KHẢO SÁT HỆ VI KHUẨN HIẾU KHÍ VÀ VIBRIO TRÊN ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TRONG MÔ HÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN

95 28 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN -oOo - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HỆ VI KHUẨN HIẾU KHÍ VÀ VIBRIO TRÊN ẤU TRÙNG TƠM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TRONG MƠ HÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2007 – 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 KHẢO SÁT HỆ VI KHUẨN HIẾU KHÍ VÀ VIBRIO TRÊN ẤU TRÙNG TƠM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TRONG MƠ HÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Tác giả NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản Chuyên Ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn TS Đinh Thế Nhân Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt khóa luận, tác giả nhận giúp đỡ quý báo nhiều thầy cô giáo Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa thủy sản, môn Ngư y, môn Nuôi trồng thủy sản, Phòng thí nghiệm, Trại thực nghiệm tồn thể q thầy Khoa tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm kiến thức tạo điều kiện để em hoàn thành tốt chương trình học Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo T.S Đinh Thế Nhân người tận tình quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn cung cấp nhiều kiến thức quý báo tài liệu giúp em làm sở khoa học q trình thực đề tài hồn thành khóa luận Chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị, cán thuộc phòng Bệnh Học Thủy Sản, anh chị cao học nghiên cứu học tập làm việc Trại thực nghiệm, Khoa thủy sản - Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Xin gửi lời cảm ơn đến ủng hộ nhiệt tình tinh thần tất bạn lớp Ngư y K33, bạn đồng khóa Khoa thủy sản thực đề tài, người bạn thân sát cánh, gắn bó, động viên giúp đỡ cho tơi niềm tin vượt qua khó khăn ngày đầu thực đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn đến gia đình mình, xin cảm ơn ba mẹ dạy dỗ khôn lớn, bên cạnh động viên chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành chương trình học khóa luận Trong thời gian thực đề tài tốt nghiệp, có nhiều cố gắng, nhiên bước đầu làm quen với việc nghiên cứu khoa học, kiến thức chun mơn hạn chế thời gian thực đề tài ngắn nên chúng tơi khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong đón nhận ý khiến đóng góp từ quý thầy cô bạn để luận văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn iii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát hệ vi khuẩn hiếu khí Vibrio ấu trùng tơm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) mơ hình nước xanh cải tiến” thực phòng thí nghiệm Bệnh Học Thủy Sản (P309) Trại thực nghiệm Khoa thủy sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh từ tháng 3/2011 đến tháng 5/2011 Thí nghiệm bố trí gồm NT với lần lặp lại Kết cho thấy có khác biệt số giai đoạn ấu trùng (LSI) sau 15 ngày nuôi, thời gian biến thái chất lượng hậu ấu trùng nghiệm thức Sau thời gian nghiên cứu thu kết quả: Biến động số lượng vi khuẩn Vibrio trình ương NT I (cấp tảo) thấp NT II (không tảo) Đều thể tính tích cực mơ hình nước xanh cải tiến việc giúp hạn chế mật độ vi khuẩn Bên cạnh theo dõi mật độ vi khuẩn tổng số chúng tơi thu kết tương tự iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT .iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH .x DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ xi Chương GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ Lược Đặc Điểm Sinh Học Của Tôm Càng Xanh .4 2.1.1 Hệ thống phân loại 2.1.2 Đặc điểm phân bố tôm càng xanh 2.1.3 Hình thái 2.1.4 Vòng đời tôm xanh 2.1.5 Tập tính dinh dưỡng tôm xanh 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng tôm xanh 10 2.1.7 Đặc điểm sinh sản tôm xanh 11 2.1.8 Đặc điểm sinh học ấu trùng tôm xanh 14 2.1.9 Điều kiện môi trường sống tôm 19 2.2 Phương Pháp Đánh Giá Chất Lượng Hậu Ấu Trùng .22 2.2.1 Đánh giá sức khỏe ấu trùng phương pháp quan sát thông thường 22 2.2.2 Đánh giá sức khỏe ấu trùng phương pháp test ammonia 23 2.3 Ương Nuôi Ấu Trùng TCX Theo Mơ Hình Nước Xanh Và Nước Xanh Cải Tiến 23 2.3.1 Hệ thống nước xanh (Green water system) 24 2.3.2 Hệ thống nước xanh cải tiến (Modified Static green water system) 24 2.4 Tình Hình Nuôi Tôm Thế Giới Và Trong Nước .25 2.4.1 Tình Hình Nuôi Tôm Thế Giới 25 v 2.4.2 Tình Hình Nuôi Tôm Việt Nam 25 2.5 Các Nghiên Cứu Bệnh Tôm Trư ớc Đây 26 2.5.1 Tình hình nghiên cứu bệnh tôm thế giới 26 2.5.2 Tình hình nghiên cứu bệnh tôm ở Việt Nam 29 2.6 Khái niệm bệnh vi khuẩn Vibrio 35 2.6.1 Tác nhân gây bệnh 35 2.6.2 Dấu hiệu bệnh 36 2.6.3 Đặc điểm phân bố lây lan 37 2.6.4 Biện pháp chuẩn đoán bệnh 37 2.6.5 Phương pháp phòng trị bệnh 39 2.7 Tổng Quan Về Tảo Lục Chlorella 40 2.7.1 Phân loại 40 2.7.2 Phân bố………………………………………………………………………….40 2.7.3 Đặc điểm hình thái cấu tạo 40 2.7.4 Thành phần hóa học 41 2.7.5 Dinh dưỡng 44 2.7.6 Tăng trưởng 44 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNỨU C 46 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Nghiên Cứu 46 3.2 Vật Liệu Nghiên Cứu 46 3.2.1 Tại trại tôm giống 46 3.2.2 Tại phòng thí nghiệm 48 3.3 Phương Pháp Thu Mẫu Và Phân Tích Số Liệu 49 3.3.1 Phương pháp thu mẫu nước 49 3.3.2 Phương pháp thu mẫu ấu trùng 49 3.3.3 Bố trí thí nhghiệm 50 3.3.4 Phương pháp xét nghi ệm phòng thí nghiệm 51 3.3.5 Phương pháp thu thập số liệu 55 3.3.6 Phương pháp xử lí số liệu 55 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 56 4.1 Kết khảo sát mẫu nước .56 vi 4.1.1 Các yếu tố môi trường 56 4.1.2.Khảo sát vi khuẩn vibrio nước bể ương ấu trùng…………………………60 4.1.3 Biến động số lượng của tảo nước ương ấu trùng 61 4.2 Khảo sát vi khuẩn mẫu tôm 63 4.3 Khảo sát đặc điểm hình thái khuẩn lạc 65 4.4 Chỉ Số Giai Đoạn Ấu Trùng (LSI – Larval Stage Index) 67 4.4.1 Khảo sát phát triển ấu trùng thông qua số LSI sau 10 ngày tuổi 67 4.4.2 Khảo sát phát triển ấu trùng thông qua số LSI sau 15 ngày tuổi 68 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 70 5.1 Kết luận .70 5.2 Đề nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Tài Liệu Tiếng Việt 71 Tài Liệu Tiếng Anh 74 Tài Liệu Internet 75 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DHA Docosahexenoic FAO Food and Agriculture Organization LSI Larval Stage Index NA Nutrient Agar TCBS Thiosulphate Citrate Bile Salt Agar NTTS Nuôi Trồng Thủy Sản PL Postlarvae TCX Tôm Càng Xanh VK Vibrio Vi khuẩn Vibrio VKTS Vi Khuẩn Tổng Số viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chu kì lột xác tôm giai đoạn khác 10 Bảng 2.2 Sức sinh sản tôm xanh kích cỡ trọng lượng khác 13 Bảng 2.3 Hàm lượng hợp chất N tối đa cho phép bể nuôi 17 Bảng 2.4 Các tiêu thủy lí hóa nước ương ấu trùng tôm xanh 18 Bảng 2.5 Đặc điểm sinh hóa học số loài Vibrio tác nhân gây bệnh ĐVTS38 Bảng 2.6 Thành phần sinh hóa Chlorella vulgaris 42 Bảng 2.7 Thành phần hóa học chứa tảo Chlorella sp 42 Bảng 2.8 Thành phần amino acid (%) Chlorella sp 43 Bảng 2.9 Thành phần Vitamin 100gr tảo Chlorella sp 43 Bảng 4.1 Một số yếu tố mơi trường hệ thống thí nghiệm 56 Bảng 4.4 Vi khuẩn Vibrio đường ruột ấu trùng và hậu ấu trùng 63 Bảng 4.5 Hình dạng khuẩn lạc mẫu khảo sát 66 Bảng 4.6 Chỉ số giai đoạn ấu trùng sau 10 ngày tuổi thí nghiệm (Mean ± SE) 68 Bảng 4.7 Chỉ số giai đoạn ấu trùng sau 15 ngày tuổi thí nghiệm (Mean ± SE) 68 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Các quốc gia có phân bố tơm xanh Macrobrachium Hình 2.2 Hình thái ngồi tôm xanh Hình 2.3 Vòng đời tơm xanh Hình 2.4 Các giai đoạn ấu trùng tơm xanh 15 Hình 2.5 Diễn biến tình hình phát triển nghề ni tơm VN từ 2000 - 2006 26 Hình 3.2 Quy trình xử lí mẫu để kiểm tra vi khuẩn 51 Hình 3.4 Sơ đồ cấy trang 54 Hình 4.1 Khuẩn lạc Vibrio môi trường TCBS 66 Hình 4.2 Khuẩn lạc VKTS môi trường NA 66 Hình 4.3 Khuẩn lạc Vibrio cấy 67 Hình 4.4 Kết nhuộm gram Vibrio 67 x Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết thí nghiệm sau thời gian ương ấu trùng cho thấy việc bổ sung tảo vào bể ương theo mơ hình nước xanh cải tiến có tác động tích cực đến việc làm giảm mật độ vi khuẩn tổng số vi khuẩn Vibrio Ở NT có bổ sung tảo cho kết mật độ vi khuẩn thấp NT không bổ sung tảo Việc bổ sung tảo giúp cho ấu trùng phát triển nhanh có thời gian biến thái sớm Điều có ý nghĩa việc rút ngắn thời gian ương nhằm tiết kiệm chi phí hạn chế bệnh 5.2 Đề nghị Thử nghiệm với loài tảo mật độ tảo khác để tìm lồi, mật độ phù hợp cho phát triển tôm xanh ức chế phát triển vi khuẩn Trong thí nghiệm sử dụng mật độ tảo 5.105 tế bào/ml chưa cao để tạo sai khác lớn nên ta cần nâng cao trì mật độ tảo bể ương ấu trùng theo mơ hình 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài Liệu Tiếng Việt ĐỖ THỊ HÒA, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Muội, 2004 Bệnh học thủy sản Nhà xuất Nông Nghiệp NGUYỄN HỮU THỊNH, Lưu Thị Thanh Trúc, 2009 Thực hành chuẩn đoán bệnh động vật thủy sản Trường ĐH Nơng Lâm TPHCM NGUYỄN LÊ BÍCH HỒN, 2001 Khảo sát số bệnh Vibrio sp gây ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) trung tâm nghiên cứu tôm Vũng Tàu LVNT Khoa thủy sản ĐHNL Tp.HCM LÊ VĂN TUẤN, 1996 Bước đầu xác định số vi khuẩn gây bệnh ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) đề xuất số biện pháp phòng trị LVNT Khoa thủy sản ĐHNL Tp.HCM NGUYỄN THẾ VƯƠNG, 2009 Xác định tác nhân gây bệnh nghiên cứu thử nghiệm số loại thảo dược phòng trị bệnh vi khuẩn tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannanei) LVTN Đại Học Nơng Lâm Huế ĐẶNG THỊ HỒNH OANH, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thanh Phương, 2006 Sưu tập phân lập vi khuẩn từ mẫu thủy sản ni ĐBSCL Tạp chí nghiên cứu khoa học, Đại Học Cần Thơ: 53-54 NGUYỄN VIỆT THẮNG, 1993 Một số đặc điểm sinh học ứng dụng quy trình kỹ thuật sản xuất giống tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii, De Man, 1879) Đồng Bằng Nam Bộ Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Đại học Thủy sản NGUYỄN VIỆT THẮNG, 1995 Kỹ thuật nuôi tôm xanh Nhà xuất Nông Nghiệp NGUYỄN VIỆT THẮNG, 1997 Báo cáo dự án chuyển giao công nghệ nuôi tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) De Man 1879 Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thuỷ Sản II PHẠM VĂN TÌNH, 2004 Kỹ thuật ni tơm xanh Nhà xuất Nông Nghiệp 71 TRẦN NGỌC HẢI, 2005 Tổng quan trạng xu hướng phát triển tôm xanh giới Việt Nam TRẦN NGỌC HẢI, 2000 Hiện trạng triển vọng giải pháp phát triển tôm xanh Đồng Bằng Sông Cửu Long Viện Hải Sản, Đại Học Cần Thơ TRẦN THỊ THANH HIỀN, 2004 Ảnh hưởng việc bổ sung số nguồn Lipid vitamin C vào thức ăn lên chất lượng tôm mẹ ấu trùng tôm xanh Luận án tiến sĩ khoa học Nông nghiệp, Đại học Thủy sản TRẦN GIA THIẾT, 2007 Ảnh hưởng mật độ ấu trùng tần suất cho ăn Artemia ương nuôi tôm xanh LVNT Khoa thủy sản ĐHNL Tp.HCM NGUYỄN THỊ THANH THỦY, 2003 Kỹ thuật sản xuất giống tôm xanh, Viện Hải Dương Học Nha Trang Nhà xuất nông nghiệp NGUYỄN VIẾT DŨNG, 2000 Tổng quan bệnh đuôi trắng tôm xanh Macrobrachium rosenbergii NGUYỄN QUỐC HƯNG, 2002 Bước đầu đánh giá kết hóa tơm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1987) dòng Việt Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Trường ĐH Nơng Lâm TPHCM CHUNG QUANG TRÍ, 2006 Thử nghiệm dùng hormone đực giáp xác thuộc mềm chân Đêcapoda để đực hóa hậu ấu trùng tơm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1987) Khóa luận cử nhân khoa học Trường Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh (Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa sinh học) NGUYỄN THANH PHƯƠNG, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Marcy N Wilder Trường Đại Học Cần Thơ, 2003 Nguyên lý kỹ thuật sản xuất giống tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) Nhà xuất Nông Nghiệp NGUYỄN THANH PHƯƠNG, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Công Hậu, Trần Thị Thanh Hiền, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Lê Hoàng Yến, Lê Bảo Ngọc, Triệu Thị Tươi Trang Thị Kim Liên, 2001 Nghiên cứu sản xuất giống tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mơ hình nước xanh cải tiến Báo cáo khoa học Sở Khoa học - Công nghệ Ang Giang, 31 trang 72 NGUYỄN LÂM NHỨT LONG, 2010 Thử nghiệm ương ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) đến postlarvae 74-78 thử nghiệm số công thức thức ăn đến tăng trưởng tôm LVNT Khoa thủy sản, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM NGUYỄN THÀNH PHƯỚC, 2007 Một hướng ứng dụng công nghệ sinh học ương nuôi ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) LVNT Khoa thủy sản, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM HÀ DUY PHÚC, 1999 Khả chống chịu nhiệt độ cao phục hồi tăng trưởng sau sốc nhiệt tảo Chlorella pyrenoidosa LVNT Khoa thủy sản, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM CAO TUẤN KIỆT, 2007 Thử nghiệm nuôi sinh khối Chlorella sp môi trường nước LVNT Khoa thủy sản, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN, 2005 Nghiên cứu ni dị dưỡng tảo Chlorella sp LVSH, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM VÕ THỊ BÍCH DUN, Ngơ Thạch Minh Thảo, 2000 Tìm hiểu câc điều kiện tăng trưởng phát triển tảo Chlorella pyrenoidosa làm thức ăn cho thủy sản LVNT, Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM ĐẬU THỊ NHƯ QUỲNH, 2001 Tìm hiểu điều kiện tăng trưởng phát triển tảo Chlorella sp Nước mặn bước đầu khảo sát thành phần phiêu sinh thực vật số thủy vực tỉnh Đồng Nai LVNT Khoa thủy sản, Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM NGƠ VĂN HIẾN, 1978 Kỹ thuật ni trồng rong biển Giáo trình Trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang DƯƠNG ĐỨC TIẾN VÀ VÕ HÀNH, 1997 Tảo nước việt nam phân loại tảo lục (Chlorococcales) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 73 Tài Liệu Tiếng Anh NHAN D.T, 2009 Optimization of hatchery protocols for Macrobrachium rosenbergii culture in Viet Nam PhD thesis, Ghent University, Belgium, pp.265 HOA T.T.T, OANH D.T.H AND PHUONG N.T Study on Diseases in Giant Freshwater Prawns (Macrobrachium rosenbergii) A Review Department of Fisheries Biology, College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University HOA T.T.T, OANH D.T.H AND PHUONG N.T, 2001 Characterization and Pathogenicity of Vibrio Bacteria Isolated from Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Hatcheries Aquaculture and Fisheries Sciences Institute, College of Agriculture, Can Tho University, Can Tho, Viet Nam SHARSHAR KH.M AND AZAH E.A, 2008 Studies on diseased freshwater prawn macrobranchium rosenbergii infected with Vibrio vulnificus Department of zoology, Faculty of science Division of microbiology, Deparment of botany Tanta university, Tanta, Egypt Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (17): 2092-2100 GEORGE M.J, 1969 Genus Macrobrachium Bate 1868 Bulletin of the Central Marine Fisheries Research Institute (Mandapam, India) 14 LING S.W, 1969 The general biology and development of Macrobrachium rosenbergii (De Man) In: Proceeding of the world conference on shrimp and prawn (Mexico) FAO, Rome NEW M.B AND SINGHOLKA S, 1985 Freshwater prawn farming A manual for the culture of Macrobrachium rosenbergii FAO Fish Technology HOLTHUIS L.B., 2000 Nomenclature and taxonomy In Freshwater prawn culture (edit by New, 2000) WILKINSON A, DANINO.V, WISNIEWSKI-DYÙE F, LITHGOW J K, DOWNIE J A, 2002 N-acyl-homoserine lactone inhibition of rhizobial qrowth is madiated by two quorum sensing genes that regulate plasmid transfer Journal of bacteriology, aug: 4510-4519 74 ALAM M.J, ANG K.J AND BEGUM M, 1995 Use of egg custard augmented with cod liver oil and Moina micrura production of freshwater prawn postlavae Aquaculture International ANG K.J & LAW Y.K, 1991 Fecundity changes in Macrobrachium rosenbergii (De Man) during egg incubation Aquaculture & Fisheries Management 22 FUJIMURA T & OKAMOTO (1972) Notes on progress made in developing a mass culturing technique for Macrobrachium rosenbergii in Hawaii In Pillay, T.V.R., editor Coastal Aquaculture in the Indo-Pacific Region, Fishing News Ltd., London Tài Liệu Internet http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/news/Default.php? http://www.fao.org/docrep http://www.articlesbase.com http://www.scahls.org.au/data/assets/pdf_file/0007/1516516/Vibriosis.pdf http:// classes.midlandstech.edu/carterp/courses/bio225/chap06/lectures.htm http://www.ctu.edu.vn 75 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Cách tính mật độ tảo Sử dụng buồng đếm hồng cầu để đếm tính mật độ tảo Tảo đếm kính hiển vi có độ phóng đại 40X (400 lần)  Cách đếm − Buồng đếm lamelle rửa lau khô trước đếm − Nếu mật độ tảo nuôi môi trường thấp, dùng pipet nhỏ dịch tảo lên buồng đếm đếm − Nếu mật độ tảo dày đặc, ta pha loãng môi trường trước đếm − Đếm tổng số tế bào 10 lớn (4 góc giữa) Sau tính theo cơng thức: d (tế bào/ml) = (N x K)/ 10 x x 10-6 Với: d : mật độ tảo (tế bào/ml) N : tổng số tế bào đếm 10 lớn K : hệ số pha lỗng 10 : số ô vuông lớn x 10-6: thể tích vng (tương đương 0,2 x 0,2 x 0,1= 0,004 mm3= x 10-6 cm3 76 PHỤ LỤC Số liệu kết xử lý thống kê mật độ vi khuẩn mẫu nước (lg CFU/ml) 1.1 Mật độ vi khuẩn Vibrio mẫu nước Ngày tuổi 10 13 18 23 Bể 4,28 4,50 3,50 4,39 4,71 NT Bể 3,85 4,40 3,64 4,90 4,62 Bể 3,69 4,00 3,82 4,64 4,48 Bể 3,81 4,40 4,06 4,45 4,81 NT Bể 3,41 4,28 3,93 5,06 4,76 Bể 3,77 4,22 4,00 4,90 4,82 ANOVA Ngày tuổi 10 13 18 23 Sum of Squares Df Mean Square F Sig Nghiệm thức 1148 1148 1.62 272 Sai số 2833 0708 Tổng 3981 Nghiệm thức 000 000 000 1.000 Sai số 156 039 Tổng 156 Nghiệm thức 176 176 11.8 026 Sai số 059 015 Tổng 236 Nghiệm thức 038 038 47 533 Sai số 330 082 Tổng 368 Nghiệm thức 056 056 7.75 050 Sai số 028 007 Tổng 085 1.2.Mật độ vi khuẩn tổng số (VKTS) mẫu nước Ngày tuổi 10 13 18 23 Bể 4,84 4,78 4,6 4,71 4,62 NT Bể 5,02 5,03 4,57 5,18 5,77 Bể 4,78 4,88 4,86 5,63 5,43 Bể 4,88 4,93 4,16 4,85 5,15 NT Bể 5,03 4,87 5,1 5,62 5,78 Bể 4,64 4,93 4,97 5,54 5,41 ANOVA Ngày tuổi 10 13 18 23 Sum of Squares df Mean Square F Sig Nghiệm thức 001 001 05 834 Sai số 108 027 Tổng 109 Nghiệm thức 0003 0003 03 868 Sai số 0340 008 Tổng 0343 Nghiệm thức 007 007 05 839 Sai số 570 142 Tổng 577 040 647 Nghiệm thức 040 195 Sai số 782 Tổng 822 Nghiệm thức 045 045 677 Sai số 899 225 Tổng 944 78 Số liệu kết xử lý thống kê mật độ VK mẫu tôm (lg CFU/ấutrùng) 2.1 Mật độ vi khuẩn Vibrio mẫu tôm Ngày tuổi 10 13 18 23 Bể 3,01 3,76 3,56 4,00 4,77 NT Bể 2,94 3,30 4,12 3,95 4,61 Bể 2,61 3,43 3,77 3,73 4,66 Bể 2,81 3,34 3,72 4,66 4,90 NT Bể 2,51 3,66 4,30 4,93 5,05 Bể 3,17 3,50 3,94 4,40 4,86 ANOVA Ngày tuổi 10 13 18 23 Sum of Squares df Mean Square F Sig Nghiệm thức 0008 0008 01 923 Sai số 3097 0774 Tổng 3105 Nghiệm thức 000 000 00 985 Sai số 163 040 Tổng 163 Nghiệm thức 000 000 00 1.000 Sai số 342 085 Tổng 342 Nghiệm thức 889 889 19.57 011 Sai số 181 045 Tổng 1.071 Nghiệm thức 098 098 11.81 026 Sai số 033 008 Tổng 132 79 2.2 Mật độ vi khuẩn tổng số (VKTS) mẫu tôm Ngày tuổi 10 13 18 23 Bể 4,59 5,06 4,00 4,66 4,92 NT Bể 4,80 4,60 4,87 5,07 5,10 Bể 4,94 4,77 4,73 4,99 5,04 Bể 4,88 4,97 4,67 5,24 5,48 NT Bể 4,90 4,59 4,81 5,20 5,22 Bể 4,71 5,08 5,00 5,20 5,81 F Sig .675 675 744 744 1.05 363 5.91 072 7.31 054 ANOVA Ngày tuổi 10 13 18 23 Sum of Squares df Mean Square Nghiệm thức 004 004 Sai số 083 021 Tổng 087 Nghiệm thức 007 007 Sai số 240 060 Tổng 247 Nghiệm thức 129 129 Sai số 491 123 Tổng 620 Nghiệm thức 141 141 Sai số 095 023 Tổng 236 Nghiệm thức 350 350 Sai số 191 047 Tổng 542 80 PHỤ LỤC Số liệu số LSI ấu trùng tôm xanh 10 ngày tuổi 15 ngày tuổi 1.1 Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) sau 10 ngày STT GIAI ĐOẠN NT I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5 6 7 5 6 6 6 7 7 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 10 5 6 7 9 7 7 8 8 7 7 8 9 8 10 8 8 7 1.2 Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) sau 15 ngày STT GIAI ĐOẠN NT I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 8 9 7 7 8 8 7 7 8 8 8 7 8 9 7 8 7 9 7 81 9 7 8 Kết xử lý thống kê Descriptive Statistics LSI 10 Mean Std Dev 5.7167 5.733 7152 778 N NT1 NT2 60 60 95% confidence Interval for Minimum Maximum mean Lower Upper Bound Bound 5.5319 5.9014 5.0000 7.0000 5.532 5.934 5.000 7.000 St Error 0923 100 ANOVA LSI 10 Sum of Squares Df Mean Square F Sig Nghiệm thức 008 008 01 903 Sai số 65.917 119 559 Tổng 65.925 Descriptive Statistics LSI 15 Mean Std Dev 8.2167 7.1000 6911 7295 N NT1 NT2 60 60 95% confidence Interval for Minimum Maximum mean Lower Upper Bound Bound 8.0298 8.3702 7.0000 10.0000 6.8961 7.2373 6.000 9.000 St Error 0892 0942 ANOVA LSI 15 Sum of Squares Df Mean Square F Sig Nghiệm thức 38.533 38.53 88.58 000 Sai số 51.333 119 Tổng 89.866 82 PHỤ LỤC Các tiêu chất lượng nước Bảng số liệu theo dõi tiêu Ngày 10 13 18 23 Nghiệm thức I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 Các tiêu môi trường Nhiệt độ Áng Chiều 26.7 28.9 26.9 28.9 26.9 29.0 27.0 28.7 26.9 28.7 26.9 28.8 26.8 29.0 27.0 29.3 27.0 29.0 26.7 28.9 26.8 28.8 27.0 28.9 26.5 28.6 26.8 28.9 26.7 28.9 26.7 29.0 26.5 28.9 26.6 29.0 26.5 29.0 26.8 28.8 26.9 29.0 26.0 28.4 26.2 28.4 26.1 29.0 27.0 29.1 27.1 29.0 27.0 29.2 26.9 28.9 26.8 28.9 27.1 29.3 26.3 28.7 26.8 29.0 26.4 29.1 26.3 28.4 26.1 28.7 26.5 28.8 83 pH 7.75 7.65 7.73 7.81 7.90 7.89 7.81 7.75 7.88 7.75 7.71 7.90 7.73 7.76 7.75 7.72 7.80 7.73 7.68 7.87 7.77 7.85 7.80 7.90 7.73 7.89 7.68 7.80 7.99 7.85 7.74 7.69 7.96 7.87 7.78 7.75 DO 5.4 5.7 5.5 6.1 5.4 5.6 6.1 5.5 5.6 5.2 5.7 6.0 5.1 5.4 5.3 5.2 5.0 5.0 5.5 5.4 5.6 5.1 5.0 4.7 5.8 6.0 5.3 6.0 5.5 6.1 5.1 5.4 5.5 5.2 5.0 5.3 6.0 6.4 6.4 7.3 6.7 6.8 7.1 7.2 6.7 6.2 6.8 7.0 6.2 6.7 6.4 6.8 7.3 7.2 7.0 6.8 7.1 6.3 6.4 6.9 7.3 7.0 7.0 6.9 6.8 7.4 6.7 7.0 7.0 6.4 6.8 6.5 NH 2.Kết xử lí số liệu 2.1 So sánh nhiệt độ NT vào buổi sáng buổi chiều Nhiệt độ buổi sáng One-way ANOVA: TS1, TS2 Source DF Factor Error 34 Total 35 S = 0.2946 SS MS 0.2500 0.2500 2.9500 0.0868 3.2000 R-Sq = 7.81% F 2.88 P 0.099 R-Sq(adj) = 5.10% Nhiệt độ buổi chiều One-way ANOVA: TC1, TC2 Source DF Factor Error 34 Total 35 S = 0.2022 SS MS 0.2336 0.2336 1.3894 0.0409 1.6231 R-Sq = 14.39% F 5.72 P 0.022 R-Sq(adj) = 11.88 2 Hàm lượng DO DO SÁNG One-way ANOVA: DOS1, DOS2 Source DF Factor Error 34 Total 35 S = 0.3592 SS MS F P 0.123 0.123 0.95 0.337 4.387 0.129 4.510 R-Sq = 2.72% R-Sq(adj) = 0.00% DO CHIỀU One-way ANOVA: DOC1, DOC2 Source DF Factor Error 34 Total 35 S = 0.3598 SS MS F P 0.007 0.007 0.05 0.818 4.401 0.129 4.407 R-Sq = 0.16% R-Sq(adj) = 0.00% 2.3 Chỉ tiêu pH One-way ANOVA: PH1, PH2 Source DF SS MS Factor 0.02668 0.02668 Error 34 0.21822 0.00642 Total 35 0.24490 S = 0.08011 R-Sq = 10.89% F 4.16 P 0.049 R-Sq(adj) = 8.27% 84 ... cứu cho biết đầy đủ chu kì sống của tôm phòng thi nghiệm, và sau đó Fujimura và Okamoto thực hiện sản xuất giống đ ại trà thi việc nuôi tôm ngày càng phát triển, sản lượng... Holthius (1980), tôm xanh phân bố tự nhiên tập trung khu vực Ấn Độ Dương Tây Nam Thái Bình Dương, trải dài từ Australia đến New Guinea vùng châu thổ sông Ấn Ở Việt Nam, tôm xanh phân bố từ Nha Trang. .. mật độ vi khuẩn Bên cạnh theo dõi mật độ vi khuẩn tổng số chúng tơi thu kết tương tự iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT .iv MỤC LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HỆ VI KHUẨN HIẾU KHÍ VÀ VIBRIO TRÊN ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TRONG MÔ HÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN, KHẢO SÁT HỆ VI KHUẨN HIẾU KHÍ VÀ VIBRIO TRÊN ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TRONG MÔ HÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay