 (cm) đến 8,52 ± 0,64 (cm); trọng lượng trung bình từ 7,2 - 8,0g tỷ lệ sống 13,3 – 18,75% MỤC LỤC MỤC TRANG Trang Tựa i Cảm Tạ ii Tóm Tắt iii Mục Lục iv Danh Sách Các Bảng viii Danh Sách Các Hình ix Danh Sách Các Chữ Viết Tắt x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Đặc điểm phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Đặc điểm sinh thái 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.1.8 Chất kích thích sinh sản sử dụng sinh sản nhân tạo 2.1.8.1 HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 2.1.8.2 GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) 2.1.8.3 Chất kháng Dopamine 2.2 Hiện Trạng Sản Xuất Cá Giống Nhu Cầu Cá Tra Hiện Nay 2.3 Giới Thiệu Công Ty KISIMEX – Tân Hiệp – Kiên Giang 10 2.4 Vị Trí Địa Lý Điều Kiện Cơ Sở Nơi Tiến Hành Khóa Luận 11 2.4.1 Vị trí địa lý 11 2.4.2 Cơ sở vật chất 11 CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời Gian Địa Điểm 12 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 12 3.3 Vật Liệu Phương Pháp 12 3.3.1 Vật liệu trang thiết bị 12 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.3.2.1 Thực nghiệm quy trình sản xuất giống nhân tạo 14 3.3.2.2 Các tiêu cần theo dõi 15 3.3.2.3 Xử lý số liệu 16 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Nuôi Vỗ Cá Bố Mẹ 17 4.1.1 Ao nuôi vỗ 17 4.1.2 Cải tạo ao nuôi vỗ 17 4.1.3 Chọn cá bố mẹ 17 4.1.4 Mùa vụ nuôi vỗ 18 4.1.5 Mật độ nuôi vỗ 18 4.1.6 Thức ăn nuôi vỗ 18 4.1.7 Quản lý ao nuôi vỗ 20 4.1.8 Kiểm tra độ thành thục cá nuôi vỗ 20 4.2 Kỹ Thuật Sinh Sản Cá Tra 20 4.2.1 Phân biệt đực 20 4.2.2 Tiêu chuẩn chọn cá bố mẹ 21 4.2.3 Chuẩn bị cho cá sinh sản 21 4.2.4 Kích thích sinh sản nhân tạo cá tra 22 4.2.5 Kỹ thuật vuốt trứng gieo tinh 22 4.2.6 Kỹ thuật khử dính 23 4.2.7 Ấp trứng 23 4.3 Kết Quả Sinh Sản Nhân Tạo 24 4.3.1 Các yếu tố môi trường nước thời gian cho cá sinh sản ấp trứng 24 4.3.2 Kết lần sinh sản 25 4.3.2.1 Thời gian hiệu ứng 25 4.3.2.2 Sức sinh sản thực tế 25 4.3.2.3 Thời gian nở 26 4.3.2.4 Tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở 26 4.4 Kỹ Thuật Ương Cá Bột lên Cá Hương 27 4.4.1 Ao ương 27 4.4.2 Cải tạo ao ương 27 4.4.3 Thả cá 28 4.4.4 Quản lý – chăm sóc 28 4.4.4.1 Cho ăn – thức ăn 28 4.4.4.2 Thay nước 30 4.4.4.3 Phòng bệnh 30 4.4.4.4 Thu hoạch 30 4.5 Kết Quả Ương Cá Bột lên Cá Hương 31 4.5.1 Các yếu tố môi trường ương cá 31 4.5.1.1 Độ pH ao ương 31 4.5.1.2 Hàm lượng DO 33 4.5.1.3 Nhiệt độ 34 4.5.1.4 Hàm lượng amonia tổng số (NH ) 35 4.5.2 Sự tăng trưởng chiều dài trọng lượng 36 4.5.3 Tỷ lệ sống 37 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 5.1 Kết Luận 38 5.2 Kiến Nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG 2.1 TRANG Thành phần thức ăn ruột cá tra tự nhiên 2.2 Năng lực sản xuất cá tra giống nhu cầu cá tra giống cáctỉnh, 2009 4.1 Công thức thức ăn 1000 kg thức ăn công nghiệp 19 4.2 Các yếu tố môi trường nước sinh sản nhân tạo 24 4.3 Kết sinh sản nhân tạo cá tra 25 4.4 Các yếu tố môi trường nước ương cá 31 4.5 Chiều dài trọng lượng trung bình cá ương cá 36 4.6 Kết ương nuôi từ cá bột lên cá hương 37 DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ TRANG Hình 3.1 Nhà sản xuất giống 12 Hình 3.2 Bể chứa cá bố mẹ - Bể dưỡng cá tra bột 13 Hình 3.3 Kích dục tố HCG 14 Hình 4.1 Ao nuôi cá bố mẹ 17 Hình 4.2 Thức ăn ni vỗ cá bố mẹ - Vitamin ADE 18 Hình 4.3 Cá tra 20 Hình 4.4 Kiểm tra trứng cho sinh sản 21 Hình 4.5 Vị trí tiêm 22 Hình 4.6 Vuốt trứng 23 Hình 4.7 Dung dịch tanin 0,5% 23 Hình 4.8 Hệ thống bình weis 24 Hình 4.9 Cải tạo ao ương 27 Hình 4.10 Cấp nước ao ương 28 Hình 4.11 Thức ăn dùng ương nuôi 29 Hình 4.12 Cho cá ăn 29 Hình 4.13 C-Maxi TF-Men 30 Đồ thị 4.1 Sự biến đổi pH ao ương đợt 32 Đồ thị 4.2 Sự biến đổi pH ao ương đợt 32 Đồ thị 4.3 Sự biến đổi hàm lượng DO ao ương đợt 33 Đồ thị 4.4 Sự biến đổi hàm lượng DO ao ương đợt 34 Đồ thị 4.5 Sự biến đổi nhiệt độ ao ương đợt 35 Đồ thị 4.6 Sự biến đổi nhiệt độ ao ương đợt 35 10 Nguyên nhân đợt ương tiến hành vào mùa nắng, thời gian mưa ( có đợt ương thứ có vài ngày mưa) Nhiệt độ cao nhiều ảnh hưởng tới phát triển cá 4.5.1.4 Hàm lượng Amonia tổng số (NH ) Trong ao ương cá tra, amonia sinh từ hoạt động phân hủy protein thực vật động vật, từ sản phẩm tiết động vật ao Cá bột chưa hoàn thiện cấu tạo thể nên nhạy cảm với nồng độ amonia, nồng độ amonia vượt khỏi ngưỡng cho phép cá bột chết Qua theo dõi đợt ương thấy nồng độ amonia dao động phạm vi cho phép nhỏ 0,1 mg/L (Bảng 4.4) nên tác động tiêu cực amonia nên sinh trưởng phát triển cá bột không đáng kể 4.5.2 Sự tăng trưởng chiều dài trọng lượng Tăng trưởng gia tăng kích thước khối lượng cá theo thời gian Nhờ trình trao đổi chất, trình sử dụng đồng hóa thức ăn Q trình tăng trưởng đặc trưng với loài cá phụ thuộc vào nhiều yếu tố điều kiện môi trường sống, thuộc tính lồi, thức ăn, giới tính Qua theo dõi đợt ương nuôi với mật độ 800 cá bột/m2 kết trình bày qua Bảng 4.5 Bảng 4.5: Chiều dài trọng lượng trung bình cá ương nuôi Đợt ương Mật độ ( con/m2) 13/03/11 25/04/11 15 ngày tuổi 30 ngày tuổi 45 ngày tuổi L ( cm) P (g) L (cm) P (g) L (cm) P (g) 800 1,89 ± 0,43 0,07 3,93 ± 0,59 3,40 8,36 ± 0,78 7,20 800 2,18 ± 0,42 0,09 4,17 ± 0,56 3,50 8,52 ± 0,64 8,0 Qua Bảng 4.5 thấy tăng trưởng chiều dài trọng lượng cá tra đợt ương khơng có khác biệt đáng kể, chế độ chăm sóc khơng có chênh lệch thay đổi nhiều yếu tố môi trường, thời tiết 47 4.5.3 Tỷ lệ sống Cùng với khả tăng trưởng chiều dài tỷ lệ sống yếu tố quan trọng định đến suất, lợi nhuận đợt ương Trong đợt khảo sát này, tiến hành xác định tỷ lệ sống cá tra lúc kết thúc đợt ương (45 ngày) trình bày qua Bảng 4.6 Bảng 4.6: Kết ương nuôi từ cá bột lên cá hương Đợt ương Diện tích (m2) Nhiệt độ (oC) Cá bột (con) 13/03/2011 1.500 27 - 33 1.200.000 160.000 13,3 25/04/2011 5.000 29 - 33 4.000.000 750.000 18,75 Cá 45 ngày tuổi (con) Tỷ lệ sống (%) Qua Bảng 4.6 thấy tỷ lệ sống cá bột lên cá hương đợt cao đợt thời gian ương chúng tơi thấy yếu tố chất lượng nước ao ương biến động ln nằm khoảng thích hợp, cá bị nhiễm khuẩn kí sinh trùng Trong đợt ương thứ cá giai đoạn – 15 ngày tuổi thường hay gặp trời mưa, pH ao biến động gây stress cho cá nên giai đoạn sau cá thường hay bị nhiễm kí sinh trùng nên tỷ lệ sống cá thấp 48 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dựa trình tìm hiểu kết thu đề tài, rút số kết luận kiến nghị sau: 5.1 Kết Luận - Phương pháp chọn đàn cá bố mẹ Trại có chất lượng - Quy trình ni vỗ trại phù hợp với nhu cầu phát triển tuyến sinh dục cá tra - Kích thích rụng trứng HCG, với tổng liều 5.500 IU/kg cá Sử dụng phương pháp tiêm nhiều lần (4 lần) Khoảng cách liều dẫn liều sơ cách 24 giờ, riêng liều sơ cách liều định cho hiệu sinh sản tốt - Sử dụng phương pháp ấp bình weis đạt kết cao - Quy trình ương cá bột lên cá hương trại đạt kết tương đối cao ( 13,3 – 18,75%) 5.2 Kiến Nghị - Để nâng cao hiệu chất lượng giống đạt cao công ty nên giảm mật độ ương nuôi Nên ương với mật độ vừa phải, khoảng 400 – 500 con/ m2 Ương với mật độ cao cá dễ bị bệnh đặc biệt thời tiết mưa nắng thất thường - Theo dõi thường xuyên yếu tố môi trường, đặc biệt yếu tố pH ao dao động ngày lớn ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng cá 49 - Trong q trình ương ni cần tập trung theo dõi để phát trị bệnh kịp thời - Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng HCG kết hợp với não thùy cá chép để tăng thời gian hiệu ứng thuốc giảm gây stress cho cá bố mẹ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Công, 2007 Kỹ thuật sinh sản nhân tạo ương nuôi cá tra ( Pangasianodon hypophthalamus; Saugave, 1878) phục vụ cho chương trình chọn giống Luận văn tốt nghiệp, Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Mai Hiền Đệ, 2010 Khảo sát quy trình sản xuất giống cá chim trắng (Colossoma brachypomum) Trại cá giống Bàu Cá, Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp, Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phú Hòa, 2000 Chất lượng nước nuôi trồng thủy sản Bài giảng tóm tắt, Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Hồng Đức Long, 2010 Dự án ứng dụng tiến khoa học sản xuất giống nhân tạo nuôi thương phẩm cá tra công nghiệp ao đất xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, 2010 Công ty cổ phần thủy sản Kiên Giang Phạm Văn Khánh, 1996 Sinh sản nhân tạo nuôi cá tra ( Pangasianodon hypophthalamus; Saugave, 1878) Đồng Bằng Sông Cửu Long Trường Đại học Thủy Sản Nha Trang Nguyễn Quốc Phong, 2008 Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá tra ( Pangasianodon hypophthalamus )tại Trung tâm Giống Thủy sản Bến Tre Luận văn tốt nghiệp, Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Phạm Minh Thành - Nguyễn Văn Kiểm, 2009 Cơ sở khoa học kỹ thuật sản xuất cá giống NXB Nông Nghiệp Vũ Văn Tuyên, 2010 Thực nghiệm sản xuất giống cá tra huyện Cờ Đỏ Thành phố Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp, Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 51 Trần Thanh Xuân, 1994 Một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo cá tra ( Pangasianodon hypophthalamus) miền Nam 52 PHỤ LỤC Phụ lục 1:Kết sinh sản cá tra P cá TT ( kg) 10 11 6,4 5,4 9,8 6,4 8,4 7,2 4,8 8,2 5,4 7 5,5 7,4 5,5 4,6 Đợt sinh sản Nhiệt độ (oC) Liều lượng HCG (IU/kg cá cái) Liều Liều Liều Liều 8/3/2011 29 - 30 500 500 20/4/2011 28 - 30 500 500 P trứng ( g) 80 650 550 650 1500 3000 250 450 680 450 300 550 400 1.100 1.000 700 1500 3000 900 1.200 700 300 800 53 TLRT (%) SSSTT ( trứng/kg) Nhiệt độ ấp trứng (oC) 100 78.947 29 - 30 80 31 100 163.265 28 - 30 98 98 TLTT (%) TLN (%) Phụ lục 2: Bảng theo dõi chiều dài trọng lượng cá ương đợt 1(13/3/2011) STT 15 ngày tuổi L (cm) P tb (g) 30 ngày tuổi L (cm) P tb (g) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2,5 1,5 1,1 2,0 2,2 2,0 1,7 2,2 1,5 1,7 2,4 1,5 1,1 1,5 1,5 2,0 1,9 2,3 2,1 1,5 1,9 2,5 1,7 2,0 2,2 2,0 2,5 2,7 1,9 30 1,1 4,1 7,1 TB NN LN 1,89 ± 0,43 1,1 2,7 3,93 ± 0,59 3,0 5,0 8,36 ± 0,78 7,0 9,6 0,07 4,5 5,0 3,1 4,7 3,5 3,9 3,5 5,0 3,0 3,3 4,5 4,1 4,0 3,5 3,9 4,1 3,6 3,5 4,0 3,7 5,0 4,0 3,5 3,0 4,5 4,1 3,0 4,0 4,5 45 ngày tuổi L (cm) P tb (g) 3,4 7,0 8,0 8,4 8,3 8,7 8,6 9,5 9,6 9,4 7,2 8,4 9,6 9,1 9,2 7,4 7,5 7,1 8,2 9,0 8,0 7,5 8,1 8,4 9,3 8,7 8,2 8,9 9,1 7,5 7,2 Chú thích: L (cm): Chiều dài cá ương P tb : Trọng lượng trung bình cá ương 54 Phụ lục 3: Bảng theo dõi chiều dài trọng lượng cá ương đợt (25/4/2011) 15 ngày tuổi L (cm) P tb (g) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB NN LN 2,0 1,9 2,1 2,3 1,8 2,9 3,0 1,5 2,7 1,9 2,0 1,9 3,0 2,4 2,1 2,5 1,6 1,8 2,5 2,3 2,3 1,9 2,4 2,7 2,7 1,7 2,1 2,3 1,5 1,7 2,18 ± 0,42 1,5 3,0 0,09 30 ngày tuổi L (cm) P tb (g) 5,5 4,5 4,0 4,4 3,5 3,8 4,5 3,1 5,0 4,5 4,7 4,0 4,1 4,0 3,2 4,0 3,5 4,7 4,5 5,0 3,5 4,1 5,0 3,7 4,5 3,9 4,1 4,5 4,0 3,5 4,17 ± 0,56 3,1 5,5 3,5 45 ngày tuổi L (cm) P tb (g) 8,0 8,5 7,8 9,0 9,5 7,8 8,0 8,5 9,1 9,4 9,3 7,0 7,5 8,4 8,6 8,2 8,1 9,0 9,3 9,4 7,7 8,2 8,6 8,5 9,0 9,2 8,5 9,1 7,6 8,7 8,52 ± 0,64 7,0 9,5 Chú thích: L (cm): Chiều dài cá ương P tb : Trọng lượng trung bình cá ương 55 8,0 Phụ luc 4: Bảng theo dõi lượng thức ăn sử dụng thuốc sử dụng ương cá đợt 1(13/3/2011) ao 1.500 m2 Ngày Mã số thức ăn 13/03/11 501S 14/03/11 15/03/11 16/03/11 17/03/11 18/03/11 19/03/11 20/03/11 21/03/11 22/03/11 23/03/11 24/03/11 25/03/11 26/03/11 27/03/11 501S;501 28/03/11 29/03/11 30/03/11 31/03/11 01/04/11 02/04/11 03/04/11 04/04/11 05/04/11 06/04/11 07/04/11 501;502S 08/04/11 09/04/11 10/04/11 502S 11/04/11 12/04/11 13/04/11 14/04/11 15/04/11 502S;502 16/04/11 17/04/11 18/04/11 19/04/11 502;503 20/04/11 Lượng thức ăn (kg) Lần Lần Lần 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5,5 5,5 8,5 10 11 12 13,5 14 14 0,5 0,5 0,5 0.5 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5,5 7,5 11 11,5 12,5 14 14 14 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3,5 4 4,5 4,5 5,5 10 11 12 13 13 16 15 56 Tổng cộng 1,5 1,5 1,5 1,7 3 4,5 4,5 6 6,5 7,5 7,5 8,5 9 9 9 10,5 11 12 12 13,5 13,5 15 16,5 17,5 22,5 27,5 32 34,5 37,5 40,5 44 43 Thuốc hóa chất bón 50kg vơi 0,5 lít Iodine 0,5 lít Iodine bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men 21/04/11 22/04/11 23/04/11 24/04/11 25/04/11 26/04/11 27/04/11 28/04/11 19 19 19 20 22 30 35 35 19 19 19 20 22 30 35 35 19 19 20 20 22 30 35 35 57 57 57 58 60 66 90 105 105 bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men Phụ lục 5: Bảng theo dõi lượng thức ăn thuốc sử dụng ương cá đợt (25/04/2011) ao 5.000 m2 Ngày Mã số thức ăn 25/04/11 501S 26/04/11 27/04/11 28/04/11 29/04/11 30/04/11 01/05/11 02/05/11 03/05/11 04/05/11 05/05/11 06/05/11 501S;501 Lần Lượng thức ăn (kg) Lần Lần Lần Tổng cộng 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1 2 2,5 2,5 3 0,5 0,5 0,5 0,7 1 2 2,5 2,5 3 0,5 0,5 0,5 0,7 1 2 2,5 2,5 3 2 2,6 4 7,5 7,5 9,5 9,5 11,5 11,5 07/05/11 3 3 12 08/05/11 3 3 12 09/05/11 3 3,5 3,5 13 10/05/11 3,5 3,5 3,5 13,5 11/05/11 3,5 4 15,5 12/05/11 3,5 4 15,5 13/05/11 3,5 4 15,5 14/05/11 3,5 4,5 4,5 16,5 15/05/11 3,5 4,5 4,5 4,5 17 16/05/11 3,5 4,5 4,5 4,5 17 17/05/11 5 19 18/05/11 5 19 19/05/11 20/05/11 5 5,5 5,5 5,5 21,5 23 58 Thuốc hóa chất gây màu thức ăn li 35N tạt Iodine 200kg vôi bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men 21/05/11 501;502S 6 10 22 22/05/11 8 10 26 23/05/11 10 11 10 31 24/05/11 13 13 13 39 25/05/11 14 14 14 42 26/05/11 15,5 16 16 47.5 27/05/11 18 20 20 58 28/05/11 18 20 19 57 59 bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men bổ sung C-Maxi TF-Men Phụ lục 6: Bảng theo dõi chất lượng nước ao ương đợt (1.500 m2) Ngày 13/3/2011 15/3/2011 17/3/2011 20/3/2011 22/3/2011 24/3/2011 26/3/2011 29/3/2011 31/3/2011 2/4/2011 4/4/2011 6/4/2011 9/4/2011 11/4/2011 13/4/2011 16/4/2011 18/4/2011 20/4/2011 23/4/2011 25/4/2011 27/4/2011 Lớn Nhỏ Các tiêu pH NH (mg/L) DO (mg/L) Nhiệt độ (oC) Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 8,0 8,5 < 0,1 32 33 8,0 8,5 < 0,1 32 33 7,5 8,5 < 0,1 31 32 < 0,1 8,0 8,5 31 33 < 0,1 7,5 8,0 31,5 33 < 0,1 8,0 8,5 32 33 < 0,1 7,5 8,0 32 32,5 < 0,1 7,5 8,0 31,5 33 < 0,1 7,5 7,0 28 27 < 0,1 7,0 7,0 28 29 < 0,1 7,0 6,5 29 27 < 0,1 7,5 8,0 30 32 < 0,1 7,5 8,5 31 32 < 0,1 8,0 8,5 32 33 < 0,1 7,5 8,5 32 33 < 0,1 7,0 7,5 31 32 < 0,1 7,0 7,5 30 32 < 0,1 7,5 8,0 31 33 < 0,1 8,0 8,5 32 33 < 0,1 7,5 8,0 32 33 7,5 8,0 < 0,1 31 32 8,0 8,5 32 33 7,0 7,5 28 27 60 Phụ lục 7: Bảng theo dõi chất lượng nước ao ương đợt (5.000m2) Ngày 25/4/2011 27/4/2011 29/4/2011 2/5/2011 4/5/2011 6/5/2011 9/5/2011 11/5/2011 13/5/2011 16/5/2011 18/5/2011 20/5/2011 23/5/2011 25/5/2011 27/5/2011 Lớn Nhỏ Các tiêu pH NH (mg/L) DO (mg/L) Sáng Chiều Sáng Chiều < 0,1 7,5 8,0 < 0,1 7,5 8,5 < 0,1 8,0 8,5 < 0,1 7,0 8,0 < 0,1 7,5 8,0 < 0,1 8,0 8,5 < 0,1 8,0 8,5 < 0,1 8,0 8,5 < 0,1 7,5 8,0 < 0,1 7,5 8,5 < 0,1 7,5 8,0 < 0,1 7,5 8,5 < 0,1 7,5 8,5 < 0,1 8,0 8,5 < 0,1 8,0 8,5 8,0 8,5 7,0 8,0 61 Nhiệt độ (0C) Sáng Chiều 31,5 33 30 32 30,5 33 29 31 30 31 31 33 31 33 31 33 32 33 31,5 32 31 33 32 33 29 30 31 32 31 33 31,5 33 29 30 ... ruột ngắn khơng gấp khúc Trong thủy vực tự nhiên tính ăn cá thi n động vật Ở giai đoạn cá bột cá hương cá ăn mồi sống nên dễ ăn lẫn thi u thức ăn Khi cá lớn, cá thể tính ăn rộng Trong điều kiện... cá tra đồng sông Cửu Long 19 ngày bộc lộ nhiều điểm yếu, từ cạnh tranh thi u lành mạnh thị trường xuất khẩu, khủng hoảng thi u thừa nguyên liệu, vấn đề kiểm sốt chất lượng giống Vì vậy, để phát... kháng Dopamine 2.2 Hiện Trạng Sản Xuất Cá Giống Nhu Cầu Cá Tra Hiện Nay 2.3 Giới Thi u Công Ty KISIMEX – Tân Hiệp – Kiên Giang 10 2.4 Vị Trí Địa Lý Điều Kiện Cơ Sở Nơi Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA ( Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI CÔNG TY KISIMEX, TÌM HIỂU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA ( Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI CÔNG TY KISIMEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay